ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PUGAČEVOVA, HUMENNÉAj ty túžiš po mnohých veciach, snívaš o osobnom rozvoji, túžiš po sebapoznaní a uznaní? Chceš mať možnosť objaviť svoje záľuby, túžiť po zápale a dobrodružstve, cestovaní a nových skúsenostiach? Chceš mať možnosť žiť v príjemnom a čistom prostredí, kde môžeš ovplyvňovať svoj život, dosiahnuť svoje plány a ciele? Mnohí to sľubujú, u nás
.
Európsky deň jazykov
Bez cudzieho jazyka sa v dnešnom svete nezaobídeme. Musíme preto využívať všetky dostupné možnosti vzdelávania. Dokonca aj prostredníctvom digitálnych technológii si vieme zlepšiť svoje jazykové zručnosti. Využili sme aplikáciu Duolingo na oboznámenie sa s rôznymi európskymi jazykmi. Spoznali sme jednoduchú a zábavnú formu nadobudnutia nových vedomostí.
Dopravné ihrisko v Sobranciach
Dopravná výchova je veľmi dôležitá. Netušili sme však, koľko informácií môžeme získať takou zábavnou formou. Vyskúšali sme si základy jazdy na šliapacích autíčkach, simulátor prevrátenia vozidla aj simulátor alkoholu a drog. Už vieme, aké sú dôležité pravidlá a predovšetkým zodpovednosť. Ľudský život je predsa nevyčísliteľný...
Deň eura a finančnej gramotnosti
Dňa 25.9.2023 sme si na druhom stupni našej školy opäť pripomenuli Medzinárodný deň eura a Medzinárodný deň finančnej gramotnosti. Na hodinách matematiky si žiaci mohli preveriť vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti. Piataci a šiestaci rozpoznávali odlišnosti na eurominciach, spoznávali ochranné prvky na eurobankovkách, nakupovali rozličný tovar. Starší žiaci riešili rôzne kvízy a zaujímavé úlohy z bežného života týkajúce sa sporenia a investovania financií.
Deň eura u tretiakov
24. september bol vyhlásený za Medzinárodný deň eura. Žiaci 3. ročníka si dnes pripomenuli spoločnú menu Európskej únie formou rôznych aktivít. Nakupovali v kníhkupectve, vytvárali vlastný návrh 50-eurovej bankovky, hrali hry, riešili rozličné úlohy a vytvárali „lapbooky“.
Svetový deň mlieka na Pugačevke
Kravské, kozie, ovčie, sójové, mandľové, ryžové, ovsené i kokosové. Aké by ste si dali vy? Naši práci a druháci dnes ochutnali väčšinu z týchto druhov mlieka. Riešili rôzne zábavné úlohy, pexeso, puzzle aj hádanky. Dozvedeli sa tiež veľa iných zaujímavostí o tejto najzdravšej potravine. O tom, že sa tento deň vydaril na výbornú niet pochýb.
Biela Pastelka - poďakovanie
Dňa 22.9.2023 sme sa opäť zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu a pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom školy. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť vďaka ochote a spolupatričnosti všetkých Pugačevkárov súčasťou projektu, ktorý pomáha a uľahčuje život zdravotne hendikepovaným ľuďom.
Spoznávame krásy knižnice
Dnes do našej školskej knižnice zavítala milá návšteva – žiaci z 1.B triedy. V úvode sa dozvedeli, čo znamená magické slovo knižnica a aké poklady v sebe ukrýva. Neskôr si vypočuli príbeh o neposlušnom žiakovi Viktorovi, ktorého pre nevhodné správanie vylúčili zo školy. Naši milí prváčikovia si z návštevy školskej knižnice odniesli krásne zážitky spojené s množstvom nových rozprávkových postáv. Už teraz sa tešíme na nových čitateľov.
Deň eura

Dňa 22.09. si žiaci II.A triedy na hodine matematiky prostredníctvom zábavných a súťažných aktivít rozšírili svoje vedomosti o eurobankovkách a eurominciach.
Tajný život kníh
Odkiaľ pochádza Daniel Hevier a kto ho priviedol ku knihám? Prečo si založil vlastné vydavateľstvo? Ako ho pomenoval a prečo? A aký má vôbec rukopis? To všetko sme sa dnes dozvedeli vo Vihorlatskej knižnici na úžasnej výstave spojenej s prezentáciou "Tajný život kníh". Stihli sme ešte výstavu krojovaných bábik - jedinečnú ukážku ľudových krojov z nášho okolia.
Druháci na besede
Dobrá sociálna klíma v triede je nesmierne dôležitá. Vplýva na aktivitu a motiváciu žiakov i na samotné učebné výsledky. O tom ako budovať a udržiavať pozitívnu klímu v triede sa žiaci druhého ročníka zúčastnili dňa 12. 9. 2023 aktivity na tému „Ako predchádzať rovesníckemu násiliu v triedach.“ Pod vedením koordinátorky ochrany detí pred násilím Mgr. Jany Buričovej a psychologičky referátu poradensko - psychologických služieb ÚPSVaR Humenné Mgr. Moniky Turcovskej sa naši druháci dozvedeli ako predísť a zabrániť takýmto nežiaducim situáciám.
Kurz ochrany života a zdravia
4.B navštívila Vihorlatskú hvezdáreň
Naša návšteva hvezdárne bola veľmi poučná. Najprv sme mali prednášku o škodlivosti umelého osvetlenia, ktoré sa využíva pri osvetľovaní ulíc na celom svete. Zistili sme, ako svietiť efektívne a neničiť ekosystém. Neskôr sme ďalekohľadom pozorovali Mesiac, Slnko a Venušu. Na povrchu Mesiaca sme videli krátery a nerovný povrch.
Pamätné dni mesta Humenné
Vojna očami mladých
Koniec tvorivého školského roka sme ukončili vyhodnotením súťaže "Vojna očami mladých". Farbou a štetcom sme vyjadrili súcit a podporu všetkým tým, ktorých zasiahlo násilie a nespravodlivosť.
Školský šachový turnaj
Dňa 23.6.2023 naša škola v spolupráci so šachovým klubom Reinter zorganizovala školský šachový turnaj. Hralo sa „švajčiarskym systémom“ a zúčastnilo sa ho 24 žiakov školy.
Zvíťazil Martin Hodor (8.C). Na ďalších miestach sa umiestnili títo žiaci: 2. Radoslav Kováč (7.B), 3. Viktor Gajdoš (9.B)
Turnaj vo vybíjanej
V utorok 6.6.2023 sa na našej škole uskutočnil školský turnaj dievčat 6. ročníka vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá, z každej triedy 6. ročníka jedno.
Zo struny na strunu 2023 - okresné kolo
Dňa 2.6.2023 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“.
Oceňovanie úspešných žiakov v CVČ v Humennom
Dňa 30.05.2023 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a cien za úspechy v olympiádach na okresnej úrovni, ktoré sa konali v tomto roku. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
Hliadka mladých zdravotníkov
Viete poskytnúť prvú pomoc? Ak ide o záchranu ľudského života, je dôležité rozhodnúť sa rýchlo a správne, pretože prvých päť minút rozhoduje... Dňa 19.5. 2023 sa naše družstvo „záchranárov“ v zložení
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň
Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“. V odbornosti zoológia úspešne reprezentovala našu školu žiačka Barbora Beňová zo 7.B, víťazka okresného kola. V silnej konkurencii sa umiestnila na piatom mieste.
Fotografická súťaž AMFO 2023
Krajské kolo fotografickej súťaže AMFO 2023 prinieslo úžasné výsledky a my opäť získavame postup do celoslovenského kola. Alex Koudelka je ocenený a postupuje s fotografiami Štruktúry 1-2 a žiaci Alex Góga (fotografia Mrázik) a Natália Rovňáková (fotografia
Atletika chlapci
V piatok 19.5.2023 sa na atletickom štadióne pre ZŠ Hrnčiarska uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike starších žiakov. Majstrovstiev okresu sa zúčastnilo 9 škôl.
Shakespeare’s Club
Aj v tomto školskom roku prebieha medzi humenskými školami anglická súťaž Na jazykových krídlach. V súťažnom kole Shakespeare’s Club (recitácia anglickej básne), obsadil žiak našej školy – Jakub Bednařík zo 4.A pekné 3. miesto.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Erasmus+ Záverečný deň výmenného pobytu
V piatok 2. júna 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Humennom. Bol to deň plný zábavy a zároveň posledný deň nášho hosťovania žiakov zo španielskej, gréckej a chorvátskej školy. Náš projekt Creating videos to green up our world: Let become THINKfluencers! sa tak pomaly blíži ku koncu. Počas prvej vyučovacej hodiny slovenskí žiaci pozvali zahraničných kamarátov do svojich tried, aby im ukázali ako prebieha náš vyučovací proces.
Erasmus+ Tvorivý štvrtok
Deň detí bol pre nás veľmi zaujímavý. Ráno sme sa všetci stretli v anglickom jazykovom laboratóriu a v súťaži „Dissemination Challenge“ sme vyhodnotili sledovanosť videí, ktoré každá partnerská škola vytvorila počas trvania projektu. Víťazom súťaže sa stala španielska škola Colegio Balmes. Všetci španielskí žiaci a učitelia si za svoje víťazstvo vyslúžili medailu. Po krátkej prestávke sme sa zamerali na ďalšiu zaujímavú a dôležitú úlohu.
Erasmus+ Spoznávanie metropoly východu
Stredajšie aktivity sme zorganizovali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. American Center Košice pod vedením koordinátorky Martinky Jesenskej sa stalo miestom, kde sa všetci naši erasmáci zabavili, ale zároveň si overili vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali niekoľko kôl vedomostného kvízu a na záver sa potešili sladkej odmene. Otázky v kvíze, na ktorom spolupracovali aj dobrovoľníčky Barborka a Radka, sa zameriavali na informácie o všetkých 4 zapojených krajinách – Slovensku, Španielsku, Grécku a Chorvátsku.
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)
Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo.
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál.
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov.
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore.
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie.
Historická streda (Erasmus+)
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne.
Ekologický utorok (Erasmus+)
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme
Záverečné stretnutie s kamarátmi - 6. videokonferencia
29.6. sme uzavreli dobrodružstvá s Pippi posledným stretnutím s našimi českými kamarátmi. Navzájom sme si predstavili naše predstavy o ideálnej škole, ktorú sme dokonca nakreslili, a zostavili sme niekoľko pravidiel, ktoré by mala Pippi v škole dodržiavať. Taktiež sme hodnotili projekt a vyberali aktivitu, ktorá sa nám najviac páčila.
Čitateľská dielňa
Záverečnou aktivitou projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA bolo čítanie príbehu o „vylomeninách“ v našej kamarátky Pippiloty, ktorá išla do školy. K tejto kapitole sme mali čitateľskú dielňu v skupinách. Druháci riešili a neskôr prezentovali rôzne úlohy: vymýšľali pre Pippi a aj pre seba ďalšie mená, odporúčali Pippi ako by sa mala správať v škole. Tiež si pripravili otázky pre Pippi, keby prišla do našej školy a navrhovali školu budúcnosti. Bolo skvelé popustiť uzdu fantázie.
Za čo sú druháci vďační
Ďalšia aktivita eTwinningového čitateľského projektu „Slováci a Česi čítajú Pipi“ vyplynula prečítaním kapitoly o tom, že po dievčatko menom Pipi prišli policajti, ktorí ju chceli zobrať do detského domova. Policajti ju dlho naháňali, dokonca museli vyliezť aj na strechu. Pipi sa síce zabávala, ale policajtom to veľmi smiešne nebolo.
4. videokonferencia eTwinning
Druhácky projekt #eTwinning pokračoval stretnutím s kamarátmi z Rynoltíc na 4. videokonferencii. Jej cieľom bola prezentácia výrobkov, ktorým deti prakticky vdýchli nový život. Ukázalo sa, že naši druháčikovia využili svoju nápaditosť, fantáziu a z nájdených vecí
Pippi je hľadačka
Nové aktivity nášho projektu sme začali realizovať po prečítaní druhej kapitoly. V tejto kapitole naša kamarátka Pippi bola hľadačkou. „Hľadačka je osoba, ktorá hľadá veci..... Všade na svete sa váľa plno vecí, a preto treba, aby ich niekto hľadal. A práve to robia hľadači."
Projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.


.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah