2019/2020 - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Úspechy

ÚSPECHY 2019/2020

Hrnček medu - vedomostná súťaž
Dňa 8. novembra sa v priestoroch CVČ Dúha uskutočnila obľúbená súťaž Hrnček medu, ktorú organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Humennom pod záštitou mesta Humenné.
Súťažné družstvá tvorené šiestakmi základných škôl si otestovali svoje vedomosti o živote včiel a včelárov, včelích produktoch, medonosných rastlinách a taktiež aj svoju šikovnosť pri rôznych zábavných aktivitách. Súťaž prebiehala vo veľmi príjemnej súťaživej atmosfére, ktorú umocnila ochutnávka medu a zaujímavé rozprávanie včelárov o každodennej  práci chovateľov včiel.
Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 6.A Bianka Sklenčárová, Soňa Čisľáková, Nina Hužvárová a Filip Čorný, v konkurencii siedmych družstiev obsadili druhé miesto. Za svoju usilovnú prácu dostali sladký med a voňavú voskovú medailu.
Text: Ing. Jana Vajsová, 13.11.2019
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Hrnček medu - vedomostná súťaž
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
 
Aj v tomto školskom roku sme na začiatku novembra usporiadali  milé a sympatické
súťažné stretnutie s naším úžasným materinským jazykom. Na ňom si tí najlepší mohli overiť  svoje vedomosti a zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry ako olympionici. Išlo už o 12. ročník tohto podujatia,  ktoré je určené pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov.
Najlepší dvanásti slovenčinári si otestovali svoje znalosti z materinského jazyka v troch kolách. V prvom sa najskôr popasovali s pravopisom a vedomostným testom, obsahujúcim úlohy zo všetkých rovín jazyka  aj literatúry. V druhom kole získavali súťažiaci bodové hodnotenie za transformáciu informačného textu na rozprávanie s prvkami opisu. Už v tradične najťažšej poslednej - rétorickej  časti sa mohli vyjadriť  formou diskusného príspevku.
Po zaujímavom a určite vyrovnanom zápolení sa o prvé priečky podelili títo žiaci:  
1. miesto Natália Gombitová z IX.A
2. miesto Nina Baníková a Richard Čisľak z VIII.B
3. miesto  Oliver Wagner z IX.A.
Natália bude teda našu „Pugačevku“  reprezentovať koncom mesiaca na okresnom kole.
Držíme jej palce a veríme v pódiové umiestnenie.
Text a foto: Mgr. Anna Austová, 11.11.2019
Tretí v kraji
Pugačevka druhá
Piatok 11. 10. 2019 Mestský úrad v Humennom zorganizoval branno – vedomostnú súťaž vo vojensko – výcvikovom priestore Valaškovce. Súťažilo sa v týchto disciplínach: branná časť – streľba zo vzduchovky, hod granátom, beh, rúčkovanie po vodorovnom lane, vedomostná časť - otázky z histórie, otázky zo zdravovedy. Súčasťou mimosúťažného programu bolo predstavenie ručných zbraní príslušníkmi slovenskej armády a prednáška z histórie doc. Bystrickým z Vojenského historického ústavu v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili všetky humenské základné školy. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Terézia Stanková, Michaela Stanková, Richard Palko, Jakub Bardzák a Matej Rada. Naši žiaci získali druhé miesto. Blahoželáme. Zvíťazila ZŠ Laborecká a tretie miesto získala ZŠ Kudlovská. Poradie ďalších škôl: 4. ZŠ Hrnčiarska, 5. ZŠ J. Švermu, 6. ZŠ Dargovských hrdinov, 7. ZŠ SNP.
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 11.10.2019
Branný pretek
Tretí v kraji
Družstvo chlapcov našej školy – Sebastián Minich, Matej Ragan, Bryan Kováč, sa dňa 8.10.2019 zúčastnili Majstrovstiev kraja v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni. V konkurencii 14 družstiev žiaci našej školy získali tretie miesto. Blahoželáme.

Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 9.10.2019
Tretí v kraji
Cezpoľný beh
Dňa  3. 10. 2019 sa uskutočnila  okresná súťaž  v cezpoľnom behu. V súťaži družstiev, v konkurencii 13  škôl,  družstvo našej školy zvíťazilo. Navyše v súťaži  jednotlivcov sa Sebastián  Minich stal majstrom okresu.
Našu školu reprezentovali S. Minich, M. Ragan a B. Kováč. Družstvo našej školy bude okres reprezentovať na  Majstrovstvách kraja  v Starej Ľubovni.
Blahoželáme!
Text a foto: Mgr. Genadij Lysý, 4.10.2019
Cezpoľný beh
Hurá! Veľké ďakujeme!
Veľký úspech sa podaril našej škole, a to len vďaka vašej pomoci, milí rodičia, priatelia a blízki. Veľké poďakovanie banke Raiffeisen a všetkým, ktorí ste si našli chvíľku vo svojom voľnom čase a zahlasovali ste za projekt Geopugáčik. Vyhrali sme 1000 eur. Vďaka tejto krásnej sume môžeme nakúpiť učebné pomôcky na vyučovaciu hodinu geografie, čím sa určite opäť skvalitní proces vzdelávania. Ešte raz jedno veľké a úprimné ĎAKUJEME!
Text a foto: Mgr. Katarína Jakubčová, 25.9.2019
Hurá! Veľké ďakujeme!
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah