2019/20 - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Aktivity

AKTIVITY ŠKOLY


Dni mesta Humenné

Vo štvrtok 12.9.2019 naša škola v spolupráci s Mestským úradom v Humennom, v rámci „Osláv dní mesta Humenné“ zorganizovala florbalový turnaj starších žiakov humenských základných škôl.
Do turnaja sa prihlásilo šesť škôl. Družstvo našej školy získalo striebornú priečku. Školu reprezentovali: B. Kováč, O. Wagner, Š. Škovranko, J. Bardzák, P. Pipák, J. Gajovský, E. Horňák, F. Valiga, M. Sninský, T. Sikorský, M. Ragan, S. Minda.
Blahoželáme!
Mgr. Lysý Genadij, 15.9.2019
Dni mesta Humenné - florbalový turnaj
Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
Ukážky poskytovania prvej pomoci
 
 
Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sa stalo aj jeho obohacovanie o získavanie vedomostí a praktických zručností v rôznych oblastiach. Z uvedeného dôvodu sme neváhali a s radosťou sme sa zúčastnili sprievodných aktivít konaných v rámci Pamätných dní mesta Humenné. V utorok, dňa 10. 9. 2019, nášmu záujmu neunikli ukážky činností Územného spolku Slovenského červeného kríža Humenné. Pri našom príchode nás veľmi srdečne privítala riaditeľka Červeného kríža v Humennom, pani Silvia Knapíková a po jej počiatočných pokynoch sme sa vydali k jednotlivým stanovištiam. Pre nás všetkých to bol naozaj silný zážitok a rozhodne sa oplatilo prísť a dozvedieť sa množstvo ponúkaných informácií a praktických ukážok záchrany ľudského života, ktoré nám úžasní dobrovoľníci veľmi ochotne poskytli, ukázali a naučili nás.
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 12.9.2019
 
Foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, Mgr. Miroslava Andrejčíková

Spoznaj mesto s Pugačevkou
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
 
Spŕchol lístok z čerešničky, spŕchol lístok z orecha...Tieto čarovné slová sme si mohli vypočuť v úvodnej básni, ktorou nám na školskom dvore spríjemnila ráno žiačka siedmeho ročníka Laura. A že majú slová naozaj čarovnú moc sme mohli aj skutočne zažiť, keďže spŕchlo aj na nás všetkých. Počasie nám však neubralo z dobrej nálady, a tak sme v slávnostnom otvorení školského roka ďalej pokračovali vo svojich triedach. Milými a povzbudivými slovami sa zo školského rozhlasu všetkým prihovorila pani riaditeľka školy a poslanec Mestského zastupiteľstva pán Peter Pipák. Milou piesňou prváčikov potešila žiačka druhého ročníka Nelka. Aďko, žiak štvrtého ročníka, prváčikom zase zarecitoval báseň o šťastných deťoch. Našich prváčikov sme slávnostným dekorovaním oficiálne prijali do našej Pugačevky. Všetkým žiakom a pedagógom prajeme veľa chuti do práce, trpezlivosti a dobrej nálady počas nasledujúceho školského roka 2019/2020.
Text: Mgr. Veronika Bobaľová, 2.9.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová
Spoznaj mesto s Pugačevkou

Do aktivít pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné sa zapojila aj „naša Pugačevka“. Aktivity boli prístupné pre všetkých občanov nášho mesta dňa 10.9.2019 v čase od 9.00 do 12.00. A ako to prebiehalo? Pred školou všetkých návštevníkov vítal folklórny súbor Púpavienka. Hostia sa mohli zastaviť pri pripravených stanovištiach, ktoré mali na starosti žiaci našej školy. Čakali ich zaujímavé úlohy o historických pamiatkach nášho mesta. Prítomní si mohli overiť taktiež svoje geografické vedomosti o našom meste, strihalo sa, lepilo, maľovalo, spievalo, tancovalo, a to všetko s úsmevom na tvári.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas. Ďakujeme našim šikovným žiakom za ich ochotu. Vážime si ich chuť zapájať sa a pomáhať svojim vyučujúcim pri takýchto aktivitách. A ďakujeme aj rodičom našich žiakov, ktorí nám pomohli a prispeli kúpou rozkladacích stolíkov. Ďakujeme aj mamičke, ktorá nám napiekla perníky vo farbách mesta, ktorými sme mohli potešiť aj náhodných okoloidúcich. Ak funguje spolupráca žiak – učiteľ, je to krásne. Ak funguje spolupráca žiak – učiteľ – rodič, je to dokonalé.
Text: ZŠ Pugačevova, 11.9.2019
Foto: Mgr. Veronika Bobaľová

Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah