ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
OZNAM O ZMENE VÝŠKY POPLATKU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Vážení rodičia,
pripomíname Vám, že v nadväznosti na zmeny v príslušnej legislatíve a schválené VZN č. 185/2022 mesta Humenné došlo k zmenám vo výške stravného.


Vážení rodičia,
Zákonný zástupca žiaka predkladá pri nástupe do školy písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom aplikácie EduPage alebo v tlačenej forme (tlačivo je zverejnené na stránke školy, príp. u triednej učiteľky).
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - predkladá rodič pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia. Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné vyhlásenie stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.

Všetky aktualizované dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo v sekcii COVID 19.
Korčuliarsky výcvik druhákov
Korčuliarsky kurz na zimnom štadióne pokračoval aj tento týždeň. Tentokrát sa ho zúčastnili žiaci druhého ročníka. Skúsení tréneri ich previedli zaujímavými aktivitami s rôznym tematickým zameraním. Každá úroveň si prišla na svoje.
Štvrtý deň na lyžiarskom
V predposledný deň sme prišli na to, že lyžovanie nás baví stále viac. Dokonca by sme najradšej lyžovali aj bez obedňajšej prestávky. Medzi sebou plánujeme, že tu budeme chodiť lyžovať každý víkend. Podmienky boli naozaj super, takmer celý deň snežilo.
Tretí deň na lyžiarskom
Po dopoludňajšom lyžovaní, kde stále zaznamenávame pokroky, sme sa poobede zamerali na iné aktivity. Najskôr sme si zabehli do dediny do menšieho obchodíku doplniť zásoby a potom nasledoval zaslúžený oddych vo wellness a turnaj v stolnom tenise.
Druhý deň na lyžiarskom
Po včerajšej únave sa utorok niesol v znamení nových úspechov. Mnohí sme sa začali posúvať v lyžovaní a začalo sa nám to veľmi páčiť. Takmer všetci sme už boli aj na vleku a naozaj to nie je také ťažké ako sme si mysleli. Dnes nám prialo aj počasie. Po včerajšom hustom snežení
Karneval
Veľa farieb, kopec srandy
vystrájali celé bandy.
Šašovia a všetky deti
zrazu balón niekam letí.
Tanečky a súťaže
čo nám šašo ukáže?
Prvý deň lyžiarskeho 7.A a 7.B triedy
Konečne pre nás siedmakov nadišiel dlho očakávaný lyžiarsky výcvik na DRIENICI. Ráno nami lomcovali rôzne emócie. Radosť, že budeme so spolužiakmi dlhých päť dní, očakávanie z nepoznaného, aké budú izby, program na večernej diskotéke, ako rýchlo sa naučím lyžovať
Geopugáčik s Montessori prvkami
Naši malí prváci sa začali zaoberať potulkami po svete. Na tejto ceste využívali v priestoroch školskej knižnice Montessori princípy. Farby olympijských kruhov, názvy svetadielov s prepojením na finančnú gramotnosť, či zaradenie zvierat do jednotlivých typov krajín, je len začiatkom našej bádateľskej cesty.
Čítanie Pippi na 3. spoločnej videokonferencii
Vo štvrtok sa malí e-Twinningáči stretli s českými kamarátmi na spoločnej videokonferencii. Jej cieľom bolo čítať s porozumením v materinskom a v cudzom jazyku, prezentovať obrázky nakreslených českých slov a predstaviť nášho maskota
Piatok v meste Vodnjan (Erasmus+)
V piatok sme sa vybrali na výlet do mesta Vodnjan, kde sme navštívili softvérovú spoločnosť Infobip. Kampusom nás sprevádzala jeho zamestnankyňa Matea Lukovic Rikato. Predstavila nám informácie o spoločnosti a ukázala priestory, v ktorých zamestnanci pracujú, a zároveň aj relaxujú.
Korčuliarsky výcvik našich prváčikov
V dňoch od 23.1.2023 do 27.1.2023 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili korčuliarskeho výcviku v priestoroch zimného štadióna v Humennom. Pod vedením skúsených trénerov sa naučili základy korčuľovania, nadobudli istotu na ľade a dokonca získali nové poznatky o správnej
Úspešní piataci v Matematickej olympiáde
Naši Pugačevkári sa stali úspešnými riešiteľmi 72. ročníka okresného kola Matematickej olympiády. Tu sú mená šikovných matematikárov:
Delinová Sofia (5.A), Polák Dominik (5.B), Lukáč Michal (5.B), Orinín Teodor (5.A), Tomčák Štefan (5.A).
Úspešný ročník Šalianskeho Maťka
Dňa 31.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našu Pugačevku úspešne reprezentovali:
1.kategória - Ela Haníková
2.kategória - Ema Škovronská
3.kategória - Natália Rovňáková
Z 1. miesta do krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 18.01.2023 reprezentovala našu školu v kategórii 1A na okresnom kole 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku žiačka Aneta Smolková (7.A). Táto súťaž mala písomnú a ústnu časť.
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
Dňa 19.1.2023 sa v Centre voľného času Dúha uskutočnil 33. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) našu školu reprezentovala žiačka Simona Birnsteinová z 8.B triedy
Šaliansky Maťko
Začiatkom nového roka sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese povestí – Šaliansky Maťko. V kategórii 2. a 3. ročník sa zúčastnilo jedenásť recitátorov. Všetci zúčastnení podali skvelé výkony, no víťazmi sa stali:
Novoročný turnaj
Dňa 17.1.2023 sa v telocvični našej školy uskutočnil florbalový turnaj žiakov 6. a 7. ročníka.

Zúčastnili sa ho štyri družstvá týchto ročníkov:
Mesto snov
V okresnej výtvarnej súťaži "Mesto snov" sme získali tri skvelé umiestnenia a čestné uznanie. Téma "radosť" nás potešila a tak sme mnoho myšlienok pretavili farebnými nápadmi.
Silvestrovký beh - Filip víťazne
Dňa 31.12.2022 sa uskutočnil 40. ročník Silvestrovského behu. Súťažilo sa v šiestich kategóriách na novom humenskom atletickom štadióne.
V kategórii starších žiakov našu školu reprezentoval Filip Kuľha (9.A), ktorý túto kategóriu vyhral.
Najkrajší medovník
Aj žiaci našej školy sa zapojili do súťaže MsKS o najkrajší medovník. Ocenení boli Zuzana Gajovská, Barbora Baníková (8.B) a Oliver Mríz (3.B). Srdečne blahoželáme!
Taktika a stratégia na šachovnici
Siedmy decembrový deň sa v historickom slobodnom kráľovskom meste Bardejov konali Školské Majstrovstvá Prešovského kraja ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu 2022/23. Do hry kráľov vyslala svojho zástupcu aj naša škola. Po postupe z tretieho miesta v okrese sa ním stal siedmak Radovan Kováč
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Balíme darčeky ekologicky
Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu:
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah