HISTÓRIA - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

HISTÓRIA ŠKOLYZriadenie Základnej školy na Pugačevovej ulici sa v Okresnom štátnom archíve v Humennom datuje od roku 1960. Základná škola na Pugačevovej ulici prvýkrát privítala svojich žiakov 1. septembra 1961. Bolo ich 839, učili sa v dvadsiatich troch triedach. Venovalo sa im tridsaťtri pedagogických pracovníkov. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal v dvojzmennej prevádzke. Prvým riaditeľom školy bol Michal Babjak a jeho zástupcom Michal Duškievič. Školská jedáleň začala svoju prevádzku od januára 1962.
Naša škola prešla počas svojej existencie mnohými zmenami. V školskom roku 1983-1984 sa zo spoločných priestorov odsťahovalo gymnázium, v budove školy sa upravili a zriadili učebne a kabinety a začalo sa vyučovanie v jednozmennej prevádzke. V školskom roku 1989-1990 bola vykonaná generálna rekonštrukcia športového areálu (vyasfaltovanie futbalového ihriska a vybudovanie novej bežeckej dráhy a doskočísk).
Na škole prebiehala aj mimoškolská činnosť. Žiaci úspešne pracovali vo výtvarných, športových, tanečných, branných, zdravotníckych, literárnych, prírodopisných krúžkoch i speváckych a dramatických súboroch. Veľmi dobré výsledky žiaci školy dosiahli aj na olympiádach z jednotlivých predmetov. Každoročne sa organizujú lyžiarske zájazdy, plavecké výcviky či zaujímavé výlety a exkurzie. Od roku 1999 sa úspešne rozvíjajú vzťahy s družobnou školou v Poľsku v Grabovnici.
Od prvého apríla 2002 funguje naša škola ako samostatný právny subjekt. Popularitu školy zvyšuje jej zameranie na vyučovanie cudzích jazykov, prírodu, zdravý životný štýl a región.
V školskom roku 2013/14 škola získala titul Škola priateľská k deťom. V rokoch 2012-2014 a 2014-2016 sme získali medzinárodný titul Zelená škola.
V školskom roku 2023/2024 navštevuje školu 550 žiakov, ktorým sa venuje 45 pedagogických pracovníkov. Od šk. r. 2019/2020 je v budove školy zriadená kancelária pre špeciálneho pedagóga. Na poste riaditeľa školy sa doteraz vystriedali: Michal Babjak (1961-1970), Igor Čopey (1971-1975), Mária Lenčešová (1975-1988), Ivan Sivák (1988-1991), František Knežo (1991-1999), Pavol Bernický (1999-2012), PaedDr. Pavlina Kurucová (2012-2022), od roku 2022 je riaditeľom školy Mgr. Peter Vachula.


ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah