2018/19 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Aktivity

AKTIVITY ŠKOLYPonožková výzva

 
Aj žiaci našej školy vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovym syndrómom obutím si ponožiek rôznych farieb. Na fotografii sú žiaci V.A.
 

Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 21.3.2019
Ponožková výzva
Noc kúzelného čítania

Noc kúzelného čítania

 
Marec je mesiacom kníh a pri tejto príležitosti zažili naši prváci Noc kúzelného čítania.
V 1.A to bola rozprávka O psíčkovi a mačičke, v 1.B Čin – Čin a v 1.C Janka a Danka, ktorá nás touto nocou sprevádzala. Večer plný aktivít a didaktických hier vyvrcholil diskotékou a pohostením. Prváci zvládli nocovačku v škole s radosťou a nadšením.

Viac fotografií nájdete na školskej facebookovej stránke.
 
Triedne učiteľky, 19.3.2019

Naša Púpavienka potešila škôlkarov

Najmladšie členky folklórneho krúžku Púpavienka mali tento týždeň veľa práce, ale aj radosti z vystúpení. Navštívili sme až tri materské škôlky (MŠ Proalergo, MŠ Družstevná, MŠ Mierová). Dievčatá boli úžasné a predviedli bezchybné vystúpenia. Potešili malých divákov a spolu s nimi si aj zaspievali a zatancovali.

Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 17.3.2019
Ako sa stať sám sebou a nebyť sám
Naša Púpavienka potešila škôlkarov

Ako sa stať sám sebou a nebyť sám

My žiaci 7. A a 7. B triedy sme sa tento týždeň rozprávali o tom, ako si vyberáme ideálneho kamaráta a aký by podľa nás mal byť. Pani lektorka Mariana Čukalovská z Centra pedagogického poradenstva a prevencie v Humennom sa s nami rozprávala o vlastnostiach, aké by mal mať ideálny kamarát. Na tabuľu sme nakreslili človeka a každý z nás napísal nejakú vlastnosť dobrého priateľa. Všetci by sme chceli úprimného, spoľahlivého, láskavého, dobrosrdečného, inteligentného, slušného „kamoša“. Každého by sme mali posudzovať hlavne podľa skutkov, a nie podľa toho, ako vyzerá alebo ako sa správa.
Pani lektorka nám porozprávala aj o šikanovaní. Dozvedeli sme sa napr. aj to, že človek, ktorý je milý a slušný, kvôli šikane už byť takým nemusí. Ten človek, ktorý je šikanovaný, sa môže potom celý život báť ľudí alebo môže šikanovať niekoho on. Rozprávali sme sa aj o ľuďoch, ktorí sú neslušní, zlí, drzí.
Na týchto hodinách sme sa cítili veľmi dobre a téma, ktorej sme sa venovali, nás určite bude nútiť rozmýšľať o tom, ako a s kým chceme v budúcnosti prežiť svoj život.
Text: Daniela Hužvárová, 7.B
Foto: Mgr. Jakubčová, Mgr. Ontkocová
Základom všetkého je prevencia

Základom všetkého je prevencia

Pre žiakov šiesteho ročníka sme v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom pripravili na pôde našej školy besedu na tému Prevencia závislosti – tabak. Žiaci  šiesteho ročníka sa počas sociálno-psychologických aktivít zameraných na formovanie postojov k zdravému životnému štýlu života dozvedeli od pani psychologičky Mgr. V. Lučkaničovej veľa nových informácií o fajčení. Rozprávali sa o návykových látkach a o ich negatívnych účinkoch na zdravie či správanie človeka.  Dúfajme, že naši šiestaci si počas tejto besedy uvedomili, že fajčenie už nie je v dnešnej dobe moderné a jeho škodlivé účinky nemusia byť viditeľné na ich zdraví hneď, ale až postupom času.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 14.3.2019
Lyžiarsky výcvik 2019

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik sa v školskom roku 2018/19 uskutočnil v termíne od 4.3.2019 do 8.3.2019 v Tatranskej Lomnici, s ubytovaním v hoteli Morava. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 38 žiakov 7.-8. ročníka, z toho 25 chlapcov a 13 dievčat. Lyžiarsky výcvik prebiehal v súlade s plánovaným programom lyžiarskeho výcviku a s určeným denným režimom. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 28 začiatočníkov a 10 pokročilých lyžiarov.
Ciele lyžiarskeho výcviku:
  • pre začiatočníkov - vedieť „chodiť na vleku“, zjazdiť strmší terén na lyžiach oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, absolvovať preteky v slalome a získať základné vedomosti o bezpečnosti a prvej pomoci pri lyžovaní, poznať a uvedomiť si povinnosti rešpektovania pravidiel správania lyžiara na zjazdovke.
  • pre pokročilých – zjazdiť strmý terén na lyžiach v oblúkoch s krátkym polomerom v rytme, zdokonaliť techniku oblúkov, absolvovať preteky v slalome, upevniť vedomosti o bezpečnosti a prvej pomoci pri lyžovaní, pomáhať a motivovať slabších lyžiarov, poznať a uvedomiť si povinnosti rešpektovania pravidiel správania lyžiara na zjazdovke boli splnené.
Žiaci absolvovali 5-dňový výcvik na upravených lyžiarskych svahoch v srdci Vysokých Tatier, v lyžiarskom stredisku Tatry mountain resorts, so zjazdovkami v dĺžke 16 km a štyrmi lanovkami. V stredu poobede si žiaci prezreli zasnežené Skalnaté pleso a okolie a vo štvrtok sme boli na výlete na Štrbskom plese. V pondelok spoznávali žiaci večernú Tatranskú Lomnicu. Ďalšie večery žiaci pripravili kultúrny program a diskotéku.
Veríme, že všetci boli spokojní.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 13.3.2019
Divadelná jar 2019

Divadelná jar 2019
Divadelná jar je už oficiálne za nami, no aj napriek tomu naše divadelné súbory vo svojej práci pokračujú ďalej. Prvým neprofesionálnym divadelným súborom, ktorý sa súťaže zúčastnil, vystúpil pod názvom  „Malí Pugačevkári“. Jeho súčasťou boli žiaci 4.B triedy. Prísna porota sa pobavila na vtipnej a zábavnej dramatizácii rozprávky Mrázik. Ocenila kreatívne kulisy, pestré kostýmy. Výkony týchto malých začínajúcich hercov boli naozaj vynikajúce.
Aj starší žiaci na druhom stupni majú možnosť navštevovať divadielko „Zázračno“. Dievčatá piateho ročníka vystúpili na súťaži s dramatizáciou balady Husiarka, ktorej autorom je Ján Botto. Porota ocenila výber textu a vynikajúce recitačné schopnosti žiačok.
Výkony mnohých hercov boli výborné a mnohému sme sa priučili. Tešíme sa na ďalší ročník, ktorého sa zúčastníme opäť a veríme, že do našich divadelných súborov sa prihlásia ďalší šikovní herci.

Text a foto: Mgr. Iveta Šepeľová, Mgr. Veronika Bobaľová, 10.3.2019
Návrat na obsah