1-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 1. oddelenie - Včielky

Prváci v školskej knižnici
Naši najmladší žiaci a pani vychovávateľka z I. oddelenia ŠKD prijali pozvanie a navštívili kráľovstvo detských kníh – školskú knižnicu. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o knižnici, prezreli si knihy, ktoré ich najviac zaujali a vypočuli si slovenskú ľudovú rozprávku, v ktorej vládol dvanásťhlavý drak. Každý žiak za svoju snahu a šikovnosť dostal symbolický čitateľský preukaz a sladkosť. Naši najmladší žiaci tak strávili v školskej knižnici príjemné popoludnie. Veríme, že z nich vyrastú dobrí čitatelia a kniha sa stane ich najlepším priateľom.
Text: Mgr. Mária Čorná, 22.3.2023
Foto: Mgr. Marianna Stočková
Odkaz do neba
Naši skvelí klubáči spolu s rodinou, zažiarili počas nášho Večera lampiónov šťastia v skutku prenádherným spôsobom. Spoločne sme poslali symbolicky „ODKAZ DO NEBA“ tým, ktorí sú už skutočnými anjelmi. Ďakujeme, že sme mohli tak krásny večer prežiť spolu s vami.
Text a video: ŠKD, 7.11.2022
Odkaz do neba
Klubáči Veľkáči vítajú prvákov
Naši veľkí Klubáči si pripravili besedu pre prváčikov.
Projekty pripravené s veľkou snahou oboznámili našich najmenších nielen s tým,  čo ich čaká,  ale najmä upozornili na to, že sa na nás vždy môžu spoľahnúť a sme tu pre nich.
Našej besede samozrejme nechýbal ani zaujímavý hudobný program, hry a zábava pri ktorej naši prváci pochopili, že sa naozaj majú načo tešiť.
Text: Marianna Stočková, 2.10.2022
Video: Zuzana Žielinská
Klubáči Veľkáči vítajú prvákov
Ochrana detí pred násilím
Dňa 11.4.2022 zavítali medzi deti 1. a 2. oddelenia ŠKD koordinátorka Národného projektu ochrany detí pred násilím Mgr. Jana Buričová a psychologička Mgr. Monika Turcovská. Prostredníctvom krátkych čítaných príbehov a ich zosobnením cez zážitky sa dozvedeli o šikane, kyberšikane, vhodnom a nevhodnom správaní voči spolužiakom a kamarátom. Pani psychologička zaujala deti rôznymi interaktívnymi hrami a aktivitami. V diskusii deti komunikovali so psychologičkou, či sa už vo svojom živote stretli so šikanou alebo nie, a ako by ju prípadne riešili. Táto akcia ukázala deťom, ako sa majú správať k svojim rovesníkom, spolužiakom, kamarátom a že nemajú zatajovať akékoľvek prvky šikany a násilia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 11.4.2022
Vianočná párty
V prvom oddelení ŠKD sme si usporiadali vianočnú párty a zároveň rozlúčku so starým rokom v podobe diskotéky, hier, súťaží, vianočných pesničiek a rozprávky. Deti si priniesli sladké občerstvenie, medovníčky a koláčiky, ktoré s láskou pripravili ich mamky. Zábava sa niesla v plnom prúde, deti tancovali, súťažili a občerstvenie sa rýchlo míňalo. Na záver sme si s prípitkom detského šampanského zaželali pokojné a krásne sviatky a šťastný nový rok.
Všetkým želáme veselé Vianoce a v novom roku hlavne veľa zdravia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 19.12.2021
Blížia sa Vianoce
Je tu december, mesiac plný neopakovateľných zážitkov, zvykov, tradícií a dojmov. V prvom oddelení ŠKD sa deti pripravovali na Vianoce, dozvedeli sa, ako sa Vianoce slávili v minulosti a ako ich oslavujeme dnes, kedy sa zdobí vianočný stromček. Naučili sa vianočné vinše, koledy a piesne. Vyrobili veľa krásnych dekoračných výrobkov, ktoré sa viažu k Vianociam.
Text a foto: Iveta Kakošová, 19.12.2021
Zimné tvorivé aktivity
Po pestrofarebnej jeseni prichádza zima, charakteristická chladným a mrazivým počasím. Počas takýchto dní deti 1. oddelenia ŠKD radi tvoria. Pri týchto tvorivých aktivitách prejavujú svoju kreativitu, fantáziu a manuálne zručnosti.
Foto a text: Iveta Kakošová, 2.12.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah