Prejsť na obsah

Dôležité: Pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 1.6.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, od 1.6.2020 sa z rozhodnutia ministra školstva otvára aj naša škola. Uvedomujeme si, že máte mnoho otázok a preto sme pre vás prehľadne spísali najdôležitejšie body, tabuľky a potrebné dokumenty, ktoré si môžete pozrieť nižšie.
 
 1. Žiak príde v sprievode zákonného zástupcu (každé ráno) k určenému vchodu.
 2. Každému žiakovi bude pred vstupom do školy zmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom a bude mu vykonaná dezinfekcia rúk.
 3. V prípade, že žiak bude mať zvýšenú teplotu, zákonný zástupca ho musí zobrať do domácej starostlivosti.
 4. Zákonný zástupca (po odmeraní teploty žiaka) odovzdá pedagogickému zamestnancovi vyplnené vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak nemáte možnosť vytlačiť si vyhlásenie, nájdete ho vytlačené aj pri vchode do školy. UPOZORNENIE: nie je potrebné aj potvrdenie od lekára!
 5. Pri prerušení dochádzky viac ako tri dni je potrebné doniesť nové vyhlásenie. Každý žiak musí mať z domu zabezpečené dve rúška na jeden deň, hygienické vreckovky a mikroténové vrecko.
 6. Rúško sú žiaci povinní nosiť len na verejných priestranstvách školy (WC, chodby).
 7. Základná škola zabezpečí  pre žiakov jednorazové papierové utierky v triedach, toaletách a v školskej jedálni.  
 8. Vyučovanie začína o 7:45 hod. a trvá do 11:25 hod.
 9. Obedy sa budú vydávať od 11:00 hod.
 10. Rozvrh vyučovacích hodín pokračuje podľa rozvrhu, ktorý bol vydaný 4.5.2020 a schválený vedením školy.
 11. Od 11:30 hod. najneskôr do 16:00 hod. prihlásení žiaci budú navštevovať ŠKD (okrem žiakov 5. ročníka).
 12. Žiaci, ktorí sa nebudú stravovať v školskej jedálni triedny učiteľ odprevadí ku vchodu, ktorým žiak vchádzal ráno do školy. Žiakov 1. až 4. ročníka si pri odchode zo školy preberie zákonný zástupca.
 13. Žiaci 1. až 4. ročníka budú môcť ísť domov bez sprevádzania zákonným zástupcom len vtedy, ak žiak prinesie podpísaný súhlas.
 14. Dištančné vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka naďalej pokračuje podľa daného rozvrhu.
 15. Pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nebudú navštevovať školu, bude vyučovanie prebiehať už len cez stránku EduPage.
 16. Ďalšie rozširujúce informácie z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

                             
ROZHODNUTIA
A USMERNENIA
V ČASE COVID-19


PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY
predbežný zber údajov ôsmakov
Prijímacie skúšky 2020

2% z dane
Ako na koronavírus
Ako na koronavírus
Ako na koronavírus
Ako na koronavírus
KONTAKTY

Riaditeľka školy:
057/ 788 74 41, 0917 227 368

Úradné hodiny:
Pondelok: 10.30 - 15.00 hod.
Streda:    13.00 - 15.00 hod.

Sekretariát školy:
057/ 775 31 83

Školská jedáleň:
057/ 775 31 68
sj.pugacevhe@gmail.com

ADRESA:

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné

IČO: 37874098

Email:  skola@zspugacevhe.sk

WWW:
www.zspugacevhe.sk
www.facebook.com\zspugacevova.com

SPRÁVA PRE RIADITEĽKU
Adresa
UŽITOČNÉ LINKY


PARTNERI

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah