tabor - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah

Vážení rodičia,

 
6.- 9. júla a 12.-16. júla 2021 plánujeme zrealizovať pre žiakov 1.-4. ročníka letný tábor.

Tábor bude v čase od 7.30 do 15.30.
Máte možnosť prihlásiť svoje dieťa na 1. turnus, 2. turnus alebo na obidva turnusy.
Presný program zverejníme po zistení záujmu z vašej strany.
Tábor bude plne hradený rodičom, rovnako rodič platí poplatok za obed v sume 3 eurá/deň.
Tábor bude zameraný na športové aktivity, turistiku, tvorivé dielne, spoznávanie okolia a podobne.
Záujem o účasť na tomto tábore nahláste triednej učiteľke.

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah