ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Manuál je aktualizovaný k 26.11.2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.
 
Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:
     

 
Všetky aktualizované dokumenty nájdete tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

 
Ministerstvo tiež zverejnilo rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021. Rozhodnutie okrem iného informuje, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.


Vážení rodičia,
vzhľadom na opatrenia schválené 24.11.2021 Vás informujeme že, Vyhláškou č. 262 ÚVZ SR sa s účinnosťou od 25.11.2021 nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nasledovne:
 
§ 2
Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri
 
Ods. (1) nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.
 
Ods.(3)  Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
  
§ 3
Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri

Ods. (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.  
 
Ods. (2) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach.

Ods. (3) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
c) osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 metre,
d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

Ods. (4) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
Vážení rodičia,
pripomíname Vám, že žiak, ktorý sa nezúčastňoval vyučovania aspoň 3 dni (vrátane víkendu), predkadá pri nástupe do školy Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti príloha č. 1, pričom Vám odporúčame využiť aplikáciu EduPage s prihlasovacím kontom rodiča. Vstup do školy je dovolený za dodržania platných hygienických a epidemiologických opatrení. Každý návštevník, ktorý je oprávnený vstúpiť do budovy, musí predložiť Prehlásenie návštevníka o bezpríznakovosti príloha č. 1a.
Odporúčame Vám však, aby ste Vyhlásenie o bezpríznakovosti podali elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia.
Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné Vyhlásenie o bezpríznakovosti stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy
Červené stužky znovu inak
Už niekoľko rokov sa naša škola aktívne zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky. Jej podstatou je rôznymi spôsobmi informovať žiakov o veľmi vážnej chorobe AIDS, ktorá patrí medzi najväčších “zabijakov“ už niekoľko rokov.
List Ježiškovi
"Môj drahý Ježiško, pošepkám Ti tíško, niečo čo v srdiečku mám".
Naše milé detičky z 2. oddelenia ŠKD dnes preniesli svoje tajné priania na výkres, ktorý odošleme do Pošty pre Ježiška. Neprajú si kopec hračiek, to čo si želajú je ZDRAVIE
Zimné tvorivé aktivity
Po pestrofarebnej jeseni prichádza zima, charakteristická chladným a mrazivým počasím. Počas takýchto dní deti 1. oddelenia ŠKD radi tvoria. Pri týchto tvorivých aktivitách prejavujú svoju kreativitu, fantáziu a manuálne zručnosti.
Obľúbená kniha
Prostredníctvom čítania kníh dokážeme prežívať veľké množstvo príbehov, bojujeme so zlom, šteklia nás v bruchu motýle zamilovanosti... Čítanie však dáva základ aj mnohým zručnostiam, ktoré budú deti v živote potrebovať.
Tešíme sa na Vianoce
Príchod Mikuláša zvestuje blížiace sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Nezameniteľnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvára aj vianočná výzdoba v areáli školy, ktorú vytvorili šikovné ruky p. vychovávateliek.
Vianočný trh
Projekt finančnej gramotnosti mieri do finále. V rámci tohto projektu pani učiteľky so svojimi žiakmi vyrobili množstvo krásnych výrobkov a dekorácií. Spolupracovali, vzájomne sa podporovali, pretože vedeli, že tým pomôžu iným.
Kompostujeme v 4.A
Bioodpad tvorí 45% všetkého komunálneho odpadu, takže má nárok na povšimnutie. Čo je to bioodpad a ako ho využiť v náš prospech sme sa naučili v rámci enviroaktivity „Dážďovka recyklátorka“. Vytvorili sme plagát, na ktorý sme nalepili alebo nakresli 20 zložiek bioodpadu,
Projekt finančnej gramotnosti pokračuje
Sme žiaci deviateho ročníka a chceli by sme vám predstaviť náš projekt. Jeho cieľom bolo vytvoriť dve cvičné firmy – EKOnik, DEKOR BOX.
Vyhľadávali sme potrebné informácie, dokumenty, vypisovali sme ich a naučili sa, čo všetko prináša mať vlastnú firmu.
Handmade nápady – ŠKD 6
Háčkovanie, šitie či pletenie patrili medzi bežné práce naších mamičiek a babičiek.Ich prácu sme si priblížili aj my žiaci v ŠKD. Zistili sme, že sme nesmierne šikovní a hlavne nás to baví. Naučili sme sa upliesť šál, tunel či čelenky aj bez ihlíc.
Spolu proti drogám
V mesiaci november sa naši žiaci tretieho a šiesteho oddelenia zapojili do kampane "Spolu proti drogám". Po spoločnej besede a aktivitách spojených s touto problematikou, mali možnosť vyjadriť svoj postoj a podať ho v mediálnej podobe všetkým Pugačevkárom v Puganovinách.
Okresné kolo Technickej olympiády
Dňa 25. 11. 2021 sa konalo okresné kolo 12. ročníka Technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Fabián Škuci z VIII.B triedy a Oliver Taliga z IX.A triedy súťažili v kategórií A. Aj tento školský rok sa súťaž konala online formou.
5. miesto zo 185 školských knižníc na Slovensku
Takéto krásne umiestnenie získala naša školská knižnica Knihuľkovo v rámci celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. V tomto školskom roku sme ho zorganizovali 26. októbra 2021 pod názvom Čarovný svet knihovčielok.
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 23. novembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) a kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka).
Európsky deň jazykov - Jazyky okolo nás
Hurá, získali sme 1. miesto v súťaži "Európsky deň jazykov - Jazyky okolo nás" vo výtvarnej kategórii pre 2. stupeň ZŠ a to rovno v oboch projektoch.
Súťaž iBobor 2021
Celý tento týždeň od 8. 11. do 12. 11. 2021 sa niesol v súťažnom duchu. 94 žiakov našej „Pugačevky“ sa zapojilo do 15. ročníka medzinárodnej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách – Drobec (2. a 3. ročník), Bobrík (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli udelila Európsky certifikát kvality našim PUGAČEVKÁROM za projekt Malí cestovatelia.
IDE O NAJVYŠŠIE OCENENIE KVALITY PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V PROSTREDÍ ETWINNING.
Naša škola je víťazom okresného kola Jazykového WocaBee šampionátu!
Žiaci triedy 7. ročníka – skupina č.1 získali prvenstvo v precvičovaní slovnej zásoby v okresnom kole súťaže a postupujú do krajského kola.
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
V piatok 15. októbra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Zúčastnilo sa ho spolu 9 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Všetci žiaci riešili online test prostredníctvom portálu EduPage.
Na Makovickej strune!
Všetkých nás, a obzvlášť pedagógov, vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú svoju školu. Tak sa to stalo aj v prípade speváčok Viktórie Vasilenkovej a Laury Jakubčovej, ktoré sa 19.9. zúčastnili regionálnej súťaže Makovická struna v Snine.
Zlato v hrdle
Ako to už zvykom býva, speváci z Pugačevky opäť zahviezdili. Dňa 12.9. sa v rámci podujatia Chemlonfest zúčastnili speváckej súťaže Zemplin špiva. Naši sólisti Martin Harakaľ, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Júlia Parnicová
Naši malí angličtinári opäť úspešní
3.kolo súťaže Na jazykových krídlach sa nieslo v duchu recitácie anglických básní. Za tretí ročník sa v konkurencii žiakov humenských škôl na 3. mieste umiestnil
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Hra na dobu rozkladovú
Ďalšou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu je celoročná výskumnícka práca. Čo bude cieľom tejto aktivity? Určite viete, že odpad sa často nachádza aj v prírode. Aká doba je potrebná, aby sa tento v prírode ponechaný odpad rozložil? A rozloží sa úplne akýkoľvek odpad?
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli udelila Európsky certifikát kvality našim PUGAČEVKÁROM za projekt Malí cestovatelia.
Logo pre náš projekt „Zachráňme našu planétu.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Zachráňme našu planétu“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci I. A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh
Ako sme hľadali názov projektu
Počiatočnou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu v aktuálnom školskom roku bolo hľadanie jeho názvu. Spoločne s českými kamarátmi sme vymýšľali rôzne zaujímavé názvy a hútali, ktorý z nich by čo najlepšie vystihoval podstatu nášho projektu. Spoločnými silami sme to zvládli na výbornú
Zachráňme našu planétu
Žiaci 1. a triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej budú v tomto školskom roku realizovať zaujímavý projekt pod názvom: Zachráňme našu planétu/ Zachraňme naší planetu. Ich partnermi budú starí známi Rynolťáci z Českej republiky.
Zelená škola, zelená budúcnosť
Tento školský rok sa žiaci 3.A triedy zapoja do medzinárodného projektu pod názvom Zelená škola, zelená budúcnosť. Vďaka medzinárodnej spolupráci v zložení tímu učiteľov a žiakov z krajín Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko
eTwinning 1.B
Projekt eTwinning „Prváci v škole“ sme ukončili srdečným online stretnutím s deťmi z českej Základnej školy z mesta Most. Počas roka sme pracovali na spoločných úlohách a tak sme pripravili vianočný program, oslávili sme Deň Zeme a Deň detí, ...
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah