Zamestnanci - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
O nás


Zamestnanci školy


Výchovný poradca

Mgr. Andrejčík Ján
Vedenie školy

1. PaedDr. Kurucová Pavlina, riaditeľka školy
2. Mgr. Feiglová Jana, zást. riaditeľky školy pre II.   st.
3. Mgr. Hurková Alena, zást. riaditeľky školy pre I.   st.                                                                                                                                                                         
II. stupeň

1. Mgr. Šubertová Jana, tr. učiteľka 5.A
2. Mgr. Trembuľáková Monika, tr. učiteľka 5.B
3. Mgr. Brzychcyová Silvia, tr. učiteľka 6.A
4. Mgr. Karčová Anna, tr. učiteľka 6.B
5. Mgr. Megelová Viera, tr. učiteľka 7.A
6. Mgr. Jakubčová Katarína, tr. učiteľka 7.B
7. Mgr. Koudelková Feiglová Jana, tr. učiteľka 8.A
8. Mgr. Ontkocová Eva, tr. učiteľka 8.B
7. Ing. Vajsová Jana, tr. učiteľka 8.C
9. Mgr. Polanská Andrea, tr. učiteľka 9.A10. Mgr. Andrejčíková Miroslava, tr. učiteľka 9.B
11. Mgr. Austová Anna, tr. učiteľka 9.C
12. Mgr. Hanáková Ľudmila
13. Mgr. Lysý Genadij
14. Mgr. Stanková Jana
15. Mgr. Voloch Marek
16. Mgr. Suško Marián
17. Mgr. Ševecová Kerlíková Vladimíra
18. Mgr. Hudáková Valéria
19. Mgr. Veronika Bobaľová
I. stupeň

1. Mgr. Gajdošová Monika, tr. učiteľka 1.A           
2. Mgr. Babinová Beáta, tr. učiteľka 1.B                 
3. Mgr. Fedorová Martina, tr. učiteľka 1.C             
4. Mgr. Topoľančinová Irena, tr. učiteľka 2.A        
5. Mgr. Lukáčová Erika, tr. učiteľka 2.B    
6. Mgr. Macejová Andrea, tr. učiteľka 2.C              
7. Mgr. Procová Renáta, tr. učiteľka 3.A                 
8. Mgr. Dolobáčová Petra, tr. učiteľka 3.B               
9. Mgr. Smoleková Soňa, tr. učiteľka 4.A                
10. Mgr. Šepeľová Iveta, tr. učiteľka 4.B
Vychovávatelia    

1. PaedDr. Blaščáková Magdaléna    
2. Mgr. Poltoráková Zuzana   
3. Mochnacká Iveta  
4. Kakošová Iveta    
5. Čorná Petronela    
6. Stariatová Petra  
Externí zamestnanci    

1. Huray - technik BOZP    
2. Mgr. Humeník Peter  
Asistent učiteľa

1. Mgr. Suško Marián
2. Bc. Sokáčová Petra
Hospodársko-ekonomický útvar    

1. Froľová Zlatuša    
2. Leňová Magdaléna  
Prevádzkoví zamestnanci    

1. Kuľha Miroslav - školník    
2. Sivčová Jana    
3. Ondicová Viera    
4. Prigancová Lucia    
5. Hakošová Ľubica    
6. Grundzová Zuzana  
Školská jedáleň    

1. Polovková Anna - vedúca ŠJ    
2. Hudáková Gabriela    
3. Macková Marta    
4. Lučkaničová Valéria    
5. Čornaničová Nataša    
6. Ficiková Terézia
Návrat na obsah