You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Doplnok č. 1 k štatútu Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Štatút Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Výchovný program Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Organizačný poriadok Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Prevádzkový poriadok Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné

Krúžky Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
v školskom roku 2017/18

 

Krúžková činnosť sa realizuje 2 hodiny v týždni 60 hodín za rok.

 

 

Názov

Dni

 

Vedúci krúžku

1.

Futbalový krúžok I.

utorok

13,30-15,30

M. Feigl

2.

Futbalový krúžok II.

streda

13,30-15,30

M. Feigl

3.

Futbalový krúžok III.

štvrtok

13,30-15,30

M. Feigl

4.

Malí športovci

streda

13,15-15,15

Mgr. Soňa Smoleková

5.

Matematika hrou I.

štvrtok

13,45-15,45

Mgr. Monika Trembuľáková

6.

Matematika hrou II.

utorok

13,45-15,45

Mgr. Monika Trembuľáková

7.

Počítačoví  kamaráti I.

štvrtok

13,15-15,15

Mgr. Beáta Babinová

8.

Počítačoví kamaráti II.

piatok

13,15-15,15

Mgr. Jana Macháčková

9.

Počítačový krúžok

streda

13,45-15,45

Mgr. Ján Andrejčík

10.

Slovenčina na dlani I.

streda

13,45-15,45

Mgr. Anna Austová

11.

Slovenčina na dlani II.

štvrtok

13,45-15,45

Mgr. Anna Karčová

12.

Spoločenské tance

utorok, štvrtok

13,30-15,30

K. Horvátová

13.

Športový krúžok

pondelok

13,15-15,15

Mgr. Monika Gajdošová

14.

Turistický krúžok

utorok (sobota)

13,45-15,45

Mgr. Viera Megelová

15.

Výtvarný ateliér

štvrtok

13,15-15,15

Mgr. Iveta Šepeľová

 

16.

Chemický krúžok

streda

13,30-15,30

Mgr. Andrea Polanská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk