ERASMUS+ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ERASMUS+

Posledný deň virtuálnej mobility Erasmus+
V piatok 11.3.2022 sme počas dopoludnia absolvovali záverečné aktivity súvisiace s projektom Creating videos to green up the world: Let´s become THINKfluencers! Našou úlohou okrem iného bolo pripraviť finálne hodnotenie priebehu tohto týždňa v anglickom jazyku a pochváliť sa partnerom natočenými videami. Dovoľte nám podeliť sa s vami o naše dojmy: „Bol to jeden z najlepších týždňov v tomto školskom roku. Naozaj sme si ho užili. Zlepšili sme sa v konverzácii v angličtine. Podieľali sme sa na rôznych zábavných, ale zároveň aj  poučných aktivitách. Jedna z najlepších aktivít boli pre nás online konverzácie so zahraničnými partnermi. Spoznali sme nových ľudí. Natočili sme videá o záchrane planéty pred odpadom. Naozaj pôsobivé a cool. Sme smutní, pretože je už koniec. Ďakujeme Španielom, Chorvátom a Grékom za obohacujúce vzájomné stretnutia.“  
Text: Erasmus team, 11.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 1.B, 2.B a 5.C
 
V dnešnom Erasmus+ bloku si svoje jazykové vedomosti a zručnosti precvičili žiaci tried 1.B, 2.B a 5.C. Najmenší šikovní prváci si pripravili pieseň o zvieratkách v angličtine. Svoj materinský jazyk predstavili ľudovou piesňou „Po nábreží koník beží“. Druháci sa prezentovali piesňou „Head Shoulders Knees and Toes“ a anglický jazyk využili pri komunikácii so žiakmi z Grécka. Piataci sa vzájomne dorozumievali cez webkameru. Počiatočný ostych opadol a vznikla príjemná priateľská atmosféra. Rozprávali sa o obľúbených športoch, pokrmoch a samozrejme o obľúbených moderných technológiách. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Tomáš Savkanič, Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 11.3.2022
 
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
 
Online stretnutia 4.B, 5.A a 5.B
Svoje jazykové vedomosti a zručnosti dnes na online stretnutiach predviedli triedy žiaci 4.B, 5.A a 5.B triedy. Žiakom z Chorvátska, Grécka a Španielska rozprávali informácie o sebe a pripravili si rôzne otázky pre vzájomnú konverzáciu v anglickom jazyku. Žiaci sa svojej úlohy zhostili výborne, prekonali počiatočný ostych a spoznali svojich rovesníkov.
Text: Erasmus team, 10.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Virtuálna mobilita Erasmus+
Štvrtok nám v našom Erasmus+ týždni priniesol celodennú aktivitu – workshop, ktorý všetkým poslúžil pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie jazykových zručností. Ráno sme prišli do školy plní očakávaní, ako bude vyzerať náš deň. Prvá úloha slúžila k rozbúreniu nášho mozgu, mali sme totiž vymyslieť čo najviac slov, ktoré sa spájajú s dobrým videom. Samozrejme všetko v angličtine. Následne sme v skupinách začali pracovať na scenári k ekologickému videu. Po vytvorení kvalitného scenára sme sa aktívne pustili do jeho natáčania v okolí našej školy. Dnešný deň sme si veľmi užili.
Text: Erasmus team, 10.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.C
Dnešok opäť patril našim šikovným malým angličtinárom. Žiaci sa online formou stretli s novými kamarátmi z Grécka a Španielska. A čo bolo ich úlohou? Predstavili sa a rozprávali o svojich voľnočasových aktivitách, obľúbených školských predmetoch a jedlách.  Žiaci sa prezentovali krásnymi piesňami a slovenskou poéziou. Pri vzájomnej výmene otázok žiakov najviac zaujímali obľúbené futbalové kluby. Španielov veľmi potešilo, že je to práve FC Barcelona. Reč prišla aj na počasie. Dnešný deň nám poskytol možnosť ukázať našim zvedavým partnerom sneženie v priamom prenose. Naši Pugačevkári boli veľmi aktívni a predviedli svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. T. Savkanič, 9.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Online stretnutia 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.C
Dnešok opäť patril našim šikovným malým angličtinárom. Žiaci sa online formou stretli s novými kamarátmi z Grécka a Španielska. A čo bolo ich úlohou? Predstavili sa a rozprávali o svojich voľnočasových aktivitách, obľúbených školských predmetoch a jedlách.  Žiaci sa prezentovali krásnymi piesňami a slovenskou poéziou. Pri vzájomnej výmene otázok žiakov najviac zaujímali obľúbené futbalové kluby. Španielov veľmi potešilo, že je to práve FC Barcelona. Reč prišla aj na počasie. Dnešný deň nám poskytol možnosť ukázať našim zvedavým partnerom sneženie v priamom prenose. Naši Pugačevkári boli veľmi aktívni a predviedli svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. T. Savkanič, 9.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Virtuálna mobilita Erasmus+
V utorok 8.3.2022 prišiel náš vysnívaný deň, na ktorý sme sa už dlho tešili. Čakalo nás totiž virtuálne zvítanie s partnermi z Grécka, Chorvátska a Španielska v rámci projektu Creating videos to green up the world: Let's become THINKfluencers! Tomuto stretnutiu predchádzala naša dôkladná príprava na konverzáciu v anglickom jazyku. Najprv každá krajina prostredníctvom prezentácie predstavila svoj štát, mesto a školu. Už to v nás vzbudilo zvedavosť, ale vedeli sme, že príde ešte niečo lepšie. A nemýlili sme sa! Online stretnutia v malých skupinách s našimi kamarátmi zo zahraničia boli pre nás veľmi prínosné. Precvičili sme si konverzáciu v anglickom jazyku, zabavili sme sa a zistili sme, že deti z rôznych kútov Európy sú svojimi záujmami vlastne veľmi podobné nám. Dnešná akcia bola super. A tešíme sa, keď ich stretneme aj naživo. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
Text: Erasmus team 6.A, 8.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 1.A a 2.A
Súčasťou virtuálnej výmeny, ktorá prebieha celý tento týždeň, sú aj žiaci 1. – 5. ročníka. Svoje jazykové vedomosti a zručnosti dnes na online stretnutiach predviedli triedy 1.A a 2.A. Pre žiakov z Grécka a Španielska si pripravili rôzne otázky v anglickom jazyku a potešili ich spevom v anglickom a slovenskom jazyku.  Žiaci sa svojej úlohy zhostili skvelo, boli jednoducho úžasní. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová. 8.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia                         so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+. Žiaci si pripravili prezentácie o našej škole, meste a krajine. Vyrábali pohľadnice pre svojich zahraničných kamarátov z Erasmus+. Všetci žiaci zapojení do projektu sa veľmi tešia na online stretnutia, a preto si už dopredu prichystali zaujímavé otázky.
Text: Barborka Beňová, 6.B, 7.3.2022
Program Erasmus+ sa mi veľmi páči. Páči sa mi preto, lebo môžeme spoznávať nových ľudí a získavať informácie o ich krajine. Taktiež je skvelé to, že Erasmus+ mi zdokonaľuje angličtinu a pomôže mi dostať sa na strednú a vysokú školu. Už sa teším na online stretnutia s deťmi z partnerských škôl a na všetky informácie, ktoré sa o nich dozviem.
Text: Radovan Kováč, 6.B, 7.3.2022
Foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 7.3.2022
ERASMUS+
Creating videos to green up our world:
Let´s become THINKfluencers!
Účasť na projekte v rámci programu Erasmus+ znamená pre každú základnú školu, jej žiakov, učiteľov a vlastne pre všetkých zúčastnených mimoriadne prestížnu záležitosť. Preto sme nesmierne hrdí na to, že naša škola túto jedinečnú možnosť našim šikovným žiakom ponúka. Rôznymi aktivitami, ktoré v rámci projektu Erasmus+ tím s finančnou podporou Európskej únie produkuje, reprezentujeme v Európe našu školu, mesto a dokonca celú krajinu.
Ani skutočnosť, že máme prácu značne sťaženú kvôli protipandemickým opatreniam, neodrádza náš Erasmus+ tím od usilovnej práce na jednotlivých projektových aktivitách. Celý tím žiakov a učiteľov postupne realizuje nasledovné aktivity: pravidelné online stretnutia s európskymi partnermi; vytvorenie a dopĺňanie obsahu webovej stránky projektu (https://vladimirasevecova.wixsite.com/thinkfluencers2020); vytvorenie a spravovanie priestoru TwinSpace na platforme programu eTwinning, ktorý slúži na predstavenie vykonaných aktivít a tiež na vzájomnú komunikáciu zapojených žiakov o rôznych témach v anglickom jazyku (https://twinspace.etwinning.net/166083/home); predstavenie a oboznámenie žiakov s projektom a jeho jednotlivými projektovými aktivitami a termínmi ich plnenia; prezentácia Chalk Talk (Kriedových rozhovorov) a vytvorenie virtuálnej nástenky vo webovom priestore Padlet, v ktorých žiaci vyjadrili myšlienky týkajúce sa práce s videom a jeho tvorbou (https://padlet.com/vladimira_sevec/q1moekdtmr0v1ult?utm_campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet); vytvorenie školských Erasmus+ kútikov, na ktorých žiaci usilovne pracovali; vytvorenie loga projektu žiakmi; výber 3 návrhov loga, ktoré postúpili do súťaže partnerských škôl; prezentovanie informácií o našom štáte – o Slovensku, o našom meste – o Humennom a samozrejme o našej škole formou prezentácií a videí a zároveň predstavenie našich žiakov.
 
V nasledujúcich videách sa máte možnosť zoznámiť s našimi partnerskými školami:
Španielska škola: Colegio Balmes, S.L. (https://www.youtube.com/watch?v=JVHItMDM4z4&feature=emb_logo), Grécka škola: 3rd Primary School of Egaleo "Nikolaos Politis" (https://www.youtube.com/watch?v=z9fiiR3qcas), Chorvátska škola: Osnovna skola Marcana (https://www.youtube.com/watch?v=FY-xVSPqCY0)
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 09.11.2021
Španielska škola
Grécka škola
Chorvátska škola
Spojili sme sily
Dnes poobede sa stretli členovia nášho Žiackeho parlamentu a mali plné ruky práce. Stali sa na chvíľu členmi poroty a z vytvorených návrhov loga hlasovaním vybrali 3 najzaujímavejšie návrhy, ktoré postúpia do užšieho výberu. O aké logo išlo? Jednou z aktivít, ktorú sme so žiakmi absolvovali v rámci programu Erasmus+ bolo vytvorenie loga pre náš projekt Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky logo kreslili, maľovali a navrhovali na počítači. Každý zo zapojených štátov rovnako ponúkne návrhy svojich žiakov a spoločne hlasovaním vyberieme logo nášho projektu, ktoré bude reprezentovať jeho hlavnú myšlienku. Logo sa bude uvádzať pri každej propagačnej a diseminačnej aktivite, takže je to veľmi prestížna záležitosť. Držíme návrhom našich žiakov palce, pretože sú skutočne nápadité. Na dnešnom stretnutí sme tiež zasadili symbol nášho parlamentu i projektu Erasmus+. Okrasnému kru, ktorý každú chvíľu zakvitne, dali žiaci meno HUBERT. Veríme, že nás svojou krásou bude tešiť veľmi dlho. Ďakujeme všetkým za perfektnú spoluprácu!
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 2.6.2021
Online stretnutie v rámci programu Erasmus+
Participovať na projekte, ktorý je súčasťou programu Erasmus+ je obrovská prestíž pre každú základnú školu, jej žiakov i učiteľov. Aj vďaka podpore a ústretovosti vedenia našej školy sme úspešne získali grant v programe Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá pre obdobie 2020-2022. Náš projekt s názvom Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sa začal realizovať v januári. Počiatočnou aktivitou, ktorú sme úspešne absolvovali dňa 28. januára 2021 bolo online stretnutie učiteľov zapojených škôl. Koordinátori za jednotlivé školy prítomní na stretnutí boli Laia Morreres (Španielsko), Christos Tsiatsianas (Grécko), Dejan Tibinac (Chorvátsko) a Vladimíra Ševecová (Slovensko). Stretnutie sa nieslo v mimoriadne priateľskej atmosfére a dohodli sme si na ňom veľa aktivít, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú a rovnako sme si upresnili aj termín nášho ďalšieho online stretnutia. Našim obrovským želaním je stretnúť sa osobne a absolvovať mobility vo všetkých spolupracujúcich krajinách. Veríme, že sa nám to aj napriek súčasnej zložitej situácii podarí a veľmi sa tešíme na projektové aktivity, ktoré poskytnú našim žiakom príležitosť stať sa influencermi reálneho života a budú pre nás všetkých mimoriadne prínosné.
Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 28.1.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah