2018/2019 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Úspechy

ÚSPECHY 2018/2019

Zo struny na strunu - okresné kolo
Zo struny na strunu 2019 - okresné kolo
Dňa 10.5.2019 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola: Čorná Petronela, Vasilenková Viktória (1.B), Sabovová Kiara (2.B), Parnicová Júlia (4.A), Fedorcová Anastázia, Švec Martin (4.B) a Jakubčová Laura (6.B).
Keďže výsledky, a tým aj žiaci postupujúci do krajského kola, budú známe až neskôr, ostáva nám len popriať našim súťažiacim veľa šťastia a poďakovať im za vzornú reprezentáciu školy.
Tex a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 11.5.2019
Naše úžasné dievčatá na Chemickej olympiáde
Po náročnej príprave sa naše žiačky 9. ročníka Ivana Trecáková z 9.A, Alexandra Gombitová, Diana Gombitová a Barbora Polanská z 9.B ešte v marci zúčastnili na okresnom kole Chemickej olympiády. S výsledkami sme boli veľmi spokojní, keďže všetky boli úspešnými riešiteľkami a Alexandra Gombitová navyše skončila na krásnej striebornej priečke. Saška sa zúčastnila aj na krajskom kole Chemickej olympiády, ktoré sa konalo 26. apríla 2019 v Prešove. Znovu bola úspešná, umiestnila sa v prvej desiatke spomedzi 32 žiakov z celého Prešovského kraja.
Všetkým dievčatám blahoželám a prajem pekné úspechy aj v štúdiu na stredných školách.
Text a foto: Mgr. Andrea Polanská
Všetko sa to začalo, keď sme boli šiestačky a chodili sme do chemického krúžku. Vo ôsmom ročníku sa určite nie každému chce v stredu ostávať po vyučovaní v škole len kvôli strašidelne dlhej príprave na olympiádu.
Nosenie trojtonových zakladačov s materiálmi na štúdium z domu do školy a naspäť, tiež nie je záľubou našej generácie. Ale predsa sa vždy nájdu žiaci, ktorí to nerobia len z povinnosti, ale z vlastnej iniciatívy. Po každom stretnutí, hoci mierne vyčerpané, sme boli zakaždým prekvapené, koľko „vedy“ chémia obnáša ... a aj tak sme toho chceli vedieť viac.
Samozrejme, že sme nie vždy mali chuť a náladu na domáce úlohy navyše, ale neskôr sme zistili, že tá drina má zmysel. Aj keď sa ten kolotoč chemického názvoslovia, výpočtov a rovníc zastavil, veríme, že sa nám všetko zíde na stredných školách. Tak sa pridajte k nám, keď máte chuť spoznávať chémiu nielen na vyučovacích hodinách. Je to fajn J.
Saška Gombitová, Dianka Gombitová, Bajka Polanská a Ivka Trecáková, žiačky 9. ročníka
Naše úžasné dievčatá na Chemickej olympiáde
Štefánikov beh
Štefánikov beh
 
V piatok  3.5.2019 sa uskutočnil  na Námestí slobody  XXII. ročník Štefánikovho behu. Našu školu reprezentovalo družstvo najlepších bežcov školy. Najúspešnejšími boli žiaci 3. ročníka Leila Kabátová a Max Stravka, ktorí vo svojich kategóriách zvíťazili. Blahoželáme.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 5.5.2019
Spevácka súťaž Slávik Slovenska
V piatok 3. 5. 2019 sme sa zúčastnili na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Táto súťaž má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a jej garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Súťažiaci v tejto súťaži spievajú dve ľudové piesne, jednu s hudobným doprovodom a druhú bez doprovodu. Našu školu reprezentovali traja žiaci. V 1. kategórii to bola Petronela Čorná z 1.B, v 2. kategórii Laura Jakubčová  zo 6.B a v 3. kategórii  Jakub Švec z 9.A.
Svojím spevom si všetci vybojovali nádherné ocenenia. Nelka 2. miesto, Laura 3. miesto a Jakub získal 2. miesto. Je to veľký úspech a spevákom gratulujeme.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 4.5.2019
Spevácka súťaž Slávik Slovenska
Víťazi v Biologickej olympiáde kategória C a E
Víťazi v Biologickej olympiáde kategória C a E
Žiačka 8.A Simona Pittnerová reprezentovala našu školu v Biologickej olympiáde, kategórii C – Projektovej časti. Keďže jej záľubou je morský svet, rozhodla sa pre zaujímavú tému “Vytváranie sociálnych skupín a vzory správania sa u delfínov a ľudí“. Vo svojej práci urobila vlastný výskum pomocou sociometrického testu v  2. a 3.ročníku našej školy. Tento projekt s posterom jej priniesol 1. miesto v okresnom kole a úspešné zvládnutie krajského kola.
Žiačky 8.C Karin Smerecká a Diana Petrová sa dňa 16.apríla zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategória E – Poznaj a chráň, v odbornosti botanika, kde tohtoročnou témou boli rastliny vôd a ich okolia. Dievčatá museli zvládnuť poznávanie rastlín, slovenské aj latinské názvy, ako aj základné informácie o stavbe, stanovištiach a využití  rastlín. Mnohé z nich sú činnosťou človeka zraniteľné, ba priam ohrozené, preto je dôležité ich poznať a chrániť. Naše žiačky sa na súťaž dôsledne pripravovali, čo prinieslo svoje ovocie – Karin Smerecká obsadila 1.miesto a Diana Petrová 2.miesto.
Všetkým trom srdečne blahoželám a verím, že nové zážitky, vedomosti a skúsenosti ich budú posúvať dopredu.
Text: Ing. Jana Vajsová, 23.4.2019
Krajské kolo Geografickej olympiády
 
 
Okresné kolo tejto olympiády bolo naozaj náročné, no náš šikovný žiak predsa len postúpil na krajské kolo. Tohto krajského kola sa zúčastnil 11. apríla v Prešove. Počas tohto dňa si v Prešove preverilo svoje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z oblasti geografie 31 súťažiacich. Úspešných riešiteľov bolo len desať a náš Rišo získal krásne 6. miesto. Vynikajúci výsledok, a tak mu patrí právom úprimné „blahoželáme“. Zároveň želáme veľa síl a chuti do ďalších ročníkov tejto súťaže!
 

 
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 18.4.2019
 
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Krajské kolo Geografickej olympiády
Čo vieš o hviezdach

V dňoch 19. – 20. marca 2019 sa uskutočnila vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Žiaci mali možnosť dokázať a overiť si svoje vedomosti z oblasti astronómie. Všetci zúčastnení získali opäť skvelé výsledky. Postup na krajské kolo si zaslúžili v II. kategórii žiaci zo 7.B triedy Dominik Kužma za úspešné 1. miesto a Peter Pipák za úspešné 3. miesto. Našu školu v II. kategórii úspešne reprezentoval aj žiak Richard Palko. Tento rok sa so súťažou aktívne oboznamovali a úspešne reprezentovali školu aj Alex Koudelka a Adam Kulik.
Gratulujeme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 2.4.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Čo vieš o hviezdach
Vesmír očami detí
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V Hurbanove a Vihorlatská hvezdáreň v HUMENNOM vyhlásili XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže  VESMÍR OČAMI DETÍ

Hviezdna obloha púta na seba pozornosť od nepamäti. Ľudia sa vždy túžili zoznámiť s vesmírom. Po stáročia ho mohli vedci pozorovať iba pomocou ďalekohľadov. Dnešné deti o vesmíre majú už veľmi veľa informácii.
Pomocou projektu „Vesmír očami detí“ žiaci mohli:
- vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o Slnku, Zemi, Mesiaci, hviezdach, mimozemskom živote získané vlastným pozorovaním alebo z rôznych médií,
- prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri využívaní rôznych výtvarných techník.
Okresného kola sa zúčastnilo 530 žiackych prác zo 45 škôl v okrese Humenné. 49 prác bolo odoslaných do celoslovenské kola.
Na našej škole súťaž prebehla aj ako  školské kolo, v ktorom získali v III. kategórii cenu:
1.    Martina Valigová 5.A, Bianka Sklenčárová 5.A, Sára Marcinková 5.A, Kiara Síkorská 5.A, Nina Drančáková 5.A, Simona Lelková 5.A; 2. Marko Gavaľa 5.B, Matúš Havrila 5.B, Martin Bobaľa 5.B; 3. Margarétka Godžaková 6.A; 4. Terézia Stanková 7.B; 5. Alexandra Gajdošová  7.B, Nina Baníková 7. B; 6. Michaela Stanková 6.A, Karin Mihaľová 6.A

Do okresného kola postúpili títo žiaci:
1.   Martina Valigová 5.A; 2. Marko Gavaľa 5.B; 3. Margarétka Godžaková 6.A; 4. Terézia Stanková 7.B; 5. Alexandra Gajdošová 7.B

V okresnom kole získala v III. kategórii cenu a zároveň postúpila aj do celoslovenského kola:
1.    Martina Valigová 5.A
Výherkyni blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalších súťažiach.
Text a foto: Mgr. Ľudmila Hanáková, 2.4.2019
Spevy môjho rodu 2019
Celoslovenský festival Spevy môjho rodu 2019
V dňoch 25.–26.marca 2019 sa v  priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom a v Dome kultúry v Medzilaborciach uskutočnila detská časť 15. ročníka celoslovenského festivalu detských spevákov rusínskych ľudových piesní SPEVY MÔJHO RODU 2019. Organizátormi podujatia boli Rusínska obroda na Slovensku, Vihorlatské múzeum, Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Maticou Slovenskou, Prešovským samosprávnym krajom a mestami Humenné a Medzilaborce. Na festivale sa predstavili najlepší detskí speváci rusínskych ľudových piesní Prešovského kraja z okresov Snina, Medzilaborce, Humenné, Prešov, Stropkov, Svidník, Bardejov a Stará Ľubovňa.
Našu školu  reprezentovali najúspešnejší speváci minuloročnej okresnej  speváckej súťaže: Jakub Švec (9.A) a Mária Ďurianová (8.A), ktorí získali v súťaži jednotlivcov Cenu Matice slovenskej a Cenu mesta Humenné.
Program obohatili svojím tanečným vystúpením aj  tanečníci  folklórneho súboru Chemlon a vynikajúce spevácke výkony v následnom  galakoncerte s verejnou  televíznou nahrávkou v Medzilaborciach sprevádzané ľudovou hudbou folklórneho súboru Chemlon Humenné okrem iných hostí ocenil predseda odbornej poroty a štátny poradca ministerstva kultúry Doc. Mgr. Vladimír Marušin, ArtD a predseda Rusínskej obrody na Slovensku Ing. Martin Karaš.
Všetkým srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 27.3.2019

Krajské kolo Dejepisnej olympiády

 
Dňa 21. marca 2019 pokračovala naša úspešná výprava za poznaním histórie účasťou na Krajskom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v Prešove.
Richard Čisľák zo 7.B a Emka Mitniková z 9.B opäť nesklamali a stali sa úspešnými riešiteľmi olympiády. Emka sa vďaka svojej usilovnosti stala vo svojej  kategórii piatou najlepšou riešiteľkou  v rámci Prešovského kraja.
Obidvom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 26.3.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Krajské kolo Dejepisnej olympiády
Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2018/2019

Žiaci našej školy bojovali v tvrdej konkurencii recitátorov!
Dňa 20. 3. 20019 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Ana Mary Šenkyová a Adrián Haník, obaja z 3.B. Mary recitovala prózu a porota jej udelila 2. miesto, Adrián za poéziu získal rovnako 2. miesto. Úspech je to mimoriadne veľký, obom blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 21.3.2019

Druhí na krajskom kole Ruského slova
Dňa 14. marca 2019 sa žiaci zo Základnej školy Pugačevova zúčastnili na krajskom kole súťaže Ruské slovo, ktorá sa konala v Prešove.
Cieľom tejto súťaže je prehlbovať záujem žiakov o ruský jazyk a kultúru, rozvíjať estetické cítenie a rozširovať komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov.
V súťažnej kategórii II. (žiaci II. stupňa ZŠ) sa naši žiaci Alexandra Gajdošová, Laura Jakubčová, Anna Pipáková a Pavol Ocilka umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Marián Suško, 19.3.2019
Druhí na krajskom kole Ruského slova
OK Biologickej olympiády

OK Biologickej olympiády

Na krajskom kole v bedmintone druhí
Sebastián Minich a Branislav Horňák zvíťazili v konkurencii 12 škôl v okresnom finále v bedmintone. Toto víťazstvo ich nominovalo na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 6.3.2019 v Poprade. V krajskom kole získali skvelé druhé miesto.
Blahoželáme.
Text: Mgr. Genadij Lysý, 12.3.2019
Na krajskom kole v bedmintone druhí
Cloze test 2019

Cloze test 2019
       Dňa 6.-7.3.2019 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil na našej škole už piaty ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj  v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
3.ročník: 1. miesto: Hrubovská T. /3.A/, Budzáková E. /3.B/
            2. miesto: Smolková A. /3.A/,Pajtášová E. /3.B/
            3. miesto: Shumeiko V. 3.A/, Barňak M. /3.A/
4.ročník: 1. miesto: Porvazníková T. /4.A/
            2. miesto: Ďurian A. /4.A/
            3.miesto: Švec M. /4.B/
Všetkým úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 8.3.2019

Malí pugačevkári recitovali

Dňa 27. 02. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín ročníkov 1. – 4. Je výborné, že si recitáciu  vyskúšali aj prváčky a že sa zapojili žiaci všetkých ročníkov, lebo práca s textom kultivuje detskú dušu a rozvíja fantáziu a predstavivosť dieťaťa.
V prednese prózy obsadila 1. miesto Ana Mary Šenkyová, žiačka 3.B, na 2. mieste sa umiestnila žiačka  Júlia Párnicová, 3. miesto obsadila Tamara Porvazníková, obe zo 4.A triedy.
V prednese poézie sa žiaci umiestnili takto: 1. miesto získal Adrián Hanik z 3.B, 2. miesto získala Olívia Sotáková z 3.A, 3. miesto obsadila Elizabeth Lina Henčeková z 2.A triedy.
Všetkým blahoželáme. Mary a Adriánovi držíme palce pri reprezentácii našej školy v okresnom kole súťaže.

Text: Mgr. Renáta Procová, 7.3.2019
Foto: Mgr. Andrea Macejová
Hviezdoslavov Kubín v škole

Tri prvenstvá na okresnom kole Dejepisnej olympiády

Vo štvrtok, 14. februára 2019 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.
Našu školu veľmi úspešne reprezentovali šiesti žiaci. Súťažili v troch kategóriách – 6., 7. a 9. ročník. Jozef Zaremba (6.B) obsadil 1. miesto v kategórii F, Richard Čisľák (7.B) obsadil 1. miesto v kategórii E a Ema Mitniková (9.B) obsadila 1. miesto v kategórii C. Richard a Ema si týmto zabezpečili postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať v marci v Prešove.
S radosťou tiež konštatujeme, že aj ostatní zúčastnení žiaci- Michaela Stanková (6.A), Tomáš Matuch (7.A) a Miriama Fedorcová (9.B) si počínali perfektne a stali sa úspešnými riešiteľmi olympiády. Všetkým srdečne gratulujeme a vyslovujeme nesmiernu radosť  z toho, že tohtoročná výprava za poznaním histórie sa skutočne oplatila.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 25.2.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík

Geografická olympiáda E F
Žiaci našej školy sa zúčastnili 07.02.2019 okresného kola geografickej olympiády, ktorej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaž prebiehala písomnou formou a spočívala vo vypracovaní úloh v teste, ktorý mal dve časti.
V E kategórii ( 5. ročník) nás reprezentovali naši úspešní riešitelia : Katarína Lopatová. Viktor Gajdoš a Bruno Orinín.
Bruno Orinín  získal úspešné 3.miesto. Je to vedomostne náročná súťaž, úspešní sú len 7 riešitelia z 18 žiakov.
V F kategórii (6. a 7. ročník) nás reprezentoval Richard Čisľák žiak 7.B triedy, ktorý sa umiestnil na úspešnom 3. mieste. Z tejto kategórie boli na okresnom kole úspešní len šiesti riešitelia z 22 žiakov a Richard Čisľák si svojim úspechom získal postup do krajského kola. Úspešné umiestnenie získal aj Tomáš Matuch žiak 7.A. triedy.
Súťažiacim ďakujeme za trpezlivú a náročnú prípravu. Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov !
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.2.2019
Geografická olympiáda E F
Geografická olympiáda kategória G QIQ

Geografická olympiáda kategória G QIQ
Geografická olympiáda kategória G QIQ má aj na našej škole veľmi úspešných riešiteľov. Žiaci v tejto krajskej vedomostnej súťaži, reprezentovali okres. Orinín Bruno z 5.B triedy v 1.kole v kategórii do 11 rokov patrí k desiatke najlepších v rámci všetkých krajoch Slovenska.
Richard Čisľák žiak 7.B reprezentuje Prešovský kraj a postupuje  do 2.kola vedomostnej súťaže.
Súťažiacim  blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov!
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.2.2019

Expedícia Fenomény sveta
 
 
Naša škola je aktívne  zapojená do projekt Expedícia Fenomény sveta. Expedícia má aj svoju vzdelávaco-zábavnú časť, ktorú obstaráva Youtuber Bača. Je zároveň skvelou a zaujímavou možnosťou zapojiť našich žiakov do vedomostných výziev.  Okrem vedomostí sa práve našim žiakom  z okresu Humenné darilo aj vo výhre vecných cien : Nina Baníková krásne tričko a Richard Čisľák prenosný reproduktor Huawei Soundstone. Výhercom srdečne blahoželáme!
 
 
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.2.2019
Fenomény sveta
Veľké úspechy v Šalianskom Maťkovi

Veľké úspechy na Šalianskom Maťkovi!

V piatok 25. januára 2019 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Aj keď sme bojovali vo veľkej konkurencii recitátorov z celého okresu, získali sme nádherné úspechy.
Anna Mary Šenkyová z 3.B sa umiestnila na 3. mieste v prvej kategórii. Sophia  Vaššová získala 1. miesto v tretej kategórii a postup na krajské kolo súťaže. Obom dievčatám gratulujeme a Sophii želáme úspech aj v Prešove.
 
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 28.1.2019

1. miesto na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 17. 1. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu na ňom reprezentovali 3 žiaci – v kategórii 1A Richard Palko (7.B) a v kategórii 1B Matej Soročin (8.C) a Natália Gombitová (8.A). Najlepšie sa s písomnou (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a test) a ústnou časťou (opis obrázka a voľný rozhovor) popasoval Matej Soročin, ktorý vo svojej kategórii obsadil krásne 1. miesto a bude vo februári reprezentovať našu školu i okres Humenné na krajskom kole v Prešove. Blahoželáme a držíme mu na krajskom kole palce!
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 27.1.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
1. miesto na okresnom kole olympiády v NEJ
Recyklohry opäť oceňovali

Recyklohry opäť odmeňovali

V zberovej súťaži SMS – Starý Mobil Sem, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, sa znovu odmeňovalo. Medzi šťastlivcov, ktorí boli vylosovaní, patrí Leila Zoe Kabátová z 3.B, ktorej balíček z Orange Slovensko odovzdala riaditeľka školy PaedDr. Pavlina Kurucová.

Text: Mgr. Jana Feiglová, 14.1.2019
Foto: Mgr. Alena Hurková

Zapojiť sa do recyklácie sa oplatí

V našej škole o recyklácii nielen hovoríme, ale sa do nej aj zapájame. Veľkú pomoc nám v tejto oblasti poskytlo zapojenie sa do projektu RECYKLOHRY. Keď vyhlásili zberovú súťaž SMS – Starý Mobil Sem, pre našich žiakov to bola výzva, ktorej sa hneď chytili. Za tri týždne doniesli do školy 320 starých mobilov. Najviac, 150 kusov, doniesla Sandra Nicol Romanová, ktorá sa posledný deň pred prázdninami dočkala krásnej odmeny. Zaradila sa medzi TOP 40 najúspešnejších zberačov na Slovensku a za svoju snahu získala úplne nový tablet HUAWEI MEDIAPAD, ktorý jej odovzdala koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Jana Feiglová. Sandre Nicol blahoželáme a teší nás, že naši žiaci zapojením do recyklácie starých mobilov pozitívne pôsobia na životné prostredie.

Školský parlament, 21.12.2018
Spelling Bee
Spelling Bee – súťaž v hláskovaní.
 
Dňa 19. 12. 2018 sa na našej škole opäť uskutočnila  anglická súťaž „SPELLING  BEE“ v hojnej účasti. Žiaci súťažili  v 4. kategóriách  - 3. ročník, 4. ročník,  5. ročník a 6. ročník.
Súťaž  „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul  „Majster  v hláskovaní.“  Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre iné, nielen anglicky hovoriace krajiny.
Čo je vlastne „Spelling Bee?“  Spelovanie je hláskovanie jednotlivých  slov  po písmenách.  Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť.
Vedieť „spellovať „  je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. 45 žiakov  „spellovalo“ rovnaké slová  na  čas v jednotlivých kategóriách.
Táto súťaž  je medzi žiakmi veľmi populárna a to,  že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže nás veľmi teší, lebo je to znak toho, že na našej škole je záujem aj o alternatívne metódy vzdelávania.
 
Umiestnenie žiakov
 
3.ročník: 1.miesto: Max    Stravka, 2.miesto: Maroš  Barňák, 3.miesto: Marián  Ocilka
4.ročník: 1.miesto: Laura  Mašlonková. 2.miesto: Barbora  Baníková, 3.miesto: Anastázia  Fedorcová
5.ročník: 1.miesto: Alex   Koudelka, 2.miesto: Soňa  Čisľáková, 3.miesto: Nina  Hužvárová
6.ročník: 1.miesto: Filip  Valiga, 2.miesto: Veronika  Hodorová, 3.miesto: Karin  Mihaľová

Zodpovedné za súťaž: Mgr. M. Gajdošová , Mgr. J. Koudelková, 19.12.2018

Sebastián víťazne

Náš žiak Sebastián Minich sa v dňoch 8.-11.12.2018 zúčastnil tenisového turnaja v  Bratislave, kde v konkurencii najlepších tenistov západoslovenského regiónu  zvíťazil v štvorhre a v dvojhre obsadil druhé miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v dobre rozvíjajúcej sa tenisovej kariére.
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.12.2018
Sebastián víťazne
Vianočný turnaj - futbal
Vianočný turnaj

 
Dňa 14.12.2018 Obchodná akadémia zorganizovala futbalový turnaj pre žiakov základných škôl a žiakov prvého ročníka Obchodnej akadémie. Turnaja sa zúčastnilo osem škôl z okresu Humené. Družstvo našej školy  v zostave Š. Šnúrik, T. Sikorský, B. Kováč, P. Gavrecký, A. Barňák, Š. Škovranko obsadilo výborné druhé miesto. Navyše Š. Šnúrik sa stal najlepším hráčom turnaja. Blahoželáme.
 
 
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 16.12.2018
Technická olympiáda - obvodné kolo

Technická olympiáda
 
Technická olympiáda (TO) je súťaž určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Jej vyhlasovateľmi sú MŠVVaŠ SR v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.
Technická olympiáda vo všetkých kolách prebieha v prvej časti formou riešenia vedomostných testov a v druhej časti formou riešenia praktických zadaní.
Dňa 29. 11. 2018 sa konalo obvodné kolo 8. ročníka TO, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Martin Basoš a Matej Soročin, obaja z VIII.C triedy súťažili v kategórií A. So zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradili veľmi dobre a obsadili krásne druhé miesto. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti  ale aj vzájomnú spoluprácu, dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy.
Text a foto: Mgr. Monika Trembuľáková, 14.12.2018
Pytagoriáda - školské kolo
40. ročník súťaže - Pytagoriáda
 
    V dňoch 13. a 14.12.2018 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 40. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia. Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
Úspešní riešiteľia pre jednotlivé kategórie sú uvedení v tabuľkách.
 
 
14.12.2018

Vianočná pohľadnica

V rámci hodiny výtvarnej výchovy sme vytvárali vianočné pohľadnice,  ktoré sme zapojili do mestskej súťaže pod názvom Vianočná pohľadnica. Najkrajšou pohľadnicou našej školy, v kategórii 1.-4. ročník, sa môže pýšiť žiačka 1.C triedy Sofia Timuľáková. Vianoce si vďaka svojej pohľadnici spríjemní peknou detskou knižkou podľa vlastného výberu.

 
11.12.2018
Vianočná pohľadnica
Cenné zlato z Olympiády zo SJaL
Cenné zlato z Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Aj v tomto školskom roku si naši žiaci mohli overiť  svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry na predmetovej olympiáde. Ide o kategóriu C, ktorá je zameraná na žiakov ôsmych a deviatych ročníkov.
Najlepší  jedenásti z  nich si teda otestovali svoje znalosti z materinského jazyka v troch kolách. V prvom sa najskôr popasovali s pravopisom a vedomostným  testom, ktorého úlohy sa dotýkali všetkých rovín jazyka  aj literatúry.  V druhom kole získavali súťažiaci bodové hodnotenie za transformáciu  textu zo správy na otvárací príhovor. V poslednej - rétorickej - ústnej časti,  sa formou diskusného príspevku vyjadrovali na tému  „Svoj život chcem prežiť na Slovensku.“
Po zaujímavom a pomerne vyrovnanom zápolení sa o prvé priečky podelili tieto žiačky:
1. miesto Adela Fedorová z IX. C
2. miesto Barbora Polanská  z IX. B
3. miesto  Natália Gombitová z VIII. A.
Adela sa teda zhostila úlohy reprezentantky našej školy na okresnom kole. To malo podobný priebeh ako kolo školské. Vedomostný test, ktorý Adela veľmi dobre zvládla. V transformácii textu na novinový článok stratila iba jeden bodík a v ústnej časti získala spomedzi všetkých súťažiacich najvyšší počet bodov. V celkovom hodnotení získala pre našu školu to najvzácnejšie zlaté miesto.
Z Adelinho úspechu sa všetci veľmi tešíme. Po minuloročnom druhom mieste Diany Dančikovej je to pre nás vzácne víťazstvo a veríme, že Adela bude vyrovnanou súperkou na krajskom kole, kde bude reprezentovať nielen našu „ Pugačevku“, ale aj celý Humenský okres.
Adele ku krásnemu víťazstvu blahoželáme a sme radi, že žiaci našej školy sa opäť tešia z pódiového umiestnenia.
9.12.2018

Máme speváckych víťazov!

V piatok 7. 12. na speváckej súťaži The little singer sme získali 2 umiestnenia v zlatom pásme. Takto úspešne nás reprezentovali naši žiaci Viktor Gajdoš z 5.B a Mária Ďurianová z 8.A. Viktor zaspieval pieseň Not Today od skupiny Imagine Dragons, Mária zaspievala pieseň Six Feet Under od speváčky Billie Eilish. Obom blahoželáme!
 
9.12.2018
Máme speváckych víťazov!
Bedmintonový turnaj

Bedmintonový turnaj

Dňa 4.12.2018 sa na našej škole uskutočnil finálový turnaj v bedmintone dievčat. Turnaja sa zúčastnilo päť najlepších bedmintonistiek školy: Anna Pipáková, Diana Gombitová, Alexandra Gombitová, Alexandra Gajdošová, Chiara Vasiľková. Po odohratých 10 zápasoch systémom „každá s každou“ napokon tesne (medzi prvými tromi rozhodovalo pár košíkov) ale predsa zvíťazila Alexandra Gajdošová. Na druhom mieste skončila Chiara Vasiľková a tretie miesto obsadila Anna Pipáková. Blahoželáme.
 
 
9.12.2018

Ochranárik očami detí
Okresný úrad v Humennom v septembri vyhlásil okresné kolo výtvarnej súťaže "Ochranárik" so súťažnou témou na školský rok 2018/2019 „Veď aj ja som záchranár“. Poslaním tejto súťaže bolo priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznymi výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej ochrany.
Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na vernisáži výstavy 30. novembra 2018 v budove Okresného úradu v Humennom.
Žiačka našej školy Michaela Sivá z 2.A nás veľmi pekne reprezentovala  v kategórii I. stupňa základných škôl a v tejto súťaži sa umiestnila na krásnom 3. mieste.
Srdečne blahoželáme
2.12.2018
Ochranárik očami detí
Záložka do knihy spája školy 2018

Záložka do knihy spája školy 2018

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne v škol. roku 2018/19  vyhlásila IX. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“.
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Do projektu sa prihlásilo 1 096 škôl s celkovým počtom 130 002 žiakov, a to z Českej republiky 320 škôl s celkovým počtom 33 805 žiakov a zo Slovenskej republiky 776 škôl s celkovým počtom 96 197 žiakov. Našou partnerskou školou bola: Základní škola T. G. Masaryka, Třída T. G. Masaryka 520, Blatná 38801, Česka republika. Vo svojej tvorbe sa žiaci zamerali na ilustráciu Ezopových bájok, pretože cez zvieratká sa tu riešia zlé ľudské vlastnosti a spoločenské nešváry. Do každej kresby sa žiaci snažili zakomponovať aj ponaučenie, ktoré vyplývalo z danej bájky, pretože každé ponaučenie sa snaží pôsobiť na ľudí a vychovávať ich k odstráneniu kritizovaných vlastností.
Naši žiaci sa veľmi snažili a určite svojimi záložkami urobili radosť českým spolužiakom. Všetci žiaci mali na pamäti, že ich záložka bude DAROM pre kamaráta z partnerskej Základnej školy. Žiaci sa tak stali vzácnymi poslami priateľstva. Škole sme dodali 100 záložiek (podľa dohody). Do balíka so záložkami sme pridali aj niekoľko našich školských časopisov, propagačný materiál o meste Humenné a knihu povestí o Humennom od našej miestnej spisovateľky Viery Čurmovej. Žiaci z partnerskej školy našim žiakom a vytvoreným záložkám poslali veľkú pochvalu a hlavná koordinátorka projektu p. Cenigová nás zaradila do medzinárodného výberu, na čo sme veľmi pyšní, pretože o tom, ako super kreslíme, sa dozvie mnoho zaujímavých ľudí, ktorí sa zúčastnia na medzinárodnej konferencií v Bratislave.
 
15.11.2018

Šachový majster

Radko Kováč - Šachový majster

 
Radko Kováč z 3.B reprezentoval našu školu na  Školských majstrovstvách okresu Humenné v šachu Základných škôl. Radko vyhral 1. miesto  a my mu želáme ešte veľa takýchto úspechov.

7.11.2018


Pugačevkári bronzoví

 
 
V sobotu 13. 10. 2018 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili halového futbalového turnaja žiakov základných škôl. Bol to prvý turnaj organizovaný redakciou Podvihorlatských novín. Naši Pugačevkári sa v konkurencii humenských škôl nestratili a získali 3. miesto.
 
Srdečne im blahoželáme.
 
15.10.2018
 

Pugačevkári bronzoví
Cezpoľný beh

Cezpoľný beh
Dňa 5.10.2018 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl so svojimi trojčlennými družstvami. Družstvo našej školy v zložení Peter Fecenko, Matej Ragan a Matej Kislan obsadili výborné druhé miesto.
Blahoželáme.
8.10.2018
Návrat na obsah