5-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 5. oddelenie

Aktívne pre Zem
Aj v ŠKD sme sa zamerali na zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov. Žiaci tretieho ročníka si „uplatnili vedomosti“ o ochrane našej drahocennej prírody. Keďže príroda im nie je ľahostajná, pustili sa do vypracovania spoločného projektu. Zamerali sa na spracovanie ekoaktivít, vďaka ktorým si zabezpečíme fungujúce životné prostredie. Prostredníctvom diskusie sme upriamili pozornosť detí na našu planétu, prírodu a životné prostredie a ich ochranu.
Text: Mgr. Zuzana Krasnay - školský podporný tím, 25.4.2023
Foto: Iveta Mochnacká
Návšteva Vihorlatskej hvezdárne
Dňa 11.10.2022 navštívili deti 4. a 5. oddelenia ŠKD Vihorlatskú hvezdáreň. Pán lektor prostredníctvom zaujímavej prednášky spojenej s premietaním filmu oboznámil deti s tajomstvami a záhadami vesmíru a obohatil ich vedomosti o nové zaujímavé poznatky. Na záver si deti pozreli rozprávku s vesmírnou tematikou.
Text: Iveta Kakošová, 11.10.2022
Foto: Iveta Mochnacká
Tešíme sa na Vianoce
 
Príchod Mikuláša zvestuje blížiace sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Nezameniteľnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvára aj vianočná výzdoba v areáli školy, ktorú vytvorili šikovné ruky p. vychovávateliek.
 
 
Text a foto: Mochnacká, 5.odd., Stočková 6.odd., Dušáková 3.odd., Blaščáková 4.odd.

Advent
Blíži sa prvý december a deti nezabudli pripomenúť, že sa tešia na adventný kalendár. Nekúpili sme žiadne čokoládové sladkosti ale jeden kalendár sme si spoločnými silami vytvorili. Do každej kapsičky sme vložili zmes kadejakých úloh, spoločných aktivít a prianí. A aké dobré skutky sa dnu skrývajú? Onedlho sa nám ukáže prvý!
Text a foto: Iveta Mochnacká, 18.11.2021
"Účesy, účesy... ach tie účesy..."
Takto sa spieva v známej pesničke. Aby sme si spríjemnili popoludňajšiu činnosť v ŠKD, zorganizovali sme pre deti zábavné popoludnie, kde sa tvorilo, vymýšľalo a parádilo. Deti si navzájom vytvárali účesy bežné, na každý deň, ale aj spoločenské. Pomáhali si gélmi, gumičkami, sponkami, čelenkami. Skutočne bolo na čo pozerať. Veď posúďte sami.
Text a foto : Iveta Mochnacká, 8.11.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah