2019/20 - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Aktivity

AKTIVITY ŠKOLY


CLIL na hodine prvouky v 2.A
Metódu CLIL bežne využívame na hodinách matematiky a prvouky. Ide o prepojenie vyučovacieho predmetu a cudzieho jazyka, kde sa cudzí jazyk používa ako prostriedok pre výučbu daného predmetu. Vďaka tejto metóde si žiaci rozširujú slovnú zásobu a využívajú svoje vedomosti v inom kontexte. Hlavným prínosom je to, že svoje jazykové zručnosti si žiaci nezlepšujú len na hodinách angličtiny, ale cudzí jazyk bežne používajú aj v iných predmetoch. Ukážku takéhoto vyučovania si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.
Text a video: Mgr. Monika Gajdošová, 12.11.2019
Clil na hodine PVO v 2.A
Tematická estetizácia priestorov školy.
 
 
Vyučujúci cudzích jazykov vytvorili jazykový kútik, ktorý žiakom názorne priblíži krajinu, ktorej reč sa učia.
 
 
Text: Mgr. Koudelková ANJ, Mgr. Brzychcyová NEJ, Mgr. Suško RUJ, 11.11.2019
 
Tematická estetizácia priestorov školy
Pasovačka  v I.B
 
 
Pani učiteľka I.B triedy, pani vychovávateľka, pani asistentka i celá prvácka cháska našej triedy boli 7.11.2019 v pohotovosti. Dôvodom bolo PASOVANIE PRVÁKOV DO RADU ŠKOLÁKOV.
 
„Čo to čaká na prváka?
 
Čo ho láka ako výška vtáka?
 
Na prváka čaká prvá knižka a ceruza silácka, pretože je prvácka.“
 
Za vtipné básničky, pesničky na anglickú i ľudovú nôtu, súťaže, tanečné kreácie zožali naši statoční prváci veľký úspech a uznanie, pamätné listy, ktoré im budú pripomínať túto vydarenú sviatočnú chvíľu. Farebné ceruzkové klobúky s iniciálami vkusne doplnili sviatočný outfit prvákov. Teda trendy školský look. Výborný vrstovnícky model tvorili naši ochotní piataci B. Baníková, E. Čopanová a O. Šnurik. Kto vie, či prizerajúcich sa dospelých viac dojala bystrosť a šikovnosť malých žiakov, alebo symbolicky vstup do školského sveta.
 
Prajeme našim ozajstným žiakom - prvákom veľa vytrvalosti, trpezlivosti, chuti do učenia a veľa školských úspechov.
 
 
Text: Mgr. Iveta Šepeľová, 9.11.2019
 
Foto: Adriana Sivá
Pasovačka v 1.B
Červené stužky 2019
S pripnutými červenými stužkami sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na aktivite „Hrou proti AIDS“. Toto podujatie organizujeme ako jedna z piatich základných a stredných škôl nášho mesta v spolupráci s RÚVZ Humenné. Patrí do nášho programu podujatí, ktorými sa už po šiestykrát zapájame do celoslovenskej kampane Červené stužky.
Kampaň má svoje vyvrcholenie až 1. decembra, keď sa globálne pripomína Svetový deň boja proti AIDS. My si tento deň vtedy priblížime v rozhlasovom vysielaní.
Hre proti AIDS predchádzala odborná prednáška s Mgr. Zlaticou Kožinovou o spôsoboch prenosu vírusu HIV, prejavoch a prevencii ochorenia AIDS. Pri riešení rôznych úloh, náučných aj zábavných, deviataci získané vedomosti aktívne využili. Keďže to bolo súťažné dopoludnie, máme aj víťazov dvoch tímov v zložení: Ema Fitzeková, Sophia Pankovčinová, Zora Suchá, Patrik Dvoran, Sebastián Minich, Timotej Šepeľa (žiaci 9.A), Ema Antoniová, Gabriela Lopatová, Sofia Ondicová, Daniela Šušlíková, Mária Siváková, Jakub Bardzák, Matej Rada, Michal Šušlík (žiaci 9.B).
Víťazom blahoželáme, aj keď pomyselnými víťazmi môžu byť všetci žiaci, a to najmä vtedy, keď získané informácie využijú vo svojom budúcom živote.
Problematiku boja proti AIDS umelecky spracovali žiaci 8. A triedy - Terézia Stanková, Sabina Rakarová a Tomáš Matuch - ich výtvarné práce boli odoslané do celoslovenskej súťaže „Pohľadnica pre Červené stužky“.
Text a foto: Mgr. Andrea Polanská, Mgr. Silvia Brzychcyová, 7.11.2019
Červené stužky 2019
Pasovanie prvákov
Dňa 6. novembra 2019 žiaci 1.A triedy ZŠ Pugačevova boli slávnostne pasovaní za ozajstných žiakov tejto školy. Pasovala ich pani riaditeľka PaedDr. Paulína Kurucová spolu s pani zástupkyňou Mgr. Alenou Hurkovou. Tento deň bol pre žiakov významný a plný očakávaní. Žiaci ešte pred pasovačkou museli rodičom a pani riaditeľke preukázať svoju šikovnosť, zručnosť, obratnosť a rodičom zatancovali, zaspievali, zarecitovali.
Našim prvákom prajeme veľa chuti do učenia a úspechov v škole.
Text, foto: Mgr. Soňa Smoleková, Iveta Kakošová, 7.11.2019
Pasovanie prvákov v 1.A
Pugačevský Deň vedy a techniky
V rámci Týždňa  vedy a techniky na Slovensku sa aj na našej „Pugačevke“  6. novembra  2019 uskutočnil Deň vedy a techniky.
Od rána prichádzali žiaci so svojimi pedagógmi do telocvične, kde boli v štyroch sekciách – Technika, Fyzika, Chémia a Matematika – pripravené zaujímavé aktivity. Najstarší žiaci školy predvádzali chemické a fyzikálne experimenty, ktoré si mladší spolužiaci mohli aj vyskúšať a riadeným bádaním sa dopracovať k zaujímavým poznatkom. V technickej sekcii si zasa žiaci vyskúšali rezanie elektrickou pílkou, stavanie rôznych stavebníc a získali prvé poznatky zo zostavovania elektrických obvodov. Aj matematická sekcia ich zaujala netradičnými logickými úlohami a hlavolamami, ktoré hravo zvládali.
Na záver mali žiaci jedným slovom vyjadriť, bez akého výdobytku vedy a techniky si nevedia predstaviť svoj život. A ak ste očakávali, že to bude hlavne mobil alebo WIFI, tak ste sa mýlili. Mnohí naši žiaci si nevedia predstaviť život bez MATEMATIKY či objavov CHÉMIE a FYZIKY.
Sme radi, že sa nám podarilo naplniť nosnú myšlienku akcie - spopularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi, a že žiaci odchádzali spokojní a naplnení novými vedomosťami.
Vyučujúce prírodovedných predmetov M,F,CH, 11.6.2019
Foto: Mgr. Jana Feiglová, Mgr. Ján Andrejčík
Pugačevský Deň vedy a techniky
Pasovačka 1.C
Piaty novembrový deň bol pre žiakov 1.C triedy na našej škole skutočne výnimočný. Niesol sa v znamení „pasovania prvákov“. Tí, aby boli pasovaní za skutočných školákov a prijatí do prváckych radov, museli zdolať rôzne skúšky. Testovala sa múdrosť, šikovnosť, odvaha, tanečné i spevácke zručnosti.  O tom, že to všetci prváci zvládli bez najmenšieho zaváhania niet ani pochýb a za to ich pani riaditeľka pasovala veľkou ceruzkou. Na záver každý prvák zložil svoj prvácky sľub pred celým obecenstvom, ktoré nešetrilo potleskom a tým odmenilo našich malých veľkých školákov.  Prajeme vám milí prváci veľa radosti, priateľov a úspechov v škole!     
Text: Mgr. Veronika Hrubovská, 6.11.2019
Foto: Petra Stariatová
Pasovačka 1.C
Na návšteve u stredoškolákov
       V posledný októbrový týždeň sme neodolali pozvaniu pedagógov Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom   na „ Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ . Tematicky bolo venované 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského.
       Na podujatí sa zúčastnili žiaci V. A. Tí s napätím očakávali, čo si pre nich študenti , pre mnohých aj bývalí starší  spolužiaci, pripravili.  
       Po krátkom úvode sme si mohli pozrieť divadelné predstavenie naštudované na motívy Tajovského poviedky Maco Mlieč. Následne naši žiaci prejavili svoje ilustrátorské schopnosti. Na základe predstavenia, ale aj krátkeho zadania, ktoré korešpondovalo s poviedkou, maľovali rôzne  podoby literárnej postavičky Maca Mlieča. Svoje práce potom predstavili na pódiu v aule školy.
        Po tvorivej práci si piataci  ešte prešli štyrmi zastaveniami, týkajúcimi sa života i tvorby nášho obľúbeného realistického autora. Keďže stretnutie s J. G. Tajovským ich na hodinách literatúry ešte len čaká, asi najviac im učarovala scénka, ktorá nám predstavila samotného autora a jeho starého otca z poviedky Do konca. Svoj načúvací talent i pamäťový potenciál si nakoniec piatačikovia overili v krátkom kvíze.
        Podujatie sa našim žiakom veľmi páčilo. Odchádzali veselí a plní zážitkov, niektorých inšpirovalo aj k prečítaniu si  Tajovského poviedok.  Oslovilo ich nielen samotné podujatie, ale aj možnosť navštíviť strednú školu a jej priestory. Mnohí z nich sú už teraz odhodlaní  stať sa raz  jej študentmi.
Text a foto:  Mgr. Anna Austová, 2.11.2019
Na návšteve u stredoškolákov
Čitateľský maratón „ Číta celá trieda“
    K obľúbeným čitateľským podujatiam  na našej škole zameraným na techniku a rýchlosť čítania nepochybne patrí aj čitateľský maratón „Číta celá trieda“. V tomto školskom roku dosiahol už svoje
ôsme  pokračovanie.
    Svoje čitateľské zručnosti si na ňom zmerali žiaci piatych ročníkov, ktorí  si v rámci triednych kôl vybrali spomedzi seba štyroch zástupcov. Tí zabojovali o najlepšieho čitateľa i čitateľský kolektív v školskom kole. Rýchle a sem-tam i trošku neposlušné jazýčky „ odsypávali“ slovíčka  slovenských Rozprávok z Lipovice i krásnych „ čertovských“ povestí Márie Ďuríčkovej a výsledok je nasledovný:
1. miesto Viktória Majerníková, V. A
2. miesto Simona Birnsteinová, V. B
3. miesto Noemi Ondovčáková, V. A
     V kolektívnom  čítaní bol najlepší  čitateľský tím žiakov V. A v zložení: Viktória Majerníková, Sofia Januchová, Noemi Ondovčáková a Tamara Porvazníková.
     Víťazom blahoželáme!
Text a foto:  Mgr. Anna Austová, 2.11.2019
Čitateľský maratón
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dnes 28.10. žiaci 4. A a 4.B navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Vedomosti, ktoré nadobudli rozšírili štvrtácke učivo o vesmíre. Dostali prednášku o Slnečnej sústave a pohyboch planét. Vizuálne predstavenie im podrobne vysvetlilo existenciu hviezdnych sústav, východ a západ Slnka a striedanie ročných období. Veľmi prospešné boli aj odpovede prednášajúceho pána na otázky žiakov, ktorých zaujímalo množstvo jednoduchých ale aj zložitých faktov. O dobrej úrovni vedomostí našich štvrtákov svedčia ich pohotové reakcie na otázky prednášajúceho a jeho pochvala.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 31.10.2019
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Deň chleba
 
 
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko je za tým, kým sa čerstvý chlieb dostane do našich rúk? Práve myšlienka o chlebe sa stala tohtoročnou témou generačného vzdelávania. Myšlienka bola jednoduchá, krásna a vzácna: ,,Chlieb náš každodenný daj nám dnes.“  Žiaci si do školských lavíc pozvali svojich rodičov, starých rodičov a spoločne prežili výnimočný deň nesúci sa v znamení chleba. Hostí si žiaci uctili chlebom a soľou. Všetci zúčastnení boli svedkami samotnej prípravy cesta na chutný chlieb. Piekol sa tradičný chlieb z kvásku a bezlepkový chlieb. Žiakom spravilo veľkú radosť miesenie cesta, ktoré si určite radi doma vyskúšajú s mamkami či babkami. Motív chleba sme zároveň objavovali aj v tvorbe Tajovského. Žiaci počas mesiaca október čítali poviedky od tohto spisovateľa, tvorili krásne ilustrácie a písali rôzne názory na prečítané literárne diela.  Tak ako pšeničné klásky musia dozrieť, dozrela aj naša príprava na tento deň. Naši šikovní žiaci dokonca ostávali v poobedňajších hodinách, aby v tento Deň chleba vystúpili pred všetkými a zahrali prítomným divadielko s názvom Horký chlieb. Neskôr spolu s rodičmi a so starými rodičmi pracovali na aktivitách venovaných osobnosti Tajovského, keďže v tomto mesiaci sme si pripomenuli  145. výročie jeho narodenia. Písali milé a povzbudivé odkazy hlavným postavám z divadielka či tvorili noviny zamerané na osobnosť Tajovského. Počas celého dňa nám svojím spevom spríjemňoval chvíle folklórny súbor Púpavienka, ktorý nás potešil aj dokonalým vareškovým tancom. V závere podujatia krásnou piesňou umocnili zázračnú atmosféru celého dňa. Chodbou sa rozliehala vôňa upečeného chleba a v srdciach všetkých prítomných zavládol pokoj. Upečené chleby mohli prítomní aj ochutnať. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u žiakov úctu k chlebu. Opäť sa nám podarilo upevniť medziľudské vzťahy a dokázať zase raz, že spolupráca žiak – učiteľ – rodič funguje. Veľké ďakujeme patrí rodičom, starým rodičom a vzácnym hosťom, ktorí prijali naše pozvanie. Ďakujeme aj sponzorom, ktorí nás podporili. Vážime si to!
 
,,Chlieb krájať to nie je len tak. Poznáš raz, čo to znamená.“ (M. Rúfus)
 

Ďalšie fotografie si pozriete na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, Katarína Jakubčová, 30.10.2019
Deň chleba
Stretko Žiackeho parlamentu na Pugačevke
Jesenné zasadnutie Žiackeho parlamentu na ZŠ Pugačevova sa nieslo vo veselom duchu. Zástupcovia jednotlivých tried hlasovaním zvolili svoju novú predsedníčku. Stala sa ňou Laura Jakubčová zo 7.B. Podpredsedom ŽP sa stal Oliver Taliga zo 7.B. Všetci prítomní žiaci zároveň zložili sľub člena ŽP. Sľúbili, že svoju funkciu budú vykonávať čestne, v záujme triedy a v prospech vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi na škole.
Spoločne sme si prešli aj jednotlivé aktivity, ktoré nás v tomto školskom roku čakajú. Jednou z nich je opätovné spustenie zbierky vrchnákov z PET fliaš.
Ďakujeme všetkým žiakom, že si našli na toto stretnutie čas aj napriek tomu, že majú v popoludňajšom čase kopec mimoškolských aktivít. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude niesť vo vianočnom duchu.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 28.10.2019
Stretko Žiackeho parlamentu na Pugačevke
Halloween na Pugačevke
 
 
Na vyučovacích hodinách anglického jazyka sa neučíme len gramatiku a jej pravidlá, ale veľkú pozornosť venujeme rôznym rodinným sviatkom, ktoré ľudia oslavujú v anglicky hovoriacich krajinách. Práve preto sme si už tradične pred jesennými prázdninami pripomenuli veľmi populárny sviatok Halloween, ktorý sa oslavuje 31. októbra a je obľúbený hlavne medzi deťmi.
 
Vyučovacie hodiny sa konali v halloweensky vyzdobenom jazykovom laboratóriu. Žiaci od piateho až po deviaty ročník sa oboznámili s tradíciami, ktoré sa spájajú s Halloweenom, riešili rôzne zadania v anglickom jazyku – hádanky, doplňovačky, jazykolamy, dopĺňali texty, tvorili a učili sa básne, spievali piesne, sledovali krátke hrôzostrašné príbehy, vytvárali pozdravy pre svojich blízkych, aby aj im mohli sprostredkovať kúsok svojich získaných vedomostí. Každý žiak dostal za svoj kreatívny prístup k týmto haloweenskym vyučovacím hodinám sladkú odmenu.
Ďalšie fotografie si pozriete na našom facebooku.
 
 
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 29.10.2019
 
Halloween na Pugačevke
„Druhý snem strašidiel“
 
Dňa 28.10.2019 sa v II.B triede konal „Druhý snem strašidiel“. Tejto akcie sa zúčastnilo 19 žiakov pod vedením triednej učiteľky Mgr. Babinovej a vychovávateľky Čornej. Žiaci prišli oblečení v rôznych strašidelných kostýmoch. V úvode sa konala prehliadka kostýmov a zahrievací spoločný tanec. Po ňom nasledovali rôzne súťaže ako prechod cez jazero smrti, výroba netopiera Nera, prenos stridžích vajec, stoličkový tanec. Víťazi jednotlivých súťaží boli odmenení sladkosťami. Za odmenu si žiaci mali možnosť pozrieť dve krátke rozprávky : Heidi : DUCH a Angry Birds : Halloween. Ráno  po budíčku  a rannej hygiene si žiaci pochutnali na sladkých  raňajkách. Veríme, že žiaci spoločne prežili noc plnú zábavy a tanca.
Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Beáta Babinová, 29.10.2019
„Druhý snem strašidiel“
Cesta odvahy
Brány našej školy sa už po druhýkrát otvorili pod rúškom noci pre odvážnych piatakov a šiestakov, ktorí sa do nej nahrnuli s veľkou radosťou. V pondelok 28. októbra sa jej najvyššie poschodie opäť premenilo na opustený ostrov plný rôznych prapodivných i strašidelných bytostí, ktoré strážili tajomné indície. Úlohou detí – stroskotancov, bolo celým ostrovom prejsť, indície v anglickom jazyku získať, vylúštiť a zapísať na starobylý zvitok papiera, ktorý na ostrove našli.  
Žiaci putovali ostrovom v malých skupinkách, boli si tak vzájomne oporou a dodávali si odvahu. Ich putovanie sa skončilo na opačnej strane ostrova, kde už neboli žiadne strašidelné bytosti, len dobré vládkyne tajomného miesta, pani učiteľky, ktoré ich tam s radosťou privítali. Odmenou pre nich bola chutná pizza, po takom strastiplnom putovaní predsa len človek poriadne vyhladne. Večer v škole však pokračoval ďalej. Z tried sa i tentoraz stali provizórne spálne, do ktorých prišli žiaci so spacákom, karimatkou, ale i plyšovým maznáčikom. Prespať v škole bolo ďalším veľkým dobrodružstvom. Hoci sa deti vzdali komfortu vlastnej postele, tá troška nepohodlia stála za to. Opäť sa presvedčili, že škola je v noci úplne iná, tajomná a záhadná. Ráno sa žiaci mierne dolámaní, ale plní zážitkov, streli v školskej jedálni, kde im pani učiteľky nachystali raňajky. Na záver získal každý zo žiakov diplom za odvahu a statočnosť.
Za akciu boli zodpovedné: Mgr. Brzychcyová, Mgr. Koudelková, Mgr. Ontkocová, Mgr. Šubertová, 29.10.2019
Cesta odvahy
Oslava jesene života
Jeseň je krásna, jeseň je dar. Všetko je oblečené do teplých zlatých farieb. Všetko je jasné a čisté. Týmito slovami dnes privítali svojich starých rodičov žiaci 2.C, aby spolu s nimi oslávili jeseň života. Naplnili srdcia svojim babkám a dedkom a úprimne im poďakovali za ich lásku, nehu, trpezlivosť a životnú múdrosť. Milý program, ktorým sa žiaci svojim najbližším odprezentovali  ukončili príjemným pohostením. Týmto sa chcem úprimne poďakovať všetkým starým rodičom, že z rôznych kútov Slovenska sa prišli na chvíľu potešiť zo svojich vnúčat.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 28.10.2019
Foto: Mgr. Mária Osahlová
Oslava jesene života
PUGAČEVKA na SLOVANE
Dňa 24. 10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili na treťom kole Európskej ligy UEFA vo futbale na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave medzi Slovanom Bratislava a Wolverhamptonom Wanderers.
Zúčastnili sa ho žiaci, fanúšikovia futbalu, a zároveň úspešní reprezentanti školy nielen v športových súťažiach. Napriek ceste „na otočku“ žiaci si okrem medzinárodného futbalu na novom štadióne užili aj Polus City Centrum. Veríme, že aj  v budúcnosti sa nám podarí ponúknuť zaujímavú odmenu úspešným reprezentantom školy v školských súťažiach.
Video z futbalu nájdete na tomto odkaze.
Text, foto a video: Mgr. Genadij Lysý, 26.10.2019
PUGAČEVKA na SLOVANE
Našim starkým z lásky
Október, je vďaka pestrej palete farieb jesennej prírody azda najkrajším mesiacom. Podobne ako je to s ročnými obdobiami, je to i s ľudským životom. I človek je krásny nielen vtedy, keď je mladý, rezko a svižne vykračuje, ale jeho krásu tvoria aj múdrosť a skúsenosti, ktoré mu vekom pribudli. 24.10.2019 sme v II.B s úctou privítali našich starkých, ktorým sme svojim programom chceli poďakovať za ich čas a lásku, ktorú nám venujú.
Text a foto: Mgr. Beáta Babinová, 25.10.2019
Našim starkým z lásky
Z lásky k starkým v 3.A triede
 
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším žiaci 3. a triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej pripravili program pre svojich starých rodičov. Prípravy na vystúpenie trvali niekoľko týždňov a vrcholili výrobou stromčekov šťastia v ŠKD pod vedením PaedDr. Magdalény Blaščákovej.
Vo štvrtok 24. októbra  šikovní tretiaci privítali svojich blízkych v jesennom období ich života a  predviedli  hodnotný program, naplnený množstvom básní, piesní, tancov a ľudových rozprávaní. Dojatí starí rodičia s hrdosťou sledovali vystúpenia svojich vnukov a vnučiek.
Po kultúrnom programe nasledovala chvíľa pohody. Pri chutných koláčikoch z dielní šikovných babičiek sa starí rodičia mohli medzi sebou vzájomne pozhovárať a so svojimi vnúčatami pospomínať na ich školské časy.
Veríme, že sa medzi nami  cítili  dobre a na túto slávnostnú chvíľu im ostanú pekné spomienky. Ďalšia fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text: triedna učiteľka Mgr. Irena Topoľančinová, 25.10.2019
Foto: Pavol Priganc – rodič
Výzdoba a príprava darčekov: PaedDr. Magdaléna Blaščáková
Z lásky k starkým v 3.A triede
Pugačevka sa zapojila do inovatívneho vyučovania cudzieho jazyka
 
Učenie sa slovíčok, teda memorovanie, nie je u žiakov najobľúbenejšia činnosť. Žiaci našej školy, pod vedením p. uč. Koudelkovej, sa rozhodli vyskúšať NOVÚ INOVOVANÚ  APLIKÁCIU, ktorá uľahčuje učenie sa zapájaním viacerých zmyslov. Aplikácia má hlasový modul, ktorý žiakom slovíčka aj nahlas prečíta a tým ich naučí správnu výslovnosť. Ďalšou výhodou je pestrosť, keďže na precvičovanie sa používajú rôzne metódy. Napríklad žiaci doplňujú písmená, hľadajú správnu dvojicu medzi ponúkanými slovami, prekladajú ponúkané slovo do angličtiny alebo opačne do slovenčiny, a taktiež prepisujú predčítané  slovo a mnohé iné.
Výhodou je, že aplikáciu má plne pod kontrolou vyučujúci. Ten zadáva balíček akejkoľvek slovnej zásoby, žiaci si slovíčka precvičujú za domácu úlohu pred stanoveným termínom. Učiteľ má vďaka aplikácii prehľad, kto si slovíčka precvičoval, a taktiež aj o tom, ktoré mu robili najväčšie problémy.
V testovacej prevádzke (na jeden mesiac zdarma) sa nám aplikácia veľmi osvedčila a aj u žiakov vyvolala doslova „boom“. Po zadaní slovíčok a jednoduchých fráz nastalo medzi žiakmi zdravé súperenie  aj doma. Aplikácia  im za správnosť  priraďuje  body – tzv. WocaPoints. Veríme, že aj po tomto termíne ju budeme môcť využívať (spoplatnenie 80 centov na žiaka mesačne) a učenie bude naozaj HROU.
Text a foto: Mgr. Jana Koudelková, 23.10.2019
Pugačevka sa zapojila do inovatívneho vyučovania cudzieho jazyka
Aby sme sa v triede cítili lepšie
        Pre každého učiteľa je dôležité, aby sa žiaci v škole cítili príjemne. Preto sme veľmi radi, že si pani psychologička Jaroslava Mervová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom našla čas a s našimi piatakmi zorganizovala aktivity na tému „Aby sme sa v triede cítili lepšie“. Spoločne komunikovali o medziľudských vzťahoch, pocitoch a aj o tom, ako sa naučiť ovládať hnev a zvládať stres. Piataci sa pomocou rôznych aktivít snažili navzájom lepšie spoznávať. Rozprávali sa, spoločne si cvičili ako vyjadriť to, čo sa im páči alebo nepáči na tom druhom bez toho, aby ranili jeho city. Hľadali spôsoby, ako si navzájom v triede môžu spolužiaci pomôcť v zložitých situáciách, v ktorých sa častokrát ocitnú. Pani psychologička nezabudla ani na tak nepríjemnú tému, akou je šikanovanie. Spoločne rozprávali o príčinách, obetiach a následkoch, aké šikanovanie prináša. Dúfajme, že sa naši piataci pomocou týchto aktivít nielen zabavili, ale sa aj niečo dôležité naučili a v triede sa budú cítiť ešte lepšie.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 23.10.2019
koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov
Aby sme sa v triede cítili lepšie
CLIL v geografii
Štvrtková hodina geografie predstavovala  pre žiakov piateho ročníka veľké prekvapenie.  Bola vedená v angličtine s využitím metódy CLIL, išlo teda o obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, pri ktorom žiaci zvládli tému týkajúcu sa kontinentov a oceánov a zároveň si rozvíjali  komunikačné zručnosti a slovnú zásobu z anglického jazyka. Hodinu otvorila anglická pieseň prezentujúca všetky kontinenty a ich základné charakteristiky. Pokračovala  prácou so slepou i skutočnou  mapou, pracovným listom či kvízom, v ktorom žiaci na otázky odpovedali pomocou improvizovaných hlasovacích zariadení.
Učenie sa cudzieho jazyka v spojení s ďalším predmetom poskytuje veľa príležitostí na učenie sa nepriamo, umožňuje žiakom  nadobúdať poznatky rýchlejšie. Cudzí jazyk nie je len cieľom, ale aj prostriedkom na ďalšie vzdelávanie. Na dosiahnutí efektívnych výsledkov má veľký podiel i vzájomná spolupráca pedagógov.
Geografia i angličtina sú pomyselnou bránou do sveta. Ak sa rozhodneme prekročiť hranice všedných dní a svet objavovať, angličtina ako najrozšírenejší svetový jazyk bude naším dobrým pomocníkom a spoločníkom zároveň.  
Text: Mgr. Eva Ontkocová, 20.10.2019
Foto: Mgr. Katarína Jakubčová
CLIL v geografii
DFS Púpavienka vystúpila v humenskej Únii žien!
Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Aj členovia nášho DFS Púpavienka radi starkých potešia vystúpením. Dnes sme prijali pozvanie od humenskej Únie žien a predviedli sme im program k ich sviatku. Zaspievali sme rezkú ľudovú pieseň a  tanečnú choreografiu „Vareškový tanec“, nechýbal ani Lajoš s Ilonkou a samozrejme Ander. Vystúpenie bolo naplnené láskou, radosťou a úsmevom na tvári.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 18.10.2019
DFS Púpavienka vystúpila v humenskej Únii žien!
Do školy pešo alebo na bicykli
Dňa 17.10. na našej škole prebehla aktivita, ktorej cieľom bolo dopraviť sa do školy inak ako autom. Rada by som vás oboznámila s výsledkami. Pešo prišlo do školy 115 žiakov. Bicykel, kolobežku alebo korčule použilo 47 žiakov. Autobusom alebo vlakom sa dopravilo 145 žiakov. Takže spolu sa tejto aktivity zúčastnilo 307 žiakov našej školy. Cesta do školy bola veselšia, zdravšia a žiaci prišli s výbornou náladou. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme. Táto akcia a jej účasť nás utvrdila v tom, že nám mnohým záleží na našom životnom prostredí. A preto sa už teraz tešíme na ďalšie výzvy, ktoré nás v tomto školskom roku ešte čakajú.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 18.10.2019
Do školy pešo alebo na bicykli
Slávici z lavice na Pugačevke
 
Dňa 16. októbra 2019 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnil siedmy ročník hudobnej prehliadky spevákov populárnych piesní domácich i zahraničných interpretov pod názvom „Slávici z lavice“. Prehliadky sa zúčastnilo 26 hudobne nadaných žiakov zo siedmych humenských základných škôl.
Náš príjemný spoločný deň sa začal úvodným príhovorom pani riaditeľky PaedDr. Pavliny Kurucovej, po ktorom sme si všetci spoločne zanôtili pomyselnú hymnu prehliadky, ktorou je pieseň „Úsmev“ – tá vždy zaručene navodí tú správnu atmosféru. Následne nám mladí talentovaní speváci predviedli piesne podľa vlastného výberu a ich výkony boli veľmi vydarené. Neodmysliteľnou súčasťou našej prehliadky bola aj vážená odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: PaedDr. Pavlina Kurucová, riaditeľka ZŠ Pugačevova, Timea Lacová, semifinalistka Superstar 2018, JUDr. Štefan Koľ, predseda COOP Jednota a PaedDr. Lukáš Jeňo Dis. art., zástupca riaditeľa Súkromnej umeleckej školy VIA ARTO. Hodnotením poroty sa do zlatého pásma zaradilo 13 žiačok a do strieborného pásma 12 žiačok. Špeciálnu Cenu poroty získal Samuel Horvat zo Základnej školy Dargovských hrdinov.
Všetci zúčastnení speváci si za svoj spevácky výkon vyslúžili diplom a zároveň každý získal aj vecný darček, na ktorý nám finančne prispelo mesto Humenné v rámci dotácií poskytovaných na projekty v oblasti školských aktivít.
Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali prísť a tešíme sa na stretnutie budúci rok.
Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
Video zo slávikov si pozriete, keď navštívite náš youtube kanál alebo v našej videogalérii.
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 16.10.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Slávici z lavice na Pugačevke
Október – mesiac zdravých zubov
 
 
Viac ako základný úspech zdravej ústnej dutiny vrátane zdravých zubov je prevencia. Začali sme od našich najmenších. 15.10. naši prváci besedovali s p. Lobovou z Úradu verejného zdravotníctva práve na tému „Zúbky zubaté...“
 
Zdravá ústna dutina je dôležitá pre celkový pocit pohody. Prváci sa naučili, nielenže zdravé zúbky vyzerajú dobre, ale tiež umožňujú správne rozprávať a bezproblémovo jesť. Mnohí to potvrdili, keďže práve teraz im niektoré chýbajú.
 
Kroky k dosiahnutiu čo najmenšieho rizika ochorenia zubov či ďasien, na ktoré by sme nemali zabúdať medzi pravidelnými návštevami zubného lekára, sú celkom jednoduché. Zúbky by si naši prváci mali starostlivo čistiť dvakrát denne a raz za deň používať aj ďalšie pomôcky napr. dentálnu niť. Strava by mala byť vyvážená a pozor na sladkosti. Tie konzumujeme striedmo. Samozrejmosťou je používanie zubnej pasty s fluoridom.
 
Bez ohľadu na to, či je alebo nie je Mesiac zdravých zubov, mali by sme dodržiavať zásady správnej zubnej hygieny po celý rok. Prváci už vedia, že to jedna z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme pre svoje zúbky a ďasná urobiť.
 
Text: Mgr. Iveta Šepeľová, 15.10.2019
 
Foto: Adriana Sivá
Október – mesiac zdravých zubov
Jeseň života – očami detí
Symbolika jesene je už tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. Je to mesiac, ktorý je oslavou jesene života.
Naši Pugačevkári vytvorili portréty svojich starých rodičov a ich práce si môžete pozrieť nie len vo vestibule školy, ale aj v našej fotogalérii.
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 15.10.2019
Jeseň života - očami detí
Pre humenských seniorov
V nedeľu 13.10.2019 mali niektorí členovia DFS Púpavienka príjemnú úlohu. Vystúpením otvárali program, ktorý pripravilo mesto Humenné pre seniorov. Program sa konal v sále mestského kultúrneho strediska a na jeho úplnom začiatku zaspievala Laura Jakubčová pieseň “Zahrajce mi muzikanci”. Potom sa predstavila Natália Rovňáková a Patrik Sivčo, ktorí svojím povestným vystúpením Ilony a Lajoša niekoľkokrát rozosmiali celú sálu. Čerešničkou na torte boli duo Viťka Vasilenková a Nelka Čorna, ktoré prekrásne zaspievali pieseň “Pidskoču si, dupnu nožkou”.
Tex a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 14.10.2019
Pre humenských seniorov
Biela pastelka
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do zbierky Biela Pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Členkám Žiackeho parlamentu našej školy sa podarilo vyzbierať 84,23 €. Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme!
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 13.10.2019
Biela pastelka
Gašparko na Pugačevke
 
Dňa 11.10.2019 navštívila našu školu vyštudovaná bábkoherečka pani Mihoková so svojim divadielkom Gašparkom. Svoje vyše 20 ročné skúsenosti predviedla v rozprávke Neposlušná princezná. Rozprávka bola spracovaná s veľkou dávkou humoru a nadhľadu, ale aj napriek tomu bola veľmi poučná. Na chvíľu nás vtiahla do farebného sveta bábok, ktoré si vlastnoručne vyrába a to dokonca z odpadového materiálu. Deti s úžasom sledovali ako bábkovodička ovláda marionety- teda bábky. Pozvanie na toto milé predstavenie prijali aj predškoláci z MŠ Mierová a MŠ Družstevná, ktorí sa zabávali rovnako ako naši školáci.
Malú ukážku z tejto rozprávky a rozhovor s bábkoherečkou, ktorý pripravili naši žiaci  Emma Budzáková a Samuel Godžák si pozrite v nasledujúcom videu: https://youtu.be/4vnVJxrCarc
Všetky fotografie si pozriete na našom facebooku.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 13.10.2019
Foto a video: Mgr. Ján Andrejčík
 
Gašparko na Pugačevke
Radi sa rozprávame o zdraví
K zdravému životnému štýlu neodmysliteľne patrí správna výživa, hygiena celého tela aj vhodný režim dňa. O takých dôležitých „veciach“ sa na prednáške s Mgr. Zlaticou Kožinovou z RÚVZ v Humennom rozprávali naši piataci a šiestaci. Rôznymi aktivitami, plnením úloh a riešením tajničiek si sami žiaci vytvorili zásady zdravého štýlu života. Chcú v ňom pokračovať aj v tomto školskom roku. Padli aj zvedavé otázky, ktorými žiaci ukázali, že ich táto téma naozaj zaujíma.
Obidve podujatia, Hygiena ústnej dutiny aj Zdravý životný štýl odštartovali na našej škole celoslovenskú kampaň Červené stužky. Tá bude pokračovať až do 1. decembra, keď sa celosvetovo pripomína Svetový deň boja proti AIDS.
Text: Mgr. Andrea Polanská, 9.10.2019
Radi sa rozprávame o zdraví
Komunitná nadácia pre Pugačevku
 
 
Vďaka Komunitnej nadácii mesta Humenné je areál pred Základnou školou Pugačevova opäť krajší. Využili sme možnosť, ktorú ponúka KNMH a zapojili sme sa do projektu Skrášľuj svoje mesto.
 
V súvislosti s najaktuálnejšími pozorovaniami zmeny klimatických pomerov, vedomí si svojej zodpovednosti za kvalitu a vzhľad prostredia, v ktorom žijú i v duchu známeho ekologického motta „Mysli globálne, konaj lokálne“ žiaci a zamestnanci školy vysadili 90 kríkov vtáčieho zobu, budúceho živého plota pred školou. A tak veríme, že nový živý plot bude robiť radosť a skvalitňovať prostredie nie len nám pugačevkárom, ale aj všetkým, ktorí prechádzajú týmto rušným chodníkom.
 
Tým, že tieto dreviny vysádzali aj žiaci, verím, že sa oň budú dostatočne starať a udržiavať ho aj pre ďalšie generácie. Prajeme si, aby tento nový živý plot plnil nielen estetickú funkciu, ale aj edukačnú hlavne pre našich žiakov.
Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na našom facebooku.
 
 
Text: PaedDr. Pavlina Kurucová, 2.10.2019
 
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Komunitná nadácia pre Pugačevku
Európsky deň jazykov na Pugačevke
 
Každoročne od roku 2001 patrí 26. september Európskemu dňu jazykov. Tento deň, ktorý vyhlásil Výbor ministrov Európskej únie, sa teší medzi mladými ľuďmi v EÚ čoraz väčšej obľube. Nielen kvôli svojmu pedagogickému aspektu, ale hlavne kvôli zábave a zaujímavým spoločným aktivitám učiteľov a žiakov.
Výnimkou nebola ani naša základná škola. Učiteľom cudzích jazykov sa podarilo zapojiť do aktivít, ktoré trvali takmer týždeň, takmer všetkých žiakov školy.
Na veľmi dobrej úrovni bolo pripravené školské rozhlasové vysielanie na tému Európsky deň jazykov o jednotlivých jazykoch na európskom kontinente. Žiaci 1. – 7. ročníka pripravovali na hodinách anglického, ruského a nemeckého jazyka vlajky jednotlivých európskych štátov. Tieto vlajky budú neskôr použité pri tvorbe jazykových kútikov na našej škole. Šikovní piataci a šiestaci čítali nahlas knihu v anglickom jazyku od Clare Harris s názvom The Umbrella. Na základe prečítaného textu vytvorili veľmi zaujímavé komiksy. V piatom ročníku si naši žiaci vyskúšali i skupinovú prácu. Pracovali so slovíčkom ĎAKUJEM v sedemnástich rôznych jazykoch. Naši siedmaci v rámci projektového vyučovania pripravili plagát Jazykový strom. Počas týždňa prebiehali i ďalšie zábavné aktivity. Žiaci si vyskúšali ako vedia hrať pexeso, zisťovali, či poznajú hlavné mestá európskych štátov. Niektoré jazykolamy v cudzích jazykoch poriadne vytrápili ich jazýček, ale naučili sa aj niektoré zaujímavé palindrómy. Naša škola sa spoločne s inými európskymi školami aktívne zapojila i do eTwinningového projektu s názvom HOMEMADE CARDS FOR THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES, ktorého cieľom bolo potešiť rovesníkov v rôznych európskych krajinách zaslaním pozdravu k Európskemu dňu jazykov v slovenskom jazyku. Na tomto projekte sme spolupracovali s krajinami ako Francúzsko, Nemecko, Ukrajina, Írsko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo, Chorvátsko, Turecko, Poľsko, Rumunsko, či Česká republika. Zo všetkých uvedených krajín k nám dorazili pozdravy v angličtine, nemčine, francúzštine, taliančine, fínčine, španielčine, rumunčine, ukrajinčine, poľštine, češtine, či chorvátčine. Žiaci rôznych ročníkov sa naučili pozdraviť v týchto jazykoch a tiež rôzne základné frázy každodenného jazyka. Zároveň pri čítaní pozdravov, ktoré nám vo svojom rodnom jazyku vytvorili spolupracujúci eTwinningáči, žiaci v snahe porozumieť rôznym slovíčkam zistili, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky, aby im dokázali rozumieť a tiež, že to vôbec nie je jednoduché.
Oslava osemnásteho výročia Európskeho dňa jazykov na našej škole bola veľmi zaujímavá a obohatila všetkých zúčastnených o nové vedomosti nenásilnou a zábavnou formou. Veríme, že aj takýmto spôsobom budú naši žiaci aktívne prejavovať záujem o európske štáty, ich kultúru a jazyky.
Všetky fotografie si pozriete na našej facebookovej stránke.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 1.10.2019
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Európsky deň jazykov
Deň remesiel

Zážitkového vyučovania sa dňa 26.9.2019 zúčastnili žiaci ZŠ Pugačevova. Vihorlatské múzeum usporiadalo podujatie Deň tradičných remesiel. Cieľom tohto podujatia bolo povzbudzovať úctu k tvorivej činnosti, podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné remeslá a ich využitie v súčasnosti.
Program ponúkal ukážky a tvorivo- umelecké dielne tradičnej remeselnej výroby hrnčiarov, tokárov, rezbárov, tkáčov, kováčov. Všetko to prebiehalo v autentickom prostredí múzejnej expozície. Išlo naozaj o zážitkové vyučovanie plné ľudskej tvorivosti, za čo patrí poďakovanie Vihorlatskému múzeu.
 
Text: Mgr. Martina Fedorová, 30.9.2019
Foto: Mgr. Beáta Babinová
Deň remesiel
Kariérové poradenstvo v praxi
 
Začiatok školského roka sa obvykle nesie v očakávaní niečoho nového, zaujímavého, nepoznaného. Napriek tomu, že žiaci deviateho ročníka sú už pomerov na základnej škole znalí, spolu so svojimi rodičmi sa v úvode školského roka stretávajú s očakávaním. Tento rok ich totiž čakajú viaceré míľniky na ceste za vzdelaním, správnym rozhodnutím a nasmerovaním na ďalšie štúdium. Popri iných povinnostiach ich tiež čakajú Testovanie 9, výber strednej školy a prijímacie skúšky.
 
Výber vhodnej strednej školy nie je jednoduchá záležitosť a do veľkej miery predurčí ich ďalšie pôsobenie v dospelosti. Je teda na mieste klásť dôraz na zodpovedné posúdenie svojich možností a vhodnosť výberu školy. Aby mohli žiaci spolu s rodičmi zodpovedne vybrať strednú školu, musia mať čo najaktuálnejšie a najširšie vedomosti o jednotlivých odboroch a školách. Najjednoduchším spôsobom ako ich získať je využiť možnosti kariérového poradenstva v rámci školy. Na našej škole dlhodobo pracujeme na zodpovednom a vhodnom nasmerovaní žiakov na stredné školy.
 
Aj tento rok sme v spolupráci s kariérovým poradcom v rámci hodín občianskej náuky a témy voľba povolania uskutočnili prednášku o možnostiach smerovania žiakov na stredné školy a získaní vstupných informácií o priebehu prijímacieho pokračovania. Žiaci boli oboznámení o webovej stránke kariérového poradenstva, o školských výpočtových strediskách, o spôsoboch vyhľadávania vhodnej strednej školy, o kritériách na prijatie a rôznych situáciách vyplývajúcich z výsledkov prijímacích skúšok. Po sérii otázok a odpovedí nám zostáva zaželať našim končiacim žiakom, aby mali počas roka čo najväčšiu chuť do štúdia i naberania vedomostí, návykov a zručností. Rovnako im želáme úspešné zvládnutie Testovania 9 a zodpovedný výber vhodnej strednej školy tak, aby v závere školského roka mali všetci dôvod na úsmev.
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 24.9.2019
Kariérové poradenstvo v praxi
Lýdia Eckhardt nás potešila...
Šikovné ruky našich žiakov vyrobili zo zvyšných kusov starých látok a ozdôb prekrásne krojové bábiky. Tie sa nalepili na kartóny a výsledné obrazy zdobili našu školu pri rôznych školských aktivitách - Stavanie mája, Deň rodiny a školy. Skrášľovať priestory školy budú aj naďalej. A aká myšlienka sprevádzala žiakov pri tvorení týchto bábik? Pripraviť prekvapenie k narodeninám a potešiť módnu návrhárku Lýdiu Eckardt, ktorá bola súčasťou „našej Pugačevky“ ako jej žiačka. Pani Lýdiu darček od našich žiakov nesmierne potešil. Žiakom a pedagógom našej školy zaslala krásny odkaz.
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 23.9.2019
Lýdia Eckhardt nás potešila...
Exkurzia v sadoch
        Vyučovanie na ZŠ Pugačevovej v Humennom nepredstavuje len získavanie teoretických vedomostí, ale zahŕňa aj program rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie osobnosti žiaka. S radosťou sme preto prijali ponuku navštíviť ovocné sady v Sedliskách. Na exkurzii sa 18. 09. 2019 pod vedením Ing. Jany Vajsovej a Mgr. Anny  Karčovej zúčastnilo 43 žiakov 7. a 8. ročníka.
        Na začiatku akcie nás Ing. Jozef Pisarčík oboznámil s históriou sadov, ktorá siaha do dávnej minulosti a spája sa so životom panstva na hrade Čičva. V súčasnosti má ovocný sad rozlohu 30 ha a pestujú sa tu jahody, maliny, višne, marhule, broskyne, slivky, rôzne druhy jabĺk, ale aj sója, slnečnica a kapusta.
        Nasledovala návšteva jednotlivých stanovíšť, na každom z nich pán Pisarčík poučil žiakov, ktoré druhy ovocia na ňom pestujú, ako sa o stromy starajú a ochotne odpovedal na zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa napríklad, že v areáli pestujú 5 odrôd jabĺk, ako často sa musia v priebehu roka robiť chemické postreky, aby bola kvalita ovocia konkurencieschopná. Rovnako boli obohacujúce informácie, ktoré nám pomáhajú pri lepšom rozlišovaní  a úprave stromov: niektoré stromy, ako napríklad broskyne, majú kotlovitú korunu, iné koruny sa orezávajú na štíhle vreteno. A čo najviac zaujalo chlapcov? Traktory a obrovský kombajn s mnohými funkciami.
        Ovocie a zelenina tvoria dôležitú súčasť ľudskej stravy. Sú našou prirodzenou potravou bohatou na vitamíny a minerály, ktoré nás chránia pred rôznymi chorobami. Deti mali veľkú radosť, keď mohli z niektorých druhov ovocia aj ochutnať. Jedným najviac chutili maliny, iným slivky či jabĺčka. Milým prekvapením pre všetkých návštevníkov bolo pohostenie v závere exkurzie. Účtovníčky pani Hájniková a pani Šurinová nám nachystali ochutnávku všetkých druhov jabĺk a po jabĺčku si mohli žiaci zobrať aj na cestu.
        Klimatické a pôdne podmienky na Slovensku poskytujú predpoklady pre dobré vlastnosti pestovaných rastlín. Napriek tomu je ovocných sadov v našom regióne ako šafranu. Sady v Sedliskách sú ale svetlou výnimkou – prosperujú a bolo by na škodu, keby museli zaniknúť, napr. pre nedostatok financií či pracovných síl. Aj z tohto dôvodu bola naša exkurzia užitočná a obohacujúca. Žiakom vyšších ročníkov, ktorí sa rozhodujú pre svoje ďalšie profesijné zameranie, ukázala možnosti, ako sa dá uplatniť aj v našom regióne, dokonca v takej náročnej oblasti, akou je poľnohospodárstvo. Exkurzia tak prispela nielen k poznávaniu nášho bezprostredného okolia, ale pomohla nasmerovať žiakov aj k aktívnemu rozhodovaniu sa pri výbere ich budúcej profesijnej orientácie.
Text: Mgr. Anna Karčová, 23.9.2019
Foto: Ing. Jana Vajsová
Exkurzia v sadoch
Turistika na Brekovskom hrade
Žiaci 4.B sa spoločne s pani učiteľkou, rodičmi a starými rodičmi vybrali na turistický výlet. Po krátkej ceste vlakom sme navštívili Brekovský hrad, turistický chodník a potom sme sa hrali a opekali. Výlet bol krásny, plný radosti a pohody. Deťom sa o zábavu postaral aj štvornohý kamarát – psík Edy.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 22.9.2019
Turistika na Brekovskom hrade
Dni mesta Humenné

Vo štvrtok 12.9.2019 naša škola v spolupráci s Mestským úradom v Humennom, v rámci „Osláv dní mesta Humenné“ zorganizovala florbalový turnaj starších žiakov humenských základných škôl.
Do turnaja sa prihlásilo šesť škôl. Družstvo našej školy získalo striebornú priečku. Školu reprezentovali: B. Kováč, O. Wagner, Š. Škovranko, J. Bardzák, P. Pipák, J. Gajovský, E. Horňák, F. Valiga, M. Sninský, T. Sikorský, M. Ragan, S. Minda.
Blahoželáme!
Mgr. Lysý Genadij, 15.9.2019
Dni mesta Humenné - florbalový turnaj
Ukážky poskytovania prvej pomoci
 
Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sa stalo aj jeho obohacovanie o získavanie vedomostí a praktických zručností v rôznych oblastiach. Z uvedeného dôvodu sme neváhali a s radosťou sme sa zúčastnili sprievodných aktivít konaných v rámci Pamätných dní mesta Humenné. V utorok, dňa 10. 9. 2019, nášmu záujmu neunikli ukážky činností Územného spolku Slovenského červeného kríža Humenné. Pri našom príchode nás veľmi srdečne privítala riaditeľka Červeného kríža v Humennom, pani Silvia Knapíková a po jej počiatočných pokynoch sme sa vydali k jednotlivým stanovištiam. Pre nás všetkých to bol naozaj silný zážitok a rozhodne sa oplatilo prísť a dozvedieť sa množstvo ponúkaných informácií a praktických ukážok záchrany ľudského života, ktoré nám úžasní dobrovoľníci veľmi ochotne poskytli, ukázali a naučili nás. Ďalšie fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 12.9.2019
Foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, Mgr. Miroslava Andrejčíková

Ukážky poskytovania prvej pomoci
Spoznaj mesto s Pugačevkou

Do aktivít pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné sa zapojila aj „naša Pugačevka“. Aktivity boli prístupné pre všetkých občanov nášho mesta dňa 10.9.2019 v čase od 9.00 do 12.00. A ako to prebiehalo? Pred školou všetkých návštevníkov vítal folklórny súbor Púpavienka. Hostia sa mohli zastaviť pri pripravených stanovištiach, ktoré mali na starosti žiaci našej školy. Čakali ich zaujímavé úlohy o historických pamiatkach nášho mesta. Prítomní si mohli overiť taktiež svoje geografické vedomosti o našom meste, strihalo sa, lepilo, maľovalo, spievalo, tancovalo, a to všetko s úsmevom na tvári.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas. Ďakujeme našim šikovným žiakom za ich ochotu. Vážime si ich chuť zapájať sa a pomáhať svojim vyučujúcim pri takýchto aktivitách. A ďakujeme aj rodičom našich žiakov, ktorí nám pomohli a prispeli kúpou rozkladacích stolíkov. Ďakujeme aj mamičke, ktorá nám napiekla perníky vo farbách mesta, ktorými sme mohli potešiť aj náhodných okoloidúcich. Ak funguje spolupráca žiak – učiteľ, je to krásne. Ak funguje spolupráca žiak – učiteľ – rodič, je to dokonalé.
Text: ZŠ Pugačevova, 11.9.2019
Foto: Mgr. Veronika Bobaľová

Spoznaj mesto s Pugačevkou
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
 
Spŕchol lístok z čerešničky, spŕchol lístok z orecha...Tieto čarovné slová sme si mohli vypočuť v úvodnej básni, ktorou nám na školskom dvore spríjemnila ráno žiačka siedmeho ročníka Laura. A že majú slová naozaj čarovnú moc sme mohli aj skutočne zažiť, keďže spŕchlo aj na nás všetkých. Počasie nám však neubralo z dobrej nálady, a tak sme v slávnostnom otvorení školského roka ďalej pokračovali vo svojich triedach. Milými a povzbudivými slovami sa zo školského rozhlasu všetkým prihovorila pani riaditeľka školy a poslanec Mestského zastupiteľstva pán Peter Pipák. Milou piesňou prváčikov potešila žiačka druhého ročníka Nelka. Aďko, žiak štvrtého ročníka, prváčikom zase zarecitoval báseň o šťastných deťoch. Našich prváčikov sme slávnostným dekorovaním oficiálne prijali do našej Pugačevky. Všetkým žiakom a pedagógom prajeme veľa chuti do práce, trpezlivosti a dobrej nálady počas nasledujúceho školského roka 2019/2020.
Text: Mgr. Veronika Bobaľová, 2.9.2019
Foto: Mgr. Erika Lukáčová
Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

Aktivity 01, 02

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah