CVČ - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

V školskom roku 2018/2019 naša škola ponúka tieto krúžky:

Krúžková činnosť sa   realizuje 2 hodiny v týždni 60 hodín   za rok.

Návrat na obsah