You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - V. oddelenie
           2017/2018

Súťaž hliadok mladých zdravotníkov

Dňa 4. mája sa v našom meste konala súťaž hliadok mladých zdravotníkov pre základné a stredné školy. Našu školu reprezentovala HMZ 1. stupňa z 5. oddelenia ŠKD: Dávid Godžák, Martin Hodor, Barbora Baníková, Ella Čopanová, Aneta Smolková, Zuzana Gajovská a Sofia Kravčáková. Naša HMZ úspešne absolvovala všetky stanovištia so zadanými úrazmi. Žiaci úspešne zvládli aj kardiopulmonálnu resuscitáciu na figurínach, začo dostali veľkú pochvalu, lebo to bola úloha až pre žiakov 2. stupňa a stredné školy. Každý zúčastnený bol odmenený medailou. Táto súťaž mala veľký význam, nakoľko motivovala žiakov k osvojeniu poznatkov a zručností poskytovania prvej pomoci. Vedieť poskytnúť prvú pomoc je povinnosťou každého z nás. Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová, 6.5.2018

Naše lesy

    Dňa 30. apríla 2018 sa žiaci 4., 5. a 6. oddelenia ŠKD zúčastnili exkurzie o lesoch s lesníkmi z okresu Vranov na Topľou. Miestom exkurzie bola čarokrásna príroda v parku pri kaštieli. Lesníci porozprávali žiakom o živote stromov, ekosystéme, význame lesov a prekvapili ich rôznymi aktivitami, v ktorých si žiaci preverili svoje poznatky o prírode. Nakoniec každý dostal na pamiatku lesnícky klobúčik z papiera. Touto exkurziou si žiaci rozšírili svoje obzory o prírode, lesoch a ich význame pre človeka. Fotogaléria

Text: Iveta Kakošová, 1.5.2018

Foto: Zuzana Poltoraková

Deň Zeme v ŠKD

    Deň Zeme, je deň venovaný Zemi, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Tento deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. My žiaci 1.,2.,3.,4.,5. a 6.oddelenia sme si tento výnimočný deň ozvláštnili rôznymi testami, hrami a hlavne besedou o tom, ako sa k našej prírode máme správať. Fotogaléria

Text a foto: Petronela Čorná, 24.4.2018

Beseda o poskytovaní PP - príprava na súťaž

     Dňa 20. apríla 2018 sa pre žiakov 4. a 5. oddelenia ŠKD uskutočnila beseda o prvej pomoci s asistentami SČK v Humennom. Asistenti názorne predviedli žiakom ukážky o poskytovaní PP pri rôznych úrazoch a poraneniach, resuscitáciu na figurínach. Žiaci so záujmom počúvali, sledovali, potom si všetko vyskúšali a asistentov zasypali množstvom zaujímavých otázok. Beseda bola zameraná aj na overenie vedomostí HMZ z 5. oddelenia, ktorá sa 4. mája zúčastní okresnej súťaže HMZ. Táto akcia všetkých veľmi obohatila a poučila, lebo vedieť poskytnúť PP je povinnosťou každého z nás. Fotogaléria

 Text: Iveta Kakošová, 22.4.2018
Foto: Zuzana Poltoráková

Čitateľský maratón

V rámci ŠKD sme si 28.3.2018 pripomenuli, že mesiac marec je venovaný knihám. Pripravili sme si popoludnie s obľúbenou detskou knihou Danka a Janka od známej spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Náš čitateľský maratón prebiehal 60 minút, počas ktorých sa žiaci striedali v čítaní zaujímavých príbehoch o Danke a Janke. Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková, Iveta Kakošová, 3.4.2018

Jar - Veľká noc

 Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová, 1.4.2018

Vo Vihorlatskom múzeu

 V piatok 23.03.2018 sme si so žiakmi IV. a V. oddelenia ŠKD spríjemnili popoludňajší čas prechádzkou do Vihorlatského múzea. V múzeu sme navštívili výstavu pod názvom Karpatská kraslica. Výstava nám ponúkla množstvo krásne ozdobených kraslíc rôznymi technikami. Jednu z techník, maľovanie voskom, si mohli naši žiaci aj vyskúšať.   Fotogaléria

Text a foto: Mgr. Zuzana Poltoráková, Iveta Kakošová, 26.3.2018

Jar - Veľká noc

 Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová, 9.3.2018

Ovocný šalát

 V zime a na jar ľudský organizmus potrebuje zvýšený prísun vitamínov. Preto sme si v 5. oddelení pripravili výborný ovocný šalát z rôznemho ovocia, ktorý všetkým veľmi chutil.  Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová, 9.3.2018

Valentín

 14. februára oslavujeme sviatok sv. Valentína. V školskom klube v 5. oddelení sme si povedali o histórii vzniku sviatku, pripomenuli, že je to sviatok nielen všetkých zaľúbených, ale aj sviatok lásky a úcty k všetkým, na ktorých nám záleží. Deti si na tento sviatok vyrobili rôzne valentínky, ktoré podarovali rodičom, kamarátom, kamarátkam atď.  Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová, 19.2.2018

Športové ativity

 Žiaci 5. oddelenia ŠKD radi chodia do telocvične súťažiť v štafetových hrách alebo si zahrať futbal či vybíjanú. Potom unavení, ale bohatší o športové zážitky, sa vrátime do triedy a pokračujeme v činnosti.  Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová, 19.2.2018

Beseda so záchranárom

 Dňa 19. januára 2018 žiaci ŠKD  4., 5. a 6. oddelenia mali besedu so záchranárom Marekom Puškárom, zamestnancom Falck Záchranná a.s. Pán Puškár im porozprával o povolaní záchranára, nakoľko on sám je Zlatým záchranárom, o základných princípoch poskytovania prvej pomoci. Žiaci oduševnene počúvali a možno aj rozmýšľali, či v budúcnosti budú aj oni záchranármi. V praktickej časti si názorne predviedli masáž srdca, umelé dýchanie, uloženie raneného do stabilizovanej polohy.  Táto beseda poslúžila aj ako príprava na súťaž Hliadky mladých zdravotníkov, ktorú organizuje Červený kríž.  Fotogaléria

Text: Iveta Kakošová, 22.1.2018
Fotografie: Zuzana Poltoraková, Anna Štofíková

Zima v 5. oddelení

 Fotogaléria

Foto:  Iveta Kakošová, 20.1.2018

Návšteva múzea

Keď sa povie Humenné, tak hneď do povedomia sa nám pred očami zjaví kaštieľ. A túto našu dominantu sme si šli pozrieť aj my, žiaci V. a VI. Oddelenia ŠKD. Sprievodca kaštieľa nás previedol a porozprával o vzniku a o histórii kaštieľa. Každá izba bola niečím zaujímavá, čo zaujalo aj našich žiakov. Najviac sa im páčil ručne vyrezávaný nábytok a nádherné maľby na stenách a stropoch. Fotogaléria

Text a foto: Anna Štofiková a Iveta Kakošová, 22.11.2017

Jeseň v 5. oddelení

Fotogaléria

Foto: Iveta Kakošová, 20.11.2017

Šarkaniáda

Jeseň je keď padá lístie,
jeseň je keď kráka vrana,
jeseň je keď celkom iste,
máte radosť zo šarkana.

     Videli ste už lietajúce šarkany? V pondelok 13.11.2017 ich bolo naškolskom dvore naozaj veľa. Deti z ŠKD sa zhostili úlohy konštruktérov, maliarov a umelcov v snahe vytvoriť toho "naj".  Škoda len, že vybabral s nami vietor a práve v ten deň vôbec nefúkal. A tak sa pestré  šarkany preháňajú po chodbách a načúvajú pri dverách, aby sa naučili všetko, čo taký šarkan potrebuje vedieť o správnom lietaní. Fotogaléria

Text: Iveta Mochnacká, 17.11.2017
Foto: Štofíková Anna

Prechádzka do Vihorlatskej knižnice

     So žiakmi štvrtého a piateho oddelenia ŠKD sme sa vybrali v piatok 20.10.2017 na príjemnú jesennú prechádzku do mestskej Vihorlatskej knižnice. Tam na nás čakala pani knihovníčka, ktorá nás oboznámila s pravidlami vypožičiavania kníh, poukazovala nám jednotlivé oddelenia a odpovedala nám na všetky naše otázky. V detskom oddelení nás usadila a prečítala nám ľudovú rozprávku Ďuro Truľo, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Po príjemne strávenom čase v knižnici sme sa plní nových informácií vrátili späť do školy. Fotogaléria

Text a foto: Iveta Kakošová a Mgr. Zuzana Poltoráková, 23.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Copyright © J. Andrejčík
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy), 057/ 775 31 83 (sekretariát), 057/ 775 31 68 (šk. jedáleň)
email: skola@zspugacevhe.sk