1-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 1. oddelenie - Včielky

Tekvice a tekvičky v ŠKD
Tekvica sa stala v posledných rokoch symbolom jesene. Majitelia rodinných domov si nimi zdobia svoje príbytky, a my sme v školskom klube zrealizovali tekvičkové tvorivé dielne. Témou boli tekvice, tekvičky, strašidlá a prevedenie podľa výberu detí, ich veku a schopností. Do činnosti sa zapojili všetky oddelenia a deti mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Výsledkom bola milá výstavka vo vestibule našej školy. A či sa vydarili? posúďte sami....
Text a foto: Petra Stariatová, 19.10.2020
Tekvice a tekvičky v ŠKD
1. oddelenie ŠKD

V školskom klube detí si žiaci rozvíjajú svoju kreativitu, sú aktívni v rôznych pohybových činnostiach, zapájajú sa do spoločných hier, riešia zaujímavé hlavolamy, a upevňujú si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom zábavných hádaniek a úloh. Ponúkame Vám prehľad niektorých aktivít.
Viac fotografií nájdete na našom FB.
Text a foto: Petra Stariatová, 13.10.2020
1. oddelenie ŠKD
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah