1819 eTwinning - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah

eTwinning

Kvíz a hodnotenie eTwinningového projektu O psíčkovi a mačičke
Končí sa školský rok a naše záverečné práce na projekte O psíčkovi a mačičke sa pomaly završujú.
Všetky aktivity sme ukončili finálnym kvízom, v ktorom žiaci súťažili v tímoch Česko vs Slovensko. Prostredníctvom videokonferencie sme si zmerali sily v otázkach, ktoré sa týkali prečítanej knihy. Bolo to pre nás všetkých super zaujímavé stretnutie, lebo v kvíze zvíťazili všetci žiaci, ale predovšetkým radosť a zanietenosť z práce s mimočítankovou literatúrou.
Rovnako sme náš projekt precízne zhodnotili. K hodnoteniu projektu sme pristupovali rôznymi metódami – cinquain – štvorveršie, využili sme aj program Wordart, ale hodnotili sme ho aj slovne. Vyjadrovali sme sa, čo sa nám v projekte páčilo alebo nepáčilo a prečo. Ako naše spoločné hodnotenie dopadlo si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúce odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=44zAuPhWK-Q&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=nxEbH-V75RA&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=q-pz2Ob8l0Y&feature=youtu.be. https://www.youtube.com/watch?v=Zca46069uqo&feature=youtu.be
Našim českým kamarátom ďakujeme za spoluprácu a už teraz sa tešíme na nový projekt v ďalšom školskom roku.
Text, foto a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 21.6.2019
Kvíz a hodnotenie eTwinningového projektu O psíčkovi a mačičke
Tretiaci ukončili eTwinning projekt
Tretiaci ukončili eTwinning projekt
Naša škola má označenie eTwinning school, pretože desiatky žiakov prvého i druhého stupňa sú aktívne zapojení do rôznych projektov na medzinárodnej úrovni za pomoci svojich pedagógov. Na konci školského roka samozrejme finišujeme s našimi projektmi na ktorých žiaci pracovali dlhé mesiace. A takto ukončili jeden z projektov pod názvom Summer holidays letters aj naši tretiaci. Ako trávia svoje prázdniny opísali v krátkom liste partnerským školám z Turecka, Španielska, Slovinska a Portugalska. My sme sa na oplátku dozvedeli aké leto majú deti v menovaných krajinách. Vďaka tejto spolupráci sme spoznali kultúru menovaných krajín, ich systém školstva, zvyky a tradície a rozšírili sme si naše geografické vedomosti. Poďakovanie patrí našim žiakom za ich aktívnu prácu.
Text a foto:  Mgr. Martina Fedorová, 18.6.2019
Ďalší certifikát „Twinning Label“ pre 2.B
Je tu mesiac jún a s ním aj koniec medzinárodného projektu e-Twinning-Four elements, do ktorého sa pod vedením triednej učiteľky Mgr. Lukáčovej zapojili žiaci 2.B triedy. Behom zaujímavých aktivít projektu sa mohli prirodzenou formou zoznámiť s iným jazykom, kultúrou a zvykmi inej krajiny, venovať sa hľadaniu  rozdielov, ale hlavne podobností a rozvoju priateľstva.
Projekt trval 6 mesiacov v čase od januára do júna a všetci  účastníci si museli vytvoriť vlastné aktivity, pokusy a projektový denník s ktorými potom oboznámili ostatných formou fotodokumentácie a prezentácie. Komunikácia  prebiehala prostredníctvom Twinspace a za tieto aktivity sme získali medzinárodný certifikát „Twinning Label“, za čo patrí všetkým šikovným žiačikom 2.B triedy veľká pochvala.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 10.6.2019
Ďalší certifikát „Twinning Label“ pre 2.B
Najmladší etwinningáči pokračujú v projekte
Žiaci 1.A zapojení do projektu My body from head to toe usilovne pracujú na ďalších aktivitách. Zvládli pesničku Head, shoulders,knees and toes a vo dvojiciach vyrobili malé knižôčky s názvom My body – Moje telo. Video s pesničkou si môžete pozrieť na https://vimeo.com/329844763  a ukážky malých „encyklopédií“ na https://padlet.com/monikagajdosova2104/f3nq2m7gfd7o.
 
Text: Mgr. Monika Gajdošová, 5.6.2019
Summer
 
Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny
Ďalší školský rok sa blíži ku koncu a tým sa uzatvára aj práca na našom eTwinningovom projekte O psíčkovi a mačičke. A akým príbehom zakončíme náš projekt? Nechali sme o tom rozhodnúť deti spolupracujúce na aktivitách projektu a tie si vybrali poviedku O psíčkovi a mačičke ako piekli tortu na meniny.
S veľkým záujmom sme si prečítali príbeh o dvoch nerozlučných kamarátoch, ktorí upiekli tortu pre deti, aby ich pohostili. No pažravý pes im celú tortu zjedol. Za svoju nenásytnosť však pykal – niekoľko dní ho bolelo brucho.
Čím môžeme kŕmiť domácich miláčikov? Dlho nám to vŕtalo v hlave, tak sme po vedomosti a skúsenosti zašli za odborníčkou. Vybrali sme sa na exkurziu do veterinárnej ambulancie, súčasťou ktorej je aj útulok pre zvieratká, ktoré niekto vyhodil alebo ich jednoducho nikto nechcel. Pani veterinárke sme porozprávali príbeh o psíčkovi a mačičke ako piekli tortu a čo všetko do tej torty dali. Psíka z tej torty bolelo brucho a preto nás zaujímalo v čom urobili chybu, že torta nebola vhodná pre psíka. Pani doktorka nám porozprávala, ako sa máme o zvieratká starať, čo im môžeme dať jesť a piť. Bolo to pre nás veľmi poučné. Mať zvieratko a správne sa o neho starať je náročné. Zvieratká veru nie sú hračky. Najväčšiu radosť sme ale mali z toho, že nám pani doktorka dovolila vyvenčiť šteniatka z útulku.
Avšak nielen zvieratká potrebujú dobrú stravu, ale aj ľudia by mali jesť kvalitnú a vyváženú stravu, ktorej súčasťou je aj veľa ovocia a zeleniny. Preto sme si s nadšením v školskej kuchynke pripravili chutný ovocný šalát – vitamínovú bombu. Veľmi sme si na ňom pochutili.
Prácu na našom projekte sme touto aktivitou síce ukončili, ale už teraz sa tešíme na budúci školský rok a novú projektovú výzvu v rámci eTwinning, ktorá na nás určite čaká.
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 4.6.2019
Nové poviedky o psíčkovi a mačičke, hlasovanie o TOP poviedku
Celoročná práca snaživých eTwinningáčov na projekte O psíčkovi a mačičke úspešne vrcholí. Usilovní šikovníci podieľajúci sa na projekte vytvorili nové príbehy o psíčkovi a mačičke. Naši partneri pracovali na rovnakom zadaní a všetky príbehy sme zverejnili v bezpečnom virtuálnom prostredí (Twinspace). Prostredníctvom aplikácie Google formulár sme hlasovaním vyberali TOP poviedku. Slovenskou víťazkou a zároveň aj celkovou víťazkou sa stala naša Sandra so svojou poviedkou "Ako psíček s mačičkou nakupovali." Českou víťazkou sa stala Eliška s príbehom "Pejsek a kočička detektivové."
Predstavenie víťaziek a čítanie ich kreatívnych, originálnych príbehov bolo predmetom našej štvrtej videokonferencie. Cieľom online stretnutia bolo aktívne počúvanie textu v cudzom jazyku a vzájomné kladenie si otázok na porozumenie textu. Videokonferencia bola úspešná a vydarila sa nám. Už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie online stretnutie.
Súčasne sme si prostredníctvom ankety spolu s rynoltickými kamarátmi vybrali príbeh, ktorým zakončíme náš projekt. Prezradíme, že bude o niečom sladkom, na čom si občas všetci radi zamaškrtíme. Nechajte sa prekvapiť.
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 29.5.2019
Nové poviedky o psíčkovi a mačičke
Summer
V predposlednej etape eTwinningu do ktorého sú zapojení naši tretiaci mali žiaci za úlohu v programe Word Art vytvoriť všetko, čo si predstavia pod pojmom letné prázdniny.
To, že sú naši žiaci zruční aj s IKT sa môžete presvedčiť v nasledujúcich prácach.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 28.3.2019
Etwinningový projekt O psíčkovi a mačičke/ O pejskovi a kočičce získal Národný certifikát kvality
Celoročná práca druháčikov a ďalších členov krúžku Šikovníček pod vedením Mgr. Ireny Topoľančinovej bola ocenená. Za svoju prácu získali Národný certifikát kvality.
Certifikát kvality predstavuje uznanie učiteľom a školám, ktoré sa najviac zapájajú do aktivít v rámci programu eTwinning. Pre žiakov, ktorí musia vynaložiť pri realizácii projektov najviac úsilia, a pre školy všeobecne, je certifikát verejným potvrdením kvality európskej spolupráce a pripravenosti na ňu. Z ocenenia máme veľkú radosť.
Text: Irena Topoľančinová, 24.5.2019
Etwinningový projekt O psíčkovi a mačičke/ O pejskovi a kočičce získal Národný certifikát kvality
Tretiaci sa predstavili partnerským školám
V rámci projektu eTwinning sa žiaci tretieho ročníka mali v ďalšej etape projektu predstaviť v krátkom videu. Spoločne s nami sú do projektu zapojení žiaci z Turecka, Španielska, Talianska, Portugalska a Slovinska. Zatiaľ sme sa v krátkom videu predstavili len my a partnerská škola zo Španielska. Zistili sme vďaka tomu, že žiaci tejto krajiny majú veľmi ľubozvučnú angličtinu a taktiež, že do školy chodia v rovnošatách. Záujmy a koníčky týchto žiakov sú však veľmi podobné tým našim. Tešíme sa na videá od ďalších partnerských škôl.
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 10.5.2019
Ako sa predstavili naši žiaci si môžete pozrieť v nasledujúcich videách:
Projekt e-Twining s piesňou
O psíčkovi a mačičke ako písali dievčencom list do Ružomberka
Druháci kooperujúci na projekte v rámci eTwinning neúnavne pracovali aj v minulom období. Tentoraz sme sa spoločne s rynoltickými kamarátmi stretli pri videokonferencii. Cieľom videokonferencie bolo vzájomne vybrať najlepšieho českého a slovenského spisovateľa a jeho záver príbehu Ako si psíček roztrhal gaťky prečítať v jeho rodnom jazyku. Našim českým kamarátom sa najviac páčil Sandrin záver príbehu, ktorý si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://youtu.be/GxNb-sVzlBo.
Písanie záveru príbehu nás veľmi inšpiroval, tak sme sa vybrali na exkurziu do našej mestskej Vihorlatskej knižnice. Pani knihovníčka nám, zvedavým eTwinningáčom, predstavila známych spisovateľov českej literatúry: Josefa Čapka a jeho brata Karla Čapka. Najviac nás zaujala kniha Devätoro rozprávok a Dášenka. Dozvedeli sme sa, že túto knihu ilustroval Josef Čapek. Exkurzia našej Vihorlatskej knižnice nám dodala odvahu napísať nový spoločný príbeh O psíčkovi a mačičke pod názvom: „Noc v knižnici“. Zahrali sme sa na ilustrátorov a k nášmu príbehu sme nakreslili aj vhodné obrázky. Písanie zaujímavého príbehu sa nám tak zapáčilo, že si každý šikovníček napísal a ilustroval svoj vlastný nový príbeh O psíčkovi a mačičke. Dokonca sa nám z príbehov podarilo vytvoriť aj rozkošné leporelo.
Naši partneri pracujú na rovnakom zadaní a už teraz sa tešíme na ich nové príbehy. Top poviedku vyberieme spoločným hlasovaním.
Ďalšie fotografie nájdete na našom facebooku.
 
Text, foto a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 23.4.2019
Medzinárodný seminár na Malte
Víťazka v medzinárodnom projekte
Žiaci tretieho ročníka, ktorí sú tiež zapojení do medzinárodného projektu  eTwinning mali v prvej časti vytvoriť logo tohto projektu. Celkovo sa do tohto projektu zapojili učitelia a žiaci 6-tich krajín a to zo Slovenska, Turecka, Španielska, Talianska, Portugalska a Slovinska. Učitelia hlasovali o najkrajšie logo, ktoré bude tento projekt reprezentovať. Suverénnou víťazkou sa spomedzi všetkých žiakov týchto krajín stala naša žiačka Leila Zoe Kabátová.
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 8.4.2019
Four elements - eTwinning v 2.B
Projekt e-Twining s piesňou.
Jednou z aktivít, ktorú mali žiaci 2.B triedy v rámci projektu e-Twinning „FOUR ELEMENTS“ splniť bola aj prezentácia piesne súvisiacej s témou nášho projektu a následné zaslanie hudobného pozdravu priateľským školám, čím mohli naviac oboznámiť  partnerov projektu s našou slovenskou hudbou a kultúrou. Spoločne s triednou učiteľkou Mgr. Lukáčovou si žiaci nacvičili slovenskú ľudovú pieseň: „Lístočku dubový“, ktorú si môžete pozrieť na našej web stránke školy.
Text, foto a video: Mgr. Erika Lukáčová, 5.5.2019

O psíčkovi a mačičke ako písali dievčencom list do Ružomberka
Medzinárodný seminár na Malte
Počas prvého aprílového týždňa sa na ostrove Malta konalo medzinárodné vzdelávacie podujatie projektov eTwinning s názvom Digital Learning Reshaping Education. Zišlo sa na ňom 45 zástupcov z rôznych európskych krajín. Slovensko reprezentovali dvaja vybraní pedagógovia, medzi ktorými bola aj Mgr. Monika Gajdošová zo ZŠ Pugačevova. Prvý deň tohto seminára bol venovaný predstavovaniu, zoznamovaniu a prednáškam. Skúsení profesori z maltskej univerzity rozoberali tému digitálne vzdelávanie a potrebu zmeniť tradičné spôsoby vyučovania. Keďže doba rýchlo napreduje, aj učitelia musia inovovať vyučovacie metódy, využívať nové trendy (počítače, tablety, interaktívne tabule, videá) na skvalitnenie vyučovania a upútanie pozornosti žiakov. Počas druhého dňa učitelia v skupinách pracovali na zadaných úlohách, ktoré následne prezentovali pred ostatnými kolegami. Tretí deň učitelia z Malty predstavovali svoje eTwinningové projekty, ktoré boli zdrojom a inšpiráciou pre ostatných zúčastnených pedagógov. Uzavreli sa nové partnerstvá medzi školami a krajinami, nadviazali sa nové kontakty, ktoré poslúžia v ďalšom etwinningovom raste našej školy.

Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 10.4.2019
Víťazka v medzinárodnom projekte
Four elements - eTwinning v 2.B

Žiaci 2.B triedy sa pod vedením triednej učiteľky Mgr. Lukáčovej  opäť zapojili do medzinárodného projektu e-Twinning v spolupráci z ďalšími školami  na Slovensku a v Českej republike. Cieľom nášho projektu je oboznámenie žiakov so 4 základnými živlami - voda, vzduch, oheň a zem formou rôznych zábavných pokusov a ďalších aktivít zážitkového učenia vedúcich prirodzene k uvedomeniu si dôležitosti ochrany životného prostredia. Projekt realizujeme postupne, jednotlivými následnými krokmi, podľa schváleného plánu, v čase od januára do júna 2019, kedy by mal byť projekt ukončený. Všetkým šikovným žiačikom 2.B triedy ako triedna učiteľka udeľujem veľkú pochvalu za disciplínu a aktivitu s ktorou pristupujú k jednotlivým úlohám vedúcich k splneniu stanoveného cieľa.

Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 1.4.2019
eTwinning v treťom ročníku
Zážitkové čítanie vo Vihorlatskej knižnici

Marec je mesiacom kníh už od roku 1955. V rámci tohto špeciálneho sviatku kníh žiaci 2.A triedy navštívili dňa 14. marca Vihorlatskú knižnicu v našom mestečku. Pani knihovníčka žiakom porozprávala ako funguje knižnica, ako si môžeme požičiavať knihy a všetky pravidlá, ktoré je potrebné v knižnici dodržiavať.
Zvedavým druháčikom predstavila knihu od Jaroslavy Kuchtovej: „Keby som mal brata." Vtiahla ich tak do deja príbehu o piatakovi Maťovi, ktorého keby rodičia vzali so sebou na misiu do Afriky, bol by najšťastnejší chlapec na svete. Ale oni ho nevzali! Nechali ho doma so starkou, a tak začal chodiť do novej školy. Do nenávidenej školy! Tá sa preňho stala hotovou nočnou morou. Ráno čo ráno tam naňho vyčkávali dvaja chalani, ktorí sa snažili spraviť mu zo života peklo.
„Keby som mal brata! Ten by mi určite pomohol ubrániť sa." Povzdychol si Maťo v príbehu. No on žiadneho brata nemal. Najradšej by chodil poza školu rovnako ako Tomáš, veľký chlapec zo susednej školy. Lenže spolužiačka Biba mala na to všetko opačný názor. Vraj sa tým gaunerom musí vzoprieť! Lenže, ako?! Spolu s Bibou pripravili plán a boj sa začal. Napriek vážnej téme, ktorou šikana v škole nepochybne je, sa všetko dobre skončilo.
Príbeh sa druháčikom veľmi páčil, určite si túto knihu prečítame a nepochybne sa staneme pravidelnými návštevníkmi knižnice, ktorá nám ponúka mnoho kníh a užitočných informácií do života.

Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 21.3.2019
Najmenší eTwinningáči
eTwinning v treťom ročníku

Žiaci tretieho ročníka sa na hodinách angličtiny zapojili do medzinárodného projektu. Cieľom projektu je napísať o svojich prázdninách vo forme listu. Zhrnú tam informácie o sebe, kedy začínajú prázdniny v ich krajine, popíšu ako ich zvyčajne trávia. Vďaka tomu môžu spoznať kultúru, záujmy, obľúbené jedlá, tradície a zvyky detí v iných krajinách.
Prvá aktivita tohto projektu je za nami. Jej cieľom bolo vymyslieť logo nášho projektu. Hlasovať o najlepšie logo budú žiaci jednotlivých krajín,  ktoré sú s nami do tohto projektu zapojené. Držte nám teda prsty.

Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 27.3.2019
Zážitkové čítanie vo Vihorlatskej knižnici

Najmladší eTwinningáči

 
Naša škola žije eTwinningom. Aj žiaci 1.A sa zapojili do projektu s názvom Naše telo od hlavy po päty, v ktorom spolupracujú so základnými školami zo Španielska, Poľska a Rumunska. Cieľom tohto projektu je naučiť sa veľa o našom tele, zdokonaliť sa v anglickom jazyku, implementovať túto tému do ostatných predmetov, porovnávať svoje výsledky s inými školami z EU.  Naši prváci majú za sebou prvú aktivitu, ktorej cieľom bolo nakresliť postavu a prilepiť anglické slová pomenúvajúce časti tela. Zvládli to veľmi dobre, pozrite sa sami na: https://issuu.com/monikagajdosova2104/docs/convert-jpg-to-pdf.net_2019-03-05_2.
 

Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 6.3.2019
Program eTwinning

Záverečným výstupom nášho projektu Stay healthy/ Zostaň zdravý bolo natočenie videa, v ktorom žiaci rozprávali o obezite a zdravotných rizikách s ňou spojených. Uviedli niekoľko jednoduchých rád, ako tomuto nežiaducemu javu predchádzať a žiť zdravo. Nemusí nevyhnutne ísť o náročné cvičenie a dodržiavanie prísnych diét, pomôže pravidelná fyzická aktivita, rozmanitá strava a vyhýbanie sa nezdravým potravinám a nápojom. Zdravie máme len jedno a musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme si ho chránili a vyhýbali sa ochoreniam, ktorým je možné predchádzať.

Text: Mgr. Eva Ontkocová, 5.3.2019
Video: Mgr. Eva Ontkocová, žiaci 9. ročníka
Videokonferencia s partnermi zo Španielska

Program eTwinning  - videokonferencia s partnermi zo Španielska

Podstatou projektu eTwinning je partnerstvo a spolupráca škôl v Európe. Práca na eTwinningovom projekte zahŕňa rôzne úlohy i aktivity.  Jednou z takýchto aktivít je aj videokonferencia. S našimi partnermi zo Španielska, z mesta Terrassa ležiaceho približne 50 km od Barcelony, sme si  v rámci virtuálneho stretnutia vymenili informácie v oblasti práce na projekte Zostaň zdravý. Naša diskusia ďalej  pokračovala v priateľskom duchu a  žiaci sa navzájom zaujímali  o spôsob života, kultúru a školský systém oboch krajín.  Dozvedeli sme sa napríklad, že deti v Španielsku prázdninujú dlhšie ako my, veľkým sviatkom je u nich deň svätého Juraja, kedy sa navzájom obdarúvajú kvetmi a knihami, ale i to, že denne trávia v škole viac času ako my. Obidve strany sa zo vzájomného stretnutia tešili a bolo pre nich veľkým obohatením.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 27.2.2019
Program eTwinning - podpora na ceste k mediálnej európskej škole
Do ďalšieho eTwinningového projektu OUR TOWN - NAŠE MESTO sa zapojili žiaci zo siedmych ročníkov pod vedením svojej učiteľky angličtiny. Partnerskou školou sa im stala škola z Portugalska, ktorá sa nachádza v nádhernom prímorskom meste Setúbal. Hlavnou aktivitou a zároveň výstupom tohto projektu bude vytvorenie videa, kde samotní žiaci predstavia naše mesto zo stránky geografickej polohy, histórie, kultúry a kultúrneho dedičstva, priemyslu, športového vyžitia, poukážu na výhody a nevýhody bývania v našom meste.
Tomuto výstupu budú predchádzať aj ďalšie aktivity v anglickom jazyku a to: vytvorenie videa, kde sa jednotlivci predstavia svojim portugalským kamarátom, pravidelná e-mailová komunikácia medzi jednotlivými žiakmi a absolvovanie pravidelných video konferencií. Všetky informácie o našom meste budú získavať v múzeu, skanzene, z internetu a dostupnej literatúry.
Okrem toho, že budú rozvíjať vedomosti o svojom rodnom meste, budú poznávať kultúru a históriu ďalekého Setúbal, budú sa učiť kriticky porovnávať, hľadať spoločné alebo rozdielne znaky a dôvody prečo žiť v našom meste a prečo v partnerskom.
Projekty eTwinning otvárajú našim žiakom nové možnosti prostredníctvom aktivít, ktoré im poskytujú  príležitosť získať medzikultúrne kompetencie, obohatiť ich učenie a motiváciu, rozvíjať kreativitu, digitálne zručnosti a možnosť pracovať na individuálnych cieľoch všetkým žiakom v rámci inkluzívneho vzdelávania.
A v neposlednom rade rozvíjať  vedomosti anglického jazyka, ktoré budú využité v praxi.
Text a foto: Mgr. Koudelková Jana, 14.2.2019
OUR TOWN - NAŠE MESTO
Ako si psík roztrhal gaťky

eTwinning – Stay healthy / Zostaň zdravý

Zdravý spôsob stravovania by mal byť súčasťou nášho každodenného života. V rámci eTwinningového projektu Zostaň zdravý sa deviataci rozhodli, že sa zamerajú na problematiku obezity, pretože tá je spúšťačom mnohých ochorení. Analyzovali potravinovú pyramídu a následne podľa nej zostavovali  vhodný jedálny lístok. Nezostali však len v rovine teórie a zdravé jedlo si  aj sami pripravili. Ich voľbou bol zeleninový šalát s nízkotučným syrom a naozaj im chutil. Zelenina  má byť na našom tanieri každý deň, je plná vitamínov, ľahko stráviteľná a chutná. Treba si len zvoliť správny spôsob prípravy, tak ako to urobili naši deviataci.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 18.12.2018
Mikulášska videokonferencia

Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen a O psíčkovi a mačičke ako umývali dlážku
V mesiaci november boli  Šikovníci veľmi tvoriví a veľmi usilovne pracovali na eTwinningovom projekte "O psíčkovi a mačičke."
Prostredníctvom internetu sa nám v archíve Českého rozhlasu podarilo nájsť jednu kapitolu z knihy Josefa Čapka "Povídaní o pejskovi a kočičce," ktorá bola v oficiálnych vydaniach knihy po roku 1948 vypustená, takže generácie súčasných rodičov i prarodičov túto časť knihy nepoznajú.
Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa, sme túto kapitolu "Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen" zaradili do nášho projektu: vypočuli sme si krátky príbeh a realizovali zaujímavé aktivity. Oboznámili sme sa s významnými osobnosťami z tohto obdobia, skladali sme puzzle jubilejnej storočnice a tiež puzzle štátnych symbolov.
Práca na projekte pokračovala čítaním s porozumením rozprávky O psíčkovi a mačičke ako umývali dlážku. Tento príbeh druháci čítali, riešili štvorsmerovku, krížovku s tajničkou a usporiadavali vety podľa deja rozprávky.
Keďže psíček mydlo zjedol, vyrábali sme mydielka s návodom, ako si môže mydlo vyrobiť každý.
Ďalšou aktivitou bola úloha od českých kamarátov:  čítať tento príbeh, ale  v českom jazyku a usporiadať rozstrihaný príbeh. Bola to fuška, veľa neznámych slov. Ale zvládli sme to.
Kreslenie neznámych českých slov a ich prezentácia boli predmetom našej 1. videokonferencie.
Videokonferencia sa nám vydarila a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
1.12.2018
Zoznamujeme sa s našimi eTwinningovými kamarátmi

Ako si psíček roztrhal gaťky
 
Medzinárodný projekt programu eTwinning, ktorého súčasťou sme tiež my, druháci z Pugačevky, pokračuje aj v novom kalendárnom roku. S chuťou nám vlastnou sme sa pustili do čítania ďalšieho zaujímavého príbehu s názvom Ako si psíček roztrhal gaťky. Bolo nám veľmi ľúto psíčka, lebo mať roztrhané nohavičky nie je veru nič príjemné pre nikoho. Pomohli sme krajčírke tým, že sme ušili ihelníčku, aby sa jej ihly nestrácali.
Psíčkovi pomohla krajčírka, ale aj my sme mu chceli podať pomocnú ruku. Zahrali sme sa na spisovateľov a vymýšľali sme iný záver príbehu podľa vlastnej fantázie. Svoje výtvory sme aj ilustrovali a spolu s českými kamarátmi sme vytvorili pútavú knihu. Môžete si ju pozrieť na tomto odkaze: https://view.joomag.com/my-first-magazine/M0997329001549475642.
Niektorí šikovníci svoj príbeh aj výborne prečítali: https://youtu.be/sK9myo40vPg.
Už teraz sa tešíme, ktorý náš príbeh sa kamarátom z Rynoltíc bude páčiť najviac. My už svojho favorita na najlepšieho českého spisovateľa máme vybraného.
Text, foto, video a kniha: Mgr. Irena Topoľančinová, 10.2.2019
Zostaň zdravý

Mikulášska videokonferencia

Malí pracovití eTwinningáči na našej škole nezaháľali ani počas obdobia adventu a dňa Sv. Mikuláša a usilovne pracovali na dohodnutých aktivitách v rámci ich projektu. Žiaci pokračovali v čítaní príbehu o dvoch nerozlučných kamarátoch, ktorí chceli potešiť deti. Psíček s mačičkou chorým detičkám zahrali divadielko a prekvapili ich tým, že sa prezliekli za Mikuláša a anjela.
Naši školáci realizovali množstvo mikulášskych aktivít: pracovali s textom, vyrábali anjelikov, plnili adventné úlohy a pripravovali sa na videokonferenciu. 12. december bol dňom, kedy sme sa stretli s našimi českými kamarátmi prostredníctvom programu Skype a prezentovali našu pesničku o Mikulášovi a rovnako sme recitovali rôzne básničky v jazyku partnerskej krajiny. Ako nám to išlo, si môžete pozrieť, ak si kliknete na nasledujúce odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=OI5cLSj0YT0&feature=youtu.be
a https://youtu.be/UJ5Gx68C8oM.
Videokonferencia sa nám veľmi vydarila a už teraz sa tešíme na ďalší príbeh O psíčkovi a mačičke - Ako to bolo na Vianoce.
Text, foto a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 16.12.2018
Video:
Jak pejsek s kočičkou slavili ...

Zoznamujeme sa s našimi eTwinningovými kamarátmi, logo projektu

 
 
Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci II.A triedy a ďalší členovia krúžku Šikovníci zapojili do nového e-Twinningového projektu s názvom „O psíčkovi a mačičke/O pejskovi a kočičce“. Rozhodli sme sa pokračovať v spolupráci s druháčikmi zo susednej Českej republiky, z malej dedinky Rynoltice neďaleko Liberca. Tentokrát sme vymysleli projekt s pani Katarínou Rožcovou, riaditeľkou tejto školy. Keďže sme už starí známi, pustili sme sa do práce.
 
Prvou aktivitou nášho projektu bolo navrhnúť logo projektu. Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Hlasovaním prostredníctvom Google formulára sme spolu s českými kamarátmi vybrali víťazný návrh. Stal sa ním návrh našej Mišky Sivej.
 

1.12.2018

Zostaň zdravý

 
 
Rozbiehame ďalší eTwinningový projekt, tentoraz na tému Zostaň zdravý.
 
Žiaci budú spolupracovať s partnerskými školami, navzájom si vymieňať svoje poznatky, názory  i nápady týkajúce sa  zdravého životného štýlu. V priebehu trvania projektu spolu budú komunikovať prostredníctvom diskusných fór na stránke eTwinningu, ale i formou videokonferencií.
 
Záverečným produktom ich práce bude video, ktoré bude mať podobu reklamy a vysvetlia v ňom, ako možno predchádzať civilizačným ochoreniam.
 
 
22.10.2018

Šikovníci s novým eTwinningovým projektom

          Žiaci krúžku Šikovníci pod vedením Mgr. Ireny Topoľančinovej budú aj v tomto školskom roku realizovať nový eTwinningový projekt pod názvom: „ O psíčkovi a mačičke/ O pejskovi a kočičce.“ Ich partnermi budú  českí kamaráti z Rynoltíc, ktoré ležia neďaleko Liberca.
       Spoločne so zahraničnými partnermi budeme čítať knihu o dvoch nerozlučných kamarátoch, o psíčkovi a mačičke. Každá kapitola bude mať svoju nadstavbovú aktivitu. Tiež budeme spoznávať jazyk našej partnerskej krajiny, realizovať spoločné on line vyučovanie obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.
 Cieľom projektu je:
 1. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením,
 2. Rozvíjať tvorivosť žiakov,
 3. Spoznávať jazyk krajiny ktorej sme boli kedysi súčasťou,
 4. Zlepšiť zručnosti pri práci s počítačom a internetom,
 5. Upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi.
       Na realizáciu projektu sa veľmi tešíme.
 
7.10.2018

Druháci zo ZŠ Pugačevova sú nositeľmi aj európskeho ocenenia za realizovaný eTwinningový projekt „English is fun“

 
 
Po získaní 6. miesta v celoslovenskej súťaži projektov eTwinning, Centrálna podporná služba eTwinning, žiakom 2. a triedy udelila európsky certifikát kvality. Je to ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu „English is fun" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.
 
S naším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning www.etwinning.net.
 
Z ocenenia máme veľkú radosť.
 
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 22.10.2018

 

Žiaci natočili videoklip
Poslednou aktivitou eTwinningového projektu Hudba nám pomáha učiť sa angličtinu bolo natočenie videoklipu. Žiaci terajšej 5.A natočili  video k pesničke You´ re beautiful od Jamesa Blunta a tým úspešne ukončili svoj projekt. Ďakujem svojim bývalým žiakom za ochotu, dobrú náladu a chuť učiť sa aj niečo navyše. Videoklip si môžete pozrieť na  https://vimeo.com/294232184.

18.10.2018
eTwinning aj s deviatakmi

                    S deviatakmi sme sa tento rok zapojili do projektu eTwinning. V rámci hlavnej témy, ktorou je kultúrne dedičstvo, budú žiaci zhromažďovať a spracovávať informácie a následne si ich s partnerskými školami vymieňať. Zároveň si budú rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku.
 
Mgr. Eva Ontkocová, 24.9.2018
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah