ŽIACKY PARLAMENT - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŽIACKY PARLAMENT

Žiacky parlament pri Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné aktívne funguje už niekoľko rokov. Pracujú v ňom žiaci od 5. po 9. ročník, ktorí sa podieľajú na organizovaní podujatí svojich rovesníkov, presadzujú a chránia záujmy   žiakov školy, hľadajú spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a navrhujú opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole. Taktiež svojim aktívnym prístupom vylepšujú vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Žiacky parlament je proste skupina aktívnych žiakov, ktorí svojimi tvorivými nápadmi zlepšujú fungovanie našej školy.

Členovia žiackeho parlamentu

1. Š. Tomčák
2. S. Felcová
3. L. L. Voľanská
4. S. N. Romanová
5. A. Husárová
6. O. Mydlo
7. B. Boberová
8. B. Beňová
9. L. Mašlonková, podpredsedníčka
10. B. Baníková, predsedníčka
11. L. Melcová
12. M. Valigová
13. A. Kulik

Koordinátor ŽP: Mgr. S. Brzychcyová

Biela pastelka
ĎAKUJEME všetkým našim žiakom a zamestnancom, ktorí sa v piatok 23.9.2022 zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka a pomohli tak uľahčiť život ľuďom so zrakovým postihnutím.
Deň narcisov
Narcisy rozkvitli nielen v záhradách, ale aj na oblečení našich Pugačevkárov, ktorí sa s radosťou a ochotou zapojili do dobročinnej zbierky Deň narcisov na pomoc onkologickým pacientom. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Žiacka školská rada, 28.4.2022
Pugačevkári pomáhajú – ukončili  zbierku plastových vrchnákov
Naši Pugačevkári poctivo zberali plastové vrchnáky od PET fliaš a vhadzovali ich do krabíc v triedach alebo vo vestibule. Keďže fľaše sa od začiatku roka kompletne recyklujú, rozhodli sme sa túto dobročinnú zbierku ukončiť. Členovia Žiackej školskej rady v rámci malej brigády naplnili vrchnákmi šesť veľkých vriec. Naša aktivita  sa nezaobišla bez nečakaných situácií, keď sa nám plné vrece uprostred chodby roztrhlo a stovky vrchnáčikov sa ocitli na dlážke. S humorom sme to však zvládli.    
Vyzbierané vrchnáky budú odovzdané rodine, ktorá za to dostane finančnú kompenzáciu, ktorú môže použiť na rehabilitácie pre svoje ťažko choré dieťa. Všetkým žiakom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, z celého srdca ďakujeme!
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 11.4.2022
Deň učiteľov
 
Foto: Oliver Taliga
 
Zástupcovia parlamentu u pani riaditeľky
Dňa 10.11.2021 si na nás, zástupcov žiackeho parlamentu, ako vždy našla čas naša pani riaditeľka, aby mala prehľad o tom, ako napredujeme. Privítala nás s úsmevom na tvári a vypočula si všetky naše nové nápady a návrhy pre ešte lepší chod školy, ktoré je už teraz super. Verte mi, že sa máte na čo tešiť! No aby sme neboli úplní tajnostkári, jednou z noviniek, ktorú budete v blízkej dobe môcť využívať aj vy, je Schránka nápadov, o ktorej vás ešte budeme informovať. K našej zapálenosti pre  prácu veľkou časťou prispel aj Odborný seminár pre žiacke školské rady, na ktorom sa zúčastnili aj členovia z našej školy.  Dozvedeli sme sa na ňom veľké množstvo dôvodov, prečo má školský parlament zmysel, ale i rôzne iné zaujímavé  fakty. Veľmi sa chceme poďakovať pani riaditeľke za podporu v našom rozvoji.
Text: Laura Jakubčová, Oliver Taliga, 11.11.2021
Foto: Mgr. Eva Ontkocová
Hodina deťom
Obdobie detstva má byť bezstarostné, plné smiechu a úprimnej radosti. Mnohým deťom to, bohužiaľ, nie je dopriate. Práve im pomáha grantový program Hodina deťom, s ktorým naša škola pravidelne spolupracuje. Inak tomu nebolo ani tento rok. Žiačky 9. B Laura a Lívia vo štvrtok 21. októbra navštívili s pokladničkou Hodiny deťom jednotlivé triedy. Následne pokračovali v zbierke v centre Humenného. Všetkým, ktorí nezištne prispeli, vyjadrujeme srdečnú vďaku!
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 23.10.2021
Žiacky parlament
Náš školský parlament pokračuje vo svojej činnosti i v tomto školskom roku. Na úvodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo online, sme medzi sebou privítali nových členov z radov piatakov. Tí svoju funkciu prijali s potešením a hrdosťou. Pri rozhovore o našich plánoch na tento školský rok  zaznela od žiakov výzva na zber plastových vrchnákov na pomoc hendikepovaným ľuďom. Aby tieto vrchnáky nekončili v koši, žiaci sa zhodli, že  v každej triede bude umiestnená krabica, určená na tento účel.
Opäť sme sa zapojili i do zbierky na pomoc slabozrakým a nevidiacim –  do Bielej pastelky. Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým žiakom, ale i zamestnancom školy, ktorí s ochotou na Bielu pastelku prispeli.
Naši členovia však nezaháľajú ani pri ostatných činnostiach. Deviatačky Laura a Klaudia sa s nadšením  aktívne zúčastnili webinára pre členov žiackych školských rád a odniesli si odtiaľ mnoho užitočných vedomostí a skúseností, ktoré pri činnosti nášho žiackeho parlamentu určite využijú.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 30.9.2021
Online zasadnutie Žiackeho parlamentu
 
Súčasná situácia nám bráni robiť mnohé veci tak, ako sme boli zvyknutí. My sme však veľmi flexibilní a vieme sa prispôsobiť.
Zasadnutie nášho Žiackeho parlamentu sa dnes uskutočnilo online. Jeho predsedníčka – Laura Jakubčová privítala medzi nami nových členov. Stali sa nimi Olívia Sotáková, Max Stravka, Barborka Beňová a Aďko Haník. Na našom stretnutí sme si v krátkosti zhrnuli doterajšie pôsobenie a aktivity, povedali si, čo nás najbližšie čaká a rozdelili sme si úlohy pri príprave prekvapenia.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 25.3.2021
Pugačevkári opäť štedrí

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci veľmi ochotne a štedro zapojili do zbierky Biela pastelka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Členky žiackeho parlamentu (L. Jakubčová a K. Kužmová) vyzbierali spolu 132,46 €. Aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať žiakom, ich rodičom a všetkým, ktorí nezištne pomáhajú ľuďom odkázaných na pomoc iných.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 28.9.2020
Valentínska pošta

15.2.2020
Čas vianočný - čas zázračný

Adventné obdobie si na našej Pugačevke už tradične spríjemňujeme zimnou a vianočnou výzdobou. Ani tento rok sme neurobili výnimku. V priestoroch chodby na druhom poschodí pyšne stojí vianočný stromček. Členovia žiackeho parlamentu sa rozhodli ozdobiť ho ekologicky vyrobenými ozdobami, aby sa vyhli zbytočnému nakupovaniu plastových ozdôb. Na svojom stretku ozdoby z tzv. studeného porcelánu ozdobili trblietkami. Stromček robí radosť nám všetkým a spríjemňuje nám čas do príchodu najkrajších sviatkov v roku.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 8.12.2019
Stretko Žiackeho parlamentu na Pugačevke

Jesenné zasadnutie Žiackeho parlamentu na ZŠ Pugačevova sa nieslo vo veselom duchu. Zástupcovia jednotlivých tried hlasovaním zvolili svoju novú predsedníčku. Stala sa ňou Laura Jakubčová zo 7.B. Podpredsedom ŽP sa stal Oliver Taliga zo 7.B. Všetci prítomní žiaci zároveň zložili sľub člena ŽP. Sľúbili, že svoju funkciu budú vykonávať čestne, v záujme triedy a v prospech vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi na škole.
Spoločne sme si prešli aj jednotlivé aktivity, ktoré nás v tomto školskom roku čakajú. Jednou z nich je opätovné spustenie zbierky vrchnákov z PET fliaš.

Ďakujeme všetkým žiakom, že si našli na toto stretnutie čas aj napriek tomu, že majú v popoludňajšom čase kopec mimoškolských aktivít. Tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude niesť vo vianočnom duchu.

Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 28.10.2019
Biela pastelka

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do zbierky Biela Pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Členkám Žiackeho parlamentu našej školy sa podarilo vyzbierať 84,23 €. Všetkým, ktorí prispeli, srdečne ďakujeme!
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 13.10.2019
Pugačevka pomáha

Na začiatku školského roka Žiacky parlament opätovne vyhlásil zbierku vrchnákov z PET fliaš. Vrchnáky sú určené pre deti, ktorým nebolo dopriate užívať si život v plnom zdraví. Dnes sme všetky vrchnáky zhromaždili a s pomocou Laury Jakubčovej odovzdáme rodine v obci Myslina. Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zbierania svedomito zapájajú. V budúcom školskom roku budeme pokračovať. Ďakujeme.
Text a foto: Žiacky parlament, 24.6.2019
Oceňovanie žiakov


Deň narcisov

Deň narcisov je verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala po 23-krát. Finančné prostriedky, ktoré sa v tento deň vyzbierajú, budú využité na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Dňa 11.4.2019 sa aj naša škola zapojila to tejto zbierky. Ráno si žiačky deviateho ročníka v spolupráci so Žiackym parlamentom obliekli žlté tričká a pripínali svojim spolužiakom žlté narcisy na ich odevy na znak spolupatričnosti s onkologickými pacientmi. V dopoludňajších hodinách sa v sprievode pani učiteľky Mgr. Jany Šubertovej vybrali na návštevu do Zariadenia sociálnych služieb Slnečný dom v Humennom. Dovtedy tichučké dopoludnie v Slnečnom dome zmenili usmiate bezstarostné tváre našich šikovných žiačok na dom plný radosti a smiechu. Spoločenská miestnosť ožila, klienti zariadenia pookriali a ochotne prispeli chorým ľudom svojím skromným príspevkom. Po tejto milej návšteve sa dievčatá presunuli na pešiu zónu mesta Humenné, kde pokračovali v zbierke Ligy proti rakovine. Srdečne ďakujeme všetkým žiakom, zamestnancom školy, klientom i zamestnancom Slnečného domu a okoloidúcim ľudom, ktorí prispeli a svoju mincu hodili do našej pokladničky. Sme radi, že sa naša škola každoročne podieľa na tejto celoslovenskej dobročinnej akcii.
Text: Mgr. Jana Šubertová a Žiacky parlament, 11.4.2019
Foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Jana Šubertová
Ponožková výzva

Aj žiaci našej školy vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovym syndrómom obutím si ponožiek rôznych farieb. Na fotografii sú žiaci V.A.
Text a foto: Mgr. M. Andrejčíková, 21.3.2019
Valentínska pošta

Zbierka vrchnákov z PET fliaš

Oznamujeme všetkým žiakom i priateľom školy, že naša škola ostáva aj v tomto školskom roku odhodlaná pomáhať deťom, ktorým nie je dopriate užívať život v plnom zdraví. Naďalej zbierame plastové vrchnáky z PET fliaš. Na 2. poschodí pri kabinete matematiky je umiestnená krabica, ktorú pripravili členovia Žiackeho parlamentu. Do nej môžete nepotrebné vrchnáčiky vhadzovať, my ich následne odovzdáme do tých najsprávnejších rúk. Ak však máte vyzbierané väčšie množstvo vrchnákov, pokojne ich môžete odovzdať u pána školníka. ĎAKUJEME!
Žiacky parlament, 9.11.2018
Zbierka Hodina deťom

V piatok, 9. novembra 2018 sa žiačky našej školy Diana Gombitová a Alexandra Gombitová (predsedníčka a podpredsedníčka Žiackeho parlamentu) a dobrovoľníčka Katka Vargová zúčastnili na celoslovenskej zbierke Hodina deťom a v priestoroch školy i v uliciach mesta vyzbierali peknú sumu peňazí. Pomohli tak podporiť projekty pomáhajúce deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.
Aj touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom, učiteľom i náhodným okoloidúcim v meste, ktorí vhodili peniažtek do pokladničky.
Žiacky parlament, 9.11.2018
Biela pastelka

V piatok, 21. septembra 2018, sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka.
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.
Srdečne ďakujeme všetkým žiakom i zamestnancom, ktorí prispeli!
Žiacky parlament
Poďakovanie z Hodiny deťom

Jesenná výzdoba
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah