You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - IV. oddelenie
        2015/2016   2016/2017   2017/2018

Pozdrav pre mamu 

Druhá májová nedeľa patrila našim mamičkám. Deti si pre svoje mamičky pripravili pekné pozdravy, v ktorých im vyjadrili svoju lásku a vďačnosť. Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková, 21.5.2018

Deň Zeme v ŠKD

    Deň Zeme, je deň venovaný Zemi, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Tento deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. My žiaci 1.,2.,3.,4.,5. a 6.oddelenia sme si tento výnimočný deň ozvláštnili rôznymi testami, hrami a hlavne besedou o tom, ako sa k našej prírode máme správať. Fotogaléria

Text a foto: Petronela Čorná, 24.4.2018

Beseda o poskytovaní PP - príprava na súťaž

     Dňa 20. apríla 2018 sa pre žiakov 4. a 5. oddelenia ŠKD uskutočnila beseda o prvej pomoci s asistentami SČK v Humennom. Asistenti názorne predviedli žiakom ukážky o poskytovaní PP pri rôznych úrazoch a poraneniach, resuscitáciu na figurínach. Žiaci so záujmom počúvali, sledovali, potom si všetko vyskúšali a asistentov zasypali množstvom zaujímavých otázok. Beseda bola zameraná aj na overenie vedomostí HMZ z 5. oddelenia, ktorá sa 4. mája zúčastní okresnej súťaže HMZ. Táto akcia všetkých veľmi obohatila a poučila, lebo vedieť poskytnúť PP je povinnosťou každého z nás. Fotogaléria

 Text: Iveta Kakošová, 22.4.2018
Foto: Zuzana Poltoráková

Čitateľský maratón

V rámci ŠKD sme si 28.3.2018 pripomenuli, že mesiac marec je venovaný knihám. Pripravili sme si popoludnie s obľúbenou detskou knihou Danka a Janka od známej spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Náš čitateľský maratón prebiehal 60 minút, počas ktorých sa žiaci striedali v čítaní zaujímavých príbehoch o Danke a Janke. Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková, Iveta Kakošová, 3.4.2018
Vo Vihorlatskom múzeu

 V piatok 23.03.2018 sme si so žiakmi IV. a V. oddelenia ŠKD spríjemnili popoludňajší čas prechádzkou do Vihorlatského múzea. V múzeu sme navštívili výstavu pod názvom Karpatská kraslica. Výstava nám ponúkla množstvo krásne ozdobených kraslíc rôznymi technikami. Jednu z techník, maľovanie voskom, si mohli naši žiaci aj vyskúšať.   Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková, Iveta Kakošová, 26.3.2018
Ako sme v jari stavali snehuliaka

   Fotogaléria

Foto: Mgr. Zuzana Poltoráková 22.3.2018

Hravá matematika

V IV. a V. oddelení ŠKD sme si spríjemnili poobedie matematickou súťažou, ktorú sme si nazvali Hravá matematika. V rámci súťaže sme si pre deti pripravili 5 úloh, ktorých hlavnou prioritou bolo čítanie s porozumením. Po pozornom prečítaní zadania,  deti úlohy hravo zvládli vyriešiť. Po vyhodnotení úloh, všetkých súťažiacich čakala sladká odmena. Na prvých troch miestach sa umiestnili Boris Surničin, Ella Čopanová a Timea Čarná.  Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková, 1.3.2018

Vyrobené z lásky

   Pre našich najbližších sme vyrobili krásne pozdravy, ktoré im venujeme z lásky. Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková a Iveta Mochnacká, 20.11.2017

Tvorivosť v zimnom období

   Fotogaléria

Foto: Mgr. Zuzana Poltoráková 5.2.2018

Ako sme tvorili počas jesene

   Fotogaléria

Foto: Mgr. Zuzana Poltoráková 22.11.2017

Vihorlatské múzeum

    V pondelok 20.11.2017 sme si s deťmi III. a IV. oddelenia skrášlili čas v ŠKD prechádzkou do Vihorlatského múzea. Navštívili sme Prírodovednú expozíciu – Živočíšstvo Horného Zemplína. Pani sprievodkyňa nám porozprávala pútavé informácie o vystavených exponátoch. Mohli sme vidieť v skutočnej veľkosti medveďa, zubra, vlka, líšku a veľa ďalších zaujímavých zvierat. Deti boli z návštevy tejto expozície nadšené a získané informácie využijú na hodine prírodovedy. Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková a Iveta Mochnacká, 20.11.2017

Šarkaniáda

Jeseň je keď padá lístie,
jeseň je keď kráka vrana,
jeseň je keď celkom iste,
máte radosť zo šarkana.

     Videli ste už lietajúce šarkany? V pondelok 13.11.2017 ich bolo naškolskom dvore naozaj veľa. Deti z ŠKD sa zhostili úlohy konštruktérov, maliarov a umelcov v snahe vytvoriť toho "naj".  Škoda len, že vybabral s nami vietor a práve v ten deň vôbec nefúkal. A tak sa pestré  šarkany preháňajú po chodbách a načúvajú pri dverách, aby sa naučili všetko, čo taký šarkan potrebuje vedieť o správnom lietaní. Fotogaléria

Text: Iveta Mochnacká, 17.11.2017
Foto: Štofíková Anna

Jesenná tvorivosť v ŠKD

     Je tu jeseň a s ňou aj veľa farebnosti a práve  žiaci VI. odd. svoju fantáziu a tvorivosť preniesli do krásnych výrobkov. Fotogaléria

Text a foto : Anna Štofiková, 7.11.2017

Prechádzka do Vihorlatskej knižnice

     So žiakmi štvrtého a piateho oddelenia ŠKD sme sa vybrali v piatok 20.10.2017 na príjemnú jesennú prechádzku do mestskej Vihorlatskej knižnice. Tam na nás čakala pani knihovníčka, ktorá nás oboznámila s pravidlami vypožičiavania kníh, poukazovala nám jednotlivé oddelenia a odpovedala nám na všetky naše otázky. V detskom oddelení nás usadila a prečítala nám ľudovú rozprávku Ďuro Truľo, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Po príjemne strávenom čase v knižnici sme sa plní nových informácií vrátili späť do školy. Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová a Mgr. Zuzana Poltoráková, 23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk