VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Kontakty:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné

Telefón:
057/ 788 74 41

Email:
skola@zspugacevhe.skPonuka voľného pracovného miesta na pozíciu učiteľ s aprobáciou MAT - INF

V zmysle § 84 a ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. Z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Názov zamestnávateľa
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné

Adresa zamestnávateľa
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01  Humenné

Kategória
Učiteľ/ka

Podkategória
Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - informatika.
 
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona. č. 18/2018 Z. z.
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • zdravotná spôsobilosť

Mzda
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa,  v súlade so stupnicou platových taríf od 998,50 € mesačne.

Termín nástupu do zamestnania
1.8.2022

Druh pracovného pomeru
Hlavný, na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Rozsah úväzku
100%

Kontakt
č. tel. 057/ 775 31 83
e-mail: skola@zspugacevhe.sk

 
Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 12.6.2022. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
 
 
V Humennom  8.6.2022

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školyCopyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah