ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Oznam o mimoriadnom riaditeľskom voľne z prevádzkových dôvodov
  
V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5  Vám oznamujem, že udeľujem žiakom ZŠ  z prevádzkových dôvodov
  
dňa 25. októbra 2019  (piatok) riaditeľské voľno.
 
Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň ani školský klub detí.
 
Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 28.októbra 2019.
 
PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy
KONTAKTY

Riaditeľka školy:
057/ 788 74 41, 0917 227 368

Úradné hodiny:
Pondelok: 10.30 - 15.00 hod.
Streda:    13.00 - 15.00 hod.

Sekretariát školy:
057/ 775 31 83

Školská jedáleň:
057/ 775 31 68
sj.pugacevhe@gmail.com

ADRESA:

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné

IČO: 37874098

Email:  skola@zspugacevhe.sk

WWW:
www.zspugacevhe.sk
www.facebook.com\zspugacevova.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR - Správu odošlete vedeniu školy
Adresa
UŽITOČNÉ LINKY


PARTNERI

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah