ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vážení rodičia,
v súvislosti s prechodom okresu Humenné od 11.10. 2021 (pondelok) do bordovej farby (2. stupeň ohrozenia) Vám pripomíname, že žiaci v pondelok musia priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Odporúčame Vám však, aby ste Vyhlásenie o bezpríznakovosti podali elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia.
Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné Vyhlásenie o bezpríznakovosti stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.

Od pondelka 4. októbra rúška nie sú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety).
PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

Vážení rodičia,

Žiak, ktorý sa nezúčastňoval vyučovania aspoň 3 dni (vrátane víkendu), predkadá pri nástupe do školy Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti príloha č. 1, pričom Vám odporúčame využiť aplikáciu EduPage s prihlasovacím kontom rodiča. Vstup do školy je dovolený za dodržania platných hygienických a epidemiologických opatrení. Každý návštevník, ktorý je oprávnený vstúpiť do budovy, musí predložiť Prehlásenie návštevníka o bezpríznakovostipríloha č. 1a.

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

Ctíme si Vás
Už dlhé mesiace prežívame naozaj ťažké obdobie.
Sme izolovaní, nestretávame sa tak často ako by sme chceli, nezažívame bežné radosti. K takým radostiam patrí nepochybne aj milé vystúpenie Vašich vnúčat.
Deň jablka
21. október je Svetový deň jablka. Jablko, krásne červené alebo zelené, si tento deň určite zaslúži. V 1. oddelení ŠKD sme nezabudli na tento deň, deti doniesli z domu krásne jablká, najprv sme si povedali o význame jablka pre zdravie človeka
Ponožkový október
Október sa nesie v znamení akcie Ponožkový október. Cieľom tejto akcie je vyzbierať pred zimou ponožky pre ľudí v núdzi, bez domova. Ľudí v núdzi čaká v zime ťažké obdobie, a aspoň týmto spôsobom im môžeme pomôcť
Október - mesiac úcty k starším
Tak, ako po lete prichádza jeseň, po mladosti prichádza staroba. Nenápadne a pomaly, vyhnúť sa jej nedá, je prirodzenou súčasťou života. Mesiac október je venovaný našim starým ľuďom, seniorom.
Hodina deťom
Obdobie detstva má byť bezstarostné, plné smiechu a úprimnej radosti. Mnohým deťom to, bohužiaľ, nie je dopriate. Práve im pomáha grantový program Hodina deťom, s ktorým naša škola pravidelne spolupracuje.
Starkým 4.B
Deň starých rodičov
Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. No nie všetci vedia, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov.
Aj v 6. oddelení v ŠKD sme si pripomenuli tento deň s láskou a úctou k našim starkým.
APPLE DAY
Dnešný APPLE DAY sa niesol v znamení jabĺčka, ktoré má práve 21. októbra svoj sviatok. Žiaci z 1.B triedy od rána pracovali na rôznych úlohách. Dozvedeli sa, čo všetko v sebe jabĺčko ukrýva, ako nám pomôže, aby sme boli zdraví a aké maškrty môžeme z neho pripraviť.
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
V piatok 15. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnilo sa ho spolu 9 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Všetci žiaci riešili online test prostredníctvom portálu EduPage.
Na Makovickej strune!
Všetkých nás, a obzvlášť pedagógov, vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú svoju školu. Tak sa to stalo aj v prípade speváčok Viktórie Vasilenkovej a Laury Jakubčovej, ktoré sa 19.9. zúčastnili regionálnej súťaže Makovická struna v Snine.
Zlato v hrdle
Ako to už zvykom býva, speváci z Pugačevky opäť zahviezdili. Dňa 12.9. sa v rámci podujatia Chemlonfest zúčastnili speváckej súťaže Zemplin špiva. Naši sólisti Martin Harakaľ, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Júlia Parnicová
Naši malí angličtinári opäť úspešní
3.kolo súťaže Na jazykových krídlach sa nieslo v duchu recitácie anglických básní. Za tretí ročník sa v konkurencii žiakov humenských škôl na 3. mieste umiestnil
Pugačevkári úspešní aj v 2. kole projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“
Čítanie, ako jedna zo základných jazykových zručností umožňuje čitateľovi prijímať a spracovávať informácie, ktoré má v úmysle alebo potrebuje vedieť. Rozvoj čítania s porozumením patrí medzi primárne ciele
Olympijský odznak všestrannosti
Žiaci 6. ročníka našej školy sa dňa 26.5.2021 zapojili do celoslovenského testovania športovej výkonnosti. Testovala sa sila brušného svalstva, rýchlosť spojená s obratnosťou, vytrvalosť, sila dolných končatín, relatívna sila
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Logo pre náš projekt „Zachráňme našu planétu.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Zachráňme našu planétu“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci I. A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh
Ako sme hľadali názov projektu
Počiatočnou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu v aktuálnom školskom roku bolo hľadanie jeho názvu. Spoločne s českými kamarátmi sme vymýšľali rôzne zaujímavé názvy a hútali, ktorý z nich by čo najlepšie vystihoval podstatu nášho projektu. Spoločnými silami sme to zvládli na výbornú
Zachráňme našu planétu
Žiaci 1. a triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej budú v tomto školskom roku realizovať zaujímavý projekt pod názvom: Zachráňme našu planétu/ Zachraňme naší planetu. Ich partnermi budú starí známi Rynolťáci z Českej republiky.
Zelená škola, zelená budúcnosť
Tento školský rok sa žiaci 3.A triedy zapoja do medzinárodného projektu pod názvom Zelená škola, zelená budúcnosť. Vďaka medzinárodnej spolupráci v zložení tímu učiteľov a žiakov z krajín Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko
eTwinning 1.B
Projekt eTwinning „Prváci v škole“ sme ukončili srdečným online stretnutím s deťmi z českej Základnej školy z mesta Most. Počas roka sme pracovali na spoločných úlohách a tak sme pripravili vianočný program, oslávili sme Deň Zeme a Deň detí, ...
Národný certifikát kvality pre Malých cestovateľov
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Malí cestovatelia pracovali s aplikáciou Chatterpix
Práca na eTwinningových projektoch je zameraná aj na prácu s IKT.
V ďalšej etape nášho projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť s využitím aplikácie Chatterpix obrázkovo- zvukový slovník.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah