Voľné prac. miesta - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah
Transparentná škola

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Kontakty:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné

Telefón:
057/ 788 74 41

Email:
skola@zspugacevhe.sk
                                 

Momentálne ponúkame voľné pracovné miesto:

V zmysle § 84 a ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. Z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné

Adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné

Kategória:
Učiteľ/ka

Podkategória:
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
  • vysokoškolské   vzdelanie druhého stupňa
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - fyzika
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti z OÚ)
  • zdravotná spôsobilosť

Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, v súlade so stupnicou platových taríf od 915 € mesačne.

Termín nástupu do zamestnania:
01.07.2020

Druh pracovného pomeru:
Hlavný, na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Rozsah úväzku:
100 %

Kontakt:
č. tel. 057/ 775 31 83
e-mail: skola@zspugacevhe.sk


Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 8.4.2020. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.


V Humennom  31.03.2020Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah