6-oddelenie - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 6. oddelenie

Beseda s policajtkou
Dňa 15. februára 2019 sa v 6. oddelení ŠKD konala zaujímavá akcia - beseda s policajtkou Okresného riaditeľstva PZ v Humennom, pani Čopákovou. Téma bola aktuálna: Alkohol, drogy, kriminalita a šikana detí a mládeže. Pani policajtka zaujala deti svojím rozprávaním a príbehmi z praxe. Všetci napäto počúvali, dozvedeli sa, čomu sa majú vyhýbať a ako sa majú správať k svojim spolužiakom. Na záver besedy bola diskusia, počas ktorej deti zasypali pani Čopákovú mnohými otázkami, zaujímalo ich aj ako sa stať dobrým policajtom. Táto beseda poskytla deťom pozoruhodné informácie a obohatila ich vedomosti.
Text a foto: Iveta Kakošová, 18.2.2019
Fantázia v snehu
Perinbaba k nám tohto roku bola štedrá a bohato nám nadelila sneh. S deťmi všetkých oddelení sme trávili kopec času na školskom dvore. Žiaci stavali snehuliakov, snežné hrady, snehových anjelov alebo sa len zabávali guľovačkou.
Text a foto: Petra Stariatová, 20.1.2019

Veselá sánkovačka
Dňa 11. januára 2019 sa žiaci 6. oddelenia ŠKD zúčastnili sánkovačky v parku pri Humenskom kaštieli. Teplo oblečení sa spúšťali na klzákoch a boboch zo zasneženého kopca. Mráz všetkým vyštípal líca ale nikomu to nevadilo. Z kopca sa ozýval detský krik a smiech. Vymrznutí, mierne unavení, ale bohatí o krásne zážitky z veselej sánkovačky sme sa vrátili do ŠKD a pokračovali v činnosti.
Text a foto: Iveta Kakošová, 11.1.2019
Návšteva knižnice
Koncom októbra žiaci 6. oddelenia ŠKD navštívili Vihorlatskú knižnicu v rámci čitateľskej gramotnosti. Žiakov milo privítala pani knihovníčka, ktorá ich oboznámila s výpožičným poriadkom v knižnici, aké knihy sú v knižnici, s usporiadaním kníh a podobne. So záujmom si vypočuli aj prečítanú rozprávku. V nasledujúcej diskusii sa žiaci dozvedeli o dôležitosti čítania pre rozvoj slovnej zásoby a významných autoroch detskej literatúry. Potom si žiaci prezreli knižnicu, prečítali úryvky z kníh. Obohatení o nové zážitky sa vrátili do školy.
4.11.2018

Pohybom ku zdraviu
Štvrtkové jesenné počasie nám prialo a tak sme sa rozhodli zašportovať a zasúťažiť si. Veď  odvaha a šikovnosť nám skutočne nechýbala. Hravo a s úsmevom sme zvládli každú disciplínu a aj prekážku. Vyskúšali sme si jazdu na kolobežkách, skákanie s loptou, hod granátom na cieľ. Prežili sme super popoludnie, z ktorého sme si odniesli dobrú náladu a pekné spomienky.
22.10.2018
Šarkaniáda
Jeseň k nám dorazila a s ňou aj príroda sprevádzaná pestrými farbami. Súčasťou jesene sú aj detské hry, medzi ktoré patrí aj výroba, maľovanie a púšťanie šarkanov. My sme si dnes zasúťažili v našej každoročnej Šarkániade a poviem Vám pravdu, bol to ťažký výber. Šarkany boli nádherne a prešpekulované do poslednej bodky. Každé dieťa odchádzalo s cenou zaslúžene. Veď posúďte sami...
Šarkániadu pripravili a ceny zabezpečili vychovávateľky Petronela Čorná a Petra Stariatová.
19.10.2018
Ujo Ľubo v ŠKD
Dnes veľký zážitok pre všetkých žiakov ŠKD. Pozvanie prijal veselý Ujo Ľubo a tancovalo sa, spievalo a súťažilo. Veď posúďte sami.
Návrat na obsah