2-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 2. oddelenie

Prváci vo „vodnom svete"
Žiaci I.C, ako pravé "bystré rybičky", ktoré hravo plávajú prvým ročníkom, sa dnes cítili spolu so žiakmi I.B v ŠKD naozaj ako ryby vo vode. Spoločne sme sa „ponárali“ do zaujímavostí o tejto vzácnej tekutine pre život a vytvorili sme si papierovú mozaiku s vodnou tematikou. Žiaci usilovne a s nadšením tvorili spoločné dielo. Naša aktivita sa niesla v duchu citátu Matky Terezy: „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ To znamená, že snaha každého z nás je dôležitá a cenná ako kvapka vody.
Text: L. Šepeľová, 22.3.2023
Foto: Mgr. Z. Poltoráková
Ochrana detí pred násilím
Dňa 11.4.2022 zavítali medzi deti 1. a 2. oddelenia ŠKD koordinátorka Národného projektu ochrany detí pred násilím Mgr. Jana Buričová a psychologička Mgr. Monika Turcovská. Prostredníctvom krátkych čítaných príbehov a ich zosobnením cez zážitky sa dozvedeli o šikane, kyberšikane, vhodnom a nevhodnom správaní voči spolužiakom a kamarátom. Pani psychologička zaujala deti rôznymi interaktívnymi hrami a aktivitami. V diskusii deti komunikovali so psychologičkou, či sa už vo svojom živote stretli so šikanou alebo nie, a ako by ju prípadne riešili. Táto akcia ukázala deťom, ako sa majú správať k svojim rovesníkom, spolužiakom, kamarátom a že nemajú zatajovať akékoľvek prvky šikany a násilia.
Text a foto: Iveta Kakošová, 11.4.2022
Dobrodružstvá kufríka a sovičky Soničky 2. oddelenie
Veľa detí v dnešnej dobe inklinuje skôr k virtuálnym hrám. Detský svet fantázie touto dobou trpí. Hračky obohacujú svet dieťaťa. Rozvíjajú fantáziu, rozširujú vedomosti, zručnosti a dieťa prirodzene získava návyky potrebné pre ďalší život. Dôvod tejto cesty "Dobrodružstva s kufríkom", bolo  získať pocit empatie, priateľstva a túlenia. Postarať sa o sovičku Soničku, napísať do denníčka pár slov a nafotiť spoločne strávený čas sa osvedčilo. Kufrík pokračuje v ceste aj v januári.
Text a foto: Petronela Čorná, 20.12.2021
Svätá Lucia
Dnes je v kalendári 13-ho decembra. Tento magický dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. My sme sa dnes rozprávali o týchto zvykoch. Dievčatám sa najviac páčila tradícia dvanástich papierikov s menami švárnych mládencov a chlapcom hádzanie hrachu či maku. Na záver besedy si nakreslili podobizeň Lucie.
Text a foto: Petronela Čorná, 12.12.2021
List Ježiškovi
"Môj drahý Ježiško, pošepkám Ti tíško, niečo čo v srdiečku mám".
Naše milé detičky z 2. oddelenia ŠKD dnes preniesli svoje tajné priania na výkres, ktorý odošleme do Pošty pre Ježiška. Neprajú si kopec hračiek, to čo si želajú je ZDRAVIE a aby ľudia boli k sebe už len dobrí. Naše detičky, plné lásky.
Text a foto: Petronela Čorná, 2.12.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah