Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Úspechy

ÚSPECHY 2018/2019

Mimoriadne vydarený a úspešný školský rok vo vedomostných, športových i umeleckých súťažiach pre ZŠ Pugačevova v Humennom
 
 
Bežnou súčasťou života na ZŠ Pugačevova v Humennom je zapájanie sa do rôznych súťaží, obzvlášť predmetových olympiád.
 
V školskom roku 2018/2019 sa našim žiakom mimoriadne darilo a zbierka našich úspechov sa poriadne rozrástla.
 
Pozitívny vzťah a lásku k materinskému jazyku výrazne pestujeme na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Cenné zlato si na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vybojovala žiačka 9.C triedy, Adela Fedorová. Na okresnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko si naša škola vo veľkej konkurencii recitátorov vybojovala krásne úspechy. Žiačka 3.B triedy, Anna Mary Šenkyová, získala 3. miesto a Sophia Vaššová zo 7.A triedy získala 1. miesto. Záujmu zo strany našich žiakov sa teší aj recitátorská súťaž Hviezdoslavov Kubín. Na okresnom kole súťaže získala Anna Mary Šenkyová v kategórii próza 2. miesto. V kategórii poézia  sa úspechom môže pochváliť Adrián Haník (3.B), ktorý obsadil rovnako striebornú priečku.
 
Žiaci našej školy zaznamenali výrazné úspechy aj v súťažiach v cudzích jazykoch. Matej Soročin z 8.C získal prvenstvo na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, a následne našu Pugačevku úspešne reprezentoval aj na krajskom kole.
Mimoriadne vydarený a úspešný školský rok
Ruský jazyk patrí taktiež medzi obľúbené predmety našich žiakov. Anna Pipáková (9.C), Pavol Ocilka (9.C), Alexandra Gajdošová (7.B) a Laura Jakubčová (6.B) sa na krajskom kole súťaže Ruské slovo umiestnili na krásnom 2. mieste a obohatili zbierku úspechov našej školy.
               V oblasti humanitných vied výrazne dominuje dejepis. V tomto školskom roku sa Jozefovi Zarembovi (6.B), Richardovi Čisľákovi (7.B) a Emílii Mitnikovej (9.B) podarilo získať tri prvé miesta v jednotlivých kategóriách na okresnom kole Dejepisnej olympiády. Emília zviditeľnila našu školu aj na krajskom kole tejto olympiády a stala sa piatou najlepšou riešiteľkou v Prešovskom kraji.
Svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti si naši žiaci preverili aj na Technickej olympiáde. So zadanými úlohami si na okresnom kole veľmi dobre poradili žiaci 8.C triedy – Matej Soročin a Martin Basoš, ktorí obsadili 2. miesto.
Nadobudnuté vedomosti naši žiaci zúročili aj na súťažiach v oblasti prírodovedných predmetov.
Na okresnom kole Matematickej olympiády a Pytagoriády si veľmi úspešne počínal Dominik Kužma zo 7.B. V obidvoch súťažiach obsadil prvú priečku a pripísal na konto školy ďalšie víťazné body. Zavŕšením matematických súťaží bola Dominikova účasť na celoslovenskom kole Pytagoriády, kde vo veľkej konkurencii vybojoval obdivuhodné 8. miesto. Tento úspech nás mimoriadne teší.
               Chemická olympiáda mala v tomto školskom roku tiež svoje zastúpenie. Ivana Trecáková (9.A), Alexandra Gombitová, Diana Gombitová a Barbora Polanská (9.B) získali na okresnom kole krásne úspechy a Alexandra z druhého miesta postúpila na krajské kolo. Prebojovala sa medzi 10 najlepších riešiteľov Chemickej olympiády v Prešovskom kraji.
Richard Čisľák (7.B) a Bruno Orinín (5.B) sa veľmi úspešne popasovali s vedomostným testom na okresnom kole Geografickej olympiády – obaja získali 3. miesto. Richard si svojím výkonom zabezpečil miestenku do krajského kola a tam sa stal 6. najúspešnejším riešiteľom Geografickej olympiády v Prešovskom kraji. Richard a Bruno si svojimi vedomosťami a šikovnosťou vybojovali krásne umiestnenie na Geografickej olympiáde aj v kategórii G QIQ. Richard reprezentoval našu školu i Prešovský kraj na celoslovenskom kole tejto súťaže, kde sa stal úspešným riešiteľom.
Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?“ je previerkou vedomostí z astronómie. Aj v tejto oblasti sú naši žiaci veľmi zbehlí. Dokázali to Dominik Kužma (7.B), ktorý sa pýši 1. miestom a Peter Pipák (7.B) 3. miestom, vybojovanými na okresnom kole súťaže. Obaja chlapci sa stali úspešnými riešiteľmi aj na krajskom kole súťaže.
Zlaté priečky právom patria aj ďalším našim žiakom v súťaži Biologická olympiáda. Simona Pittnerová (8.A) získala na okresnom kole v projektovej časti súťaže 1. miesto. Karin Smerecká a Diana Petrová (8.C) súťažili v kategórii E – Poznaj a chráň a pre školu vybojovali 1. a 2. miesto, a postúpili na krajské kolo.
Žiaci našej školy sú úspešní aj v umeleckej a športovej oblasti. Výpočet nasledovných úspechov je toho dôkazom.
Martina Valigová (5.A) získala ocenenie na okresnom kole v súťaži „Vesmír očami detí“ a postúpila do celoslovenského kola.
Naša škola ssa môže pochváliť mnohými speváckymi talentami.
Dve umiestnenia v zlatom pásme v súťaži The little singer získali Viktor Gajdoš (5.B) a Mária Ďurianová (8.A). Majka sa zúčastnila aj na súťaži v speve ľudových piesní Spevy môjho rodu. Na tomto celoslovenskom festivale získala spolu s Jakubom Švecom (9.A) Cenu Matice slovenskej a Cenu mesta Humenné.
Na speváckej súťaži s dlhoročnou tradíciou Slávik Slovenska si krásne umiestnenie vyspievali Petronela Čorná (1.B) - 2. miesto, Laura Jakubčová (6.B) – 3. miesto a Jakub Švec (9.A) – 2. miesto
               Naša škola vychováva aj mladé nádejné športové talenty. V tomto školskom roku sme pozbierali bohatú úrodu a na hrudi mnohých žiakov sa lesknú vzácne medaily.
Vynikajúcimi hráčmi bedmintonu sú Sebastián Minich (8.A) a Branislav Horňák (9.C), ktorí po víťazstve na okresnom finále v Humennom získali 2. miesto  na krajskej súťaži.
Skupinu športových úspechov dopĺňa 2. miesto na Majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu, kde Peter Fecenko (9.B), Matej Ragan (7.A) a Matej Kislan (9.A) obsadili bronzovú priečku.
Na školských majstrovstvách okresu Humenné v šachu ZŠ získal žiak Radko Kováč (3.B) 1. miesto.
Na Majstrovstvách okresu v atletike chlapcov v súťaži družstiev naše družstvo v zložení Samuel Novotný (8.B), Šimon Šnurik, Peter Fecenko, Peter Gavrecký, Kristián Behun (9.B), Matej Kislan, Jozef Sklenčár, Filip Demeter (9.A) a Šimon Štiblarík (9.C) zvíťazilo. V súťaži jednotlivcov získali naši borci tieto medailové umiestnenia: S. Novotný - dvojnásobný majster okresu v behu na 60 m a v skoku do výšky, M. Kislan – majster okresu v behu na 300 m a druhé miesto v behu na 60 m, Š. Štiblarík – majster okresu v skoku do diaľky a tretie miesto v skoku do výšky, F. Demeter -  tretie miesto v hode kriketovou loptičkou, J. Sklenčár – druhé miesto v skoku do diaľky, M. Kislan, Š. Šnurik, S. Novotný, J. Sklenčár – majstri okresu v behu na 4x60m.
Chlapčenské atletické družstvo posilnené Martinom Basošom (8.C) a Branislavom Horňákom (9.C) reprezentovalo školu na Majstrovstvách kraja v atletike, kde sa umiestnili na výbornej bronzovej priečke. Matej Kislan ako majster okresu a majster kraja v behu na 300 m reprezentoval našu školu na celoslovenských majstrovstvách v Košiciach, kde osadil obdivuhodné 6. miesto.
Nemenej úspešní boli naši športovci v sálovom futbalovom turnaji. Najväčší úspech slávili v kategórii 15 ročných títo futbalisti: Tobias Sikorský (7.A), Bryan Kováč (8.B), Šimon Škovranko (8.A), Šimon Šnurik, Peter Gavrecký, Adrián Barňák, Damián Švandrlík (9.B). Ako víťazi turnaja obdržali od primátora mesta Humenné víťaznú trofej a medaily. Š. Šnurik získal aj plaketu pre najlepšieho strelca turnaja.
Celá plejáda úspechov je dôkazom neutíchajúcej zanietenej a cieľavedomej práce pedagógov a žiakov školy. Sme presvedčení, že možnosti pre rast a rozvoj žiakov, ktoré škola ponúka, sú dobrým predpokladom ich ďalšieho napredovania v budúcnosti.
 
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 1.7.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Vojna očami mladých
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy opäť zapojili do ďalšieho ročníka výtvarnej súťaže „Vojna očami mladých“, ktorú vyhlásil Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Humennom.
Žiaci 5. – 8. ročníka sa zamýšľali nad nezmyselnosťou a utrpením ľudí v čase vojny, že sloboda nie je samozrejmosť. V ich kreatívnych prácach môžeme vidieť výsledky ich zmýšľania o tomto období. Žiaci využili pri svojej práci rôzne výtvarné techniky cez maľbu, kresbu, koláž, počítačovú grafiku, atď...
Zo školského kola na okresné kolo postúpili títo žiaci:
Nina Hužvárová 5.A, Sarah Marcinková 5.A, Kiara Sikorská 5.A, Soňa Čisľáková 5.A, Marko Gavaľa 5.B, Bianka Marcinková 5.A, Ema Mária Bačovčinová 6.A, Alexandra Štefeková 6.A, Miroslav Šandor 7.A, Tomáš Matuch 7.A, Matej Soročin 8.C
Aj v tejto súťaži sme boli v okresnom kole veľmi úspešní. Dňa 24. 6. 2019 si preto boli ocenení  žiaci prevziať ceny.
Týka sa to týchto žiakov:
Nina Hužvárová 5.A
Sarah Marcinková 5.A
Kiara Sikorská 5.A
Soňa Čisľáková 5.A
Marko Gavaľa 5.B
Tomáš Matuch 7.A
Matej Soročin 8.C
Ceny odovzdávali čelní predstavitelia mesta a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom.
Oceneným blahoželáme a veríme v ďalšie úspechy vo výtvarných súťažiach v novom školskom roku.
Text a foto: Mgr. Ľudmila Hanáková, 28.6.2019
Vojna očami mladých
Cesty za poznaním minulosti 2019
Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania a 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny bol vyhlásený 11. ročník celoslovenskej výtvarnej a  literárnej súťaže.
Cieľom súťaže bolo:
 • podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby.
 • zoznámiť sa pri tvorbe sa s rôznymi výtvarnými technikami: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika, modelovanie, fotografia, atď...
 • vytvoriť si vzťah k umeleckým hodnotám,
 • viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti,
 • zároveň vytvárať podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác,
 • prehlbovať pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.
Vyhlasovateľom súťaže bolo Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov.
Témy nad ktorými sa deti zamýšľali boli:
 • Čo by ma najviac potešilo
 • Hrdinovia sa nerodia iba v boji
 • Domov si každý predstavuje inak
 • Sloboda nie je samozrejmosť, v Povstaní za ňu mnoho ľudí zaplatilo životom
 • Si mojím vzorom
Nad týmito témami sa zamýšľali žiaci 5. – 8. ročníka. Zo školského kola na celoslovenské kolo do Banskej Bystrice postúpili títo žiaci:
1.    Anna Pipáková  IX. C  - Obete holokaustu – koláž - počítačová grafika
2.    Diana Gombitová IX. B – Mier sa rodí zo spravodlivosti – koláž – počítačová grafika
3.    Barbora Polanská  IX. B – Lidice-Ležáky – koláž - počítačová grafika
4.    Miriam Fedorcová  IX. B – Mier je výrazom kráľovského zmýšľania - koláž - počítačová grafika
5.    Peter Fecenko – IX. B – Obete varujú - koláž - počítačová grafika
6.    Alexandra Gombitová  IX. B – Mier je dosiahnutý porozumením - koláž - počítačová grafika
7.    Matej Rada  VIII. B – Mier neporušujme! - koláž - počítačová grafika
8.    Tamara Valaliková  VIII. B – Mier a spravodlivosť - koláž - počítačová grafika
Blahoželáme celej skupine, pretože všetci, ako kolektív, získali cenu Múzea SNP.
Vyhodnotenie súťaže je  zverejnené aj na internetovej stránke Múzea SNP – www.muzeumsnp.sk
Text a foto: Mgr. Ľudmila Hanáková, 24.6.2019
Cesty za poznaním minulosti 2019
Rodina a základné ľudské právo na život
Asociácia za život a rodinu vyhlásila 3. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Do tejto súťaže sa zapojili veľmi aktívne hlavne žiaci 6. a 7. ročníka našej školy.
Každá práca hovorila o osobných postojoch autorov k rodine a životu.
Cieľom tejto súťaže bolo:
 • zapojiť žiakov do vnímania a prežívania:
a)   dôležitosti rodiny,
b)   dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej,
c)    do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre,
 • dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.
V školskom kole získali ocenenie a zároveň postúpili do celoslovenského kola títo žiaci:
1)   Soňa Čisľáková 5.a
2)   Margarétka Godžáková 6.a
3)   Ema Mária Bačovčinová 6.a
4)   Jana Radušovská 6.a
5)   Lívia Sabolová 6.a
6)   Terézia Stanková 7.a
7)   Daniela Hužvárová 7.b
Žiakom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.
Text a foto Mgr. Ľudmila Hanáková, 24.6.2019
RODINA A ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO NA ŽIVOT
Literárne talenty 2019
Slávnostného vyhodnotenia súťaže Literárne talenty 2019 sa dňa 21. júna zúčastnili a čestné uznania za literárnu tvorbu prevzali aj žiaci našej školy  Matej Kislan  žiak 9. A triedy a Sandra Nicol Romanová žiačka 2. A triedy. Literárne talenty je regionálna súťaž neprofesionálnych literárnych tvorcov, ktorú organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom od roku 1979. Jej účastníkmi sú začínajúci poeti a prozaici všetkých vekových kategórií z okresov Humenné, Medzilaborce a Snina. V tomto roku je to už 39. ročník súťaže. Literárnu tvorbu hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Markéta Andričíková PhD. a prof. PhDr. Marián Andričík PhD. Oceneným žiakom ďakujeme za prezentáciu školy a blahoželáme k úspechu.
Text a foto: Bc. Petra Sokáčová, 21.06.2019
Literárne talenty 2019
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
V tomto školskom roku sa uskutočnil už X. ročník celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Vyhlasovateľom súťaže bola Filozofická fakulta UKF Nitra. Súťaž bola registrovaná na MŠVVaŠ SR. Cieľom súťaže bolo:
·         povzbudiť žiakov k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu,
·         uvažovať nad našou národnou identitou,
·         orientovať pozornosť na aktuálne témy v spoločnosti a významné historické medzníky.
Žiaci pracovali nad týmito témami:
·         Cyril a Metod ako cestovatelia v čase,
·         Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše,
·         Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka,
·         Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva,
·         Cyrilometodské dedičstvo ako pamäť literatúry.
Základným kritériom hodnotenia prác bola originálnosť, umelecká kvalita, výtvarné a estetické spracovanie námetu, prístup k téme, náročnejšia výtvarná technika, práce s výtvarne čistým spracovaním námetu s dobre zvládnutou spontánnou kresbou, farebným spracovaním a kompozíciou.
Odporúčanými technikami boli:  maľba, kresba, grafika, koláž, kombinované techniky, atď...
Do užšieho výberu boli zaradené práce, ktoré zaujali výberom výrazových prostriedkov a originálnym nápadom. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnili žiaci 8. ročníka. Z množstva zaujímavých výtvarných prác  v školskom kole zvíťazili a zároveň postúpili do celoslovenského kola títo žiaci:
1)   Samuel Samson Novotný VIII. B
2)   Karin Smerecká VIII. C
3)   Adela Sabolová VIII. C
Na Karin Smereckú môžeme byť veľmi pyšní, lebo na celoslovenskom kole získala čestné uznanie za umiestnenie v zlatom pásme. Žiačke blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov.
Výsledky súťaže z celoslovenského kola sú zverejnené  aj na webovej stránke http://www.ksjl.ff.ukf.sk/.
Tex a foto: Mgr. Ľudmila Hanáková, 23.6.2019
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
Úspech našich žiakov na Juniáde 2019
Dňa 21.06.2019 svojím zlatom v hrdle potešili divákov na Juniáde 2019 naši mladší žiaci. V súťažnom speváckom družstve vystúpili žiačky prvého ročníka Petronela Čorná s piesňou Odam še neodam a Viktória Vasilenková s piesňou Pidskoču si, dupnu nožkov.  Za štvrtý ročník nás reprezentovala Júlia Parnicová, ktorá zaspievala pieseň Chodzilo dzivčatko. Príjemným spestrením súťažného družstva bol Martin Švec, žiak štvrtého ročníka. Ten sa divákom predstavil s piesňou Humenčani hadzi. Cieľom tejto súťaže bolo v prvom rade podnietiť záujem žiakov o ľudový spev a tanec, čo patrí na našej škole medzi mnohé priority. Žiaci so svojimi piesňami získali umiestnenie v striebornom pásme. Ide o naozaj vynikajúci výsledok spomedzi 9. súťažných družstiev humenských škôl. Špeciálnu cenu poroty za sólový spev získala Petronela Čorná. Súťažiacim blahoželáme! Krôčik po krôčiku budú svoj talent naďalej rozvíjať a už sa tešíme, čo nám predvedú na ďalších ročníkoch Juniády.
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 21.6.2019
Juniáda 2019
Odmena za víťazstvo
Odmenou za víťazstvo v dlhodobom turnaji žiakov v malom futbale v šk. roku 2018/19 bola pre víťazov oblastného kola z našej školy účasť na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave, ktoré sa uskutočnili 17. júna 2019. Cesta na tento futbalový turnaj bola spojená aj so spoznávaním nášho hlavného mesta. Okrem obhliadky historických  dominánt,   Starého mesta,  naši futbalisti navštívili aj novú modernú časť Bratislavy,  Panorama City, Eurovea a Národný futbalový štadión.
Všetkým žiakom tohto podujatia ďakujeme za reprezentáciu našej školy, Prajeme veľa úspechov v šk. roku 2019/20 a nielen vo futbale. Všetky fotografie si môžete pozrieť na našom facebooku. Video si pozriete na tomto odkaze.
 
Text: Mgr. Lysý Genadij, 20.6.2019  
Odmena za víťazstvo
„Matematika je kráľovnou všetkých vied....“ — Carl Friedrich Gauß
V súčasnom vysoko technologickom veku má matematika svoje nezastupiteľné miesto. Kvalitné vzdelávanie matematiky umožňuje rozvíjať kritické myslenie a tvorivosť, ktoré pomáhajú žiakom pochopiť zmeny v sociálno-ekonomickom rozvoji.
Už pred niekoľkými rokmi UNESCO vyhlásilo, že najefektívnejšie učenie matematiky je prostredníctvom aktivít na riešenie problémov. S týmto vedomím aj učitelia na ZŠ Pugačevovej v Humennom pristupujú k vyučovaniu daného predmetu tak, aby zvýšili záujem o matematiku a rozvíjali tak riešenie matematických  problémov prostredníctvom súťaží.
Jednou z matematických súťaží je aj Pytagoriáda, ktorá je určená pre všetkých žiakov. Zo školských kôl, ktoré sú najmasovejšie, postupujú najlepší žiaci na okresné kolá.  Na celoslovenskú súťaž postupujú iba tí víťazi, ktorí splnili limit a získali predpísaný počet bodov.
V tomto školskom roku sa na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo 6.júna 2019 v Trenčianskych Tepliciach, dostal jediný zástupca z okresu Humenné, a to Dominik Kužma, žiak 7.ročníka zo ZŠ Pugačevovej v Humennom.
Súťaž pozostávala z klauzúrneho riešenia 20 matematických príkladov v obmedzenom časovom limite. Dominik v silnej konkurencii najlepších matematikov Slovenska, kde boli aj žiaci z osemročných gymnázií,  matematických tried i z tried pre mimoriadne nadané deti,  dosiahol veľmi pekný výsledok.
Vo svojej kategórii sa dostal na 8. priečku celoslovenského rebríčka najlepších matematikov.
Dominikovi blahoželáme a prajeme mu ešte veľa ďalších úspechov!
 
Text a foto: Mgr. Jana Feiglová, 19.6.2019
„Matematika je kráľovnou všetkých vied
Majster kraja
Na Majstrovstvách kraja v atletike, ktoré sa uskutočnili 5.6.2019 v Prešove Matej Kislan získal zlato v behu na 300 metrov a stal sa majstrom kraja v behu  v kategórii starších žiakov. Svojím víťazstvom sa nominoval na Majstrovstvá Slovenska v atletike, ktoré sa tohto roku uskutočnia 18.6.2019 v Košiciach.
Blahoželáme a držíme palce 18.6.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 5.6.2019
Atletika - Majster kraja
Tretí v kraji
Atletické družstvo žiakov našej školy sa dňa 5.6. 2019 v Prešove zúčastnilo Majstrovstiev kraja v atletike. V konkurencii okresných víťazných družstiev  kraja  naši žiaci získali bronz.
Družstvo školy: Matej Kislan, Filip Demeter, Jozef Sklenčár, Kristián Behún, Martin Basoš, Peter Gavrecký, Samuel Novotný, Šimon Štiblárik, Peter Fecenko a Branislav Horňák.
Blahoželáme.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 5.6.2019
Atletika - Tretí v kraji
Atletika - chlapci
Dňa 3.6.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike chlapcov. V súťaži družstiev, v konkurencii 12 škôl, družstvo našej školy zvíťazilo a bude náš okres reprezentovať na Majstrovstvách kraja v Prešove. Tento výborný výsledok dosiahli: Samuel Novotný, Šimon Šnúrik, Šimon Štiblárik, Filip Demeter, Peter Fecenko, Matej Kislan, Jozef Sklenčár, Peter Gavrecký, Matej Kislan, Kristián Behún. V súťaži jednotlivcov navyše naši žiaci získali tieto  medailové umiestnenia:
Samuel Novotný – dvojnásobný majster okresu v behu na 60 metrov a v skoku do výšky
Matej Kislan – majster okresu v behu na 300 metrov a druhé miesto v behu na 60 metrov
Šimon Štiblárik – majster okresu v skoku do diaľky a tretie miesto v skoku do výšky
Filip Demeter – tretie miesto v hode kriketovou loptičkou
Jozef Sklenčár – druhé miesto v skoku do diaľky
M. Kislan, Š. Šnúrik, S. Novotný, J. Sklenčár – majstri okresu v behu 4x60 metrov.
Blahoželáme.
 
Text: Mgr. Genadij Lysý, 5.6.2019
Atletika - chlapci
Celoslovenské kolo geografie
Na našej škole si žiaci pestujú pozitívny vzťah k viacerým predmetom. Výnimkou nie je ani geografia. V tomto školskom roku sa aj naši žiaci zúčastnili celoslovenského kola geografickej olympiády kategórie G QIQ. Skvelý úspech a umiestnenie sa podarilo nášmu žiakovi siedmeho ročníka – Richardovi Čisľákovi. V rámci všetkých krajov Slovenska sa celkovo z 97. súťažiacich presadil v 30ke najúspešnejších.  Výsledok je naozaj skvelý. Richardovi blahoželáme a veríme, že sa tejto oblasti bude naďalej takto úspešne venovať.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 3.6.2019
Sálový futbal

     V školskom roku 2018/19 Mestský úrad v Humennom zorganizoval dlhodobý sálový futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili všetky základné školy mesta. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách – 10 roční, 13 roční a 15 roční počas 7 hracích dní. Zápasy prebiehali v dvoch športových halách. Spolu sa odohralo v tomto turnaji  neuveriteľných 120 zápasov.
     Posledným hracím dňom bol piatok 24.5. 2019, v ktorom naše tri družstvá odohrali posledných 6 zápasov. Po skončení posledných stretnutí bolo v športovej hale záverečné vyhodnotenie. Najúspešnejším družstvám a najlepším strelcom turnaja odovzdal víťazné poháre, medaily a plakety primátor mesta PhDr. Ing. Miloš Meričko.
V turnaji 10 ročných sa žiaci našej školy umiestnili na 3. mieste a prevzali si z rúk pána primátora víťaznú trofej a medaily. V turnaji 13 ročných našim žiakom v závere turnaja „utieklo“ 3. miesto, keď v poslednom zápase nad slabším súperom prehrali a tak sa umiestnili na nepopulárnom 4. mieste. V tejto kategórií sa náš hráč Lukáš Kremnický  stal najlepším strelcom turnaja.
    Najväčší úspech slávili naši žiaci v kategórií 15 ročných. Stali sa víťazmi turnaja, najlepším strelcom turnaja sa stal Šimon Šnúrik. Žiaci obdržali od primátora mesta víťaznú trofej, medaily a  Šimon získal plaketu pre najlepšieho strelca turnaja.
    Víťazné družtvo našej školy: Š. Šnúrik, B. Kováč, Š. Škovranko, P. Gavrecký, A. Barňák, D. Švandrlík, T. Sikorský a J. Sklenčár.
    Ďalšou odmenou pre naše víťazné družstvo bude reprezentácia našej školy a mesta na celoslovenskom turnaji v Bratislave, ktoré sa uskutoční 17. 6. 2019.
    Blahoželáme a držíme palce 17.6.
 
Text, foto a video: Mgr. Genadij Lysý, 25.6.2019
 
Sálový futbalový turnaj
Zo struny na strunu 2019 - okresné kolo
Dňa 10.5.2019 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola: Čorná Petronela, Vasilenková Viktória (1.B), Sabovová Kiara (2.B), Parnicová Júlia (4.A), Fedorcová Anastázia, Švec Martin (4.B) a Jakubčová Laura (6.B).
Keďže výsledky, a tým aj žiaci postupujúci do krajského kola, budú známe až neskôr, ostáva nám len popriať našim súťažiacim veľa šťastia a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.
Tex a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 11.5.2019
Zo struny na strunu - okresné kolo
Naše úžasné dievčatá na Chemickej olympiáde
Po náročnej príprave sa naše žiačky 9. ročníka Ivana Trecáková z 9.A, Alexandra Gombitová, Diana Gombitová a Barbora Polanská z 9.B ešte v marci zúčastnili na okresnom kole Chemickej olympiády. S výsledkami sme boli veľmi spokojní, keďže všetky boli úspešnými riešiteľkami a Alexandra Gombitová navyše skončila na krásnej striebornej priečke. Saška sa zúčastnila aj na krajskom kole Chemickej olympiády, ktoré sa konalo 26. apríla 2019 v Prešove. Znovu bola úspešná, umiestnila sa v prvej desiatke spomedzi 32 žiakov z celého Prešovského kraja.
Všetkým dievčatám blahoželám a prajem pekné úspechy aj v štúdiu na stredných školách.
Text a foto: Mgr. Andrea Polanská
Všetko sa to začalo, keď sme boli šiestačky a chodili sme do chemického krúžku. Vo ôsmom ročníku sa určite nie každému chce v stredu ostávať po vyučovaní v škole len kvôli strašidelne dlhej príprave na olympiádu.
Nosenie trojtonových zakladačov s materiálmi na štúdium z domu do školy a naspäť, tiež nie je záľubou našej generácie. Ale predsa sa vždy nájdu žiaci, ktorí to nerobia len z povinnosti, ale z vlastnej iniciatívy. Po každom stretnutí, hoci mierne vyčerpané, sme boli zakaždým prekvapené, koľko „vedy“ chémia obnáša ... a aj tak sme toho chceli vedieť viac.
Samozrejme, že sme nie vždy mali chuť a náladu na domáce úlohy navyše, ale neskôr sme zistili, že tá drina má zmysel. Aj keď sa ten kolotoč chemického názvoslovia, výpočtov a rovníc zastavil, veríme, že sa nám všetko zíde na stredných školách. Tak sa pridajte k nám, keď máte chuť spoznávať chémiu nielen na vyučovacích hodinách. Je to fajn J.
Saška Gombitová, Dianka Gombitová, Bajka Polanská a Ivka Trecáková, žiačky 9. ročníka
Naše úžasné dievčatá na Chemickej olympiáde
Štefánikov beh
 
V piatok  3.5.2019 sa uskutočnil  na Námestí slobody  XXII. ročník Štefánikovho behu. Našu školu reprezentovalo družstvo najlepších bežcov školy. Najúspešnejšími boli žiaci 3. ročníka Leila Kabátová a Max Stravka, ktorí vo svojich kategóriách zvíťazili. Blahoželáme.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 5.5.2019
Štefánikov beh
Spevácka súťaž Slávik Slovenska
V piatok 3. 5. 2019 sme sa zúčastnili na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Táto súťaž má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a jej garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Súťažiaci v tejto súťaži spievajú dve ľudové piesne, jednu s hudobným doprovodom a druhú bez doprovodu. Našu školu reprezentovali traja žiaci. V 1. kategórii to bola Petronela Čorná z 1.B, v 2. kategórii Laura Jakubčová  zo 6.B a v 3. kategórii  Jakub Švec z 9.A.
Svojím spevom si všetci vybojovali nádherné ocenenia. Nelka 2. miesto, Laura 3. miesto a Jakub získal 2. miesto. Je to veľký úspech a spevákom gratulujeme.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 4.5.2019
Spevácka súťaž Slávik Slovenska
Víťazi v Biologickej olympiáde kategória C a E
Žiačka 8.A Simona Pittnerová reprezentovala našu školu v Biologickej olympiáde, kategórii C – Projektovej časti. Keďže jej záľubou je morský svet, rozhodla sa pre zaujímavú tému “Vytváranie sociálnych skupín a vzory správania sa u delfínov a ľudí“. Vo svojej práci urobila vlastný výskum pomocou sociometrického testu v  2. a 3.ročníku našej školy. Tento projekt s posterom jej priniesol 1. miesto v okresnom kole a úspešné zvládnutie krajského kola.
Žiačky 8.C Karin Smerecká a Diana Petrová sa dňa 16.apríla zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategória E – Poznaj a chráň, v odbornosti botanika, kde tohtoročnou témou boli rastliny vôd a ich okolia. Dievčatá museli zvládnuť poznávanie rastlín, slovenské aj latinské názvy, ako aj základné informácie o stavbe, stanovištiach a využití  rastlín. Mnohé z nich sú činnosťou človeka zraniteľné, ba priam ohrozené, preto je dôležité ich poznať a chrániť. Naše žiačky sa na súťaž dôsledne pripravovali, čo prinieslo svoje ovocie – Karin Smerecká obsadila 1.miesto a Diana Petrová 2.miesto.
Všetkým trom srdečne blahoželám a verím, že nové zážitky, vedomosti a skúsenosti ich budú posúvať dopredu.
Text: Ing. Jana Vajsová, 23.4.2019
Víťazi v Biologickej olympiáde kategória C a E
Krajské kolo Geografickej olympiády
 
 
Okresné kolo tejto olympiády bolo naozaj náročné, no náš šikovný žiak predsa len postúpil na krajské kolo. Tohto krajského kola sa zúčastnil 11. apríla v Prešove. Počas tohto dňa si v Prešove preverilo svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z oblasti geografie 31 súťažiacich. Úspešných riešiteľov bolo len desať a náš Rišo získal krásne 6. miesto. Vynikajúci výsledok, a tak mu patrí právom úprimné „blahoželáme“. Zároveň želáme veľa síl a chuti do ďalších ročníkov tejto súťaže!
 

 
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 18.4.2019
 
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Krajské kolo Geografickej olympiády
Čo vieš o hviezdach

V dňoch 19. – 20. marca 2019 sa uskutočnila vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Žiaci mali možnosť dokázať a overiť si svoje vedomosti z oblasti astronómie. Všetci zúčastnení získali opäť skvelé výsledky. Postup na krajské kolo si zaslúžili v II. kategórii žiaci zo 7.B triedy Dominik Kužma za úspešné 1. miesto a Peter Pipák za úspešné 3. miesto. Našu školu v II. kategórii úspešne reprezentoval aj žiak Richard Palko. Tento rok sa so súťažou aktívne oboznamovali a úspešne reprezentovali školu aj Alex Koudelka a Adam Kulik.
Gratulujeme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 2.4.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Čo vieš o hviezdach
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v HUMENNOM vyhlásili XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže  VESMÍR OČAMI DETÍ

Hviezdna obloha púta na seba pozornosť od nepamäti. Ľudia sa vždy túžili zoznámiť s vesmírom. Po stáročia ho mohli vedci pozorovať iba pomocou ďalekohľadov. Dnešné deti o vesmíre majú už veľmi veľa informácii.
Pomocou projektu „Vesmír očami detí“ žiaci mohli:
- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Slnku, Zemi, Mesiaci, hviezdach, mimozemskom živote získané vlastným pozorovaním alebo z rôznych médií,
- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri využívaní rôznych výtvarných techník.
Okresného kola sa zúčastnilo 530 žiackych prác zo 45 škôl v okrese Humenné. 49 prác bolo odoslaných do celoslovenské kola.
Vesmír očami detí
Na našej škole súťaž prebehla aj ako  školské kolo, v ktorom získali v III. kategórii cenu:
1.    Martina Valigová 5.A, Bianka Sklenčárová 5.A, Sára Marcinková 5.A, Kiara Síkorská 5.A, Nina Drančáková 5.A, Simona Lelková 5.A; 2. Marko Gavaľa 5.B, Matúš Havrila 5.B, Martin Bobaľa 5.B; 3. Margarétka Godžaková 6.A; 4. Terézia Stanková 7.B; 5. Alexandra Gajdošová  7.B, Nina Baníková 7. B; 6. Michaela Stanková 6.A, Karin Mihaľová 6.A

Do okresného kola postúpili títo žiaci:
1.   Martina Valigová 5.A; 2. Marko Gavaľa 5.B; 3. Margarétka Godžaková 6.A; 4. Terézia Stanková 7.B; 5. Alexandra Gajdošová 7.B

V okresnom kole získala v III. kategórii cenu a zároveň postúpila aj do celoslovenského kola:
1.    Martina Valigová 5.A
Výherkyni blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalších súťažiach.
Text a foto: Mgr. Ľudmila Hanáková, 2.4.2019
Celoslovenský festival Spevy môjho rodu 2019
V dňoch 25.–26.marca 2019 sa v  priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom a v Dome kultúry v Medzilaborciach uskutočnila detská časť 15. ročníka celoslovenského festivalu detských spevákov rusínskych ľudových piesní SPEVY MÔJHO RODU 2019. Organizátormi podujatia boli Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum, Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Maticou Slovenskou, Prešovským samosprávnym krajom a mestami Humenné a Medzilaborce. Na festivale sa predstavili najlepší detskí speváci rusínskych ľudových piesní Prešovského kraja z okresov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa.
Našu školu  reprezentovali najúspešnejší speváci minuloročnej okresnej  speváckej súťaže: Jakub Švec (9.A) a Mária Ďurianová (8.A), ktorí získali v súťaži jednotlivcov Cenu Matice slovenskej a Cenu mesta Humenné.
Program obohatili svojím tanečným vystúpením aj  tanečníci  folklórneho súboru Chemlon a vynikajúce spevácke výkony v následnom  galakoncerte s verejnou  televíznou nahrávkou v Medzilaborciach sprevádzané ľudovou hudbou folklórneho súboru Chemlon Humenné okrem iných hostí ocenil predseda odbornej poroty a štátny poradca ministerstva kultúry Doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD a predseda Rusínskej obrody na Slovensku Ing. Martin Karaš.
Všetkým srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 27.3.2019
Spevy môjho rodu 2019

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

 
Dňa 21. marca 2019 pokračovala naša úspešná výprava za poznaním histórie účasťou na Krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v Prešove.
Richard Čisľák zo 7.B a Emka Mitniková z 9.B opäť nesklamali a stali sa úspešnými riešiteľmi olympiády. Emka sa vďaka svojej usilovnosti stala vo svojej  kategórii piatou najlepšou riešiteľkou  v rámci Prešovského kraja.
Obidvom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 26.3.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Hviezdoslavov Kubín 2018/2019

Žiaci našej školy bojovali v tvrdej konkurencii recitátorov!
Dňa 20. 3. 20019 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Ana Mary Šenkyová a Adrián Haník, obaja z 3.B. Mary recitovala prózu a porota jej udelila 2. miesto, Adrián za poéziu získal rovnako 2. miesto. Úspech je to mimoriadne veľký, obom blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 21.3.2019
Hviezdoslavov Kubín

Druhí na krajskom kole Ruského slova
Dňa 14. marca 2019 sa žiaci zo Základnej školy Pugačevova zúčastnili na krajskom kole súťaže Ruské slovo, ktorá sa konala v Prešove.
Cieľom tejto súťaže je prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a kultúru, rozvíjať estetické cítenie a rozširovať komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov.
V súťažnej kategórii II. (žiaci II. stupňa ZŠ) sa naši žiaci Alexandra Gajdošová, Laura Jakubčová, Anna Pipáková a Pavol Ocilka umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Marián Suško, 19.3.2019
Druhí na krajskom kole Ruského slova

OK Biologickej olympiády
OK Biologickej olympiády

Na krajskom kole v bedmintone druhí
Sebastián Minich a Branislav Horňák zvíťazili v konkurencii 12 škôl v okresnom finále v bedmintone. Toto víťazstvo ich nominovalo na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 6.3.2019 v Poprade. V krajskom kole získali skvelé druhé miesto.
Blahoželáme.
Text: Mgr. Genadij Lysý, 12.3.2019
Na krajskom kole v bedmintone druhí

Cloze test 2019
       Dňa 6.-7.3.2019 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil na našej škole už piaty ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj  v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
3.ročník: 1. miesto: Hrubovská T. /3.A/, Budzáková E. /3.B/
            2. miesto: Smolková A. /3.A/,Pajtášová E. /3.B/
            3. miesto: Shumeiko V. 3.A/, Barňak M. /3.A/
4.ročník: 1. miesto: Porvazníková T. /4.A/
            2. miesto: Ďurian A. /4.A/
            3.miesto: Švec M. /4.B/
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 8.3.2019
Cloze test 2019

Malí pugačevkári recitovali

Dňa 27. 02. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín ročníkov 1. – 4. Je výborné, že si recitáciu  vyskúšali aj prváčky a že sa zapojili žiaci všetkých ročníkov, lebo práca s textom kultivuje detskú dušu a rozvíja fantáziu a predstavivosť dieťaťa.
V prednese prózy obsadila 1. miesto Ana Mary Šenkyová, žiačka 3.B, na 2. mieste sa umiestnila žiačka  Júlia Párnicová, 3. miesto obsadila Tamara Porvazníková, obe zo 4.A triedy.
V prednese poézie sa žiaci umiestnili takto: 1. miesto získal Adrián Hanik z 3.B, 2. miesto získala Olívia Sotáková z 3.A, 3. miesto obsadila Elizabeth Lina Henčeková z 2.A triedy.
Všetkým blahoželáme. Mary a Adriánovi držíme palce pri reprezentácii našej školy v okresnom kole súťaže.

Text: Mgr. Renáta Procová, 7.3.2019
Foto: Mgr. Andrea Macejová
Hviezdoslavov Kubín v škole

Tri prvenstvá na okresnom kole Dejepisnej olympiády

Vo štvrtok, 14. februára 2019 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.
Našu školu veľmi úspešne reprezentovali šiesti žiaci. Súťažili v troch kategóriách – 6., 7. a 9. ročník. Jozef Zaremba (6.B) obsadil 1. miesto v kategórii F, Richard Čisľák (7.B) obsadil 1. miesto v kategórii E a Ema Mitniková (9.B) obsadila 1. miesto v kategórii C. Richard a Ema si týmto zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať v marci v Prešove.
S radosťou tiež konštatujeme, že aj ostatní zúčastnení žiaci- Michaela Stanková (6.A), Tomáš Matuch (7.A) a Miriama Fedorcová (9.B) si počínali perfektne a stali sa úspešnými riešiteľmi olympiády. Všetkým srdečne gratulujeme a vyslovujeme nesmiernu radosť  z toho, že tohtoročná výprava za poznaním histórie sa skutočne oplatila.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 25.2.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík

Geografická olympiáda E F
Žiaci našej školy sa zúčastnili 07.02.2019 okresného kola geografickej olympiády, ktorej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaž prebiehala písomnou formou a spočívala vo vypracovaní úloh v teste, ktorý mal dve časti.
V E kategórii ( 5. ročník) nás reprezentovali naši úspešní riešitelia : Katarína Lopatová. Viktor Gajdoš a Bruno Orinín.
Bruno Orinín  získal úspešné 3.miesto. Je to vedomostne náročná súťaž, úspešní sú len 7 riešitelia z 18 žiakov.
V F kategórii (6. a 7. ročník) nás reprezentoval Richard Čisľák žiak 7.B triedy, ktorý sa umiestnil na úspešnom 3. mieste. Z tejto kategórie boli na okresnom kole úspešní len šiesti riešitelia z 22 žiakov a Richard Čisľák si svojim úspechom získal postup do krajského kola. Úspešné umiestnenie získal aj Tomáš Matuch žiak 7.A. triedy.
Súťažiacim ďakujeme za trpezlivú a náročnú prípravu. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov !
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.2.2019
Geografická olympiáda E F

Geografická olympiáda kategória G QIQ
Geografická olympiáda kategória G QIQ má aj na našej škole veľmi úspešných riešiteľov. Žiaci v tejto krajskej vedomostnej súťaži, reprezentovali okres. Orinín Bruno z 5.B triedy v 1.kole v kategórii do 11 rokov patrí k desiatke najlepších v rámci všetkých krajoch Slovenska.
Richard Čisľák žiak 7.B reprezentuje Prešovský kraj a postupuje  do 2.kola vedomostnej súťaže.
Súťažiacim  blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.2.2019
Geografická olympiáda kategória G QIQ

Expedícia Fenomény sveta
 
 
Naša škola je aktívne  zapojená do projekt Expedícia Fenomény sveta. Expedícia má aj svoju vzdelávaco-zábavnú časť, ktorú obstaráva Youtuber Bača. Je zároveň skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev.  Okrem vedomostí sa práve našim žiakom  z okresu Humenné darilo aj vo výhre vecných cien : Nina Baníková krásne tričko a Richard Čisľák prenosný reproduktor Huawei Soundstone. Výhercom srdečne blahoželáme!
 
 
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.2.2019
Fenomény sveta

Veľké úspechy na Šalianskom Maťkovi!

V piatok 25. januára 2019 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Aj keď sme bojovali vo veľkej konkurencii recitátorov z celého okresu, získali sme nádherné úspechy.
Anna Mary Šenkyová z 3.B sa umiestnila na 3. mieste v prvej kategórii. Sophia  Vaššová získala 1. miesto v tretej kategórii a postup na krajské kolo súťaže. Obom dievčatám gratulujeme a Sophii želáme úspech aj v Prešove.
 
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 28.1.2019
Veľké úspechy v Šalianskom Maťkovi

1. miesto na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 17. 1. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu na ňom reprezentovali 3 žiaci – v kategórii 1A Richard Palko (7.B) a v kategórii 1B Matej Soročin (8.C) a Natália Gombitová (8.A). Najlepšie sa s písomnou (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test) a ústnou časťou (opis obrázka a voľný rozhovor) popasoval Matej Soročin, ktorý vo svojej kategórii obsadil krásne 1. miesto a bude vo februári reprezentovať našu školu i okres Humenné na krajskom kole v Prešove. Blahoželáme a držíme mu na krajskom kole palce!
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 27.1.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
1. miesto na okresnom kole olympiády v NEJ

Recyklohry opäť odmeňovali

V zberovej súťaži SMS – Starý Mobil Sem, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, sa znovu odmeňovalo. Medzi šťastlivcov, ktorí boli vylosovaní, patrí Leila Zoe Kabátová z 3.B, ktorej balíček z Orange Slovensko odovzdala riaditeľka školy PaedDr. Pavlina Kurucová.

Text: Mgr. Jana Feiglová, 14.1.2019
Foto: Mgr. Alena Hurková
Recyklohry opäť oceňovali

Zapojiť sa do recyklácie sa oplatí

V našej škole o recyklácii nielen hovoríme, ale sa do nej aj zapájame. Veľkú pomoc nám v tejto oblasti poskytlo zapojenie sa do projektu RECYKLOHRY. Keď vyhlásili zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem, pre našich žiakov to bola výzva, ktorej sa hneď chytili. Za tri týždne doniesli do školy 320 starých mobilov. Najviac, 150 kusov, doniesla Sandra Nicol Romanová, ktorá sa posledný deň pred prázdninami dočkala krásnej odmeny. Zaradila sa medzi TOP 40 najúspešnejších zberačov na Slovensku a za svoju snahu získala úplne nový tablet HUAWEI MEDIAPAD, ktorý jej odovzdala koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Jana Feiglová. Sandre Nicol blahoželáme a teší nás, že naši žiaci zapojením do recyklácie starých mobilov pozitívne pôsobia na životné prostredie.

Školský parlament, 21.12.2018
Spelling Bee – súťaž v hláskovaní.
 
Dňa 19. 12. 2018 sa na našej škole opäť uskutočnila  anglická súťaž „SPELLING  BEE“ v hojnej účasti. Žiaci súťažili  v 4. kategóriách  - 3. ročník, 4. ročník,  5. ročník a 6. ročník.
Súťaž  „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul  „Majster  v hláskovaní.“  Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre iné, nielen anglicky hovoriace krajiny.
Čo je vlastne „Spelling Bee?“  Spelovanie je hláskovanie jednotlivých  slov  po písmenách.  Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť.
Vedieť „spellovať „  je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. 45 žiakov  „spellovalo“ rovnaké slová  na  čas v jednotlivých kategóriách.
Táto súťaž  je medzi žiakmi veľmi populárna a to,  že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže nás veľmi teší, lebo je to znak toho, že na našej škole je záujem aj o alternatívne metódy vzdelávania.
 
Umiestnenie žiakov
 
3.ročník: 1.miesto: Max    Stravka, 2.miesto: Maroš  Barňák, 3.miesto: Marián  Ocilka
4.ročník: 1.miesto: Laura  Mašlonková. 2.miesto: Barbora  Baníková, 3.miesto: Anastázia  Fedorcová
5.ročník: 1.miesto: Alex   Koudelka, 2.miesto: Soňa  Čisľáková, 3.miesto: Nina  Hužvárová
6.ročník: 1.miesto: Filip  Valiga, 2.miesto: Veronika  Hodorová, 3.miesto: Karin  Mihaľová

Zodpovedné za súťaž: Mgr. M. Gajdošová , Mgr. J. Koudelková, 19.12.2018
Spelling Bee

Sebastián víťazne

Náš žiak Sebastián Minich sa v dňoch 8.-11.12.2018 zúčastnil tenisového turnaja v  Bratislave, kde v konkurencii najlepších tenistov západoslovenského regiónu  zvíťazil v štvorhre a v dvojhre obsadil druhé miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dobre rozvíjajúcej sa tenisovej kariére.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.12.2018
Sebastián víťazne
Vianočný turnaj

 
Dňa 14.12.2018 Obchodná akadémia zorganizovala futbalový turnaj pre žiakov základných škôl a žiakov prvého ročníka Obchodnej akadémie. Turnaja sa zúčastnilo osem škôl z okresu Humené. Družstvo našej školy  v zostave Š. Šnúrik, T. Sikorský, B. Kováč, P. Gavrecký, A. Barňák, Š. Škovranko obsadilo výborné druhé miesto. Navyše Š. Šnúrik sa stal najlepším hráčom turnaja. Blahoželáme.
 
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.12.2018
Vianočný turnaj - futbal

Technická olympiáda
 
Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Jej vyhlasovateľmi sú MŠVVaŠ SR v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.
Technická olympiáda vo všetkých kolách prebieha v prvej časti formou riešenia vedomostných testov a v druhej časti formou riešenia praktických zadaní.
Dňa 29. 11. 2018 sa konalo obvodné kolo 8. ročníka TO, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Martin Basoš a Matej Soročin, obaja z VIII.C triedy súťažili v kategórií A. So zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili krásne druhé miesto. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti  ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.
Text a foto: Mgr. Monika Trembuľáková, 14.12.2018
Technická olympiáda - obvodné kolo
40. ročník súťaže - Pytagoriáda
 
    V dňoch 13. a 14.12.2018 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia. Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
Úspešní riešiteľia pre jednotlivé kategórie sú uvedení v tabuľkách.
 
 
14.12.2018
Pytagoriáda - školské kolo

Vianočná pohľadnica

V rámci hodiny výtvarnej výchovy sme vytvárali vianočné pohľadnice,  ktoré sme zapojili do mestskej súťaže pod názvom Vianočná pohľadnica. Najkrajšou pohľadnicou našej školy, v kategórii 1.-4. ročník, sa môže pýšiť žiačka 1.C triedy Sofia Timuľáková. Vianoce si vďaka svojej pohľadnici spríjemní peknou detskou knižkou podľa vlastného výberu.

 
11.12.2018
Vianočná pohľadnica
Cenné zlato z Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Aj v tomto školskom roku si naši žiaci mohli overiť  svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry na predmetovej olympiáde. Ide o kategóriu C, ktorá je zameraná na žiakov ôsmych a deviatych ročníkov.
Najlepší  jedenásti z  nich si teda otestovali svoje znalosti z materinského jazyka v troch kolách. V prvom sa najskôr popasovali s pravopisom a vedomostným  testom, ktorého úlohy sa dotýkali všetkých rovín jazyka  aj literatúry.  V druhom kole získavali súťažiaci bodové hodnotenie za transformáciu  textu zo správy na otvárací príhovor. V poslednej - rétorickej - ústnej časti,  sa formou diskusného príspevku vyjadrovali na tému  „Svoj život chcem prežiť na Slovensku.“
Po zaujímavom a pomerne vyrovnanom zápolení sa o prvé priečky podelili tieto žiačky:
1. miesto Adela Fedorová z IX. C
2. miesto Barbora Polanská  z IX. B
3. miesto  Natália Gombitová z VIII. A.
Adela sa teda zhostila úlohy reprezentantky našej školy na okresnom kole. To malo podobný priebeh ako kolo školské. Vedomostný test, ktorý Adela veľmi dobre zvládla. V transformácii textu na novinový článok stratila iba jeden bodík a v ústnej časti získala spomedzi všetkých súťažiacich najvyšší počet bodov. V celkovom hodnotení získala pre našu školu to najvzácnejšie zlaté miesto.
Z Adelinho úspechu sa všetci veľmi tešíme. Po minuloročnom druhom mieste Diany Dančikovej je to pre nás vzácne víťazstvo a veríme, že Adela bude vyrovnanou súperkou na krajskom kole, kde bude reprezentovať nielen našu „ Pugačevku“, ale aj celý Humenský okres.
Adele ku krásnemu víťazstvu blahoželáme a sme radi, že žiaci našej školy sa opäť tešia z pódiového umiestnenia.
9.12.2018
Cenné zlato z Olympiády zo SJaL

Máme speváckych víťazov!

V piatok 7. 12. na speváckej súťaži The little singer sme získali 2 umiestnenia v zlatom pásme. Takto úspešne nás reprezentovali naši žiaci Viktor Gajdoš z 5.B a Mária Ďurianová z 8.A. Viktor zaspieval pieseň Not Today od skupiny Imagine Dragons, Mária zaspievala pieseň Six Feet Under od speváčky Billie Eilish. Obom blahoželáme!
 
9.12.2018
Máme speváckych víťazov!

Bedmintonový turnaj

Dňa 4.12.2018 sa na našej škole uskutočnil finálový turnaj v bedmintone dievčat. Turnaja sa zúčastnilo päť najlepších bedmintonistiek školy: Anna Pipáková, Diana Gombitová, Alexandra Gombitová, Alexandra Gajdošová, Chiara Vasiľková. Po odohratých 10 zápasoch systémom „každá s každou“ napokon tesne (medzi prvými tromi rozhodovalo pár košíkov) ale predsa zvíťazila Alexandra Gajdošová. Na druhom mieste skončila Chiara Vasiľková a tretie miesto obsadila Anna Pipáková. Blahoželáme.
 
 
9.12.2018
Bedmintonový turnaj

Ochranárik očami detí
Okresný úrad v Humennom v septembri vyhlásil okresné kolo výtvarnej súťaže "Ochranárik" so súťažnou témou na školský rok 2018/2019 „Veď aj ja som záchranár“. Poslaním tejto súťaže bolo priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznymi výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej ochrany.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na vernisáži výstavy 30. novembra 2018 v budove Okresného úradu v Humennom.
Žiačka našej školy Michaela Sivá z 2.A nás veľmi pekne reprezentovala  v kategórii I. stupňa základných škôl a v tejto súťaži sa umiestnila na krásnom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme
2.12.2018
Ochranárik očami detí

Záložka do knihy spája školy 2018

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne v škol. roku 2018/19  vyhlásila IX. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“.
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Našou partnerskou školou bola: Základní škola T. G. Masaryka, Třída T. G. Masaryka 520, Blatná 38801, Česka republika. Vo svojej tvorbe sa žiaci zamerali na ilustráciu Ezopových bájok, pretože cez zvieratká sa tu riešia zlé ľudské vlastnosti a spoločenské nešváry. Do každej kresby sa žiaci snažili zakomponovať aj ponaučenie, ktoré vyplývalo z danej bájky, pretože každé ponaučenie sa snaží pôsobiť na ľudí a vychovávať ich k odstráneniu kritizovaných vlastností.
Záložka do knihy spája školy 2018
Naši žiaci sa veľmi snažili a určite svojimi záložkami urobili radosť českým spolužiakom. Všetci žiaci mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre kamaráta z partnerskej Základnej školy. Žiaci sa tak stali vzácnymi poslami priateľstva. Škole sme dodali 100 záložiek (podľa dohody). Do balíka so záložkami sme pridali aj niekoľko našich školských časopisov, propagačný materiál o meste Humenné a knihu povestí o Humennom od našej miestnej spisovateľky Viery Čurmovej. Žiaci z partnerskej školy našim žiakom a vytvoreným záložkám poslali veľkú pochvalu a hlavná koordinátorka projektu p. Cenigová nás zaradila do medzinárodného výberu, na čo sme veľmi pyšní, pretože o tom, ako super kreslíme, sa dozvie mnoho zaujímavých ľudí, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnej konferencií v Bratislave.
 
15.11.2018


Radko Kováč - Šachový majster

 
Radko Kováč z 3.B reprezentoval našu školu na  Školských majstrovstvách okresu Humenné v šachu Základných škôl. Radko vyhral 1. miesto  a my mu želáme ešte veľa takýchto úspechov.

7.11.2018

Šachový majster

Pugačevkári bronzoví

 
 
V sobotu 13. 10. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili halového futbalového turnaja žiakov základných škôl. Bol to prvý turnaj organizovaný redakciou Podvihorlatských novín. Naši Pugačevkári sa v konkurencii humenských škôl nestratili a získali 3. miesto.
 
Srdečne im blahoželáme.
 
15.10.2018
 

Pugačevkári bronzoví

Cezpoľný beh
Dňa 5.10.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl so svojimi trojčlennými družstvami. Družstvo našej školy v zložení Peter Fecenko, Matej Ragan a Matej Kislan obsadili výborné druhé miesto.
Blahoželáme.
8.10.2018
Cezpoľný beh
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah