2019/20 - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Aktivity

AKTIVITY ŠKOLYAktivity 01, 02

Potešili sme a spravili deň krajším
Už je to tu! Čas lásky a pokoja...vianočný čas. Zimné prázdniny a sladké ničnerobenie.  Kto v dnešnej dobe poteší človeka len tak od srdca a nič za to nežiada? My, Pugačevkári, sme sa rozhodli ísť do toho! S našimi vyučujúcimi sme na viacerých hodinách vyrábali rôzne výrobky z komunálneho a biologického odpadu. Vo štvrtok 19. decembra 2019 sme týmito výrobkami chceli potešiť okoloidúcich a zapriať im krásne a pokojné vianočné sviatky. A podarilo sa! Radosť sme spravili mladším a aj starším. Veríme, že mnohé výrobky zdobia niečí príbytok či vianočný stromček. Pri pohľade na nášho snehuliačika či anjelika sa určite každý pousmeje a povie si, že dobro medzi ľuďmi stále víťazí.
Vaši Pugačevkári!
Text a foto: ZŠ Pugačevova, 20.12.2019
Potešili sme a spravili deň krajším
Vianočná besiedka v 2.B
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa teší každý z nás. Vôňa koláčov sa vôkol rozlieha, vianočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí a majme sa radi. Prichádza čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému nech sa splní túžba, aspoň malilinká. Šťastné a veselé želajme si spolu a spoločne zasadnime k štedrovečernému stolu. Všetko len to najlepšie ,prajú žiaci II. B triedy.
Text a foto : Mgr. Beáta Babinová, 20.12.2019
Vianočná besiedka v 2.B
Prevencia závislostí
Viete, že medzi závislosti patria aj činnosti, napríklad také zdravé stravovanie či hranie počítačových hier? Viete, že na lekárske účely sa používa množstvo návykových látok? Viete aj to, že závislosť je choroba?
Množstvo takýchto informácií sa vďaka psychologičke z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom Mgr. Andrei Tovarňakovej dozvedeli žiaci piateho ročníka na Základnej škole na Pugačevovej ulici. Veľmi pútavo a poučne im rozprávala o tom, aké druhy závislosti poznáme. Rovnako sa rozprávali aj o príčinách vzniku závislostí. Veľkú pozornosť venovali aj prejavom v ľudskom správaní, na základe ktorých môžeme zistiť či je človek závislý. Pre piatakov bolo určite zaujímavé i zistenie, že závislosť na počítačových hrách vyvoláva agresivitu, závislosť na alkohole či drogách spôsobuje obezitu, poškodzuje mozog a vyvoláva nepriaznivé účinky na ľudské správanie. Pani psychologička radila našim žiakom, ako sa vyvarovať návykovým látkam a nám ostáva len veriť, že si z tejto prednášky odniesli množstvo poznatkov, ktoré im v budúcnosti uľahčia ich rozhodovanie, keď sa postavia v tvárou tvár rôznym závislostiam alebo iným návykovým látkam a dokážu im povedať svoje rezolútne NIE!
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 19.12.2019
koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov
Prevencia závislostí
Prevencia drogových závislostí – tabak
V mesiaci december sa na našej škole uskutočnila beseda pre žiakov 6. ročníka na tému Prevencia závislostí – tabak. Naši šiestaci sa počas sociálno-psychologických aktivít zameraných na formovanie postojov k zdravému životnému štýlu života dozvedeli od pani psychologičky Mgr. V. Lučkaničovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom veľa nových informácií o fajčení. Rozprávali sa o návykových látkach či o tom, z čoho sa vyrábajú cigarety, na akom princípe funguje elektronická cigareta, čo spôsobuje fajčenie, aké sú negatívne účinky na zdravie a správanie človeka. Zistili, že deti obyčajne siahajú po cigaretách, keď túžia spoznať niečo nové, chcú sa vyrovnať rovesníkom či nadobudnúť pocit sebavedomia a istoty alebo len  tak, aby si vyplnili voľný čas. Dúfajme, že naši šiestaci si počas tejto besedy uvedomili, že oveľa lepšie je venovať sa športu, hudbe a iným aktivitám a najlepšie je nikdy s fajčením nezačať.
Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 19.12.2019
koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov
Prevencia drogových závislostí – tabak
Vyhodnotenie súťaže o sladkú odmenu
Milí naši čitatelia. Sme radi, že ste si zakúpili prvé číslo školských novín Novin(k)y z Pugačevky, a že ste sa zapojili do súťaže s názvom SÚŤAŽ S NAMI O SLADKÚ ODMENU. Svoj súťažný kupón ste mali možnosť odovzdať najneskôr dňa 17.12.2019. Spomedzi všetkých kupónov sme vyžrebovali desiatich čitateľov, ktorým dňa 18.12.2019 pani riaditeľka PaedDr. Pavlina Kurucová odovzdala výhru v podobe sladkej odmeny. Výhercami sa stali títo žiaci: Maximilián Polák, Simona Birnsteinová, Filip Kuľha, Nina Gavaľová, Katarína Bodnárová, Roman Majoroš, Viktória Majerníková, Martin Hodor, Marko Straka a Sárka Hamerská. Ďakujeme vám, že podporujete našu tvorbu a zároveň za váš veľký záujem o spoluprácu pri príprave ďalšieho čísla. Tešíme sa, že sa vám noviny páčili.
Prajeme všetkým krásne Vianoce!
Text a foto: redakčná rada, 18.12.2019
Vyhodnotenie súťaže o sladkú odmenu
„Klzisko“
 
Dňa 17.12.2019 sa žiaci prvého stupňa našej školy zúčastnili školskej akcie „KLZISKO“. Počas pobytu na ľadovej ploche sa žiaci mali možnosť zdokonaliť v technike korčuľovania. Precvičili si jazdu vpred, slalomovú jazdu , jazdu na cibuľku vpred aj vzad. V závere korčuľovania sa žiaci mali možnosť zahrať rôzne súťaživé hry. Veríme, že pobyt žiakov na ľadovej ploche bol pekným spestrením hodín TSV a priniesol žiakom pekné zážitky. Ďalšie fotografie na facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Beáta Babinová, 18.12.2019
Klzisko
S batôžkom radosti a darov
Blížia sa Vianoce. Čarovné sviatky. Čas lásky, pokoja a porozumenia. Ľudia majú k sebe akosi bližšie než inokedy. Srdcia akoby nosili na dlani. Otvorené srdcia majú aj naši Pugačevkári. Sedemnásty december bol pre viacerých z nich dňom radosti z obdarúvania. S koledou a vinšami na perách a láskou v srdci prišli potešiť klientov ZSS Slnečný dom v Humennom. Zavŕšením ohlasovania radostnej zvesti bolo rozdávanie krabičiek plných lásky, ktoré už dávnejšie pripravili. Prekvapivé výrazy v tvárach starčekov i stareniek, slzy dojatia v očiach darcov i obdarovaných a nekonečné ďakovanie sprevádzali tieto dojemné a vzácne chvíle, ktoré sme dnes mali možnosť prežiť aj vďaka pani Janke Ulipovej a zamestnancom ošetrovateľského centra.
S batôžkom radosti a darov sme prišli, s pocitom spokojnosti z dobre vykonanej práce sme odchádzali.
Krásne Vianoce všetkým!
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Viera Megelová, 17.12.2019
Foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková
S batôžkom radosti a darov
„Večer s Bibliou“
Večer 13.12.2019 bol výnimočný. Pripravili sme si podujatie „Večer s Bibliou.“
Po úvodnej pesničke ,,Nehanbím sa veru nie“ sa žiaci, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie rozdelili do piatich skupín a začali putovať po disciplínach pripravených v jednotlivých triedach. Žiaci 7. a 8. ročníka sa výborne zhostili úlohy animátorov a vodcov skupín. Animátori sa venovali aktivitám s rôznymi názvami: biblické súradnice, knihe Sirachovej a vypisovaniu citátov na tričká. Venovali sa kráľovi Šalamúnovi, Jánovi Krstiteľovi a pracovali so žalmami. Týmto prvým ročníkom sme spoločne začali tvoriť našu pugačevkársku Bibliu. Prečo takýto večer práve s Bibliou? Pretože je najčítanejšia, najprekladanejšia, poznáme najväčšie a najmenšie vydanie a je v nej množstvo literárnych žánrov.
Po zdolaní všetkých disciplín sme sa na záver  stretli pri spoločnej piesni a belgickom tanci. Rozchádzali sme sa unavení, ale vďační za pekne prežitý večer.
Text: Mgr. K. Jakubčová, V. Megelová, 17.12.2019
Foto: Mgr. J. Koudelková Feiglová
Večer s Bibliou
V kráľovstve peňazí – "Vieme byť štedrí?"
 
V tomto predvianočnom období žiaci 3.A usilovne pracovali na svojom eTwinningovom projekte. Ich aktívnosť vychádzala z cieľa projektu s názvom V kráľovstve peňazí, že peniaze treba nielen brať, ale vedieť sa s nimi aj podeliť.
Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sme spoločne vytvorili akciu „Vieme byť štedrí?", do ktorej sme zapojili aj rodičov detí spolupracujúcich na projekte. Tretiaci s rodičmi vyrobili množstvo výrobkov, ale aj vytriedili a vzdali sa svojich hračiek a knižiek, ktoré už nepotrebovali. Všetok tovar rodičia z našej triedy predali na Vianočnej tržnici a získanými peniazmi, konkrétne sumou 150 eur, prispeli na nákup stoličkového výťahu pre hendikepovaných žiakov našej školy.
Touto aktivitou, ktorá mala charitatívny charakter, sme opäť ukázali, že sa vieme spojiť pre dobrú vec, a že máme srdiečka na správnom mieste. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa podieľali na tejto mimoriadne vydarenej aktivite.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 15.12.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová, Bc. Zuzana Henčeková, rodič, Adriana Sivá - rodič
Spolupracovali: Mgr. Vladimíra Ševecová, PaedDr. Magdaléna Blaščáková
V kráľovstve peňazí – "Vieme byť štedrí?"
Príbeh spred 2000 rokov
V piatok 13. decembra navštívili žiaci 3.C Vihorlatské múzeum v Humennom, aby si pozreli príbeh o narodení Ježiška. Zachytával udalosti spred viac ako 2000 rokov a v detskom podaní bol veľmi dojímavý.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 15.12.2019
Príbeh spred 2000 rokov
DFS Púpavienka v humenskej knižnici
Činnosť nášho detského folklórneho súboru sa zameriava na ľudový spev a tanec. Okrem toho deti učíme aj o slovenských tradíciách a zvykoch. V tohtoročnom predvianočnom období sme sa  venovali dňu Svätej Lucie. Dňa 12.12. sme s programom “Na Luciu” vystúpili v humenskej knižnici. Našimi divákmi boli deti z MŠ Tyršová. Ich spontánne prejavy radosti a štedrý potlesk nás presvedčili o úspechu vystúpenia a dúfame, že sa tieto detičky naučili niečo nové o slovenských tradíciách.
Text a foto: Petra Dolobáčová, 16.12.2019
DFS Púpavienka v humenskej knižnici
Na Luciu
Práve vo sviatok svätej Lucie sa na našej škole zišli deti z troch humenských materských škôl. Prijali pozvanie od detí z DFS Púpavienka, ktoré si pre ne pripravili veľkolepý program.  Spevom a tancom sme malým škôlkarom predviedli viaceré zvyky a tradície, ktoré prináša sviatok svätej Lucie. Deti z MŠ Osloboditeľov, MŠ Mierovej a Súkromnej MŠ 1.mája 14 odmenili našich folkloristov burácajúcim potleskom. V závere sme si popriali veselé Vianoce a všetko dobré v novom roku 2020. To isté prajeme aj všetkým Vám!
Všetky fotografie si pozriete na našom facebooku.
Text: Mgr. Veronika Hrubovská, 13.12.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová
Na Luciu
Charitatívna vianočná tržnica
V máji tohto roku sa zapojila naša škola do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia a asociácie APPA Vzdelávaním k integrácii“.
V októbri nám z asociácie APPA oznámili, že náš projekt bol úspešný, pričom celkovo bolo prihlásených až 30 projektov a z toho len tri boli úspešné. Hodnota projektu je 9.000 eur, z toho 8.000 eur na vybudovanie stoličkového výťahu a 1.000 eur na bezbariérovú úpravu hygienických zariadení.
Jednou z podmienok  získania grantu sú aj charitatívne podujatia, do ktorých sa zapoja žiaci a široká verejnosť. Finančné prostriedky získané z charitatívnych akcií budú použité na dofinancovanie projektu.
Prvou takouto charitatívnou akciou bola dnešná VIANOČNÁ TRŽNICA, kde sme predajom výrobkov urobili dvojakú radosť: raz, keď obdarujeme kúpeným darčekom a druhýkrát, keď podporíme dobrú vec.
Naši tretiaci zapojení do eTwinningového projektu v Kráľovstve peňazí - prepojili   tento projekt s reálnym životom a vytvorili tak vianočnú tržnicu s názvom - Vieme byť štedrí?
Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí nielen prispeli výrobkami na túto tržnicu, ale aj tým, ktorí si výrobky zakúpili. Taktiež ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia a Asociácii APPA, že nám pomáhajú búrať bariéry.
Osobne by sme sa radi poďakovali PhDr. Ľudovíte Chmelárovej z asociácie APPA a PhDr. Jane Vasilcovej vedúcej odboru školstva, kultúry, mládeže a športu, ktoré dnes s nami zahájili našu charitatívnu tržnicu.
Zároveň všetkým  želáme , aby nadchádzajúce vianočné sviatky prežili v pokoji a láske a aby pod vianočným stromčekom našli najmä to , čo sa na žiadnej tržnici kúpiť nedá.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 12.12.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová, Mgr. Ján Andrejčík
Charitatívna vianočná tržnica
Vianočná besiedka
 
Dňa 11.12.2019 sa konala Vianočná besiedka venovaná rodičom, starým rodičom a priateľom. Pani vychovávateľky a triedne učiteľky pripravili bohatý kultúrny program, ktorým chceli spríjemniť čas Vianoc – najkrajšieho sviatku v roku. Zazneli rôzne básničky, piesne, vinše a tance, ktorými deti privítali pani Zimu. Vyvrcholením programu bola spoločná pieseň Tichá noc. Ďakujeme všetkým vystupujúcim deťom a všetkým, ktorí sa podieľali na spríjemnení tohto krásneho momentu.
Ďalšie fotografie nájdete na našom facebooku.

Text: Petronela Čorná, 11.12.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová
Vianočná besiedka
Rovesnícke učenie
Žiačky 4.B učili prvákov z 1.C. Prostredníctvom vlastných projektov poskytli prvákom nové a zaujímavé informácie o svojich obľúbených zvieratách. Projekty si dievčatá pripravili samé a ich tvorbe predchádzala niekoľkotýždňová príprava. Pri výklade si počínali profesionálne. Je potrebné pochváliť aj našich prvákov, ktorí boli pozorní poslucháči a po prednáške vedeli odpovede na všetky otázky.
Leila Zoe Kabátová vyučovala o žralokovi,
Barbora Beňová o vlkovi,
Viktória Sciranková o pávovi korunkatom.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 9.12.2019
Rovesnícke učenie
Mikulášske tvorivé dielne
Predpoludnia pod týmto názvom sa 6.12.2019 zúčastnili žiaci 2.A  a 2.C v detskom zábavnom parku Eiffelko. Deti si precvičili svoju zručnosť a zapojili fantáziu pri vytváraní anjelikov a snehuliakov. Prežili pravú mikulášsku zábavu, pretože mali priestor aj na hranie a vybláznenie v ihrisku.
Text a foto : Mgr. Fedorová a Mgr. Gajdošová. 8.12.2019
Mikulášske tvorivé dielne
Na svätého Mikuláša

Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
Na svätého Mikuláša
Zaži energiu na Pugačevke
V tomto školskom roku sme sa po prvýkrát zapojili do podujatia ZAŽI ENEGIU, ktoré sa konalo dňa 3. decembra 2019 a bolo určené žiakom 7. až 9. ročníka. Cieľom tejto akcie bolo prezentovať kúzlo fyziky a elektrotechniky za pomoci Východoslovenskej distribučnej a.s. v spolupráci s partnerskou strednou školou SOŠ technická v Humennom.
Žiaci boli počas dopoludnia rozdelení do skupín a následne sa im na jednotlivých stanovištiach predstavila spomínaná spoločnosť, práca jej zamestnancov z  terénu a tiež partnerská stredná škola. Zamestnanci VSD a.s. predviedli žiakom prácu elektrikárov a ukázali im rôzne prístroje a náradie, s ktorým pracujú pri odstraňovaní porúch. Žiaci vzájomne súperili v súťaži Zachyť energiu, kde získali za správne odpovede sladkú odmenu a otestovali svoje zručnosti v zapájaní elektrických obvodov. Tí najšikovnejší si mali možnosť obzrieť školský dvor z vysokozdvižnej plošiny a voziť sa na štvorkolke za asistencie zamestnancov VSD a.s.. Veľmi pútavou súčasťou tohto podujatia bolo aj vystúpenie Kúzelnej fyziky, na ktorej boli na jednotlivých pokusoch vysvetlené princípy fyziky zábavnou formou. Na záver stretnutia naša škola získala od organizátorov elektrotechnickú stavebnicu, ktorú vďačne zužitkujú vyučujúci spolu so žiakmi na hodinách fyziky a techniky.
Text: Mgr. Jana Šubertová, 4.12.2019
Foto: Mgr. Jana Šubertová, Mgr. Ján Andrejčík
Zaži energiu na Pugačevke

Aktivity 01, 02

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah