ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vážení rodičia,
Pri prvom nástupe každý žiak predkladá Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti príloha č. 2, pričom Vám odporúčame využiť aplikáciu EduPage s prihlasovacím kontom rodiča. Vstup do školy je dovolený za dodržania platných hygienických a epidemiologických opatrení. Každý návštevník, ktorý je oprávnený vstúpiť do budovy, musí predložiť Prehlásenie návštevníka o bezpríznakovostipríloha č. 1.
Prevádzka školského klubu detí bude zabezpečená na základe platnej prihlášky do ŠKD.
Kto má záujem o obedy, musí byť zapísaný v školskej jedálni. Zápisný lístok stravníka si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ alebo stiahnuť zo školskej stránky v sekcii SLUŽBY –> ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ.
 
PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy
Hravé čítanie
Naši prváci a druháci sa dnes ponorili do rozprávkového sveta a nie len tak hocijakého. Kamaráti z 5. oddelenia nám čítali krátke príbehy a veru bolo to pútavé. Motivácia kníh je veľmi dôležitá pre rozvoj dieťaťa
Olympiáda z finančnej gramotnosti
8. september je medzinárodným dňom finančnej gramotnosti. Žiaci IV.B triedy si dnes na hodine matematiky mali možnosť overiť svoje vedomosti z finančnej gramotnosti
Otvorenie šk. roka 2021/2022
Dnešný deň bol pre našu Pugačevku skutočne výnimočný. Po náročnom školskom roku 2020/2021 sme sa mohli všetci osobne stretnúť, potešiť a obdariť úsmevom. Medzi nami sme privítali nadšené tváre malých prváčikov a ich rodičov.
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je nevyhnutný predpoklad na zabezpečenie kvalitného života po materiálnej stránke. V súčasnosti je na ňu kladený čoraz väčší dôraz, ktorý sa odzrkadlil aj v zavedení Národného štandardu finančnej gramotnosti v slovenských školách
DFS Púpavienka pre Úniu žien
Členovia nášho detského folklórneho súboru Púpavienka, ktorý pôsobí na ZŠ Pugačevovej, 1. augusta zablahoželali Únii žien Humenné k významnému 75. výročiu srdečným vystúpením. Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Laura Jakubčová zaspievali
Športové turnaje
Dva týždne zbehli ako voda a my sme dnes aktívne strávili posledné okamihy Pugačevského letného tábora. Naše dopoludnie bolo naplnené rôznorodými športovými aktivitami, pri ktorých sme získali teoretické a praktické znalosti a zručnosti
Vesmírom a prírodou
Predposledný deň letného tábora na Pugačevke sa niesol v duchu učenia i zábavy. Dopoludnia sme navštívili Vihorlatskú hvezdáreň, kde sme si našli nového kamaráta Paxiho. Paxi nás sprevádzal vesmírom a odhalil nám mnohé jeho tajomstvá a záhady.
Deň skautingu a indiánov
Včerajší deň v našom letnom tábore, bol skutočne výnimočný, farebný a veselý. Celá škola hýrila farbami, pierkami a tónmi prírody. Celý deň sa niesol v duchu milovníkov prírody a to my SKAUTI a INDIÁNI skutočne sme!
Kúzelný les
Prekrásny areál našej Pugačevky sa počas dnešného dňa v letnom tábore premenil na skutočný kúzelný les. Hneď zrána si žiaci z odpadového materiálu vyrobili ďalekohľady, aby sa mohli lepšie pozerať na tú nádheru, čo ich čakala.
Na Makovickej strune!
Všetkých nás, a obzvlášť pedagógov, vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú svoju školu. Tak sa to stalo aj v prípade speváčok Viktórie Vasilenkovej a Laury Jakubčovej, ktoré sa 19.9. zúčastnili regionálnej súťaže Makovická struna v Snine.
Zlato v hrdle
Ako to už zvykom býva, speváci z Pugačevky opäť zahviezdili. Dňa 12.9. sa v rámci podujatia Chemlonfest zúčastnili speváckej súťaže Zemplin špiva. Naši sólisti Martin Harakaľ, Viktória Vasilenková, Petronela Čorná a Júlia Parnicová
Naši malí angličtinári opäť úspešní
3.kolo súťaže Na jazykových krídlach sa nieslo v duchu recitácie anglických básní. Za tretí ročník sa v konkurencii žiakov humenských škôl na 3. mieste umiestnil
Pugačevkári úspešní aj v 2. kole projektovej súťaže „Na jazykových krídlach“
Čítanie, ako jedna zo základných jazykových zručností umožňuje čitateľovi prijímať a spracovávať informácie, ktoré má v úmysle alebo potrebuje vedieť. Rozvoj čítania s porozumením patrí medzi primárne ciele
Olympijský odznak všestrannosti
Žiaci 6. ročníka našej školy sa dňa 26.5.2021 zapojili do celoslovenského testovania športovej výkonnosti. Testovala sa sila brušného svalstva, rýchlosť spojená s obratnosťou, vytrvalosť, sila dolných končatín, relatívna sila
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Zelená škola, zelená budúcnosť
Tento školský rok sa žiaci 3.A triedy zapoja do medzinárodného projektu pod názvom Zelená škola, zelená budúcnosť. Vďaka medzinárodnej spolupráci v zložení tímu učiteľov a žiakov z krajín Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko
eTwinning 1.B
Projekt eTwinning „Prváci v škole“ sme ukončili srdečným online stretnutím s deťmi z českej Základnej školy z mesta Most. Počas roka sme pracovali na spoločných úlohách a tak sme pripravili vianočný program, oslávili sme Deň Zeme a Deň detí, ...
Národný certifikát kvality pre Malých cestovateľov
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Malí cestovatelia pracovali s aplikáciou Chatterpix
Práca na eTwinningových projektoch je zameraná aj na prácu s IKT.
V ďalšej etape nášho projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť s využitím aplikácie Chatterpix obrázkovo- zvukový slovník.
2 online stretnutie
Naši Malí cestovatelia sa opäť spojili online so svojimi kamarátmi z Turecka, Španielska, Slovinska, Poľska a Francúzska. Takmer dvojhodinové stretnutie bolo plné aktivít, kvízov, online cvičení zameraných na posluch.
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah