2-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 2. oddelenie

Ochrana detí pred násilím
Dňa 11.4.2022 zavítali medzi deti 1. a 2. oddelenia ŠKD koordinátorka Národného projektu ochrany detí pred násilím Mgr. Jana Buričová a psychologička Mgr. Monika Turcovská. Prostredníctvom krátkych čítaných príbehov a ich zosobnením cez zážitky sa dozvedeli o šikane, kyberšikane, vhodnom a nevhodnom správaní voči spolužiakom a kamarátom. Pani psychologička zaujala deti rôznymi interaktívnymi hrami a aktivitami. V diskusii deti komunikovali so psychologičkou, či sa už vo svojom živote stretli so šikanou alebo nie, a ako by ju prípadne riešili. Táto akcia ukázala deťom, ako sa majú správať k svojim rovesníkom, spolužiakom, kamarátom a že nemajú zatajovať akékoľvek prvky šikany a násilia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 11.4.2022
Dobrodružstvá kufríka a sovičky Soničky 2. oddelenie
Veľa detí v dnešnej dobe inklinuje skôr k virtuálnym hrám. Detský svet fantázie touto dobou trpí. Hračky obohacujú svet dieťaťa. Rozvíjajú fantáziu, rozširujú vedomosti, zručnosti a dieťa prirodzene získava návyky potrebné pre ďalší život. Dôvod tejto cesty "Dobrodružstva s kufríkom", bolo  získať pocit empatie, priateľstva a túlenia. Postarať sa o sovičku Soničku, napísať do denníčka pár slov a nafotiť spoločne strávený čas sa osvedčilo. Kufrík pokračuje v ceste aj v januári.
Text a foto: Petronela Čorná, 20.12.2021
Svätá Lucia
Dnes je v kalendári 13-ho decembra. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. My sme sa dnes rozprávali o týchto zvykoch. Dievčatám sa najviac páčila tradícia dvanástich papierikov s menami švárnych mládencov a chlapcom hádzanie hrachu či maku. Na záver besedy si nakreslili podobizeň Lucie.
Text a foto: Petronela Čorná, 12.12.2021
List Ježiškovi
"Môj drahý Ježiško, pošepkám Ti tíško, niečo čo v srdiečku mám".
Naše milé detičky z 2. oddelenia ŠKD dnes preniesli svoje tajné priania na výkres, ktorý odošleme do Pošty pre Ježiška. Neprajú si kopec hračiek, to čo si želajú je ZDRAVIE a aby ľudia boli k sebe už len dobrí. Naše detičky, plné lásky.
Text a foto: Petronela Čorná, 2.12.2021
Deň červených makov
Deň červených makov alebo Deň vojnových veteránov je venovaný pamiatke vojnovým veteránom. Pripomíname si tento deň každoročne 11.11. o 11 hodine a 11 minúte. Je veľmi dôležité, aby sme na týchto hrdinov nikdy nezabudli. Porozprávať žiakom o ťažkých časoch bolo emotívne. Našim vojakom z útvaru v Michalovciach nakreslili tento symbol a za krásne kresby získajú krásne odznaky a pár maličkostí.
Text a foto: Petronela Čorná, 12.11.2021
Scary school
Dnešný deň sa v triede 1.B a v 2. oddelení ŠKD niesol v duchu rozprávkového sveta. Naši prváci sa premenili na malé strašidielka, ktoré počas celého dňa plnili rôzne úlohy. Na zámku bývali dobré „bosoročky“, ktoré začarovala zlá ježibaba. Prváci ich hrdinsky vyslobodili riešením príkladov, hľadaním písmen a hádaním hádaniek. Vypracovali pracovné listy a vyrobili pavúčikov. Ako to v rozprávke býva, že dobro zvíťazí nad zlom a na hrdinov čaká odmena, tak to bolo aj v našej triede a na prvákov čakalo sladké prekvapenie. Na záver nášho celodenného príbehu si strašidielka zatancovali stoličkový tanec a nechýbalo ani maľovanie na tvár. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová a Petronela Čorná, 2.11.2021
Úcta k starším 2. oddelenie
Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási. Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily. To je naša babka, dedko, prababka či pradedko. Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku. Dali ste nám veru všetko, naša babka a náš dedko. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Foto: Petronela Čorná, 15.10.2021
Úcta k starším
Šarkaniáda – 2. oddelenie ŠKD
Keď na jeseň začne fúkať silný vietor, na oblohe objaví sa drak. Za ním krásny motýľ ba aj lúčny kvietok, každý lieta vyššie, ako vták.
Text a foto: Petronela Čorná, 11.10.2021
Šarkaniáda
Jesenné šantenie
Jeseň je úžasné obdobie na tvorivosť . My sme sa rozhodli vytvoriť jeden veľký farebný list z rôznych materiálov. Detičky sa vyšantili a výsledok bol skvelý.
Text a foto: Petronela Čorná, 7.10.2021
Jesenné šantenie
Hravé čítanie 2. a 5. Oddelenie
Naši prváci a druháci sa dnes ponorili do rozprávkového sveta a nie len tak hocijakého. Kamaráti z 5. oddelenia nám čítali krátke príbehy a veru bolo to pútavé. Motivácia kníh je veľmi dôležitá pre rozvoj dieťaťa a čo je najdôležitejšie? Len kniha dokáže ozajstné zázraky.
Text a foto: Petronela Čorná, 14.9.2021
Hravé čítanie
Popoludnie s Mimi a Lízou
Deti z 5. oddelenia ŠKD strávili dnešné popoludnie s príbehom o neobyčajnom  priateľstve dvoch dievčat, z ktorých jedno nevidí. Svet však dokonale  a intenzívne spoznáva ostatnými zmyslami.  Neskôr si žiaci vyskúšali, aké je to zvládať rôzne činnosti, keď zrazu stratíme zrak. Či už napísať svoje meno, obísť celú triedu, ba dokonca školu alebo rozoznať hmatom rôzne predmety. Pomoc priateľov je v takýchto chvíľach veľmi dôležitá. Naučili sa, že si musia vážiť zdravie a veci, ktoré považujú sa samozrejmosť a netrápiť sa nad malichernosťami.
Aj keď sú Mimi a Líza odlišné, navzájom sa dopĺňajú a pomáhajú si, majú bohatú fantáziu, ktorá ich spoločné chvíle napĺňa neobyčajnými dobrodružstvami.
Ak vás príbeh  zaujal, knihu nájdete aj v našej „miničitárni“ na prvom poschodí.
Deťom s aktivitami rady a ochotne pomohli naše ôsmačky Laura a Klaudia, ale i naše bývalé žiačky Simona a Sofia, ktoré sa pripravujú na prácu učiteliek.
 
Text: Mgr. Eva Ontkocová, 7.6.2021
Foto: Petronela Čorná
Nezabudnuteľný deň detí v 5. oddelení
Nezabudnuteľný deň detí v 5. oddelení
Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť niečo úžasné. Deti potrebujú byť obkolesené pozitívnym prístupom viac než ktokoľvek iný. Dnes sme strávili jeden výnimočný a nezabudnuteľný deň na futbalovom štadióne. Privítal nás manažér FK Humenné Vladimír Vasilenko a správkyňa štadióna, ktorí nás previedli starou a novou časťou komplexu. Prekvapenie nás čakalo po oblečení dresov, keď nás pán primátor Miloš Meričko a kapitán mužstva Erik Streňo vyzvali na zápas, ktorý sme samozrejme vyhrali 5:2. Záver bol pre deti asi najviac zaujímavý, keď dostali medaile, kopec sladkostí a podpísané futbalové lopty našimi futbalistami a darované predsedom správnej rady Oskarom Balogačom.
všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Petronela Čorná, 1.6.2021
Foto: Mgr. Beáta Babinová
Nezabudnuteľný deň detí v 5. oddelení
Kúzelná záhrada
Žiaci 3.,4.a 5. oddelenia sa zapojili do krásneho projektu inšpirovaného Dňom Zeme. Využitie starých a nepotrebných vecí,  sme premenili na krásne a kúzelné možnosti. Možnosti spoločného skrášlenia pomocou byliniek, kvetov a stromčekov. Vychovávateľky Mochnacká, Čorná a Dušáková zútulnili plochu pred školskou jedálňou a aj za pomoci pána školníka a asistenta Savkaniča vybudovali kúzelnú záhradu. Každá záhrada o ktorú sa staráme s láskou je niečím výnimočná a teda aj kúzelná a krásna.
 
Text: Petronela Čorná, 1.5.2021
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Kúzelná záhrada
Cez okno

Detský svet je plný zázrakov a divov, neuveriteľných príhod, strachov a zábav. Deti majú nekonečnú moc v ríši fantázie. Žiaci 4. a 5. oddelenia dnes čítali pre okoloidúcich, cez zázračné okno a ukázali, aké dôležité knihy sú. Príbehy vtipné aj smutné sú neraz súčasťou našich každodenných situácii. Ponorme sa do krásnych príbehov a čítajme, je to nesmierne dôležité.

Text a foto: Petronela Čorná, 28.4.2021
Cez okno
Deň Zeme v 5. odd. ŠKD
22. apríla si pripomíname 51. výročie Dňa Zeme. Klíma sa rýchlo mení a človek je za tieto zmeny priamo zodpovedný. My sme sa dnes rozprávali o klimatických zmenách a o tom, ako môžeme my prispieť k spolužitiu s prírodou. Vyrobili sme si maketu našej zeme a pripli odkazy.
Text a foto: Petronela Čorná, 22.4.2021
Deň Zeme v 5. odd. ŠKD
Týždeň plný dobrodružstiev

Návrat do lavíc nám všetkým vyčaroval úsmev na tvári. Osobné stretnutia, sú príjemnejšie a hravo sme zvládli celý týždeň. Obdarovali sme sa na Valentína, užili sme si snehovú nádielku do sýta a bodku za celým týždňom sme zavŕšili karnevalom. Mal trochu iný charakter, ale nechýbal smiech a súťaživosť.
 
Text a foto: Petronela Čorná, 20.2.2021
Týždeň plný dobrodružstiev
Projekt FAST
Naša škola sa zúčastňuje medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pričom hlavným cieľom je zistiť, aby starkí hrdinovia mohli pokračovať v tom, čo robia najlepšie, teda pozitívne pôsobiť na život vášho dieťaťa. Keďže teraz trávime viac času doma a v spoločnej domácnosti sú aj tri generácie, je dobre sa niečo priučiť a možno niekomu zachrániť to najcennejšie- ŽIVOT.
Text: Petronela Čorná, 17.2.2021
Projekt FAST
Virtuálny vianočný pozdrav

Obdobie, ktoré momentálne prežívame, dáva zabrať zdraviu fyzickému, ale častokrát i duševnému. Veľmi ohrození sú najmä naši starí a prastarí rodičia, ktorí sú odkázaní na pomoc príbuzných či profesionálnych opatrovateľov i ošetrovateľov. A práve pre nich si naši tretiaci pripravili virtuálny vianočný pozdrav. Dúfame, že ich poteší a zároveň pohladí na duši.
Prajeme im veľa zdravia, krásne adventné obdobie a radostné prežitie Vianoc.
Virtuálny vianočný pozdrav
Koľko lásky sa zmestí ...
Ľudskosť spočíva hlavne v tom, že dokážeme pomáhať iným akýmkoľvek spôsobom. Netreba k tomu ani veľa peňazí, ani špeciálne postavenie. V živote sa stretávame s mnohými ľudskými osudmi. Niektoré nás inšpirujú, iné nás nútia zamyslieť sa. My aj tento rok pomáhame, zapojili sme sa do rôznych akcií, kde výťažok šiel na charitatívne účely. Vám rodičom patrí obrovské ĎAKUJEME. Ďakujeme rodičom a žiakom 3.B, 3.C, 4.C a tiež darcom z GVP, ktorí priniesli veľkú krabicu plnú rôznych dobrôt.
Text a foto: Petronela Čorná, 4.12.2020
Koľko lásky sa zmestí ...
List pre Ježiška
Od narodenia našich detí, rok čo rok patria listy Ježiškovi k našim spoločným predvianočným rituálom. Každé dieťa si vybralo vlastnú tému , čo Ježiškovi cez kresbu odkáže: " Môj drahý Ježiško, pošepkám ti tíško, niečo čo v srdiečku mám"..
Text a foto: Petronela Čorná, 1.12.2020
List pre Ježiška
Jesenné šantenie
Jeseň ma nekonečné čaro. Krásne sfarbené lístie a vzduch, ktorý nasávame aj keď cez rúška, sú veľmi príjemné. Úsmev a radosť našich detí je toho dôkazom.
Text a foto: Petronela Čorná, 16.11.2020
Jesenné šantenie
Červené maky 5. oddelenie
Dnes 11.11. je deň, keď všetkým vojakom-veteránom, bez ohľadu na to, či bojovali vo svetových vojnách, alebo sa zúčastnili na zahraničnej misii, vzdávame úctu. Úctu všetkým, ktorí nám vybojovali mier, lebo to nie je samozrejmosť. Aj my  sme na znak úcty so žiakmi vyfarbili symbol- červený mak.
Texta a foto: Petronela Čoorná, 11.11.2020
Červené maky
Jesenné dekorácie v 5. oddelení
Aj napriek počasiu, ktoré je príznačné čarovnej jeseni a rôznym opatreniam sme si opäť niečo vyrábali spoločne. Tekvička Žofia a ježko Jožko sa nám podarili a už sa tešíme na ďalšie možnosti našej práce v ŠKD.
Text a foto: Petronela Čorná, 14.10.2020
Jesenné dekorácie v 5. oddelení
Vďačnosť

V živote je neskutočne veľa vecí, za ktoré môžeme byť každý deň vďační. Napríklad za to:  ,,Že mám láskavých a obetavých rodičov, lebo mi ukázali, ako ma veľmi ľúbia a ako som pre nich dôležitý“. Aj také boli odpovede našich tretiakov. Deti sú najúprimnejšie a vďačné, aj keď nám to málokedy hovoria. Buďme vďační, nič nie je samozrejme.
Text a foto: Petronela Čorná, 25.9.2020
Vďačnosť
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah