4-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 4. oddelenie

Buďme k sebe slušní
Dňa 17.4.2023 sa v nových priestoroch SČK v HE pre deti nášho ŠKD uskutočnila preventívna aktivita v rámci Národného projektu ochrany detí pred násilím zameraná na rovesnícke násilie medzi žiakmi - šikana a kyberšikana. S problematikou najprv deti oboznámila PhDr. Anna Čopáková. Hovorila o rizikovom správaní, ako šikana vzniká, o formách šikany, čo treba robiť, keď sme svedkami šikany. Diskusia na túto tému bola zo strany detí veľmi bohatá, zapájali sa svojimi otázkami, resp. skúsenosťami so zlým správaním zo strany spolužiakov. Po diskusii si deti pozreli film o šikane. Pani Mgr. Jana Buričová, koordinátorka Ochrany detí pred násilím, oboznámila deti o nepretržitom fungovaní Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NICK, na ktorú môžu deti volať v prípade akéhokoľvek ohrozenia. Na záver mohli deti svoje pocity vyjadriť na papier kresbou o šikane a poznatky získané  na tejto aktivite overiť formou testu, za čo boli odmenené propagačnými materiálmi Národnej linky.
Text a foto: Iveta Kakošová, 17.4.2023
Návšteva Vihorlatskej hvezdárne
Dňa 11.10.2022 navštívili deti 4. a 5. oddelenia ŠKD Vihorlatskú hvezdáreň. Pán lektor prostredníctvom zaujímavej prednášky spojenej s premietaním filmu oboznámil deti s tajomstvami a záhadami vesmíru a obohatil ich vedomosti o nové zaujímavé poznatky. Na záver si deti pozreli rozprávku s vesmírnou tematikou.
Text: Iveta Kakošová, 11.10.2022
Foto: Iveta Mochnacká
Tešíme sa na jar.
Vtáčiky nám to už oznamujú.
text a fotky: Adriana Sivá DiS., 6.3.2022
Tešíme sa na Vianoce
 
Príchod Mikuláša zvestuje blížiace sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Nezameniteľnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvára aj vianočná výzdoba v areáli školy, ktorú vytvorili šikovné ruky p. vychovávateliek.
 
 
Text a foto: Mochnacká, 5.odd., Stočková 6.odd., Dušáková 3.odd., Blaščáková 4.odd.

Jesenné listy
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah