Prejsť na obsah

OZNAM

Od 26. októbra 2020 prešli žiaci 2. stupňa ZŠ na dištančné vzdelávanie.

Žiaci sa vzdelávajú podľa osobitného rozvrhu, ktorý je zverejnený na webovej stránke.

Počas online hodín vyučujúci komunikujú so žiakom prostredníctvom EDUPAGE, avšak je potrebné mať účet Google. Žiaci majú možnosť požiadať aj o konzultáciu.

Žiaci 1. stupňa ZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

Školský klub detí je v prevádzke za sprísnených opatrení.

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školyROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR O OBNOVENÍ VYUČOVANIA
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovanie (12.11.2020), s súčinnosťou od 16.11. 2020 (zverejnené 13.11.2020) viac ...
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy (pdf, 8.11.2020, 450 kB)
Príloha 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (pdf, 8.11.2020, 422 kB)
Príloha 3 – Vyhlásenie zamestnanca (pdf, 8.11.2020, 528 kB)
USMERNENIE MŠVVaŠ SR
Usmernenie MŠVVaŠ SR k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 (30.9.2020) viac ...

ROZHODNUTIE MŠVVaŠ SR O OPATRENIACH PRE ŠKOLY
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o obnovení vyučovanie pre žiakov so ŠVVP (2.11.2020), mení a aktualizuje rozhodnutie z 23.10.2020. viac ...
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o opatreniach pre školy s súčinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania (23.10.2020) viac ...
SLEDUJTE ZDRAVOTNÝ STAV
Vážení rodičia, milí žiaci,
žiadame Vás, aby ste v súlade s nariadením ÚVZ dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade akejkoľvek pochybnosti o zdraví detí ich ponechali v domácom prostredí. Hygienici v nariadení pripomínajú, že žiaci, pedagógovia i zamestnanci školy majú v čase karanténneho opatrenia povinnosť zdržať sa sociálnych kontaktov i cestovania ... viac...
OPATRENIE RÚVZ SR PRI OHROZENÍ ZDRAVIA
Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození zdravia - nosenie rúška (aktualizované 29.9.2020) viac ...
OPATRENIE ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA
- Zmena v nosení rúšok (pdf, 119 kB, 2.9.2020) prejsť na stránku
POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Viac...
2% z dane

SPRÁVA PRE RIADITEĽKU
Adresa* Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v rozsahu kontaktného formulára a prečítal som si Zásady spracovania osobných údajov.
KONTAKTY

Riaditeľka školy:
057/ 788 74 41, 0917 227 368

Úradné hodiny:
Pondelok: 10.30 - 15.00 hod.
Streda:    13.00 - 15.00 hod.

Sekretariát školy:
057/ 775 31 83

Školská jedáleň:
057/ 775 31 68
sj.pugacevhe@gmail.com

ADRESA:

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné

IČO: 37874098

Email:  skola@zspugacevhe.sk

WWW:
www.zspugacevhe.sk
www.facebook.com\zspugacevova.com

UŽITOČNÉ LINKY


PARTNERI

Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah