1819 eTwinning - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah

eTwinning

OUR TOWN - NAŠE MESTO
Program eTwinning - podpora na ceste k mediálnej európskej škole
Do ďalšieho eTwinningového projektu OUR TOWN - NAŠE MESTO sa zapojili žiaci zo siedmych ročníkov pod vedením svojej učiteľky angličtiny. Partnerskou školou sa im stala škola z Portugalska, ktorá sa nachádza v nádhernom prímorskom meste Setúbal. Hlavnou aktivitou a zároveň výstupom tohto projektu bude vytvorenie videa, kde samotní žiaci predstavia naše mesto zo stránky geografickej polohy, histórie, kultúry a kultúrneho dedičstva, priemyslu, športového vyžitia, poukážu na výhody a nevýhody bývania v našom meste.
Tomuto výstupu budú predchádzať aj ďalšie aktivity v anglickom jazyku a to: vytvorenie videa, kde sa jednotlivci predstavia svojim portugalským kamarátom, pravidelná e-mailová komunikácia medzi jednotlivými žiakmi a absolvovanie pravidelných video konferencií. Všetky informácie o našom meste budú získavať v múzeu, skanzene, z internetu a dostupnej literatúry.
Okrem toho, že budú rozvíjať vedomosti o svojom rodnom meste, budú poznávať kultúru a históriu ďalekého Setúbal, budú sa učiť kriticky porovnávať, hľadať spoločné alebo rozdielne znaky a dôvody prečo žiť v našom meste a prečo v partnerskom.
Projekty eTwinning otvárajú našim žiakom nové možnosti prostredníctvom aktivít, ktoré im poskytujú  príležitosť získať medzikultúrne kompetencie, obohatiť ich učenie a motiváciu, rozvíjať kreativitu, digitálne zručnosti a možnosť pracovať na individuálnych cieľoch všetkým žiakom v rámci inkluzívneho vzdelávania.
A v neposlednom rade rozvíjať  vedomosti anglického jazyka, ktoré budú využité v praxi.
Text a foto: Mgr. Koudelková Jana, 14.2.2019

Ako si psíček roztrhal gaťky
 
Medzinárodný projekt programu eTwinning, ktorého súčasťou sme tiež my, druháci z Pugačevky, pokračuje aj v novom kalendárnom roku. S chuťou nám vlastnou sme sa pustili do čítania ďalšieho zaujímavého príbehu s názvom Ako si psíček roztrhal gaťky. Bolo nám veľmi ľúto psíčka, lebo mať roztrhané nohavičky nie je veru nič príjemné pre nikoho. Pomohli sme krajčírke tým, že sme ušili ihelníčku, aby sa jej ihly nestrácali.
Psíčkovi pomohla krajčírka, ale aj my sme mu chceli podať pomocnú ruku. Zahrali sme sa na spisovateľov a vymýšľali sme iný záver príbehu podľa vlastnej fantázie. Svoje výtvory sme aj ilustrovali a spolu s českými kamarátmi sme vytvorili pútavú knihu. Môžete si ju pozrieť na tomto odkaze: https://view.joomag.com/my-first-magazine/M0997329001549475642.
Niektorí šikovníci svoj príbeh aj výborne prečítali: https://youtu.be/sK9myo40vPg.
Už teraz sa tešíme, ktorý náš príbeh sa kamarátom z Rynoltíc bude páčiť najviac. My už svojho favorita na najlepšieho českého spisovateľa máme vybraného.
Text, foto, video a kniha: Mgr. Irena Topoľančinová, 10.2.2019
Ako si psík roztrhal gaťky
Zostaň zdravý

eTwinning – Stay healthy / Zostaň zdravý

Zdravý spôsob stravovania by mal byť súčasťou nášho každodenného života. V rámci eTwinningového projektu Zostaň zdravý sa deviataci rozhodli, že sa zamerajú na problematiku obezity, pretože tá je spúšťačom mnohých ochorení. Analyzovali potravinovú pyramídu a následne podľa nej zostavovali  vhodný jedálny lístok. Nezostali však len v rovine teórie a zdravé jedlo si  aj sami pripravili. Ich voľbou bol zeleninový šalát s nízkotučným syrom a naozaj im chutil. Zelenina  má byť na našom tanieri každý deň, je plná vitamínov, ľahko stráviteľná a chutná. Treba si len zvoliť správny spôsob prípravy, tak ako to urobili naši deviataci.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 18.12.2018

Mikulášska videokonferencia

Malí pracovití eTwinningáči na našej škole nezaháľali ani počas obdobia adventu a dňa Sv. Mikuláša a usilovne pracovali na dohodnutých aktivitách v rámci ich projektu. Žiaci pokračovali v čítaní príbehu o dvoch nerozlučných kamarátoch, ktorí chceli potešiť deti. Psíček s mačičkou chorým detičkám zahrali divadielko a prekvapili ich tým, že sa prezliekli za Mikuláša a anjela.
Naši školáci realizovali množstvo mikulášskych aktivít: pracovali s textom, vyrábali anjelikov, plnili adventné úlohy a pripravovali sa na videokonferenciu. 12. december bol dňom, kedy sme sa stretli s našimi českými kamarátmi prostredníctvom programu Skype a prezentovali našu pesničku o Mikulášovi a rovnako sme recitovali rôzne básničky v jazyku partnerskej krajiny. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť, ak si kliknete na nasledujúce odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=OI5cLSj0YT0&feature=youtu.be
a https://youtu.be/UJ5Gx68C8oM.
Videokonferencia sa nám veľmi vydarila a už teraz sa tešíme na ďalší príbeh O psíčkovi a mačičke - Ako to bolo na Vianoce.
Text, foto a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 16.12.2018
Video:
Mikulášska videokonferencia

Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen a O psíčkovi a mačičke ako umývali dlážku
V mesiaci november boli  Šikovníci veľmi tvoriví a veľmi usilovne pracovali na eTwinningovom projekte "O psíčkovi a mačičke."
Prostredníctvom internetu sa nám v archíve Českého rozhlasu podarilo nájsť jednu kapitolu z knihy Josefa Čapka "Povídaní o pejskovi a kočičce," ktorá bola v oficiálnych vydaniach knihy po roku 1948 vypustená, takže generácie súčasných rodičov i prarodičov túto časť knihy nepoznajú.
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, sme túto kapitolu "Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen" zaradili do nášho projektu: vypočuli sme si krátky príbeh a realizovali zaujímavé aktivity. Oboznámili sme sa s významnými osobnosťami z tohto obdobia, skladali sme puzzle jubilejnej storočnice a tiež puzzle štátnych symbolov.
Práca na projekte pokračovala čítaním s porozumením rozprávky O psíčkovi a mačičke ako umývali dlážku. Tento príbeh druháci čítali, riešili štvorsmerovku, krížovku s tajničkou a usporiadavali vety podľa deja rozprávky.
Keďže psíček mydlo zjedol, vyrábali sme mydielka s návodom, ako si môže mydlo vyrobiť každý.
Ďalšou aktivitou bola úloha od českých kamarátov:  čítať tento príbeh, ale  v českom jazyku a usporiadať rozstrihaný príbeh. Bola to fuška, veľa neznámych slov. Ale zvládli sme to.
Kreslenie neznámych českých slov a ich prezentácia boli predmetom našej 1. videokonferencie.
Videokonferencia sa nám vydarila a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
1.12.2018
Zoznamujeme sa s našimi eTwinningovými kamarátmi

Druháci zo ZŠ Pugačevova sú nositeľmi aj európskeho ocenenia za realizovaný eTwinningový projekt „English is fun“

 
 
Po získaní 6. miesta v celoslovenskej súťaži projektov eTwinning, Centrálna podporná služba eTwinning, žiakom 2. a triedy udelila európsky certifikát kvality. Je to ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu „English is fun" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.
 
S naším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.
 
Z ocenenia máme veľkú radosť.
 
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 22.10.2018

 

Žiaci natočili videoklip
Poslednou aktivitou eTwinningového projektu Hudba nám pomáha učiť sa angličtinu bolo natočenie videoklipu. Žiaci terajšej 5.A natočili  video k pesničke You´ re beautiful od Jamesa Blunta a tým úspešne ukončili svoj projekt. Ďakujem svojim bývalým žiakom za ochotu, dobrú náladu a chuť učiť sa aj niečo navyše. Videoklip si môžete pozrieť na  https://vimeo.com/294232184.

18.10.2018
Jak pejsek s kočičkou slavili ...

Zoznamujeme sa s našimi eTwinningovými kamarátmi, logo projektu

 
 
Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci II.A triedy a ďalší členovia krúžku Šikovníci zapojili do nového e-Twinningového projektu s názvom „O psíčkovi a mačičke/O pejskovi a kočičce“. Rozhodli sme sa pokračovať v spolupráci s druháčikmi zo susednej Českej republiky, z malej dedinky Rynoltice neďaleko Liberca. Tentokrát sme vymysleli projekt s pani Katarínou Rožcovou, riaditeľkou tejto školy. Keďže sme už starí známi, pustili sme sa do práce.
 
Prvou aktivitou nášho projektu bolo navrhnúť logo projektu. Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Hlasovaním prostredníctvom Google formulára sme spolu s českými kamarátmi vybrali víťazný návrh. Stal sa ním návrh našej Mišky Sivej.
 

1.12.2018

Zostaň zdravý

 
 
Rozbiehame ďalší eTwinningový projekt, tentoraz na tému Zostaň zdravý.
 
Žiaci budú spolupracovať s partnerskými školami, navzájom si vymieňať svoje poznatky, názory  i nápady týkajúce sa  zdravého životného štýlu. V priebehu trvania projektu spolu budú komunikovať prostredníctvom diskusných fór na stránke eTwinningu, ale i formou videokonferencií.
 
Záverečným produktom ich práce bude video, ktoré bude mať podobu reklamy a vysvetlia v ňom, ako možno predchádzať civilizačným ochoreniam.
 
 
22.10.2018

Šikovníci s novým eTwinningovým projektom

          Žiaci krúžku Šikovníci pod vedením Mgr. Ireny Topoľančinovej budú aj v tomto školskom roku realizovať nový eTwinningový projekt pod názvom: „ O psíčkovi a mačičke/ O pejskovi a kočičce.“ Ich partnermi budú  českí kamaráti z Rynoltíc, ktoré ležia neďaleko Liberca.
       Spoločne so zahraničnými partnermi budeme čítať knihu o dvoch nerozlučných kamarátoch, o psíčkovi a mačičke. Každá kapitola bude mať svoju nadstavbovú aktivitu. Tiež budeme spoznávať jazyk našej partnerskej krajiny, realizovať spoločné on line vyučovanie obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.
 Cieľom projektu je:
 1. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením,
 2. Rozvíjať tvorivosť žiakov,
 3. Spoznávať jazyk krajiny ktorej sme boli kedysi súčasťou,
 4. Zlepšiť zručnosti pri práci s počítačom a internetom,
 5. Upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi.
       Na realizáciu projektu sa veľmi tešíme.
 
7.10.2018
eTwinning aj s deviatakmi

                    S deviatakmi sme sa tento rok zapojili do projektu eTwinning. V rámci hlavnej témy, ktorou je kultúrne dedičstvo, budú žiaci zhromažďovať a spracovávať informácie a následne si ich s partnerskými školami vymieňať. Zároveň si budú rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.
 
Mgr. Eva Ontkocová, 24.9.2018
Návrat na obsah