ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka - podáva žiak, ktorý sa nezúčastňoval vyučovania aspoň 3 dni (vrátane víkendu)
Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti - predkladá návštevník oprávnený vstúpiť do budovy školy, dodržuje platné hygienické a epidemiologické opatrenia.
Vyhlásenie o bezpríznakovosti podávajte elektronicky z rodičovského konta cez aplikáciu Edupage alebo po prihlásení sa na stránke Edupage – modul Žiadosti/Vyhlásenia.
Ak rodičovské konto zriadené nemáte, je potrebné vyhlásenie stiahnuť, vypísať a doniesť do školy.
Všetky aktualizované dokumenty nájdete na adrese: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ alebo v sekcii COVID 19.
Deň matiek pokračuje
Séria vystúpení žiakov prvého stupňa pri príležitosti Dňa matiek pokračuje. Ďakujeme všetkým milým mamkám, ale aj ockom , či starým rodičom, že nás tieto dni navštívili a potešili sa zo svojich ratolestí konečne osobne a na pôde našej školy.
Púpavienky v Klube seniorov
Pri príležitosti osláv Dňa matiek detský folklórny súbor Púpavienka opäť raz priniesol radosť. Malé tanečnice predviedli ohromujúce tanečné zručnosti a milé tety nešetrili potleskom.
ZŠ Pugačevova oslavuje, spomína a motivuje
Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom oslavuje v tomto školskom roku 60. výročie jej založenia. Počas tohto dlhého obdobia prešli jej bránami tisíce žiakov. Svoje vedomosti a zručnosti žiakom odovzdávali mnohí pedagógovia. O ich zodpovednom prístupe a zanietení v minulosti i dnes svedčia aj úspešní absolventi, ktorých za toto obdobie škola dokázala vygenerovať.
Ďakujeme
Milí rodičia a žiaci,
keď sme vyhlásili výzvu Daruj kvet, veľmi nás potešila Vaša štedrosť a ochota, vďaka ktorej sme mohli spríjemniť okolie našej školy a zároveň si pripomenúť 60. výročie založenia školy. Od prvákov po deviatakov spojili sme sa pre spoločnú vec a kvety rôznych druhov a farieb už skrášľujú náš areál.
Deň našich mamičiek v I.A triede
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 8. mája.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
Sokoliari na Pugačevke
Dňa 17.5. navštívili našu Základnú školu Sokoliari majstra Vagana. Prostredníctvom zážitkového učenia priblížili deťom život lesa, oboznámili nás so sokoliarstvom a ponúkli množstvo iných zaujímavostí, ktoré si mohli žiaci vyskúšať na vlastnej koži.
Cyklus besied na Pugačevke
Dňa 17. mája 2022 sme na našej Pugačevke naďalej pokračovali v besedách s významnými osobnosťami. Prekvapenia sme si tentokrát pripravili pre vzácneho hosťa Petra Pipáka a našu pani riaditeľku Pavlinu Kurucovú. Obidvaja spomínali najmä na školské časy a motivovali žiakov k múdrosti a zodpovednosti.
Retro deň
Dnes sme sa na Pugačevke vrátili do čias minulých. Zazneli piesne, ktoré boli kedysi veľkými hitmi, no stále sa tešia obľube, vypočuli sme si príspevok o spôsobe života a trávení voľného času v minulosti. Žiaci tomuto dňu prispôsobili i svoje oblečenie
Zmysly – poznávanie sveta okolo seba
Dňa 5.5. sa žiaci 4.B a 4.C zúčastnili na aktivite ZMYSLY, kde spoznávali rôzne predmety svojim hmatom, sluchom a čuchom. Zistili, aké to je nevidieť svet očami a spoliehať sa len na ostatné zmyslové orgány. Cibrili si aj pamäť zapisovaním vecí, ktoré si zapamätali
Zlatý kľúčik - školské kolo
Dňa 18.5.2022 prebehol na našej škole prvý ročník vlastivednej súťaže: „ZLATÝ KĽÚČIK“. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka, ktorí si pri tejto príležitosti mohli overiť vedomosti o svojom rodnom meste a jeho okolí.
Chlapci druhí, dievčatá tretie
V dňoch 16. a 17. mája 2022 sa na našej škole uskutočnilo okresné finále v bedmintone žiačok a žiakov.
Dievčatá v zložení Leila Kabátová, Ema Pajtašová a Sofia Šmídová (všetky 6.B) sa umiestnili na 3. mieste.
V kategórii žiakov nás reprezentovali Filip Kuľha a David Kuľha (8.A), ktorí získali 2. miesto.
Slávik Slovenska 2022
V dnešný výnimočný deň naše šikovné speváčky Laura Jakubčová, Viktória Vasilenková a Sára Mitalčaková, zabojovali svojím talentom v súťaži Slávik Slovenska 2022. Po skvelom dni plnom folklóru sme sa dočkali úžasného výsledku a to obsadenie PRVÉHO MIESTA
Deti a architektúra
Zúčastniť sa vernisáže ocenených žiakov prestížnej súťaže "Deti a architektúra" bol pre nás neskutočný zážitok. Pozvané žiačky Laura Jakubčová a Aurélia Kridlová slávnostne prevzali ocenenia v Košiciach a súčasne sa inšpirovali pre nasledujúce tvorivé obdobie.
Zo struny na strunu 2022 - okresné kolo
Dňa 29.4.2022 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“.
Súťaž v spellovaní
Tento týždeň sa uskutočnilo 2. kolo súťaže Na jazykových krídlach a naši žiaci opäť získali pekné umiestnenia. Toto kolo bolo zamerané na hláskovanie anglických slov na rýchlosť a správnosť. Spomedzi žiakov humenských škôl sa naši žiaci umiestnili nasledovne:
3. miesto krajského kola 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
Víťazka okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín Kristínka Vachulová sa dnes zúčastnila krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
S veľkým potešením môžeme povedať, že na doskách, ktoré znamenajú svet, v konkurencii skvelých recitátorov obsadila nádherné tretie miesto.
71. ročník Matematickej olympiády
Na úspechy žiakov 5. a 9. ročníka v Matematickej olympiáde nadviazali aj ich ďalší spolužiaci. Nedali sa zahanbiť a v silnej konkurencii žiakov škôl celého humenského okresu zabojovali. Žiaci, ktorí postúpili na okresné kolo, po úspešnom vyriešení úloh domáceho kola, sa dve hodiny pokúšali nájsť riešenia troch zadaných úloh.
Oliver úspešný v matematike aj na krajskom kole
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 29.3.2022 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.
Úspešní Pugačevkári v okresnej súťaži Na jazykových krídlach
Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do okresnej súťaže v anglickom jazyku. Súťaž pozostáva zo 4 kôl. V prvom kole s názvom „Malí bádatelia pátrajú“ si overili zručnosti v čítaní s porozumením a počúvaní v anglickom jazyku. S veľkým potešením sa môžeme pochváliť troma umiestneniami.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Dvojdňové hody v 1.A triede
Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali.
Eko-módna prehliadka
Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA. Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov.
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu.
Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku.
Balíme darčeky ekologicky
Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu:
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
Učíme sa triediť odpad
eTwinningový projekt žiakov z 1. A triedy „Zachráňme našu planétu“ pokračuje v plnom prúde. Na svoju prvú online hodinu sa malé prváčence pripravovali zodpovedne a svedomito. Témou bolo triedenie odpadov.
Výmena vianočných pohľadníc
V tomto čase, keď sa už každý teší a pripravuje na tie najkrajšie sviatky v roku, majú Pugačevkári z 3.C o dôvod viac na radosť. Zapojili sa do medzinárodného projektu eTwinning,
Creating videos to green up our world: Let‘s become THINKfluencers!
Dňa 3. decembra 2021 sa žiaci 6.B, 7.B a 6.A zúčastnili online stretnutia so svojimi rovesníkmi zo Španielska, Chorvátska a Grécka. Náplňou stretnutia bola voľba loga, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje podstatu a cieľ nášho projektu.
Veselé Vianoce z celého sveta
V tomto sviatočnom období sme sa na hodinách nemeckého jazyka zapojili do eTwinningového projektu pod názvom Frohe Weihnachten aus aller Welt. Úlohou našich žiakov bolo najprv navrhnúť vianočné pohľadnice a následne vyhľadať a napísať vianočné priania v nemčine.
Hra na dobu rozkladovú
Ďalšou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu je celoročná výskumnícka práca. Čo bude cieľom tejto aktivity? Určite viete, že odpad sa často nachádza aj v prírode. Aká doba je potrebná, aby sa tento v prírode ponechaný odpad rozložil? A rozloží sa úplne akýkoľvek odpad?
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah