zapis - ZŠ Pugačevova

Prejsť na obsah

Zápis dieťa je možný od 1. - 30.4.2019.
Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa.

Dieťa môžete zapísať aj ONLINE. Klikite tu.

 • Angličtina od 1. ročníka
 • Využívanie najmodernejšíchmetód výučby
 • Špičkové vybavenie školy
 • Bezpečné prostredie na voľnočasové aktivity
 • Bezproblémové parkovanie

Milí rodičia!
Vieme, že pre svoje dieťa chcete zvoliť takú školu, v ktorej sa bude nielen rozvíjať, ale tiež sa v nej bude cítiť príjemne a bezpečne.

Čo ponúkame Vašim deťom?
  • bezpečnú polohu školy v krásnom prostredí, v blízkosti autobus. zastávky, blízkosť centra,
  • využívanie moderných  a alternatívnych metód výučby napr. rovesnícke učenie, clil,
  • projekty a exkurzie (účasť v medzinárodnom programe eTwinnig už od 1.ročníka),
  • snažíme sa individuálne rozvíjať talent všetkých detí v literárnej, hudobnej i športovej oblasti a ich účasť v rôznych vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach,
  • pestrú ponuku mimoškolských aktivít a záujmových krúžkov,
  • vyučovanie angličtiny už od 1. ročníka kvalifikovanými učiteľmi,
  • školu v prírode pre žiakov 4. ročníkov,
  • blízkosť Základnej umeleckej školy,
  • kvalitný program v ŠKD  (6,30–7,30 – ranné schádzanie, popoludní do 16,30 h.),
  • špičkové vybavenie školy IKT technikou, každá trieda vybavená interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom s plátnom,
  • široká možnosť prezentovať sa na verejnosti (vystúpenia v rámci mesta),
  • kvalitné stravovanie v školskej jedálni, s možnosťou prihlásenia a odhlásenia stravy pomocou internetu,
  • žiaci 3. ročníka absolvujú plavecký  kurz,
  • lyžiarsky kurz - podľa záujmu rodičov (bezplatne zapožičiavame lyžiarsku výstroj),
  • podporujeme všeobecný rozvoj našich žiakov - organizujeme exkurzie, výlety, návštevy kultúrnych podujatí, besedy, a rôzne  školské akcie (nocovačku v škole , Deň rodiny a školy, Jarný tábor...),
  • individuálny prístup vďaka malému počtu žiakov v triedach,
  • bezproblémové parkovanie,
  • každý žiak má k dispozícii uzamykateľnú skrinku v šatni.


Vaše údaje zadáte do online formulára a odošlete.Zápis môžete zrealizovať aj takto:

 1. Tlačivo o
  tvorte a
  pomocou ikony vpravo hore uložte na plochu.

 2. Otvorte uložené tlačivo v programe podporujucom PDF (Acrobat Reader a pod.)
 3. Zadajte vaše údaje.
 4. Tlačivo vytlačte a podpíšte.
 5. Tlačivo doneste v deň zápisu (alebo v termíne 1.-30.4.2019) na sekretariát školy.

Vaše otázky k zápisu žiakov na školu môžete zaslať aj prostredníctvom kontaktného formulára.

KONTAKTNÝ FORMULÁR - Správu odošlete vedeniu školy
Adresa
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah