ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Online zápis do 1. ročníka
Online zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia, z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania.

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy
24.3.2020

Vážení rodičia, na základe odporúčania ZMOS vás chceme informovať o poplatkoch do škôl a školských zariadení.Vážení rodičia, na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, vyučujúci jednotlivých predmetov prácu na doma pre Vaše deti budú zasielať prostredníctvom Edupage správ, resp. e-mailom. Sledujte prosím teda web stránku školy, Edupage správy, facebookovú stránku a Váš email!

Žiadame Vás, aby žiaci dodržiavali opatrenia, zdržiavali sa doma, pracovali na sebe a aby sa správali zodpovedne.
Ako na koronavírus
Ako na koronavírus
Ako na koronavírus
Ako na koronavírus

VZHĽADOM NA SITUÁCIU SO ŠÍRIACIM SA OCHORENÍM COVID-19 A VYHLÁSENÝMI OPATRENIAMI NA SPOMALENIE JEHO ŠÍRENIA VÁS ŽIADAM O  UPRESNENIE ÚDAJOV O VÁS A KONEČNÉ NAHLÁSENIE ÚDAJOV O ZVOLENÝCH STREDNÝCH ŠKOLÁCH A NETALENTOVÝCH ODBOROCH, KAM BUDÚ POSLANÉ PRIHLÁŠKY.


TIETO INFORMÁCIE BUDÚ SPRACOVANÉ A SAMOTNÉ PRIHLÁŠKY PRIPRAVENÉ NA TLAČ.

O ĎALŠOM POSTUPE BUDETE INFORMOVANÍ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY NAŠEJ ŠKOLY, WEBOVÝCH STRÁNOK ZVOLENÝCH STREDNÝCH ŠKÔL A V NEPOSLEDNOM RADE AJ ZO STRANY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR PROSTREDNÍCTVOM ICH WEBOVEJ STRÁNKY WWW.MINEDU.SK ALEBO PROSTREDNÍCTVOM TELEVÍZNEHO SPRAVODAJSTVA. SLEDUJTE PRETO UVEDENÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ.OZNAM O ZMENE TERMÍNOV TALENTOVÝCH SKÚŠOK A TERMÍNE TESTOVANIE 9

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) budú v období od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne dátumy pre jednotlivé školy určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl bolo zrušené.

Ďalšie informácie a termíny k Testovaniu 9 nájdete v sekcii Testovanie 5,9.
Ďalšie informácie a termíny k prijímacím skúškam na stredné školy nájdete v sekcii výchovného a kariérového poradenstva.

SPRÁVA PRE RIADITEĽKU
AdresaKONTAKTY

Riaditeľka školy:
057/ 788 74 41, 0917 227 368

Úradné hodiny:
Pondelok: 10.30 - 15.00 hod.
Streda:    13.00 - 15.00 hod.

Sekretariát školy:
057/ 775 31 83

Školská jedáleň:
057/ 775 31 68
sj.pugacevhe@gmail.com

ADRESA:

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné

IČO: 37874098

Email:  skola@zspugacevhe.sk

WWW:
www.zspugacevhe.sk
www.facebook.com\zspugacevova.com

UŽITOČNÉ LINKY


PARTNERI

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah