ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vianočné trhy
Vážení rodičia,
Zákonný zástupca žiaka predkladá pri nástupe do školy písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom aplikácie EduPage alebo v tlačenej forme (tlačivo je zverejnené na stránke školy, príp. u triednej učiteľky).

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - predkladá rodič pri nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia. Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné vyhlásenie stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.

Všetky aktualizované dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo v sekcii COVID 19.
Naša cesta domov (Erasmus+)
V sobotu 26.11.2022 sme sa rozlúčili s našimi dočasnými španielskymi rodinami, ktoré sa o nás výborne starali a vyrazili sme na cestu domov. Cestovali sme niekoľko hodín a napokon neskoro v noci nás naši rodičia vyzdvihli pred školou.
Piatok v Barcelone (Erasmus+)
Dnešok sme si veľmi užili. Ráno sme sa stretli pred školou, kde sme sa zúčastnili záverečného ceremoniálu. Všetci účastníci výmenného pobytu dostali Certifikát o absolvovaní. V škole sme sa tiež rozlúčili s našimi chorvátskymi a gréckymi kamarátmi
Jeseň zdobí našu školu
V dnešný deň sme vyhodnotili našu súťaž a nikto neostal bez odmeny. Jeseň skutočne prenádherne ozdobila našu školu a to práve vďaka vám. Víťazom prvých troch miest ešte raz srdečne gratulujeme a tešíme sa z tak veľkej účasti.
Štvrtok v Rubi (Erasmus+)
Štvrtok v Španielsku sme hneď z rána začali prácou na projektových aktivitách, v ktorých sme si predstavili výsledky našej video tvorby. Nasledovala aktivita nazvaná „Creative Questions“, španielski žiaci odpovedali na naše zvedavé otázky, ktoré sme si pre nich vopred pripravili formou virtuálnej
Beseda s policajtkou v 5.A a v 5.B
V stredu 23.11.2022 navštívila naše triedy 5.A a 5.B Anna Čopáková, preventistka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom. Rozprávali sme sa o šikanovaní, kyberšikane, používaní web kamery, o trestných činoch. Pani policajtka nám poskytla informácie aj o tom, ako sa brániť pred šikanovaním.
Streda v Rubi (Erasmus+)
Streda v Rubi (Erasmus+)
V stredu ráno sme sa všetci stretli v hostiteľskej škole Collegi Balmes, a keďže táto škola sa skladá z dvoch budov, prvú sme si obzreli v pondelok a druhú budovy školy nám španielski žiaci predstavili dnes. Zúčastnili sme sa na technologickom workshope
Aktivita "Pošli svoj odkaz"
Zvedavosť a úprimnosť sprevádzala našich žiakov pri aktivite „Pošli svoj odkaz“. Aj s pomocou šikovných žiakov školského parlamentu sa podarilo pozbierať odkazy a odovzdať pre každú triedu. Odkazy si žiaci ponechajú v triedach.
Utorok v Barcelone (Erasmus+)
Dnešok sme začali tým, že sme prišli do školy. Stretli sme kamošov a spoločne sme sa presunuli autobusom do Barcelony. Zastavili sme pri nemocnici Sant Pau a absolvovali sme poriadnu túru. Bolo to vynikajúce. Nemocnica bola veľká asi ako 20 bytoviek a všetko bolo tak ´nóbl´.
Pondelok v Rubi (Erasmus+)
V pondelok ráno sme sa všetci stretli na pôde hostiteľskej školy Collegi Balmes a spoločne sme absolvovali uvítací ceremoniál. Každá z delegácii predstavila ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky, ktoré sme pre partnerov pripravili.
Škôlkari na telesnej výchove
Minulý týždeň nás navštívili predškoláci z MŠ Družstevná. Žiaci 1.C ich zobrali medzi seba a ukázali im, ako vyzerá naozajstná hodina telesnej výchovy. Nástup, rozcvička, kruhový tréning a v závere hodiny obľúbené súťaže. Škôlkarov musím naozaj pochváliť!
Naša Viktória úspešne na Makovickej strune
Pedagógov vždy veľmi poteší, ak ich žiaci úspešne reprezentujú školu, alebo celý región. V danom prípade Humenský okres. Tak sa to stalo aj v prípade našej žiačky Viktórie Vasilenkovej, ktorá sa úspešne zúčastnila 48. prehliadky rusínskych a ukrajinských ľudových piesní Makovická struna.
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo
Po víťazstve v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa Soňa Čisľáková, žiačka 9.A triedy, predstavila aj na okresnom kole, ktoré sa konalo 10.11.2022. My sme veľmi hrdí a spokojní s tým, že Soni sa podarilo získať krásne 2. miesto.
Okresní šampióni WOCABEE súťaže sú šiestaci z Pugačevky
6.B si vybojovala 1. miesto v okresnom kole medzinárodnej jazykovej súťaže WOCABEE, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Žiaci svojou usilovnosťou a ochotou pracovať s anglickými slovíčkami si zabezpečili postup do krajského kola.
Olympiáda zo slovenského jazyka
V mesiaci októbri sme na našej škole otvorili bránu predmetových olympiád. Ako prví si v nej zmerali sily technici a hneď po nich aj priaznivci nášho materinského jazyka.
Veľmi nás potešilo, že konečne po dvoch rokoch nebol priebeh ani rozsah podujatia obmedzený epidemiologickými nariadeniami.
Otváracie preteky
V piatok 30.9.2022 sa otváral nový atletický štadión na Hrnčiarskej ulici. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj významní slovenskí športovci: reprezentanti Matej Tóth (olympijský víťaz v chôdzi) a Ján Volko (európsky šampión v behu na 100 metrov).
Pugačevkári víťazne
Dňa 23. 9. 2022 Florbalový klub v Humennom a CVČ Dúha zorganizovali Mestský florbalový turnaj pre žiakov 5. a 6. ročníka.
Turnaj sa uskutočnil v športovej hale a zúčastnilo sa ho šesť základných škôl mesta Humenné.
Našu školu reprezentovali:
Prevzali si cenu
Dňa 8.9.2022 sme v Univerzitnej knižnici v Bratislave prevzali cenu víťaza za Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Zo 185 školských knižníc sme získali krásne 5. miesto.
Pugačevkári víťazne
V stredu 7.9.2022 sa naši žiaci 6. a 7. ročníka v rámci osláv Dní mesta Humenné zúčastnili hokejbalového turnaja na novootvorenom ihrisku ZŠ Laborecká. Turnaja sa zúčastnilo sedem základných škôl mesta.
Prváci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
Uprostred prázdninových dní nás zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt ZACHRAŇME NAŠÍ PLANETU/ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU získal eTwinning Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Sloven
„Najlepší slovenčinár“
Školský rok 2021/ 2022 pomaly odpočítava svoje minúty. Máme za sebou posledné skúšania, výstupné testy či záverečné overovanie získaných vedomostí a zručností.
Stalo sa už tradíciou našej školy, že v posledné dni pred klasifikáciou si ešte spomedzi pugačevkárov vyberáme tých najlepších
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Balíme darčeky ekologicky
Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu:
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
Učíme sa triediť odpad
eTwinningový projekt žiakov z 1. A triedy „Zachráňme našu planétu“ pokračuje v plnom prúde. Na svoju prvú online hodinu sa malé prváčence pripravovali zodpovedne a svedomito. Témou bolo triedenie odpadov.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah