Prejsť na obsah
O nás


Zamestnanci školy


Vedenie školy

1. PaedDr. Kurucová Pavlina, riaditeľka školy
2. Mgr. Feiglová Jana, zást. riaditeľky školy pre II.   st.
3. Mgr. Hurková Alena, zást. riaditeľky školy pre I.   st.                                                                                                                                                                         
Výchovný poradca

Mgr. Andrejčík Ján
Špeciálny pedagóg

Mgr. Mažeriková Eva
I. stupeň

1. Mgr. Smoleková Soňa, tr. učiteľka 1.A           
2. Mgr. Šepeľová Iveta, tr. učiteľka 1.B                 
3. Mgr. Veronika Hrubovská, tr. učiteľka 1.C             
4. Mgr. Gajdošová Monika, tr. učiteľka 2.A        
5. Mgr. Babinová Beáta, tr. učiteľka 2.B    
6. Mgr. Fedorová Martina, tr. učiteľka 2.C              
7. Mgr. Topoľančinová Irena, tr. učiteľka 3.A                 
8. Mgr. Lukáčová Erika, tr. učiteľka 3.B               
9. Mgr. Macejová Andrea, tr. učiteľka 3.C
10. Mgr. Procová Renáta, tr. učiteľka 4.A
11. Mgr. Dolobáčová Petra, tr. učiteľka 4.B

II. stupeň

1. Mgr. Austová Anna, tr. učiteľka 5.A
2. Mgr. Andrejčíková Miroslava, tr. učiteľka 5.B
3. Mgr. Polanská Andrea, tr. učiteľka 5.C
4. Mgr. Šubertová Jana, tr. učiteľka 6.A
5. Mgr. Trembuľáková Monika, tr. učiteľka 6.B
6. Mgr. Brzychcyová Silvia, tr. učiteľka 7.A
7. Mgr. Karčová Anna, tr. učiteľka 7.B
8. Mgr. Ševecová Kerlíková Vladimíra, tr. učiteľka 7.C
9. Mgr. Megelová Viera, tr. učiteľka 8.A
10. Mgr. Jakubčová Katarína, tr. učiteľka 8.B
11. Mgr. Koudelková Feiglová Jana, tr. učiteľka 9.A
12. Mgr. Ontkocová Eva, tr. učiteľka 9.B13. Mgr. Stanková Jana
14. Mgr. Lysý Genadij
15. Ing. Vajsová Jana
16. Mgr. Veronika Bobaľová
17. Mgr. Hanáková Ľudmila
18. Mgr. Suško Marián
19. Mgr. Voloch Marek


Asistent učiteľa

1. Mgr. Suško Marián
 
2. Bc. Sokáčová Petra
3. Sivá Adriana
Vychovávatelia    

1. PaedDr. Blaščáková Magdaléna    
2. Mgr. Osahlová Mária
3. Mochnacká Iveta  
4. Kakošová Iveta    
5. Čorná Petronela    
6. Stariatová Petra
7. Zuzana Dušáková

Externí zamestnanci    

1. Huray - technik BOZP    
2. Mgr. Humeník Peter  
Školská jedáleň    

1. Polovková Anna - vedúca ŠJ    
2. Hudáková Gabriela    
3. Macková Marta    
4. Lučkaničová Valéria    
5. Čornaničová Nataša    
6. Ficiková Terézia
7. Šulovská Mária
Hospodársko-ekonomický útvar    

1. Froľová Zlatuša    
2. Leňová Magdaléna  
Prevádzkoví zamestnanci    

1. Kuľha Miroslav - školník    
2. Sivčová Jana    
3. Ondicová Viera    
4. Prigancová Lucia    
5. Hakošová Ľubica    
6. Hrubovčáková Ingrid
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah