4-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 2. oddelenie - Mravčekovia

Jesenné listy
Pugačevkársky Deň deti
Medzinárodný sviatok deti sme oslávili aj na našej škole. Vychovávateľky a asistenti pripravili pre deti zábavné odpoludnie plné zábavných a súťaživých hier. Deti v nich prejavili svoju zručnosť a radosť z pohybu. V závere odpoludnia si zacvičili aerobik. Ich súťaživosť vychovávateľky odmenili sladkosťami.
Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
 
Text: PaedDr. Magda Blaščáková, 9.6.2021
Pugačevkársky Deň detí
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah