ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VÁŽENÍ RODIČIA, PRIATELIA A PARTNERI NAŠEJ ŠKOLY,
ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU DÔVERU, PRIAZEŇ A PODPORU V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ PREŽITIE PRÁZDNIN A LETNÝCH DOVOLENIEK.


INFORMÁCIA PRE RODIČOV
 


Biologická olympiáda, okresné kolo
Bianka Sklenčárová (7.A), 2. miesto, Ing. Vajsová
Čo vieš o hviezdach
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Jakubčová
Soňa Čisľáková (7.A), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Chemická olympiáda, okresné kolo
Liliana Čurlejová (9.A), 2. miesto, Mgr. Polanská
Dejepisná olympiáda, okresné kolo
Barbora Baníková (6.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Jozef Zaremba (8.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Michaela Stanková (8.A), 3. miesto, Mgr. Brzychcyová
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Geografická olympiáda, okresné kolo
Marián Ocilka (5.A), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Barbora Baníková (6.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Bruno Orinín (7.B), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo
Diana Orechovská (8.A), 1. miesto, Mgr. Brzychcyová
Voda pre život - život pre vodu, celoslovenská súťaž, kat. poézia
Sandra Nicol Romanová (4.A), 2. miesto, Mgr. Topoľančinová
Cezpoľný beh, okresné kolo
Matej Ragan (9.A), Tobias Sikorský (9.A), Ján Gajovský (9.B), 1. miesto, Mgr. Lysý
Fyzikálna olympiáda, okresné kolo
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Šubertová
Biblická olympiáda, okresné kolo
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Dejepisná olympiáda, krajské kolo
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Národná súťaž eTwinning
Žiaci 4.A, 1. miesto, Mgr. Topoľančinová
Matematická olympiáda, okresné kolo
Dominik Kužma (9.B), 2. miesto, Mgr. Trembuľáková
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Šubertová
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo
Nina Baníková (9.B), 1. miesto, Mgr. Koudelková
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, okresné kolo
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Austová
Športové turnaje
Dva týždne zbehli ako voda a my sme dnes aktívne strávili posledné okamihy Pugačevského letného tábora. Naše dopoludnie bolo naplnené rôznorodými športovými aktivitami, pri ktorých sme získali teoretické a praktické znalosti a zručnosti
Vesmírom a prírodou
Predposledný deň letného tábora na Pugačevke sa niesol v duchu učenia i zábavy. Dopoludnia sme navštívili Vihorlatskú hvezdáreň, kde sme si našli nového kamaráta Paxiho. Paxi nás sprevádzal vesmírom a odhalil nám mnohé jeho tajomstvá a záhady.
Deň skautingu a indiánov
Včerajší deň v našom letnom tábore, bol skutočne výnimočný, farebný a veselý. Celá škola hýrila farbami, pierkami a tónmi prírody. Celý deň sa niesol v duchu milovníkov prírody a to my SKAUTI a INDIÁNI skutočne sme!
Kúzelný les
Prekrásny areál našej Pugačevky sa počas dnešného dňa v letnom tábore premenil na skutočný kúzelný les. Hneď zrána si žiaci z odpadového materiálu vyrobili ďalekohľady, aby sa mohli lepšie pozerať na tú nádheru, čo ich čakala.
Letný tábor - Pugačevská olympiáda
Dnes ráno prichádzali žiaci našej základnej školy do letného tábora s veľkým potešením a očakávaniami. Vedeli, že v tento deň sa bude konať Pugačevská olympiáda. A veru sa konala! Beh, skok z miesta, sed-ľah, hádzanie lopty a mnohé iné disciplíny overili ich športové schopnosti.
Štvornohí miláčikovia
9. júl bol pre deti v našom letnom tábore určite výnimočný. Zavítali k nim totiž štvornohí miláčikovia z chovnej stanice. Cvičiteľ René a veterinárka Lenka porozprávali deťom zaujímavosti zo života plemena doberman a ukázali, ako prebieha výcvik takýchto psov. Deti sa mohli so psíkmi pohrať, pohladkať ich a urobiť si na pamiatku spoločné foto.
Letný tábor – Jasenovský hrad
Dňa 8.7.2021 sa žiaci prvého stupňa našej školy v rámci projektu „Letný tábor“ okrem iných aktivít zúčastnili turistickej vychádzky na Jasenovský hrad a mohli sa realizovať v mnohých zaujímavých, hlavne športových súťažiach, ktoré boli
Druhý deň letného tábora
Dnešný deň dvojtýždňového letného tábora pokračoval vo veľmi príjemnej atmosfére.
Deti zažili počas dňa športové aktivity v detskom zábavnom centre Eiffelko, naučili sa tancovať Belgický tanec, svoje hudobné znalosti si vyskúšali v hudobnom kvíze a záverečnou bodkou
Naši malí angličtinári opäť úspešní
3.kolo súťaže Na jazykových krídlach sa nieslo v duchu recitácie anglických básní. Za tretí ročník sa v konkurencii žiakov humenských škôl na 3. mieste umiestnil
Pugačevkári úspešní aj v 2. kole projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“
Čítanie, ako jedna zo základných jazykových zručností umožňuje čitateľovi prijímať a spracovávať informácie, ktoré má v úmysle alebo potrebuje vedieť. Rozvoj čítania s porozumením patrí medzi primárne ciele
Olympijský odznak všestrannosti
Žiaci 6. ročníka našej školy sa dňa 26.5.2021 zapojili do celoslovenského testovania športovej výkonnosti. Testovala sa sila brušného svalstva, rýchlosť spojená s obratnosťou, vytrvalosť, sila dolných končatín, relatívna sila
Cloze test
Dňa 21.5.2021 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Lukáčovej uskutočnil na našej škole už siedmy ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si mohli overiť svoje schopnosti
Súťaž v anglickom hláskovaní - Spelling
Minulý týždeň sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov zúčastnili súťaže Rozprávkové hláskovanie s včeličkou Bee. Vo veľkej konkurencii tretiakov z humenských škôl sa William Krajník z 3.A umiestnil na peknom 3. mieste. Desať anglických slov vyhláskoval vo výbornom čase a bez chyby.
Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE
Hláskovanie slov v angličtine je veľmi obľúbenou súťažnou disciplínou v anglicky hovoriacich krajinách, a to nielen na základných, ale i na stredných a vysokých školách. Súťaž v hláskovaní anglických slov prostredníctvom písmen anglickej abecedy, ktorá je pre žiakov veľmi obľúbená prebieha
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
eTwinning 1.B
Projekt eTwinning „Prváci v škole“ sme ukončili srdečným online stretnutím s deťmi z českej Základnej školy z mesta Most. Počas roka sme pracovali na spoločných úlohách a tak sme pripravili vianočný program, oslávili sme Deň Zeme a Deň detí, ...
Národný certifikát kvality pre Malých cestovateľov
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Malí cestovatelia pracovali s aplikáciou Chatterpix
Práca na eTwinningových projektoch je zameraná aj na prácu s IKT.
V ďalšej etape nášho projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť s využitím aplikácie Chatterpix obrázkovo- zvukový slovník.
2 online stretnutie
Naši Malí cestovatelia sa opäť spojili online so svojimi kamarátmi z Turecka, Španielska, Slovinska, Poľska a Francúzska. Takmer dvojhodinové stretnutie bolo plné aktivít, kvízov, online cvičení zameraných na posluch.
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav. Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
V kráľovstve peňazí
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah