dotaznik-Ktest - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ZISŤOVANIE ZÁUJMU

Vážení rodičia,

na základe informácií zverejnených na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotazníkovou formou zisťujeme predbežný záujem zákonných zástupcov o možnosti testovania žiakov v škole kloktacími testami.  Kloktací test je určený primárne žiakom 2. stupňa v základných školách a je bezplatný.
 
Záujem o testovanie s kloktacími testami vyjadrite v dotazníku.
 
Zákonní zástupcovia žiakov i samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane od poskytovateľa služby len sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.
 
Testovacie kolá sa plánujú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami.

Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
 
Príloha č. 1A
Príloha č. 1B
Zber údajov (docx, 23.23 kB)
 

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah