Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Úspechy

ÚSPECHY 2019/2020

Futsal 2019/2020
V školskom roku  2019/20  Mestský úrad v Humennom zorganizoval viackolové turnaje vo futsale. Naša škola prihlásila na turnaje žiakov 3.-5. ročníka a žiakov 8.-9. ročníka. Po štyroch kolách boli turnaje 13.3.2020 prerušené pre šírenie koronavírusu Covid-19.
Dňa 25.6.2020  Mestský úrad pristúpil k vyhodnoteniu  turnajov podľa stavu k 13.3.2020.
Družstvo mladších žiakov našej školy v zložení L. Kabátová, O. Šnúrik, M. Stravka, M. Hodor, D. Kamenický a D. Bardzák obsadili 3. miesto. Družstvo starších žiakov – B. Kováč, J. Bardzák, Š. Škovranko, O. Wagner, M. Parkes, T. Sikorský, M. Ragan, P. Pipák a L. Kamenický získali 2. miesto.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Lysý Genadij, 30.6.2020
Futsal 2019/2020
Celoslovenské kolo geografickej súťaže GQIQ
Nedávno sme vás informovali o úspechoch geografickej olympiády z krajského kola a do zbierky nám pribudli ďalšie z celoslovenského kola, na ktoré sme opäť nesmierne hrdí. Výsledky sú naozaj krásne. Blahoželáme týmto žiakom:
Barbora Baníková  kategória 10 – 11 rokov – 3. miesto
Laura Mašlonková kategória 11 – 12 rokov  - 4. miesto
Richard Čisľák kategória 13 – 14 rokov – 5.miesto
Tešíme sa a držíme im prsty v ďalších súťažiach! Len tak ďalej! Všetci ste skvelí!

Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 2.6.2020
Celoslovenské kolo geografickej súťaže GQIQ
Naše deviatačky úspešné aj na krajskom kole Chemickej olympiády
Po výborných výsledkoch na okresnom kole Chemickej olympiády sa žiačky 9.A triedy – Natália Gombitová a Viktória Čvirková – zúčastnili aj na krajskom kole spolu s ďalšími 40 súťažiacimi. Obidve sú úspešnými riešiteľkami, za čo im, samozrejme, blahoželám. Zároveň im ďakujem za spoluprácu, zodpovedný prístup počas celej prípravy a prajem veľa podobných úspechov na strednej aj vysokej škole.
Mgr. Andrea Polanská, 31.5.2020
Naše deviatačky úspešné aj na krajskom kole Chemickej olympiády
Celoslovenská výtvarná súťaž „75 rokov spoločného Víťazstva“
Žiaci našej školy už neraz dokázali, že sú výtvarne veľmi  zdatní. Majú vycibrení cit pre nápaditosť a veľmi tvorivo pristupujú k riešeniu  zadaných problémov.  Tvorivý proces zahŕňa riešenie tam, kde je podľa iných všetko jasné. Súčasná moderná doba nám dáva možnosť používania aj netradičných digitálnych technológii vo vyučovacom procese v súlade s novými vyučovacími metódami, formami a prístupmi, ktoré majú v edukačnom procese nezastupiteľné miesto.
Digitálne technológie preto žiaci našej školy využili aj v celoslovenskej súťaži pri príležitosti 75. výročia Víťazstva v druhej svetovej vojne, ktoré vypísalo  Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave. Téma bola: „Rusko mojimi farbami. 75 rokov nášho spoločného Víťazstva. "
Našu školu reprezentovali  na celoslovenskom kole:
  1. Tamara Valaliková IX. B – Bojovali za mier
  2. Matej Soročin IX. B – Vojnu nie
Obaja žiaci získali CENU VEĽVYSLANECTVA  ZA ORIGINÁLNY PRÍSTUP. Obom žiakom blahoželáme.
Výsledky súťaže môžete uvidieť aj na Facebooku a na webových stránkach Veľvyslanectva.
Foto a text: Mgr. Ľ. Hanáková, 21.5.2020
Celoslovenská výtvarná súťaž "75 rokov spoločného Víťazstva“
Chemická olympiáda trochu inak a s výbornými výsledkami našich dievčat

To, že aj v čase mimoriadnej situácie a prerušení vyučovania na školách sa môžu žiaci ukázať so svojimi vedomosťami, bolo usporiadanie netradičného okresného kola Chemickej olympiády. Konalo sa v domácom prostredí formou dištančných úloh a praktické úlohy žiaci riešili ako virtuálne pokusy. Naše žiačky 9.A triedy sa jej zúčastnili tiež a dosiahli veľmi pekné výsledky. Natália Gombitová obsadila 2. miesto a tesne za ňou na 3. mieste skončila Viktória Čvirková.
Obidvom dievčatám srdečne blahoželám, ďakujem za spoluprácu a prajem úspešné štúdium na strednej škole.
Text: Mgr. Andrea Polanská, 11.5.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Chemická olympiáda trochu inak a s výbornými výsledkami našich dievčat
Krajské kolo Geografickej olympiády GQIQ

Našu Pugačevku úspešne reprezentovali žiaci na okresnom a  krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z ( stredné školy ) a v kategórii GQIQ. Olympiáda je organizovaná MŠVV a Š SR.  Úspešní riešitelia: Sebastián Minich, Dominik Kužma, Filip Čorný, Richard Čisľák, Bruno Orinín, Laura Mašlonková a Barbora Baníková.
Zo srdca blahoželáme Barborke Baníkovej, žiačke 5.B. triedy, za úžasný, no najmä úspešný výsledok na krajskom kole geografickej olympiády kategórie GQIG. Týmto umiestnením získala postup na celoslovenské kolo. Veríme, že Barborkin pozitívny vzťah ku geografii bude pretrvávať aj naďalej a neustále sa bude aj v tejto oblasti zdokonaľovať.
Prajeme veľa úspechov!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 6.5.2020
Krajské kolo Geografickej olympiády GQIQ
Hviezdoslavov Kubín

 
Dňa 25. 2. 2020 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž žiakov ročníkov  2. – 4. v prednese poézie a prózy. Žiaci sa pripravovali pod vedením triednych učiteliek, aby mohli vystúpiť pred svojimi spolužiakmi.  V prednese poézie sa na 1. mieste umiestnila žiačka IV. B Ana Mary Šenkyová, 2. miesto získal Michal Onufer z III. C a 3. miesto udelila porota dvom recitátorkám: Elizabeth Line Henčekovej z III. A a Timei Ohorčákovej z II. A.Prednes prózy vyhral a 1. miesto získal žiak Adrián Haník zo IV. B, na 2. mieste sa umiestnila Ema Škovronská, žiačka II. A, a 3. miesto pripadlo Olívii Sotákovej zo IV. A triedy. Žiaci Ana Mary Šenkyová a Adrián Haník budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín.Pochvalu za prípravu a pekný prednes si zaslúžia všetci účinkujúci, lebo práca s textom nielen zlepšuje pamäť a rozvíja slovnú zásobu, ale obohacuje dieťa aj o vnútorné prežívanie a precítenie krásy textu. Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
       
Text: Mgr. Renáta Procová, 25.2.2020
 
Foto: Mgr. Martina Fedorová
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Pugačevka prvá
Dňa 21. februára 2020 ZŠ Pugačevova v spolupráci s CVČ Dúha zorganizovala okresné finále v bedmintone žiakov. Do finálového turnaja sa dostali víťazi jednotlivých skupín – ZŠ J. Švermu, ZŠ Kudlovská, ZŠ Koškovce, ZŠ Papín, ZŠ Radvaň a ZŠ Pugačevova.
ZŠ Pugačevovu reprezentovala dvojica Sebastián Minich a Šimon Škovranko.
Poradie družstiev v turnaji: 1. ZŠ Pugačevova, 2. ZŠ Kudlovská, 3. ZŠ Koškovce, 4. ZŠ J. Švermu, 5. ZŠ Radvaň a ZŠ Papín.
Okres Humenné budú žiaci našej školy reprezentovať na Majstrovstvách kraja 17.3.2020 v Poprade.
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 23.2.2020
Pugačevka prvá
Pugačevkári opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
V tomto školskom roku sa okresné kolo Dejepisnej olympiády konalo 14. februára. Naša škola vyslala do boja šesťčlennú výpravu žiakov nabitých vedomosťami, aby sa statočne pobili o víťazstvo, či postup do krajského kola. Takmer polročnú prípravu našich žiakov overil vedomostný test zložený z učiva príslušného ročníka, z monotematickej časti, ktorej dominoval Milan Rastislav Štefánik a z regionálnych dejín. Všetci si statočne vybojovali popredné priečky vo svojej kategórii.
Štefan Kasarda (6.B) získal 1. miesto v kategórii F, Jozef Zaremba (7.B) získal 2. miesto v kategórii E, Richard Čisľák (8.B) obsadil 2. priečku v kategórii D, Natália Gombitová (9.A) bola druhá a Viktória Čvirková (9.A) tretia v kategórii C. Katarína Lopatová (6.B) nezaostala a patrí do kategórie úspešných riešiteľov. Jožkovi, Rišovi a Natálke držíme palce v súboji s veľkou konkurenciou na krajskom kole.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychcyová, 20.2.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Pugačevkári opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
Divadelná jar 2020
Na tohoročnej Divadelnej jari 2020, ktorá sa uskutočnila 20. februára, opäť vystúpilo divadielko Zázračno. Vyzdvihujeme a veľmi si vážime záujem žiakov ostávať v poobedňajších hodinách a spoznávať svet divadla. Sme ešte len v začiatkoch. Pracujeme, učíme sa, no najmä máme z toho radosť. Chuť a vytrvalosť našich divadelníkov však priniesla vynikajúce výsledky a podarilo sa im získať krásne 2. miesto. Boli naozaj skvelí! Dnešný deň v nás zanechal aj veľmi milý odkaz. ,,Láska k divadlu začína tým, že do neho prídeme včas.“ (M.Horníček)
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 20.2.2020
Divadelná jar 2020
Úspechy z geografickej olympiády
Šikovnosť našich žiakov sa aj tento školský rok opäť prejavila na tohtoročnej geografickej olympiáde. Nesmierne sa tešíme, že sa stále nájdu žiaci, ktorí prejavujú záujem aj o tento predmet. Skutočne zodpovedná príprava na túto olympiádu vyvrcholila dňa 6.2.2020. V tento deň sa v Humennom uskutočnilo okresné kolo a máme opäť úspešných riešiteľov v rôznych kategóriách: Kategória E – Richard Čisľák, kategória F – Bruno Orinín, kategória G – Adrián Sabov. V kategórii G naši žiaci zároveň dosiahli aj vynikajúce umiestnenie:  1. miesto získala Barbora Baníková a 3. miesto Laura Mašlonková. Všetkým srdečne blahoželáme!
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 13.2.2020
Úspechy na Geografickej olympiáde
Zo struny na strunu 2020 – školské kolo
Dňa 10.2.2020 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil už deviaty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní ,,Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné. Členkami poroty boli pani riaditeľka PaedDr. Pavlina Kurucová a pani učiteľky  Mgr. Dolobáčová a Mgr. Hrubovská, ktoré všetkým súťažiacim odovzdali diplomy.
Najúspešnejšími spevákmi, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole, sa stali  títo žiaci:
Gregor Fedor /1.A/, Šalata Ján, Harakaľ Martin /1.C/, Čorná Petronela, Vasilenková Viktória /2.B/, Sabovová Kiara /3.B/, Parnicová Júlia /5.C/ a  Jakubčová Laura /7.B/.
     Všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 10.2.2020
Zo struny na strunu - školské kolo
H/AMFO – súťaž v amatérskej fotografii
V mesiaci novembri bola vyhlásená postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO Roberta Spielmanna 2020 (regionálne kolo celoslovenskej súťaže AMFO 2020) pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina.
AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO).
Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov, autori nad 21 rokov, ktorí súťažia v kategóriách a žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia.
Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Dňa 30. 01. 2020 sa uskutočnilo Vo Vihorlatskom múzeu slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže, v ktorej žiak našej školy S. Minich (9 .A)  v I. kategórii (do 16. rokov) vo farebnej fotografii získal čestné uznanie.
Žiakovi blahoželáme a prajeme v ďalších súťažiach veľa dobrých tvorivých fotografických postrehov.
Text a foto: Mgr.  Ľ. Hanáková, 6.2.2020
H/AMFO – súťaž v amatérskej fotografii
Matej Soročin opäť postúpil do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 16. 1. 2020 reprezentovali našu školu v okresnom kole 30. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku žiaci Diana Orechovská (7.A) v kategórii 1A a Matej Soročin (9.B) v kategórii 1B. Táto súťaž mala písomnú a ústnu časť. Cieľom písomnej časti bolo preveriť jazykové kompetencie (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a praktické ovládanie jazyka). Ústna časť pozostávala z opisu obrázkov a z výpovedí súťažiacich, ktoré mali zaujať k rôznym témam. V oboch disciplínach hodnotila odborná porota splnenie úlohy na základe zadania, komunikačné zručnosti, plynulosť vyjadrovania, jazykovú úroveň, rozsah slovnej zásoby a jej použitie. Matej Soročin úspešne absolvoval písomnú i ústnu časť a z 1. miesta postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2020 v Prešove. K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 26.1.2020
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Postup do KK Olympiády v nemeckom jazyku
RUSKÉ SLOVO
Dňa 23.1.2020 sa uskutočnilo v Prešove krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO pod názvom „Vďaka za mier“.
Žiaci našej školy v zložení: Alexandra Gajdošová, Nina Baníková, Laura Jakubčová, Richard Čisľák a Branislav Sabol sa v silnej konkurencii súťažiacich umiestnili na veľmi peknom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Suško Marián, 24.1.2020
Ruské slovo
Súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko
Dňa 18.12.2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko žiakov druhých a tretích ročníkov. Pochvalu za prípravu a pekný prednes si zaslúžia všetci súťažiaci.
Na 1. mieste sa umiestnila žiačka III.A Elizabeth Lina Henčeková, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnej súťaži, 2. miesto získala Lianka Voľanská z II.C a na 3. mieste sa umiestnila žiačka II.A Emka Škovronská. Dievčatám blahoželáme!
Text: Mgr. Renáta Procová, 19.12.2019
Foto: Mgr. Martina Fedorová
Súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko
Mestský florbalový turnaj
Dňa 18.12.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili vianočného florbalového turnaja mladších žiakov. Turnaj zorganizovala ZŠ Dargovských hrdinov s finančnou dotáciou mestského úradu v Humennom. Súťaže sa zúčastnilo 8 základných škôl a družstvo našich šiestakov získalo pekné tretie miesto.
Našu školu reprezentovali: Adam Kulik, Branislav Kaduk, Marek Kupecký, Filip Kuľha a Dávid Kuľha. Zvíťazila ZŠ Hrnčiarska, druhé miesto obsadila ZŠ Kudlovská...
Blahoželáme.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 18.12.2019
Mestský florbalový turnaj
A Slovo bolo u Boha
 
 
 
Víťazi súťaže A Slovo bolo u Boha. Blahoželáme!
 
 

 
A Slovo bolo u Boha
The little singer
Dnes sa na ZŠ Hrnčiarska konal už 3. ročník súťaže The little singer. Žiaci humenských škôl súťažili v speve piesní v anglickom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci: Mária Ďurianová 9.A – zlaté pásmo, Viktor Gajdoš 6.B – zlaté pásmo, Nelka Čorná 2.B – strieborné pásmo, Nina Baníková 8.B – bronzové pásmo. Našim spevákom blahoželáme a veríme, že svoj talent budú naďalej rozvíjať.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 13.12.2019
The little singer
41. ročník súťaže - Pytagoriáda
 
V dňoch 10. a 11.12.2019 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 41. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia. Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
Úspešnými riešiteľmi pre jednotlivé kategórie sú žiaci v tabuľkách.  
Mgr. Trembuľáková Monika, 12.12.2019
 
41. ročník súťaže - Pytagoriáda
Mestečko vo farebnom šate
V mesiaci októbri bola vyhlásená literárna a výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií pre okres Humenné s názvom Mestečko vo farebnom šate.
Vo výtvarnej časti cieľom súťaže bolo namaľovať ilustrácie jesenného rozprávkového mesta alebo vytvoriť 3D štylizované postavičky z prírodných materiálov.
Žiaci našej školy sa na hodinách výtvarnej výchovy intenzívne pripravovali na túto súťaž a do  okresného kola boli odoslané práce týchto žiakov:
Sandra Nikol Romanová – 3. A; Sofia Majerníková – 3. A; Nela Orechovská – 3. A; Ella Čopanová – 5. B; Nina Drengubáková – 5. B; Katarína Lopatová – 6. B; Viktória Henelová – 6. B; Soňa Čisľáková – 6. A; Laura Jakubčová – 7. B; Karolína Valčová 7. B; Daniela Hužvárová – 8. B; Terézia Stanková – 8. A; Vanesa Nemcová – 8. A.
Dňa 3. 12. 2019 sa uskutočnilo v humenskej knižnici slávnostné odovzdávanie cien  za najlepšie  literárne a výtvarne práce.
Ocenenie za našu školu si prevzala Daniela Hužvárová, ktorá v III. kategórii získala čestné uznanie a Laura Jakubčová s Karolínou Valčovou získali za kolektívnu prácu 3. miesto.
Odovzdávanie cien prebiehalo za prítomnosti primátora mesta Humenné PhDr. Ing. Miloša Merička a spisovateľky Viery Čurmovej.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalších výtvarných  súťažiach.
Text a foto: Mgr. Ľ. Hanáková, 12.12.2019
Mestečko vo farebnom šate
Viacboj všestrannosti žiakov
Dňa 4.12.2019  ZŠ - Dargovských hrdinov organizovala športovú akciu - Viacboj všestrannosti pre žiakov 1. - 4. ročníka. Účasť vo viacboji potvrdilo viacero základných škôl. Našu Pugačevku reprezentovali títo žiaci:
Oliver Malakou 1.C
Dominika Baníková 1.B
Hanka Surničinová 2.B
Števko Tomčák 2.A
Kiara Sabovová 3.B
Leila Kabátová 4.B
Maximilián Stravka 4.A
Súťažilo sa vo viacerých disciplínach, kde naši žiaci úspešne potvrdili svoju športovú zdatnosť.
Dôkazom toho je aj ich umiestnenie.
1.roč.  Oliver Malakou  1. miesto
         Dominika Baníková 3. miesto
2. roč. Števko Tomčák 3. miesto
3. roč. Kiara Sabovová 1. miesto
4. roč. Leila Kabátová 2. miesto
Za úspešnú reprezentáciu našej školy im veľmi krásne ĎAKUJEME:
text a foto: Petra Stariatová, 6.12.2019
Viacboj všestrannosti žiakov
HRNČEK MEDU – výtvarná časť
Pokračovaním vedomostnej časti súťaže Hrnček medu bola jej druhá – výtvarná časť.
Cieľom súťaže bolo vzbudiť u žiakov prostredníctvom umeleckej tvorivosti záujem o život včiel a prácu včelárov a tým ich priviesť k poznávaniu prírody, využitiu jej darov, ale aj k ochrane nášho životného prostredia.
Výtvarnej časti súťaže sa zúčastnilo 9 MŠ /46 výtvarných prác, 6 ZŠ /39 výtvarných prác, CVČ  /11 keramických prác  a ZUŠ Mierová ul. /49 výtvarných prác.
Témy boli: Biológia včely, Včelársky rok – život včiel a práca včelárov počas roka, Medonosné rastliny, Včelie produkty
Z našej školy do okresného kola boli odoslané práce týchto žiakov:
Marhefková Karin, Vozárová Daniela 5.A
Čisľáková Soňa, Valigová Martina – 6.B
Gajdoš Viktor, Bobaľa Martin – 6.B
Jakubčová Laura, Kužmová Klaudia, Valčová Karolína, Knapíková Ema – 7.B
Dňa 25. 11. 2019 sa v Dome kultúry uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola tejto súťaže, ktoré skončilo pre našu školu úspešne. Diplom a cenu v III. kategórii získali Čisľáková Soňa a Valigová Martina zo 6.B triedy.
Oceneným blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých nápadov.
Text a foto: Mgr. Ľ. Hanáková, 5.12.2019
HRNČEK MEDU – výtvarná časť
Obvodné kolo Technickej olympiády
Dňa 28.11.2019 sa konalo obvodné kolo 10. ročníka Technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Terézia Štofirová zo VII.B triedy súťažila v kategórií B. So zadanými úlohami tak v testovej ako aj praktickej časti si poradila veľmi dobre a obsadili krásne prvé miesto. Pri riešení úloh využila nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti  ale aj dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy. Terezka tak ukázala, že Technická olympiáda nie je len doménou chlapcov a aj dievčatá dokážu konkurovať pri riešení technických problémov. Terezke srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, kde bude reprezentovať nielen našu školu ale aj okres Humenné.
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 4.12.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Obvodné kolo Technickej olympiády
Deti a architektúra 2019
Občianske združenie EUROARCH pripravilo pre žiakov 5. a 6. ročníka piate voľné pokračovanie kreatívneho e-learningového kurzu v projekte DETI A ARCHITEKTÚRA 2019 na tému VYSOKÉ BUDOVY.  
Prvýkrát sa do tohto celoslovenského projektu zapojila aj naša škola pod vedením Mgr. Ľ. Hanákovej. Od 13.9.2019 do 4.10.2019 žiaci absolvovali e-learningový kurz končiaci kvízom, v ktorom mohli žiaci za správne odpovede získať 3 hviezdičky. Od 4.10. do 18.10. 2019 žiaci mali za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému „Vysoká budova“.
Do celoslovenského kola tejto súťaže boli zaslané práce týchto žiakov:
Sofia Januchová, 5.A; Jaroslav Džurbala, 5.A; Roman Kalanin, 5.A; Alexandra Hricová, 6.B; Alexandra Husárová, 6.B
O osobný zážitok z preberania cien sa s nami podelila úspešná reprezentantka našej školy spolu so svojou mamičkou.
Dňa 22.11.2019 sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského projektu žiackych výtvarných prác Deti a architektúra 2019 na tému Vysoké budovy očami detí. Do projektu sa zapojilo vyše 600 výtvarných prác žiakov základných a umeleckých škôl. Odborná porota, zložená z architektov a umelcov,  mala ťažkú úlohu a spomedzi takého množstva prác vybrala 20 úspešných umeleckých výtvorov, za ktoré žiaci získali diplomy a vecné odmeny.
Odovzdávanie ocenení sa konalo v priestoroch výškovej budovy Panorama Business Center, kde sa konala aj vernisáž ocenených prác. Pugačevovu školu a zároveň aj mesto Humenné v projekte úspešne reprezentovala  žiačka 5.A triedy Sofia Januchová.
Pre ocenených žiakov bola súčasťou programu aj tematická vychádzka po slovenskej architektúre a vysokých budovách v Bratislave. Pani Lalíková, ktorá bola garantom celého projektu, sprevádzala žiakov  a primeraným spôsobom im vysvetľovala, ako vznikali mosty v Bratislave – Most SNP, Most Apollo či Most Lafranconi. Deti mali možnosť vidieť na jednej strane historické stavby, no zároveň aj moderné budovy postavené pri Dunaji. Najviac žiaci ocenili najekologickejšiu stavbu na Slovensku – budovu ČSOB, pri ktorej výstavbe architekti mysleli na ochranu životného prostredia a veľa zelene. Zážitkom pre ocenených žiakov bola aj jazda vláčikom Blaváčikom po historickej časti Bratislavy, kde účastníci mali možnosť vidieť aj Bratislavský hrad. A to najzaujímavejšie prišlo na koniec našej prehliadky. Bol to výklad o prvej výškovej budove v Bratislave – Tower 115, ktorú žiakom predstavil jej zhotoviteľ. Vysvetlil žiakom, ako taká výšková budova vzniká i koľko má poschodí. V závere  účastníkov očaril zaujímavý pohľad z 21. poschodia budovy na celú Bratislavu a susednú Viedeň.
Tento projekt môžeme klasifikovať známkou výborný, ako veľmi dobre zorganizovanú aktivitu architektov Slovenska pre žiakov základných a umeleckých škôl.
Text a foto: Mgr. Ľ. Hanáková, Mgr. M. Januchová, 3.12.2019
Deti a architektúra 2019
1. miesto v súťaži Ochranárik
Ministerstvo vnútra každoročne vyhlasuje pre školy výtvarnú súťaž Ochranárik. V tomto školskom roku na tému: „Záchranári na lúke, v lese a v horskom teréne.“  Žiačka Timea Ohorčáková z 2.A triedy získala 1. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ. Jej práca postupuje na celoslovenské kolo. Blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 30.11.2019
1. miesto v súťaži Ochranárik
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 21. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Na školskom kole sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) a kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Obsahovo sa Olympiáda v anglickom jazyku delí na písomnú časť (používanie jazyka – test slovnej zásoby a gramatiky, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením) a ústnu časť (roleplay – produkcia a picture story – interakcia). Cieľom písomnej časti je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni a cieľom ústnej časti je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.
Veľmi príjemné dopoludnie venované anglickému jazyku malo jasný zámer, nájsť tých najlepších v každej kategórii, pretože len súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 1. mieste dostanú možnosť reprezentovať školu na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Stalo sa a na záver sme spoznali dve víťazky: v kategórii 1A sa ňou stala žiačka Michaela Boubelová zo 7.C a v kategórii 1B žiačka Zora Suchá z 9.A.
Ďakujeme všetkým obdivovateľom anglického jazyka za účasť. Ukázali ste, že ste veľmi šikovní. Miške a Zorke srdečne blahoželáme a držíme im palce na okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2020.
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 21.11.2019
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Informatická súťaž iBobor
 
Celý týždeň od 11. novembra do 15. novembra sa už po trinásty-krát niesol v súťažnom duchu. Žiaci našej školy od najmladších tretiakov až po ôsmakov sa zapotili pri riešení úloh medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Prečo sa táto súťaž volá práve informatický Bobor, lebo je to tvor čulý, usilovný a inteligentný.
 
Našich súťažiacich potrápili zadania logické, z kódovania, z algoritmizácie problémov i z programovania. Napriek tomu, že nešlo o ľahké úlohy, máme na škole úspešných riešiteľov v každej kategórii. V tomto školskom roku súťažilo na Slovensku 89 768 žiakov zo 1116 škôl.
 
V pondelok súťažili Kadeti je to kategória pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Na Slovensku bolo len 28,3% úspešných riešiteľov, čo svedčí o náročnosti úloh v tejto kategórii. V utorok súťažili Drobci, to sú žiaci 2. a 3. ročníka ZŠ. V rámci Slovenska bolo v tejto kategórii 61,3% úspešných riešiteľov. V stredu si sily zmerali Benjamíni (6. a 7. roč.), ich úspešnosť bola 22,8% v rámci SR. V piatok súťažný týždeň ukončila kategória Bobrík (4. a 5. roč.) s celoslovenskou úspešnosťou 56%. Celkovo sa do súťaže na škole zapojilo 78 žiakov. No a to sú naši úspešní riešitelia, ktorým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov aj v nasledujúcich ročníkoch súťaže.
 
Drobec - max. 72 b:
1. Elizabeth L. Henčeková (72); 2. Tobias Max (68); 3. Tadeáš Mihaľov (60), Michaela Sivá (60); 4. Adela Šedzmáková (59); 5. Sofia Majerníková (56); 6. Daniel Bardzak (48); 7. Sofia Rabajdová (48)
Bobrík - max. 96 b:
1. Branislav Biľo (96); 2. Simona Birnsteinová (92); 3. Adam Ďurian (87); 4. Miroslava Ivancová (84); 5. Radovan Kováč (72); 6. Barbora Baníková (71); 7. Maroš Barňák (68); 7. Laura Mašlonková (68); 8. Aneta Smolková (67); 9. Ema Budzáková (64); 9. Sofia Čornaničová (64); 9. Marián Ocilka (64); 9. Martin Švec (64)
Benjamín - max. 80 b:
1. Veronika Hodorová (61,35); 1. Michaela Stanková (61,35); 2. Maximilián Polák (54,68); 3. Ema Mária Bačovčinová (53,68); 4. Filip Valiga (52,35)
Kadet - max. 80 b:
1. Dominik Kužma (62,68); 1. Tomáš Matuch (62,68)
 
Text a foto: Mgr. Jana Stanková, 17.11.2019
 
Informatická súťaž iBobor
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci
 
Ľudský život je vzácna veličina, ktorú berieme niekedy ako samozrejmosť. Ani si neuvedomujeme, že niekedy visí na tenkom vlásku. Stačí chvíľka nepozornosti či nesprávny krok a ľudský život môže vyhasnúť. V takejto chvíli môže pomôcť každý ochotný človek, pretože niekedy stačí len päť minút, aby sme niekomu zachránili život.
Dňa 12. novembra sa na Strednej zdravotníckej škole v Humennom uskutočnila súťaž v poskytovaní prvej pomoci pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 21 družstiev z okolitých dedín a miest. Súťažiaci si overili svoje teoretické a praktické vedomosti z prvej pomoci. Museli zvládnuť prvú pomoc pri bezvedomí, krvácaní, zlomeninách, popáleninách, uštipnutí hmyzom, či podvrtnutí. Trojčlenné družstvá pracovali ako jeden tím, hodnotila sa rýchlosť a správnosť poskytnutej pomoci. Našu školu reprezentovali dievčatá z 9.B Mária Siváková, Veronika Ivančáková a Karolína Jevčáková. Išlo im to veľmi dobre, preukázali výborné vedomosti a zručnosti v praktickom ošetrení rán. V konečnom hodnotení obsadili krásne tretie miesto. Som veľmi rada, že medzi našimi žiakmi vyrastajú mladí záchranári. Pretože ľudský život je vzácny a niekedy stačí iba päť minút...
 
 
Text a foto: Ing. Jana Vajsová, 14.11.2019
Súťaž v poskytovaní prvej pomoci
Spelling Bee – súťaž v hláskovaní
Dňa 14. 11. 2019 sa na našej škole opäť uskutočnila anglická súťaž „SPELLING BEE“ v hojnej účasti. Žiaci súťažili v 3. kategóriách - 4. ročník, 5. ročník a 6. ročník.
Súťaž „Spelling Bee“ je národnou súťažou v USA od roku 1925. Každoročne sa približne 11 miliónov študentov zapojí do súťaže, aby získali titul „Majster v hláskovaní.“ Táto súťaž sa stala inšpiráciou aj pre iné, nielen anglicky hovoriace krajiny.
Čo je vlastne „Spelling Bee?“ Spelovanie je hláskovanie jednotlivých slov po písmenách. Súťaž sa zameriava na správne vyslovenú hlásku a rýchlosť.
Vedieť „spellovať“ je nevyhnutnou súčasťou v anglicky hovoriacich krajinách. 43 žiakov „spellovalo“ rovnaké slová na čas v jednotlivých kategóriách.
Táto súťaž je medzi žiakmi veľmi populárna a to, že toľko žiakov našlo odvahu zúčastniť sa tejto súťaže nás veľmi teší, lebo je to znak toho, že na našej škole je záujem aj o alternatívne metódy vzdelávania.
Umiestnenie žiakov:
4.ročník: 1.miesto - Marián Ocilka; 2.miesto - Maximilián Stravka; 3. miesto - Radoslav Kováč
5.ročník: 1.miestp - Laura Mašlonková; 2.miesto - Simona Birnsteinová; 3.miesto - Anastázia Fedorcová
6.ročník: 1.miesto - Soňa Čisľáková, Adam Suchý; 2.miesto - Viktor Gajdoš; 3.miesto - Nina Hužvárová
Viac fotografii nájdete na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. M. Gajdošová, Mgr. J. Koudelková, 14.11.2019
Spelling bee
Hrnček medu - vedomostná súťaž
Dňa 8. novembra sa v priestoroch CVČ Dúha uskutočnila obľúbená súťaž Hrnček medu, ktorú organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Humennom pod záštitou mesta Humenné.
Súťažné družstvá tvorené šiestakmi základných škôl si otestovali svoje vedomosti o živote včiel a včelárov, včelích produktoch, medonosných rastlinách a taktiež aj svoju šikovnosť pri rôznych zábavných aktivitách. Súťaž prebiehala vo veľmi príjemnej súťaživej atmosfére, ktorú umocnila ochutnávka medu a zaujímavé rozprávanie včelárov o každodennej  práci chovateľov včiel.
Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 6.A Bianka Sklenčárová, Soňa Čisľáková, Nina Hužvárová a Filip Čorný, v konkurencii siedmych družstiev obsadili druhé miesto. Za svoju usilovnú prácu dostali sladký med a voňavú voskovú medailu.
Text: Ing. Jana Vajsová, 13.11.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Hrnček medu - vedomostná súťaž
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
 
Aj v tomto školskom roku sme na začiatku novembra usporiadali  milé a sympatické
súťažné stretnutie s naším úžasným materinským jazykom. Na ňom si tí najlepší mohli overiť  svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry ako olympionici. Išlo už o 12. ročník tohto podujatia,  ktoré je určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov.
Najlepší dvanásti slovenčinári si otestovali svoje znalosti z materinského jazyka v troch kolách. V prvom sa najskôr popasovali s pravopisom a vedomostným testom, obsahujúcim úlohy zo všetkých rovín jazyka  aj literatúry. V druhom kole získavali súťažiaci bodové hodnotenie za transformáciu informačného textu na rozprávanie s prvkami opisu. Už v tradične najťažšej poslednej - rétorickej  časti sa mohli vyjadriť  formou diskusného príspevku.
Po zaujímavom a určite vyrovnanom zápolení sa o prvé priečky podelili títo žiaci:  
1. miesto Natália Gombitová z IX.A
2. miesto Nina Baníková a Richard Čisľak z VIII.B
3. miesto  Oliver Wagner z IX.A.
Natália bude teda našu „Pugačevku“  reprezentovať koncom mesiaca na okresnom kole.
Držíme jej palce a veríme v pódiové umiestnenie.
Text a foto: Mgr. Anna Austová, 11.11.2019
Tretí v kraji
Pugačevka druhá
Piatok 11. 10. 2019 Mestský úrad v Humennom zorganizoval branno – vedomostnú súťaž vo vojensko – výcvikovom priestore Valaškovce. Súťažilo sa v týchto disciplínach: branná časť – streľba zo vzduchovky, hod granátom, beh, rúčkovanie po vodorovnom lane, vedomostná časť - otázky z histórie, otázky zo zdravovedy. Súčasťou mimosúťažného programu bolo predstavenie ručných zbraní príslušníkmi slovenskej armády a prednáška z histórie doc. Bystrickým z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili všetky humenské základné školy. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Terézia Stanková, Michaela Stanková, Richard Palko, Jakub Bardzák a Matej Rada. Naši žiaci získali druhé miesto. Blahoželáme. Zvíťazila ZŠ Laborecká a tretie miesto získala ZŠ Kudlovská. Poradie ďalších škôl: 4. ZŠ Hrnčiarska, 5. ZŠ J. Švermu, 6. ZŠ Dargovských hrdinov, 7. ZŠ SNP.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 11.10.2019
Branný pretek
Tretí v kraji
Družstvo chlapcov našej školy – Sebastián Minich, Matej Ragan, Bryan Kováč, sa dňa 8.10.2019 zúčastnili Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni. V konkurencii 14 družstiev žiaci našej školy získali tretie miesto. Blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 9.10.2019
Tretí v kraji
Cezpoľný beh
Dňa  3. 10. 2019 sa uskutočnila  okresná súťaž  v cezpoľnom behu. V súťaži družstiev, v konkurencii 13  škôl,  družstvo našej školy zvíťazilo. Navyše v súťaži  jednotlivcov sa Sebastián  Minich stal majstrom okresu.
Našu školu reprezentovali S. Minich, M. Ragan a B. Kováč. Družstvo našej školy bude okres reprezentovať na  Majstrovstvách kraja  v Starej Ľubovni.
Blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 4.10.2019
Cezpoľný beh
Hurá! Veľké ďakujeme!
Veľký úspech sa podaril našej škole, a to len vďaka vašej pomoci, milí rodičia, priatelia a blízki. Veľké poďakovanie banke Raiffeisen a všetkým, ktorí ste si našli chvíľku vo svojom voľnom čase a zahlasovali ste za projekt Geopugáčik. Vyhrali sme 1000 eur. Vďaka tejto krásnej sume môžeme nakúpiť učebné pomôcky na vyučovaciu hodinu geografie, čím sa určite opäť skvalitní proces vzdelávania. Ešte raz jedno veľké a úprimné ĎAKUJEME!
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 25.9.2019
Hurá! Veľké ďakujeme!
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah