6-oddelenie - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 6. oddelenie

Detská olympiáda
Dňa 25. júna 2019 sa v rámci ŠKD uskutočnila na školskom dvore Detská olympiáda. V nej si žiaci zo všetkých oddelení preverili svoju športovú zdatnosť, obratnosť, vytrvalosť v rôznych disciplínach. Aj napriek horúcemu slnečnému počasiu všetci so zápalom súťažili, aby dokázali, že v sebe majú športového ducha.
Text a foto: Iveta Kakošová, 6. oddelenie, 25.6.2019
Deň matiek - darček pre mamku
Súťaž hliadok mladých zdravotníkov
Dňa 3. mája 2019 územný spolok Červeného kríža v Humennom organizoval pre žiakov základných a stredných škol súťaž o prvej pomoci. Našu školu reprezentovala hliadka mladých zdravotníkov prvého stupňa, žiaci : Barbora Banníková, Zoja Vasilková, Dávid Godžák, Nina Drengubáková, Aneta Smolková a Diana Milčíková. V tejto súťaži si žiaci prevereli svoje praktické zručnosti o poskytovaní prvej pomoci, vedomosti o červenom kríži a vyskúšali si resuscitáciu na umelých figurínach. Svojimi poznatkami dokázali, že v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci budú úspešní. Veď prvá pomoc poskytovaná laickým záchrancom do príchodu odbornej lekárskej pomoci má veľký význam pri záchrane ľudského života.
 
Text a foto: Iveta Kakošová, 6. oddelenie, 5.5.2019
Červený kríž
Dňa 12. apríla 2019 hliadka mladých zdravotníkov prvého stupňa zo 6. oddelenia ŠKD navštívila Červený kríž v Humennom. Mladí dobrovoľníci ČK oboznámili žiakov so základmi poskytovania prvej pomoci pri rôznych úrazoch a precvičili si resuscitáciu na figurínach, stabilizovanú a protišokovú polohu. Žiaci sa dozvedeli aj zaujímavosti o ČK, jeho úlohách a poslaní. Táto akcia značne prispela k príprave HMZ na súťaž.
Text a foto: Iveta Kakošová, 14.4.2019
Lesná pedagogika
Dňa 10. apríla 2019 sa žiaci 4. a 6. oddelenia zúčastnili zaujímavej akcie s lesníkmi v parku pri kaštieli. Lesníci mali pripravené rôzne vedomostné a zábavné aktivity, pri ktorých sa žiaci niečo naučili ale aj zabavili. Obohatení o zaujímavé poznatky a zážitky sa žiaci vrátili do ŠKD a pokračovali v činnosti.
Text: Iveta Kakošová, 6. oddelenie, 14.4.2019
Foto: Iveta Mochnacká, 4. oddelenie
Exkurzia u hasičov
 
Apríl je mesiac lesov, zvýšenej starostlivosti o životné prostredie, mesiac, keď je zvýšené riziko požiarov. Z tohto dôvodu žiaci 4. a 6. oddelenia ŠKD navštívili Hasičský a záchranný zbor v Humennom. V požiarnej zbrojnici hasiči ukázali žiakom hasičské autá a ich výbavu. Predviedli im názorné ukážky, ktoré žiaci so záujmom sledovali a všetko si vyskúšali. Veľa sa dozvedeli o náročnosti a dôležitosti hasičského povolania a niektorých to možno aj inšpirovalo stať sa hasičom.
 
Text: Iveta Kakošová, 6. oddelenie, 7.4.2019
Foto: Iveta Mochnacká, 4. oddelenie
Výstava "Malokarpatská kraslica"
Dňa 1.4.2019 žiaci 4. a 6. oddelenia ŠKD navštívili výstavu "Malokarpatská kraslica" v Humenskom kaštieli. Na nej si žiaci prezreli veľkonočné kraslice zdobené rôznymi technikami. Výstava bola spojená s predajom a tak si niektorí žiaci zakúpili kraslicu aj domov. Plní umeleckých zážitkov sme sa vrátili do ŠKD.
Text: Iveta Kakošová, 1.4.2019
Foto: Iveta Mochnacká
Marec mesiac knihy - výstava kníh

Foto: Iveta Kakošová, 6. oddelenie ŠKD, 27.3.2019
 
Beseda s policajtkou
Dňa 15. februára 2019 sa v 6. oddelení ŠKD konala zaujímavá akcia - beseda s policajtkou Okresného riaditeľstva PZ v Humennom, pani Čopákovou. Téma bola aktuálna: Alkohol, drogy, kriminalita a šikana detí a mládeže. Pani policajtka zaujala deti svojím rozprávaním a príbehmi z praxe. Všetci napäto počúvali, dozvedeli sa, čomu sa majú vyhýbať a ako sa majú správať k svojim spolužiakom. Na záver besedy bola diskusia, počas ktorej deti zasypali pani Čopákovú mnohými otázkami, zaujímalo ich aj ako sa stať dobrým policajtom. Táto beseda poskytla deťom pozoruhodné informácie a obohatila ich vedomosti.
Text a foto: Iveta Kakošová, 18.2.2019
Fantázia v snehu
Perinbaba k nám tohto roku bola štedrá a bohato nám nadelila sneh. S deťmi všetkých oddelení sme trávili kopec času na školskom dvore. Žiaci stavali snehuliakov, snežné hrady, snehových anjelov alebo sa len zabávali guľovačkou.
Text a foto: Petra Stariatová, 20.1.2019

Veselá sánkovačka
Dňa 11. januára 2019 sa žiaci 6. oddelenia ŠKD zúčastnili sánkovačky v parku pri Humenskom kaštieli. Teplo oblečení sa spúšťali na klzákoch a boboch zo zasneženého kopca. Mráz všetkým vyštípal líca ale nikomu to nevadilo. Z kopca sa ozýval detský krik a smiech. Vymrznutí, mierne unavení, ale bohatí o krásne zážitky z veselej sánkovačky sme sa vrátili do ŠKD a pokračovali v činnosti.
Text a foto: Iveta Kakošová, 11.1.2019
Návšteva knižnice
Koncom októbra žiaci 6. oddelenia ŠKD navštívili Vihorlatskú knižnicu v rámci čitateľskej gramotnosti. Žiakov milo privítala pani knihovníčka, ktorá ich oboznámila s výpožičným poriadkom v knižnici, aké knihy sú v knižnici, s usporiadaním kníh a podobne. So záujmom si vypočuli aj prečítanú rozprávku. V nasledujúcej diskusii sa žiaci dozvedeli o dôležitosti čítania pre rozvoj slovnej zásoby a významných autoroch detskej literatúry. Potom si žiaci prezreli knižnicu, prečítali úryvky z kníh. Obohatení o nové zážitky sa vrátili do školy.
4.11.2018

Pohybom ku zdraviu
Štvrtkové jesenné počasie nám prialo a tak sme sa rozhodli zašportovať a zasúťažiť si. Veď  odvaha a šikovnosť nám skutočne nechýbala. Hravo a s úsmevom sme zvládli každú disciplínu a aj prekážku. Vyskúšali sme si jazdu na kolobežkách, skákanie s loptou, hod granátom na cieľ. Prežili sme super popoludnie, z ktorého sme si odniesli dobrú náladu a pekné spomienky.
22.10.2018
Šarkaniáda
Jeseň k nám dorazila a s ňou aj príroda sprevádzaná pestrými farbami. Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré patrí aj výroba, maľovanie a púšťanie šarkanov. My sme si dnes zasúťažili v našej každoročnej Šarkániade a poviem Vám pravdu, bol to ťažký výber. Šarkany boli nádherne a prešpekulované do poslednej bodky. Každé dieťa odchádzalo s cenou zaslúžene. Veď posúďte sami...
Šarkániadu pripravili a ceny zabezpečili vychovávateľky Petronela Čorná a Petra Stariatová.
19.10.2018
Ujo Ľubo v ŠKD
Dnes veľký zážitok pre všetkých žiakov ŠKD. Pozvanie prijal veselý Ujo Ľubo a tancovalo sa, spievalo a súťažilo. Veď posúďte sami.
Návrat na obsah