AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
AKTIVITY

Ďakujeme za Vašu štedrosť
V stredu 22.6.2022 sme úspešne ukončili aktivitu „Pomôž neznámemu kamarátovi“. Vyzbierané školské pomôcky sme odovzdali Obecnému komunitnému centru v obci Slovenská Volová. Ďakujeme všetkým žiakom a ich rodičom za ich štedrosť. Pevne veríme, že sa novým majiteľom týchto pomôcok bude v škole dariť.
Text a foto: Mgr. Viera Megelová, 23.6.2022
Deň s matematikou
V utorok 21.6.2022 žiaci 4. ročníka našej školy zažili Deň s matematikou. Trocha netradične, nie v triede, ale na školskom dvore, hravou formou riešili rôzne typy úloh, ktoré pre nich pripravili vyučujúce matematiky spolu so žiakmi 9. ročníka. Zástupcovia jednotlivých tried riešili úlohy na čas a za každú disciplínu získavali body. Zahrali si matematické pexeso, riešili sudoku, zaujímavé sčítacie pyramídy, naučili sa indické násobenie. Nechýbalo ani stavanie stavieb z kociek, upratovanie čísel podľa zadaných podmienok, či hľadanie tajničky pomocou riešenia úloh. Súťaž vyvrcholila kvízom, v ktorom žiaci preukázali svoje vedomosti z oblasti matematiky. Kto bol víťaz? Každý, kto spolu s nami zažil príjemné dopoludnie s matematikou. Tešíme sa na vás, milí štvrtáci, v 5. ročníku.
„Kto zažije potešenie z matematiky, porozumie jej a zatúži sa naučiť viac." Theoni Pappasová
Text: Mgr. Monika Trembuľáková, 22.6.2022
Foto: Mgr. Jana Šubertová, Samuel Lojan
„Zaži históriu“
Dňa 20.6.2022 sa žiaci viacerých tried zúčastnili zábavno-vzdelávacieho programu Vihorlatského múzea. Hlavným zámerom tejto akcie bolo sprostredkovať žiakom ako sa niekedy žilo na šľachtickom panstve v 18. – 19. stor. V jednotlivých tematických blokoch ponúkal program pomocou hercov a ich hrania obraz ako sa  žilo, obliekalo, stolovalo a konverzovalo v minulosti.
Text: Mgr. Breková, 22.6.2022
Foto: Mgr. Dolobáčová. Mgr. Topoľančinová, Mgr. Breková
Vzácna návšteva Lýdie Eckhardt na Pugačevke
„Nechajme aj my ísť naše deti vlastnou cestou. Lebo deti netreba vychovávať, ale treba príkladne žiť a ony sa určite pridajú."
Text: citát z knihy Lýdie Eckhardt
Video: Zuzana Dušáková
Vzácna návšteva Lýdie Eckhardt na Pugačevke
Stredovek, rytieri a vitráže
V triede 6.B sme na dnešnej hodine ukončili cyklus zážitkového dejepisu v tomto školskom roku.
Počas putovania stredovekom sme došli až do obdobia, kedy sa odvaha a charakter oceňoval pasovaním do rytierskeho stavu, kde sme sa ako rytieri chránili vyrobenými templárskymi štítmi a cestou obdivovali nádheru pri otváraní veľkolepých dverí stredovekého umenia. Inšpirovaní zručnosťou dávnych majstrov sme si aj my vyskúšali vytvoriť vitráž – na oknách, na skle, i na potravinovej fólii. Všetci žiaci sa svojej úlohy zhostili bravúrne a tak sme sa opäť mohli ponoriť do hlbín histórie netradičným spôsobom.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 17.6.2022
Občianska náuka v praxi
Dňa 16.6.2022 sme my, žiaci 9. ročníka, navštívili Slovenskú sporiteľňu v Humennom. V banke nás privítala riaditeľka pobočky, uviedla nás do priestorov prístupných verejnosti a informovala nás o činnostiach tejto významnej finančnej inštitúcie. Dozvedeli sme sa viac o produktoch bánk, o poskytovaní úverov, o výhodách a nevýhodách bezhotovostných platieb, o tom, ako postupovať, ak omylom presunieme peniaze na iný účet alebo čo robiť, keď nám bankomat „zhltne“ kartu. Získali sme sa mnoho nových informácií, ktoré budeme určite využívať aj v ďalšom našom živote.
Text a foto: žiaci 9.A, 9.B, 16.6.2022
Deň folklóru
Naša škola dňa 15. júna hrala farbami, tancom a spevom . Užili sme si folklórny program, ktorý nám spestrili naši hudobní hostia Zuzka Hrehová s Andrejom Hrinom, úžasná hudobná skupina Modranka a nesmierne talentovaní žiaci zo ZUŠ Múza, medzi ktorými bola aj naša skvelá žiačka Miriam Mudríková . Samozrejme ani naše úžasné deti sa nenechali zahanbiť a prispeli k nášmu programu svojím talentom a v neposlednom rade nadšením a dobrou náladou. Stánky s tradičným umením a Babičkine dobroty mali skutočne veľký úspech a preto sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Veríme, že sa o rok potešíme zas a raz z tejto našej tradície ....zo skvelého Dňa folklóru.
Text: Zuzana Dušáková, 16.6.2022
Foto: Adriana Sivá
Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka
V stredu 15. 6. 2022 žiaci 6. ročníka ukončili 2 týždňový plavecký výcvik, ktorý sa uskutočnil na humenskej plavárni. Na plaveckom výcviku sa zúčastnilo 34 žiakov. Cieľom plaveckého výcviku bolo: pre začiatočníkov vytvoriť si pozitívny vzťah k plávaniu, naučiť sa jeden plavecký štýl, štartový skok ako aj „užiť“ si plaváreň inak. Pokročilí sa navyše naučili ďalšie dva plavecké štýly, plávanie pod hladinou a obrátku.
V posledný deň všetci žiaci zaplávali 25 metrov na výkon, ktorý sa im zapísal do mokrého vysvedčenia. Niektorí absolvovali aj súťaž v plávaní pod hladinou. Začiatočníci urobili veľké pokroky, takže dokázali zaplávať 25 metrov na čas.
Najlepšími plavcami plaveckého výcviku boli: Olívia Sotáková, Leila Kabátová, Lea Kramová, Ema Pajtašová, Samuel Godžák, Jakub Gašpar, Michal Matuch, Stanislav Sivý, Kristián Ferkanin a Marián Ocilka.
Text: Mgr. Genadij Lysý, 15.6.2022
Foto: Mgr. Genadij Lysý, Mgr. Vladimíra Ševecová, Mgr. Ján Andrejčík
O zdraví sa vždy radi rozprávame
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole sú aj besedy a prednášky, pomocou ktorých si žiaci dopĺňajú svoje vedomosti aj iným spôsobom ako na bežných vyučovacích hodinách. V posledných týždňoch sa naši piataci a šiestaci zaoberali problematikou zdravého životného štýlu. S Mgr. Zlaticou Kožinovou, ktorá pracuje na RÚVZ v Humennom, sa rozprávali najmä o význame zdravej výživy, dostatku pohybu a aktívnom využívaní voľného času. Zvýšená pozornosť bola venovaná prevencii prenosných ochorení, s ktorými sa poslednú dobu často stretávame. Siedmaci sa venovali tiež vážnej téme - fajčenie, alkohol a iné (moderné) drogy. Keď chceme, aby sa naši žiaci zachovali správne v praktickom živote, musia nadobudnúť správne informácie a postoje najprv teoreticky. Snáď ich takéto aktivity nasmerujú k dobrým rozhodnutiam.
Text a foto: Mgr. Andrea Polanská, 15.6.2022
Je len jedna Zem - EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu
Vo Vihorlatskom  múzeu sa minulý týždeň konali  environmentálne vzdelávacie podujatia venované Svetovému dňu životného prostredia EKODNI 2022. Netradičnú hodinu biológie si tak mohli zažiť  žiaci 5.C a 6.B. V múzeu ich čakali environmentálne vzdelávacie aktivity, prehliadka prírodovednej expozície, ako aj výstava Zem, miesto pre život – nespútané živly z hlbín Zeme. Z rôznych druhov hornín a minerálov žiakov najviac zaujal drevný opál a marmarošské diamanty. Pri prehliadke prírodovednej expozície sme si uvedomili, že naša príroda je pestrá a krásna, ale zároveň veľmi krehká a preto je potrebné ju chrániť.
Text: Ing. Jana Vajsová, 13.6.2022
Foto: Mgr. Tomáš Savkanič
Náš výlet do Bratislavy
Večer 8.6.2022 sme sa my, žiaci 9.A triedy, stretli na železničnej stanici v Humennom. Každý z nás bol veľmi natešený. Keď sme sa konečne dostali do kupé, začala zábava. Počúvali sme hudbu, rozprávali sme sa, smiali sa. Poslednú hodinu vo vlaku sme už nemohli vydržať, tak veľmi sme sa na Bratislavu tešili. Bratislava si pre nás na začiatok pripravila daždivé počasie. To nám však nebránilo, aby sme si s dáždnikom v ruke prezreli Staré Mesto. Poobede sme si zahrali bowling v Petržalskom bowlingovom centre. Páčilo sa nám, že aj keď sme chceli všetci v jednotlivých skupinách vyhrať, navzájom sme si fandili a radili si, ako správne s bowlingovou guľou hádzať. Následne sme navštívili Nivy a užili si nákupy. Niektorí si boli pozrieť aj modernú autobusovú stanicu. V piatok sme si prezreli hrad Devín a vychutnali si krásny výhľad. V popoludňajších hodinách smerovali naše kroky do zážitkového centra vedy Aurelium. S využitím našich poznatkov a skúseností sme zisťovali ako niektoré veci z oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied fungujú. Večer sme strávili v Cinema City v spoločnosti Toma Cruisa. Top Gun: Maverick bol jednoducho super. Výlet sa nám veľmi páčil. Myslíme, že sme si to užili. Bolo to veľmi pekné zakončenie štúdia na základnej škole.
Text a foto: žiaci 9.A, 13.6.2022
P.S.: Ako triedna učiteľka 9.A by som len chcela na záver dodať, že ďakujem tomuto kolektívu za to, že mi môj život neskutočne obohatil. Verím, že to všetci dotiahnu v živote ďaleko, pretože sú veľmi šikovní, kreatívni a cieľavedomí.
Mgr. Silvia Brzychcyová
Výlet 9. B – Liptov
Keď sme boli v Demänovskej jaskyni slobody, spoločne sme prišli na to, že školské výlety sú vlastne škola hrou – doslova. Zistili sme, že počas  tých dvoch dní v prostredí krásneho Liptova sme si precvičili a uplatnili v praxi naše poznatky z deviatich rokov štúdia na Pugačevke. Orientovali sme sa vďaka geografii, v hľadaní miest nám pomohlo čítanie s porozumením, počítaniu peňazí a výdavkov nás naučila finančná gramotnosť a matematika, v jaskyni sme hviezdili vďaka poznatkom z biológie a mohli by sme tu menovať donekonečna. Školský výlet nám upevnil vzťahy a priateľstvá, ktoré nepochybne vydržia aj po ukončení základnej školy. A naše pani učiteľky sa vo všetkom ukázali ako naše druhé mamy. Ďakujeme!
Text: Laura Jakubčová
Foto: žiaci 9. B
Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody
Dňa 8. júna 2022 sme si všetci piataci utužili svoj kladný vzťah k prírode. Pomáhali nám s tým lesníci a učili nás spoznávať dreviny a rôzne druhy zveri žijúcej v našich lesoch. Už teraz sa tešíme na jesenné zbieranie gaštanov, jabĺk a žaluďov, čím určite potešíme lesnú zver.
Text a foto: piataci Pugačevky, 13.6.2022
Žiaci 2.B vytvorili rovesnícke učenie
Šikovní druháci z 2.B potešili našich prváčikov prednáškami o dôležitosti a ochrane lesov. Tejto úlohy sa už pri jej príprave zhostili s veľkým zanietením. Dôsledne si naštudovali problematiku a premýšľali o tom, ako zaujať svojich mladších spolužiakov. Vytvorili vyučovaciu hodinu, ktorá pozostávala z úvodnej prednášky a následných zábavných aktivít. Prvákom sa naše učenie páčilo, boli pozorní poslucháči a prejavili svoje vedomosti.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 13.6.2022
Žiaci 6. ročníka v Hanušovciach nad Topľou
Dňa 9. 6. 2022 sme so svojimi pani učiteľkami pocestovali až do praveku. Navštívili sme archeopark, v ktorom nás okrem vedomostí čakali aj zážitky v tvorivých dielňach. Neskôr sme sa oboznámili s históriou kaštieľa. Nechýbal chutný obed v reštaurácii a vynikajúca zmrzlina. Zážitky máme opäť nezabudnuteľné!
Text a foto: žiaci 6. ročníka, 12.6.2022
Ôsmaci na školskom výlete
Dňa 9.6.2022 sme sa my, žiaci 8.ročníka, zúčastnili školského výletu. Našou prvou zastávkou bol kaštieľ Betliar. Najprv sme si oddýchli v parku pri kaštieli, neskôr, pri prehliadke kaštieľa sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života Andrássyovcov. Navštívili sme i Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Museli sme sa teplo obliecť, lebo teplota v jaskyni bola iba -2 °C. Výlet sme zakončili návštevou zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi, kde nás čakali krásne levy, medvede, malé opičky či pestré pávy. Výlet sme si veľmi užili a navštívili sme ozaj krásne miesta Slovenska.
Text a foto: žiaci 8. ročníka, Mgr. J. Šubertová, Mgr. M. Trembuľáková, 11.6.2022
Školský výlet do Betliara
Záver školského roka sa už tradične nesie v duchu výletov. Naši siedmaci sa vybrali spoznávať krásy Slovenska. V Jasovskej jaskyni sme sa príjemne schladili a obdivovali jej majestátnosť a výnimočnosť.
Vo veľmi dobrej nálade za hlasitého spevu slovenských i zahraničných hitov sme dorazili do kaštieľa Betliar. Prehliadka kaštieľa bola zaujímavá i vedomostne obohacujúca. Oddýchli sme si v krásnej prírode v okolí kaštieľa. Sme veľmi vďační, že opäť môžeme zažívať radosti školského života aj v podobe výletov. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Siedmaci a siedmačky s triednymi učiteľkami, 8.6.2022
Spoznávanie Spiša a okolia - 5. ročník
 

Pozdrav zo ZOO
Posielame pozdrav z dnešného úžasného výletu v Zoo. Bolo nám výborne.
Text a video: Zuzana Dušáková, Mgr. Petra Dolobáčová, 7.6.2022
Pozdrav zo ZOO
Tretiaci na školskom výlete
Tretiaci sa 6.6.2022 zúčastnili koncoročného výletu do Zoologickej záhrady v Košiciach. Na jednom mieste sme stretli zaujímavé živé aj vyhynuté zvieratá z obdobia druhohôr.
Zoo nám ponúkla okrem žijúcich zvierat aj zábavu v Dino Parku. Preniesť sa z novodobej prírody do doby dinosaurov poskytli unikátne veľké statické i pohyblivé modely dinosaurov v životných veľkostiach. Veselé pasúce sa stádo stegosaurov nás vítalo hneď za bránou  Dino Parku. V nádhernom prostredí s potokom to obrovským dinosaurom skutočne pristalo. Aj našim žiakom práve sa liahnutým z obrovských Dino vajec, alebo trčiacim z Dino papule. 3D kino a film bol skutočným zážitkom. V ňom naši žiaci rozhodovali hlasovaním - tlieskaním o záchrane malého Brachiosaura.
Skvelá zábava celý deň! Zážitok z učenia o prírode v prírode bol veľký. Všetci sme si výlet užili naplno. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. I. Šepeľová, 7.6.2022
Foto: Mgr. M. Fedorová, A. Sivá DiS., Mgr. V. Hrubovská
Deň rodiny a školy na Pugačevke
V prvú júnovú sobotu sme na našej škole roztočili veľkolepú párty, ktorá bola zavŕšením celoročných aktivít pri príležitosti osláv 60. výročia založenia školy.
Naši šikovní a talentovaní žiaci potešili svojich rodičov tancom, spevom a hudbou. Kultúrny program sa niesol v duchu spomienok na všetkých 6 desaťročí, ktorými škola prešla. Vyvrcholením programu bol krst hudobného CD, ktoré nahrali a naspievali žiaci našej školy.
Siedme desaťročie života Pugačevky sme odštartovali premiérou videoklipu školskej hymny.
Aj keď sa nám našu radosť a nadšenie pokúšal pokaziť dážď, my sme sa nedali. Pršalo nám totiž šťastie.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, rodičom, žiakom a všetkým priaznivcom. Podarila sa nám skvelá vec, a stálo to za to!
Fotografie z DRaŠ si pozrite na našom facebooku v albume 1, albume 2 alebo albume 3.
ZŠ Pugačevova, 4.6.2022
Deň detí v ŠKD
V dnešný špeciálny deň sa nám podarilo to najpodstatnejšie. Široké úsmevy a radosť. Čo môže byť viac? Pozrite si ako vyzerala naša Puga Let's Dance PARTY. Vaši klubaci.
Video a text: ŠKD, 1.6.2022
Puga Let's Dance PARTY
Vieš poskytnúť prvú pomoc?
Dňa 31.5. 2022 nás navštívili dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža. Zábavnou formou nás oboznámili so základmi prvej pomoci. A čo sme sa naučili? Správnu masáž srdca, poskytnúť pomoc človeku, keď sa dusí, ošetriť zlomeniny či pomôcť človeku pri epileptickom záchvate. Všetci sme si z toho veľa odniesli a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Text: Žiaci 8. ročníka, 1.6.2022
Ďalšie skvelé vystúpenie Púpavienok
V piatok 27.5. spestrila svojím vystúpením naša Púpavienka konferenciu, ktorá sa konala v salóniku MsKS. Nesmierne nás teší, že aj my môžeme prispieť svojou troškou k rozvoju cestovného ruchu v našom meste.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Veronika Hrubovská, 31.5.2022
Na chvíľu v skriptóriu
Trieda 6.B sa dnes počas hodiny dejepisu premenila na stredoveké skriptórium. Naši žiaci sa stali mníchmi žijúcimi v kláštore a vyskúšali si ich namáhavú prácu pri prepisovaní kníh. Vytvorili krásne rukopisy.
Pri svetle sviečky, zachovávajúc mlčanie a v hudobnom doprovode gregoriánskeho chorálu sa nám podarilo preniesť sa do obdobia stredoveku a zažiť tak jedinečný spôsob prepisovania kníh.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 31.5.2022
Na chvíľu v skriptóriu
Prevencia je vždy ten správny krok
Dňa 26. mája 2022 navštívila našich deviatakov psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Humennom Mgr. Jaroslava Mervová a poskytla im množstvo dôležitých informácií o záležitostiach, ktoré patria k veľkým výzvam dnešnej doby. Rozprávali sa o závislostiach, predsudkoch či diskriminácii. V diskusii neobišli ani tému extrémizmu. Pozreli si viaceré poučné videá, robili zaujímavé aktivity. Dúfajme, že aj takýmto spôsobom pripravíme našich žiakov na bežný život, ktorý nemusí byť vždy len prechádzkou ružovým sadom.
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová – koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov, 29.5.2022
Foto: Mgr. Jana Koudelková, Oliver Taliga
Rozvoj ekologického cítenia veselo i vážne
Vzdelávacie aktivity rozvíjajúce ekologické cítenie môžu mať rôznu podobu. S našimi piatakmi využívame hodiny environmentálnej výchovy rôzne, no vždy s minimálne jedným dôležitým cieľom – pestovať v deťoch lásku k prírode.
Sériu takýchto aktivít sme v máji ukončili pripomenutím si ohrozených druhov zvierat. Jedným z najstarších druhov zvierat na Zemi sú korytnačky, ktorých vzácnosť si pripomíname 23. mája na Svetový deň korytnačiek. Po pozretí náučného dokumentu sme so žiakmi vytvorili krásne modely tohto roztomilého zvieraťa.
Keď praje počasie, vieme sa učiť aj vonku. So žiakmi sme si formou súťažných úloh zopakovali základné pojmy z environmentalistiky, problematiku triedenia odpadu a spoznali sme aj ohrozené druhy fauny a flóry Karpát.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 26.5.2022
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah