Prejsť na obsah
O nás

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG


Školský špeciálny pedagóg:
 
Mgr. Eva Mažeriková  

 
Konzultačné hodiny:
 
Pondelok:  7:45 - 8:30 hod.
Streda:  7:45 - 8:30 hod.
Piatok:  11:35 - 13:00 hod.

 iný termín po vzáj. dohode
 
   
Kontakty:
 
evamazerikova@gmail.com
057/ 775 31 83 (sekr. školy)
Náplň práce:

 
  • vykonáva odborné činnosti zamerané na prácu so žiakmi so ŠVVP, realizuje krátkodobú i dlhodobú individuálnu prácu s dieťaťom (v triede, alebo vo vyhradených priestoroch),
  • vyhľadáva deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, v spolupráci s ostanými členmi inkluzívneho tímu diagnostikuje špeciálne vzdelávacie potreby,
  • spolupracuje s vyučujúcimi, rodičmi a poradenskými zariadeniami,
  • s členmi inkluzívneho tímu participuje na vytvorení Individuálneho vzdelávacieho programu,
  • zabezpečuje výučbu predmetov špeciálno-pedagogickej podpory,
  • navrhuje úpravy školského prostredia, zabezpečuje špeciálne pomôcky, didaktické materiály a podobne, poskytuje metodické poradenstvo pre pedagógov a pedagogických asistentov,
  • participuje na kariérnom poradenstve a voľbe vzdelávacích ciest žiakov,
  • dôležitú úlohu zohráva v socializačnej, inkluzívnej oblasti -vytváranie vzťahov medzi žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a intaktnými žiakmi             
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah