You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

Vianočný turnaj

Dňa 18.12.2017 sa v telocvični školy uskutočnil vianočný turnaj vo florbale starších žiakov. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá: ... Čítať viac ...

Mgr. Genadij Lysý, 19.12.2017
Vystúpenie pre klub dôchodcov

Dňa 19.12.2017 žiaci  1.A a 3.B triedy vystúpili pod vedením svojich pedagógov s programom v Klube dôchodcov na Družstevnej ulici. Prváčence sa predstavili tancom, vianočnými a novoročnými vinšami, ... Čítať viac ...

Mgr. Irena Topoľančinová, 19.12.2017

ŠK Pytagoriády

 V dňoch 13. a 14.12.2017 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 39. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ... Čítať viac  ...

Mgr. Monika Trembuľáková, 19.12.2017
Fotogaléria aktivít 2. odd. ŠKD

Vianoce sa blížia  
Pozrieť fotografie ...

 

Petronela Čorná, 18.12.2017

Kde bolo, tam bolo

Kde bolo tam bolo, za dverami našej školy žiaci 6.B triedy nacvičili divadlo, na motívy ľudovej rozprávky „O hlúpej žene“. Žiaci sa nielen zabavili, ale zároveň potešili svojich rodičov.  Čítať viac ...

žiaci ZŠ Pugačevova, 15.12.2017

Ekoposter 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž,  „EKOPOSTER 2017“.
    Cieľom tejto súťaže bolo podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky.

 Čítať viac

Mgr. Ľudmila Hanáková, 8.12.2017

Vianočná besiedka

 Fotografie z besiedky.  Čítať viac ...

Múzeum Andyho Warhola 
Po troch rokoch si naši ôsmaci  opäť zacestovali za umením do neďalekých Medzilaboriec, kde si so záujmom prezreli jedinečnú výstavu obrazov v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola.
 Čítať viac ...

Mgr. Anna Austová, 14.12.2017

Čaro bakelitu

   Plán práce nášho chemického krúžku sme si v predvianočnom čase spestrili návštevou Slovenského technického múzea v metropole východného Slovenska, v Košiciach. Zúčastnili sa ho žiačky siedmeho... Čítať viac ...

Mgr. Andrea Polanská, 14.12.2017

Štvrtáci v Eiffelku

   Naši štvrtáci v stredu 6.12.2017 – na Mikuláša, strávili aktívne dopoludnie v Detskom zábavnom parku Eiffelko v Humennom. Šantenie, hry a skúšky obratnosti si spestrili aj tvorivými dielničkami, ...  Čítať viac ...

Mgr. Monika Gajdošová 11.12.2017

Fotogaléria aktivít 1. odd. ŠKD

Pozdravy pre deti ministerky školstva
Pozrieť fotografie ...

Petronela Čorná, 11.12.2017

Pochvala

Za vzornú reprezentáciu školy v rámci kultúrneho programu Adventné nedele udeľuje riaditeľka školy pochvalu: Anne Pipákovej 8.c, Natálii Stankovej 9.a, Tomášovi Trembuľákovi 9.a, Lucii Hudákovej 9.a, Márii Ďurianovej 7.a,  Laure Jakubčovej 5.b,  Alexandre Gajdošovej 6.b, Janíkovi  Kočanovi 6.b, Martinovi Hodorovi 3.b a Zoe Ivanovej 3.a.

PaedDr. Pavlina Kurucová, riaditeľka školy,  11.12.2017

Pozdrav pre mesto Humenné

Svet sa znovu zaodel do biela. A chveje sa zimou. Preto zažíname svetlá. Na námestiach, v domovoch, na pracoviskách i v školách už tisícami jagavých svetielok žmurkajú vyblýskané vianočné stromčeky. Na chrámových oltároch na adventných vencoch dvíha k nebesiam svoj plamienok druhá zažatá svieca.  Čítať viac ...

Mgr. Valéria Hudáková, 10.12.2017

Tri zlaté kľúče mesta Humenné

 

V piatok 8.12.2017 sa naši žiaci 4. ročníkov zúčastnili súťaže o tri kľúče nášho mesta. Súťažiace päťčlenné družstvo malo možnosť preukázať svoje vedomosti z regionálnej výchovy, etickej výchovy, vlastivedy a prírodovedy.  Čítať viac ...

Mgr. Beáta Babinová, 10.12.2017

Strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Copyright © J.Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk