ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Čítajme si 2023
Od 22. do 26. mája sme sa aj v tomto školskom roku zapojili do projektu Čítajme si 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Čítali maličkí, čítali veľkí, čítali aj pani učiteľky. Využili sme priestory školskej knižnice Knihuľkovo, čitateľský kútik, oddychovú zónu, triedy či altánok. Do tohto čítania sa na našej Pugačevke zapojilo 305 čitateľov. Všetkým čitateľom veľmi pekne ďakujeme!
S piatakmi na ceste do praveku
V 5.B a 5.C triede sa minulý týždeň na hodinách dejepisu v rámci jednotlivých skupín modelovalo, lepilo, strihalo, farbilo, kreslilo. Prepojili sme vedomosti o najstaršom a najdlhšom období dejín s kreativitou a výsledok našej práce si každý môže pozrieť, ak navštívi výstavku, ktorá sa nachádza na 2. poschodí školy.
Noc s Andersenom
Vo štvrtok podvečer sa brána školy otvorila pre žiakov 2.B a 3.A, ktorí sa rozhodli stráviť noc v škole v obklopení rozprávok H. Ch. Andersena. V znamení týchto rozprávok plnili rôzne úlohy, pri ktorých preukázali nielen svoje vedomosti, ale aj svoju šikovnosť a obratnosť. Večer zaspávali plní skvelých dojmov a ráno sa prebúdzali spokojní a šťastní
Beseda s preventistkou z OR PZ v Humennom
Dňa 23.5.2023 nás, ôsmakov, navštívila kpt. PhDr. Anna Čopáková. Rozprávala nám o kyberšikane, jej prejavoch i spôsoboch riešenia. Spoločne sme si pozreli dva krátke filmy. Odpovedala nám na rôzne otázky súvisiace so šikanou cez sociálne siete. Mohli sme si tiež vyskúšať „opilecké“ okuliare, ktoré simulujú stav opitosti s 1,0 promile alkoholu v krvi.
Deň našich mamičiek v 2.A triede
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 14. mája.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú, a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili a stále robia.
Korekčný program MIRABILIS pre žiakov so ŠVVP
V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Humenné, konkrétne s pani psychologičkou Mgr. Andreou Tovarňákovovu, absolvovali žiaci so ŠVVP korekčný program MIRABILIS. Cieľom tohto programu je pôsobenie na vývinové poruchy učenia či poruchy pozornosti a aktivity prostredníctvom hravých úloh, aktivít a cvičení.
Koncert festivalu Zempľin špiva
V nedeľu 21. 5. vystúpili naše speváčky na festivale Zempľin špiva. Svoj talent predviedli Júlia Parnicová, Vaneska Skybová a Sárka Mitalčáková. Ďakujeme, dievčatá, boli ste skvelé!
Májové hry
V piatok sa žiaci 2.B poslednýkrát stretli so svojimi kamarátmi z MŠ Osloboditeľov. Spolu prežili krásne dopoludnie plné hier a súťaží.
DFS Pupavienka babkám!
"Na rovaš, mamočko, na rovaš"... spievali a tancovali dievčatá z Púpavienky pre mamky a babky v dennom stacionári. Zábavným hovoreným slovom pobavil najmladší účinkujúci Marko Tkáč, ktorý hľadal odpoveď na otázku: "Či to ja veliky, abo ja maľučky?" Keď sa stretne výborné publikum s výbornými vystupujúcimi, nemôže to dopadnúť inak ako na výbornú.
Štátne divadlo v Košiciach
Dňa 18.5.2023 sme my, žiaci 8. a 9. ročníka, navštívili Štátne divadlo v Košiciach. V priestoroch divadla sme si pozreli činohru s názvom BORODÁČ alebo Tri sestry. Po predstavení sme voľný čas strávili nakupovaním v obchodnom centre Aupark. Hoci nám fúkalo a pršalo, zážitky si odnášame skvelé.
Oceňovanie úspešných žiakov v CVČ v Humennom
Dňa 30.05.2023 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a cien za úspechy v olympiádach na okresnej úrovni, ktoré sa konali v tomto roku. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
Hliadka mladých zdravotníkov
Viete poskytnúť prvú pomoc? Ak ide o záchranu ľudského života, je dôležité rozhodnúť sa rýchlo a správne, pretože prvých päť minút rozhoduje... Dňa 19.5. 2023 sa naše družstvo „záchranárov“ v zložení
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň
Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“. V odbornosti zoológia úspešne reprezentovala našu školu žiačka Barbora Beňová zo 7.B, víťazka okresného kola. V silnej konkurencii sa umiestnila na piatom mieste.
Fotografická súťaž AMFO 2023
Krajské kolo fotografickej súťaže AMFO 2023 prinieslo úžasné výsledky a my opäť získavame postup do celoslovenského kola. Alex Koudelka je ocenený a postupuje s fotografiami Štruktúry 1-2 a žiaci Alex Góga (fotografia Mrázik) a Natália Rovňáková (fotografia
Atletika chlapci
V piatok 19.5.2023 sa na atletickom štadióne pre ZŠ Hrnčiarska uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike starších žiakov. Majstrovstiev okresu sa zúčastnilo 9 škôl.
Shakespeare’s Club
Aj v tomto školskom roku prebieha medzi humenskými školami anglická súťaž Na jazykových krídlach. V súťažnom kole Shakespeare’s Club (recitácia anglickej básne), obsadil žiak našej školy – Jakub Bednařík zo 4.A pekné 3. miesto.
Atletika dievčatá
Najlepšie atlétky našej školy sa 18.5.2023 zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike. Súťaž sa uskutočnila na novom atletickom štadióne pri ZŠ Hrnčiarska.
Našu školu reprezentovali
Slávik Slovenska 2023
Dňa 16. 5. 2023 sme sa zúčastnili okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu a jej garantom je slovenský operný spevák Peter Dvorský. Našu školu reprezentovali tri žiačky.
Štefánikov beh
Utorok 16. 5. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili XXIII. ročníka Štefánikovho behu. Družstvo našej školy tvorilo 16 najlepších bežcov a bežkýň v štyroch vekových kategóriách.
Botanikiáda 2023
Potešilo nás, keď sme sa znova mohli zapojiť do peknej súťaže pre piatakov, ktorú už niekoľko rokov organizuje Botanická záhrada v Košiciach. Súťaž prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo (školské) sa konalo v mesiaci apríl formou online testu.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)
Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo.
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál.
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov.
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore.
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie.
Historická streda (Erasmus+)
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne.
Ekologický utorok (Erasmus+)
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme
Pondelok v Aténach (Erasmus+)
Pondelok bol náš prvý deň v škole v Egaleu. Program pre nás začal uvítacím ceremoniálom, počas ktorého sme sa všetci vzájomne predstavili. Každý žiak z partnerských škôl po anglicky predstavil ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu.
Erasmus+ Výmenný pobyt Grécko
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sme v nedeľu 26. marca 2023 začali tretí výmenný pobyt v Grécku. Našu školu budú nasledujúci týždeň reprezentovať títo žiaci:
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Za čo sú druháci vďační
Ďalšia aktivita eTwinningového čitateľského projektu „Slováci a Česi čítajú Pipi“ vyplynula prečítaním kapitoly o tom, že po dievčatko menom Pipi prišli policajti, ktorí ju chceli zobrať do detského domova. Policajti ju dlho naháňali, dokonca museli vyliezť aj na strechu. Pipi sa síce zabávala, ale policajtom to veľmi smiešne nebolo.
4. videokonferencia eTwinning
Druhácky projekt #eTwinning pokračoval stretnutím s kamarátmi z Rynoltíc na 4. videokonferencii. Jej cieľom bola prezentácia výrobkov, ktorým deti prakticky vdýchli nový život. Ukázalo sa, že naši druháčikovia využili svoju nápaditosť, fantáziu a z nájdených vecí
Pippi je hľadačka
Nové aktivity nášho projektu sme začali realizovať po prečítaní druhej kapitoly. V tejto kapitole naša kamarátka Pippi bola hľadačkou. „Hľadačka je osoba, ktorá hľadá veci..... Všade na svete sa váľa plno vecí, a preto treba, aby ich niekto hľadal. A práve to robia hľadači."
Projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah