1-oddelenie - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 1. oddelenie

Návšteva hvezdárne
Dňa 28.11.2019 žiaci 1., 2. a 3. oddelenia ŠKD navštívili Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom. Pán inštruktor ich oboznámil s tajomstvami vesmíru, ako ľudia skúmali vesmír v minulosti a dnes. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí aj o slnečnej sústave, jej planétach, asteoridoch, meteroitoch a kométach. V diskusii zasypali pána inštruktora svojimi zvedavými otázkami. Na záver si pozreli veselú rozprávku o vesmíre. Obohatení o nové poznatky a zážitky sa žiaci vrátili do školy.
Text: Iveta Kakošová, 29.11.2019
Foto: Petra Stariatová
Návšteva hvezdárne
Halloween v ŠKD
Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnila Halloweenská noc pre prvé a druhé oddelenie. Deti sa aktívne a s nadšením zapojili do rôznych súťaží a aktivít. Samozrejme, že nechýbala aj Halloweenska diskotéka. Rodičia pre svoje deti priniesli sladké maškrty a pripravili ich na nočný pobyt v škole. Vyšantení a unavení zaliezli do spacákov a noc pokračovala pri sledovaní krátkej rozprávky.
Text: Iveta Kákošová, 28.10.2019
Foto: Petra Stariatová
Halloween v ŠKD
Jeseň pani bohatá, farbí lístie do zlata
V jedno krásne popoludnie, deti prvého a druhého oddelenia opustili školský dvor a vybrali sa na vychádzku do parku pri kaštieli. Vychádzka bola spojená s pozorovaním jesennej prírody, poznávania stromov podľa lístia a rôznymi aktivitami. Vyšantení a obohatení zážitkami sa vrátili do školy a pokračovali v činnosti.
text: Iveta Kákošová, 24.10.2019
foto: Petra Stariatová
Jeseň pani bohatá, farbí lístie do zlata
Šarkaniáda v ŠKD
Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. V pondelok 21.10.2019 sa deti stretli na školskom dvore a netrpezlivo čakali na zahájenie tohtoročnej Šarkaniády. Atmosféru nám spríjemnilo krásne slnečné jesenné počasie. Deti si na spoločnú akciu priniesli vlastných šarkanov, s ktorými sa aj odprezentovali. Špeciálne sme ocenili šarkanov, ktorí boli vyrobení vlastnými rukami. Už teraz sa tešíme na budúcu Šarkaniádu 2020.
Text a foto: Petra Stariatová, 22.10.2019
Šarkaniáda v ŠKD
Ujo Ľubo v ŠKD
Dňa 18.9.2019 sa ozývala našou školou hudba, radosť a smiech našich žiakov. Naše pozvanie prijal deťmi veľmi obľúbený Ujo Ľubo. Roztancoval každého a my sme aspoň na chvíľu vypli od povinnosti a plnými dúškami sme si užívali každú pesničku. Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé akcie, ktoré nás čakajú.
Text a foto: Petronela Čorná, 19.9.2019
Ujo Ľubo v ŠKD
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah