You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

PROJEKTY

Projekt ERASMUS +
Projekt PODPORA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH - DIELNE II.
Projekt ZELENÁ ŠKOLA
Projekt MOJA PRVÁ ŠKOLA
Projekt TENIS DO ŠKÔL
Projekt BUDUJEME MULTIFUNKČNÉ IHRISKÁ
Projekt KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ
Projekt ČERVENÉ STUŽKY
Projekt EKOLOGICKÁ STOPA
Projekt eTWINNING
Projekt UNICEF - ŠKOLA PRIATEźSKÁ K DEOM
Projekt e-TESTOVANIE
Projekt RECYKLOHRY
Projekt ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Projekt NECH SA NETÚLAJÚ
Projekt POZNAJ SVOJ REGIÓN
Projekt JAZDÍME BEZPEČNE
Projekt NÁRODNÝ PROJEKT AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE
Projekt MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Projekt SLÁVICI Z LAVICE
Projekt PRIATEźSTVO BEZ HRANÍC
Projekt INFOVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Copyright Š J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditežka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk