Prejsť na obsah
O nás


Zamestnanci školy


Vedenie školy

1. PaedDr. Kurucová Pavlina, riaditeľka školy
2. Mgr. Vachula Peter, zást. riaditeľky školy pre II. st.
3. Mgr. Hurková Alena, zást. riaditeľky školy pre I. st.                                                                                                                                                                         
Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Andrejčík Ján
Špeciálny pedagóg

Mgr. Mažeriková Eva
I. stupeň

1. Mgr. Procová Renáta, tr. učiteľka 1.A
2. Mgr. Dolobáčová Petra, tr. učiteľka 1.B
3. Mgr. Smoleková Soňa, tr. učiteľka 2.A           
4. Mgr. Šepeľová Iveta, tr. učiteľka 2.B                 
5. Mgr. Hrubovská Veronika, tr. učiteľka 2.C             
6. Mgr. Gajdošová Monika, tr. učiteľka 3.A        
7. Mgr. Babinová Beáta, tr. učiteľka 3.B    
8. Mgr. Fedorová Martina, tr. učiteľka 3.C              
9. Mgr. Topoľančinová Irena, tr. učiteľka 4.A                 
10. Mgr. Lukáčová Erika, tr. učiteľka 4.B               
11. Mgr. Macejová Andrea, tr. učiteľka 4.C

II. stupeň

1. Mgr. Bobaľová Veronika, tr. učiteľka 5.A
2.
Mgr. Ševecová Kerlíková Vladimíra, tr. učiteľka 5.B
3. Mgr. Austová Anna, tr. učiteľka 6.A
4. Mgr. Andrejčíková Miroslava, tr. učiteľka 6.B
5. Mgr. Polanská Andrea, tr. učiteľka 6.C
6. Mgr. Šubertová Jana, tr. učiteľka 7.A
7. Mgr. Trembuľáková Monika, tr. učiteľka 7.B
8. Mgr. Brzychcyová Silvia, tr. učiteľka 8.A
9. Mgr. Karčová Anna, tr. učiteľka 8.B
10. Mgr. Megelová Viera, tr. učiteľka 9.A
11. Mgr. Jakubčová Katarína, tr. učiteľka 9.B12. Mgr. Koudelková Feiglová Jana
13. Mgr. Lysý Genadij
14. Mgr. Ontkocová Eva
15. Mgr. Stanková Jana
16. Mgr. Suško Marián
17. Ing. Vajsová Jana
18. Mgr. Voloch Marek

Asistent učiteľa

1. Mgr. Suško Marián
2. Sivá Adriana
3. Savkanič Tomáš
4. Stočková Marianna
5. PaedDr. Šimúnová Zuzana

Vychovávatelia    

1. PaedDr. Blaščáková Magdaléna
2. Mochnacká Iveta
3. Kakošová Iveta
4. Čorná Petronela
5. Stariatová Petra
6. Dušáková Zuzana

Externí zamestnanci    

1. Huray - technik BOZP    
2. Mgr. Humeník Peter  
Školská jedáleň    

1. Polovková Anna - vedúca ŠJ    
2. Hudáková Gabriela    
3. Macková Marta    
4. Lučkaničová Valéria    
5. Čornaničová Nataša    
6. Ficiková Terézia

Hospodársko-ekonomický útvar    

1. Froľová Zlatuša    
2. Leňová Magdaléna  
Prevádzkoví zamestnanci    

1. Kuľha Miroslav - školník    
2. Sivčová Jana    
3. Ondicová Viera    
4. Prigancová Lucia    
5. Hakošová Ľubica    
6. Hrubovčáková Ingrid
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah