ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
INFORMÁCIE PRE RODIČOV K DOCHÁDZKE ŽIAKOV DO ŠKOLY
 
    • Podmienka nástupu žiakov do školy je odovzdanie vyhlásenia – príloha č. 4.
    • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.
    • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8).
    • Naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom, rúškom v interiéri i exteriéri školy.

PaedDr. Pavlina Kurucová, riaditeľka školy


Biologická olympiáda, okresné kolo
Bianka Sklenčárová (7.A), 2. miesto, Ing. Vajsová
Čo vieš o hviezdach
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Jakubčová
Soňa Čisľáková (7.A), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Chemická olympiáda, okresné kolo
Liliana Čurlejová (9.A), 2. miesto, Mgr. Polanská
Dejepisná olympiáda, okresné kolo
Barbora Baníková (6.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Jozef Zaremba (8.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Michaela Stanková (8.A), 3. miesto, Mgr. Brzychcyová
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Geografická olympiáda, okresné kolo
Marián Ocilka (5.A), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Barbora Baníková (6.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Bruno Orinín (7.B), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo
Diana Orechovská (8.A), 1. miesto, Mgr. Brzychcyová
Voda pre život - život pre vodu, celoslovenská súťaž, kat. poézia
Sandra Nicol Romanová (4.A), 2. miesto, Mgr. Topoľančinová
Cezpoľný beh, okresné kolo
Matej Ragan (9.A), Tobias Sikorský (9.A), Ján Gajovský (9.B), 1. miesto, Mgr. Lysý
Fyzikálna olympiáda, okresné kolo
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Šubertová
Biblická olympiáda, okresné kolo
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Dejepisná olympiáda, krajské kolo
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Národná súťaž eTwinning
Žiaci 4.A, 1. miesto, Mgr. Topoľančinová
Matematická olympiáda, okresné kolo
Dominik Kužma (9.B), 2. miesto, Mgr. Trembuľáková
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Šubertová
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo
Nina Baníková (9.B), 1. miesto, Mgr. Koudelková
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, okresné kolo
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Austová
Okresné kolo - Zo struny na strunu
Dňa 11.6.2021 sa v priestoroch skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola:
Lesná pedagogika
Dňa 10.6.2021 deti 1. a 3. oddelenia ŠKD sa zúčastnili akcie "Lesná pedagogika", ktorú pre nich pripravili lesníci z Vranova. Akcia sa konala v krásnom prírodnom prostredí, v parku pri kaštieli.
Pugačevkársky Deň detí
Medzinárodný sviatok deti sme oslávili aj na našej škole. Vychovávateľky a asistenti pripravili pre deti zábavné odpoludnie plné zábavných a súťaživých hier. Deti v nich prejavili svoju zručnosť a radosť z pohybu.
Príbeh hudby - Opera letí!
To je tretie pokračovanie úspešného cyklu koncertov Bratislavského chlapčenského zboru. Tento výnimočný koncert sa uskutočnil 7. júna 2021 v online priestore a jeho krásne melódie popretkávané zaujímavým hovoreným slovom sa ozývali aj chodbami
Projekt FAST
Naši žiaci sa zapojili do celosvetového projektu a získali sme certifikát. Okrem podpory zo strany známych slovenských osobností, sa o projekte dozvedelo čoraz viac ľudí, lekárov, zdravotných sestier,
Popoludnie s Mimi a Lízou
Deti z 5. oddelenia ŠKD strávili dnešné popoludnie s príbehom o neobyčajnom priateľstve dvoch dievčat, z ktorých jedno nevidí. Svet však dokonale a intenzívne spoznáva ostatnými zmyslami. Neskôr si žiaci vyskúšali, aké je to zvládať rôzne činnosti,
Koleso šťastia
Dnes sa žiaci 4. ročníka zúčastnili súťaže Koleso šťastia. Päťčlenné družstvá si medzi sebou zmerali sily. V prvej časti súťaže preukázali svoje vedomosti v rôznych oblastiach. Hľadali ukryté slová vo vetách, riešili logické úlohy,
Spojili sme sily
Dnes poobede sa stretli členovia nášho Žiackeho parlamentu a mali plné ruky práce. Stali sa na chvíľu členmi poroty a z vytvorených návrhov loga hlasovaním vybrali 3 najzaujímavejšie návrhy, ktoré postúpia do užšieho výberu. O aké logo išlo? Jednou z aktivít, ktorú sme so žiakmi absolvovali
Návšteva Vihorlatskej knižnice
Dňa 1. júna deti 1. oddelenia ŠKD navštívili Vihorlatskú knižnicu. Pani knihovníčka ich oboznámila s činnosťou knižnice, poukázala na množstvo detskej literatúry, ako sú rozprávky, knihy o prírode, vede a technike atď.
Pugačevkári úspešní aj v 2. kole projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“
Čítanie, ako jedna zo základných jazykových zručností umožňuje čitateľovi prijímať a spracovávať informácie, ktoré má v úmysle alebo potrebuje vedieť. Rozvoj čítania s porozumením patrí medzi primárne ciele
Olympijský odznak všestrannosti
Žiaci 6. ročníka našej školy sa dňa 26.5.2021 zapojili do celoslovenského testovania športovej výkonnosti. Testovala sa sila brušného svalstva, rýchlosť spojená s obratnosťou, vytrvalosť, sila dolných končatín, relatívna sila
Cloze test
Dňa 21.5.2021 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil na našej škole už siedmy ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si mohli overiť svoje schopnosti
Súťaž v anglickom hláskovaní - Spelling
Minulý týždeň sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili súťaže Rozprávkové hláskovanie s včeličkou Bee. Vo veľkej konkurencii tretiakov z humenských škôl sa William Krajník z 3.A umiestnil na peknom 3. mieste. Desať anglických slov vyhláskoval vo výbornom čase a bez chyby.
Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE
Hláskovanie slov v angličtine je veľmi obľúbenou súťažnou disciplínou v anglicky hovoriacich krajinách, a to nielen na základných, ale i na stredných a vysokých školách. Súťaž v hláskovaní anglických slov prostredníctvom písmen anglickej abecedy, ktorá je pre žiakov veľmi obľúbená prebieha
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Národný certifikát kvality pre Malých cestovateľov
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Malí cestovatelia pracovali s aplikáciou Chatterpix
Práca na eTwinningových projektoch je zameraná aj na prácu s IKT.
V ďalšej etape nášho projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť s využitím aplikácie Chatterpix obrázkovo- zvukový slovník.
2 online stretnutie
Naši Malí cestovatelia sa opäť spojili online so svojimi kamarátmi z Turecka, Španielska, Slovinska, Poľska a Francúzska. Takmer dvojhodinové stretnutie bolo plné aktivít, kvízov, online cvičení zameraných na posluch.
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav. Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
V kráľovstve peňazí
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah