2018/2019 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Úspechy

ÚSPECHY 2018/2019


Recyklohry opäť odmeňovali

V zberovej súťaži SMS – Starý Mobil Sem, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, sa znovu odmeňovalo. Medzi šťastlivcov, ktorí boli vylosovaní, patrí Leila Zoe Kabátová z 3.B, ktorej balíček z Orange Slovensko odovzdala riaditeľka školy PaedDr. Pavlina Kurucová.

Text: Mgr. Jana Feiglová, 14.1.2019
Foto: Mgr. Alena Hurková
Recyklohry opäť oceňovali

Zapojiť sa do recyklácie sa oplatí

V našej škole o recyklácii nielen hovoríme, ale sa do nej aj zapájame. Veľkú pomoc nám v tejto oblasti poskytlo zapojenie sa do projektu RECYKLOHRY. Keď vyhlásili zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem, pre našich žiakov to bola výzva, ktorej sa hneď chytili. Za tri týždne doniesli do školy 320 starých mobilov. Najviac, 150 kusov, doniesla Sandra Nicol Romanová, ktorá sa posledný deň pred prázdninami dočkala krásnej odmeny. Zaradila sa medzi TOP 40 najúspešnejších zberačov na Slovensku a za svoju snahu získala úplne nový tablet HUAWEI MEDIAPAD, ktorý jej odovzdala koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Jana Feiglová. Sandre Nicol blahoželáme a teší nás, že naši žiaci zapojením do recyklácie starých mobilov pozitívne pôsobia na životné prostredie.

Školský parlament, 21.12.2018
Spelling Bee – súťaž v hláskovaní.
 
Dňa 19. 12. 2018 sa na našej škole opäť uskutočnila  anglická súťaž „SPELLING  BEE“ v hojnej účasti. Žiaci súťažili  v 4. kategóriách  - 3. ročník, 4. ročník,  5. ročník a 6. ročník.
Súťaž  „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul  „Majster  v hláskovaní.“  Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre iné, nielen anglicky hovoriace krajiny.
Čo je vlastne „Spelling Bee?“  Spelovanie je hláskovanie jednotlivých  slov  po písmenách.  Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť.
Vedieť „spellovať „  je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. 45 žiakov  „spellovalo“ rovnaké slová  na  čas v jednotlivých kategóriách.
Táto súťaž  je medzi žiakmi veľmi populárna a to,  že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže nás veľmi teší, lebo je to znak toho, že na našej škole je záujem aj o alternatívne metódy vzdelávania.
 
Umiestnenie žiakov
 
3.ročník: 1.miesto: Max    Stravka, 2.miesto: Maroš  Barňák, 3.miesto: Marián  Ocilka
4.ročník: 1.miesto: Laura  Mašlonková. 2.miesto: Barbora  Baníková, 3.miesto: Anastázia  Fedorcová
5.ročník: 1.miesto: Alex   Koudelka, 2.miesto: Soňa  Čisľáková, 3.miesto: Nina  Hužvárová
6.ročník: 1.miesto: Filip  Valiga, 2.miesto: Veronika  Hodorová, 3.miesto: Karin  Mihaľová

Zodpovedné za súťaž: Mgr. M. Gajdošová , Mgr. J. Koudelková, 19.12.2018
Spelling Bee
Sebastián víťazne

Sebastián víťazne

Náš žiak Sebastián Minich sa v dňoch 8.-11.12.2018 zúčastnil tenisového turnaja v  Bratislave, kde v konkurencii najlepších tenistov západoslovenského regiónu  zvíťazil v štvorhre a v dvojhre obsadil druhé miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dobre rozvíjajúcej sa tenisovej kariére.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.12.2018
Vianočný turnaj

 
Dňa 14.12.2018 Obchodná akadémia zorganizovala futbalový turnaj pre žiakov základných škôl a žiakov prvého ročníka Obchodnej akadémie. Turnaja sa zúčastnilo osem škôl z okresu Humené. Družstvo našej školy  v zostave Š. Šnúrik, T. Sikorský, B. Kováč, P. Gavrecký, A. Barňák, Š. Škovranko obsadilo výborné druhé miesto. Navyše Š. Šnúrik sa stal najlepším hráčom turnaja. Blahoželáme.
 
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.12.2018
Vianočný turnaj - futbal

Technická olympiáda
 
Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Jej vyhlasovateľmi sú MŠVVaŠ SR v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.
Technická olympiáda vo všetkých kolách prebieha v prvej časti formou riešenia vedomostných testov a v druhej časti formou riešenia praktických zadaní.
Dňa 29. 11. 2018 sa konalo obvodné kolo 8. ročníka TO, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Martin Basoš a Matej Soročin, obaja z VIII.C triedy súťažili v kategórií A. So zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili krásne druhé miesto. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti  ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.
Text a foto: Mgr. Monika Trembuľáková, 14.12.2018
Technická olympiáda - obvodné kolo
40. ročník súťaže - Pytagoriáda
 
    V dňoch 13. a 14.12.2018 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia. Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
Úspešní riešiteľia pre jednotlivé kategórie sú uvedení v tabuľkách.
 
 
14.12.2018
Technická olympiáda - školské kolo
Vianočná pohľadnica

Vianočná pohľadnica

V rámci hodiny výtvarnej výchovy sme vytvárali vianočné pohľadnice,  ktoré sme zapojili do mestskej súťaže pod názvom Vianočná pohľadnica. Najkrajšou pohľadnicou našej školy, v kategórii 1.-4. ročník, sa môže pýšiť žiačka 1.C triedy Sofia Timuľáková. Vianoce si vďaka svojej pohľadnici spríjemní peknou detskou knižkou podľa vlastného výberu.

 
11.12.2018
Cenné zlato z Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Aj v tomto školskom roku si naši žiaci mohli overiť  svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry na predmetovej olympiáde. Ide o kategóriu C, ktorá je zameraná na žiakov ôsmych a deviatych ročníkov.
Najlepší  jedenásti z  nich si teda otestovali svoje znalosti z materinského jazyka v troch kolách. V prvom sa najskôr popasovali s pravopisom a vedomostným  testom, ktorého úlohy sa dotýkali všetkých rovín jazyka  aj literatúry.  V druhom kole získavali súťažiaci bodové hodnotenie za transformáciu  textu zo správy na otvárací príhovor. V poslednej - rétorickej - ústnej časti,  sa formou diskusného príspevku vyjadrovali na tému  „Svoj život chcem prežiť na Slovensku.“
Po zaujímavom a pomerne vyrovnanom zápolení sa o prvé priečky podelili tieto žiačky:
1. miesto Adela Fedorová z IX. C
2. miesto Barbora Polanská  z IX. B
3. miesto  Natália Gombitová z VIII. A.
Adela sa teda zhostila úlohy reprezentantky našej školy na okresnom kole. To malo podobný priebeh ako kolo školské. Vedomostný test, ktorý Adela veľmi dobre zvládla. V transformácii textu na novinový článok stratila iba jeden bodík a v ústnej časti získala spomedzi všetkých súťažiacich najvyšší počet bodov. V celkovom hodnotení získala pre našu školu to najvzácnejšie zlaté miesto.
Z Adelinho úspechu sa všetci veľmi tešíme. Po minuloročnom druhom mieste Diany Dančikovej je to pre nás vzácne víťazstvo a veríme, že Adela bude vyrovnanou súperkou na krajskom kole, kde bude reprezentovať nielen našu „ Pugačevku“, ale aj celý Humenský okres.
Adele ku krásnemu víťazstvu blahoželáme a sme radi, že žiaci našej školy sa opäť tešia z pódiového umiestnenia.
9.12.2018
Cenné zlato z Olympiády zo SJaL
Máme speváckych víťazov!

Máme speváckych víťazov!

V piatok 7. 12. na speváckej súťaži The little singer sme získali 2 umiestnenia v zlatom pásme. Takto úspešne nás reprezentovali naši žiaci Viktor Gajdoš z 5.B a Mária Ďurianová z 8.A. Viktor zaspieval pieseň Not Today od skupiny Imagine Dragons, Mária zaspievala pieseň Six Feet Under od speváčky Billie Eilish. Obom blahoželáme!
 
9.12.2018

Bedmintonový turnaj

Dňa 4.12.2018 sa na našej škole uskutočnil finálový turnaj v bedmintone dievčat. Turnaja sa zúčastnilo päť najlepších bedmintonistiek školy: Anna Pipáková, Diana Gombitová, Alexandra Gombitová, Alexandra Gajdošová, Chiara Vasiľková. Po odohratých 10 zápasoch systémom „každá s každou“ napokon tesne (medzi prvými tromi rozhodovalo pár košíkov) ale predsa zvíťazila Alexandra Gajdošová. Na druhom mieste skončila Chiara Vasiľková a tretie miesto obsadila Anna Pipáková. Blahoželáme.
 
 
9.12.2018
Bedmintonový turnaj
Ochranárik očami detí

Ochranárik očami detí
Okresný úrad v Humennom v septembri vyhlásil okresné kolo výtvarnej súťaže "Ochranárik" so súťažnou témou na školský rok 2018/2019 „Veď aj ja som záchranár“. Poslaním tejto súťaže bolo priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznymi výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej ochrany.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na vernisáži výstavy 30. novembra 2018 v budove Okresného úradu v Humennom.
Žiačka našej školy Michaela Sivá z 2.A nás veľmi pekne reprezentovala  v kategórii I. stupňa základných škôl a v tejto súťaži sa umiestnila na krásnom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme
2.12.2018

Záložka do knihy spája školy 2018

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne v škol. roku 2018/19  vyhlásila IX. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“.
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Našou partnerskou školou bola: Základní škola T. G. Masaryka, Třída T. G. Masaryka 520, Blatná 38801, Česka republika. Vo svojej tvorbe sa žiaci zamerali na ilustráciu Ezopových bájok, pretože cez zvieratká sa tu riešia zlé ľudské vlastnosti a spoločenské nešváry. Do každej kresby sa žiaci snažili zakomponovať aj ponaučenie, ktoré vyplývalo z danej bájky, pretože každé ponaučenie sa snaží pôsobiť na ľudí a vychovávať ich k odstráneniu kritizovaných vlastností.
Záložka do knihy spája školy 2018
Naši žiaci sa veľmi snažili a určite svojimi záložkami urobili radosť českým spolužiakom. Všetci žiaci mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre kamaráta z partnerskej Základnej školy. Žiaci sa tak stali vzácnymi poslami priateľstva. Škole sme dodali 100 záložiek (podľa dohody). Do balíka so záložkami sme pridali aj niekoľko našich školských časopisov, propagačný materiál o meste Humenné a knihu povestí o Humennom od našej miestnej spisovateľky Viery Čurmovej. Žiaci z partnerskej školy našim žiakom a vytvoreným záložkám poslali veľkú pochvalu a hlavná koordinátorka projektu p. Cenigová nás zaradila do medzinárodného výberu, na čo sme veľmi pyšní, pretože o tom, ako super kreslíme, sa dozvie mnoho zaujímavých ľudí, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnej konferencií v Bratislave.
 
15.11.2018


Radko Kováč - Šachový majster

 
Radko Kováč z 3.B reprezentoval našu školu na  Školských majstrovstvách okresu Humenné v šachu Základných škôl. Radko vyhral 1. miesto  a my mu želáme ešte veľa takýchto úspechov.

7.11.2018

Šachový majster
Pugačevkári bronzoví

Pugačevkári bronzoví

 
 
V sobotu 13. 10. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili halového futbalového turnaja žiakov základných škôl. Bol to prvý turnaj organizovaný redakciou Podvihorlatských novín. Naši Pugačevkári sa v konkurencii humenských škôl nestratili a získali 3. miesto.
 
Srdečne im blahoželáme.
 
15.10.2018
 


Cezpoľný beh
Dňa 5.10.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl so svojimi trojčlennými družstvami. Družstvo našej školy v zložení Peter Fecenko, Matej Ragan a Matej Kislan obsadili výborné druhé miesto.
Blahoželáme.
8.10.2018
Cezpoľný beh
Návrat na obsah