ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka - podáva žiak, ktorý sa nezúčastňoval vyučovania aspoň 3 dni (vrátane víkendu)
Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti - predkladá návštevník oprávnený vstúpiť do budovy školy, dodržuje platné hygienické a epidemiologické opatrenia.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia.
Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné vyhlásenie stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.
Všetky aktualizované dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo v sekcii COVID 19.

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy
Dobrodružstvá kufríka a sovičky Soničky
Veľa detí v dnešnej dobe inklinuje skôr k virtuálnym hrám. Detský svet fantázie touto dobou trpí. Hračky obohacujú svet dieťaťa. Rozvíjajú fantáziu, rozširujú vedomosti, zručnosti a dieťa prirodzene získava návyky potrebné pre ďalší život.
Posilnenie kamarátskych vzťahov
V rámci aktivity „Rozvoj kamarátskych vzťahov“ sme sa inkluzívnom vzdelávaní zamerali na upevňovanie vzájomnej dôvery, sebareflexiu, flexibilitu a empatiu. Úlohou žiakov bolo anonymne napísať o vlastnostiach svojich spolužiakov.
Škola – miesto pre rôznorodosť
Škola je miesto, kde sa deti učia, že ľudia sú rôzni, majú rozličné nadanie, schopnosti, obmedzenia, a pritom spolu dokážu fungovať, môžu byť kamaráti, vedia jeden druhému pomôcť.
Zima, zimička
Zimné obdobie sa viaže s rôznymi aktivitami. My so žiakmi so 4.C sme si december doslova užili. Naše foto sú toho dôkazom. Tvorili sme, hrali, užívali sme.
Medovníky
Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií. Jednou z nich je aj pečenie medovníkov. Medovníčky patria k typickým dobrotám, ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku.
Vianočná párty
V prvom oddelení ŠKD sme si usporiadali vianočnú párty a zároveň rozlúčku so starým rokom v podobe diskotéky, hier, súťaží, vianočných pesničiek a rozprávky. Deti si priniesli sladké občerstvenie, medovníčky a koláčiky, ktoré s láskou pripravili ich mamky.
Blížia sa Vianoce
Je tu december, mesiac plný neopakovateľných zážitkov, zvykov, tradícií a dojmov. V prvom oddelení ŠKD sa deti pripravovali na Vianoce, dozvedeli sa, ako sa Vianoce slávili v minulosti a ako ich oslavujeme dnes, kedy sa zdobí vianočný stromček.
Hodiny špeciálnopedag. podpory
Hodiny špeciálnopedagogickej podpory sú určené predovšetkým pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. So žiakmi pracuje školská špeciálna pedagogička individuálne alebo priamo na vyučovacej hodine,
Úspech všetkých žiakov - náš cieľ
Úspech všetkých žiakov - náš cieľ
Inkluzívne vzdelávanie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Aj naši najmenší žiaci z 1. A sú dôkazom toho, že inkluzívne vzdelávanie môže byť nie len poučné, ale aj zábavné.
Grantový program nadácie Orange
Jednou z ďalších veľkých radostí našich Pugačevkárov je úspešnosť v grantovom programe E-školy pre budúcnosť od Nadácie Orange. Náš projekt sme pomenovali MLADÍ HUDOBNÍ PRODUCENTI
Vianočný stromček pre vtáčiky
V tomto predvianočnom období, keď každý z nás myslí na toho druhého o trošku viac, sa rozhodli aj naši malí Pugačevkári vytvoriť jeden dokonalý vianočný strom. Nezdobia ho žiadne svetielka ani lesklé vianočné gule. Jeho najkrajšou a najvzácnejšou ozdobou sú vtáčiky, ktoré prezimujú tu u nás.
Mestečko snov - literárna časť
Naši žiaci excelovali v okresnej literárnej súťaži „Mestečko snov“. Ich úlohou bolo vymyslieť klasickú rozprávku o meste Humenné a jeho okolí. Do súťaže sa zapojili
Vojna očami mladých
V súťaži "Vojna očami mladých" sa Ondrejko Hudák umiestnil na krásnom 2. mieste. Dnes si prevzal ocenenie od organizátorov súťaže. Tešíme sa my a teší sa i celá trieda.
43. ročník súťaže - Pytagoriáda
V dňoch 8. a 9.12.2021 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 43. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Slovenská komisia Pytagoriády a IUVENTA reagujúc na aktuálne platné protipandemické opatrenia navrhla realizovať školské kolo Pytagoriády .
Mesto snov
Naši mladí výtvarníci mali dnes veľmi úspešný deň. V súťaži "Mesto snov" odborná porota vyhlásila výsledky a my sme získali päť krásnych výtvarných ocenení.
Prevzali si ocenenie
Naše šikovné výtvarníčky Laura Jakubčová a Ema Sabolová si uplynulé dni prezvali ocenenie za 1. miesto v súťaži "Európa hovorí jazykmi".
Srdečne blahoželáme!
Úspešní geografi Pugačevky
Školské kolo geografickej olympiády pripravila v tomto školskom roku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Na okresné kolo postúpili títo skvelí a úspešní riešitelia:
Okresné kolo Technickej olympiády
Dňa 25. 11. 2021 sa konalo okresné kolo 12. ročníka Technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Fabián Škuci z VIII.B triedy a Oliver Taliga z IX.A triedy súťažili v kategórií A. Aj tento školský rok sa súťaž konala online formou.
5. miesto zo 185 školských knižníc na Slovensku
Takéto krásne umiestnenie získala naša školská knižnica Knihuľkovo v rámci celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. V tomto školskom roku sme ho zorganizovali 26. októbra 2021 pod názvom Čarovný svet knihovčielok.
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 23. novembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách – kategória 1A (žiaci 5. – 7. ročníka) a kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka).
Európsky deň jazykov - Jazyky okolo nás
Hurá, získali sme 1. miesto v súťaži "Európsky deň jazykov - Jazyky okolo nás" vo výtvarnej kategórii pre 2. stupeň ZŠ a to rovno v oboch projektoch.
Súťaž iBobor 2021
Celý tento týždeň od 8. 11. do 12. 11. 2021 sa niesol v súťažnom duchu. 94 žiakov našej „Pugačevky“ sa zapojilo do 15. ročníka medzinárodnej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách – Drobec (2. a 3. ročník), Bobrík (4. a 5. ročník), Benjamín (6. a 7. ročník) a Kadet (8. a 9. ročník).
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Balíme darčeky ekologicky
Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu:
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
Učíme sa triediť odpad
eTwinningový projekt žiakov z 1. A triedy „Zachráňme našu planétu“ pokračuje v plnom prúde. Na svoju prvú online hodinu sa malé prváčence pripravovali zodpovedne a svedomito. Témou bolo triedenie odpadov.
Výmena vianočných pohľadníc
V tomto čase, keď sa už každý teší a pripravuje na tie najkrajšie sviatky v roku, majú Pugačevkári z 3.C o dôvod viac na radosť. Zapojili sa do medzinárodného projektu eTwinning,
Creating videos to green up our world: Let‘s become THINKfluencers!
Dňa 3. decembra 2021 sa žiaci 6.B, 7.B a 6.A zúčastnili online stretnutia so svojimi rovesníkmi zo Španielska, Chorvátska a Grécka. Náplňou stretnutia bola voľba loga, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje podstatu a cieľ nášho projektu.
Veselé Vianoce z celého sveta
V tomto sviatočnom období sme sa na hodinách nemeckého jazyka zapojili do eTwinningového projektu pod názvom Frohe Weihnachten aus aller Welt. Úlohou našich žiakov bolo najprv navrhnúť vianočné pohľadnice a následne vyhľadať a napísať vianočné priania v nemčine.
Hra na dobu rozkladovú
Ďalšou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu je celoročná výskumnícka práca. Čo bude cieľom tejto aktivity? Určite viete, že odpad sa často nachádza aj v prírode. Aká doba je potrebná, aby sa tento v prírode ponechaný odpad rozložil? A rozloží sa úplne akýkoľvek odpad?
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli udelila Európsky certifikát kvality našim PUGAČEVKÁROM za projekt Malí cestovatelia.
Logo pre náš projekt „Zachráňme našu planétu.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Zachráňme našu planétu“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci I. A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah