4-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 4. oddelenie

Tešíme sa na jar.
Vtáčiky nám to už oznamujú.
text a fotky: Adriana Sivá DiS., 6.3.2022
Tešíme sa na Vianoce
 
Príchod Mikuláša zvestuje blížiace sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Nezameniteľnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvára aj vianočná výzdoba v areáli školy, ktorú vytvorili šikovné ruky p. vychovávateliek.
 
 
Text a foto: Mochnacká, 5.odd., Stočková 6.odd., Dušáková 3.odd., Blaščáková 4.odd.

Jesenné listy
Pugačevkársky Deň deti
Medzinárodný sviatok deti sme oslávili aj na našej škole. Vychovávateľky a asistenti pripravili pre deti zábavné odpoludnie plné zábavných a súťaživých hier. Deti v nich prejavili svoju zručnosť a radosť z pohybu. V závere odpoludnia si zacvičili aerobik. Ich súťaživosť vychovávateľky odmenili sladkosťami.
Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
 
Text: PaedDr. Magda Blaščáková, 9.6.2021
Pugačevkársky Deň detí
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah