ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

.
Aj ty túžiš po mnohých veciach, snívaš o osobnom rozvoji, túžiš po sebapoznaní a uznaní? Chceš mať možnosť objaviť svoje záľuby, túžiť po zápale a dobrodružstve, cestovaní a nových skúsenostiach? Chceš mať možnosť žiť v príjemnom a čistom prostredí, kde môžeš ovplyvňovať svoj život, dosiahnuť svoje plány a ciele? Mnohí to sľubujú, u nás
.
PUGILAND - Športový deň
Posledný táborový deň sa niesol v znamení športu. Žiaci si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti. Súťažilo sa v týchto športových disciplínach: beh 4x10m, sed - ľah, hod medicimbalom a skok do diaľky. V poobedňajších hodinách sme sa presunuli do zábavného parku Eiffelko, kde sa žiaci do sýtosti vyšantili. Po ceste naspäť do školy sme si pochutili na chutnej zmrzline. Vzhľadom nato, že všetci žiaci boli výnimoční a dosiahli veľmi dobré výsledky, tak si domov odniesli Certifikát o absolvovaní Dňa športu a medailu za 1. miesto.
PUGILAND – Morské oko
Plánovanou aktivitou bola turistická vychádzka okolo najväčšieho sopečného jazera na Slovensku a zároveň národnej prírodnej rezervácie, v ktorej platí 5. najvyšší stupeň ochrany. Každá skupina dostala 7 PRAVIDIEL slušného turistu, alebo „Ako sa správať v prírode, na horách, pri jazerách a nepokaziť zážitok ostatným?“ Turistika viedla po modrej značke okolo Morského oka. Sladká ľadová odmena bola príjemným osviežením tohto tropického prázdninového dňa.
PUGILAND – Po stopách zaujímavostí mesta
Siedmy deň letného tábora mal za cieľ spoznať pár pamiatok a zaujímavostí nášho mesta. Zamerali sme sa na mosty. Navštívili sme Galériu pod mostom, nový cyklomost a najstarší Valaškovský most, ktorému hovoria aj „bratranec“ Eiffelovky. Deti sa osviežili zmrzlinou a pozreli si aj miniatúru vojaka Švejka pri Fontáne lásky. Po chutnom obede sme vyrábali maľby a medaily na pamiatku. No najviac zábavy sme si užili pri súťažiach.
PUGILAND – Westernový deň
Šiesty deň letného tábora sa niesol v štýle westernu. Na ranči Súhrady boli pre deti pripravené atrakcie ako je streľba z luku, hod podkovou, hádzanie lasom, hobby horsing, jazda na koni a iné zaujímavé hry vo voľnej prírode. Deti si dnešný deň veľmi užívali a tešili sa z aktivít, ktoré si mohli vyskúšať. Z ranča sme všetci odchádzali plní dojmov, zážitkov a nových poznatkov o prírode.
PUGILAND – Deň človeka a prírody
Trošku vedecky, ale samozrejme najmä hravo a veselo sa začal druhý turnus nášho letného tábora Pugiland. Dopoludnie bolo venované podujatiu, ktoré pre našich žiakov pripravili zamestnanci a dobrovoľníci Slovenského červeného kríža so sídlom v Humennom. Žiaci boli pútavo opakovane informovaní o vážnych poškodeniach zdravia, ale aj obyčajných poraneniach, s ktorými sa môžu osobne stretnúť aj počas týchto prázdnin.
Letný tábor v Archeoparku
Štvrtý deň Letného tábora umožnil našim žiakom cestovať v čase. Jediné živé archeologické múzeum v prírode na Slovensku – Archeopark v Hanušovciach nad Topľou nám ponúklo možnosť nielen vidieť, ale aj zažiť návrat do najstarších ľudských dejín. Jednoduché remeselné činnosti ako napr. tkanie, práca s keramikou, výroba drôtených šperkov, streľba z luku, mletie obilia a iné, si žiaci mohli prakticky vyskúšať.
Letý tábor - tretí deň
PUGILAND – Deň hier
Najmladší Pugačevkári absolvovali táborový utorok, ktorý dostal označenie Deň hier. Hlavným a jediným pravidlom tohto dňa bolo hrať sa. Žiaci sa venovali rôznym spoločenským, tímovým, vedomostným hrám, pri ktorých získali okrem schopnosti spolupracovať v skupine, aj množstvo vedomostí. Dopoludnia sme sa tiež nechali očariť rozprávkovým filmovým predstavením Čarovná lienka a Čierny kocúr vo filme v rámci Letného prázdninového festivalu.
Letný tábor 01
Našou Pugačevkou sa aj počas letných prázdnin rozliehajú radostné výkriky. Začal sa letný tábor Pugiland. A témou prvého dňa bol Detský sen. Pripravili sme si pre vás video z dnešného dňa. Príjemné pozeranie a my sa už tešíme na zajtrajší deň v tábore.
Posledný zvonček
Po odovzadní vysvedčenia sme naposledy špeciálne zavonili našim deviatakom.
Rozlúčka deviatakov
Ako sme sa rozlúčili s deviatakmi.
Emócie a empatia
Spoznávaniu týchto pojmov sme sa venovali v týchto voľnejších dňoch vo viacerých oddeleniach ŠKD. Zamerali sme sa na otázky „Ako sa dnes cítiš?“ „Aký veľký je tvoj problém?"...a pod. Našu aktivitu sme si spestrili komunikačnými kartičkami so zaujímavými otázkami pre deti, ktoré ich povzbudili k premýšľaniu a podporili ďalšiu diskusiu. Deti si lepšie porozumeli, zlepšili empatiu a popri tom sa výborne zabavili.
Deň s matematikou
V pondelok 24.6.2024 žiaci 4. ročníka našej školy zažili Deň s matematikou. Na školskom dvore riešili hravou formou rôzne typy úloh, ktoré pre nich pripravili vyučujúce matematiky spolu so žiakmi 9. ročníka. Zástupcovia jednotlivých tried pracovali v skupinách, navzájom si pomáhali. Zahrali si matematické pexeso, riešili sudoku, sčítacie pyramídy, naučili sa indické násobenie. Nechýbalo ani stavanie stavieb z kociek, upratovanie čísel podľa zadaných podmienok, či doplnenie tajničky pomocou riešenia úloh.
„Najlepší slovenčinár“
Školský rok 2023/ 2024 pomaly zatvára svoje brány. Posledné skúšania či testovania sú za nami a internetová žiacka knižka zacvakla svoj zámok. Koniec jednej školskej cesty je zároveň vhodnou príležitosťou na to, aby žiaci svoje získané vedomosti zúročili a zasúťažili si.
Tradíciou našej školy je ponúknuť žiakom priestor a vybrať tých najlepších, ktorí majú v obľube pani Slovenčinu, radi čítajú, tvoria, milujú umelecké slovo a neboja sa ani pravopisu.
Púpavienka v MŠ Tyršova
Posledným vystúpením v tomto školskom roku sa deti z DFS Púpavienka predstavili na milom vystúpení v MŠ Tyršova. Úžasné výkony našich folkloristov zaujali všetkých divákov. Prvý letný deň sa skutočne vydaril a my môžeme spokojne kráčať letu oproti. Vidíme sa s Púpavienkou v novom školskom roku!
Triedny výlet 6.A a 6.B: Nezabudnuteľné zážitky a zábava
Každý z nás sa teší na koniec školského roka a triedny výlet, ktorý prináša zaslúžený oddych po mesiacoch učenia sa. Tento rok sme mali obzvlášť skvelý výlet, ktorý bol plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov. Prvou zastávkou na našej ceste bola návšteva Múzea špeciálneho školstva v Levoči. Tu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o histórii a vývoji špeciálneho školstva na Slovensku. Ďalšou zaujímavou
Piknik v parku
Pekné a horúce počasie posledných júnových dní nás vylákalo do mestského parku. Žiaci v príjemnom chladnejšom prostredí oddychovali na dekách a vychutnávali si maškrty, ktoré si priniesli. Pani vychovávateľky so žiakmi zhodnotili priebeh celého školského roka v rámci ŠKD, žiaci diskutovali, čo sa im najviac páčilo.
Našim prváčikom
Vďačnosť má veľkú silu. Slovo ďakujem je jedným z najkrajších a najsilnejších slov. Za čo všetko môžeme byť vďační v tomto školskom roku? S našimi prváčikmi sme spomínali na prvé školské dni. Boli plní očakávaní a odhodlania naučiť sa všetko potrebné. S úsmevom sme si pripomenuli aj naše prvé stretnutie. No a dnes? Dnes sú naši prváčikovia vďační za mnohé. Každý žiak vpisoval do svojej „škatuľky“, čo všetko ho potešilo v tomto školskom roku.
Rozvoj finančnej gramotnosti
Dňa 19.06.24 sa na našej škole uskutočnila aktivita pre žiakov 9-tych ročníkov - Rozvoj finančnej gramotnosti v praktickom živote. Formou prezentácie a odborného výkladu Ing. M. Kruľovej a aktivizačného kouča J. Grameta žiakov oboznámili s tým, ako hospodáriť s financiami v praktickom živote.
Zrkadlo spoznávania

So žiakmi 5.B triedy sme aktivitou „zrkadlo spoznávania“ rozvíjali spolupatričnosť, pozitívne hodnotenie, oceňovanie a sebahodnotenie. Počas spoločnej diskusie sme opisovali svoje pozitívne vlastnosti.
Využili aj sebakritické myslenie, ktoré nás motivuje byť lepšími a robiť veci lepšie. Veríme, že sa pri spoločných rozhovoroch, diskusiách s našimi žiakmi budeme stretávať aj naďalej.
Školský výlet - Areál Pohody
8.A sa na výlet do Brestova vybrala, spať tam už aj hneď ostala. Po chutnom obede sme prechádzku mali, hríby a kvietky sme si nazbierali. Celý deň sme sa všetci zabávali a večer sme bez mobilov dokázať vydržali. Na móle sme oddychovali, ba aj šachy či karty hrali. A bola aj diskotéka, tance, spevy a boľavé kolienka. Mohli sme všetci ostať ešte pár dní, bolo nám dobre. To sme jednoducho MY!
„Triedne bingo“
Lepšie spoznať samých seba a svojich spolužiakov, uvedomiť si vlastnú výnimočnosť a výnimočnosť ostatných, to bolo cieľom aktivít, ktoré sme realizovali so žiakmi piatych ročníkov. Upriamili sme sa na rozvíjanie komunikačných zručností a ocenenie silných stránok každého z nás.
Prvý rok za nami...
Prvý ročník zvládli múdre sovičky s prehľadom. Naučili sa množstvo nových vecí a zažili veľa milých okamihov.
Za perfektné zvládnutie im patrí veľká pochvala. Ďakujeme rodičom, že nám boli veľmi nápomocní počas celého školského roka.
Kreslenie pocitov
Ako na nás pôsobia farby a s čím si ich spájame? So žiakmi druhého a tretieho a ročníka sme si vyberali obľúbené farby. Úlohou tretiakov bolo nakresliť niečo na výkres rozdelený na štyri časti len s určenými farbami a zhodnotiť, ako na nich jednotlivé kresby a farby pôsobia. S druhákmi sme si rozdelili papier na dve časti a vo dvojici nakreslili na jednu časť, čo ma teší a druhú čo vo mne vyvoláva smútok. Pomocou obrázkov, ktoré vyjadrovali pocity sa deti pokúsili spojiť s danou farbou.
Deviataci na rozlúčkovom školskom výlete
Milou príležitosťou na jedno z posledných spoločných stretnutí deviatakov bol školský výlet v dňoch 13. a 14. júna v lokalite Zemplínska šírava. Ubytovaní sme boli v hoteli Chemes. Ten ponúkol žiakom veľa možností na oddych, športové aktivity aj zábavu. Žiaci využili hotelový bazén a celý areál hotela. Zaujímavá bola aj vychádzka do okolia a pohľad na vodnú nádrž. Zábavnou časťou bola najmä opekačka a aj napriek nepriaznivému počasiu si ju deviataci vo veľkom užili. S množstvom zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.
Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov
Dňa 26.6.2024 sme na školskom dvore ocenili tých žiakov, ktorí sa v školskom roku 2023/2024 umiestnili na okresných a krajských kolách predmetových olympiád, matematických, recitačných, výtvarných, speváckych i športových súťaží na popredných miestach. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy. Sme veľmi radi, že máme takých šikovných žiakov a už teraz sa tešíme na ďalšie úspechy v budúcom školskom roku.
Koncoročný futbalový turnaj
Kabinet TSV zorganizoval pre žiakov 5. a 6. ročníka Futbalový turnaj.
Svoje futbalové zručnosti si preverili družstvá Kukuristi (6A), Digma (6B), Sigma (5A), Dynamo B (5B). Prvé miesto, a putovný pohár, získalo družstvo Sigma. Druhé miesto obsadili Kukuristi. Na treťom mieste sa umiestnilo Digma. Najrýchlejší gól turnaja strelil Gregor Fedor 0:17. Najlepšími strelcami turnaja boli Štefan Tomčák 8 gólov, Gregor Fedor 5 gólov, Kristián Derďák 5 gólov. Žiakom ďakujeme za účasť a príjemné športové popoludnie
Tímová strieborná medaila z finále Humenskej žiackej šachovej ligy
Dňa 13.6.2024 sa v priestoroch hracej miestnosti Šachy Reinter, n. o. uskutočnilo finále Humenskej žiackej šachovej ligy. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Sebastián Ducár, Viktor Felc, Maroš Gajovský, Ondrej Kasarda, Kristián Mydlo, Marián Ocilka a Timka Sklenčárová. Kapitánom Pugačevkárov bol Radovan Kováč. Hralo sa 7 kôl, tempom 10 minút + 5 sekúnd na ťah. Naša škola získala spomedzi škôl z humenského a sninského okresu perfektné 2. miesto.
Po vedomostnom dobrodružstve konečné 2. miesto v SchoolQuize
Dňa 12.6.2024 sa uskutočnilo v priestoroch CVČ Humenné 5. kolo SchoolQuizu. Našu školu reprezentovali William Krajník, Barbora Beňová, Radovan Kováč, Barbora Baníková, Liliana Melcová a Ema Sabolová. Toto kolo prinieslo zaujímavé a možno netradičné témy – Ruža pre nevestu, Taylor Swift, Upírske denníky, Disney, rastliny, história, hrady, futbal, hudba z filmov, astronómia, anglické skratky a hudobné nástroje.
Humenská žiacka šachová liga – dodatočná kvalifikácia
Dňa 11.6.2024 prebehlo dodatočné školské kolo v šachu v kategórii žiaci 3. – 5. ročníka. O tri miestenky bojovali Matej Rada, Matúš Slepák, Ondrej Kasarda, Martin Landa, Sebastián Ducár, Maroš Gajovský, Kamil Hajdučko a Denis Max Roman. Nominačný postup do finále svojou kvalitnou hrou získali Ondrej Kasarda (1. miesto), Maroš Gajovský (2. miesto) a Sebastián Ducár (3. miesto).
Olympionici
Humenská žiacka šachová liga 2024
Dňa 3.6.2024 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo školské kolo Humenskej žiackej šachovej ligy. Súťažilo sa v 3 kategóriách – žiaci 1. – 2. ročníka, žiaci 6. – 9. ročníka a žiačky, ktorí sa snažili zabezpečiť si postup do finále. To sa bude konať 13.6.2024. Žiaci 3. – 5. ročníka budú súťažiť v náhradnom termíne. Svoje šachové schopnosti, myslenie, pozornosť a sústredenie si vyskúšali títo žiaci:
Úspechy atlétov
V piatok 24.5.2024 sa na humenskom atletickom štadióne uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike žiakov. Zúčastnilo sa ich 10 družstiev základných škôl humenského okresu.
Našu školu reprezentovali: Adam Ďurian, Peter Mitrík, Martin Hodor (všetci 9.C), Sebastián Šereg, Boris Surničin, Roman Kalanin (všetci 9.A), Oliver Šnurik, Alexander Ferko (všetci 9.B), Dominik Kremnický (8.B) a Martin Gaži (7.B).
Družstvo našej školy sa umiestnilo na výbornom 2. mieste.
Úspechy atlétok
Dňa 23.5.2024 sa na atletickom štadióne v Humennom uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike dievčat. Majstrovstiev sa zúčastnilo 9 družstiev základných škôl humenského okresu. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Leila Zoe Kabátová (8.B), Ema Sabolová (9.C), Sabina Bardzaková (9.A), Barbora Baníková, Nella Minaríková, Ella Čopanová (všetky 9.B).
Dnes opäť víťazne!
Čo znamená šach-mat? Ktoré štáty majú najdlhšiu spoločnú hranicu? Ako skončili prípravné zápasy našich hokejistov, ktoré sa odohrali v Humennom? Aj takéto otázky odzneli počas 4. kola SchoolQuizu. Naša šestica v zložení William Krajník (6.A), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), Barbora Baníková (9.B), Liliana Melcová (9.C) a Ema Sabolová (9.C)
Beh M. R. Štefánika
Dňa 17.5.2024 sa na Námestí slobody v Humennom uskutočnil XXIV. ročník Štefánikovho behu. Našu školu reprezentovalo 12 žiakov. Najúspešnejšími boli Kristína Vachulová (5.A) a Štefan Tomčák (6.A), ktorí vo svojich vekových kategóriách získali druhé miesta. Tesne za stupňom víťazov sa umiestnili Leila Kabátová (8.B) a Laura Polláková (6.B), ktoré obsadili 4. miesta.
Zo struny na strunu 2024 - okresné kolo
Dňa 16.5.2024 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola: Danielka Hudáková, Marko Tkáč, Vaneska Skybová a Emka Alexovičová.
Štúrov Zvolen
Dnes sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom konalo 37. regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen. Cieľom tejto rétorickej súťaže je formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjať komunikačné schopnosti a skvalitňovať ich rečový prejav. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali traja žiaci: Hana Surničinová, Matej Kurečko a Viktória Vasielnková.
Slávik Slovenska
Dňa 2. 5. 2024 naše speváčky Vaneska Skybová, Viktória Vasilenková a Sofia Gabriková reprezentovali Pugačevku na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Dievčatá boli veľmi úspešné! Viktória získala 3. miesto v II. kategórii a Vaneska si vyspievala 1. miesto v I. kategórii. Vaneske budeme držať palce aj na krajskom kole súťaže. Všetkým trom dievčatám ďakujeme.
Okresné kolo McDonald Cup
Dnes Pugačevka odohrala okresné kolo McDonald Cup. Turnaj, ktorý spája mladých a talentovaných žiakov. Priniesli sme si cenné skúsenosti, nezabudnuteľné zážitky a krásne ceny. Výhercom blahoželáme a o rok si znovu spoločne zahráme. Športu zdar!
Úspech v Biologickej olympiáde
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do Biologickej olympiády – Poznaj a chráň. Tohtoročnou témou súťaže boli živočíchy žijúce vo vode a na brehu. V náročnej príprave žiaci získali veľa informácií o zaujímavých obyvateľoch nášho vodného ekosystému a ochrane živočíchov. V okresnom kole nás úspešne reprezentovali Barbora Beňová z 8.B, ktorá získala 1. miesto a Michal Lukáč zo 6.B, ktorý obsadil 8. miesto.
Záverečné kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
Dňa 25.4.2024 zavítalo naše pugačevské družstvo v zložení Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Gregor Fedor (5.A), Štefan Lelič (5.A), Juraj Hrubovský (5.B), Denis Max Roman (5.B), Ján Šalata (5.B), Adam Harasim (6.A), Šimon Karas (6.A), Kristián Derďak (6.B), Sára Felcová (6.B), Sofia Mitalčáková (6.B), Barbora Beňová (8.B), Dominik Kremnícky (8.B), Noemi Ondovčáková (9.A), Dominik Dolobáč (9.B) a Damián Ujvári (9.B) do priestorov telocvične na ZŠ Kudlovská, aby ukázalo, čo zo stolnotenisového majstrovstva už ovláda.
Fantastické striebro z kraja pre Barboru Beňovú
Dňa 19.4.2024 sa v priestoroch ZŠ Prostějovská v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Naše žiačky Barbora Beňová (8.B) a Dominika Smolejová (7.B) reprezentovali Základnú školu, Pugačevova 1381/7, Humenné. V kategórii D (8. ročník) využila Barbora Beňová pri náročnom písomnom teste dokonale svoje vedomosti zo svetovej i slovenskej histórie a poznatky o hradoch či zámkoch na území Slovenska. S obrovskou radosťou môžeme konštatovať, že Barbora získala vďaka svojim schopnostiach a celoročnej poctivej príprave skvelé 2. miesto
Zo struny na strunu 2024 – školské kolo
Dňa 24.4.2024 sa na ZŠ Pugačevovej uskutočnil už trinásty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní ,,Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné.
Majstrovstvá kraja v basketbale
Dňa 23.4.2024 sa v Prešove uskutočnili Majstrovstvá kraja v basketbale starších žiakov. Okres Humenné reprezentovalo družstvo našej školy – Adam Ďurian, Peter Mitrík, Oliver Šnurik, Dominik Dolobáč, Tobe Clinton John a Sebastián Šereg. V konkurencií deviatich družstiev sa naša škola umiestnila na piatom mieste.
Blahoželáme!
Spelling Bee
Naša škola, teda naši žiaci nechýbali v projekte Na jazykových krídlach 4. Usilovne trénovali hláskovanie anglických slov a oplatilo sa. Zo šiestich humenských škôl sme získali 2. a 3. miesto.
2. miesto - D. Bodnárová (pripravovala Mgr. P. Dolobáčová)
3. miesto - E. Haníková (pripravovala Mgr. I. Šepeľová).
Štvrtáčkam blahoželáme a tretiakom držíme prsty na ďalší školský rok.
45. ROČNÍK PYTAGORIÁDY
Cieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je nielen rozšíriť a prehĺbiť vedomosti žiakov v predmete matematika, ale aj prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, ktorý naši žiaci naplno využili.
V dňoch 9. a 10.4.2024 sa úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády v kategóriách P3-P8 zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, a aj tento rok v silnej konkurencii škôl úspešne reprezentovali našu školu.
Okresné kolo Matematickej olympiády
Tento školský rok pokračujú žiaci našej školy v úspechoch v predmete matematika. Dňa 3.4.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády Z6-Z8. Štefan Tomčák, žiak 6.A triedy, reprezentoval našu školu v kategórii Z6 a umiestnil sa na krásnom 4. mieste. William Krajník, taktiež žiak 6.A, bol úspešným riešiteľom v kategórii Z6 a obsadil pekné 8. miesto v konkurencii 22 žiakov.
Majstri okresu v basketbale
Dňa 19.4.2024 sa družstvo žiakov našej školy zúčastnilo v Mestskej športovej hale Majstrovstiev okresu v basketbale 3x3.
Do turnaja sa zapojilo päť škôl okresu Humenné. Po štyroch víťazstvách naši chlapci v tomto turnaji zvíťazili a budú náš okres reprezentovať na Majstrovstvách kraja v Prešove.
Našu školu reprezentovali: Adam Ďurian, Peter Mitrík, Oliver Šnurik, Dominik Dolobáč, Sebastián Šereg a Tobe Clinton John.
Aj po 3. kole v SchoolQuize sme medzi humenskými školami na 1. mieste
Dňa 17.4.2024 sa konalo v priestoroch CVČ Humenné 3. kolo SchoolQuizu. Naši žiaci v zložení Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Liliana Melcová (9.C) a Ema Sabolová (9.C) získali 2. miesto. V priebežnej tabuľke si tak naša škola drží stále 1. miesto.
Úspech v krajskom kole geografickej olympiády
Teoretická a praktická náročnosť geografickej olympiády sa podpísala aj za úspešnosťou zúčastnených žiakov. Súťažilo 36 žiakov v kategórii F (6. - 7.roč.) a úspešných je len 8 žiakov. A náš Pugačevkár, Willko Krajník, žiak 6. A triedy, súťažiaci medzi siedmakmi, získal nielen krásne, no ale aj mimoriadne úspešné 6. miesto.
Postup na okresné kolo - Mc Donald Cup
Ako každý rok i teraz sme sa dočkali McDonald Cupu, turnaju venovanému žiakom prvého stupňa. Naši Pugačevkári podali vynikajúci výkon. Odohrali tri zápasy, dva víťazné. Vybojovali nám postup na okresné kolo. Reprezentantmi boli chlapci a dievča tretieho a štvrtého ročníka:
Vesmír očami detí
Vesmír je nekonečný... ako naše sny. S touto myšlienkou sme prihlásili výtvarnú prácu Sáry Stebnickej do súťaže Vesmír očami detí. Spomedzi vyše 600 prihlásených výtvarných diel sme získali úžasné ocenenie a postup do celoslovenského kola. Sáre blahoželáme a prajeme veľa tvorivých snov.
Úspech aj vo vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?
V okresnom kole si svoje vedomosti v tejto oblasti preverili William Krajník (6.B) a Adrián Sivý (5.B). A naši Pugačevkári získali umiestnenia. William sa umiestnil na 1. mieste a Aďko obsadil krásne 3. miesto. Obidvaja žiaci postupujú na krajské kolo. Skvelé výsledky! Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
3. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
Dňa 4.4.2024 sa v priestoroch telocvične ZŠ Kudlovská konalo za prítomnosti 171 žiakov 3. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Viktor Felc (2.A), Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Gregor Fedor (5.A), Štefan Lelič (5.A), Natália Kopčáková (5.B), Júlia Polláková (5.B), Daniel Poľačko (5.B),
„Hviezdy“ zo 7.B víťazne
Dňa 26.3.2024 Kabinet telesnej výchovy zorganizoval školský turnaj dievčat 7. ročníka vo vybíjanej.
Turnaja sa zúčastnili tri družstvá:
7.A „Dripperky“ – E. Henčeková, S. Romanová, N. Orechovská, N. Rovňáková, A. Milová, A. Ščerbová, R. Demeterová, V. Demeterová, G. Maciková.
7.B „Hviezdy“ – A. Husárová, A. Šedzmaková, K. Sabovová, T. Smolejová, D. Smolejová, E. Kucerová, K. Liptáková, S. Hudáková
7.C „Dračice“ – V. Pavlisková, A. Rabajdová, K. Vyšinová, A. Mytyščáková, V. Brudňáková, M. Mudríková, S. Puliková.
Hviezdoslavov Kubín
V tomto školskom roku sa uskutočnil 70. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa aj naši Pugačevkári a získali krásne a vzácne umiestnenia. Žiak Adrián Haník (8.B) získal 1. miesto v III. kategórii prednese v poézii a postupuje na krajské kolo. Kristínka Vachulová (5.A) získala 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy. Patrikovi Sopkovi (6.C) porota udelila čestné uznanie v II. kategórii v prednese poézie.
Biblická olympiáda
Vo štvrtok 21. marca 2024 sa na CSŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády pre dekanáty Humenné, Snina, Vranov nad Topľou a Michalovce. Taktiež sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže (1. – 4. ZŠ) a Biblickej olympiády (5. – 9. ZŠ a SŠ).
Našu školu reprezentovali súťažné družstvá, ktoré boli nielen úspešné, ale získali aj umiestnenia:
Boris Stebnický (4.B), Ján Gojdič (3.A), Samuel Kaššai (3.A) (1. - 4. ročník ZŠ) získali pekné 2. miesto.
Nella Orechovská, Sandra Nicol Romanová a Denis Max Roman (5.B) (5. - 9.ročník ZŠ) získali úspešné 3. miesto.
Úspech na Ekonomickej olympiáde pre ZŠ
V Ekonomickej olympiáde pre základné školy sme sa celkovo stali druhou neúspešnejšou školou v Prešovskom kraji. Zo žiakov reprezentujúcich našu školu sa najvyššie umiestnila Liliana Melcová, ktorá obsadila 4. miesto.
Všetkým reprezentujúcim blahoželáme k úspechu!
V SchoolQuize po 2. kole na priebežnom delenom 1. mieste
Dňa 21.3.2024 sa konalo v priestoroch CVČ Humenné 2. kolo SchoolQuizu. Náš reprezentačný tím v zložení Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Matej Kurečko (6.B) a Liliana Melcová (9.C) preukázal vynikajúce vedomosti vo viacerých oblastiach a vybojoval pomyselnú bronzovú medailu. Po súčte prvých dvoch kôl sme spoločne s tímom zo ZŠ Dargovských hrdinov na delenom 1. mieste.
Geografická olympiáda
Úspešnosť v geografickej olympiáde nám vždy prináša radosť. Vzhľadom na náročnosť úloh je potrebná dôkladná príprava žiakov, ktorí musia získať potrebné množstvo bodov k tomu, aby sa stali úspešnými riešiteľmi. Nám sa to podarilo!
V kategórii F (6.-7.ročník) 2. miesto zaslúžene získal žiak William Krajník (6.A) a postupuje na krajské kolo.
Veľmi vysoký počet bodov získali aj naši úspešní žiaci Teodor Orinín a Štefan Tomčák (6.A).
Strieborný úspech na Chemickej olympiáde
V marci sa to hemží olympiádami. Tri žiačky 9.C triedy sa na začiatku školské roka rozhodli pre riešenie chemickej olympiády. Po domácom a školskom kole bojovali na kole okresnom a dosiahli výborné výsledky. Liliana Melcová obsadila úžasné 2. miesto, z ktorého postúpila ďalej a bude humenský okres reprezentovať na krajskom kole. Tímea Čarná a Sofia Tarcalová boli úspešné v riešení naozaj náročných teoretických a praktických úloh.
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Naši šikovní žiaci si opäť zmerali svoje recitátorské sily v školskom kole prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy a to vo všetkých kategóriách. Žiaci predviedli úžasné výkony s kvalitným výberom textov, za ktoré im patrí zaslúžená pochvala.
Odznak všestrannosti
196 žiakov 7.- 9. ročníkov našej školy sa v mesiacoch september – november 2023 zúčastnili súťaže Olympijský odznak všestrannosti.
Každý účastník absolvoval testovanie v šiestich disciplínach:

1. skok z miesta (sila dolných končatín)
2. hod ťažkou loptou (absolútna sila horných končatín)
3. vydrž na hrazde nadhmatom (relatívna sila horných končatín)
4. člnkový beh 10 x 5 metrov (rýchlosť v obratnosti)
5. sed – ľah za 30 sek. (sila brušného svalstva)
6. člnkový beh 20 metrov (vytrvalosť)

Zo 196 žiakov 160 získali certifikát Olympijského odznaku všestrannosti. Najúspešnejší navyše získali odznaky: bronzové (27), strieborné (10), zlaté (3).
Cloze test 2024
Tak ako každý rok v tomto čase, aj tohto roku sa na našej škole uskutočnil ďalší ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti blížiaceho sa Mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
1. miesto: Sofia Čarná, Kristínka Puliková
2. miesto: Rebeka Hužvárová
3. miesto: Hanka Lisa, Emka Alexovičová, Kristínka Humplíková
1. kolo vedomostnej súťaže prinieslo 1. miesto pre ZŠ Pugačevova
V utorok 20.02.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvom kole vedomostnej súťaže SchoolQuiz v CVČ v Humennom. Kvíz obsahoval 50 otázok z rôznych oblastí, napr.: grécka mytológia, geografické názvy začínajúce na písmeno M, symboly, zahraničné meny, hudba, ale i iné. Naši žiaci Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Liliana Melcová (9.C) a Kristína Vachulová (5.A) skončili s počtom 43 bodov na 1. mieste.
Víťazi v zbere starých mobilov!
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže SMS – Starý Mobil Sem, ktorá prebieha v rámci projektu RECYKLOHRY. Ide o zber starých, nepotrebných mobilov, ktorých všetky vhodné časti budú opätovne použité, recyklované. Žiak Timotej Guľak zo 7.B sa zaradil medzi 50 najlepších zberačov z celého Slovenska a získal tablet Samsung od spoločnosti Orange. Odovzdal 106 mobilov. Vecné ceny získali aj Karolína Vajsová zo 4.A triedy (44 mobilov) a Elizabeth Lina Henčeková zo 7.A triedy (22 mobilov).
Víťazné miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka
V pondelok 13.2.2024 sa naši recitátori zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Vanessa Fajčíková 2.A, Samuel Kaššai 3.A, Ela Haníková 4.B a Ema Škovronská 6.A. Práve Elka Haníková sa postarala o veľký úspech, keďže získala krásne 1. miesto vo svojej kategórii. Na našich recitátorov sme hrdí a Elke držíme palce v krajskom kole!
Dejepisná olympiáda písaná veľkými písmenami
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom píše históriu Dejepisnej olympiády opäť veľkými písmenami. Historické poznatky z jednotlivých ročníkov, regionálna história a tohtoročný monotematický celok hrady a zámky na Slovensku sa stali na niekoľko mesiacov náplňou usilovného bádania a štúdia mladých historikov z Pugačevky. Nasiaknutých veľkoleposťou dejín našich hradov a zámkov, vyzbrojených štítmi vedomostí sme piateho februára tohto roku spomedzi nás vyslali šiestich odvážnych, aby zviedli boj o slávu a česť.
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania
„Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania“ (NCDTV) sa zriaďuje ako rozvojové výskumno-vzdelávacie pracovisko v rámci implementácie národného projektu „Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ (DiTEdu) za účelom vytvorenia trvalo udržateľného ekosystému podpory digitálnej transformácie vzdelávania v regionálnom školstve v súlade s potrebami digitálnej transformácie spoločnosti.
Grantový program Digitálna budúcnosť 2023
Grantový program Nadácie Orange zameraný na rozvoj digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Podporuje programy pravidelného alebo opakovaného neformálneho vzdelávania v čase mimo povinného školského vyučovania – workshopy, školenia, letné školy, tábory, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Erasmus+ – SLOVENSKO – 5. deň
Piaty a záverečný deň mobility na Slovensku ubehol ako voda. Naši Junior IT- čkári pracovali v skupinách so zahraničnými kamarátmi a učili ich pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™. Spoločne v skupinách si vytvorili prezentácie o slávnej osobnosti každej krajiny a následne ju aj odprezentovali. Nakoniec všetci žiaci vyplnili záverečný dotazník ako spätnú väzbu na dosiahnuté ciele projektu a záujem o jednotlivé aktivity. Na konci dňa sme si povedali „Good bye“ a popriali si všetko len to najlepšie do budúcna.
Erasmus+ – SLOVENSKO – 4. deň
V súlade s cieľmi projektu - hľadať spôsoby ako redukovať stres - sme dnes, aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia, mohli našim zahraničným partnerom ukázať ďalšiu z foriem odbúravania stresu. Cieľom našej turistiky boli, ako ináč, naše veľhory. Túra na Popradské pleso sa vydarila a my sme si užili krásu prírody, radosť z pohybu a skvelých kamarátov.
Erasmus+ – SLOVENSKO – 3. deň
Medzi hlavné aktivity Erasmus+, patrí aj aktívna účasť na vyučovaní. Dopoludnia mali zahraniční žiaci možnosť zúčastniť sa na zaujímavých a interaktívnych hodinách. Naši učitelia si pre nich pripravili hodiny, kde žiaci priamo participovali vo vyučovaní a v triedach bolo počuť všetky jazyky od slovenského, anglického, španielskeho, poľského a ukrajinského.
Erasmus+ – SLOVENSKO – 2. deň
Utorok sme strávili v historickom centre Košíc. Našim zahraničným kamarátom sme ukázali významné budovy mesta, porovnali architektúru, navštívili Dóm sv. Alžbety, kde sme mali možnosť nahliadnuť do tajov miest, kde sú uložené krypty, ale aj vystúpiť na vežu z ktorej sa nám naskytol nádherný výhľad na celé Košice. Veľkú zábavu sme si užili aj vo Vedeckej knižnici na Americkom oddelení, kde si pre nás pripravili workshopy v podobe programovania a kvízov.
Erasmus+ – SLOVENSKO – 1. deň
Dnešným dňom sme odštartovali mobilitu na Slovensku. V úvode dňa naši deviataci predstavili partnerským krajinám formou prezentácie našu krajinu a veľmi zaujímavo im predstavili celý naplánovaný program. Získané vedomosti zúročili žiaci v kahoot kvíze, rôznymi hrami sa navzájom spoznávali a upevňovali anglický jazyk.
Erasmus+ – SLOVENSKO – príchod
V týždni od 20. 05. – 24.05. bude na našej škole prebiehať vzdelávacia mobilita v rámci projektu Erasmus plus. Už dnes k nám cestujú naši kamaráti z ďalekej Malorky a Poľska. Tešíme sa na týždeň, ktorý bude naplnený množstvom aktivít, vzdelávaní sa, zážitkov, výziev a predovšetkým vytváraní pevných priateľstiev.
Erasmus+ – POĽSKO – 5. deň
Našu mobilitu sme ukončili návštevou najstaršej časti mesta – Ostrov Tumski. Užili sme si aj výhľad z veže gotickej katedrály, z ktorej sme mohli vidieť obrovské mesto Wroclaw. Popoludnie naši žiaci strávili s rodinami, ktoré si pre nich pripravili program.
Erasmus+ – POĽSKO – 4. deň
Náš predposledný deň sme strávili opäť aktívne a to zaujímavou účasťou na niekoľkých vyučovacích hodinách. Zapojili sme sa na anglickom jazyku, biológii, dokonca sme spolupracovali a plnili úlohy aj na hodine poľštiny. Na výtvarnej výchove sme očami umelca so slovenskými koreňmi, Andyho Warholu, umelecky zobrazili slovenské ľudové znaky.
Erasmus+ – POĽSKO – 3. deň
Cieľom dnešného dopoludnia bola návšteva wroclawskej ZOO, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe. Prítomnosť zvierat z celého sveta v nás prebúdzala pocit šťastia a pokoja. Obrovské Afrikárium nás očarilo rybami a živočíchmi z rôznych častí Afriky. Zároveň sme plnili zadané úlohy, vyhľadávali informácie a hľadali riešenia. Popoludnie sme strávili opäť v škole, kde sme súťažili v rôznych kreatívnych aktivitách.
Erasmus+ – Poľsko – 2. deň
Stredu sme síce začali vo veľmi chladnom počasí, ale všetko vynahradilo krásne, historické centrum Wroclaw. Žiaci v medzinárodných skupinkách, pomocou indícií, plnili úlohy a zároveň spoznávali históriu a pamiatky mesta. Po obede sme sa presunuli do vedecko-technického múzea zameraného na vodu, jej využitie, recykláciu, kolobeh v prírode, formy vody a jej nevyhnutnosť pre život.
ERASMUS – Poľsko - 1. deň
Prvý deň našej mobility v Poľskom Wroclaw sme začali spoločným vyučovaním s poľskými a španielskymi spolužiakmi. Robili sme kvízy Kahoot, aktivity na rozvoj komunikácie, pracovali sme v medzinárodných tímoch. Popoludní sme navštívili expozíciu miniatúrneho mestečka a scenérií zachytávajúcich život ľudí v Dolnom Sliezku. Bolo to veľmi zaujímavé a ukľudňujúce.
Pugačevkári opäť na cestách
Po zimnej prestávke, opäť pokračujeme ďalšou mobilitou v rámci ERASMUS+ , do neďalekého Poľska, ale zato do krásneho mesta WROCLAW. Dnes 22. 4. sme eko-cestovaním vyrazili za ďalšími výzvami. Prvá zastávka je v starobylom Krakowe.
Z Pugačevky na Baleáry
Naša Základná škola Pugačevova zlepšuje a skvalitňuje vyučovanie nie len formálne, ale hľadá cesty ako svojim žiakom vytvoriť podmienky pre rôzne druhy sociálneho vyučovania. Jednou z foriem je inovovaný program Erasmus +, zameraný na horizontálne priority: viesť žiakov k inklúzii a aktívnej participácii, zdokonaľovať sa v digitalizácii a udržiavať zdravé životné prostredie.
V tomto školskom roku v dňoch 19. 11. 2023 – 25. 11. 2023 prebehla vzdelávacia mobilita jednotlivcov v hlavnom meste Palma de Mallorca, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov a 2 pedagógovia. Mobilita umožnila žiakom stráviť čas učením sa s rovesníkmi na Malorke.
Piaty deň mobility na Malorke
Piaty a zároveň posledný deň na Malorke sme si veľmi užili. Opäť sa vrátilo slnečné a teplé počasie, ktoré ešte umocnilo zážitok z návštevy hradu Bellever, ktorý stojí na zalesnenom kopci v hlavnom meste Palma de Malorka. Je to jeden z mála hradov v Európe s kruhovým pôdorysom. V minulosti slúžil ako sídlo malorských panovníkov a neskôr ako väzenie. Deň nám však začal opäť v škole, kde sme sa oboznámili s tradičným, lokálnym jedlom, trošku si zašportovali, vyskúšali hodinu meditácie a zahrali si veľmi zaujímavú hru „Town of Palermo“, pri ktorej si všetci zdokonaľovali svoje znalosti v angličtine.
Štvrtý deň mobility na Malorke
Štvrtok sa niesol v duchu spájania formálneho a neformálneho vyučovania.
Po krátkom predstavení našej krajiny, mesta a školy žiakmi zo Slovenska sme sa zúčastnili vyučovacej hodiny v škole, kde sme rozoberali problematiku dotýkajúcu sa všetkých ľudí na svete – ochranu životného prostredia. Malorka je slávna aj tým, že tu žijú korytnačky a aký veľký význam majú pre ľudí nám veľmi pekne vysvetlila pani učiteľka z Malorky, ktorá zároveň poukázala na význam ochrany rôznych živočíchov a zachovanie hierarchie medzi živočíchmi. V danej tematike sme pokračovali neformálnym vyučovaním - návštevou akvária Palma Aquarium, ktoré je hodnotené ako jedno z najinteraktívnejších a najlepších akvárií v Európe.
Tretí deň mobility na Malorke
Tretí deň sa niesol v znamení umeleckej tvorby a ručných prác, keďže aj to vplýva na našu psychickú pohodu a mnoho ľudí si pri takomto tvorení vie oddýchnuť a odreagovať sa. Deň sa začal v škole na hodine, kde sa deti rozprávali ako vedia relaxovať a čo robia, aby odbúrali stres. Odpovedali na otázky, pýtali sa a následne dospeli k tomu, že aj doma či už rodičia, alebo starí rodičia relaxujú pri vyšívaní, pečení, zdobení, kreslení, maľovaní, pestovaní kvetov a tvorení z rôznych materiálov. Naším žiakom boli prostredníctvom prezentácie predstavené remeslá,
Druhý deň mobility na Malorke
Na druhý deň našej mobility sme sa veľmi tešili, pretože sme cestovali na severnú stranu ostrova, do starobylého, horského mestečka SOLLÉR, ktoré je obklopené najvyšším pohorím Malorky Serra de Tramuntana. Prezreli sme si námestie, kostol sv. Bartolomeja a pre nás najzaujímavejšou časťou bol pohľad na starú drevenú električku, ktorá ešte stále spája mesto s prístavom a jazdí už od roku 1913. Cestou do prístavu sme videli plné sady dozrievajúcich pomarančov, citrónov a olivovníkov. V závere prehliadky sa nám naskytol nezabudnuteľný výhľad z najvyššie položeného miesta s majákom.
Erasmus+ - Malorka 01
Prvý deň našej mobility začal účasťou na vyučovaní v partnerskej škole IES Madina Mayurqa. Žiaci strávili čas učením o histórii a najzaujímavejších informáciách o meste a ostrove spolu so svojimi španielskymi kamarátmi a získavali obraz o vzdelávaní v krajine s inou kultúrou a históriou. Svoje vedomosti zúročili súťažou v kvíze. Ďalšou aktivitou bola hra „Explorer hunt“, v ktorej žiaci boli rozdelení do skupín a spĺňali zadané úlohy v centre mesta.
Špeciálny zážitok sme mali z návštevy majestátnej Katedrály Panny Márie, ktorá je jednou z najkrajších gotických stavieb v celom Španielsku a jednou z najväčších svojho druhu na svete.
Erasmus+ - Z Pugačevky na Baleáry
Vzdelávacia mobilita pre osem žiakov a 2 pedagogičky v rámci programu Erasmus+ začína v hlavnom meste Malorky - Palma de Mallorca. Účasť na mobilite v dňoch 20.11.- 24.11.2023 umožní žiakom stráviť čas učením sa spolu s rovesníkmi na Malorke, rozšíriť svoje komunikačné zručnosti a umožní účastníkom zažiť rozmanitosť kultúry a histórie z prvej ruky.
Pre pedagógov projekt školskej mobility je príležitosťou posilniť medzikultúrne učenie a využívať nové metódy pre neformálne vzdelávanie, ktoré pomáhajú spájať a vytvárať európske partnerstvá a spoločné aktivity.
Splnenie poslednej misie eTwinningového projektu „Násobilka a delilka.“
Žiaci 3.A, ktorí realizujú eTwinningový projekt „Násobilka a delilka,“ sa pustili aj do 3. misie na získanie indície, kde zlodeji ukryli tajný recept sa super čoko sušienky.
Prišla však nečakaná správa a naša škola nás vyslala na mobilitu Erasmus+, aby sme spoločne s projektovými partnermi z Rynoltíc splnili našu poslednú misiu, dešifrovali indície tajného agenta „Maškrtného jazýčka“ a odhalili, kde je spomínaný recept ukrytý.
Erasmus + 4. deň mobility
Posledný deň sme venovali obhliadke jedného z najstarších a najväčších hlavných miest Európy – Prahy. Začali sme poznávaním historických skvostov na Staromestskom námestí, kde si žiaci vychutnávali fascinujúce divadlo Pražského orloja. Dobrodružná cesta pokračovala prechádzkou po Karlovom moste, na ktorom žiaci obdivovali sochársku výzdobu a krásy rieky Vltavy. Našu zaujímavú cestu sme obohatili výdatným obedom a dezertom na Dražeckom námestí a zábavou v parku.
Erasmus + 3. deň mobility
Dnešný deň sme začali návštevou najstaršej ZOO v Liberci – ČR. Žiaci obdivovali množstvo zvierat zo všetkých kontinentov. Pokračovali sme hľadaním pokladu v areáli školy, kde bol ukrytý recept na „super čoko sušienky“. Podľa nájdeného receptu sa žiaci pustili do ich pečenia a potom si na nich pochutnali. Záver dňa patril spoločnej rozlúčke s našimi kamarátmi.
Erasmus + 2. deň mobility
Ráno boli žiaci privítaní vedením ZŠ Rynoltice a žiakmi. Celé dopoludnie sa venovali plneniu úloh z projektu e-Twinning. Žiakov sme rozdelili do skupín v zložení 3 českí žiaci a 1 slovenský žiak. Žiaci si vzájomne zlepšovali svoje zručnosti v oboch jazykoch. Vypracovali projekty o našich žiakoch – kreslili a písali o ich záujmoch, trávení voľného času. Taktiež hrali hry zamerané na upevnenie násobenia. Popoludnie sme venovali práci v keramickej dielni, kde si deti mohli vyrobiť z hliny vlastné hrnčeky.
Erasmus + 1. deň mobility
Prvý deň mobility sme celý strávili cestovaním. Dlhé čakanie na letisku mali žiaci spríjemnené dôkladnou prehliadkou letiska Košice. Let bol príjemný, po pristátí sme pokračovali cestovaním do Liberca. Na autobusovej stanici nás privítal pán starosta s pani učiteľkou z Rynoltic. Žiakov sme odviezli do rodín, kde ich čakali noví kamaráti, s ktorými si užijú ďalšie dni plné dobrodružstiev.
Veľkonočná násobilková hra eTwinning
Detektív Maškrtný jazýček z projektu „Násobilka a delilka“ pre tretiakov pripravil veľkonočnú násobilkovú hru. Po rozdelení sa do družstiev žiaci hľadali kartičky, ktoré boli rozmiestnené po školskom dvore, riešili príklady a výsledky zapisovali do tabuľky s prázdnou tajničkou. Hru si užili, tajničku vylúštili a tak sa pozitívne naladili na sviatky jari.
Ďalšia matematická aktivita projektu eTwinning
Ďalšou aktivitou projektu „Násobilka a delilka“ bolo riešenie zloženej slovnej úlohy, v ktorej sme zisťovali, koľko kolegov mal detektív Maškrtný jazýček. Oveľa náročnejšou však bola úloha z geometrie, v ktorej sme na základe plánu stavali stavby a identifikovali budovu, v ktorej sa nachádza trezor s tajným receptom na Superčoko sušienky.
Aktivity projektu eTwinning pokračujú
Aj v novom kalendárnom roku tretiaci pokračujú v realizácii projektu „Násobilka a delilka.“
Prvou tohtoročnou aktivitou bola online medzinárodná súťaž „Násobilkový kráľ.“ Účastníkmi boli traja hráči z každej krajiny, ktorí postúpili z triedneho kola. Sily si zmerali v aplikácii Kahoot. A ako to dopadlo? Super! Násobilkovým kráľom sa stal náš Samko Kaššai. 2. miesto získal Damián Krajník a 3. miesto Mirko Vasiľko. Chlapcom blahoželáme!
Vzájomné obdarovanie sa e-Twinningových kamarátov
K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria prekvapenia. A tak žiaci 3.A nelenili a v predvianočnom čase pre svojich e-Twinningových kamarátov z Rynoltíc pripravili super prekvapenie. Niektorí sa vzdali svojich hračiek, iní zasa vytvorili vianočné pozdravy a pripojili aj sladké pochúťky. Darčeky poslali tradičnou poštou.
Pre virtuálnych kamarátov z projektu „NÁSOBILKA A DELILKA“ zároveň pripravili vianočný pozdrav a vianočné úlohy.
Logo pre náš projekt „Násobilka a delilka.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Násobilka a delilka“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci 3.A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín prostredníctvom dotazníka hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo?
eTwinning - 2. videokonferencia tretiačikov
Realizácia nášho e-Twinningového projektu „Násobilka a delilka“ naberá na obrátkach. V piatok 20. októbra sme s našimi českými kamarátmi mali ďalšie online stretnutie. Videokonferencii predchádzali hravé aktivity zamerané na ľahšie zapamätanie si mien členov našich tímov. Cieľom nášho stretnutia bolo prostredníctvom kresieb a indícií uhádnuť mená členov jednotlivých skupín. Obidvom družstvám to išlo skvele! Uhádli sme všetkých členov českého družstva.
Ďalšia časť videokonferencie bola zameraná na prezentáciu svojich obľúbených čísel so zdôvodnením, prečo práve toto číslo je pre nich naj. Čísla, aj odpovede boli pre nás zaujímavé.
Tretiaci s novým projektom eTwinning – Násobilka a delilka
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Násobilka a delilka. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa s nimi stihli stretnúť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej nám panie učiteľky Irenka a Štěpánka predstavili projekt. Tentokrát nás projektom bude sprevádzať tajný detektív „Maškrtný jazýček,“ ktorý sa nám predstavil a zadal nám spoločnú úlohu nakresliť „selfíčka,“ napísať a prezradiť niečo o sebe.
Tretiaci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
V minulých dňoch nás v škole zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt PIPI DLHÁ PANČUCHA, ktorý sme realizovali v minulom školskom roku, získal eTwinning National Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.


.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah