NOVINY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
NOVINY

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!
Redakčná rada našich školských novín pracuje nepretržite. Výsledkom nášho snaženia je druhé číslo Noviniek z Pugačevky.
Nech sa páči, začítajte sa!
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah