You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU - KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

Doplnok č. 1 k štatútu Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Štatút Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Výchovný program Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Organizačný poriadok Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
Prevádzkový poriadok Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné

Krúžková činnosť sa realizuje 2 hodiny v týždni 60 hodín za rok.

Krúžky Centra voľného času Pugačevova 7, Humenné
v školskom roku 2017/18

 

Ponuka krúžkov v CVČ v školskom roku 2017/18


1.-4. ročník:

P. č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Matematika hrou

Mgr. Procová

2.

Z každého rožku trošku

Mgr. Babinová

3.

Počítačoví kamaráti

Mgr. Macháčková

4.

Futbalový

M. Feigl

5.

Z rozprávky do rozprávky

Mgr. Lukáčová

6.

Školské všeličo

Mgr. Topoľančinová

7.

Športový – stolný tenis

Mgr. Gajdošová

8.

Spoločenské tance

ZUŠ Grácia

9.

Šachový krúžok

p. Aľušíková

10.

Dramatický

Mgr. Macejová

11.

Malí športovci (dievčatá)

Mgr. Smoleková

12.

Výtvarný ateliér

Mgr. Šepeľová5.-9. ročník:

 

Útvar

Vedúci útvaru

1.

Spoločenské tance

Taneč. škola GRACIA

2.

Basketbalový krúžok

Kulik Dávid

3.

Turistický krúžok

Mgr. Megelová

4.

Šport a turistika

Mgr. Brzychcyová

5.

Florbal

Mgr. Lysý

6.

Volejbal, Badminton

Mgr. Lysý

7.

Futbal

M. Feigl              

8.

Slovenčina na dlani

Mgr. Austová

9.

Slovenčina na dlani

Mgr. Karčová

10.

Matematika hrou

Mgr. Trembuľáková

11.

Šachový

M. Aľušíková

12.

Mladý prírodovedec

Ing. Vajsová

13.

Chemický

Mgr. Polanská

14.

Výtvarný ateliér

Mgr. Hanáková

15.

Počítačový

Mgr. Andrejčík
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk