ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
INFORMÁCIE PRE RODIČOV K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 3.5.2021.
 
    • Podmienka nástupu žiakov do školy je odovzdanie čestného vyhlásenia – príloha č. 8.
    • Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.
    • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8).
    • Naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom, rúškom v interiéri i exteriéri školy.
    • Od 3.5.2021 je v platnosti rozvrh ako v bežnom režime zo septembra 2020.
 
ZŠ Pugačevova, 30.4.2021
  
PaedDr. Pavlina Kurucová, riaditeľka školy


Biologická olympiáda, okresné kolo
Bianka Sklenčárová (7.A), 2. miesto, Ing. Vajsová
Čo vieš o hviezdach
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Jakubčová
Soňa Čisľáková (7.A), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Chemická olympiáda, okresné kolo
Liliana Čurlejová (9.A), 2. miesto, Mgr. Polanská
Dejepisná olympiáda, okresné kolo
Barbora Baníková (6.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Jozef Zaremba (8.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Michaela Stanková (8.A), 3. miesto, Mgr. Brzychcyová
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Brzychcyová
Geografická olympiáda, okresné kolo
Marián Ocilka (5.A), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Barbora Baníková (6.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Bruno Orinín (7.B), 3. miesto, Mgr. Jakubčová
Olympiáda v nemeckom jazyku, okresné kolo
Diana Orechovská (8.A), 1. miesto, Mgr. Brzychcyová
Voda pre život - život pre vodu, celoslovenská súťaž, kat. poézia
Sandra Nicol Romanová (4.A), 2. miesto, Mgr. Topoľančinová
Cezpoľný beh, okresné kolo
Matej Ragan (9.A), Tobias Sikorský (9.A), Ján Gajovský (9.B), 1. miesto, Mgr. Lysý
Fyzikálna olympiáda, okresné kolo
Richard Čisľák (9.B), 1. miesto, Mgr. Šubertová
Biblická olympiáda, okresné kolo
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Jakubčová
Dejepisná olympiáda, krajské kolo
Štefan Kasarda (7.B), 1. miesto, Mgr. Andrejčíková
Národná súťaž eTwinning
Žiaci 4.A, 1. miesto, Mgr. Topoľančinová
Matematická olympiáda, okresné kolo
Dominik Kužma (9.B), 2. miesto, Mgr. Trembuľáková
Laura Jakubčová (8.B), 2. miesto, Mgr. Šubertová
Olympiáda v anglickom jazyku, okresné kolo
Nina Baníková (9.B), 1. miesto, Mgr. Koudelková
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, okresné kolo
Richard Čisľák (9.B), 2. miesto, Mgr. Austová
Pugačevkári čítajú
Knihy sú skvelé, otvárajú nám brány do čarovných svetov, zabúdame pri nich na starosti každodenného života, s ich hrdinami prežívame dobrodružstvá, lásky aj sklamania, stávame sa múdrejšími...
Príjemné s užitočným
Dnešné teplé počasie sme na hodine anglického jazyka využili trochu netradične. Učebňu sme vymenili za krásny školský dvor a v tieni stromov sme sa venovali edukačným hrám. Je to skvelá metóda na precvičenie učiva, rozvoj komunikačných schopností a myslenia.
Deň matiek v 3.B
Milá mamička,
nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky Ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas!
Deň matiek v 3.A
Básničkou a kytičkou potešili svoje drahé mamky žiaci 3.A triedy.
Deň matiek v 3.C
Milé mamičky, dovoľte mi, aby som Vám k Vášmu milému sviatku zaželala najmä pevné zdravie, veľa lásky a radosti z Vašich detí a rovnako dostatok síl na Vaše dôležité a nezištné poslanie, ktoré tu máte.
Anglický jazyk kreatívne
Gramatika je neoddeliteľnou súčasťou výučby anglického jazyka. Žiaci ôsmeho ročníka si neobľúbené gramatické časy zopakovali a upevnili formou projektu. Rozdelení na dve skupiny vytvorili fiktívny zaľúbený pár a vymysleli ich „príbeh lásky“.
Máj
„Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.“ Melódia tejto ľudovej piesne sa dnes 3.mája niesla pod oknami našej Pugačevky a potešila srdcia všetkých okoloidúcich. Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie a symbolom tohto obdobia je strom „máj“, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá.
Rozprávkové hláskovanie s včeličkou BEE
Hláskovanie slov v angličtine je veľmi obľúbenou súťažnou disciplínou v anglicky hovoriacich krajinách, a to nielen na základných, ale i na stredných a vysokých školách. Súťaž v hláskovaní anglických slov prostredníctvom písmen anglickej abecedy, ktorá je pre žiakov veľmi obľúbená prebieha
Logo pre Team Slovakia
Do tejto súťaže sa zapojilo 1154 žiakov a študentov ZŠ, SŠ a VŠ. Cieľom bolo navrhnúť logo pre tím našich elitných športovcov. Súťažné logá hodnotila porota, ktorá pozostávala zo zástupcov MŠVVaŠ a slovenskí športovci.
Krajské kolo geografickej olympiády
Aj v tomto školskom roku majú naši Pugačevkári vynikajúce úspechy v geografickej olympiáde (kategória F). Krajského kola sa zúčastnilo 34 žiakov. Našimi úspešnými riešiteľmi sú žiaci Bruno Orinín (5. miesto) a Barbora Baníková (6.miesto).
Úspešný aj 42. ročník súťaže Pytagoriáda
V dňoch 13. a 14.4.2021 sa úspešní riešitelia 3. – 8. ročníka školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola tejto matematickej súťaže, kde aj tentokrát úspešne reprezentovali našu školu. V tomto školskom roku súťaž prebiehala
Biologická olympiáda
Záujem o prírodu a jej ochranu privádza žiakov k hlbšiemu poznávaniu pestrosti slovenskej flóry a fauny. Naučiť sa viac o živočíchoch, rastlinách a vzťahoch medzi nimi, vedieť poznať chránené a ohrozené druhy je cieľom biologickej olympiády kategória E „Poznaj a chráň.“
Ďalší úspech v okresnom kole Matematickej olympiády
Poslaním Matematickej olympiády je okrem iného vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti.
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Fyzikálna olympiáda je určená pre žiakov, ktorých fyzika zaujíma a baví a sú ochotní urobiť aj niečo navyše, ako len precvičovať školské učivo a mechanicky riešiť úlohy. V tomto školskom roku sa konalo okresné kolo Fyzikálnej olympiády dňa 17.3.2021.
ZŠ Pugačevova prevalcovala KK Dejepisnej olympiády
Krajské kolo Dejepisnej olympiády už pozná svojich víťazov. V kategórii E (7. ročník) stojí na zlatom stupienku žiak našej školy - Štefan Kasarda. Vo veľkej konkurencii získal zaslúžené prvenstvo a my sa nesmierne tešíme z tejto reprezentácie školy.
Dominik úspešný aj na KK Matematickej olympiády
Krajské kolo Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku uskutočnilo 16.3.2021 dištančnou formou. Matematická olympiáda ako aj ďalšie matematické súťaže majú
Biblická olympiáda a vedomostná súťaž "Čo vieš o hviezdach"
Aj touto cestou chcem prejaviť veľkú vďaku a pochvalu našim Pugačevkárom, ktorí sa zúčastnili Biblickej olympiády a vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach".
Výborné výsledky na Chemickej olympiáde
Aj počas dištančného štúdia sa dá urobiť viac. Dokázali to naše deviatačky, ktoré sa popri náročnej príprave na prijímacie skúšky na stredné školy rozhodli absolvovať v tomto školskom roku Chemickú olympiádu.
Žiaci zo ZŠ Pugačevova opäť triumfovali na Dejepisnej olympiáde
V tomto školskom roku sme na Dejepisnú olympiádu vyslali výpravu žiakov v tomto zložení:
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Malí cestovatelia pracovali s aplikáciou Chatterpix
Práca na eTwinningových projektoch je zameraná aj na prácu s IKT.
V ďalšej etape nášho projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť s využitím aplikácie Chatterpix obrázkovo- zvukový slovník.
2 online stretnutie
Naši Malí cestovatelia sa opäť spojili online so svojimi kamarátmi z Turecka, Španielska, Slovinska, Poľska a Francúzska. Takmer dvojhodinové stretnutie bolo plné aktivít, kvízov, online cvičení zameraných na posluch.
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové.
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav. Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
V kráľovstve peňazí
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah