VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - ponuky - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Kontakty:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné

Telefón:
057/ 788 74 41

Email:
skola@zspugacevhe.sk


Momentálne ponúkame voľné pracovné miesto.
Dátum zverejnenia:
28.5.2019 228.5.20198.5.2019
Pracovná pozícia:
upratovačka
Pracovná náplň:
upratovanie – čistenie priestorov ZŠ
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Požadované vzdelanie:
stredoškolské vzdelanie
Informácie pre uchádzača:
plný úväzok
Mzda:
v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme
Termín zasielania žiadostí do:
zasielania žiadostí do: 05.06.2019
Termín nástupu:
nástupu: 01.08.2019
Kontakt:
057/775 31 83

skola@zspugacevhe.sk
Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky.
Dátum zverejnenia:
28.5.2019, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ
Podkategória pedag. zamestnanca:
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aprobácia: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Mzda:
bude vypočítaná podľa aktuálnej platovej tarify pre pedagogických zamestnancov v závislosti od platovej triedy, započítanej praxe, kreditového príplatku alebo atestácií. Príplatok za triednictvo.
Rozsah úväzku:
86,96 %
Termín zasielania žiadostí do:
05.06.2019
Termín nástupu:
od 01.09.2019
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom do 05.06.2019. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky, alebo emailom.
Dátum zverejnenia:
4.9.2019, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
vychovávateľka v ŠKD
Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské pedagogické vzdelanie
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť

Mzda:
bude vypočítaná podľa aktuálnej platovej tarify pre pedagogických zamestnancov v závislosti od platovej triedy, započítanej praxe, kreditového príplatku alebo atestácií
Rozsah úväzku:
skrátený - 16 hodín
Termín zasielania žiadostí do:
5.9.2019
Termín nástupu:
od 9.9.2019
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom do 5.9.2019. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky, alebo emailom.

Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 18.8.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

V Humennom  13.8.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah