2018/19 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Aktivity

AKTIVITY ŠKOLY


Deň matiek v 2.A
Deň našich mamičiek v II.A triede
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 12. mája.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú, a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a stále robia.
Aj malí druháci z II. A triedy  pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej pripravili 21. mája 2019 veselý program pre svoje mamičky. Básničkami, pesničkami a ľudovými tancami, vykúzlili na tvárach rodičov radosť a hrdosť. Svoje mamky príjemne prekvapili aj krásnymi pozdravmi a brošňami, ktoré vykúzlili pod vedením vychovávateľky PaedDr. Magdalény Blaščákovej.
Ďalšie fotografie si pozriete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 22.5.2019
Foto: Bc. Zuzana Henčeková - rodič
Výzdoba a darčeky: PaedDr. Magdaléna Blaščáková
Navigácia k povolaniu
V stredu sa na našej škole v ôsmom ročníku uskutočnila beseda o výbere budúceho povolania. K nám ôsmakom zavítala sociálna pedagogička Mariana Čukalovská z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom, ktorá nás hneď na úvod oboznámila s rebríčkami najlepších stredných a vysokých škôl. Potom sme sa spoločne rozprávali o  záľubách a obľúbených predmetoch. Postupne sa naše rozprávanie prenieslo do budúcnosti. Zamýšľali sme sa nad tým, ako bude vyzerať náš život o 10 rokov, a akou cestou by sme sa k nášmu cieľu chceli dopracovať. Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto besedy, pretože sme si uvedomili, aké ťažké rozhodnutie na nás čaká a určite niektorým, ktorí sa doposiaľ nerozhodli, pomohla vo výbere vhodnej strednej škole či budúcom povolaní.
Text: Diana Prigancová, VIII.A, 22.5.2019
Navigácia k povolaniu
Deň matiek
Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili! Tento rok si Deň matiek pripomenuli aj naši prváci z I.B triedy. Kyticou, uvitou z piesní, básní a tancov potešili láskavé srdiečka svojich mamičiek.
Všetky fotografie si môžete pozrieť na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Beáta Babinová a pani vychovávateľka Petronela Čorná, 16.5.2019
Deň matiek
Druhú májovú nedeľu sa na Slovensku oslavuje Deň matiek. Žiaci 2.C triedy v piatok 10. mája 2019 usilovne pracovali, aby pripravili sladké prekvapenie pre mamičky, najdôležitejšie osoby v ich živote, a tak prejavili svojim mamkám úctu a vďaku za ich lásku a obetavosť.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 11.5.2019
Deň matiek - darček pre mamku
Staroveký Egypt v priestoroch školy
Staroveký Egypt v priestoroch školy
Civilizácia starovekého Egypta sa rozkladala v severovýchodnej časti Afriky pozdĺž toku rieky Níl. My sme si kúsok zaujímavej histórie tejto krajiny preniesli priamo do priestorov našej školy. Žiaci 6.B triedy v spolupráci s vyučujúcou vyrobili množstvo replík exponátov a vytvorili minimúzeum. Hlavnými účinkujúcimi sú záhadné múmie v sarkofágoch, majestátna sfinga strážiaca veľkolepé pyramídy i kanopy, ktoré zohrávali dôležitú úlohu pri mumifikácii. Neodmysliteľnou súčasťou je i Tutanchamonova zlatá pohrebná maska.
Pri prehliadke nášho múzea sa môžete staroegyptskej histórie nadýchať aj začítaním sa do informačných panelov lemujúcich múzeum. S výtvarným spracovaním problematiky nám pomohli žiaci 6.A triedy. Faraónov, balzamovačov i egyptských bohov, ktorí dostali pestrofarebné šaty podľa žiackej fantázie, sme umiestnili na nástenku. Tá sa vyníma na stene múzea.
Aj toto naše dielo je dôkazom toho, že dejepis už dávno nie je len obyčajné memorovanie dátumov a udalostí. V škole môže byť ozaj aj zábava.
Všetky fotografie si môžete pozrieť na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 7.5.2019
Prepojenie učiva so zmyslami
Cudzí jazyk, to nie sú iba slovíčka, vety, gramatika. Naučiť sa a pochopiť cudzí jazyk, znamená pochopiť kultúru daného národa.  Šiestaci na anglickom jazyku pri téme jedlo, prepojili nielen slová, ale aj chute. Typické jedlo Veľkej Británie sa rozhodli pripraviť a ochutnať v školskej kuchynke. Ráno na prvej hodine všetci pridali ruku k dielu a urobili  si „Typical English Breakfast – Typické anglické raňajky.“
 
Text a foto: Mgr. Jana Koudelková, 7.5.2019
Prepojenie učiva so zmyslami
Noc s rozprávkami
Noc s rozprávkami
Už od rána 2.5.2019 žiaci 2.C a 2.B túžobne očakávali, kedy bude 18.00 hod. Čakala ich totiž Noc s rozprávkami v škole. Keď konečne nastala tá dlho očakávaná chvíľa, poriadne nabalení v sprievode svojich rodičov dorazili do školy. Ešte posledné objatia a spoločná akcia sa mohla začať. Počas večera ich čakalo mnoho úloh, s ktorými sa hravo popasovali a preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Čítali rôzne rozprávkové hádanky, v ktorých museli uhádnuť názov rozprávky alebo hlavných hrdinov. Keďže rozprávky sprevádzajú deti už od ranného detstva, tak s touto úlohou nemali žiadne problémy. Svoje zručnosti ukázali pri výrobe špajdlových bábok, aby si potom mohli zahrať divadlo. Hrdinovia z rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku „ožívali“ v rukách žiakov – bábkohercov, ktorí túto rozprávku zahrali pre svojich spolužiakov, za čo si zaslúžili veľký potlesk. Nasledovalo čítanie s porozumením. V texte sa poplietli tri rozprávky a žiaci ich mali správne identifikovať. Za odmenu dostali maľovanky hrdinov z týchto rozprávok. Nečakane k nám dorazila na návštevu až z ďalekého Švédska Pipi dlhá pančucha. Porozprávala žiakom o svojich rodičoch, predstavila im miesto odkiaľ pochádza a taktiež im pospomínala mnohé nezbednosti, ktoré urobila. Dokonca im o sebe prečítala aj z knihy a pri odchode prisľúbila, že sa k nim opäť vráti. Potom začala tancovačka. Deti predvádzali rôzne tanečné kreácie. Tancovali stoličkový tanec, ktorý neskôr vystriedal metlový tanec. Ešte trocha športových súťaží a začala príprava na odpočinok. Po osobnej hygiene zaspávali žiaci v spacích vakoch plní skvelých zážitkov. Po rannom prebudení skonštatovali, že takúto výbornú akciu si radi zopakujú.
Text: Mgr. Andrea Macejová, 3.5.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová
Stavanie mája
Púpavienka? Určite ste už o tomto novovzniknutom folklórnom súbore mnohí počuli. Vystupujú v ňom žiaci prvého stupňa a vďaka pani učiteľke Dolobáčovej v sebe už od útleho detstva objavujú lásku k folklóru. Dňa 30. apríla 2019 si naše malé Púpavienky pripravili zaujímavý kultúrny program o stavaní mája. Spevom, tancom, básňami nám priblížili, že stavanie mája je naozaj krásna a najfarebnejšia ľudová tradícia. Do programu sa zapojili aj žiaci deviateho ročníka, Anna Pipáková a Jakub Švec, ktorí prítomným porozprávali zaujímavosti o stavaní mája. O výzdobu tejto kultúrnej akcie sa postarali žiaci 5. ročníka na vyučovacích hodinách Regionálnej výchovy. Pod vedením pani učiteľky Jakubčovej sa venovali folklóru a z recyklovateľného materiálu a zo zvyšných látok, ktoré už nikto nepotreboval, vytvorili nádherné bábiky. Pozadie folklórnych oblečení bábik podopĺňali novinovým papierom či notami. Výsledné práce sú naozaj obdivuhodné. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do tejto krásnej akcie zapojili. Opäť môžeme potvrdiť, že máme naozaj šikovných a kreatívnych žiakov, ktorí s pomocou vyučujúcich dokázali, že ľudové tradície po našich predkoch sú naším klenotom, na ktorý nemáme zabúdať, a ktorý si máme chrániť.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Veronika Bobaľová, 30.4.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová, Mgr. Ján Andrejčík
Stavanie mája
Prepájame teóriu s praxou
Prepájame teóriu s praxou   
O tom, že klasická trieda nemusí byť výhradným priestorom na učenie, sa v dnes presvedčili žiaci
6. A na hodine anglického jazyka.  Keďže jedna z lekcií je v tomto ročníku venovaná jedlám a ich príprave, šiestaci svoje teoretické vedomosti pretavili do praxe a zhmotnili v podobe upečeného koláča.  Postupovali krok za krokom podľa anglického receptu, všetky slovíčka si tak spojili s konkrétnou aktivitou a učili sa  praktickými činnosťami.
Čakanie na finálny výsledok usilovnej práce sme sa snažili využiť efektívne. Žiaci si postupne ťahali lístočky s úlohami a aktivitami týkajúcimi sa jedál a ich prípravy.  Túto fázu hodiny umocňovala vôňa, ktorá sa šírila z koláča v rúre. Záver hodiny bol pomyselnou sladkou bodkou, po ktorej ostal len prázdny plech. Žiaci za sebou kuchynku upratali a všetok riad sami umyli a uložili. Za túto hodinu im patrí veľká pochvala. Sú nielen dobrými angličtinármi, ale i šikovnými kuchármi a pomocníkmi.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 29.4.2019
„Deň Zeme“ Spoločný deň so žiakmi v záhrade
Takýto výnimočný názov programu mali na tabuli vypísaný starkí v Slnečnom dome v Humennom. Niekoľko starších žiakov sa so svojimi vyučujúcimi rozhodlo pripomenúť si Deň Zeme v tomto ošetrovateľskom centre.  Dňa 17. apríla sa tak v tomto areáli rozliehal smiech mladých ľudí, ktorí si mali možnosť uvedomiť aj na tomto mieste, aká dôležitá je úcta a rešpekt ku všetkým starším ľuďom. V areáli tohto centra sa nachádzajú terapeutické chodníčky, záhony so skalkami, trvalkami a jahodami. Naši žiaci tieto skalky upravovali, pleli burinu či čistili oplotenie od konárov. Dievčatá vyrábali do záhonov prekrásne dekoračné veľkonočné vajíčka z odpadových a prírodných materiálov. Ďalšie mali možnosť presádzať so starkými kvety a viedli s nimi pútavé a zaujímavé rozhovory. Cieľom tohto dňa bolo pričiniť sa o dobro planéty a spájať generácie. Veríme, že naši žiaci do tohto prostredia vniesli optimizmus a pomohli pri čistote a skrášlení areálu. Ďalší krásny, výnimočný a poučný deň za nami.
 
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 25.4.2019
„Deň Zeme“ Spoločný deň so žiakmi v záhrade
Deň Zeme 2019
Deň Zeme 2019
Aj Zem má svoj sviatok. Už tradične sa oslavuje 22. apríla. Ako uvádza enviroportal, bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
V tomto roku pripadol Deň Zeme na veľkonočné prázdniny, preto sme sa rozhodli pripomenúť si tento sviatok už 17. apríla.
Uvedomujúc si dôležitosť vytvárania pozitívneho vzťahu k prírode a prostrediu už od raného detstva, ponúkli sme našu pomoc Materskej škole na Mierovej ulici v Humennom. Žiaci 9.B triedy podali pomocnú ruku pri zveľadení areálu materskej školy, úprave pozemku a výsadbe mladých stromčekov, vrátane stromu priateľstva, ktorý bude pripomienkou našej vzájomnej spolupráce.
Prispieť rukou k dielu sa rozhodli aj žiaci 8.A a 8.C triedy, ktorí „skultúrnili“ najnavštevovanejšiu oblasť nášho mesta - Hubkovú.
Žiaci 6.A vyzbierali odpadky v oblasti rieky Laborec.
Žiaci 7.B a 8.B triedy si Deň Zeme pripomenuli v ošetrovateľskom centre Slnečný dom. V areáli tohto centra sa nachádzajú terapeutické chodníčky, záhony so skalkami, trvalkami a jahodami. Naši žiaci tieto skalky upravovali, pleli burinu či čistili oplotenie od konárov. Dievčatá vyrábali do záhonov prekrásne dekoračné veľkonočné vajíčka z odpadových a prírodných materiálov. Ďalšie mali možnosť presádzať so starkými kvety a viedli s nimi pútavé a zaujímavé rozhovory.
Mnoho našich žiakov svojimi pracovitými rukami zveľadilo školský areál.
Deň Zeme nemá byť a nie je len pripomenutím sviatku Zeme. Je to výzva na neustále prehlbovanie vzájomného vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím, je výzvou na zodpovedné a ohľaduplné správanie sa každého z nás v najbežnejších životných situáciách. Deň Zeme je príležitosťou na zmenu priorít a myslenia každého človeka. Je výzvou na zachovanie biologickej diverzity pre budúce generácie. Pre naše deti a generácie, ktoré prídu po nich.
Ďalšie fotografie nájdete na našom facebooku.
Text a foto: ZŠ Pugačevova, 22.4.2019
Viem, čo zjem
Projekt „Viem, čo zjem“ patrí do celosvetového programu Nestlé Healthy Kids a prináša ho spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Aj žiaci piateho ročníka našej školy sa v tomto školskom roku pod vedením svojich triednych učiteliek zapojili do jeho tretieho ročníka. Žiaci sa tu učia zásady zdravého životného štýlu, čo je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Zábavnou formou si osvojujú zásady správnej a vyváženej stravy, orientujú sa v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.  Dňa 17.4.2019 sa žiaci zúčastnili interaktívnej lekcie na tému „Pitný režim“, ktorá žiakom pútavo priblížila jednu z najdôležitejších zložiek nášho tela – vodu. V jej úvode si žiaci pripomenuli čo to vlastne voda je a aké dôležité funkcie zohráva v ľudskom organizme. Neskôr sa hravou formou dozvedeli, aké dôležité je dodržiavať pravidelný pitný režim a akými rôznymi spôsobmi nám telo dáva najavo nedostatok tekutín. Interaktívna hra na záver lekcie preskúšala vedomosti žiakov o tom, ktoré nápoje sú pre telo najvhodnejším zdrojom tekutín. Žiaci riešili aj zadanú úlohu. Každý žiak vytvoril svoj denný pitný režim.
Text: Mgr. Trembuľáková Monika, 20.4.2019
Foto: Mgr. Trembuľáková Monika, Mgr. Šubertová Jana
Viem, čo zjem
Interaktívna výstava v Prešove
Interaktívna výstava v Prešove

Dňa 16.4.2019 sa žiaci 5.A a 5.B triedy našej školy spolu s triednymi učiteľkami Mgr. Šubertovou a Mgr. Trembuľákovou zúčastnili interaktívnej výstavy AHA! Točí sa to, nespadne to v Prešove. Žiaci mali možnosť vidieť a pohrať sa s viac ako 120 exponátmi a zároveň mohli objavovať a skúmať prírodné javy prostredníctvom vedeckých hračiek, hier, hlavolamov a drobných experimentov. Cieľom výstavy bolo vyvolať u žiakov záujem o fyzikálne deje, pomôcť vnímať a chápať prírodné javy, popularizovať prírodovedné disciplíny, posúvať hranice detského porozumenia svetu a podporovať zvedavosť a radosť z objavovania.
Pôvab fyziky spočíva v tom, že odhaľuje tajomstvá sveta okolo nás. Nemusíme chodiť ďaleko, lebo zaujímavé veci sú kdekoľvek sa pozrieme, iba sa musíme učiť pozerať. Dúfame, že aj takouto zábavnou formou môžeme vzbudiť u našich žiakov záujem o prírodovedné predmety.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 19.4.2019
Foto: Mgr. Monika Trembuľáková, Mgr. Jana Šubertová
Recyklohry

Základná škola Pugačevova je od roku 2013 zapojená do školského recyklačného programu - RECYKLOHRY. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií.
V uplynulých dňoch členky Žiackeho parlamentu v kooperácii s koordinátorkou projektu Mgr. Janou Feiglovou upravili v škole miesto určené na zber spomínaných zariadení a batérií.
Týmto zároveň pripomíname všetkým žiakom, že zber elektrozariadení a bateriek naďalej pokračuje. Naplno sa doňho pustíme po veľkonočných prázdninách.
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 16.4.2019
Recyklohry
Šikanovaniu hovoríme NIE!
Šikanovaniu hovoríme NIE!
„Mnoho ľudí si myslí, že šikanovanie znamená byť zbitý v škole, ale je to oveľa viac ako to. Pre mňa to bolo celé slovné obťažovanie, s ktorým som sa musela vyrovnať.  Ľudia vraveli:  "Palice a kamene možno zlomia vaše kosti, ale slová vás nikdy nemôžu zraniť." Ale to nebola pravda. Slová môžu zraniť. Zranili ma. Boli mi povedané veci, na ktoré som ešte stále nezabudla.“
Takto hovorí o šikanovaní americká speváčka, herečka, skladateľka a filantropka  Demetria Devonne Lovato.
U nás na Základnej škole na Pugačevovej ulici táto tematika nie je tabuizovaná a snažíme sa venovať hlavne prevencii. Pomáha nám najmä spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom. Psychologička Mgr. Valentína Lučkaničová v predchádzajúcich dňoch rozoberala tematiku šikanovania so žiakmi vo ôsmom ročníku. Ôsmaci sa rozprávali o šikanovaní, čo si pod týmto pojmom predstavujú a ako by tomuto nežiaducemu javu mali predchádzať. Pani psychologička im pustila krátke video o šikanovanom chlapcovi Timovi, ktorého príbeh skončil tragicky. Po zhliadnutí videa sa potom mohla medzi žiakmi rozprúdiť diskusia, ako by pomohli kamarátovi či spolužiakovi Timovi v jeho zložitej situácii.   
Pred šikanovaním netreba zatvárať oči a keď sa niekde okolo nás deje, určite treba zasiahnuť. Ak naši žiaci so šikanovaním prídu do kontaktu, môžu sa spoľahnúť na všetkých ľudí, ktorí pracujú na našej škole a obrátiť sa na nich. Určite im v takom prípade pomôžu.
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, koordinátorka prevencie soci.-patol. javov, 15.4.2019
Reading challenge/Čitateľská výzva
Rozvoj čitateľskej gramotnosti, tímová spolupráca a kreativita boli hlavnými piliermi, na ktorých stál tento ročník aktivity s názvom Reading challenge, ktorá sa uskutočnila 12. apríla. Podstatou tímovej spolupráce je rozdelenie úloh, ale i spoluzodpovednosť za skupinu a často i vyššia efektivita ako pri práci jednotlivca. Spoločne s rozvíjaním čitateľských zručností a podporou tvorivosti tak dochádza k celkovému rozvoju žiakov.
Táto akcia prebiehala v dvoch kategóriách. V prvej boli zapojení žiaci 5.-7. ročníka a v druhej žiaci 8. a 9. ročníka. Rovnomerne rozdelení do piatich skupiniek, riešili anglické hlavolamy a následne mali za úlohu popasovať sa s príbehom v angličtine, ktorému vymýšľali originálny záver, či znázorňovali ho formou obrázkov. Žiaci plnili rovnaké úlohy v oboch kategóriách, na spracovanie dostali rovnaký príbeh, avšak v rôznych úrovniach náročnosti. Všetky zadané úlohy sa im podarilo úspešne splniť a čitateľskú výzvu tak všetci zvládli.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, Mgr. Jana Koudelková Feiglová, 14.4.2019
Reading challenge/Čitateľská výzva
Pomáhali sme
Pomáhali sme
Naši žiaci vystúpením  podporili Deň narcisov.  Okrem finančnej zbierky sa totiž v Humennom konala aj séria vystúpení  na námestí pri Fontáne lásky. My sme nesmeli chýbať a divákom sme sa veľmi páčili. Dievčatá z  Dfs Púpavienka vystúpili s dvoma piesňami a tancom. Po ich vystúpení prišiel publikum rozveseliť aj náš Martinko Švec, ktorý je výborný rozprávač. Odmenou nám bol potlesk divákov a radosť v srdiečkach z toho, že aj my sme mohli pomôcť.
Vystúpenie pripravili pani vychovávateľka Iveta Kakošová a pani učiteľka Petra Dolobáčová.
 
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 4.14.2019
Starší učia mladších
Spestriť mladším spolužiakom vyučovací proces sa pokúsili žiaci 8. ročníka pod vedením učiteliek slovenského jazyka. A ako takýto vyučovací proces prebiehal?
Na začiatku vyučovacích hodín materinského jazyka žiakov 1. stupňa otázkami a peknými myšlienkami vhodne motivovali k čítaniu, predstavili im osobnosť H. Ch. Andersena. Následne im prečítali rozprávočky, ku ktorým si pripravili zaujímavé otázky. Odpovede na ne boli správnym kľúčom k vyriešeniu tajničiek, ukrývajúcich meno svetoznámeho rozprávkara. Malí poslucháči sa ukázali ako pozorní a vnímaví čitatelia.
Mnohým sa zapáčili nielen nové rozprávky, ale aj noví mladí „učitelia“ a „učiteľky“. Týmto žiakom ďakujeme za ich tvorivé nápady a zodpovedný prístup: Natália Gombitová, Viktória Čvirková, Oliver Wagner, Sebastián Minich, Matej Rada, Nina Popovičová, Mária Ďurianová, Diana Prigancová, Zora Suchá, Karin Smerecká, Diana Petrová
Text: Mgr. Anna Karčová, 12.4.2019
Foto: Mgr. Veronika Bobaľová
Starší učia mladších
Deň narcisov
Deň narcisov
 
Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala po 23-krát. Finančné prostriedky, ktoré sa v tento deň vyzbierajú, budú využité na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Dňa 11.4.2019 sa aj naša škola zapojila do tejto zbierky. Ráno si žiačky deviateho ročníka v spolupráci so Žiackym parlamentom obliekli žlté tričká a pripínali svojim spolužiakom žlté narcisy na ich odevy na znak spolupatričnosti s onkologickými pacientmi. V dopoludňajších hodinách sa v sprievode pani učiteľky Mgr. Jany Šubertovej vybrali na návštevu do Zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom. Dovtedy tichučké dopoludnie v Slnečnom dome zmenili usmiate bezstarostné tváre našich šikovných žiačok na dom plný radosti a smiechu. Spoločenská miestnosť ožila, klienti zariadenia pookriali a ochotne prispeli chorým ľudom svojím skromným príspevkom. Po tejto milej návšteve sa dievčatá presunuli na pešiu zónu mesta Humenné, kde pokračovali v zbierke Ligy proti rakovine. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom školy, klientom i zamestnancom Slnečného domu a okoloidúcim ľudom, ktorí prispeli a svoju mincu hodili do našej pokladničky. Sme radi, že sa naša škola každoročne podieľa na tejto celoslovenskej dobročinnej akcii.
 
Text: Mgr. Jana Šubertová a Žiacky parlament, 11.4.2019
Foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Jana Šubertová
Bábkové divadielko Gašparko po prvý krát v Humennom

Divadielko Gašparko vzniklo 1.12.1998 v Prešove. Za viac ako 20 rokov existencie odohralo množstvo klasických rozprávok. Cieľom je poučiť a zabaviť deti a priniesť im radosť z krásneho farebného sveta bábok. Palculienka bola dňa 5.4.2019 odohraná na ZŠ Pugačevova pre žiakov 1-4 a vzácnych hostí predškolákov z MŠ Mierová. Dievčatko malé ako palček unesie žabiak do močiara. Nájde Palculienka nakoniec svoje šťastie? Samozrejme, že  áno.
Pre žiakov 4. ročníka bola s autorkou bábkovej hry aj beseda. Keďže divadielko "Gašparko" žiakov veľmi zaujalo, otázok bolo neúrekom. A to neboli len otázky typu ako dlho sa venuje tejto milej činnosti a koľko divadelných predstavení má v svojom repertoári, ale dokonca sme sa dozvedeli celý postup vzniku bábky. Od výroby hlavičky až po finálnu postavičku. Naši bystrí žiaci prišli aj na to, že autorka výtvarne premieňa odpadový materiál. A tieto premeny boli veľmi vkusné.
Tešíme sa na ďalšie divadielka.
Text: Mgr. Martina Fedorová, Mgr. Iveta Šepeľová, 7.4.2019
Foto: učitelia 1. stupňa
Bábkové divadlo Gašparko
Deň ľudovej rozprávky
Deň ľudovej rozprávky

Žiaci piateho ročníka dostali za úlohu v mesiaci marec prečítať rozprávky od Pavla Dobšinského. Táto ich domáca príprava vyvrcholila v dnešný piatkový deň. Štyri súťažné družstvá si tak overili svoje nadobudnuté vedomosti z literatúry, konkrétne zo sveta rozprávok.  Práve z tejto oblasti žiaci riešili zaujímavé úlohy a museli zvládnuť aj čítanie s porozumením či dialogizáciu rozprávky. Žiaci sa dozvedeli pútavé informácie o živote Pavla Dobšinského, ktorého narodenie si pripomíname 16. marca. Práve tento deň je označovaný ako Deň ľudovej rozprávky. Po zvládnutých siedmich okruhoch a po sčítaní bodov zvíťazil tím číslo 2, ktorý pozostával z týchto žiakov: Bruno Orinin, Alex Koudelka, Viktor Gajdoš, Jakub Kiss a Tomáš Jaroš. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme!

Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 5.4.2019
Poďakovanie rodičom budúcich prváčikov

 
Dňa 2. apríla sa na našej škole uskutočnil SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁČIKOV. Dovoľte nám, vážení rodičia, poďakovať vám za to, že ste si vybrali našu školu. Prejavili ste nám tým obrovskú dôveru. Zverili ste nám to najcennejšie, čo máte. Vaše rozhodnutie zapísať vaše dieťa na ZŠ PUGAČEVOVA je pre nás veľkým záväzkom. Tešíme sa na spoluprácu s vami.
 
S úctou kolektív ZŠ PUGAČEVOVA

Poďakovanie rodičom budúcich prváčikov
Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka
Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka

Tohtoročný plavecký výcvik žiakov 6. ročníka sa uskutočnil 19.3.-28.3.2019 na humenskej plavárni. Výcviku sa zúčastnilo 48 šiestakov. Cieľom výcviku bolo pre začiatočníkov naučiť sa jeden plavecký štýl, ponáranie  sa  za predmetmi, plávanie pod hladinou, štartový skok a dopomoc unavenému, prípadne topiacemu sa plavcovi. Pokročilí sa mali navyše naučiť ďalšie dva plavecké štýly, obrátky, štafety a vodné pólo. Všetky vytýčené úlohy boli splnené. Na konci plaveckého výcviku každý účastník  zaplával 25 metrov voľným spôsobom. Tento výkon sa zapísal do diplomu, ktorý  obdržal každý účastník kurzu.
Najlepšími plavkyňami výcviku boli: M. Godžáková, H. Sninská, S. Skoupilová, K. Mihaľová, J. Hudáková a A. Štefeková.
Najlepšími plavcami sa stali: E. Horňák, P. Kanca, B. Belej, S. Lojan a M. Polák. Šiestim žiakom sa podarilo zaplávať 15 metrov pod hladinou – B. Belej, M. Godžáková, L. Kabátová, P. Kanca, F. Kuruc a H. Sninská.
Blahoželáme všetkým účastníkom plaveckého výcviku.
Text: Mgr. Genadij Lysý, 31.3.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Učiteľky, učitelia

Vo štvrtok  dopoludnia sa naša škola zaodela do slávnostných šiat.
28. marec je dňom narodenia J. A. Komenského a oslavuje sa ako Deň učiteľov.
Členovia Žiackeho parlamentu našej školy využili tento deň na poďakovanie sa svojim učiteľom za ich prácu a nekonečnú obetavosť. Tanečný súbor Púpavienka svoju vďaku prejavil krátkym kultúrnym programom. V oku nejedného pedagóga sa od dojatia zaleskla slza a učiteľskú dušu iste pohladil pocit, že zasvätiť život tomuto vznešenému povolaniu bolo správne rozhodnutie.

Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 28.3.2019
Učiteľky, učitelia
Aktivity v mesiaci knihy
Aktivity v mesiaci knihy

Žiaci II.A a III.A triedy pri príležitosti Mesiaca knihy aktívne pracovali na aktivitách, ktoré boli venované knihe českého spisovateľa Josefa Čapka - Rozprávky o psíčkovi a mačičke. V prvej aktivite starší tretiaci čítali z knihy mladším druhákom a všetci si vyskúšali svoju pamäť a pohotovosť v odpovediach na otázky v kvíze o knihe. V druhej aktivite žiaci pracovali v skupinách s knihou, pričom museli  využiť svoje nadobudnuté vedomosti z gramatiky a literatúry. Radosť z práce bola odmenou za ich snaženie.

Text: Mgr. Renáta Procová, 27.3.2019
Foto: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Renáta Procová
Týždeň s knihou v ruke

Žiaci piateho ročníka sa vybrali v utorok na besedu do Vihorlatskej knižnice v Humennom. Pani knihovníčka si pre žiakov pripravila zaujímavú a poučnú prednášku. Venovala im milé a povzbudivé slová o tom, že každý jeden z nich je výnimočný žiak, ktorý v sebe musí objaviť talent a rozvíjať ho. Prečítala im zaujímavé úryvky z knihy Keby som mal brata. Po prečítaní viedla so žiakmi rozhovor o šikanovaní, ktorú musel zažívať hlavný hrdina knihy.
Na druhý deň, v rámci hodiny literatúry, žiaci prezentovali svoje prečítané knihy. Každý jeden žiak si sadol do čitateľského kresla a porozprával o výbere svojej knihy. Úlohou žiakov  bolo navrhnúť nový obal prečítanej knihy. Žiaci túto úlohu zvládli zodpovedne a učiteľky slovenského jazyka vyberú jeden víťazný obal. Svojou návštevou nás poctila aj pani zástupkyňa Hurková, ktorá porozprávala žiakom o svojich obľúbených knihách. Žiaci sa dozvedeli aj to, že pani zástupkyňa rada číta od detstva, čítaniu sa venuje dodnes a považuje to za svoj relax. My jej za tieto pekné a povzbudivé slová ďakujeme!

Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 27.3.2019
Týždeň s knihou v ruke
J. A. Komenský a jeho učenie

J. A. Komenský a jeho učenie

„Dieťa je kvetinou, nádejou radosti, nech je škola hrou a dielňou ľudskosti.“ (J. A. Komenský)
Presne touto krásnou myšlienkou sa začalo dnešné názorné vyučovanie. Žiaci siedmeho ročníka si vyskúšali pozíciu učiteľa a vzdelávali svojich mladších spolužiakov, žiakov piateho ročníka. Cieľom vyučovania bolo žiakom priblížiť, kto bol J. A. Komenský, prečo má prívlastok „učiteľ národov“, a prečo je považovaný za najväčšiu osobnosť svetovej pedagogiky. Hravou a názornou formou starší žiaci s mladšími prešli týmito okruhmi z oblasti geografie a iných predmetov: Život J.A. Komenského, Planéty, Model Zeme, Atmosféra, Dažďový prales, Sopky, Deň vody.
Z tohto vyučovania podľa učenia J. A. Komenského si mali žiaci odniesť to, že počas dňa v škole majú zažiť: menej zhonu a viac voľného času; nie nechuť do učenia ale potešenie; nie márnu prácu, ale zaručený úspech; nie roztržky a zmätky, ale mier a pokoj.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník spolupráce!
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 22.3.2019
Viac fotografií nájdete na školskej facebookovej stránke.
 


Ponožková výzva

 
Aj žiaci našej školy vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovym syndrómom obutím si ponožiek rôznych farieb. Na fotografii sú žiaci V.A.
 

Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 21.3.2019
Ponožková výzva
Noc kúzelného čítania

Noc kúzelného čítania

 
Marec je mesiacom kníh a pri tejto príležitosti zažili naši prváci Noc kúzelného čítania.
V 1.A to bola rozprávka O psíčkovi a mačičke, v 1.B Čin – Čin a v 1.C Janka a Danka, ktorá nás touto nocou sprevádzala. Večer plný aktivít a didaktických hier vyvrcholil diskotékou a pohostením. Prváci zvládli nocovačku v škole s radosťou a nadšením.

Viac fotografií nájdete na školskej facebookovej stránke.
 
Triedne učiteľky, 19.3.2019
Naša Púpavienka potešila škôlkarov

Naša Púpavienka potešila škôlkarov

Najmladšie členky folklórneho krúžku Púpavienka mali tento týždeň veľa práce, ale aj radosti z vystúpení. Navštívili sme až tri materské škôlky (MŠ Proalergo, MŠ Družstevná, MŠ Mierová). Dievčatá boli úžasné a predviedli bezchybné vystúpenia. Potešili malých divákov a spolu s nimi si aj zaspievali a zatancovali.

Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 17.3.2019

Ako sa stať sám sebou a nebyť sám

My žiaci 7. A a 7. B triedy sme sa tento týždeň rozprávali o tom, ako si vyberáme ideálneho kamaráta a aký by podľa nás mal byť. Pani lektorka Mariana Čukalovská z Centra pedagogického poradenstva a prevencie v Humennom sa s nami rozprávala o vlastnostiach, aké by mal mať ideálny kamarát. Na tabuľu sme nakreslili človeka a každý z nás napísal nejakú vlastnosť dobrého priateľa. Všetci by sme chceli úprimného, spoľahlivého, láskavého, dobrosrdečného, inteligentného, slušného „kamoša“. Každého by sme mali posudzovať hlavne podľa skutkov, a nie podľa toho, ako vyzerá alebo ako sa správa.
Pani lektorka nám porozprávala aj o šikanovaní. Dozvedeli sme sa napr. aj to, že človek, ktorý je milý a slušný, kvôli šikane už byť takým nemusí. Ten človek, ktorý je šikanovaný, sa môže potom celý život báť ľudí alebo môže šikanovať niekoho on. Rozprávali sme sa aj o ľuďoch, ktorí sú neslušní, zlí, drzí.
Na týchto hodinách sme sa cítili veľmi dobre a téma, ktorej sme sa venovali, nás určite bude nútiť rozmýšľať o tom, ako a s kým chceme v budúcnosti prežiť svoj život.
Text: Daniela Hužvárová, 7.B
Foto: Mgr. Jakubčová, Mgr. Ontkocová
Ako sa stať sám sebou a nebyť sám

Základom všetkého je prevencia

Pre žiakov šiesteho ročníka sme v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom pripravili na pôde našej školy besedu na tému Prevencia závislosti – tabak. Žiaci  šiesteho ročníka sa počas sociálno-psychologických aktivít zameraných na formovanie postojov k zdravému životnému štýlu života dozvedeli od pani psychologičky Mgr. V. Lučkaničovej veľa nových informácií o fajčení. Rozprávali sa o návykových látkach a o ich negatívnych účinkoch na zdravie či správanie človeka.  Dúfajme, že naši šiestaci si počas tejto besedy uvedomili, že fajčenie už nie je v dnešnej dobe moderné a jeho škodlivé účinky nemusia byť viditeľné na ich zdraví hneď, ale až postupom času.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 14.3.2019
Lyžiarsky výcvik 2019
Základom všetkého je prevencia

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik sa v školskom roku 2018/19 uskutočnil v termíne od 4.3.2019 do 8.3.2019 v Tatranskej Lomnici, s ubytovaním v hoteli Morava. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 38 žiakov 7.-8. ročníka, z toho 25 chlapcov a 13 dievčat. Lyžiarsky výcvik prebiehal v súlade s plánovaným programom lyžiarskeho výcviku a s určeným denným režimom. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 28 začiatočníkov a 10 pokročilých lyžiarov.
Ciele lyžiarskeho výcviku:
  • pre začiatočníkov - vedieť „chodiť na vleku“, zjazdiť strmší terén na lyžiach oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, absolvovať preteky v slalome a získať základné vedomosti o bezpečnosti a prvej pomoci pri lyžovaní, poznať a uvedomiť si povinnosti rešpektovania pravidiel správania lyžiara na zjazdovke.
  • pre pokročilých – zjazdiť strmý terén na lyžiach v oblúkoch s krátkym polomerom v rytme, zdokonaliť techniku oblúkov, absolvovať preteky v slalome, upevniť vedomosti o bezpečnosti a prvej pomoci pri lyžovaní, pomáhať a motivovať slabších lyžiarov, poznať a uvedomiť si povinnosti rešpektovania pravidiel správania lyžiara na zjazdovke boli splnené.
Žiaci absolvovali 5-dňový výcvik na upravených lyžiarskych svahoch v srdci Vysokých Tatier, v lyžiarskom stredisku Tatry mountain resorts, so zjazdovkami v dĺžke 16 km a štyrmi lanovkami. V stredu poobede si žiaci prezreli zasnežené Skalnaté pleso a okolie a vo štvrtok sme boli na výlete na Štrbskom plese. V pondelok spoznávali žiaci večernú Tatranskú Lomnicu. Ďalšie večery žiaci pripravili kultúrny program a diskotéku.
Veríme, že všetci boli spokojní.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 13.3.2019
Divadelná jar 2019

Divadelná jar 2019
Divadelná jar je už oficiálne za nami, no aj napriek tomu naše divadelné súbory vo svojej práci pokračujú ďalej. Prvým neprofesionálnym divadelným súborom, ktorý sa súťaže zúčastnil, vystúpil pod názvom  „Malí Pugačevkári“. Jeho súčasťou boli žiaci 4.B triedy. Prísna porota sa pobavila na vtipnej a zábavnej dramatizácii rozprávky Mrázik. Ocenila kreatívne kulisy, pestré kostýmy. Výkony týchto malých začínajúcich hercov boli naozaj vynikajúce.
Aj starší žiaci na druhom stupni majú možnosť navštevovať divadielko „Zázračno“. Dievčatá piateho ročníka vystúpili na súťaži s dramatizáciou balady Husiarka, ktorej autorom je Ján Botto. Porota ocenila výber textu a vynikajúce recitačné schopnosti žiačok.
Výkony mnohých hercov boli výborné a mnohému sme sa priučili. Tešíme sa na ďalší ročník, ktorého sa zúčastníme opäť a veríme, že do našich divadelných súborov sa prihlásia ďalší šikovní herci.

Text a foto: Mgr. Iveta Šepeľová, Mgr. Veronika Bobaľová, 10.3.2019
Návrat na obsah