ERASMUS+ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ERASMUS+

Spojili sme sily
Dnes poobede sa stretli členovia nášho Žiackeho parlamentu a mali plné ruky práce. Stali sa na chvíľu členmi poroty a z vytvorených návrhov loga hlasovaním vybrali 3 najzaujímavejšie návrhy, ktoré postúpia do užšieho výberu. O aké logo išlo? Jednou z aktivít, ktorú sme so žiakmi absolvovali v rámci programu Erasmus+ bolo vytvorenie loga pre náš projekt Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky logo kreslili, maľovali a navrhovali na počítači. Každý zo zapojených štátov rovnako ponúkne návrhy svojich žiakov a spoločne hlasovaním vyberieme logo nášho projektu, ktoré bude reprezentovať jeho hlavnú myšlienku. Logo sa bude uvádzať pri každej propagačnej a diseminačnej aktivite, takže je to veľmi prestížna záležitosť. Držíme návrhom našich žiakov palce, pretože sú skutočne nápadité. Na dnešnom stretnutí sme tiež zasadili symbol nášho parlamentu i projektu Erasmus+. Okrasnému kru, ktorý každú chvíľu zakvitne, dali žiaci meno HUBERT. Veríme, že nás svojou krásou bude tešiť veľmi dlho. Ďakujeme všetkým za perfektnú spoluprácu!
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 2.6.2021
Online stretnutie v rámci programu Erasmus+
Participovať na projekte, ktorý je súčasťou programu Erasmus+ je obrovská prestíž pre každú základnú školu, jej žiakov i učiteľov. Aj vďaka podpore a ústretovosti vedenia našej školy sme úspešne získali grant v programe Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá pre obdobie 2020-2022. Náš projekt s názvom Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sa začal realizovať v januári. Počiatočnou aktivitou, ktorú sme úspešne absolvovali dňa 28. januára 2021 bolo online stretnutie učiteľov zapojených škôl. Koordinátori za jednotlivé školy prítomní na stretnutí boli Laia Morreres (Španielsko), Christos Tsiatsianas (Grécko), Dejan Tibinac (Chorvátsko) a Vladimíra Ševecová (Slovensko). Stretnutie sa nieslo v mimoriadne priateľskej atmosfére a dohodli sme si na ňom veľa aktivít, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú a rovnako sme si upresnili aj termín nášho ďalšieho online stretnutia. Našim obrovským želaním je stretnúť sa osobne a absolvovať mobility vo všetkých spolupracujúcich krajinách. Veríme, že sa nám to aj napriek súčasnej zložitej situácii podarí a veľmi sa tešíme na projektové aktivity, ktoré poskytnú našim žiakom príležitosť stať sa influencermi reálneho života a budú pre nás všetkých mimoriadne prínosné.
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 28.1.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah