m9 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Monitoring NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov - Pokyny pre žiakov – testy

 • Testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sú prístupné v termíne od 7. júna 2021 do 11. júna 2021 v čase od 8:00 do 15:00.
 • Testy je potrebné vyriešiť po sebe (povolená je prestávkou 5 – 10 minút) v škole pod svojim prihlasovacím kódom.
 • Na vyriešenie testu z matematiky máš časový limit 90 minút.
 • Na vyriešenie testu zo slovenského jazyka a literatúry máš časový limit 70 minút.
 • Každý z testov obsahuje 30 úloh, úlohy sú buď uzavreté s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností alebo vyžadujú krátku odpoveď (číselný údaj, slovo, slovné spojenie, krátka veta).
 • Pri riešení testov môžeš používať pomocné papiere, na ktoré si robíš pomocné výpočty alebo zápisy.
 • Nesmieš komunikovať so spolužiakmi, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého riešiš testy a stránky, na ktorej prebieha monitoring.
 • Po zodpovedaní všetkých úloh v teste z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je potrebné stlačiť červené tlačidlo “Odovzdať”.
 • Ak sa náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, je možné test spustiť znova cez www.monitoring-nucem.sk. Je potrebné znova zadať tvoj prihlasovací kód.
 • Ak bude test znova spustený na rovnakom počítači, systém ponúkne návrat k tvojim odpovediam.
 • Ak bude test znova spustený na inom počítači, systém tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudol si stlačiť tlačidlo “Odovzdať”, systém odošle aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “Odovzdať”.
Prajeme Ti veľa úspechov!
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah