VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - ponuky - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Kontakty:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné

Telefón:
057/ 788 74 41

Email:
skola@zspugacevhe.sk


Momentálne ponúkame voľné pracovné miesto.
Dátum zverejnenia:
28.5.2019 228.5.20198.5.2019
Pracovná pozícia:
upratovačka
Pracovná náplň:
upratovanie – čistenie priestorov ZŠ
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Požadované vzdelanie:
stredoškolské vzdelanie
Informácie pre uchádzača:
plný úväzok
Mzda:
v zmysle platných právnych predpisov pri pracovných miestach vo verejnom záujme
Termín zasielania žiadostí do:
zasielania žiadostí do: 05.06.2019
Termín nástupu:
nástupu: 01.08.2019
Kontakt:
057/775 31 83

skola@zspugacevhe.sk
Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky.
Dátum zverejnenia:
28.5.2019, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ
Podkategória pedag. zamestnanca:
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aprobácia: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Mzda:
bude vypočítaná podľa aktuálnej platovej tarify pre pedagogických zamestnancov v závislosti od platovej triedy, započítanej praxe, kreditového príplatku alebo atestácií. Príplatok za triednictvo.
Rozsah úväzku:
86,96 %
Termín zasielania žiadostí do:
05.06.2019
Termín nástupu:
od 01.09.2019
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom do 05.06.2019. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky, alebo emailom.
Dátum zverejnenia:
4.9.2019, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
vychovávateľka v ŠKD
Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské pedagogické vzdelanie
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť

Mzda:
bude vypočítaná podľa aktuálnej platovej tarify pre pedagogických zamestnancov v závislosti od platovej triedy, započítanej praxe, kreditového príplatku alebo atestácií
Rozsah úväzku:
skrátený - 16 hodín
Termín zasielania žiadostí do:
5.9.2019
Termín nástupu:
od 9.9.2019
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť a životopis poslať poštou alebo e-mailom do 5.9.2019. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky, alebo emailom.

V zmysle 8 84 a ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. Z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:
Názov zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Dátum zverejnenia:
21.5.2021, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
Vychovávateľka v ŠKD
Kvalifikačné predpoklady:
Úplné stredné odborné vzdelanie - vychovávateľstvo
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- zdravotná spôsobilosť
Iné požiadavky:

Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dížky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, v súlade so stupnicou platových taríf od 738,50 € mesačne.
Druh pracovného úväzku
Hlavný, na dobu určitú s možnosťou predíženia na dobu neurčitú
Rozsah úväzku:
60 % - 100 %
Termín zasielania žiadostí do:
21.5.2021
Termín nástupu:
1.9.2021
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 28.05.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

V zmysle 8 84 a ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. Z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:
Názov zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Dátum zverejnenia:
21.5.2021, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ
Podkategória pedag. zamestnanca:
učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aprobácia: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Iné požiadavky:

Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
závislosti od dížky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, v súlade so stupnicou
platových taríf od 915 € mesačne.
Druh pracovného pomeru:
Hlavný, na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Rozsah úväzku:
75 % - 100%
Termín zasielania žiadostí do:
28.5.2021
Termín nástupu:
od 1.9.2021
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 28.5.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
V zmysle 8 84 a ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. Z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:
Názov zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
Dátum zverejnenia:
21.5.2021, Humenné
Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ
Podkategória pedag. zamestnanca:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (2. st. ZŠ)
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou: slovenský jazyk - anglický jazyk alebo telesná výchova
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z.
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Iné požiadavky:

Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
závislosti od dížky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, v súlade so stupnicou
platových taríf od 915 € mesačne.
Druh pracovného pomeru:
Hlavný, na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Rozsah úväzku:
75 % - 100%
Termín zasielania žiadostí do:
28.5.2021
Termín nástupu:
od 1.9.2021
Kontakt:
057/775 31 83
skola@zspugacevhe.sk
Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 28.5.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.
Žiadosť, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 18.8.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

V Humennom  13.8.2021
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah