You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

Cezpoľný beh

 Dňa 6.10.2017 sa v mestskom parku v Humennom uskutočnili oblastné majstrovstvá družstiev v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov našej školy sa v konkurencii 14 škôl humenského a medzilaboreckého okresu umiestnilo na výbornom 2. mieste.  Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 9.10.2017

Pasovanie prvákov 2017

 Táto milá slávnosť sa uskutočnila v 1.B triede 3. októbra 2017  pod  vedením triednej učiteľky Mgr. E. Lukáčovej a pani vychovávateľky P. Čornej. Za množstvo básničiek a piesní, ktoré sa naši prváci za pár týždňov v škole naučili zožali obrovský potlesk.   Čítať viac ...

Mgr. Erika Lukáčová, 9.10.2017

ENGLISH IS FUN

 Projekt English is fun je naplánovaný na jeden školský rok pre dve krajiny Česko a Slovensko v anglickom jazyku. Budeme zážitkovou formou získavať slovnú zásobu a najbežnejšie používané frázy    Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 5.10.2017

Európsky deň jazykov

 Z iniciatívy Rady Európy bol 26. september vyhlásený za Európsky deň jazykov (European Day of Languages). Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.   Čítať viac ...

29.9.2017

Erasmus+ Posledný deň na našej škole

Fotografie.    Pozrieť fotografie ...

Erasmus+ Ľubovniansky hrad

Fotografie.    Pozrieť fotografie ...

Erasmus+ Ulič, Topoľa, Starina

Fotografie.    Pozrieť fotografie ...

Erasmus+ Vysoké Tatry

Fotografie.    Pozrieť fotografie ...

Humenné o 700 rokov

    Mesto Humenné pri príležitosti 700. výročia od svojej prvej písomnej zmienky vyhlásilo  výtvarnú súťaž pre žiakov materských a základných škôl, centier voľného času a základných umeleckých škôl. Výtvarná súťaž niesla názov „Humenné o 700 rokov“.  Čítať viac ...

Mgr. Ľudmila Hanáková, 26.9.2017

Erasmus+ Zaujímavý a bohatý pondelok

  V pondelok 25. septembra 2017 sme na našej škole privítali zahraničných hostí. V rámci projektu Erasmus+ práve prebieha posledná mobilita a naše mesto a školu navštívili učitelia a žiaci z Rumunska, Poľska, Čiech a Chorvátska.   Čítať viac ...

Mgr. Miroslava Andrejčíková, 26.9.2017

Rekonštrukcia kuchynky

 Riaditeľstvo školy týmto vyslovuje úprimné poďakovanie všetkým rodičom a Občianskemu združeniu pri ZŠ Pugačevova Humenné za finančný príspevok, pomoc a ochotu pri rekonštrukcii priestorov školskej kuchynky.  Čítať viac ...

21.9.2017

Viacboj všestrannosti

  Dňa 13. septembra 2017 ZŠ Pugačevova v spolupráci s CVČ Dúha pri príležitosti mestských osláv k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Humenné zorganizovala viacboj všestrannosti pre žiakov 2.-4. ročníkov.  Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 18.9.2017

OZNAM
Hodnotenie projektu

  Projekt „Učenie nie je mučenie“ bol v školskom roku 2016/2017 ocenený 3. miestom v Národnej súťaži O najlepší projekt eTwinning. Dňa 23. júna 2017 boli žiaci so svojou pani učiteľkou Mgr. Irenou Topoľančinovou pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien do Žiliny.  Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 4.7.2017

Strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk