ZŠ PUGAČEVOVA

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
OZNAM O PRERUŠENÍ PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia primátora mesta Humenné zo dňa 4. 3. 2021 a v nadväznosti stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom Vám oznamujeme, že
OD 8. 3. 2021 (pondelok) SA PRERUŠUJE ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH NA 1. STUPNI, prevádzka školských klubov detí i školských jedální.

PRE ŽIAKOV 1. STUPŇA BUDE NAĎALEJ ZABEZPEČENÉ DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE podľa rozvrhu hodín zverejneného v piatok 5. 3. 2021 o 14. 00 hod.
V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy


------------------------------

Stránkové hodiny počas dištančného vzdelávania:  STREDA 8.00 - 15.00 hod.


Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom k prerušeniu prezenčného vzdelávania už aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Vám oznamujeme, že zákonný zástupca alebo žiak si môže vyzdvihnúť učebné materiály každú stredu v čase od 10.00 do 12.00 hod. v budove základnej školy. Preberanie i odovzdávanie učebných materiálov bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení. V snahe čo najviac pomôcť žiakom bez digitálnych technológií, budú ich rodičia o možnosti preberania a odovzdávania tlačených učebných materiálov oboznámení telefonicky.

PaedDr. Pavlina Kurucová
 riaditeľka školy
Žiaci zo ZŠ Pugačevova opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
V tomto školskom roku sme na Dejepisnú olympiádu vyslali výpravu žiakov v tomto zložení:
Pugačevkári odmenení za 1. miesto
V októbri 2020 Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite eTwinning vyhlásila víťazov súťaže o najlepší eTwinningový projekt na Slovensku, ...
Úspešní geografi
Veľké gratulujeme patrí všetkým zúčastneným a aj úspešným žiakom našej školy v geografickej olympiáde okresného kola.
Pugačevkári úspešní aj v matematike
Matematika vo všeobecnosti nepatrí medzi najobľúbenejšie predmety v škole. Na hodinách matematiky, ale aj v záujmových útvaroch sa snažíme našich žiakov presviedčať,...
Úspech na Olympiáde v nemeckom jazyku
Dňa 20. januára 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala v kategórii 1B Diana Orechovská (8.A).
Olympiáda ANJ
V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 13. januára 2021, v kategórii 1B získala prvenstvo naša „Pugačka“.
Literárna súťaž – Vianočný príbeh
V tomto predvianočnom období sa žiaci 3.A triedy zapojili do literárnej súťaže Vianočný príbeh, ktorú organizuje Kníhkupectvo Na Korze pod záštitou mesta Humenné a Literárnych večerov.
Literárne talenty
Už tradične sa žiaci našej školy zúčastňujú literárnej súťaže Literárne talenty, ktoré každoročne organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Aj v tomto roku sa žiaci obidvoch stupňov zapojili do tvorby poézie i prózy.
Voda pre život- život pre vodu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl pod názvom Voda pre život - život pre vodu.
Erasmus+
Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia ... Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ - Program celoživotného vzdelávania – Erasmus, Leonardo da Vinci, či Comenius.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav. Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
V kráľovstve peňazí
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Prehliadka žiackych talentov
V mesiaci február sa na našej Pugačevke konal nultý ročník prehliadky talentov žiakov prvého stupňa. Niesol názov PUGITALENTÍK. Do tejto jedinečnej prehliadky sa zapojilo
Deň materinského jazyka
Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, aký vzácny a krehký poklad je náš materinský jazyk. Predstavte si, že naši skvelí a šikovní piataci sa so svojimi vyučujúcimi stretli online aj počas jarných prázdnin
Ako na to EKO 1
Už viete, že naša škola je zapojená do projektu Recyklohry. Okrem úspechu našich žiakov v zbere starých mobilov sa môžeme pochváliť aj ziskom bonusových bodov v špeciálnych úlohách.
Sladký život
Pečenie šišiek bolo kedysi tradíciou našich starých mám, ktoré ich piekli s láskou. Aj my sme si pripomenuli túto tradíciu. Deti si nachystali potrebné suroviny, ...
Starý mobil sem!
Naša škola sa v rámci projektu Recyklohry zapojila do súťaže SMS – Starý Mobil Sem! Žiaci spolu odovzdali 600 starých, nepotrebných mobilných telefónov. Skvelú cenu – tablet, pre najlepších zberačov, získali:
Týždeň plný dobrodružstiev
Návrat do lavíc nám všetkým vyčaroval úsmev na tvári. Osobné stretnutia, sú príjemnejšie a hravo sme zvládli celý týždeň. Obdarovali sme sa na Valentína
Zima v ŠKD
V tak malých tváričkách, tak VEĽA radosti! Po dlhom odlúčení si aj žiaci 3. oddelenia spoločne vychutnali sneh a spoločnú radosť z neho ...
Projekt FAST
Naša škola sa zúčastňuje medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody
Zimné športy
Pani Zima sa ukázala v plnej kráse, krajinu zasypala snehovou perinou a štipľavý mráz vytvára svoje umelecké diela.
Sánkovačka
Poriadna snehová sánkovačka bola kedysi samozrejmosťou, no dnes je skôr už vzácnosťou. Perinbaba nám konečne túto zimu dopriala dostatok snehu ...
Zaujíma nás váš názor ...
V mesiaci február 2021 mali rodičia našich žiakov možnosť podeliť sa o svoje názory a postrehy k dištančnému vzdelávaniu.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah