ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Zápis do 1. ročníka
Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Na zápis je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov.
Zápis dieťaťa do školy je možný do 30. apríla 2023.

PRE NAŠICH PRVÁKOV PONÚKAME:

 • Profesionálny predagogický kolektív - starostlivosť špeciálneho pedagóga, logopéda a pedagogických asistentov
 • Dostupnosť: škola s bezbariérovým prístupom, stoličkovým výťahom a sociálnym zariadením
 • Príťažlivý školský vzdelávaci program - angličtina od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk už od 6. ročníka
 • Zameranie - v prípade záujmu otvoríme triedu s rozšíreným vyučovaníím matematiky
 • Inovatívne digitálne, zážitkové  vzdelávanie v moderne vybavených triedach, jazykových a prírodovedných učebniach, v učebniach informatiky
 • Vzdelávanie v prírode – altánok, teepee stan
 • Oddychové a relaxačné zóny na chodbách, miničitáreň
 • Rozvoj čítateľskej gramotnosti - aktivity v školskej knižnici, projekty Osmijankova literárna záhrada
 • Školský klub detí - od 6.30 do 16.30 hod.
 • Centrum voľného času - pestrosť záujmových útvarov, DFS Púpavienka
 • Výborné podmienky pre šport - veľký športový areál s ihriskami na rôzne druhy športov
 • Mimovyučovacie aktivity - projekty Spolu múdrejší, Erasmus+, eTwinning, besedy, letný tábor, lyžiarsky a plavecký výcvik, školy v prírode
 • EduPage - elektronická triedna kniha, žiacka knižka a platforma na vzdelávanie a komunikáciu
 • Sadu zošitov zdarma
NAŠA PUGAČEVKA
Marec mesiac knihy
Máme za sebou zaujímavý a v skutku naplno využitý Marec mesiac knihy. To ako sme využili toto bohaté obdobie plné kníh a vedomostí si môžete sami pozrieť v našom krátkom videu.
Plavecký výcvik 2023
Naša škola v dňoch od 21.3.2023 do 31.3.2023 zorganizovala plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 46 šiestakov. Cieľom výcviku pre začiatočníkov bolo naučiť žiakov zaplávať 25 metrov, cieľom pre pokročilých plavcov bolo zdokonaliť sa v svojom najlepšom plaveckom štýle a naučiť sa ďalšie dva plavecké štýly.
Kolokvium sŕdc pokračuje...
Dňa 30.3.2023 sme v našej školskej knižnici privítali spisovateľa Milana Zelinku. Prežili sme spoločne priateľské stretnutie, ktorého cieľom bolo uvedomenie si ďalších významných hodnôt v živote – čas a láska ku knihám. Žiaci sa pýtali na tvorbu pána Zelinku, čo ho viedlo k písaniu, kde nachádza inšpiráciu, či ako vyzerá jeho bežný deň.
Vitajte v škole!
Dnes k nám opäť zavítali kamaráti z MŠ Osloboditeľov. Počas svojej návštevy sa na chvíľu stali ozajstnými „školákmi“. Ukázali svoje zručnosti. Hravo zvládli počítanie, písanie a vytlieskanie slov po slabikách. Nenechali sa zahanbiť a dokázali, že ani anglické slová im nerobia problémy.
Dovidenia opäť v škole!
Svetový deň vody (nielen) v múzeu
22. marec sa spája so Svetovým dňom vody. Pre tejto príležitosti sa žiaci 7. ročníka zúčastnili na vzdelávacom podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom. Počas podujatia si žiaci hravými otázkami zopakovali už osvojené vedomosti, boli naozaj šikovní!
Púpavienka v materských školách
V tomto týždni ukončila Púpavienka svoje turné po materských školách v našom meste. Tentoraz vystúpila v MŠ Družstevná a Súkromnej MŠ Proalergo. Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, no predovšetkým rodičom za pomoc a podporu pri príprave našich folkloristov.
Už sa tešíme!
Dnes sa deti z MŠ Mierová stali na chvíľu ozajstnými žiakmi našej školy. Na hodine matematiky pomohli MIMOVI s jeho domácimi úlohami. Zajtra už náš MIMO môže veselo oslavovať svoje narodeniny. Ďakujeme budúci prváci.
Erasmus+ Výmenný pobyt Grécko
V nedeľu o 1:15 hod. sme vyrazili osemmiestnym vozidlom smerom na Budapešť. Z Budapešti sme sa letecky presunuli do Atén. V Aténach nasledoval 50 minútový presun metrom do stanice Egaleo. Bola to stanica, kde nás už netrpezlivo čakali členovia našich dočasných rodín, s ktorými sme sa už vopred zoznámili online. Rodiny si pre nás pripravili super nedeľný program.
Hodina deťom
Ďakujeme všetkým Pugačevkárom za to, že sme dňa 21.3.2023 spoločne vyzbierali 306,49 €.
Slávici z lavice 2023
Dňa 23. marca 2023 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnil 9. ročník hudobnej prehliadky spevákov populárnych piesní pod názvom „Slávici z lavice“. Prehliadky sa zúčastnilo 25 hudobne nadaných žiakov zo šiestich humenských základných škôl.
Zlatý úspech na Chemickej olympiáde
Soňa Čisľáková, naša deviatačka sa po náročnej príprave a úspešnom absolvovaní domáceho a školského kola chemickej olympiády zúčastnila aj na kole okresnom. V teoretickej a praktickej časti súťažilo 15 žiakov z dvoch okresov. Naša Soňa bola najlepšia!
Úspech na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína
Priaznivci krásy umeleckého slova i jeho prezentácie sa 29.3.2023 stretli už na 69. ročníku Hviezdoslavovho Kubína. Ten sa tradične konal vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu.
Cloze test
Dňa 29.3.2023 prebehol na našej škole ďalší ročník čitateľskej súťaže na čítanie s porozumením: „CLOZE TEST“. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka, ktorí si pri príležitosti mesiaca knihy mohli overiť svoje schopnosti aj v tejto dôležitej oblasti. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci:
Biblická olympiáda
Naši Pugačevkári dnes súťažili v Biblickej olympiáde v dvoch kategóriách na okresnom kole. Nádherné 1. miesto získali žiaci prvého stupňa, v kategórii pre 1. stupeň, Štefan Lelič (4.A) a Daniel Poľačko (4.B). Aj žiaci druhého stupňa, v kategórii 5.-9. ročník, získali vynikajúce 3. miesto.
Chlapci tretí
Na tohtoročnom okresnom florbalovom turnaji starších žiakov sa zúčastnilo 12 škôl. Žiaci našej školy po víťazstve v skupine nad ZŠ Kudlovská a ZŠ Košarovce postúpili do finálového turnaja, ktorý sa uskutočnil 27.3.2023 v humenskej športovej hale.
Slávici z lavice 2023
Dňa 23. marca 2023 sa na Základnej škole Pugačevovej v Humennom uskutočnil 9. ročník hudobnej prehliadky spevákov populárnych piesní pod názvom „Slávici z lavice“. Prehliadky sa zúčastnilo 25 hudobne nadaných žiakov zo šiestich humenských základných škôl.
Úspešný aj 44. ročník súťaže - Pytagoriáda
V dňoch 20. a 21.3.2023 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku opäť prebiehala súťaž prezenčnou formou.
Hviezdoslavov Kubín - ŠK
Po jarných prázdninách sa v našej knižnici stretli najlepší recitátori v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prehliadka prednesov sa konala vo všetkých vekových kategóriách a to v poézii aj v próze. Porota to mala opäť nesmierne ťažké. Umelecké prednesy súťažiacich boli fantastické!
Zo struny na strunu 2023 – školské kolo
Dňa 16.3.2023 sa na ZŠ Pugačevovej uskutočnil už dvanásty ročník školského kola speváckej súťaže ľudových piesní „Zo struny na strunu“, z ktorej sa budú môcť tí najlepší zúčastniť regionálnej súťaže ľudových spevákov a detských folklórnych speváckych skupín z okresov Snina, Medzilaborce a Humenné.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie.
Historická streda (Erasmus+)
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne.
Ekologický utorok (Erasmus+)
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme
Pondelok v Aténach (Erasmus+)
Pondelok bol náš prvý deň v škole v Egaleu. Program pre nás začal uvítacím ceremoniálom, počas ktorého sme sa všetci vzájomne predstavili. Každý žiak z partnerských škôl po anglicky predstavil ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu.
Erasmus+ Výmenný pobyt Grécko
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sme v nedeľu 26. marca 2023 začali tretí výmenný pobyt v Grécku. Našu školu budú nasledujúci týždeň reprezentovať títo žiaci:
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
4. videokonferencia eTwinning
Druhácky projekt #eTwinning pokračoval stretnutím s kamarátmi z Rynoltíc na 4. videokonferencii. Jej cieľom bola prezentácia výrobkov, ktorým deti prakticky vdýchli nový život. Ukázalo sa, že naši druháčikovia využili svoju nápaditosť, fantáziu a z nájdených vecí
Pippi je hľadačka
Nové aktivity nášho projektu sme začali realizovať po prečítaní druhej kapitoly. V tejto kapitole naša kamarátka Pippi bola hľadačkou. „Hľadačka je osoba, ktorá hľadá veci..... Všade na svete sa váľa plno vecí, a preto treba, aby ich niekto hľadal. A práve to robia hľadači."
Projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah