2018/2019 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah

ÚSPECHY 2018/2019


Záložka do knihy spája školy 2018

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne v škol. roku 2018/19  vyhlásila IX. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“.
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Našou partnerskou školou bola: Základní škola T. G. Masaryka, Třída T. G. Masaryka 520, Blatná 38801, Česka republika. Vo svojej tvorbe sa žiaci zamerali na ilustráciu Ezopových bájok, pretože cez zvieratká sa tu riešia zlé ľudské vlastnosti a spoločenské nešváry. Do každej kresby sa žiaci snažili zakomponovať aj ponaučenie, ktoré vyplývalo z danej bájky, pretože každé ponaučenie sa snaží pôsobiť na ľudí a vychovávať ich k odstráneniu kritizovaných vlastností.
Záložka do knihy spája školy 2018
Naši žiaci sa veľmi snažili a určite svojimi záložkami urobili radosť českým spolužiakom. Všetci žiaci mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre kamaráta z partnerskej Základnej školy. Žiaci sa tak stali vzácnymi poslami priateľstva. Škole sme dodali 100 záložiek (podľa dohody). Do balíka so záložkami sme pridali aj niekoľko našich školských časopisov, propagačný materiál o meste Humenné a knihu povestí o Humennom od našej miestnej spisovateľky Viery Čurmovej. Žiaci z partnerskej školy našim žiakom a vytvoreným záložkám poslali veľkú pochvalu a hlavná koordinátorka projektu p. Cenigová nás zaradila do medzinárodného výberu, na čo sme veľmi pyšní, pretože o tom, ako super kreslíme, sa dozvie mnoho zaujímavých ľudí, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnej konferencií v Bratislave.
 
15.11.2018


Radko Kováč - Šachový majster

 
Radko Kováč z 3.B reprezentoval našu školu na  Školských majstrovstvách okresu Humenné v šachu Základných škôl. Radko vyhral 1. miesto  a my mu želáme ešte veľa takýchto úspechov.

7.11.2018

Šachový majster
Pugačevkári bronzoví

Pugačevkári bronzoví

 
 
V sobotu 13. 10. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili halového futbalového turnaja žiakov základných škôl. Bol to prvý turnaj organizovaný redakciou Podvihorlatských novín. Naši Pugačevkári sa v konkurencii humenských škôl nestratili a získali 3. miesto.
 
Srdečne im blahoželáme.
 
15.10.2018
 


Cezpoľný beh
Dňa 5.10.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl so svojimi trojčlennými družstvami. Družstvo našej školy v zložení Peter Fecenko, Matej Ragan a Matej Kislan obsadili výborné druhé miesto.
Blahoželáme.
8.10.2018
Cezpoľný beh
Návrat na obsah