ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah
VSTÚPTE.  
.
Aj ty túžiš po mnohých veciach, snívaš o osobnom rozvoji, túžiš po sebapoznaní a uznaní? Chceš mať možnosť objaviť svoje záľuby, túžiť po zápale a dobrodružstve, cestovaní a nových skúsenostiach? Chceš mať možnosť žiť v príjemnom a čistom prostredí, kde môžeš ovplyvňovať svoj život, dosiahnuť svoje plány a ciele? Mnohí to sľubujú, u nás
.
Medzinárodný deň materinského jazyka
Dňa 21.2.2023 sme na hodinách slovenského jazyka a geografie pracovali s ľubozvučnými slovami v našom jazyku. Mamička, čučoriedka, ľaľa, guľôčka, cencúľ či bisťu. Čakali nás kvízy, cestovanie po Slovensku, národná hrdosť či krásna myšlienka od Š. Moravčíka na záver: ,,Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš. To preto, že mamkino srdce v sebe máš.“
Záleží nám na ...
V rámci preventívnych aktivít sme sa so žiakmi tretích ročníkov venovali téme ohľaduplnosti. Diskutovali sme o dôležitosti vnímať potreby ľudí okolo nás, vážiť si jeden druhého a dokázať si pomáhať v rôznych situáciách.
Škola s dobrým srdcom
Občianske združenie Koľko Lásky udelilo našej škole čestné ocenenie Škola s dobrým srdcom.
Toto ocenenie patrí Vám, milí rodičia a priatelia školy, ktorí ste sa do tejto výnimočnej zbierky zapojili. Ďakujeme.
Hodiny špeciálnopedagogickej podpory pre žiakov so ŠVVP
Individuálne hodiny pre žiakov so ŠVVP sú zamerané predovšetkým na rozvoj problémových oblastí a ich aktuálne potreby. Našim cieľom je pomáhať žiakom v ich napredovaní.
Na Valentína
Na Valentína sme pre našich učiteľov upiekli Valentínske koláčiky. Predtým sme si však recept pripravili na počítači s využitím programu Canva.
Náš prvý spoločný Valentín
Valentín a klubáči
Pozrieť video
Valentínska pošta
Dňa 14. februára 2024 sme na našej škole spoločne oslávili sviatok sv. Valentína. Ako už je u nás zvykom, nechýbala ani tento rok VALENTÍNSKA POŠTA. Milé pozdravy kamarátom a zaľúbené listy sme poctivo roztriedili a odovzdali ich majiteľom. Dúfame, že ich potešili a spríjemnili im tento výnimočný deň plný LÁSKY.
Veselé valentínske učenie v 2.A
Aby sme sa v triede cítili lepšie
V mesiaci február sme mapovali sociálnu klímu tried piatych ročníkov. Realizovali sme aktivity, zamerané na zlepšenie klímy v triede a vzťahov medzi spolužiakmi. Naši žiaci trávia v škole pomerne veľkú časť svojho času a práve preto je pre nás dôležité, aby sa vo svojej triede cítili príjemne a uvoľnene.
Valentínske tvorenie
S blížiacim sa sviatkom Valentína naši prváci zažili tvorivé hodiny, počas ktorých navštívili kuchynku a napiekli perníkové srdiečka, pripravili záložky a všetko s láskou zabalili a odovzdajú svojim najbližším.
Verme, že ich potešia...
Deň bezpečného internetu
Deň bezpečného internetu je najvýznamnejšou a celosvetovou aktivitou siete centier bezpečného internetu Insafe, ktorá sa týka zvyšovania povedomia o online svete a jeho rizikách i príležitostiach. Vyzýva nás k zapojeniu sa, k spoločným aktivitám s cieľom urobiť internet bezpečnejším a lepším miestom pre všetkých, ale najmä pre deti a mladých ľudí. Nás, žiakov 7.B a 7.C triedy, navštívila počas tohto týždňa por. Mgr. Katarína Harvaníková.
1. kolo vedomostnej súťaže prinieslo 1. miesto pre ZŠ Pugačevova
V utorok 20.02.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvom kole vedomostnej súťaže SchoolQuiz v CVČ v Humennom. Kvíz obsahoval 50 otázok z rôznych oblastí, napr.: grécka mytológia, geografické názvy začínajúce na písmeno M, symboly, zahraničné meny, hudba, ale i iné. Naši žiaci Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Liliana Melcová (9.C) a Kristína Vachulová (5.A) skončili s počtom 43 bodov na 1. mieste.
Víťazi v zbere starých mobilov!
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže SMS – Starý Mobil Sem, ktorá prebieha v rámci projektu RECYKLOHRY. Ide o zber starých, nepotrebných mobilov, ktorých všetky vhodné časti budú opätovne použité, recyklované. Žiak Timotej Guľak zo 7.B sa zaradil medzi 50 najlepších zberačov z celého Slovenska a získal tablet Samsung od spoločnosti Orange. Odovzdal 106 mobilov. Vecné ceny získali aj Karolína Vajsová zo 4.A triedy (44 mobilov) a Elizabeth Lina Henčeková zo 7.A triedy (22 mobilov).
Víťazné miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka
V pondelok 13.2.2024 sa naši recitátori zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Vanessa Fajčíková 2.A, Samuel Kaššai 3.A, Ela Haníková 4.B a Ema Škovronská 6.A. Práve Elka Haníková sa postarala o veľký úspech, keďže získala krásne 1. miesto vo svojej kategórii. Na našich recitátorov sme hrdí a Elke držíme palce v krajskom kole!
Dejepisná olympiáda písaná veľkými písmenami
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom píše históriu Dejepisnej olympiády opäť veľkými písmenami. Historické poznatky z jednotlivých ročníkov, regionálna história a tohtoročný monotematický celok hrady a zámky na Slovensku sa stali na niekoľko mesiacov náplňou usilovného bádania a štúdia mladých historikov z Pugačevky. Nasiaknutých veľkoleposťou dejín našich hradov a zámkov, vyzbrojených štítmi vedomostí sme piateho februára tohto roku spomedzi nás vyslali šiestich odvážnych, aby zviedli boj o slávu a česť.
Školské kolo Šalianskeho Maťka
Súťaž v prednese slovenských povestí prebieha na Slovensku od roku 1991. Aj naši žiaci sa dnes zapojili do školského kola, začo im patrí poďakovanie a pochvala. Zvládli náročné texty a nebáli sa vystúpiť pred publikom.
V I. kategórii sa umiestnili: 1. miesto Vanessa Fajčíková, 2. miesto Samuel Kaššai, 3. miesto Marko Tkáč
V II. kategórii: 1. miesto Ela Haníková, 2. miesto Sofia Ferjaková, 3. miesto Ondrej Hudák
V III. kategórii: 1. miesto Ema Škovronská.
Úspešní Pugačevkári na okresnom kole Matematickej olympiády
Dňa 24.1.2024 sa v priestoroch Mestského úradu v Humennom uskutočnilo okresné kolo 73. ročníka Matematickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali úspešní riešitelia domáceho kola kategórií Z5 a Z9. Náš žiak 5.A triedy Gregor Fedor sa v kategórii Z5 umiestnil na krásnom 2. mieste a žiačka 9.C triedy Ema Sabolová obsadila v kategórii Z9 pekné 4. miesto. Obom srdečne blahoželáme.
Zlatá Júlia
Dňa 31.1.2024 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže a Slovo bolo u Boha, na ktorom sa naša žiačka Júlia Parnicová z 9.C umiestnila na 1. mieste v kategórii próza a postúpila na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2024
Ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť zapojiť sa do celoštátnej postupovej fotografickej tvorby H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2024. Žiaci sa v priebehu celého roka pokúšali zachytiť moment, v ktorom by sa skĺbila kompozícia, farby alebo samotné čaro fotografie. Postup do krajského kola získali žiačky: Nella Orechovská, Ester Zozuličová, Michaela Sivá, Alexandra Babjaková a Barbora Beňová.
Srdečne blahoželáme!
Pugačevka sa zapojila do Ekonomickej olympiády
Ekonomická olympiáda pre ZŠ je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a žiakom nižších ročníkov viacročných gymnázií na celom Slovensku (tercia – kvarta) a organizuje ju INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Na Slovensku sa konal len 2.ročník súťaže pre ZŠ. Naša škola sa zapojila do nej po prvýkrát. Naši deviataci sa zúčastnili školského online kola, ktoré prebiehalo v dňoch 15. – 26. januára 2024.
Striebro pre angličtinárov
Dňa 17.1.2024 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnil 34. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ; 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií) našu školu reprezentovala žiačka 9.B triedy Simona Birnsteinová, ktorá v konkurencii najlepších angličtinárov dosiahla vynikajúci úspech a obsadila krásne 2. miesto. Simonke srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
Aneta opäť v okrese najlepšia!
Dňa 18.1.2024 sa v priestoroch CVČ v Humennom uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Túto súťaž vyhlasuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zúčastňujú sa na nej najlepší nemčinári v okrese. Našu školu reprezentovala aj tento rok žiačka 8.A triedy Aneta Smolková. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií) si vďaka svojim jazykovým zručnostiam a poctivej príprave Aneta zaslúžene vybojovala 1. miesto a tým aj postup do krajského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli žiakom 3.A triedy udelila Európsky certifikát kvality za projekt „Pipi Dlhá pančucha.“ Je to najvyššie ocenenie kvality projektov realizovaných v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že realizovaný projekt splnil európske kritériá v oblastiach medzinárodnej kooperácie, použitia IKT, pedagogického prístupu a integrácie do kurikula s najvyšším hodnotením a predstavuje príklady úspešnej európskej spolupráce.
Mestečko snov
Čas a energia vložená do umeleckej tvorby vždy prináša tvorivé výsledky. V okresnej súťaži Mestečko snov sme získali nádherné umiestnenia:
1. miesto v II. kategórii vo výtvarnej časti - Viktória Vasilenková, 6.B
1. miesto v III. kategórii vo výtvarnej časti - Barbora Boberová, 8.A
3. miesto v II. kategórii vo výtvarnej časti - Nela Lodičová, 6.C
2. miesto v II. kategórii v literárnej časti - Nikola Ferkaninová, 6.C
2. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy v podaní Pugačevkárov
Dňa 9.1.2024 sa v priestoroch ZŠ Kudlovskej uskutočnilo 2. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Viktor Felc (2.A), Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Gregor Fedor (5.A), Štefan Lelič (5.A), Natália Kopčáková (5.B), Daniel Poľačko (5.B), Júlia Polláková (5.B), Denis Max Roman (5.B), Ján Šalata (5.B), Kristián Derďak (6.B), David Dolobáč (6.B), Sára Felcová (6.B), Sofia Mitalčáková (6.B),
Slávnostné predstavenie knihy Rozprávky z Vlčích hôr
Táto krásna rozprávková kniha, ktorú napísali deti deťom je výsledkom mladých a šikovných autorov. Sme hrdí, že k nim patrí aj Pugačevkárka Grétka Macíková, ktorej rozprávka sa dostala medzi 24 najkrajších rozprávok z celého Slovenska. Vo štvrtok 4. januára 2024 sa v Snine uskutočnilo slávnostné predstavenie tejto knihy, ktorého súčasťou bola ja Grétka.
Silvestrovský beh - Števo víťazom
Dňa 31.12.2023 sa v Humennom uskutočnil ďalší ročník Silvestrovského behu. Našu školu reprezentoval Štefan Tomčák (6.A), ktorý v svojej kategórii (žiaci 6.- 7. ročníka) zvíťazil.

Blahoželáme a Števovi i ďalším reprezentantom školy v súťažiach prajeme v roku 2024 veľa zdravia a úspechov.
Vianočný florbalový turnaj
Kabinet telesnej výchovy zorganizoval dňa 20.12.2023 Vianočný florbalový turnaj. Na turnaji sa zúčastnili tri družstvá:
8.A Piráti - S. Krídla, M. Stravka, M. Barňák, L. Sabol, A. Rada
8.B Žabáci - M. Floch, D. Kremnický, S. Oros, T. John, B. Vargaeštok
výber 7. ročníka Levy - D. Bardzák, T. Mihaľov, Š. Stebila, T. Max, Š. Priganc.
Po tesných výsledkoch, keď každé družstvo jeden zápas vyhralo a jeden prehralo, všetky družstvá získali rovnaký počet bodov. O konečnom poradí rozhodlo „skóre“ - počet strelených a inkasovaných gólov.
45. ročník súťaže Pytagoriáda
Tento školský rok prebieha už 45. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. V dňoch 12. a 13.12.2023 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola, ktoré prebiehalo prezenčne, papierovou formou. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje o poradí úspešnosti počet dosiahnutých bodov a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh.
Poznáme víťazov školského kola Dejepisnej olympiády
V tomto predvianočnom období sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na školskom kole Dejepisnej olympiády. Riešili testy, ktoré boli zamerané na učivo príslušného ročníka, regionálne dejiny a monotematickú časť – vybrané hrady a zámky Slovenska.
S radosťou konštatujeme, že našu školu budú na okresnom kole reprezentovať Dominik Polák a Bibiána Melničáková (6.B), Adela Šedzmáková a Dominika Smolejová (7.B), Barbora Beňová a Radovan Kováč (8.B).
Najkrajší betlehem
Do súťaže o najkrajší betlehem sa tento rok zapojili kolektívnymi prácami triedy 2.A a 6.A. Samostatne pracovali žiaci - Damian Dušák a Viktoriia Kutsko z triedy 4.B. Priniesli sme si domov sladké odmeny a puzzle. Predovšetkým však ostáva v nás skvelý pocit z vykonanej práce. Blahoželáme!
Pugačevka prvá
Dňa 8.12.2023 zorganizovala Stredná odborná škola polytechnická v Humennom v spolupráci CVČ Dúha Vianočný turnaj pre žiakov základných škôl. Na turnaji sa zúčastnilo šesť družstiev.
Našu školu reprezentovali Adam Ďurian, Peter Mitrík, Sebastián Šereg, Oliver Šnurik, Dominik Dolobáč, Jaroslav Džurbala, Martin Hodor, Tobe Clinton John a Max Stravka. Po veľmi dobrom výkone naše družstvo v tomto turnaji zvíťazilo.
Naši tretí
Dňa 4.12.2023 sa 10 družstiev základných škôl humenského okresu zúčastnilo IX. ročníka futbalového turnaja z príležitosti Dňa otvorených dverí Obchodnej akadémie v Humennom.
Našu školu reprezentovali: O. Šnurik, A. Ďurian, M. Stravka, P. Mitrík, M. Hodor, T. C. John a J. Džurbala.
Družstvo našej školy získalo tretie miesto. Adam Ďurian získal titul najlepšieho hráča turnaja a najlepším brankárom bol Oliver Šnurik.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Z Pugačevky na Baleáry
Naša Základná škola Pugačevova zlepšuje a skvalitňuje vyučovanie nie len formálne, ale hľadá cesty ako svojim žiakom vytvoriť podmienky pre rôzne druhy sociálneho vyučovania. Jednou z foriem je inovovaný program Erasmus +, zameraný na horizontálne priority: viesť žiakov k inklúzii a aktívnej participácii, zdokonaľovať sa v digitalizácii a udržiavať zdravé životné prostredie.
V tomto školskom roku v dňoch 19. 11. 2023 – 25. 11. 2023 prebehla vzdelávacia mobilita jednotlivcov v hlavnom meste Palma de Mallorca, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov a 2 pedagógovia. Mobilita umožnila žiakom stráviť čas učením sa s rovesníkmi na Malorke.
Piaty deň mobility na Malorke
Piaty a zároveň posledný deň na Malorke sme si veľmi užili. Opäť sa vrátilo slnečné a teplé počasie, ktoré ešte umocnilo zážitok z návštevy hradu Bellever, ktorý stojí na zalesnenom kopci v hlavnom meste Palma de Malorka. Je to jeden z mála hradov v Európe s kruhovým pôdorysom. V minulosti slúžil ako sídlo malorských panovníkov a neskôr ako väzenie. Deň nám však začal opäť v škole, kde sme sa oboznámili s tradičným, lokálnym jedlom, trošku si zašportovali, vyskúšali hodinu meditácie a zahrali si veľmi zaujímavú hru „Town of Palermo“, pri ktorej si všetci zdokonaľovali svoje znalosti v angličtine.
Štvrtý deň mobility na Malorke
Štvrtok sa niesol v duchu spájania formálneho a neformálneho vyučovania.
Po krátkom predstavení našej krajiny, mesta a školy žiakmi zo Slovenska sme sa zúčastnili vyučovacej hodiny v škole, kde sme rozoberali problematiku dotýkajúcu sa všetkých ľudí na svete – ochranu životného prostredia. Malorka je slávna aj tým, že tu žijú korytnačky a aký veľký význam majú pre ľudí nám veľmi pekne vysvetlila pani učiteľka z Malorky, ktorá zároveň poukázala na význam ochrany rôznych živočíchov a zachovanie hierarchie medzi živočíchmi. V danej tematike sme pokračovali neformálnym vyučovaním - návštevou akvária Palma Aquarium, ktoré je hodnotené ako jedno z najinteraktívnejších a najlepších akvárií v Európe.
Tretí deň mobility na Malorke
Tretí deň sa niesol v znamení umeleckej tvorby a ručných prác, keďže aj to vplýva na našu psychickú pohodu a mnoho ľudí si pri takomto tvorení vie oddýchnuť a odreagovať sa. Deň sa začal v škole na hodine, kde sa deti rozprávali ako vedia relaxovať a čo robia, aby odbúrali stres. Odpovedali na otázky, pýtali sa a následne dospeli k tomu, že aj doma či už rodičia, alebo starí rodičia relaxujú pri vyšívaní, pečení, zdobení, kreslení, maľovaní, pestovaní kvetov a tvorení z rôznych materiálov. Naším žiakom boli prostredníctvom prezentácie predstavené remeslá,
Druhý deň mobility na Malorke
Na druhý deň našej mobility sme sa veľmi tešili, pretože sme cestovali na severnú stranu ostrova, do starobylého, horského mestečka SOLLÉR, ktoré je obklopené najvyšším pohorím Malorky Serra de Tramuntana. Prezreli sme si námestie, kostol sv. Bartolomeja a pre nás najzaujímavejšou časťou bol pohľad na starú drevenú električku, ktorá ešte stále spája mesto s prístavom a jazdí už od roku 1913. Cestou do prístavu sme videli plné sady dozrievajúcich pomarančov, citrónov a olivovníkov. V závere prehliadky sa nám naskytol nezabudnuteľný výhľad z najvyššie položeného miesta s majákom.
Erasmus+ - Malorka 01
Prvý deň našej mobility začal účasťou na vyučovaní v partnerskej škole IES Madina Mayurqa. Žiaci strávili čas učením o histórii a najzaujímavejších informáciách o meste a ostrove spolu so svojimi španielskymi kamarátmi a získavali obraz o vzdelávaní v krajine s inou kultúrou a históriou. Svoje vedomosti zúročili súťažou v kvíze. Ďalšou aktivitou bola hra „Explorer hunt“, v ktorej žiaci boli rozdelení do skupín a spĺňali zadané úlohy v centre mesta.
Špeciálny zážitok sme mali z návštevy majestátnej Katedrály Panny Márie, ktorá je jednou z najkrajších gotických stavieb v celom Španielsku a jednou z najväčších svojho druhu na svete.
Erasmus+ - Z Pugačevky na Baleáry
Vzdelávacia mobilita pre osem žiakov a 2 pedagogičky v rámci programu Erasmus+ začína v hlavnom meste Malorky - Palma de Mallorca. Účasť na mobilite v dňoch 20.11.- 24.11.2023 umožní žiakom stráviť čas učením sa spolu s rovesníkmi na Malorke, rozšíriť svoje komunikačné zručnosti a umožní účastníkom zažiť rozmanitosť kultúry a histórie z prvej ruky.
Pre pedagógov projekt školskej mobility je príležitosťou posilniť medzikultúrne učenie a využívať nové metódy pre neformálne vzdelávanie, ktoré pomáhajú spájať a vytvárať európske partnerstvá a spoločné aktivity.
Erasmus+ Záverečný deň výmenného pobytu
V piatok 2. júna 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Humennom. Bol to deň plný zábavy a zároveň posledný deň nášho hosťovania žiakov zo španielskej, gréckej a chorvátskej školy. Náš projekt Creating videos to green up our world: Let become THINKfluencers! sa tak pomaly blíži ku koncu. Počas prvej vyučovacej hodiny slovenskí žiaci pozvali zahraničných kamarátov do svojich tried, aby im ukázali ako prebieha náš vyučovací proces.
Erasmus+ Tvorivý štvrtok
Deň detí bol pre nás veľmi zaujímavý. Ráno sme sa všetci stretli v anglickom jazykovom laboratóriu a v súťaži „Dissemination Challenge“ sme vyhodnotili sledovanosť videí, ktoré každá partnerská škola vytvorila počas trvania projektu. Víťazom súťaže sa stala španielska škola Colegio Balmes. Všetci španielskí žiaci a učitelia si za svoje víťazstvo vyslúžili medailu. Po krátkej prestávke sme sa zamerali na ďalšiu zaujímavú a dôležitú úlohu.
Erasmus+ Spoznávanie metropoly východu
Stredajšie aktivity sme zorganizovali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. American Center Košice pod vedením koordinátorky Martinky Jesenskej sa stalo miestom, kde sa všetci naši erasmáci zabavili, ale zároveň si overili vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali niekoľko kôl vedomostného kvízu a na záver sa potešili sladkej odmene. Otázky v kvíze, na ktorom spolupracovali aj dobrovoľníčky Barborka a Radka, sa zameriavali na informácie o všetkých 4 zapojených krajinách – Slovensku, Španielsku, Grécku a Chorvátsku.
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)
Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo.
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál.
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov.
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore.
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie.
Historická streda (Erasmus+)
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne.
Ekologický utorok (Erasmus+)
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme
Aktivity projektu eTwinning pokračujú
Aj v novom kalendárnom roku tretiaci pokračujú v realizácii projektu „Násobilka a delilka.“
Prvou tohtoročnou aktivitou bola online medzinárodná súťaž „Násobilkový kráľ.“ Účastníkmi boli traja hráči z každej krajiny, ktorí postúpili z triedneho kola. Sily si zmerali v aplikácii Kahoot. A ako to dopadlo? Super! Násobilkovým kráľom sa stal náš Samko Kaššai. 2. miesto získal Damián Krajník a 3. miesto Mirko Vasiľko. Chlapcom blahoželáme!
Vzájomné obdarovanie sa e-Twinningových kamarátov
K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria prekvapenia. A tak žiaci 3.A nelenili a v predvianočnom čase pre svojich e-Twinningových kamarátov z Rynoltíc pripravili super prekvapenie. Niektorí sa vzdali svojich hračiek, iní zasa vytvorili vianočné pozdravy a pripojili aj sladké pochúťky. Darčeky poslali tradičnou poštou.
Pre virtuálnych kamarátov z projektu „NÁSOBILKA A DELILKA“ zároveň pripravili vianočný pozdrav a vianočné úlohy.
Logo pre náš projekt „Násobilka a delilka.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Násobilka a delilka“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci 3.A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín prostredníctvom dotazníka hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo?
eTwinning - 2. videokonferencia tretiačikov
Realizácia nášho e-Twinningového projektu „Násobilka a delilka“ naberá na obrátkach. V piatok 20. októbra sme s našimi českými kamarátmi mali ďalšie online stretnutie. Videokonferencii predchádzali hravé aktivity zamerané na ľahšie zapamätanie si mien členov našich tímov. Cieľom nášho stretnutia bolo prostredníctvom kresieb a indícií uhádnuť mená členov jednotlivých skupín. Obidvom družstvám to išlo skvele! Uhádli sme všetkých členov českého družstva.
Ďalšia časť videokonferencie bola zameraná na prezentáciu svojich obľúbených čísel so zdôvodnením, prečo práve toto číslo je pre nich naj. Čísla, aj odpovede boli pre nás zaujímavé.
Tretiaci s novým projektom eTwinning – Násobilka a delilka
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Násobilka a delilka. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa s nimi stihli stretnúť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej nám panie učiteľky Irenka a Štěpánka predstavili projekt. Tentokrát nás projektom bude sprevádzať tajný detektív „Maškrtný jazýček,“ ktorý sa nám predstavil a zadal nám spoločnú úlohu nakresliť „selfíčka,“ napísať a prezradiť niečo o sebe.
Tretiaci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
V minulých dňoch nás v škole zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt PIPI DLHÁ PANČUCHA, ktorý sme realizovali v minulom školskom roku, získal eTwinning National Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
Záverečné stretnutie s kamarátmi - 6. videokonferencia
29.6. sme uzavreli dobrodružstvá s Pippi posledným stretnutím s našimi českými kamarátmi. Navzájom sme si predstavili naše predstavy o ideálnej škole, ktorú sme dokonca nakreslili, a zostavili sme niekoľko pravidiel, ktoré by mala Pippi v škole dodržiavať. Taktiež sme hodnotili projekt a vyberali aktivitu, ktorá sa nám najviac páčila.
Čitateľská dielňa
Záverečnou aktivitou projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA bolo čítanie príbehu o „vylomeninách“ v našej kamarátky Pippiloty, ktorá išla do školy. K tejto kapitole sme mali čitateľskú dielňu v skupinách. Druháci riešili a neskôr prezentovali rôzne úlohy: vymýšľali pre Pippi a aj pre seba ďalšie mená, odporúčali Pippi ako by sa mala správať v škole. Tiež si pripravili otázky pre Pippi, keby prišla do našej školy a navrhovali školu budúcnosti. Bolo skvelé popustiť uzdu fantázie.
Za čo sú druháci vďační
Ďalšia aktivita eTwinningového čitateľského projektu „Slováci a Česi čítajú Pipi“ vyplynula prečítaním kapitoly o tom, že po dievčatko menom Pipi prišli policajti, ktorí ju chceli zobrať do detského domova. Policajti ju dlho naháňali, dokonca museli vyliezť aj na strechu. Pipi sa síce zabávala, ale policajtom to veľmi smiešne nebolo.
4. videokonferencia eTwinning
Druhácky projekt #eTwinning pokračoval stretnutím s kamarátmi z Rynoltíc na 4. videokonferencii. Jej cieľom bola prezentácia výrobkov, ktorým deti prakticky vdýchli nový život. Ukázalo sa, že naši druháčikovia využili svoju nápaditosť, fantáziu a z nájdených vecí
Pippi je hľadačka
Nové aktivity nášho projektu sme začali realizovať po prečítaní druhej kapitoly. V tejto kapitole naša kamarátka Pippi bola hľadačkou. „Hľadačka je osoba, ktorá hľadá veci..... Všade na svete sa váľa plno vecí, a preto treba, aby ich niekto hľadal. A práve to robia hľadači."
Projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.


.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah