1-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 1. oddelenie - Včielky

Ochrana detí pred násilím
Dňa 11.4.2022 zavítali medzi deti 1. a 2. oddelenia ŠKD koordinátorka Národného projektu ochrany detí pred násilím Mgr. Jana Buričová a psychologička Mgr. Monika Turcovská. Prostredníctvom krátkych čítaných príbehov a ich zosobnením cez zážitky sa dozvedeli o šikane, kyberšikane, vhodnom a nevhodnom správaní voči spolužiakom a kamarátom. Pani psychologička zaujala deti rôznymi interaktívnymi hrami a aktivitami. V diskusii deti komunikovali so psychologičkou, či sa už vo svojom živote stretli so šikanou alebo nie, a ako by ju prípadne riešili. Táto akcia ukázala deťom, ako sa majú správať k svojim rovesníkom, spolužiakom, kamarátom a že nemajú zatajovať akékoľvek prvky šikany a násilia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 11.4.2022
Vianočná párty
V prvom oddelení ŠKD sme si usporiadali vianočnú párty a zároveň rozlúčku so starým rokom v podobe diskotéky, hier, súťaží, vianočných pesničiek a rozprávky. Deti si priniesli sladké občerstvenie, medovníčky a koláčiky, ktoré s láskou pripravili ich mamky. Zábava sa niesla v plnom prúde, deti tancovali, súťažili a občerstvenie sa rýchlo míňalo. Na záver sme si s prípitkom detského šampanského zaželali pokojné a krásne sviatky a šťastný nový rok.
Všetkým želáme veselé Vianoce a v novom roku hlavne veľa zdravia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 19.12.2021
Blížia sa Vianoce
Je tu december, mesiac plný neopakovateľných zážitkov, zvykov, tradícií a dojmov. V prvom oddelení ŠKD sa deti pripravovali na Vianoce, dozvedeli sa, ako sa Vianoce slávili v minulosti a ako ich oslavujeme dnes, kedy sa zdobí vianočný stromček. Naučili sa vianočné vinše, koledy a piesne. Vyrobili veľa krásnych dekoračných výrobkov, ktoré sa viažu k Vianociam.
Text a foto: Iveta Kakošová, 19.12.2021
Zimné tvorivé aktivity
Po pestrofarebnej jeseni prichádza zima, charakteristická chladným a mrazivým počasím. Počas takýchto dní deti 1. oddelenia ŠKD radi tvoria. Pri týchto tvorivých aktivitách prejavujú svoju kreativitu, fantáziu a manuálne zručnosti.
Foto a text: Iveta Kakošová, 2.12.2021
Týždeň strašidielok
Po návrate z jesenných prázdnin deti prvého oddelenia ŠKD sa venovali výrobe strašidielok, pri ktorej preukázali svoje motorické a kreatívne zručnosti a zažili množstvo zábavy.
Text a foto: Iveta Kakošová, 4.11.2021
Deň jablka – ŠKD1
21. október je Svetový deň jablka. Jablko, krásne červené alebo zelené, si tento deň určite zaslúži. V 1. oddelení ŠKD sme nezabudli na tento deň, deti doniesli z domu krásne jablká, najprv sme si povedali o význame jablka pre zdravie človeka, o jeho všestrannom využití a zaspievali si pieseň Červené jabĺčko. Potom nasledovala ochutnávka jabĺk, nakoniec deti zhotovili a namaľovali krásne jabĺčka.
Text a foto: Iveta Kakošová, 24.10.2021
Deň jablka
Ponožkový október
Október sa nesie v znamení akcie Ponožkový október. Cieľom tejto akcie je vyzbierať pred zimou ponožky pre ľudí v núdzi, bez domova. Ľudí v núdzi čaká v zime ťažké obdobie, a aspoň týmto spôsobom im môžeme pomôcť, aby mali nohy v teple. Aj deti z 1. oddelenia ŠKD sa zapojili do tejto charitatívnej akcie a doniesli niekoľko párov nových ponožiek.
Text a foto: Iveta Kakošová, 24.10.2021
Ponožkový október
Október, mesiac úcty k starším
Tak, ako po lete prichádza jeseň, po mladosti prichádza staroba. Nenápadne a pomaly, vyhnúť sa jej nedá, je prirodzenou súčasťou života. Mesiac október je venovaný našim starým ľuďom, seniorom. Venujme im lásku, porozumenie, vďaku za životné rady a pomocnú ruku, ktorú nám vždy podali. V 1. oddelení ŠKD sme si tiež pripomenuli mesiac úcty k starším. Deti pre svojich starkých pripravili malý darček s básničkou a poďakovaním.
Text a foto: Iveta Kakošová, 14.10.2021
Október, mesiac úcty k starším
Jeseň pani bohatá
V prírode zavládla jeseň a tá nás očarila svojou pestrofarebnosťou. Krásy a zmeny v prírode deti 1. oddelenia ŠKD pozorovali a vnímali na vychádzkach, počas ktorých im pod nohami šuchotali opadané zlatisté listy zo stromov. Svoju kreativitu a zručnosť prejavili pri tvorbe rôznych jesenných námetov.
Text a foto: Iveta Kakošová, 13.10.2021
Jeseň pani bohatá
Podpora ochrany detí pred násilím
Aj keď koniec školského roka je predo dvermi, medzi deti ŠKD dňa 28.6.2021 zavítali koordinátorka Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím Mgr. Jana Buričová a psychologička Mgr. Monika Turcovská. Prostredníctvom krátkych príbehov a ich zosobnením cez vlastné zážitky sa deti dozvedeli o vhodnom a nevhodnom správaní, šikane a násilí. Deti zaujali aj rôzne interaktívne hry pripravené pani psychologičkou. V dnešnej dobe je téma šikany a násilia veľmi aktuálna. Táto akcia deťom ukázala, ako sa majú správať k svojim rovesníkom a nezatajovať akékoľvek prvky šikany a násilia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 1. oddelenie ŠKD, 28.6.2021
Podpora ochrany detí pred násilím
V kráľovstve kvetov a zeleniny
Naši malí prváčikovia z ŠKD 1.B sa rozhodli pod vedením pani vychovávateľky, pani asistentky a pani učiteľky, že si svoje „Kráľovstvo kvetov a zeleniny“ upravia tak, aby sa naozaj cítili ako v kráľovskej záhrade. Spoločne si vysadili kvety rôznych druhov a vyzdobili nimi bicykel a vláčik. Ich pýchou je malá biozáhradka, kde si vypestovali hrach, kapustu, redkvičku, cibuľku, šalát a paradajky. Zo svojej úrody už ochutnali redkvičku, cibuľku a šalát, ktoré si dali na chlebík s maslom. Lepšiu pochúťku doteraz nejedli.
Text a foto: PaedDr. Magdaléna Blaščáková, 28.6.2021
V kráľovstve kvetov a zeleniny
Lesná pedagogika
Dňa 10.6.2021 deti 1. a 3. oddelenia ŠKD sa zúčastnili akcie "Lesná pedagogika", ktorú pre nich pripravili lesníci z Vranova. Akcia sa konala v krásnom prírodnom prostredí, v parku pri kaštieli. Lesníci oboznámili deti so svojím povolaním, porozprávali o faune a flóre našich lesov a pripravili si pre nich zaujímavé enviro aktivity. Deti zasypali lesníkov svojimi zaujímavými otázkami a oduševnene súťažili. Za súťaživosť a vedomosti boli odmenené malou pozornosťou. Obohatení o nové poznatky a zážitky sme sa vrátili do školy.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Iveta Kakošová, Iveta Mochnacká, 10.11.2021
Lesná pedagogika
Návšteva Vihorlatskej knižnice
Dňa 1. júna deti 1. oddelenia ŠKD navštívili Vihorlatskú knižnicu. Pani knihovníčka ich oboznámila s činnosťou knižnice, poukázala na množstvo detskej literatúry, ako sú rozprávky, knihy o prírode, vede a technike atď. Deti so záujmom počúvali a prezerali si rôzne knihy. Ako darček na MDD zo strany knižnice dostali zadarmo registráciu, čím sa stali jej čitateľmi.
Text a foto: Iveta Kakošová, 1.6.2021
Návšteva Vihorlatskej knižnice
Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Mama je láska, mama je život. Z lásky k mame, k jej sviatku zhotovili deti z 1. oddelenia ŠKD krásne pozdravy. Aspoň týmto malým darčekom chcú mamkám poďakovať za ich lásku, starostlivosť, ochranu, za všetky krásne chvíle. Ďakujeme.
Text a foto: Iveta Kakošová, 8.5.2021
Deň matiek
Tekvice a tekvičky v ŠKD
Tekvica sa stala v posledných rokoch symbolom jesene. Majitelia rodinných domov si nimi zdobia svoje príbytky, a my sme v školskom klube zrealizovali tekvičkové tvorivé dielne. Témou boli tekvice, tekvičky, strašidlá a prevedenie podľa výberu detí, ich veku a schopností. Do činnosti sa zapojili všetky oddelenia a deti mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Výsledkom bola milá výstavka vo vestibule našej školy. A či sa vydarili? posúďte sami....
Text a foto: Petra Stariatová, 19.10.2020
Tekvice a tekvičky v ŠKD
1. oddelenie ŠKD

V školskom klube detí si žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, sú aktívni v rôznych pohybových činnostiach, zapájajú sa do spoločných hier, riešia zaujímavé hlavolamy, a upevňujú si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom zábavných hádaniek a úloh. Ponúkame Vám prehľad niektorých aktivít.
Viac fotografií nájdete na našom FB.
Text a foto: Petra Stariatová, 13.10.2020
1. oddelenie ŠKD
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah