Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom > Aktivity

AKTIVITY ŠKOLY


Cesta peňazí
8. september je medzinárodným dňom finančnej gramotnosti. V tento deň  mali možnosť aj žiaci III.B triedy rozvíjať svoje vedomosti z finančnej gramotnosti v projektovom dni CESTA PEŇAZÍ. Svoje zručnosti, vedomosti a skúsenosti s peniazmi rozvíjali pomocou rôznych aktivít Žiaci sa dozvedeli aké platidlá používali ľudia v dávnej minulosti, keď ešte nepoznali peniaze. Na hodine slovenského jazyka sa zamysleli nad skutočnou hodnotou peňazí. Diskutovali o tom, čo si môžu a čo nemôžu ľudia kúpiť za peniaze.. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním. Svoju šikovnosť a postreh využili pri ukladaní peňazí, skladaní rozstrihanej 500 eurovej bankovky a riešením finančného úlohy. Na hodine výtvarnej výchovy si sami nakreslili ľubovoľnú bankovku a zahrali sa na rytcov mincí. Sme veľmi radi, že projektový deň žiakov obohatil o zážitky a vedomosti, ktoré využijú v bežnom živote.

Text a foto: Mgr. Beáta Babinová, 9.9.2020


 
 

Začiatok školského roka 2020/2021
MFG
Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti nielen na Slovensku, je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z dôležitých faktorov, ktoré významne prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do každodenného života ľudí.
Spolu so žiakmi 9.B triedy sme práve 8. septembra na hodine Matematická a finančná gramotnosť realizovali aktivity zamerané na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov. Žiaci navrhovali novú menu, nakupovali v obchode za presne stanovenú sumu, písali básne, dokončovali príbehy,....Pri zadaných úlohách žiaci museli  plánovať svoju činnosť, rozhodovať a zodpovedne hospodáriť so zvereným obnosom peňazí. So zadanými úlohami sa popasovali v skupinách a následne odprezentovali svoje riešenia ostatným žiakom.
Text a foto: Mgr. Trembuľáková Monika, 10.9.2020
MFG
Začiatok školského roka 2020/2021

Viac fotografií nájdete na našej facebookovej stránke.
 

 
 
Foto: Mgr. Erika Lukáčová, 2.9.2020
Začiatok školského roka 2020/2021
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah