Prejsť na obsah

OZNAM O VÝSLEDKOCH VOLIEB DO RADY ŠKOLY PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE, PUGAČEVOVA 1381/7, HUMENNÉ

Vyhodnotením výsledkov opakovanej voľby do Rady školy pri Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné, ktorá sa uskutočnila 9.10.2020, bolo volebnou komisou stanovené konečné poradie zástupcov rodičov. Spomedzi všetkých 23 kandidátov uvádzame tých, ktorí dostali najviac volebných hlasov:

1. Ing.  Peter  Pipák, MPH - zvolený do RŠ
2. Mgr.  Jana  Kabátová - zvolená do RŠ
3. Ing.  Ľubomír  Straka - zvolený do RŠ
4. PhDr.  Jana  Romanová - zvolená do RŠ
------------------------
5. Ing.  Františka  Mudra, MBA - ne
zvolená do RŠ
6. Mgr.  Jana  Hudáková - nezvolená do RŠ

Ďakujeme vám za účasť vo voľbách a zvoleným zástupcom rodičov blahoželáme.

S pozdravom

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy
V Humennom dňa 12. 10. 2020ĎAKOVNÝ LIST MINISTRA ŠKOLSTVA
Prečítajte si ďakovný list ministra školstva adresovaný našej škole. (21.10.2020) viac ...
ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR O OPATRENIACH PRE ŠKOLY
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o opatreniach pre školy s súčinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania (11.10.2020) viac ...
USMERNENIE MŠVVaŠ SR
Usmernenie MŠVVaŠ SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 (30.9.2020) viac ...
OPATRENIE RÚVZ SR PRI OHROZENÍ ZDRAVIA
Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození zdravia - nosenie rúška (aktualizované 29.9.2020) viac ...
SLEDUJTE ZDRAVOTNÝ STAV
Vážení rodičia, milí žiaci,
žiadame Vás, aby ste v súlade s nariadením ÚVZ dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví detí ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania ... viac...

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
Príloha 1a – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (pdf, 16.9.2020, 490 kB)
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (pdf, 16.9.2020, 399 kB)
Príloha 2 – Vyhlásenie zamestnanca (pdf, 16.9.2020, 448 kB)
Príloha 3 – FAQ ranný filter (pdf, aktualizované 30.9.2020, 441 kB)
Príloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (pdf, 16.9.2020, 487 kB) Prejsť na tlačivá
POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Viac...
POZOR ZMENA
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
(pdf, 487 kB, 16.9.2020) Viac ...
OPATRENIE ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA
- Zmena v nosení rúšok (pdf, 119 kB, 2.9.2020) prejsť na stránku
OZNAM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM, SPREVáDZAJÚCIM OSOBÁM A ŽIAKOM
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Viac...
2% z dane
KONTAKTY

Riaditeľka školy:
057/ 788 74 41, 0917 227 368

Úradné hodiny:
Pondelok: 10.30 - 15.00 hod.
Streda:    13.00 - 15.00 hod.

Sekretariát školy:
057/ 775 31 83

Školská jedáleň:
057/ 775 31 68
sj.pugacevhe@gmail.com

ADRESA:

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné

IČO: 37874098

Email:  skola@zspugacevhe.sk

WWW:
www.zspugacevhe.sk
www.facebook.com\zspugacevova.com

SPRÁVA PRE RIADITEĽKU
Adresa* Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v rozsahu kontaktného formulára a prečítal som si Zásady spracovania osobných údajov.

UŽITOČNÉ LINKY


PARTNERI

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah