You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
Sponzori

 
 
 
 
 
BARTKA
Jaroslav Tkáč
Výroba drevárskych výrobkov
 
BESKYD
František Suško
Lesná škôlka, obchod s drevom
 
AUTOŠKOLA
Václav HNAT
 


 

 

 

     

     

 
Vážení rodičia!

 

Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie spojené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2016 o 15,30 hod. v budove školy.

vedenie školy, 21.9.2016

V Krkonošiach

 Navštíviť Krkonoše z Poľskej strany má tiež svoje čaro a to aj preto, že sa tu nachádza drevený kostolík, ktorý je dovezený z Nórska a bol pôvodne postavený v 12 str. Do Poľska bol privezený pred 150 rokmi.   Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelová Feiglová, 22.9.2016

V duchu porovnávania minulosti a súčasnosti

  V utorok sme naše aktivity začali v miestnom múzeu keramiky, kde sme mali možnosť detailnejšie nahliadnuť ako sa vyvíjali motívy zdobenia Boleslawieckej keramiky a taktiež vidieť rozdiely v technike, ...   Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelová Feiglová, 20.9.2016

Prvý deň v Poľsku

   Hneď ráno nás privítala pani riaditeľka a ukázala nám priestory školy. Obrovským zážitkom bola návšteva jednej z 23 fabrík na výrobu Boleslawieckej keramiky. ...   Čítať viac ...

Erasmaci, 19.9.2016

V starobylom Krakowe

    Na ceste do Poľského mesta Boleslawiec sme sa zastavili v starobylom Krakowe ...   Čítať viac ...

Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 19.9.2016

Európsky deň športu

    Dňa 14.9.2016 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň športu, ktorý bol súčasťou Európskeho týždňa športu, vyhláseného Európskou úniou.
      Tohto dňa sa zúčastnilo 440 žiakov školy.
...
  Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 19.9.2016

Školská knižnica

Milí spolužiaci, naši čitatelia,

naša školská knižnica vám otvára svoje priestory i v školskom roku 2016/17. Opäť dostávate skvelú príležitosťou na to, aby ste navštívili naše „kráľovstvo“ kníh a vypožičali si knihu, ktorá vás osloví a zaujme. Chceme vás ubezpečiť, že máme dostatok zaujímavých knižných titulov, ...  Čítať viac ...

Mgr. Valéria Hudáková, 18.9.2016

Naša piata videokonferencia - hodnotenie projektu

 Projekt „Vybrané slová bez mučenia“ bol v školskom roku 2015/2016 ocenený 3. miestom v národnej súťaži O najlepší projekt eTwinning pod záštitou rektorky Žilinskej univerzity Tatiany Čorejovej. Dňa 24. júna 2016 boli žiaci24. júna ektronickú kú spol so svojou ...   Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 5.7.2016

Vybrané slová po Z

  Po desaťmesačnom putovaní krajinami obojakých spoluhlások sa naši tretiaci ocitli v poslednom kráľovstve. Vládcovia tohto kráľovstva kráľ Zdeno a kráľovná Zita ich srdečne privítali a pripravili im zaujímavú Tvorivú dielňu, ...   Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 5.7.2016

Obstáli sme v najväčšom vzdelávacom ekoprograme sveta

    Najväčší vzdelávací ekoprogram na svete nesie meno Zelená škola. Koordináciu programu v Slovenskej republike zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť environmentálnych organizácií ŠPIRÁLA.   Čítať viac ...

Mgr. Ján Andrejčík, 30.6.2016

"Najlepší slovenčinár"

    Školský rok 2015/2016 pomaly, ale isto zatvára za sebou dvere. Je to nielen obdobie, keď všetci už snívame o prázdninovom leňošení i nových zážitkoch, ale aj čas, keď našu prácu hodnotíme, overujeme si získané vedomosti a zručnosti, no a ,samozrejme, hľadáme tých s prívlastkom „naj“. A po tých „naj“ sme pátrali aj v 3. ročníku súťaže „Najlepší slovenčinár“.   Čítať viac ...

Mgr. Anna Austová 28.6.2016

Kalendár najbližších udalostí
 
Prieskum záujmu o diétnu stravu
Úradné hodiny
 
Pondelok 10:00 - 15:00 hod.
Utorok    13:00 - 15:00 hod.
Aktualizácia známok IŽK
 
Aktualizácia známok IŽK prebieha  pravidelne v týždňových intervaloch.
Aktualizácia stránky
 
22.09.2016 23:03
Optimalizované pre Google Chrome.
Najnovšie fotogalérie

Viedeň
Naj kraslica
Jarný tábor
Lyžiarsky výcvik
Karneval
Srdce plné zdravia
Fašiangy Turíce
Najnovšie video
 
Karneval
Srdce plné zdravia
Štúr - žúr
Hevi Tour 60
Deň rodiny a školy

web2 služby
 
Reklamné prepojenia
     

   
              
Zriaďovateľ
 
Mestský úrad
v Humennom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesionálna scéna nás opäť očarila

 Stáva sa už dobrou tradíciou našej školy, že cestu celoročného získavania vedomostí a zručností z materinského jazyka končíme estetickým zážitkom získaným priamo v hľadisku.   Čítať viac ...

Mgr. Anna Austová 28.6.2016

Mestský letný viacboj všestrannosti

     Dňa 24.6.2016 naša škola zorganizovala 2. ročník mestského letného viacboja všestrannosti žiakov 1.-4. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl. Súťaž pozostávala z piatich disciplín – šprint, vytrvalosť, hod loptou, skok do diaľky a šplh. Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 26.6.2016

Školský letný viacboj všestrannosti

    Dňa 23.6.2016 kabinet telesnej výchovy zorganizoval školský letný viacboj  všestrannosti žiakov 1. - 4. ročníka. Každá trieda nominovala na súťaž 2 chlapcov a 2 dievčatá. Víťazmi sa stali títo  ... Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 26.6.2016

Letný futbalový turnaj

      Dňa 22.6.2016 sa  uskutočnil posledný zo série školských turnajov v školskom  roku 2015/16 – futbalový turnaj žiakov 7. - 8. ročníka na multifunkčnom ihrisku. Do turnaja sa prihlásili tri družstvá ... Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 26.6.2016

Mediálna  výchova v V.B

    Žiaci V.B pod vedením svojej učiteľky Mgr. Silvie Brzychcyovej sa rozhodli využiť vyučovacie hodiny mediálnej výchovy a zahrali sa na rozhlasových spravodajcov. Čítať viac ...

Mgr. Silvia Brzychcyová, 23.6.2016

Mediálna a literárna výchova - Večerníček

Vidieť viac ...

23.6.2016

Mediálna výchova - od nápadu k filmu

    V tomto školskom roku sa naši piataci stretli s novým predmetom mediálna výchova. Tento predmet bol pre žiakov nielen zaujímavý, ale aj poučný a v mnohom obohacujúci.  Čítať viac ...

Mgr. Marianna Harvanová a žiaci V.A, 23.6.2016

Strana  1 

 

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk