2018/19 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah

AKTIVITY ŠKOLYSlávnostná pasovačka prvákov

Dňa 13.11.2018 sa na našej škole uskutočnila slávnostná pasovačka žiakov 1.A a 1.C. Pasovačku nám otvorila kráľovná, ktorá všetkých privítala. Žiaci zarecitovali básničky na písmenká, ktoré už dokážu napísať i prečítať. Zaspievali ľudovú pieseň Aj kec ja maľučká drobná. Predviedli sa, že dokážu počítať, zvládajú angličtinu, a ani spev, či tanec im nie je cudzí. Potom slávnostne zložili SĽUB PRVÁKA a na to ich pani riaditeľka PaedDr. Paulína Kurucová spolu s pani zástupkyňou Mgr. Alenou Hurkovou slávnostne pasovali do cechu žiakov ZŠ Pugačevova. Ďakujeme za príjemné popoludnie všetkým, ktorí sa ho zúčastnili.

14.11.2018

Slavnostná pasovačka prvákov
Veselá lavička

Naša veselá lavička je zhotovená
V školskom roku 2017/18 mesto Humenné vyhlásilo výtvarno-umeleckú súťaž pre žiakov základných škôl  a  ZUŠ na území mesta pod názvom „Veselá lavička“.
Víťazná lavička našej žiačky Michaely Stankovej zo VI. A sa dočkala svojej realizácie. V mesiaci októbri pod vedením Mgr. Ľ. Hanákovej si Michaela a Karin, ktorá podala Michaele pomocnú ruku, vyhrnuli rukávy, zobrali štetce do ruky a začali lavičku zdobiť podľa víťazného návrhu. Žiačky usilovne pracovali celý týždeň.  Hotovú lavičku Technické služby mesta Humenné umiestnili v oddychovej časti na Mierovej ulici. Ako sa sedí na lavičke si odskúšali aj autorky projektu a odporúčajú relaxačné posedenie v tejto zóne.
13.11.2018

Zbierka Hodina deťom
V piatok, 9. novembra 2018 sa žiačky našej školy Diana Gombitová a Alexandra Gombitová (predsedníčka a podpredsedníčka Žiackeho parlamentu) a dobrovoľníčka Katka Vargová zúčastnili na celoslovenskej zbierke Hodina deťom a v priestoroch školy i v uliciach mesta vyzbierali peknú sumu peňazí. Pomohli tak podporiť projekty pomáhajúce deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.
Aj touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom, učiteľom i náhodným okoloidúcim v meste, ktorí vhodili peniažtek do pokladničky.
Žiacky parlament, 9.11.2018

Zbierka Hodina deťom
Zábavné popoludnie

Zábavné popoludnie
Dňa 7.11.2018 žiaci štvrtého a piateho oddelenia navštívili zábavný park EIFFELKO, kde mali možnosť  dosýta sa vyšantiť, vyskákať, uvoľniť sa a na chvíľu sa ponoriť do detského sveta.
7.11.2018
Prváčikovia už čoskoro získajú jednorázový príspevok 150 eur od radnice, samospráva ukončuje kontrolu splnených podmienok na získanie tohto benefitu.

Mesto Humenné prišlo tento rok s novinkou získania benefitu 150 eur pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Za účelom jeho získania bolo potrebné splniť niekoľko podmienok.
Jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
V zmysle „Zásad poskytovania jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné“ poskytne radnica jednorázový príspevok 150 eur na jedno dieťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku oprávnenej osobe pri splnení nasledujúcich podmienok:
  • trvalý pobyt dieťaťa na území mesta trvá viac ako 24 mesiacov pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a v čase poskytnutia príspevku trvá,
  • dieťa nastúpilo na plnenie povinnej školskej dochádzky na základe rozhodnutia riaditeľa,
  • nárok na príspevok vzniká iba raz na to isté dieťa,
  • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe prostredníctvom základnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
  • oprávnená osoba nemá voči mestu finančný záväzok, čo potvrdí čestným vyhlásením priamo v žiadosti.
Samospráva aktuálne ukončuje kontrolu splnených podmienok
Na základe zápisov do 1. ročníka bolo všetkým zákonným zástupcom detí, ktorí spĺňajú podmienku „trvalý pobyt dieťaťa na území mesta trvá viac ako 24 mesiacov pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a v čase poskytnutia príspevku trvá“ zaslané oznámenie, symbolická poukážka a formulár žiadosti o poskytnutie tohto príspevku. Vyplnenú žiadosť bolo v zmysle Zásad potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť do 15. septembra 2018 tej základnej škole, na ktorú dieťa nastúpilo. Nie všetci si žiadosť aj podali.
Na základe Eduzberu počtu žiakov na jednotlivých školách bolo zistené, že k 15. septembru tohto roka navštevuje základné školy v Humennom spolu 3 298 žiakov a prvákov je 380. Z toho je 237 s trvalým pobytom v meste Humenné. V rámci poskytnutia 150-eurového benefitu Odbor školstva MsÚ starostlivo preskúmal všetky predložené žiadosti o poskytnutie jednorázového príspevku pre prváčika.
V zmysle Zásad poskytovania jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné bolo kontrolou zistené, že približne v sedemdesiatich prípadoch má oprávnená osoba voči mestu finančný záväzok, a preto im nebude možné poskytnúť finančný príspevok.
Samospráva aktuálne ukončuje kontrolu splnených podmienok a v priebehu budúceho týždňa uvoľní finančné prostriedky základným školám, ktoré ich bezhotovostne poukážu na bankový účet oprávnenej osoby.
Autor: Mgr. Michaela Dochánová
Október - meciac úcty k starším - 1.C

Exkurzia v hostiarni
Dňa 17. 10. 2018 sa tretiaci z našej školy zúčastnili exkurzie v hostiarni v Prešove. Prezreli si proces výroby hostií, ktoré aj ochutnali. Navštívili sme kaplnku, v ktorej deti mali svätú omšu. Z Prešova sme sa vybrali do Nižnej Šebastovej do Ružencovej záhrady. Spokojní a veselí sme sa vrátili späť do školy.
6.11.2018


Prvý snem strašidiel na Pugačevke

 
 
Dňa 25. októbra sa žiaci I.B triedy zišli na prvom sneme strašidiel. Celá trieda sa premenila na hrad duchov, v ktorom sa malé strašidielka mohli do sýtosti vyšantiť. Veríme, že po súťažných a tanečných výkonoch, ktoré žiaci predviedli, sa im spoločne sladko zaspávalo. Ďakujeme aj rodičom za dobroty, ktoré našim strašidielkam pripravili.

 
 
4.11.2018
 

Prvý snem strašidiel
Október - meciac úcty k starším - 1.C

Október- mesiac úcty k starším

 
 
Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili naše babky a dedkov a dali im najavo svoju náklonnosť. Pri tejto príležitosti sme v triede 1.C vytvorili našim starkým medailu Najlepšia babka a Najlepší dedko, aby sme sa im takto odmenili za ich nekonečnú lásku a starostlivosť.
 
 
28.10.2018
 


Deň plný vitamínov

 
 
22. október sa v triede 2.C niesol v duchu zdravej výživy. Žiaci sa rozprávali o  tom, aký význam má ovocie a zelenina pre naše zdravie a aké nevyhnutné je dodávať nášmu telu dostatok vitamínov. Všetci si pripravili „ovocné taniere“, aby mohli ponúknuť svojich spolužiakov.
 
 
26.10.2018
Deň plný vitamínov 2.C
Našim starým rodičom

Našim starým rodičom

 
 
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším žiaci II.A pripravili program pre svojich starých rodičov. V piatok 26. októbra  privítali blízkych v jesennom období ich života. Druháčence predviedli literárne pásmo „Rozprávka pre starkých“, popretkávané množstvom básní, piesní a tancov. Dojatí starí rodičia s hrdosťou sledovali vystúpenia svojich vnukov a vnučiek.
 
Po kultúrnom programe nasledovala chvíľa pohody. Pri chutných koláčikoch z dielní šikovných babičiek sa starí rodičia mohli medzi sebou vzájomne pozhovárať a so svojimi vnúčatami pospomínať na ich školské časy.
 
Veríme, že sa medzi nami  cítili  dobre a na túto slávnostnú chvíľu im ostanú pekné spomienky.
 
27.10.2018


Slávici si opäť zanôtili
V 6. ročníku súťaže Slávici z lavice opäť privítala naša ZŠ Pugačevova mladé spevácke talenty z humenských základných škôl. Túto akciu môžeme organizovať vďaka spolufinancovaniu nášho zriaďovateľa mesta Humenné.
„Slávici“ sú podujatím, ktoré je oslavou melódie, krásnych textov i spevu,  podujatím, ktoré  pohladí dušu, očarí, rozprúdi krv v žilách, vyvolá obdiv a uznanie.
Slávici z lavice sú naším  malým  pugačevským festivalom, prehliadkou  mladých spevákov, interpretov  domácej i zahraničnej populárnej hudby.
Predstavilo sa nám 26 nadaných spevákov, ktorí zaspievali  slovenské piesne, ale aj piesne
zahraničných interpretov.
Výkony mladých slávikov hodnotila odborná porota pod taktovkou JUDr. Š. Koľa. Tá pochválila spevákov za  intonáciu, výraz, prácu s hlasom, postoj i výber piesní. Za svoje výkony boli napokon všetci slávici odmenení v troch pásmach, a to bronzovom, striebornom a zlatom. Miesto v zlatom slávičom pásme získali: Pristášová Katarína CSŠ, Čižmárová Viktória ZŠ J. Švermu, Jakubčová Laura ZŠ Pugačevova, Jeňová Diana CSŠ, Džubarová Tamara ZŠ J. Švermu, Sevková Natália Darg. hrdinov, Salanciová Diana CSŠ, Demková AnnaMária ZŠ  J. Švermu, Gajdošová Alexandra ZŠ Pugačevova, Lacová Viktória J.Švermu, Ivancová Eva ZŠ J. Švermu.
Katarína Pristášová  získala aj špeciálnu cenu poroty.  
Slová vďaky i povzbudenia boli adresované aj pedagógom, ktorí venujú svoj voľný čas  mladým talentom, usmerňujú a podporujú ich v tejto umeleckej činnosti.
6. ročník podujatia Slávici z lavice očaril krásnymi hlasmi, priniesol trošku potrebnej trémy i napätia, veľa zábavy aj povzbudenia. Už teraz sa tešíme na jeho siedme pokračovanie.
25.10.2018
Slávici z lavice 2018

Pugačevkári zvládli cestu odvahy
  
Naša Pugačevka žije rušným životom. Svedčí o tom aj  množstvo mimoškolských akcií, ktoré sa stretávajú s veľkým úspechom.
V utorok 23. októbra sa jej najvyššie poschodie  zmenilo pre piatakov a šiestakov na tajomný ostrov plný záhad. Žiaci ho museli celý prejsť a rozlúštiť pritom rôzne indície v anglickom jazyku. Tie však strážili  tajomní obyvatelia ostrova –  hrôzostrašné strašidlá. Vojsť k nim si tak vyžadovalo veľkú dávku odvahy. Keďže žiaci ostrovom putovali v skupinách, navzájom sa povzbudzovali a pomáhali si.
V závere putovania  na všetkých odvážlivcov čakala pizza. Večer sa však zďaleka nekončil. Z tried sa totiž stali spálne. Žiaci prišli vyzbrojení spacákmi, karimatkami, plyšovými hračkami, ba aj nafukovacou posteľou.  Spať v škole  bolo ďalšie veľké dobrodružstvo. Hoci sme sa nevyspali tak pohodlne ako doma, určite to stálo zato. Veď škola je v noci  úplne iná. Tajomná a záhadná. Nie nadarmo sa hovorí, že noc má svoju moc.
Celé toto dobrodružstvo bolo zavŕšené nasledujúce ráno v školskej jedálni, kde žiakom tety kuchárky pripravili teplý čaj a pani učiteľky nachystali chutné raňajky.
  
24.10.2018
Cesta odvahy
Generačné vzdelávanie

Odštartovali sme kampaň Červené stužky

S pomaly sa blížiacim 1. decembrom - Svetovým dňom boja proti AIDS - sme na našej škole začali realizovať rôzne aktivity a podujatia, ktorými sa zapájame do celoslovenskej kampane Červené stužky. Ich cieľom bude poukázať nielen priamo na vážne ochorenie AIDS, ale žiakom aj celkovo priblížiť zásady zdravého životného štýlu.
 
S touto témou sa oboznámili žiaci 6. ročníka na besede s Mgr. Zlaticou Kožinovou z RÚVZ v Humennom. Nebola to však len odborná prednáška. Žiaci boli zvedaví a tak si čas spestrili mnohými otázkami a tvorivými nápadmi.
 
Piataci sa v rámci aktivity „Zdravé zuby, pekný úsmev“ podrobnejšie zaoberali pravidlami ústnej hygieny. Nezabudli ani na potrebu pravidelného aktívneho pohybu, dôležitosť správneho stravovania a pitného režimu.
 
23.10.2018

Pamätné dni október 2018

Generačné vzdelávanie

 
 
     V pondelok, 22.októbra 2018, sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Generačné vzdelávanie. Hlavná myšlienka celej akcie bola jednoznačná: „Držme v rukách viac  knihy a ruky tých, ktorých milujeme...“
 
     Vzdelávanie prebiehalo v priestoroch školskej knižnice, keďže v  tento deň   sme sa zapojili do celoslovenského projektu ,,Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice". 22. október bol totiž venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. My sme sa tento deň rozhodli žiakom spestriť aj niečím príjemným, a tak sme túto školskú akciu spojili aj  s úctou k starším. Do školskej knižnice sme preto pozvali aj rodičov a starých rodičov žiakov  a vzniklo nám generačné vzdelávanie.
 
     Žiaci 7. ročníka sa so svojimi blízkymi aktívne podieľali na jednotlivých disciplínach. Jednotlivé činnosti  boli zamerané na určenú tému „Skutočné knižnice - skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko – Slovenska“. Žiaci privítali všetkých zúčastnených ľudovými piesňami a básničkou pre rodičov. Disciplíny, s ktorými sa museli zúčastnení popasovať boli naozaj zaujímavé:  Hádaj kto som, Mapa, Deklarácia,  Vedeli ste o tom?  Kniha. Spoločná práca si vyžadovala kreativitu. Pri plnení úloh pomáhali zúčastneným rôzne knihy. Po zhrnutí získaných informácií a vytvorením plagátu Čo sme si zapamätali,  sme spoločne pracovali na ďalšej aktivite, ktorá bola venovaná úcte medzi sebou navzájom. Výsledkom práce z rúk plných vyznaní vznikol spoločný strom ako symbol rodiny. V závere žiaci všetkým poďakovali a svojich najbližších obdarovali kvietkom.
 
     Všetkým ďakujeme za účasť,  aktivitu, nápady, úctu a lásku počas celého podujatia.
 
 
24.10.2018

Kampaň Červené stužky

Pamätné dni 2018

 
 
Na predmetoch dejepis a občianska náuka budujeme u našich žiakov národnú hrdosť a rozvíjame zdravé národné povedomie. Dôraz kladieme na slovenskú históriu a formujeme vlastenecky cítiaceho občana Slovenskej republiky. V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od vzniku prvej Československej republiky a iné významné výročia.
 
 
22.10.2018


Pre našich starkých

 
 
Žiaci 1.A vyrobili pre svojich starých rodičov krásne jesenné kvety. Je povinnosťou rodiny aj školy viesť deti k tomu, aby si vážili starých ľudí a správali sa k nim s úctou, slušne a s rešpektom.
 
 
18.10.2018

Návšteva domu dôchodcov
Prišla k nám jeseň

Milá návšteva

Vo štvrtok žiaci I.B triedy prekvapila milá návšteva. Prišli ich navštíviť prípravkári z MŠ Mierová. Naši prváci im predviedli , čo všetko sa už stihli od 1. septembra naučiť. No ani malí prípravkári sa však nenechali zahanbiť. Dúfame, že sa im v škole páčilo a tešíme sa na ďalšiu návštevu.
18.10.2018

Deň plný vitamínov
15. október  žiaci I.B triedy venovali zdravej výžive. Na hodine SJL rozprávali o zdravom životnom štýle. O tom aké by mali byť ich raňajky a čo chutné a zdravé  by im mali rodičia zabaliť do desiatovníčka. Po prvýkrát sa ocitli v školskej kuchynke, kde s pomocou pani učiteľky, vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti v pečení jablkového koláča. Na záver si spoločne zhotovili veľké jablko, ktoré im bude pripomínať tento deň.
19.10.2018

Návšteva domu dôchodcov

Školské kolo „Slávikov z lavice“

 
 
Prípravy na „Slávikov z lavice“ sú už v plnom prúde. Moderátori si zodpovedne pripravujú scenár a mladí speváci sa učia svoje piesne. Pre veľký záujem žiakov zúčastniť sa tohto hudobného festivalu sa v piatok 12.10.2018 uskutočnilo školské kolo, na ktorom sa nám predstavili všetci speváci. Z nich porota vybrala tých najlepších. Chceme sa takto žiakom poďakovať za ich zodpovednú prípravu. Sme radi, že mladí ľudia v sebe rozvíjajú pozitívny vzťah k hudbe. Tešíme sa na všetkých súťažiacich. Myšlienka tohtoročných Slávikov je totiž nádherná. „Hudba je most, ktorý spája ľudí z rôznych brehov, je prístav, ktorý zabíja smútok a maže starosti, je loďou, ktorá kolíše srdce a dušu. Zahoďme preto všetky starosti a trápenia za hlavu a nechajme sa unášať hudbou.“
 
 
14.10.2018

Návšteva domu dôchodcov

 
 
Október – mesiac Úcty k starším.10.10.2018 sme spríjemnili chvíle seniorom v Domove dôchodcov na sídlisku 3 v Humennom. Bolo veľmi veselo. Deti spievali, hrali a tancovali. Doniesli veľa pozitívnej energie, za ktorú si vyslúžili obrovský potlesk, pochvalu a sladkú odmenu. Pani učiteľky Mgr. Macejova, Mgr. Dolobáčová a pani vychovávateľka Čorná žiakov svedomite pripravili a obdarovali pochvalou, jednotkami a diplomami. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou krásnej akcie.
13.10.2018

Návšteva domu dôchodcov
Prišla k nám jeseň
Prišla k nám jeseňSkrášľujeme prostredie a pomáhame prírode

Predmet svet práce nie je len o teoretických vedomostiach. Jeho dôležitou zložkou je nadobúdanie praktických zručností. Za výdatnej pomoci pána školníka sme naplánovali výsadbu tují, ktorými sme skrášlili areál školy a zároveň urobili niečo pre našu prírodu. Dúfame, že mladým stromčekom sa bude dariť a v nasledujúcich rokoch nás potešia svojou krásou.


Skrášľujeme prostredie a pomáhame prírode
Svetový deň zdravej výživy
Svetový deň zdravej výživy

 
 
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu  je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si v októbri pripomíname Svetový deň zdravej výživy.
 
V triede 1.C sme pri tej príležitosti namaľovali obľúbené ovocie a zeleninu. V ŠKD si deti s pani vychovávateľkou Mgr. Zuzanou Poltorákovou vyrobili ježkov, ktorí si pripravujú zásoby na zimu.
 
V detskom veku je vyvážená strava veľmi dôležitá.  Potrebný je dostatok vitamínov, minerálov, bielkovín a vlákniny. Strava musí byť z časti zastúpená i tukmi, pomáhajú totiž dopravovať vitamíny v krvi. K zdravej strave nepatrí veľa mastného, sladkého a veľa soli.
 
Nášmu telu by sme mali dopriať viac ochranných látok.  Nemali by sme zabúdať ani na mlieko a mliečne výrobky,  ktoré sú v období rastu nevyhnutné. Preto sme pri tejto príležitosti venovali jednu hodinu ochutnávke ovocia a zeleniny, ktoré si deti doniesli aj z vlastných záhrad.
 
Zároveň sme spolužiakov z ostatných prvých ročníkov a tiež ich pani učiteľky, boli obdarovať sladkým jabĺčkom.

Deň úsmevu

 
 
Aj keď nás úsmev sprevádza v škole každý jeden deň, dnešok bol špeciálny. Ráno sme začuli najmä z úst tých najmenších radostné ,,jeeeeeej, smajliciiii...“  A presne to bolo naším cieľom. Vyčariť úsmev na tvári J Všetkých nás vítal pri vstupe do budovy školy veselý plagát, na ktorom je napísaná krásna myšlienka dňa: ,,Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu.“ A tak sme sa teda do toho s veľkou radosťou a chuťou pustili. Starší žiaci vyrobili pre všetkých žiakov krásne usmievavé smajlíky, ktoré nosili žiaci pripnuté na tričku počas celého dňa. Usmievali sa tí najmenší, starší, učitelia, ba dokonca aj strom pred školou :-) Svetový deň úsmevu je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. A my sme ho taký určite všetci mali :-)
Svetový deň úsmevu
Deň remesiel

Európsky deň jazykov

Každoročne sa dátum 26. september spája s oslavou Európskeho dňa jazykov. Práve v tento deň máme všetci príležitosť pomocou rôznych tvorivých aktivít pozdvihnúť naše povedomie o veľkej rozmanitosti jazykov v Európe, podporiť kultúrnu a jazykovú rôznorodosť či poukázať na dôležitosť štúdia jazykov za účelom mobility alebo len tak pre zábavu.
 
Aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy rozhodli pripomenúť si tento deň prostredníctvom aktivít, ktoré pre nich pripravili ich vyučujúce cudzích jazykov. Žiaci hľadali na internete, v slovníkoch či za pomoci svojich učiteliek rôzne slová v rôznych jazykoch a písali ich na farebné lístky. Tie sa neskôr stali súčasťou „stromovej“ myšlienkovej mapy. Nezabudli ani na medzipredmetové vzťahy s geografiou. Veď „opakovanie je matka múdrosti“.
 
Žiaci mali tak možnosť vyskúšať si na hodinách cudzích jazykov niečo nové a mohli zistiť, že aj iné cudzie jazyky sú zaujímavé.
Pasovanie žiakov za čitateľov školskej knižnice

Srdce, ktoré nás všetkých spája

 
 
Piatok (21.9.2018) bol pre nás špeciálny. Na tento deň sa žiaci pripravovali počas celého týždňa. Ich úloha bola jednoduchá. Napíš na srdiečko za koho alebo za čo si vďačný. Prečo práve vďačný? Dnes je Svetový deň vďačnosti. Cieľom bolo poukázať nato, aby deti nezabúdali ďakovať rodičom, starým rodičom, kamarátom či dokonca cudzím ľudom aj za tie obyčajné veci. Výsledná práca detí je naozaj krásna. Vo vestibule školy sa nachádza krásne veľké farebné srdce, ktorého súčasťou sú „minisrdiečka“ detí. Je to srdce, ktoré nás oddnes všetkých spája. Pretože nie šťastní ľudia sú vďační, ale vďační ľudia sú šťastní. Heslo dnešného dňa: „Každé poďakovanie je nový začiatok...“

Otvorenie školského roku 2018/2019

Deň remesiel

 
 
         Dňa 3. októbra 2018 sa žiaci 2.B a 4.B triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej a pani učiteľky Mgr. Šepeľovej zúčastnili Objektového zážitkového vyučovania v skanzene v Humennom. Žiaci tu mohli vidieť ukážky tradičných remesiel ako je napríklad rezbárstvo, čipkovanie, tkáčstvo, kováčstvo alebo maľovanie na sklo,  ktoré si mohli zároveň aj vyskúšať, absolvovali zaujímavú prednášku na tému Zbojníci z Vlčích hôr a taktiež sa mohli oboznámiť s rôznymi edukačnými aktivitami pre deti a mládež. V závere svojej návštevy realizovali prehliadku skanzenu a oboznámili sa so životom našich predkov pred mnohými rokmi.
Európsky deň jazykov

Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice
 
 
Dňa 26. septembra naši prváci prvýkrát navštívili kráľovstvo kníh - školskú knižnicu. Oboznámili sa s knihami pre deti a spôsobom ich vypožičiavania. Všetci boli pasovaní za čitateľov školskej knižnice a ako spomienku na prvú návštevu si odniesli pamätný list.
Poďakovanie z Hodiny deťom
Návrat na obsah