VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA
Kontakty:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné

Telefón:
057/ 788 74 41

Email:
skola@zspugacevhe.sk


Momentálne ponúkame voľné pracovné miesto.
V zmysle § 84 a ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. Z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:
Názov zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Adresa zamestnávateľa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, 06601 Humenné
Kategória:
Pedagogický asistent/asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Podkategória:
 
Kvalifikačné predpoklady:
  • Úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • motivačný  list
  • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti z OÚ)
  • zdravotná spôsobilosť
Mzda:
Platové podmienky sú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, v súlade so stupnicou platových taríf od 738,50 € mesačne.
Termín nástupu do zamestnania:
1.1.2022
Druh pracovného pomeru:
Hlavný, na dobu určitú.
Rozsah úväzku:
100 %
Kontakt:
č. tel. 057/ 775 31 83
e-mail: skola@zspugacevhe.sk


Žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 8.12.2021. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na výberové konanie budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

V Humennom 3.12.2021

PaedDr. Pavlina Kurucová, riaditeľka školy
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah