PRACOVNY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKOLY

Oznamujeme rodičom žiakov 1. stupňa, že podmienkami nástupu žiakov do školy sú:

- negatívny COVID test zákonného zástupcu žiaka, doložený kópiou výsledku
negatívneho testu COVID-19
- podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

Čestne vyhlásenie je potrebné odovzdať ráno v pondelok (8. 2. 2021) pri  nástupe žiaka do školy, alebo  je možné ho podpísať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EDUPAGE do nedele 7. 2. 2021 do 20.00 hod. (Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ďalšie dokumenty nájdete na tomto odkaze.)

Zákonný zástupca sa môže otestovať na ktoromkoľvek testovacom mieste.

Žiaci 1. stupňa, ktorí nenastúpia do školy, nebudú vzdelávaní online v  domácom prostredí. Úlohy žiakom budú zasielané prostredníctvom EDUPAGE.

Ranné schádzanie začne  9. 2. 2021 (utorok) od 6.30 hod. vo vestibule školy – hlavná budova.

O ďalších zmenách Vás budeme informovať priebežne.

V Humennom 4. 2. 2021


PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy------------------------------


Vážení rodičia, prosíme vás o vyplnenie dotazníka k priebehu dištančného vzdelávania.

Stránkové hodiny počas dištančného vzdelávania:  STREDA 8.00 - 15.00 hod.


Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom k prerušeniu prezenčného vzdelávania už aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Vám oznamujeme, že zákonný zástupca alebo žiak si môže vyzdvihnúť učebné materiály každú stredu v čase od 10.00 do 12.00 hod. v budove základnej školy. Preberanie i odovzdávanie učebných materiálov bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení. V snahe čo najviac pomôcť žiakom bez digitálnych technológií, budú ich rodičia o možnosti preberania a odovzdávania tlačených učebných materiálov oboznámení telefonicky.

PaedDr. Pavlina Kurucová
 riaditeľka školy
text2 text2 text2 text2 text2

text2 text2 text2 text2 text2 text2 text2
text2 text2 text2 text2 text2 text2 text2
text2 text2 text2 text2 text2 text2 text2

Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg qgr qrg g erg qerg er gerg rgrg e Tr grtg r Tr grtg r sf sbsfsdfsdfd agg g g g g aergqerg qrgqerg rgr erg

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah