AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
AKTIVITY

AKTIVITY 1      AKTIVITY 2


Zima, zima, zimička
Zimné obdobie sa viaže s rôznymi aktivitami. My so žiakmi so 4.C sme si december doslova užili. Naše foto sú toho dôkazom. Tvorili sme, hrali, užívali sme. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Breková, Mgr. Halecká, 19.12.2021
Medovníky, medovníky a ešte raz medovníky....
Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií. Jednou z nich je aj pečenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku.
Upiecť a ozdobiť medovník nie je veru ľahké. No deti z tried 2.B, 3.A, 4.C sa toho zhostili s plným nasadením. Cesto si vyvaľkali, s radosťou vykrajovali a s vášňou ozdobovali. Kuchynkou sa niesla neskutočná vôňa a tvorivá atmosféra. Táto aktivita srdiečka žiakov potešila, takže Vianoce môžu prísť, naše deti sú pripravené. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Breková, Mgr. Dolobáčová, Zuzana Dušáková, 19.12.2021
Grantový program nadácie Orange
Jednou z ďalších veľkých radostí našich Pugačevkárov je úspešnosť v grantovom programe E-školy pre budúcnosť od Nadácie Orange. Náš projekt sme pomenovali MLADÍ HUDOBNÍ PRODUCENTI. Vďaka finančnej podpore, ktorú nám Nadácia Orange poskytne, zakúpime zariadenia pre vlastné nahrávacie štúdio. Jeho vybudovaniu a práci s novou zvukovou technikou sa budeme venovať na hodinách hudobnej výchovy so žiakmi 6. - 8. ročníka. Našou úlohou bude vytvoriť CD nahrávku slovenských, detských či ľudových piesní. Nahrávky venujeme materským školám v Humennom, ktoré vďaka nám získajú výbornú a veselú didaktickú pomôcku. O našej práci vás budeme priebežne informovať na stránke školy. Držte nám palce!
Text: Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Veronika Hrubovská, 17.12.2021
Vianočný stromček pre vtáčiky
V tomto predvianočnom období, keď každý z nás myslí na toho druhého o trošku viac, sa rozhodli aj naši malí Pugačevkári vytvoriť jeden dokonalý vianočný strom. Nezdobia ho žiadne svetielka ani lesklé vianočné gule. Jeho najkrajšou a najvzácnejšou ozdobou sú vtáčiky, ktoré prezimujú tu u nás. A aby mali štedré a veselé nielen Vianoce, ale celý dlhý zimný čas, do nového kŕmidla im pravidelne dávajú malí školáci niečo dobré do zobáčika. Za krásne nové kŕmidlo sme veľmi vďační študentom zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom. Tí ho pre nás vyrobili  v rámci svojej odbornej praxe. Hľadáte dokonalý vianočný stromček? Jeden taký máme pred našou Pugačevkou. Príďte sa presvedčiť!
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, 16.12.2021
Poďakovanie
Úprimné a veľké poďakovanie patrí pani Mgr. Petronele Čisľákovej, ktorá významným spôsobom podporila našu základnú školu. Vďaka jej pomoci a finančnej podpore sme mali možnosť zakúpiť učebné pomôcky, ktoré výrazným spôsobom prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Získali sme tak rôzne didaktické hry a učebné materiály zamerané na rozvoj matematických schopností, komunikačných zručností, vyjadrovacích schopností, logického myslenia, predstavivosti či slovnej zásoby. Niektoré z nich sme už aj plnohodnotne využili a na ďalšie sa tešíme už v najbližšej dobe. Ešte raz veľké ĎAKUJEME!
Text a foto: Mgr. Eva Mažeriková, 16.12.2021
Deň ľudských práv na Pugačevke
Desiaty december je Dňom ľudských práv. tento významný deň sme si na našej škole pripomenuli aktivitou „Ľudské práva v nás“. Žiakov 5.B triedy sme do ľudskoprávnej problematiky vtiahli súťažno-zábavnou formou. Počas dvoch vyučovacích hodín sme sa venovali rôznym aktivitám s cieľom podčiarknuť podstatu ľudských práv a nevyhnutnosť ich dodržiavania. Osobitnú pozornosť sme venovali právam detí a porovnaniu života našich detí so životom tých, ktoré sú využívané ako lacná pracovná sila. Zážitkovou formou sa žiaci vžili do pocitu detí, ktoré namiesto vzdelávania sa v škole ťažko pracujú. Pocítili, že ľudské práva nemusia byť samozrejmosťou. Aj keď viaceré aktivity mali podobu súťaže a rivalita medzi súťažnými družstvami bola veľká, víťazmi sa stali všetci. Ukázali, že im táto téma nie je ľahostajná. Pochopili, že s ľudskými právami kráča ruka v ruke zodpovednosť. Uvedomili si, že dôležité je nielen sebapresadzovanie, ale aj preukazovanie úcty a rešpektu voči ostatným. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychyová,  10.12.2021
Deň ľudských práv na Pugačevke
Pugačevkári odovzdali lásku seniorom v krabičkách
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do vzácneho projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Žiaci našej školy spolu so svojimi rodičmi pripravili krásne krabicové prekvapenia, ktoré sme dnes odovzdali koordinátorke - Janke Ulipovej. Veríme, že vo vianočné dni naše darčeky potešia seniorov v sociálnych zariadeniach.
Ďakujeme všetkým rodičom za podporu.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Petronela Čorná, 6.12.2021
Na svätého Mikuláša
Pugačevkári sú šikovní a poslušní žiaci, o čom svedčí, že ich dnes navštívil svätý Mikuláš. Tomuto svätcovi bolo venované i krátke pásmo v školskom rozhlase, ktoré si pripravili naši tretiaci z 3.C.
Následne deti poslušne čakali v mikulášskom a sviatočnom oblečení. Mikuláš ich odmenil sladkosťami, z ktorých mali veľkú radosť. Veríme, že príde aj o rok. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Viera Megelová, 6.12.2021
Foto: Adriana Sivá
Pugačevkári spomínali aj blahoželali

Škola je veľký dom.
Škola je celá veľká.
Žijú v nej školáci
a pani učiteľka.
 
Aj v duchu týchto nádherných slov od Milana Rúfusa sme na hodine OBN u šiestakov nahlas uvažovali, či je 60 rokov v živote školy veľa alebo málo. S veľkým záujmom sme si prelistovali školskú kroniku a vyrobili veľkoformátové blahoželanie našej škole k narodeninám.
Tak teda, milá Pugačevka, naši žiaci Ti k Tvojim narodeninám prajú „veľa úspešných žiakov a naďalej dobrých učiteľov, zdravia, šťastia a peňazí“. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 3.12.2021
Červené stužky znovu inak
Už niekoľko rokov sa naša škola aktívne zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky. Jej podstatou je rôznymi spôsobmi informovať žiakov o veľmi vážnej chorobe AIDS, ktorá patrí medzi najväčších “zabijakov“ už niekoľko rokov. Aj napriek tomu, že na Slovensku to zatiaľ možno s touto chorobou až také zlé nie je, pripravujeme každý rok pre našich deviatakov zaujímavé podujatia. Nimi chceme žiakom priblížiť túto vážnu problematiku.
Hoci je v dnešnej dobe náročné niektoré naplánované aktivity realizovať, rozhodli sme sa aspoň niečím prispieť. A tak sme sa v tomto roku zapojili do výtvarnej súťaže „Červené stužky“. 1. decembra deviataci absolvovali prednášku a zároveň besedu, ktorou sme im priblížili podujatie s názvom Hrou proti AIDS. Žiaci boli aktívni, téma ich veľmi zaujala. Verím, že sme spolu našli cestu, akou sa problému AIDS v budúcnosti vyhnúť. V škole sa predsa nemáme iba vzdelávať, ale aj viesť našich žiakov k tomu, aby sa v budúcnosti vedeli správne a zodpovedne rozhodnúť.  
text: Mgr. Andrea Polanská, 2.12.2021
foto: Mgr. Silvia Brzychcyová
Obľúbená kniha
Prostredníctvom čítania kníh dokážeme prežívať veľké množstvo príbehov, bojujeme so zlom, šteklia nás v bruchu motýle zamilovanosti... Čítanie však dáva základ aj mnohým zručnostiam, ktoré budú deti v živote potrebovať.
Žiaci z 5.B si dnes na hodinu literatúry priniesli vlastné obľúbené knihy, každý si pripravil úryvok a spolužiakom ho prečítal. Jednotlivé tituly si deti navzájom odporúčali. Obľube sa stále tešia rozprávky, príbehy o Harrym Potterovi, no svoje miesto už zaujímajú i dievčenské romány.
Nech je teda kniha našim každodenným spoločníkom a priateľom zároveň.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 30.11.2021
Vianočný trh
Projekt  finančnej gramotnosti mieri do finále. V rámci tohto projektu pani učiteľky so svojimi žiakmi vyrobili množstvo krásnych výrobkov a dekorácií. Spolupracovali, vzájomne sa podporovali, pretože vedeli, že tým pomôžu iným.
Prehliadka týchto výrobkov spojená s predajom sa  uskutočnila 26.11.2021 na vianočnom trhu pri našej škole. My, Pugačevkári, sa radi zapájame do charitatívnych podujatí, a preto vyzbierané peniaze pôjdu pre žiakov našej Pugačevky, ktorí to najviac potrebujú.
Na záver citujeme myšlienky vianočného trhu: „Pre radosť zájdite, darček tu nájdete.“
„Kúp za málo, daruj iným veľa.“
Veríme, že odtiaľ odišiel každý jeden s pocitom radosti a s malým darčekom, ktorý ďalej niekomu daruje a vyčaruje úsmev na tvári. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Mgr. Monika Trembuľáková, Mgr. Jana Šubertová, 28.11.2021
Foto: Adriana Sivá
Kompostujeme v 4.A
Bioodpad tvorí 45% všetkého komunálneho odpadu, takže má nárok na povšimnutie. Čo je to bioodpad a ako ho využiť v náš prospech sme sa naučili v rámci enviroaktivity „Dážďovka recyklátorka“. Vytvorili sme plagát, na ktorý sme nalepili alebo nakresli 20 zložiek bioodpadu, zistili a napísali 5 organizmov, ktoré bioodpad rozkladajú a dopísali podmienky, pri ktorých kompostovanie funguje. Veľmi sa tešíme, že viac ako polovica žiakov 4.A triedy doma bioodpad kompostuje a premieňa ho tak na cennú surovinu.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 26.11.2021
Projekt finančnej gramotnosti pokračuje
Sme žiaci deviateho ročníka a chceli by sme vám predstaviť náš projekt. Jeho cieľom bolo vytvoriť dve cvičné firmy – EKOnik, DEKOR BOX.
Vyhľadávali sme potrebné informácie, dokumenty, vypisovali sme ich a naučili sa, čo všetko prináša mať vlastnú firmu. Všetci žiaci sa spojili, aby vytvorili jedinečné ozdoby na najčarovnejší sviatok v roku – Vianoce. Každý žiak mal nejakú úlohu. Vytvárali sme logá, plagáty, internetovú stránku, ale aj pečiatky. Učili sme sa prakticky využívať naše poznatky, pripraviť sa na budúce povolanie, ale hlavne pomáhať druhým.
Výťažok z projektu venujeme na charitatívne účely. Prezrite si náš katóg výrobkov.
Text: deviataci, 25.11.2021
Prianie škole k jubileu
Naša škola má svoj sviatok. Už 60 rokov učí deti, ako sa učiť. Žiadna oslava sa nezaobíde bez torty. Atelieristi a žiaci 3.b triedy „upiekli“ sladkú, čokoládovú tortu – výtvarné dielko práve pre ňu.
Ku krásnemu jubileu našej Pugačevke želáme ... veľa zvedavých a úspešných žiakov, ktorí sú našou budúcnosťou, ... tvorivých a obetavých učiteľov, ktorí sú dôležití pre atraktívnu, tvorivú, empatickú školu, akou naša Pugačevka je. Všetko najlepšie, školička naša!
 
Text a foto: Mgr. Iveta Šepeľová, 23.11.2021
2.B sa učila o planéte Zem
V našej triede 2.B sme sa učili o našej Zemeguli. Naučili sme sa nové veci. Naša Zem je guľatá a otáča sa.  Slnko nie je planéta, ale žeravá hviezda. Na Zemi požívame viac ako 7000 jazykov, my Slováci hovoríme po slovensky. Zemeguľa má šesť svetadielov: Amerika, Afrika, Ázia, Austrália, Antarktída a Európa. Na týchto svetadieloch žije okolo 7,8 miliárd ľudí a množstvo zvierat. Niektoré zvieratá už vyhynuli. Ľudia majú rôzne farby pokožky. V Slnečnej sústave je osem planét: Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. V strede Zeme je horúce jadro. Naučili sme sa naozaj veľa a keby ste chceli vedieť viac, príďte sa nás opýtať.
Text: Rebeka Hužvárová, 2.B, 21.11.2021
Foto: Mgr. Petra Dolobáčová
Bubnovačka na Pugačevke
Mesiac november obsahuje viacero významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Práve preto si organizácie, ktoré na Slovensku pôsobia, zvolili 19. november za deň, kedy by malo byť DETI LEPŠIE POČUŤ.
Bubnovačka má symbolicky upozorniť na to, aké dôležité je chrániť deti pred násilím. My, Pugačevkári sa do BUBNOVAČKY radi a pravidelne zapájame, pretože si vážnosť tejto témy plne uvedomujeme. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a zľahčovať. V piatok 19. novembra si teda deti priniesli do školy drevené varešky. Počas štvrtej vyučovacej hodiny sa zo školského rozhlasu ozvala zvučka novej školskej hymny a v sprievode úžasného spevu našich Púpavienok a pani vychovávateľky Zuzky Dušákovej a pani učiteľky Petry Dolobáčovej sa  pustili všetci žiaci našej školy do rytmického bubnovania.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Eva Ontkocová
Foto: Oliver Taliga, Samuel Lojan, Dianka Orechovská (9.A)
Bubnovačka 2021
Imatrikulácia v 1.B
Dnes popoludní konečne nastala tá chvíľa, na ktorú prváci z 1.B triedy ZŠ Pugačevova tak dlho čakali. Otvorili sa dvere a do 1.B za sprievodu fanfár vstúpila naša kráľovská výsosť - pani riaditeľka našej školskej ríše PaedDr. Pavlina Kurucová, aby pasovala žiackych učňov  za prvákov nášho školského kráľovstva. Túto jedinečnú udalosť však prerušila Čierna víla, ktorá na našich učňov uvalila strašnú kliatbu. Nikdy sa nenaučia čítať, budú škaredo písať, nebudú vedieť kresliť, spievať a ani cvičiť. Našťastie tam bola Biela víla, ktorá ju presvedčila, aby dala detičkám ešte šancu. Čierna víla im zadala mnoho úloh, ktoré hravo zvládli, a tak jej kliatbu zlomili. Taktiež ich oboznámila s dôležitou listinou, ako sa majú správať v našej ríši. Po spoločnom  prednesení sľubu už nič nestálo v ceste IMATRIKULÁCII PRVÁKOV. Všetci učni sa stali „pravými“ prvákmi našej školskej ríše a na znak toho dostali potvrdzujúci dekrét. Po slávnostnom akte bolo pre prvákov pripravené pohostenie, o ktoré sa postarali rodičia našich žiakov, za čo im srdečne ďakujeme.
Všetky fotografie si pozrite v albume 1 a albume 2 na našom facebooku.
Text: Mgr. Andrea Macejová, 18.11.2021
Imatrikuácia v I.B
Pasovanie prváčikov v I.A
16. novembra 2021 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnila milá slávnosť  – prestup novoprijatých žiakov z cechu škôlkarského do cechu školákov.
Pasovačka prváčikov v I.A sa pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej, vychovávateľky Ivety Kakošovej a asistentky Mgr. Márie Čornej niesla v znamení rozprávky.
Prváci spolu s ufónikom Mimom postupne navštívili tieto krajiny: Čítankovo, Počtárikovo, Športovkovo a Šikulkovo.  V každej krajine prváčence návštevníkovi z planéty A 1 ukázali, čo sa stihli za dva mesiace v škole naučiť. V krajine čítania museli všetkým ukázať, že poznajú písmená a vedia k písmenkám predniesť básničky. V krajine Počtárikovo rozoznávali číslice, ku každému číslu recitovali básničky a spievali piesne. Športovkovo a Šikovníkovo sa stali krajinami, v ktorých naše prváčence museli preukázať zručnosti v cvičení a prenášaní vajíčok v lyžici.
Týmito splnenými zadaniami žiaci vyhoveli všetkým požiadavkám, ktoré boli na nich kladené a za odmenu od Čítanka, Počtárika, Športovka a Šikovníka dostali zvonec do kráľovstva školákov. Museli však ešte zložiť sľub, v ktorom na svoju prvácku česť prisahali, že budú v škole pozorní, budú pekne písať a budú dodržiavať pravidlá slušného správania. Ich kráľovná – riaditeľky školy PaedDr. Pavlina Kurucová, ceruzkou pasovala prváčikov za riadnych školákov. Novoprijatí žiaci boli obdarení imatrikulačnými listami a drobnými darčekmi. Slávnostné pasovanie ukončili malí školáci zaspievaním prváckej hymny.  
Naše vzájomne strávené popoludnie sa nieslo v nesmierne príjemnej atmosfére. Všetky fotografie si pozrite v albume 1 a albume 2 na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 17.11.2021
Výzdoba: Iveta Kakošová, Mgr. Mária Čorná
Hudobný sprievod: Mgr. Veronika Hrubovská
Pasovanie prváčikov v I.A
Zem – jedinečný domov
„Ľudia rozpútali vojnu proti prírode. Musíme ju ukončiť. Planéta Zem je naším jediným domovom. Globálne otepľovanie musíme obmedziť na 1,5 °C. Je čas spoločne konať.“
(Charles Michel)
 
 
Uvedomovanie si, že život ako taký i existencia všetkých živých organizmov vrátane človeka sú v tomto momente a pri všetkých výdobytkoch vedy a techniky viazané iba na planétu Zem, bolo hlavnou motiváciou pre zrealizovanie projektového vyučovania na hodinách environmentálnej výchovy a geografie.
Projekt „Zem – jedinečný domov“ bol realizovaný niekoľko týždňov, v rámci ktorých žiaci piateho ročníka pátrali po výnimočnosti našej Zeme a krajiny. Vychádzajúc z poznatkov z geografie o vesmírnych telesách a ich polohe v našej slnečnej sústave, znázorňovali slnečnú sústavu, tvorili projekty a charakteristiky planéty Zem.
Naši piataci si jasne uvedomujú obmedzenosť zdrojov a možností, ktoré nám naša Zem ponúka. Projekt im poskytol vedomosť, že Zem je ako špajza, z ktorej si berieme nielen my, ale budú z nej brať aj ďalšie generácie. Nemáme k dispozícii viac zdrojov. Zem je jediné dostupné miesto pre život. Ak máme prežiť my i naši potomkovia, je nevyhnutné, aby sme cieľavedome vychovávali a vzdelávali environmentálne uvedomelú mládež a tak pretvárali celú spoločnosť.
Zachovanie podmienok života na jedinečnej a krásnej planéte Zem má byť prirodzenou snahou každého z nás.
My sa o to snažíme, a aj preto sme mali zimomriavky po tele, keď sme sa vzájomne informovali, že sa v domácnostiach snažíme žiť štýlom ZERO WASTE alebo dodržiavať ekologické desatoro.
Realizácia projektového vyučovania bola jedinečnou ukážkou toho, že takéto zmeny sa môžu diať pred našimi očami. Že mladí ľudia chcú žiť v čistejšom prostredí, na krajšej planéte.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, Mgr. V. Megelová, 16.11.2021
Sviatok svätého Martina
Sviatok sv. Martina sa oslavuje 11. novembra. V našich krajoch sa traduje, že tento svätec prichádza na bielom koni.
My 4.C sme si tento deň spríjemnili projektovým vyučovaním. Okrem zaujímavých informácií a tvorenia, mali deti najväčšiu zábavu z dramatizácie legendy o sv. Martinovi.
Text a foto: Mgr. Michaela Breková, 4.C, 15.11.2021
Šiestaci v starovekom Egypte
V tomto týždni sme sa so žiakmi 6.B triedy vybrali na hodinách dejepisu do starovekého Egypta. Rôznorodými aktivitami sme sa naučili mnoho poznatkov o mumifikácii, vyrobili sme krásne sarkofágy i múmie. Porozprávali sme si o postavení faraóna v egyptskej spoločnosti. Spoznali sme aj egyptskú módu a spôsob obliekania. Žiaci mali možnosť vyskúšať si honosné oblečenie priamo na sebe a zažiť vyučovanie v lavici ako faraón či egyptská princezná. Na príklade Tutanchamónovej zlatej pohrebnej masky si žiaci vytvorili vlastné. Skutočne sa im vydarili.
Veríme, že aj takýto spôsob vyučovania má svoje miesto v procese vzdelávania. Všetkým žiakom vyslovujeme obdiv za perfektne odvedenú prácu a usilovnosť.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 12.11.2021
Pugačevkári nadšení „ZERO WASTE“ životným štýlom
Včera aj dnes sme sa spolu s piatakmi na hodine ENV spoločne nadchli pre ZERO WASTE životný štýl.
Nie je to žiaden novodobý výmysel. Je to postoj, ale aj filozofia, ktorú už vyznávali a žili aj naši predkovia. Len nemala takýto moderný názov.
Povedali sme si o zásadách, ktorými sa dá dosiahnuť minimalizovanie odpadu.
Ukázali sme si, že plastové vrecko či nákupná taška sa dajú nahradiť plátennými, ktoré sa dajú použiť znovu a znovu. Aj za plastové nápojové slamky sme našli náhradu- nerezové slamky. Kozmetické odličovacie či čistiace tampóny sme nahradili prateľnými látkovými.
Zoznámili sme sa aj s lufou valcovitou, ktorej sušené plody sa používajú na výrobu prírodnej hubky do kúpeľne či kuchyne. Vďaka 100 % prírodnému pôvodu je možné ju bez problémov kompostovať .
Na záver sme si vyrobili voskovaný obrúsok, vhodný na používanie do kuchyne, čím nahradíme klasické papierové obrúsky. Nastrúhaný včelí vosk roztopený teplom žehličky sa krásne vpil do bavlnenej látky a po vychladnutí bol na svete jednoducho a po domácky vyrobený voskovaný obrúsok.
Deti neskrývali nadšenie a my sme radi, že vychovávame generáciu environmentálne uvedomelých občanov.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 9.11.2021
LAPBOOK v geografii
Naši piataci si vytvárajú interaktívnu knihu, ktorá nám pomáha utriediť nové informácie z geografie vo forme LAPBOOK. Každý jeden žiakmi vytvorený lapbook je originál a vysoko motivačný. Vedie žiakov k upevneniu faktov z geografie a aj k estetickému cíteniu. Rešpektuje všetky štýly učenia. Žiaci sa svojou prácou učia prezentovať.
Ďakujem žiakom 5.A triedy za prejavený záujem, nadšenie a radosť z výsledku!
Text a foto: Katarína Jakubčová 7.11.2021
Deň s Pippi Dlhou Pančuchou
 
Na okraji malého mestečka stojí vila Vilôčka a v nej býva úplne samo deväťročné dievčatko s vlasmi ryšavými ako líška, spletenými do vrkočov, obrovskou silou, hlavou plnou výborných nápadov a srdcom tak veľkým a dobrým, že by sa doňho vošiel celý svet. Svojrázne dievčatko spolu so svojimi kamarátmi zažíva kopec zábavy a dobrodružstiev. Keďže aj naši žiaci majú radi zábavu a dobrodružstvá ako ich literárna hrdinka, pripravila som pre nich pár úloh. Žiaci pracovali v skupinách  Mali vymyslieť rozvrh hodín plný zábavy a šibalstiev, pri ktorom by sa ani Pippi nenudila, napísať pre ňu list, recept, ktorým by mohli pohostiť svojich kamarátov, napísať na čo sú hrdí, čo už dokázali, čo sa im podarilo zvládnuť ale aj to, čo by  v živote  chceli skúsiť, čo ešte nikdy neskúsili, ale veľmi by to chceli. Svoje práce jednotlivé skupiny prezentovali pred ostatnými spolužiakmi.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto : Mgr. Beáta Babinová, 5.11.2021
Ponožkový október
Ako už všetci dobre viete, naša škola sa zapojila do charitatívnej akcie „Ponožkový október“. Dnes sme si ponožky pre ľudí bez domova spočítali ! Máme obrovskú radosť a posielame odkaz od detí, ktoré aj vďaka tejto krásnej akcii pochopili prečo treba pomáhať. Ďakujeme VŠETKÝM za krásnych 100 párov ponožiek!!
Text a video: Zuzana Dušáková, Marianna Stočková, 5.11.2021
Ponožkový október
Ponožkový október - vyhodnotenie
Pes je živý tvor, nie hračka
Každé dieťa túži mať doma štvornohého miláčika.
No niekedy sa stáva, že po istom čase začne byť psíček, či mačička príťažou a skončí samotné na ulici, či v útulku. O tom, aké podmienky a život majú takéto nechcené zvieratká sa dnes presvedčili žiaci 4.A na exkurzii v útulku Humenské labky. Pracovníci OZ im porozprávali o každodennej starostlivosti, veterinárnych vyšetreniach a adopciách psíkov a mačičiek. Žiaci pochopili, že mať zvieratko prináša veľa práce a obety. Zážitkové vyučovanie naplnilo svoj cieľ a my z celého srdca prajeme týmto zvieratkám, aby sa čo najskôr z tejto ,,prestupnej stanice,, dostali do ozajstných DOMOVOV.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 5.11.2021
Moja rodina
Vždy, keď počujem slovo rodina, predstavím si môj domov, stále usmievavú a láskavú mamu, pracovitého ocka, ... Aj takéto slová dnes na hodine vlastivedy padli pri téme Moja rodina. Čo všetko prezradili o svojej rodine žiaci 3.A, si pozrite v nasledujúcom videu.
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 3.11.2021
Moja rodina
Matematika zábavne
Keďže je všeobecne známe, že rozmanitosť úloh motivuje žiakov k ich riešeniu a osvojujú si tak dané poznatky nenásilnou a hravou formou, v 2.A triede sme sa to rozhodli využiť okrem iného aj na hodine matematiky, kde si počas hry deti precvičovali geometriu, učili sa trpezlivosti a zábavnou formou súťažili medzi sebou navzájom, komu sa podarí rýchlejšie splniť dané úlohy. Táto moderná forma práce žiakov veľmi zaujala, preto sa k nej plánujeme opätovne vracať a využívať ju nielen na hodinách matematiky.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 3.11.2021
Máme radi našich starých rodičov
Hoci boli žiaci 4.A už dvakrát v karanténe a času bolo málo, veľmi chceli potešiť svojich starých rodičov. Preto si pripravili krátky program, ktorý im s úctou a vďakou posielajú v tomto videu: https://youtu.be/idnlpg6PKTw
Text a video: Mgr. Monika Gajdošová, 1.11.2021
Máme radi našich starých rodičov
Halloween
Posledný deň vyučovania v 4.C sa niesol v duchu netradičných aktivít. V triede sa vyučovalo podľa halloweenskeho rozvrhu. Žiaci riešili halloweenske úlohy – čítali, písali, počítali a maľovali. No hodinu telesnej si užili najviac. V rytme piesne strašidlá sa vytancovali až-až ... Zaujalo ich aj halloweenske kuchtenie a to sa im aj naozaj vydarilo. Veru, bolo nám spolu veselo. Všetky fotografie nájdete na našom facebooku.
Text a foto: mgr. Michaela Breková, 29.10.2021
Štedrosť jesene
Jeseň je zo všetkých ročných období to, čo ponúka človeku najviac a žiada najmenej. My, členovia záujmového krúžku Mladý poľovník a ochranár prírody z našej Pugačevky vieme využiť rôznymi spôsobmi to, čo nám ponúka jesenná príroda. A hlavne vieme, že ak chceme mať prírodu peknú a čistú, musíme sa o ňu starať a chrániť ju. Ona sa nám potom odvďačí a vie byť naozaj štedrá. Je ako druhá jar, veď každý list je kvetom.
Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, 27.10.2021
Čarovný svet knihovčielok
Aj v tomto školskom roku sa naša Pugačevka zapojila do Najzaujímavejšieho podujatia školskej knižnice. Cieľom bolo vytvoriť pre žiakov zážitkové vyučovanie a podporiť radosť z čítania. Vzhľadom na epidemické opatrenia sa aktivít zúčastnili žiaci šiesteho ročníka. Ďalší čitatelia však čítali vo svojich triedach a školskú knižnicu navštívili v priebehu dňa. Aktivity, ktoré žiakov čakali: Čarovný kútik, Cestovanie časom, Knihovčielky na potulkách prírodou a Meduškovo. Naši Pugačevkári sa tak stali knihovčielkami, ktoré cestovali po pripravených stanovištiach, na ktorých usilovne pracovali. Okrem nových vedomostí získali aj informácie o živote a význame včiel pre ľudí. Výslednicou podujatia bolo vytvorenie videa pre všetkých rodičov a starých rodičov s dôležitým odkazom o ľudskosti. Objavili v sebe žiaci radosť z čítania v tomto týždni? Nahliadnite do galérie. My sa už tešíme na všetky knihovčielky v mesiaci november! Video z aktivity. Fotografie z aktivity.
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, Mgr. Katarína Jakubčová, 27.10.2021
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
November, mesiac, ktorý v nás evokuje nadchádzajúcu zimu. No tento mesiac má na konci svojich dní sviatky ako Sviatok všetkých svätých a Dušičky. Sú to sviatky, ktoré v sebe nesú kúsok nostalgie, smútku. My s deťmi sme si vysvetlili zvyky týchto dní a využili sme, ešte toto krásne jesenné počasie na vychádzku s tradičným zvykom týchto dní.
Text a foto: Mgr. Michaela Breková, 4.C, 27.10.2021
Starkým 4.B
 

Starkým 4.B
APPLE DAY
Dnešný APPLE DAY sa niesol v znamení jabĺčka, ktoré má práve 21. októbra svoj sviatok. Žiaci z 1.B triedy od rána pracovali na rôznych úlohách. Dozvedeli sa, čo všetko v sebe jabĺčko ukrýva, ako nám pomôže, aby sme boli zdraví a aké maškrty môžeme z neho pripraviť. Vypracovali zaujímavé pracovné listy a usilovne vymaľovali jabĺčka. No najviac si dali záležať na tom spoločnom, ktoré neskôr s láskou darovali našej milej pani riaditeľke.
Text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 21.10.2021
Naša milá Pugačevka
Aj žiačikovia  z 2.A triedy  si chceli pripomenúť 60. výročie založenia našej školy a preto sa rozhodli zahrať na malých maliarov a namaľovať našu školu v plnej kráse. Malé dielka sa im veľmi vydarili a keďže bolo veľmi ťažké rozhodnúť a vybrať ten najkrajší obrázok, víťazom sa stali a ocenení boli všetci, ktorí sa aktívne a veľkým zanietením zapojili do  tejto našej školskej výtvarnej aktivity.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 21.10.2021
Cesta ...
Cesta kakaového bôbu je na svojom konci. Odnášame si z nej ľudskosť, dôležitosť dbať na potreby ostatných, empatiu, radosť a nadšenie. Našu spoločnú cestu sme ukončili  kúpou misijnej čokoládky, ktorú všetci darovali svojim najdrahším. A ako sme postupovali a pracovali vám priblížia fotografie. Ďakujeme všetkým za prejavenú radosť a nadšenie pre prácu.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová
Foto: Mgr. Katarína Jakubčová, Mgr. Monika Trembuľáková, 20.10.2021
Jablko - „Domáci lekár“
 
Aké látky obsahuje jablko ?
Veľa vody (až 85%), vitamíny (hlavne vitamín C), minerály, vlákninu, hroznový cukor, antioxidanty.
1 jablko denne:
chráni mozog, zlepšuje funkciu srdca, bojuje proti chrípke, kašľu, horúčke,  prechladnutiu, posilňuje ďasná v ústach, prečisťuje celý organizmus
Takéto zaujímavosti a veľa iných sa dnes dozvedeli žiaci IV.B triedy. Na hodine  čítania a matematiky spoločne pracovali na zadaných úlohách a to ,že jablká chutia, zistili pri pečení muffínov a príprave jablkovo-mrkvového šalátu. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto : Mgr. Beáta Babinová, 20.10.2021
Jabĺčko, jabĺčko krásne...
Táto rytmická pesnička sa niesla celým dňom zážitkového vyučovania v 4.C triede. Ráno začalo prípravou jablkového čaju, ktorý rozvoniaval celý deň a dodal chuť popasovať sa s jablkovými úlohami. Neskôr sa pokračovalo prípravou jablkovej výživy s mrkvičkou. Tá dodala riadnu dávku energie na súťaže. Všetkým sa tento deň veľmi páčil. Veď naše fotky sú toho dôkazom. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto : Mgr. Michaela Breková, 17.10.2021
Pugačka už aj za bránami Európy
Pri vyučovaní cudzieho jazyka  je veľmi dôležité klásť dôraz na praktické  využitie osvojených kompetencií a efektívnu komunikáciu, čo je zároveň  v súlade s pokynmi v Sprievodcovi školským rokom 2021/22. Preto sme sa so žiakmi deviateho ročníka rozhodli  nadviazať priateľstvá z rôznych kútov sveta. V projekte „Za bránami Európy“ sme v septembri absolvovali prvé online stretnutie so žiakmi z Thajska. V ďalších mesiacoch sa stretneme so žiakmi z Brazílie, Japonska, Indie, Mongolska, Ruska a Mexika. V rámci online stretnutí každý mesiac budú vybraní žiaci komunikovať takzvane „face to face“ s každou krajinou. Taktiež si žiaci vymenia listy. Cieľom je nielen čo najviac komunikovať v anglickom jazyku, ale dozvedieť sa o živote rovesníkov v rôznych kútoch sveta. Budeme sa zoznamovať s danou krajinou, mestom, školou, školským systémom, voľným časom, záujmami, sviatkami a ich oslavou, momentálnou situáciou v danej krajine  a mnohými inými zaujímavosťami. V závere školského roka jednotlivé skupiny žiakov vypracujú projekt o krajine s ktorou spolupracovali a komunikovali a navzájom budeme porovnávať s ostatnými krajinami.
V mesiaci október nás čaká škola v Mongolsku.
Už po prvej vzájomnej výmene žiaci pochopili, že s dobrou konverzačnou angličtinou budú môcť nadväzovať priateľstvá z celého sveta a že znalosť angličtiny je čoraz užitočnejšou zručnosťou a zlatou vstupenkou do sveta vzdelávania.
Text a foto: Mgr. Jana Koudelková, 13.10.2021
Na ceste k zodpovednému správaniu
Na hodinách environmentálnej výchovy na našej škole sa snažíme žiakov viesť k uvedomeniu si hodnoty prírody a potreby jej ochrany.
Dnes sme s piatakmi strávili hodinu na našom útulnom školskom dvore, ktorý nám poskytuje priestor na rôzne aktivity. V rámci utužovania vzťahov a zároveň upevňovania vedomostí a rozvoja zručností žiakov sme absolvovali rôzne súťaže. Po rozdelení do skupín žiaci hrali obrátené pexeso, svoju rýchlosť, obratnosť a vedomosti o správnom separovaní odpadu si vyskúšali v športovej súťaži. Spoluprácu a potrebu vzájomnej pomoci si overili pri hre s padákom.
Veríme, že aj takáto činnosť pomôže zosúladiť myslenie, cítenie i zodpovedné správanie sa k prírode, k okoliu a voči sebe navzájom.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 11.10.2021
Telesná výchova inak
Šantenie v tráve, v parku ponúka významnú úlohu pri motivovaní k pohybovej aktivite. Naše fotky sú toho dôkazom.
Text a foto: Mgr. Michaela Breková, 7.10.2021
CESTA kakaového bôbu až po misijnú čokoládku
Začiatok našej cesty s ,,kakaovým bôbom”  sa uskutočnil práve v Afrike, kde sa aj pestuje. Naša cesta však v Afrike aj skončí už s hotovou misijnou čokoládkou. Vďaka tejto pútavej téme sme mohli prepojiť viacero vyučovacích predmetov - geografiu, matematiku, náboženskú a výtvarnú výchovu. V rámci geografie sme zisťovali, čo majú spoločné farby svetadielov, olympijských kruhov s misijným ružencom. Na hodinách matematiky sa žiaci zoznámili s finančnou gramotnosťou, kde pátrali po výrobe a produkcii čokolády. A náboženstvo? Snažili sme sa u žiakov vzbudiť záujem o blížnych, vďačnosť za rodinu a za všetko potrebné. Našu cestu naďalej pozorne sledujte až do misijnej nedele.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, Mgr. Monika Trembuľáková, 6.10.2021
Šiestaci pravekými umelcami
Trieda 6.B sa dnes na hodine dejepisu premenila na veľkú umeleckú dielňu.
Naši šikovní žiaci sa vžili do role pravekých lovcov z doby kamennej a využitím svojho talentu a zručností vytvorili krásne diela. Podobne ako to bolo pred tisíckami rokov sa z našich žiakov stali jaskynní maliari, tvorcovia sošiek žien – venuší i šperkári, ktorých hlavnou surovinou na výrobu šperkov boli kosti zvierat. Na jednotlivých fotografiách sa nám podarilo zachytiť pracovnú atmosféru, ale aj umelecké diela. Opäť všetkým veľká pochvala.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 5.10.2021
Pugačevské aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
26. september je od roku 2001 venovaný oslave jazykov. Cieľom tohto európskeho dňa je zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti na našom kontinente, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať výučbu jazykov na školách a aj vo voľnom čase.
Naša škola oslavovala tento deň prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré si pre žiakov pripravili ich vyučujúci či spolužiaci na hodinách cudzích jazykov.
Malí prváčikovia z 1. A triedy sa na hodine angličtiny dozvedeli, ktorými jazykmi sa rozpráva v európskych krajinách a vymaľovávali vlajky týchto štátov ukryté v sovičkách. Tretiaci sa vybrali na zaujímavú dobrodružnú cestu do Anglicka. Zastavili sa v Londýne, absolvovali plavbu po rieke Temža a vyskúšali si jazdu v špičkovom poschodovom autobuse DOUBLE-DECKER. Nevynechali ani virtuálnu prehliadku TOWER BRIDGE či hodinovej veže BIG BEN. Pre žiakov 4. A triedy si rôzne zaujímavé súťaže a tajničky pripravila online žiačka 9. B triedy Laura Jakubčová.
Na 2. stupni žiaci na vyučovacích hodinách cudzích jazykov diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania a o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.
Mladší žiaci zamerali svoju pozornosť na vlajky rôznych krajín a naučili sa v jednotlivých jazykoch pozdraviť a počítať do troch.
Starší žiaci pracovali na kvíze, ktorý pozostával z jazykovo zameraných otázok a venoval sa jazykom používaným v Európskej únii. Ich úlohou bolo správne doplniť písmená do názvu štátov Európskej únie, správne priradiť štát na mapu Európy, priradiť jazyk ku štátu, v ktorom sa používa, preložiť názov nášho štátu do rôznych európskych jazykov.
V ďalších triedach zase žiaci súťažili, komu sa podarí pomocou tabletu preložiť známu frázu „KOĽKO JAZYKOV VIEŠ, TOĽKOKRÁT SI ČLOVEKOM“, do čo najviac cudzích jazykov. Preklad aj napísali a potom si pomocou tabletu a prekladača túto frázu v jednotlivých jazykoch aj vypočuli. Nechýbala ani práca v skupinách. Každá skupina dostala zadanie v angličtine, ktoré sa týkalo týchto jazykov: taliančina, francúzština, ruština a nemčina. Úlohou žiakov bolo vyhľadať základné frázy a pozdravy v týchto jazykoch, foneticky ich zapísať a pomocou internetového slovníka aj správne vysloviť. Následne žiaci svoje výsledky navzájom prezentovali a učili tak jeden druhého.
Na vyučovacích hodinách nechýbali ani vtipné videá, v ktorých sa mohli žiaci zábavným spôsobom presvedčiť, ako nemá vyzerať tlmočenie do cudzích jazykov.
Veríme, že aj prostredníctvom týchto rôznorodých aktivít nájdu naši žiaci v oblasti cudzích jazykov potešenie a neskôr lepšie uplatnenie na trhu práce.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 2.10.2021
Foto: vyučujúci cudzích jazykov

Pohrebisko z doby kamennej na Pugačevke
Naši žiaci vedia, že vydať sa po stopách pradávnych ľudí, je vzrušujúcou cestou do minulosti plnou objavov a nových poznatkov. Obdobie praveku patrí u žiakov medzi veľmi obľúbené. Preto sme utorkovú hodinu dejepisu v 6.B triede poňali trochu inak – zážitkovo. Zahrali sme na archeológov, ktorí skúmajú „poklady“ ukryté hlboko v zemi.
V príjemnom jesennom počasí sme na školskom dvore vyrobili a skúmali praveké pohrebisko. Po úvodných konzultáciách v jednotlivých skupinkách sa žiaci s nadšením pustili do práce. Z vopred pripraveného prírodného materiálu vyskladali kostry pravekých ľudí. V mnohých hroboch nechýbali ani šperky a iné milodary.
S radosťou konštatujeme, že takto strávená hodina dejepisu nám veľmi rýchlo ubehla, že bola naplnená nielen poctivou prácou, ale aj smiechom a radosťou a že spoločná práca a kooperácia je užitočná, lebo na výsledok sme naozaj hrdí!
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 28.9.2021
Deň eura
Euro je oficiálnou menou v 19 z 27 krajín Európskej únie (takzvanej eurozóne) a v šiestich krajinách mimo EÚ. Je to po americkom dolári druhá najdôležitejšia mena v medzinárodnom menovom systéme. Menovú politiku tvorí Európska centrálna banka sídliaca vo Frankfurte nad Mohanom. Od 1. januára 2009 je euro oficiálnou menou Slovenska.
Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september a v tento deň naša škola pripravila „Deň Eura“ pre žiakov druhého stupňa. Počas zábavných aktivít žiaci spoznávali našu peňažnú menu: históriu, mince, bankovky, ochranné prvky bankoviek, eurozónu, výhody eura.
Tvorili vlastné bankovky, nakupovali za určitú sumu peňazí tovar na danú príležitosť, zisťovali výhody a nevýhody nákupu počas akcií tovaru.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Jana Šubertová, 28.9.2021
Medzinárodný deň eura v IV.B
Za Medzinárodný deň eura bol Európskou úniou vyhlásený 24. september. Jednotlivé štáty, po vstupe do zoskupenia, opustili vlastnú menu a prijali spoločnú menu Európskej únie. Cieľom tohto kroku má byť zjednodušenie obchodovania a ekonomických vzťahov medzi členskými štátmi.
Žiaci v IV.B triede  sa v tento deň oboznámili s druhmi eurobankoviek, s ich ochrannými znakmi, s výhodami a nevýhodami pôžičky ak si chceme napríklad zakúpiť bicykel.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto Mgr. Babinová, 26.9.2021
Jeseň je druhá jar, keď je každý list kvetom
 
Týmto výrokom Alberta Camusa  sme sa inšpirovali  dnes, prvý jesenný deň, na výtvarnej výchove v 9.A. Využili sme dary jesene a žiaci kombináciou techník vytvárali svoje návrhy. Jesenné farby poskytujú dokonalú motiváciu ku kreatívnej tvorbe a tak posúďte ako sa im darilo.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a  foto: Mgr. J. Koudelková, 22.9.2021

Olympiáda z finančnej gramotnosti
8. september je medzinárodným dňom finančnej gramotnosti. Žiaci IV.B triedy si dnes na hodine matematiky mali možnosť overiť svoje  vedomosti z finančnej gramotnosti nie len v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a to prostredníctvom hry na obchod.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. B. Babinová, 8.9.2021

Otvorenie šk. roka 2021/2022
Dnešný deň bol pre našu Pugačevku skutočne výnimočný. Po náročnom školskom roku 2020/2021 sme sa mohli všetci osobne stretnúť, potešiť a obdariť úsmevom. Medzi nami sme privítali nadšené tváre malých prváčikov a ich rodičov. Svojou prítomnosťou nás potešil aj zástupca primátora mesta Ing. Ondrej Babjarčík. Naším Pugavčevkárom prajeme úspešný školský rok, veľa zdravia a chuti do práce.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku album 1, album 2.

Text a foto: Mgr. Marianna Stočková, 2.9.2021
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je nevyhnutný predpoklad na zabezpečenie kvalitného života po materiálnej stránke. V súčasnosti je na ňu kladený čoraz väčší dôraz, ktorý sa odzrkadlil aj v zavedení Národného štandardu finančnej gramotnosti v slovenských školách, na ktorých sa už niekoľko rokov prejavuje klesajúca tendencia úrovne poznatkov, zručností a skúseností v oblasti  matematickej, ale aj finančnej gramotnosti.
Aj z tohto dôvodu sa naša škola zapojila do výzvy o financovanie rozvojového projektu – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021, v ktorej bola úspešná.
V I. etape sa dňa 26.8.2021 zúčastnilo 32 pedagogických zamestnancov našej školy rôznych aprobácií školenia Finančná gramotnosť a výchova k podnikaniu s cieľom získať aktuálne odborné informácie v tejto oblasti, inšpirovať sa rôznymi podnetnými aktivitami vhodnými pre žiakov, oboznámiť sa s učebnicou Financie v praxi, ktorá bude nápomocná pri vyučovaní finančnej gramotnosti.  
Projekt bude pokračovať v aktivitách, do ktorých budú v priebehu školského roka zapojení žiaci jednotlivých ročníkov.
Text a foto: Mgr. Monika Trembuľáková, 30.8.2021
DFS Púpavienka pre Úniu žien
Členovia nášho detského folklórneho súboru Púpavienka, ktorý pôsobí na ZŠ Pugačevovej,  1. augusta zablahoželali Únii žien Humenné k významnému 75. výročiu srdečným vystúpením. Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Laura Jakubčová zaspievali nádherne zemplínske a rusínske ľudové piesne. Adrián Haník predniesol poviedku od spisovateľa Milana Zelinku a Hanka Bálintová pobavila všetkých divákov v sále humorným slovom. Obecenstvo nešetrilo potleskom a našich malých umelcov potešila radosť z výborného vystúpenia.
Text a foto:  Mgr. Petra Dolobáčová, 2.8.2021
Športové turnaje
Dva týždne zbehli ako voda a my sme dnes aktívne strávili posledné okamihy Pugačevského letného tábora. Naše dopoludnie bolo naplnené rôznorodými športovými aktivitami, pri ktorých sme získali teoretické a praktické znalosti a zručnosti z rôznych športov (bedminton, futbal, vybíjaná). Všetci športoví nadšenci boli odmenení medailami. Po výborných palacinkách, ktoré nám pripravili naše šikovné tety kuchárky, sme sa vydali po stopách poznania do humenského skanzenu. Posledný zmysluplne strávený deň bol pre nás zároveň rozlúčkou s našou super školou, do ktorej sa nám veru oplatilo chodiť aj počas prázdnin.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 

Vesmírom a prírodou
Predposledný deň letného tábora na Pugačevke sa niesol v duchu učenia i zábavy. Dopoludnia sme navštívili Vihorlatskú hvezdáreň, kde sme si našli nového kamaráta Paxiho. Paxi nás sprevádzal vesmírom a odhalil nám mnohé jeho tajomstvá a záhady. Aj napriek tomu, že sa nás viackrát pokúšal vystrašiť dážď, sme popoludnie strávili na turistickej vychádzke na Hubkovú. Cesta tam nám ubehla neskutočne rýchlo, pretože nás poháňala chuť nájsť všetky skryté indície, pomocou ktorých sme vylúštili heslo. Po návrate do školy na deti čakala sladká odmena a grilované špekáčiky, ktoré zjedli s veľkou chuťou. Aj dnešný deň stál za to!
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 15.7.2021
Deň skautingu a indiánov
Včerajší deň v našom letnom tábore, bol skutočne výnimočný, farebný a veselý. Celá škola hýrila farbami, pierkami a tónmi prírody. Celý deň sa niesol v duchu milovníkov prírody a to my SKAUTI a INDIÁNI skutočne sme! Zažili sme zábavný deň plný zážitkov. Od množstva nových informácií o prírode, cez nové piesne, indiánsky tanec slnka, až po stavanie skutočného stanu a zhotovenie dračieho uzla. Ako odmenu za šikovnosť v mnohých súťažiach, sme si dopriali balónové osvieženie a pochutili sme si na lahodnej Indiánine a Skautline (zmrzline:P). Ako pamiatku na tento deň, pre našu školu a pre nás, sme namaľovali na plátno skutočné skautské a indiánske logo, ktoré zdobí laná nášho Teepee stanu.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Zuzana Dušáková, 15.7.2021
Kúzelný les
Prekrásny areál našej Pugačevky sa počas dnešného dňa v letnom tábore premenil na skutočný kúzelný les. Hneď zrána si žiaci z odpadového materiálu vyrobili ďalekohľady, aby sa mohli lepšie pozerať na tú nádheru, čo ich čakala. Predpoludním  si pozreli animovanú rozprávku v Mestskom kultúrnom stredisku Humenné a po chutnom a výdatnom obede to už začalo na školskom dvore skutočne voňať ako v lese.  Žiaci rozdelení do skupín putovali po jednotlivých stanovištiach. Čakalo ich spoznávanie a delenie stromov, základné princípy lesníctva a poľovníctva, a mnoho iných zaujímavostí.  Asi najväčšiu radosť priniesol štvornohý poľovnícky pomocník.  Ukážka poľovníckych signálov na lesnom rohu aj lesnici očarila úplne všetkých. V závere si každý účastník odniesol množstvo príjemných zážitkov nielen v pamäti, ale aj na hrudi v podobe dreveného prívesku.  Veľké poďakovanie patrí našim odborným hosťom Ing. Silvii Perinajovej z OPK, Ing. Lukášovi Vatahovi a Ing. Martinovi Brezánimu za sprevádzanie lesnými cestičkami na pôde Pugačevky.  LESU ZDAR!
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Veronika Hrubovská, 13.7.2021
Foto: Adriana Sivá
Letný tábor - Pugačevská olympiáda
Dnes ráno prichádzali žiaci našej základnej školy do letného tábora s veľkým potešením a očakávaniami. Vedeli, že v tento deň sa bude konať Pugačevská olympiáda. A veru sa konala! Beh, skok z miesta, sed-ľah, hádzanie lopty a mnohé iné disciplíny overili ich športové schopnosti. Odmenou im bol skvelý pocit z výkonu, ako aj zlatá, strieborná, alebo bronzová medaila. Popoludnie sme strávili vo Vihorlatskej knižnici, kde sme sa oboznámili s knihami o zvieratách. Pomocou kníh sme spoznávali ich stopy a určovali sme ktorému zvieratku patria. Bolo to poučné a zábavné. Chutným zážitkom dnešného dňa bola zmrzlina a prechádzka mestom.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 12.7.2021
Štvornohí miláčikovia
9. júl bol pre deti v našom letnom tábore určite výnimočný. Zavítali k nim totiž štvornohí miláčikovia z chovnej stanice. Cvičiteľ René a veterinárka Lenka porozprávali deťom zaujímavosti zo života plemena doberman a ukázali, ako prebieha výcvik takýchto psov. Deti sa mohli so psíkmi pohrať, pohladkať ich a urobiť si na pamiatku spoločné foto.
Druhá časť táborového dňa bola tvorivá. Deti mali plné ruky práce s výrobou náramkov, náhrdelníkov, prstienkov či náušníc pre seba i pre svojich blízkych. Zážitkom bolo aj stretnutie s ujom „kožiarom“ Rolandom, ktorý im porozprával, ako sa spracúvajú zvieracie kože a poradil, ako si správne kúpiť kožený opasok. Predstavil tiež možnosti využitia kože pri tvorbe úžitkových predmetov. Deti si mohli do kože vyraziť rôzne obrázky.
Horúci deň sme ukončili športovými a spoločenskými aktivitami.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 8.7.2021
Letný tábor – Jasenovský hrad
Dňa 8.7.2021 sa žiaci prvého stupňa našej školy v rámci projektu „Letný tábor“ okrem iných aktivít zúčastnili turistickej vychádzky na Jasenovský hrad a mohli sa realizovať v mnohých zaujímavých, hlavne športových súťažiach, ktoré boli s touto aktivitou spojené. Po príjemnom pobyte na čerstvom vzduchu v prírode a chutnom obede strávili zvyšný čas spoločenskými hrami, maľovaním zážitkov a relaxácii pri sledovaní kresleného filmu v priestoroch našej školy. Keďže celý deň sme strávili v dobrej nálade, veríme, že si to zopakujeme aj v  nasledujúcom ročníku Letného tábora.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Erika Lukáčová, 8.7.2021
Druhý deň letného tábora
Dnešný deň dvojtýždňového letného tábora pokračoval vo veľmi príjemnej atmosfére.
Deti zažili počas dňa športové aktivity v detskom zábavnom centre Eiffelko, naučili sa tancovať Belgický tanec, svoje hudobné znalosti si vyskúšali v hudobnom kvíze  a záverečnou bodkou bolo bábkové divadlo Dlhý, Široký a Bystrozraký v podaní bábkoherečky Aleny Mihokovej.
Bábkové divadlo predstavuje špecifický druh zábavy, ktorý rozvíja tvorivosť a fantáziu. Je adresované síce deťom, ale potešilo aj dospelých divákov.
V závere si deti vyskúšali marionety-bábky, ktoré p. Mihoková vyrába z odpadového materiálu.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku. Video.
Text: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Martina Fedorová, 7.7.2021
Foto: Petronela Čorná
Výnimočné doučko
A sú za nami prvé dva dni výnimočného doučka. V utorok boli naše pocity naozaj zmiešané, pretože sme netušili, čo nás čaká a nechcelo sa nám vstávať. Napokon nás ale čakal deň plný zážitkov a prekvapení. Vôbec sme nevedeli, kam smerovali naše prvé kroky. Už hneď v úvode nám pani učiteľky dali za úlohu spočítať, koľko ľudí cestou stretneme, a koľko krokov do cieľa urobíme. V parku sme pracovali v skupinách a zbierali nové vedomosti. Naučili sme sa odmerať výšku a šírku stromu. Taktiež sme zistili, že jeden palec má 2,54 cm a stopa 30, 48 cm. Tvorili sme prekrásny herbár rastlín a naučili sa pracovať s buzolou. Vybrali sme sa aj na návštevu skanzenu, kde sme sa zoznámili s rôznymi remeslami a architektúrou. To, akí sme šikovní, prišla zdokumentovať aj Humenská televízia. Po práci nás čakal zaslúžený a chutný obed. Dezertom bola osviežujúca zmrzlina. V stredu ráno sme sa vybrali vlakom na Brekovský hrad. Cesta bola teda naozaj náročná, no zvládli sme to. Pocestovali sme v čase. Rozprávali sme sa o histórii hradu, o povestiach a legendách, ktoré sa k nemu viažu. Neskôr nás čakal pestrý a zábavný program. Naučili sme sa tancovať belgický tanec, a dokonca boli aj vodné balóny, ktoré boli v tomto horúcom počasí skvelý nápad. Určite nikto z nás neoľutoval, že sa na výnimočné doučko prihlásil a tešíme sa na ďalšie dva dni.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku - album 1, album 2.
Text: žiaci Barborka Boberová a Majko Ocilka, 7.7.2021
„Honba za pokladom“
Prvý deň letného tábora sa niesol v duchu pirátov. Žiaci si najskôr zhotovili pirátske čiapky, loď, vlajku a naučili sa pirátsku pieseň. Potom išli hľadať indície k nájdeniu pokladu. Najskôr sa však museli popasovať s rôznymi úlohami. Ako im to išlo, posúďte sami. Občerstviť sa mohli v pirátskom bufete a poobede pirátskym hotdogom a limonádou. Veríme, že domov odchádzali s množstvom zážitkov.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku - album 1, album 2.
Text: Mgr. Beáta Babinová, 6.7.2021
Foto: Čorná Petronela
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah