ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah.  

.
Aj ty túžiš po mnohých veciach, snívaš o osobnom rozvoji, túžiš po sebapoznaní a uznaní? Chceš mať možnosť objaviť svoje záľuby, túžiť po zápale a dobrodružstve, cestovaní a nových skúsenostiach? Chceš mať možnosť žiť v príjemnom a čistom prostredí, kde môžeš ovplyvňovať svoj život, dosiahnuť svoje plány a ciele? Mnohí to sľubujú, u nás
.
Junior IT-čkári učia spolužiakov
V mesiacoch marec a apríl sa stali Junior IT-čkári učiteľmi Informatiky. Žiakov 3. a 4. ročníka učili pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™ Essential 6+, ktoré sú určené pre žiakov prvého stupňa. Svojich spolužiakov zo 6. ročníka zase učili pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™ Prime 10+, ktoré sú určené pre žiakov druhého stupňa.
Najdlhší detský pozdrav pre mamičku
Ďakujeme za lásku, čas, objatie, úsmev, obetavosť ...
Po stopách štátov hokejových MS
Dňa 10.5.2024 si v areáli našej školy pri príležitosti začiatku MS v hokeji 2024 pripravili starší žiaci pre svojich mladších spolužiakov zaujímavé aktivity. Počas piatkového dopoludnia mohli navštíviť takmer všetky štáty, ktoré sa zúčastňujú tohto športového sviatku, a to Česko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, USA, Veľkú Britániu, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Nórsko, Kazachstan, Poľsko, Slovensko i Kanadu.
„Skús to uhádnuť“
V mesiaci máj sme pre žiakov tretích ročníkov realizovali aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjanie sociálnych vzťahov. Jednou z aktivít bolo, pokúsiť sa vcítiť do pocitov svojich spolužiakov. Žiaci sa mali pokúsiť odpovedať na určité otázky tak, akoby odpovedali ostatní spolužiaci. Hry a aktivity, prostredníctvom ktorých žiaci rozvíjajú schopnosť vnímať pocity tých druhých, napomáhajú k vytváraniu zdravých a fungujúcich vzťahov.
Beseda s Adrianou Totikovou
Beseda s Adrianou Totikovou bola dnes posledným otočením kľúča v úžasnom festivale "Ako sa rodí divadlo". Žiaci 6.A boli dnes súčasťou besedy, ktorou sa uzavrel cyklus workshopov a vzdelávaní a to odovzdaním kľúča späť na pôdu Pugačevky.
Festival bol obohacujúci. Spojili sme sily a nápady... a tak sa zrodilo divadlo. Ďakujeme Adriane za podnetné rady a úžasnú spoluprácu.
PUGIOBCHOD v ŠKD
Dňa 29. 4. sme si s našimi druhákmi urobili poučný a zaujímavý deň s eurom. Venovali sme sa totiž rozvoju finančnej a s tým súvisiacej matematickej gramotnosti. Začali sme rozprávkami o peniazoch a ku každej z nich sme riešili úlohy, ktoré preverili vedomosti žiakov na témy - peniaze: zarob, míňaj, šetri, požičaj a ochráň.
Na peršoho mája...
Táto pieseň znela posledný aprílový deň pod oknami našej Pugačevky. Spievali ju deti z Púpavienky a pritom postavili krásny máj. Nech nás teda poteší na srdci a to nielen v máji, ale po celý celučičký rok.
Ako sa rodí divadlo – Otvorenie festivalu
Mesto Humenné nesie tento rok titul „Mesto kultúry 2024“. 29. apríl 2024 sa zapíše medzi zaujímavé a významné dni mesta Humenné, ale aj Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom, ktorá v spolupráci s Hereckým inštitútom Adriany Totikovej pripravila v priestoroch CVČ Dúha krásny otvárací ceremoniál festivalu AKO SA RODÍ DIVADLO.
Program naplnený hovoreným slovom, spevom a hudbou i divadelným predstavením všetkých prítomných hostí zaujal.
Ako sa rodí divadlo – sprievodné divadelné predstavenie
V rámci sprievodných aktivít k festivalu Ako sa rodí divadlo sa naši žiaci zúčastnili na miniworkshope a divadelnom predstavení, na ktorom mali možnosť vzhliadnuť vtipnou formou predvedenú slovenskú ľudovú rozprávku v podaní hercov z Divadla na Sídlisku z Prešova o Janovi, ktorý k rozumu prišiel a zlého človeka na dobré obrátil.
Triedny ombudsman
Kto je triedny ombudsman? Túto otázku si zodpovedali žiaci piatych ročníkov, ktorí mali zároveň možnosť, pokúsiť sa stať triednymi ombudsmanmi. V čom spočíva úloha triednych ombudsmanov, v ktorých oblastiach je možné svojim spolužiakom pomôcť, to všetko bolo hlavnou myšlienkou aktivít, ktoré sme pre žiakov pripravili.. A nielen to, neustále sa učíme byť k sebe empatickými a tolerantnými.
Deň Zeme na Pugačevke
Tak ako každý rok, aj tento sme si pripomenuli sviatok našej planéty. Oslava to bola veľkolepá. Na návštevu prišli sokoliari Majstra Vagana zo Starej Ľubovne a svojím vystúpením uchvátili našich prvostupniarov. Medzi pozvanými boli aj lesníci z VLM Kamenica nad Cirochou, ktorí priniesli na Pugačevku veľmi cenné dary v podobe množstva informácií, zážitkového učenia i zábavy.
Lesná pedagogika v ŠKD
Dňa 24. apríla 2024 zavítali do nášho ŠKD lesníci z vranovských lesov, ktorí si pre našich klubáčov pripravili zaujímavé aktivity. Aktivity boli zamerané na spoznávanie prírody, života, lesa, objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Za toto príjemné popoludnie im ďakujeme.
Zo struny na strunu 2024 - okresné kolo
Dňa 16.5.2024 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“. Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci školského kola: Danielka Hudáková, Marko Tkáč, Vaneska Skybová a Emka Alexovičová.
Štúrov Zvolen
Dnes sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom konalo 37. regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen. Cieľom tejto rétorickej súťaže je formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjať komunikačné schopnosti a skvalitňovať ich rečový prejav. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali traja žiaci: Hana Surničinová, Matej Kurečko a Viktória Vasielnková.
Slávik Slovenska
Dňa 2. 5. 2024 naše speváčky Vaneska Skybová, Viktória Vasilenková a Sofia Gabriková reprezentovali Pugačevku na okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska. Dievčatá boli veľmi úspešné! Viktória získala 3. miesto v II. kategórii a Vaneska si vyspievala 1. miesto v I. kategórii. Vaneske budeme držať palce aj na krajskom kole súťaže. Všetkým trom dievčatám ďakujeme.
Okresné kolo McDonald Cup
Dnes Pugačevka odohrala okresné kolo McDonald Cup. Turnaj, ktorý spája mladých a talentovaných žiakov. Priniesli sme si cenné skúsenosti, nezabudnuteľné zážitky a krásne ceny. Výhercom blahoželáme a o rok si znovu spoločne zahráme. Športu zdar!
Úspech v Biologickej olympiáde
Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do Biologickej olympiády – Poznaj a chráň. Tohtoročnou témou súťaže boli živočíchy žijúce vo vode a na brehu. V náročnej príprave žiaci získali veľa informácií o zaujímavých obyvateľoch nášho vodného ekosystému a ochrane živočíchov. V okresnom kole nás úspešne reprezentovali Barbora Beňová z 8.B, ktorá získala 1. miesto a Michal Lukáč zo 6.B, ktorý obsadil 8. miesto.
Záverečné kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
Dňa 25.4.2024 zavítalo naše pugačevské družstvo v zložení Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Gregor Fedor (5.A), Štefan Lelič (5.A), Juraj Hrubovský (5.B), Denis Max Roman (5.B), Ján Šalata (5.B), Adam Harasim (6.A), Šimon Karas (6.A), Kristián Derďak (6.B), Sára Felcová (6.B), Sofia Mitalčáková (6.B), Barbora Beňová (8.B), Dominik Kremnícky (8.B), Noemi Ondovčáková (9.A), Dominik Dolobáč (9.B) a Damián Ujvári (9.B) do priestorov telocvične na ZŠ Kudlovská, aby ukázalo, čo zo stolnotenisového majstrovstva už ovláda.
Fantastické striebro z kraja pre Barboru Beňovú
Dňa 19.4.2024 sa v priestoroch ZŠ Prostějovská v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády. Naše žiačky Barbora Beňová (8.B) a Dominika Smolejová (7.B) reprezentovali Základnú školu, Pugačevova 1381/7, Humenné. V kategórii D (8. ročník) využila Barbora Beňová pri náročnom písomnom teste dokonale svoje vedomosti zo svetovej i slovenskej histórie a poznatky o hradoch či zámkoch na území Slovenska. S obrovskou radosťou môžeme konštatovať, že Barbora získala vďaka svojim schopnostiach a celoročnej poctivej príprave skvelé 2. miesto
Zo struny na strunu 2024 – školské kolo
Dňa 24.4.2024 sa na ZŠ Pugačevovej uskutočnil už trinásty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní ,,Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné.
Majstrovstvá kraja v basketbale
Dňa 23.4.2024 sa v Prešove uskutočnili Majstrovstvá kraja v basketbale starších žiakov. Okres Humenné reprezentovalo družstvo našej školy – Adam Ďurian, Peter Mitrík, Oliver Šnurik, Dominik Dolobáč, Tobe Clinton John a Sebastián Šereg. V konkurencií deviatich družstiev sa naša škola umiestnila na piatom mieste.
Blahoželáme!
Spelling Bee
Naša škola, teda naši žiaci nechýbali v projekte Na jazykových krídlach 4. Usilovne trénovali hláskovanie anglických slov a oplatilo sa. Zo šiestich humenských škôl sme získali 2. a 3. miesto.
2. miesto - D. Bodnárová (pripravovala Mgr. P. Dolobáčová)
3. miesto - E. Haníková (pripravovala Mgr. I. Šepeľová).
Štvrtáčkam blahoželáme a tretiakom držíme prsty na ďalší školský rok.
45. ROČNÍK PYTAGORIÁDY
Cieľom matematickej súťaže PYTAGORIÁDA je nielen rozšíriť a prehĺbiť vedomosti žiakov v predmete matematika, ale aj prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, ktorý naši žiaci naplno využili.
V dňoch 9. a 10.4.2024 sa úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády v kategóriách P3-P8 zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, a aj tento rok v silnej konkurencii škôl úspešne reprezentovali našu školu.
Okresné kolo Matematickej olympiády
Tento školský rok pokračujú žiaci našej školy v úspechoch v predmete matematika. Dňa 3.4.2024 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády Z6-Z8. Štefan Tomčák, žiak 6.A triedy, reprezentoval našu školu v kategórii Z6 a umiestnil sa na krásnom 4. mieste. William Krajník, taktiež žiak 6.A, bol úspešným riešiteľom v kategórii Z6 a obsadil pekné 8. miesto v konkurencii 22 žiakov.
Majstri okresu v basketbale
Dňa 19.4.2024 sa družstvo žiakov našej školy zúčastnilo v Mestskej športovej hale Majstrovstiev okresu v basketbale 3x3.
Do turnaja sa zapojilo päť škôl okresu Humenné. Po štyroch víťazstvách naši chlapci v tomto turnaji zvíťazili a budú náš okres reprezentovať na Majstrovstvách kraja v Prešove.
Našu školu reprezentovali: Adam Ďurian, Peter Mitrík, Oliver Šnurik, Dominik Dolobáč, Sebastián Šereg a Tobe Clinton John.
Aj po 3. kole v SchoolQuize sme medzi humenskými školami na 1. mieste
Dňa 17.4.2024 sa konalo v priestoroch CVČ Humenné 3. kolo SchoolQuizu. Naši žiaci v zložení Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Liliana Melcová (9.C) a Ema Sabolová (9.C) získali 2. miesto. V priebežnej tabuľke si tak naša škola drží stále 1. miesto.
Úspech v krajskom kole geografickej olympiády
Teoretická a praktická náročnosť geografickej olympiády sa podpísala aj za úspešnosťou zúčastnených žiakov. Súťažilo 36 žiakov v kategórii F (6. - 7.roč.) a úspešných je len 8 žiakov. A náš Pugačevkár, Willko Krajník, žiak 6. A triedy, súťažiaci medzi siedmakmi, získal nielen krásne, no ale aj mimoriadne úspešné 6. miesto.
Postup na okresné kolo - Mc Donald Cup
Ako každý rok i teraz sme sa dočkali McDonald Cupu, turnaju venovanému žiakom prvého stupňa. Naši Pugačevkári podali vynikajúci výkon. Odohrali tri zápasy, dva víťazné. Vybojovali nám postup na okresné kolo. Reprezentantmi boli chlapci a dievča tretieho a štvrtého ročníka:
Vesmír očami detí
Vesmír je nekonečný... ako naše sny. S touto myšlienkou sme prihlásili výtvarnú prácu Sáry Stebnickej do súťaže Vesmír očami detí. Spomedzi vyše 600 prihlásených výtvarných diel sme získali úžasné ocenenie a postup do celoslovenského kola. Sáre blahoželáme a prajeme veľa tvorivých snov.
Úspech aj vo vedomostnej súťaži Čo vieš o hviezdach?
V okresnom kole si svoje vedomosti v tejto oblasti preverili William Krajník (6.B) a Adrián Sivý (5.B). A naši Pugačevkári získali umiestnenia. William sa umiestnil na 1. mieste a Aďko obsadil krásne 3. miesto. Obidvaja žiaci postupujú na krajské kolo. Skvelé výsledky! Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
3. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
Dňa 4.4.2024 sa v priestoroch telocvične ZŠ Kudlovská konalo za prítomnosti 171 žiakov 3. kolo Humenskej školskej stolnotenisovej ligy. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Viktor Felc (2.A), Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Gregor Fedor (5.A), Štefan Lelič (5.A), Natália Kopčáková (5.B), Júlia Polláková (5.B), Daniel Poľačko (5.B),
„Hviezdy“ zo 7.B víťazne
Dňa 26.3.2024 Kabinet telesnej výchovy zorganizoval školský turnaj dievčat 7. ročníka vo vybíjanej.
Turnaja sa zúčastnili tri družstvá:
7.A „Dripperky“ – E. Henčeková, S. Romanová, N. Orechovská, N. Rovňáková, A. Milová, A. Ščerbová, R. Demeterová, V. Demeterová, G. Maciková.
7.B „Hviezdy“ – A. Husárová, A. Šedzmaková, K. Sabovová, T. Smolejová, D. Smolejová, E. Kucerová, K. Liptáková, S. Hudáková
7.C „Dračice“ – V. Pavlisková, A. Rabajdová, K. Vyšinová, A. Mytyščáková, V. Brudňáková, M. Mudríková, S. Puliková.
Hviezdoslavov Kubín
V tomto školskom roku sa uskutočnil 70. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zapojili sa aj naši Pugačevkári a získali krásne a vzácne umiestnenia. Žiak Adrián Haník (8.B) získal 1. miesto v III. kategórii prednese v poézii a postupuje na krajské kolo. Kristínka Vachulová (5.A) získala 3. miesto v II. kategórii v prednese prózy. Patrikovi Sopkovi (6.C) porota udelila čestné uznanie v II. kategórii v prednese poézie.
Biblická olympiáda
Vo štvrtok 21. marca 2024 sa na CSŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády pre dekanáty Humenné, Snina, Vranov nad Topľou a Michalovce. Taktiež sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže (1. – 4. ZŠ) a Biblickej olympiády (5. – 9. ZŠ a SŠ).
Našu školu reprezentovali súťažné družstvá, ktoré boli nielen úspešné, ale získali aj umiestnenia:
Boris Stebnický (4.B), Ján Gojdič (3.A), Samuel Kaššai (3.A) (1. - 4. ročník ZŠ) získali pekné 2. miesto.
Nella Orechovská, Sandra Nicol Romanová a Denis Max Roman (5.B) (5. - 9.ročník ZŠ) získali úspešné 3. miesto.
Úspech na Ekonomickej olympiáde pre ZŠ
V Ekonomickej olympiáde pre základné školy sme sa celkovo stali druhou neúspešnejšou školou v Prešovskom kraji. Zo žiakov reprezentujúcich našu školu sa najvyššie umiestnila Liliana Melcová, ktorá obsadila 4. miesto.
Všetkým reprezentujúcim blahoželáme k úspechu!
V SchoolQuize po 2. kole na priebežnom delenom 1. mieste
Dňa 21.3.2024 sa konalo v priestoroch CVČ Humenné 2. kolo SchoolQuizu. Náš reprezentačný tím v zložení Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Matej Kurečko (6.B) a Liliana Melcová (9.C) preukázal vynikajúce vedomosti vo viacerých oblastiach a vybojoval pomyselnú bronzovú medailu. Po súčte prvých dvoch kôl sme spoločne s tímom zo ZŠ Dargovských hrdinov na delenom 1. mieste.
Geografická olympiáda
Úspešnosť v geografickej olympiáde nám vždy prináša radosť. Vzhľadom na náročnosť úloh je potrebná dôkladná príprava žiakov, ktorí musia získať potrebné množstvo bodov k tomu, aby sa stali úspešnými riešiteľmi. Nám sa to podarilo!
V kategórii F (6.-7.ročník) 2. miesto zaslúžene získal žiak William Krajník (6.A) a postupuje na krajské kolo.
Veľmi vysoký počet bodov získali aj naši úspešní žiaci Teodor Orinín a Štefan Tomčák (6.A).
Strieborný úspech na Chemickej olympiáde
V marci sa to hemží olympiádami. Tri žiačky 9.C triedy sa na začiatku školské roka rozhodli pre riešenie chemickej olympiády. Po domácom a školskom kole bojovali na kole okresnom a dosiahli výborné výsledky. Liliana Melcová obsadila úžasné 2. miesto, z ktorého postúpila ďalej a bude humenský okres reprezentovať na krajskom kole. Tímea Čarná a Sofia Tarcalová boli úspešné v riešení naozaj náročných teoretických a praktických úloh.
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Naši šikovní žiaci si opäť zmerali svoje recitátorské sily v školskom kole prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy a to vo všetkých kategóriách. Žiaci predviedli úžasné výkony s kvalitným výberom textov, za ktoré im patrí zaslúžená pochvala.
Odznak všestrannosti
196 žiakov 7.- 9. ročníkov našej školy sa v mesiacoch september – november 2023 zúčastnili súťaže Olympijský odznak všestrannosti.
Každý účastník absolvoval testovanie v šiestich disciplínach:

1. skok z miesta (sila dolných končatín)
2. hod ťažkou loptou (absolútna sila horných končatín)
3. vydrž na hrazde nadhmatom (relatívna sila horných končatín)
4. člnkový beh 10 x 5 metrov (rýchlosť v obratnosti)
5. sed – ľah za 30 sek. (sila brušného svalstva)
6. člnkový beh 20 metrov (vytrvalosť)

Zo 196 žiakov 160 získali certifikát Olympijského odznaku všestrannosti. Najúspešnejší navyše získali odznaky: bronzové (27), strieborné (10), zlaté (3).
Cloze test 2024
Tak ako každý rok v tomto čase, aj tohto roku sa na našej škole uskutočnil ďalší ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti blížiaceho sa Mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
1. miesto: Sofia Čarná, Kristínka Puliková
2. miesto: Rebeka Hužvárová
3. miesto: Hanka Lisa, Emka Alexovičová, Kristínka Humplíková
1. kolo vedomostnej súťaže prinieslo 1. miesto pre ZŠ Pugačevova
V utorok 20.02.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili na prvom kole vedomostnej súťaže SchoolQuiz v CVČ v Humennom. Kvíz obsahoval 50 otázok z rôznych oblastí, napr.: grécka mytológia, geografické názvy začínajúce na písmeno M, symboly, zahraničné meny, hudba, ale i iné. Naši žiaci Barbora Baníková (9.B), Barbora Beňová (8.B), Radovan Kováč (8.B), William Krajník (6.A), Liliana Melcová (9.C) a Kristína Vachulová (5.A) skončili s počtom 43 bodov na 1. mieste.
Víťazi v zbere starých mobilov!
Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťaže SMS – Starý Mobil Sem, ktorá prebieha v rámci projektu RECYKLOHRY. Ide o zber starých, nepotrebných mobilov, ktorých všetky vhodné časti budú opätovne použité, recyklované. Žiak Timotej Guľak zo 7.B sa zaradil medzi 50 najlepších zberačov z celého Slovenska a získal tablet Samsung od spoločnosti Orange. Odovzdal 106 mobilov. Vecné ceny získali aj Karolína Vajsová zo 4.A triedy (44 mobilov) a Elizabeth Lina Henčeková zo 7.A triedy (22 mobilov).
Víťazné miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka
V pondelok 13.2.2024 sa naši recitátori zúčastnili okresného kola súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali Vanessa Fajčíková 2.A, Samuel Kaššai 3.A, Ela Haníková 4.B a Ema Škovronská 6.A. Práve Elka Haníková sa postarala o veľký úspech, keďže získala krásne 1. miesto vo svojej kategórii. Na našich recitátorov sme hrdí a Elke držíme palce v krajskom kole!
Dejepisná olympiáda písaná veľkými písmenami
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom píše históriu Dejepisnej olympiády opäť veľkými písmenami. Historické poznatky z jednotlivých ročníkov, regionálna história a tohtoročný monotematický celok hrady a zámky na Slovensku sa stali na niekoľko mesiacov náplňou usilovného bádania a štúdia mladých historikov z Pugačevky. Nasiaknutých veľkoleposťou dejín našich hradov a zámkov, vyzbrojených štítmi vedomostí sme piateho februára tohto roku spomedzi nás vyslali šiestich odvážnych, aby zviedli boj o slávu a česť.
Školské kolo Šalianskeho Maťka
Súťaž v prednese slovenských povestí prebieha na Slovensku od roku 1991. Aj naši žiaci sa dnes zapojili do školského kola, začo im patrí poďakovanie a pochvala. Zvládli náročné texty a nebáli sa vystúpiť pred publikom.
V I. kategórii sa umiestnili: 1. miesto Vanessa Fajčíková, 2. miesto Samuel Kaššai, 3. miesto Marko Tkáč
V II. kategórii: 1. miesto Ela Haníková, 2. miesto Sofia Ferjaková, 3. miesto Ondrej Hudák
V III. kategórii: 1. miesto Ema Škovronská.
Úspešní Pugačevkári na okresnom kole Matematickej olympiády
Dňa 24.1.2024 sa v priestoroch Mestského úradu v Humennom uskutočnilo okresné kolo 73. ročníka Matematickej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali úspešní riešitelia domáceho kola kategórií Z5 a Z9. Náš žiak 5.A triedy Gregor Fedor sa v kategórii Z5 umiestnil na krásnom 2. mieste a žiačka 9.C triedy Ema Sabolová obsadila v kategórii Z9 pekné 4. miesto. Obom srdečne blahoželáme.
Zlatá Júlia
Dňa 31.1.2024 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže a Slovo bolo u Boha, na ktorom sa naša žiačka Júlia Parnicová z 9.C umiestnila na 1. mieste v kategórii próza a postúpila na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
Grantový program Digitálna budúcnosť 2023
Grantový program Nadácie Orange zameraný na rozvoj digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Podporuje programy pravidelného alebo opakovaného neformálneho vzdelávania v čase mimo povinného školského vyučovania – workshopy, školenia, letné školy, tábory, kurzy a krúžky, a iné formy umožňujúce poznávať možnosti rôznych digitálnych technológií.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Erasmus+ – POĽSKO – 5. deň
Našu mobilitu sme ukončili návštevou najstaršej časti mesta – Ostrov Tumski. Užili sme si aj výhľad z veže gotickej katedrály, z ktorej sme mohli vidieť obrovské mesto Wroclaw. Popoludnie naši žiaci strávili s rodinami, ktoré si pre nich pripravili program.
Erasmus+ – POĽSKO – 4. deň
Náš predposledný deň sme strávili opäť aktívne a to zaujímavou účasťou na niekoľkých vyučovacích hodinách. Zapojili sme sa na anglickom jazyku, biológii, dokonca sme spolupracovali a plnili úlohy aj na hodine poľštiny. Na výtvarnej výchove sme očami umelca so slovenskými koreňmi, Andyho Warholu, umelecky zobrazili slovenské ľudové znaky.
Erasmus+ – POĽSKO – 3. deň
Cieľom dnešného dopoludnia bola návšteva wroclawskej ZOO, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe. Prítomnosť zvierat z celého sveta v nás prebúdzala pocit šťastia a pokoja. Obrovské Afrikárium nás očarilo rybami a živočíchmi z rôznych častí Afriky. Zároveň sme plnili zadané úlohy, vyhľadávali informácie a hľadali riešenia. Popoludnie sme strávili opäť v škole, kde sme súťažili v rôznych kreatívnych aktivitách.
Erasmus+ – Poľsko – 2. deň
Stredu sme síce začali vo veľmi chladnom počasí, ale všetko vynahradilo krásne, historické centrum Wroclaw. Žiaci v medzinárodných skupinkách, pomocou indícií, plnili úlohy a zároveň spoznávali históriu a pamiatky mesta. Po obede sme sa presunuli do vedecko-technického múzea zameraného na vodu, jej využitie, recykláciu, kolobeh v prírode, formy vody a jej nevyhnutnosť pre život.
ERASMUS – Poľsko - 1. deň
Prvý deň našej mobility v Poľskom Wroclaw sme začali spoločným vyučovaním s poľskými a španielskymi spolužiakmi. Robili sme kvízy Kahoot, aktivity na rozvoj komunikácie, pracovali sme v medzinárodných tímoch. Popoludní sme navštívili expozíciu miniatúrneho mestečka a scenérií zachytávajúcich život ľudí v Dolnom Sliezku. Bolo to veľmi zaujímavé a ukľudňujúce.
Pugačevkári opäť na cestách
Po zimnej prestávke, opäť pokračujeme ďalšou mobilitou v rámci ERASMUS+ , do neďalekého Poľska, ale zato do krásneho mesta WROCLAW. Dnes 22. 4. sme eko-cestovaním vyrazili za ďalšími výzvami. Prvá zastávka je v starobylom Krakowe.
Z Pugačevky na Baleáry
Naša Základná škola Pugačevova zlepšuje a skvalitňuje vyučovanie nie len formálne, ale hľadá cesty ako svojim žiakom vytvoriť podmienky pre rôzne druhy sociálneho vyučovania. Jednou z foriem je inovovaný program Erasmus +, zameraný na horizontálne priority: viesť žiakov k inklúzii a aktívnej participácii, zdokonaľovať sa v digitalizácii a udržiavať zdravé životné prostredie.
V tomto školskom roku v dňoch 19. 11. 2023 – 25. 11. 2023 prebehla vzdelávacia mobilita jednotlivcov v hlavnom meste Palma de Mallorca, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov a 2 pedagógovia. Mobilita umožnila žiakom stráviť čas učením sa s rovesníkmi na Malorke.
Piaty deň mobility na Malorke
Piaty a zároveň posledný deň na Malorke sme si veľmi užili. Opäť sa vrátilo slnečné a teplé počasie, ktoré ešte umocnilo zážitok z návštevy hradu Bellever, ktorý stojí na zalesnenom kopci v hlavnom meste Palma de Malorka. Je to jeden z mála hradov v Európe s kruhovým pôdorysom. V minulosti slúžil ako sídlo malorských panovníkov a neskôr ako väzenie. Deň nám však začal opäť v škole, kde sme sa oboznámili s tradičným, lokálnym jedlom, trošku si zašportovali, vyskúšali hodinu meditácie a zahrali si veľmi zaujímavú hru „Town of Palermo“, pri ktorej si všetci zdokonaľovali svoje znalosti v angličtine.
Štvrtý deň mobility na Malorke
Štvrtok sa niesol v duchu spájania formálneho a neformálneho vyučovania.
Po krátkom predstavení našej krajiny, mesta a školy žiakmi zo Slovenska sme sa zúčastnili vyučovacej hodiny v škole, kde sme rozoberali problematiku dotýkajúcu sa všetkých ľudí na svete – ochranu životného prostredia. Malorka je slávna aj tým, že tu žijú korytnačky a aký veľký význam majú pre ľudí nám veľmi pekne vysvetlila pani učiteľka z Malorky, ktorá zároveň poukázala na význam ochrany rôznych živočíchov a zachovanie hierarchie medzi živočíchmi. V danej tematike sme pokračovali neformálnym vyučovaním - návštevou akvária Palma Aquarium, ktoré je hodnotené ako jedno z najinteraktívnejších a najlepších akvárií v Európe.
Tretí deň mobility na Malorke
Tretí deň sa niesol v znamení umeleckej tvorby a ručných prác, keďže aj to vplýva na našu psychickú pohodu a mnoho ľudí si pri takomto tvorení vie oddýchnuť a odreagovať sa. Deň sa začal v škole na hodine, kde sa deti rozprávali ako vedia relaxovať a čo robia, aby odbúrali stres. Odpovedali na otázky, pýtali sa a následne dospeli k tomu, že aj doma či už rodičia, alebo starí rodičia relaxujú pri vyšívaní, pečení, zdobení, kreslení, maľovaní, pestovaní kvetov a tvorení z rôznych materiálov. Naším žiakom boli prostredníctvom prezentácie predstavené remeslá,
Druhý deň mobility na Malorke
Na druhý deň našej mobility sme sa veľmi tešili, pretože sme cestovali na severnú stranu ostrova, do starobylého, horského mestečka SOLLÉR, ktoré je obklopené najvyšším pohorím Malorky Serra de Tramuntana. Prezreli sme si námestie, kostol sv. Bartolomeja a pre nás najzaujímavejšou časťou bol pohľad na starú drevenú električku, ktorá ešte stále spája mesto s prístavom a jazdí už od roku 1913. Cestou do prístavu sme videli plné sady dozrievajúcich pomarančov, citrónov a olivovníkov. V závere prehliadky sa nám naskytol nezabudnuteľný výhľad z najvyššie položeného miesta s majákom.
Erasmus+ - Malorka 01
Prvý deň našej mobility začal účasťou na vyučovaní v partnerskej škole IES Madina Mayurqa. Žiaci strávili čas učením o histórii a najzaujímavejších informáciách o meste a ostrove spolu so svojimi španielskymi kamarátmi a získavali obraz o vzdelávaní v krajine s inou kultúrou a históriou. Svoje vedomosti zúročili súťažou v kvíze. Ďalšou aktivitou bola hra „Explorer hunt“, v ktorej žiaci boli rozdelení do skupín a spĺňali zadané úlohy v centre mesta.
Špeciálny zážitok sme mali z návštevy majestátnej Katedrály Panny Márie, ktorá je jednou z najkrajších gotických stavieb v celom Španielsku a jednou z najväčších svojho druhu na svete.
Erasmus+ - Z Pugačevky na Baleáry
Vzdelávacia mobilita pre osem žiakov a 2 pedagogičky v rámci programu Erasmus+ začína v hlavnom meste Malorky - Palma de Mallorca. Účasť na mobilite v dňoch 20.11.- 24.11.2023 umožní žiakom stráviť čas učením sa spolu s rovesníkmi na Malorke, rozšíriť svoje komunikačné zručnosti a umožní účastníkom zažiť rozmanitosť kultúry a histórie z prvej ruky.
Pre pedagógov projekt školskej mobility je príležitosťou posilniť medzikultúrne učenie a využívať nové metódy pre neformálne vzdelávanie, ktoré pomáhajú spájať a vytvárať európske partnerstvá a spoločné aktivity.
Erasmus+ Záverečný deň výmenného pobytu
V piatok 2. júna 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Humennom. Bol to deň plný zábavy a zároveň posledný deň nášho hosťovania žiakov zo španielskej, gréckej a chorvátskej školy. Náš projekt Creating videos to green up our world: Let become THINKfluencers! sa tak pomaly blíži ku koncu. Počas prvej vyučovacej hodiny slovenskí žiaci pozvali zahraničných kamarátov do svojich tried, aby im ukázali ako prebieha náš vyučovací proces.
Erasmus+ Tvorivý štvrtok
Deň detí bol pre nás veľmi zaujímavý. Ráno sme sa všetci stretli v anglickom jazykovom laboratóriu a v súťaži „Dissemination Challenge“ sme vyhodnotili sledovanosť videí, ktoré každá partnerská škola vytvorila počas trvania projektu. Víťazom súťaže sa stala španielska škola Colegio Balmes. Všetci španielskí žiaci a učitelia si za svoje víťazstvo vyslúžili medailu. Po krátkej prestávke sme sa zamerali na ďalšiu zaujímavú a dôležitú úlohu.
Erasmus+ Spoznávanie metropoly východu
Stredajšie aktivity sme zorganizovali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. American Center Košice pod vedením koordinátorky Martinky Jesenskej sa stalo miestom, kde sa všetci naši erasmáci zabavili, ale zároveň si overili vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali niekoľko kôl vedomostného kvízu a na záver sa potešili sladkej odmene. Otázky v kvíze, na ktorom spolupracovali aj dobrovoľníčky Barborka a Radka, sa zameriavali na informácie o všetkých 4 zapojených krajinách – Slovensku, Španielsku, Grécku a Chorvátsku.
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)
Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo.
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál.
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov.
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore.
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie.
Historická streda (Erasmus+)
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne.
Ekologický utorok (Erasmus+)
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme
Veľkonočná násobilková hra eTwinning
Detektív Maškrtný jazýček z projektu „Násobilka a delilka“ pre tretiakov pripravil veľkonočnú násobilkovú hru. Po rozdelení sa do družstiev žiaci hľadali kartičky, ktoré boli rozmiestnené po školskom dvore, riešili príklady a výsledky zapisovali do tabuľky s prázdnou tajničkou. Hru si užili, tajničku vylúštili a tak sa pozitívne naladili na sviatky jari.
Ďalšia matematická aktivita projektu eTwinning
Ďalšou aktivitou projektu „Násobilka a delilka“ bolo riešenie zloženej slovnej úlohy, v ktorej sme zisťovali, koľko kolegov mal detektív Maškrtný jazýček. Oveľa náročnejšou však bola úloha z geometrie, v ktorej sme na základe plánu stavali stavby a identifikovali budovu, v ktorej sa nachádza trezor s tajným receptom na Superčoko sušienky.
Aktivity projektu eTwinning pokračujú
Aj v novom kalendárnom roku tretiaci pokračujú v realizácii projektu „Násobilka a delilka.“
Prvou tohtoročnou aktivitou bola online medzinárodná súťaž „Násobilkový kráľ.“ Účastníkmi boli traja hráči z každej krajiny, ktorí postúpili z triedneho kola. Sily si zmerali v aplikácii Kahoot. A ako to dopadlo? Super! Násobilkovým kráľom sa stal náš Samko Kaššai. 2. miesto získal Damián Krajník a 3. miesto Mirko Vasiľko. Chlapcom blahoželáme!
Vzájomné obdarovanie sa e-Twinningových kamarátov
K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria prekvapenia. A tak žiaci 3.A nelenili a v predvianočnom čase pre svojich e-Twinningových kamarátov z Rynoltíc pripravili super prekvapenie. Niektorí sa vzdali svojich hračiek, iní zasa vytvorili vianočné pozdravy a pripojili aj sladké pochúťky. Darčeky poslali tradičnou poštou.
Pre virtuálnych kamarátov z projektu „NÁSOBILKA A DELILKA“ zároveň pripravili vianočný pozdrav a vianočné úlohy.
Logo pre náš projekt „Násobilka a delilka.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Násobilka a delilka“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci 3.A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín prostredníctvom dotazníka hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo?
eTwinning - 2. videokonferencia tretiačikov
Realizácia nášho e-Twinningového projektu „Násobilka a delilka“ naberá na obrátkach. V piatok 20. októbra sme s našimi českými kamarátmi mali ďalšie online stretnutie. Videokonferencii predchádzali hravé aktivity zamerané na ľahšie zapamätanie si mien členov našich tímov. Cieľom nášho stretnutia bolo prostredníctvom kresieb a indícií uhádnuť mená členov jednotlivých skupín. Obidvom družstvám to išlo skvele! Uhádli sme všetkých členov českého družstva.
Ďalšia časť videokonferencie bola zameraná na prezentáciu svojich obľúbených čísel so zdôvodnením, prečo práve toto číslo je pre nich naj. Čísla, aj odpovede boli pre nás zaujímavé.
Tretiaci s novým projektom eTwinning – Násobilka a delilka
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Násobilka a delilka. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa s nimi stihli stretnúť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej nám panie učiteľky Irenka a Štěpánka predstavili projekt. Tentokrát nás projektom bude sprevádzať tajný detektív „Maškrtný jazýček,“ ktorý sa nám predstavil a zadal nám spoločnú úlohu nakresliť „selfíčka,“ napísať a prezradiť niečo o sebe.
Tretiaci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
V minulých dňoch nás v škole zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt PIPI DLHÁ PANČUCHA, ktorý sme realizovali v minulom školskom roku, získal eTwinning National Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
Záverečné stretnutie s kamarátmi - 6. videokonferencia
29.6. sme uzavreli dobrodružstvá s Pippi posledným stretnutím s našimi českými kamarátmi. Navzájom sme si predstavili naše predstavy o ideálnej škole, ktorú sme dokonca nakreslili, a zostavili sme niekoľko pravidiel, ktoré by mala Pippi v škole dodržiavať. Taktiež sme hodnotili projekt a vyberali aktivitu, ktorá sa nám najviac páčila.
Čitateľská dielňa
Záverečnou aktivitou projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA bolo čítanie príbehu o „vylomeninách“ v našej kamarátky Pippiloty, ktorá išla do školy. K tejto kapitole sme mali čitateľskú dielňu v skupinách. Druháci riešili a neskôr prezentovali rôzne úlohy: vymýšľali pre Pippi a aj pre seba ďalšie mená, odporúčali Pippi ako by sa mala správať v škole. Tiež si pripravili otázky pre Pippi, keby prišla do našej školy a navrhovali školu budúcnosti. Bolo skvelé popustiť uzdu fantázie.


.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah