7-oddelenie - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - 7. oddelenie

Aký som / Aká som
Posledný októbrový týždeň žiaci 7. oddelenia ŠKD diskutovali na tému osobnosť - dobré a zlé vlastnosti človeka. Výsledkom poznania bol projekt, pri ktorom maľovali, obkresľovali, strihali a lepili. Na zelenú ruku napísali svoje dobré vlastnosti a na ruku červenú zasa zlé. Zistili, že je ľahké hodnotiť správanie iných, no je veľmi náročné ohodnotiť seba samého. Napokon slávnostne prisahali a svojím podpisom potvrdili, že sa budú snažiť svoje zlé vlastnosti odstrániť a svoje dobré vlastnosti si udržia.
A akí sme? Nuž, takí sme - každý jedineční!
Text a foto: Mgr. Veronika Gavurová, 27.10.2022
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah