4-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 4. oddelenie

Návšteva Vihorlatskej hvezdárne
Dňa 11.10.2022 navštívili deti 4. a 5. oddelenia ŠKD Vihorlatskú hvezdáreň. Pán lektor prostredníctvom zaujímavej prednášky spojenej s premietaním filmu oboznámil deti s tajomstvami a záhadami vesmíru a obohatil ich vedomosti o nové zaujímavé poznatky. Na záver si deti pozreli rozprávku s vesmírnou tematikou.
Text: Iveta Kakošová, 11.10.2022
Foto: Iveta Mochnacká
Tešíme sa na jar.
Vtáčiky nám to už oznamujú.
text a fotky: Adriana Sivá DiS., 6.3.2022
Tešíme sa na Vianoce
 
Príchod Mikuláša zvestuje blížiace sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Nezameniteľnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvára aj vianočná výzdoba v areáli školy, ktorú vytvorili šikovné ruky p. vychovávateliek.
 
 
Text a foto: Mochnacká, 5.odd., Stočková 6.odd., Dušáková 3.odd., Blaščáková 4.odd.

Jesenné listy
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah