ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PUGAČEVOVA, HUMENNÉAj ty túžiš po mnohých veciach, snívaš o osobnom rozvoji, túžiš po sebapoznaní a uznaní? Chceš mať možnosť objaviť svoje záľuby, túžiť po zápale a dobrodružstve, cestovaní a nových skúsenostiach? Chceš mať možnosť žiť v príjemnom a čistom prostredí, kde môžeš ovplyvňovať svoj život, dosiahnuť svoje plány a ciele? Mnohí to sľubujú, u nás
.
Svätý Mikuláš
Naši deviataci na Hre proti AIDS
1. december sa už tradične spája so Svetový dňom boja proti AIDS. AIDS je skratka pre veľmi vážne ochorenie, ktoré je za istých okolností prenosné z človeka na človek, a preto mu každoročne venujeme veľkú pozornosť. V tejto téme si naši deviataci aj zasúťažili v Hre proti AIDS. Pred týmto podujatím sa zúčastnili na odbornej prednáške a besede, kde získali potrebné informácie, ktoré následne využili v jednotlivých súťažiach. Pri hravých aktivitách aj vedomostných úlohách žiaci naplno ukázali súťaživého ducha.
Požehnanie adventného venca
Aj v tomto školskom roku sme sa na adventný čas pripravovali už celý november. Súčasťou vianočnej výzdoby sa stal adventný veniec, vianočný stromček a Betlehem – Dom chleba. Dňa 4.12.2023 nám prišiel požehnať adventný veniec pán kaplán Roman Haľko a Pugačevkári mohli na vianočnej burze nakúpiť svojim najbližším pekné darčeky. Ďakujeme všetkým za spoluprácu. Sú za nami ďalšie radostné chvíle.
Púpavienka vítala advent
V prvú adventnú nedeľu vystúpili deti z Púpavienky v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom so svojím vianočným pásmom. Koledy a vinše v podaní malých Pugačevkárov potešili oči aj uši prítomných divákov. Do Vianoc nám zostáva zapáliť ešte tri sviečky. Tú prvú, MIER, sme zapálili nielen na adventnom venci, ale nepochybne aj v našich srdciach. Tak nech stále horí a nikdy nezhasne!
Moje telo
Naši žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa zabávali a zároveň učili sústrediť svoju pozornosť na dve veci zároveň. Úlohou vybraného žiaka bolo prísť k druhému žiakovi, chytiť ho za rameno a povedať „to je môj nos“. Oslovený hráč musí reagovať presne naopak. Ukáže na nos a povie to je moje rameno. Tretiaci pracovali s kartičkami, kde boli zobrazené časti tela.
Návšteva z MŠ Mierová
Návšteva z MŠ Mierová
Dnes nás na hodine prvouky v II. A, navštívili budúci prváci z MŠ Mierová. Dozvedeli sa o práci hasičov, vyskúšali si, čo sa stane s horiacou sviečkou ak ju zakryjeme pohárom, zahrali si pexeso, pomocou číselného radu zložili obrázky a zacvičili si s malými hasičmi. Veríme, že sa im v našej škole páčilo.
Čo nás spája?
V mesiaci november sa pre žiakov druhých ročníkov realizovali skupinové aktivity, ktorých cieľom bolo rozvíjať schopnosť vzájomne sa počúvať. Pomocou zaujímavých otázok sa žiaci mohli o sebe niečo nové dozvedieť. Po každej otázke nasledovala diskusia, kde sme hľadali, čo nás spája a v čom sme jedineční.
Ako si poradiť s učením
V dňoch 14. a 21. 11. sa žiaci piateho ročníka zúčastnili besedy pod názvom "Ako si poradiť s učením". Cieľom besedy bolo naučiť žiakov nájsť vhodný spôsob učenia sa. Pani psychologička Mgr. Valentína Lučkaničová z Centra poradenstva a prevencie v Humennom vysvetlila žiakom KEDY,AKO,KDE A PREČO je dôležité učiť sa.
Aby sme sa v triede cítili lepšie
Dňa 22.11. sa žiaci 3.B triedy zúčastnili besedy pod názvom "Aby sme sa triede cítili lepšie", ktorú viedla pani psychologička Mgr. Jaroslava Mervová z Centra poradenstva a prevencie v Humennom. Cieľom besedy bolo posilnenie vzťahov a pozitívna klíma v triede.
Výstava pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám
Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám“. Je veľmi dôležité informovať o tejto problematike, a preto žiaci nášho školského parlamentu zorganizovali výstavu projektov na túto tému. Každá trieda druhého stupňa sa na výstave prezentuje vlastným projektom. Žiaci školy si môžu pozrieť naše práce i prečítať zaujímavé citáty na chodbe na 2. poschodí.
Svetový deň pozdravov
Pozdrav je láskavý postoj človeka k človeku. Úprimný a úsmevný pozdrav, milý pohľad k tomu určite potešia každého. Aj žiaci 2.A a 5.B sa v rámci predmetu geografia zoznamovali s pozdravmi v rôznych krajinách sveta. K pozdravu každej vybranej krajiny vytvorili vlajku štátu, z ktorých vznikol spoločný "fotorámček". V tejto spoločnej aktivite, naše deviatačky Laura a Sára, preukázali mladším spolužiakom svoje geografické vedomosti.
Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!
20. november 2023 sa na našej škole niesol v duchu podujatia „Bubnovačka“. Hlavnou myšlienkou bolo upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť potrebu včasnej prevencie v spoločnosti. Každému z nás totiž ide o to, aby sa detstvo bez násilia stalo pre každé dieťa samozrejmosťou, a nie len šťastnou náhodou. Deti sú totiž tým najvzácnejším darom a je na nás všetkých, aby sme vytvorili pre ne všade tam, kde sa zdržujú čo najbezpečnejšie prostredie.
Okrem spoločnej „Bubnovačky“, ktorá prebehla v priestoroch školy, si pripravili naši vyučujúci pre svojich žiakov rôzne zaujímavé a poučné aktivity.
Jeseň zdobí našu školu
Tento mesiac prebiehala na našej škole súťaž pod názvom „Jeseň zdobí našu školu“. Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov z prvého stupňa . Deti svojou kreativitou ukázali talent a neskutočnú fantáziu. Ich snaženie a krásne práce boli vyhodnotené a odmenené vecnými cenami.
Vystúpenie pre starkých
Žiaci 4.B triedy si v tomto jesennom období pripravili vystúpenie pre starých rodičov. Potešili ich spevom, tancom, recitáciou básní a hraním scénok. Všetkým divákom ďakujeme za bohatú účasť, potlesk a záverečné pohostenie.
Návšteva planetária 4.A triedy
Dňa 16.novembra sa žiaci 4.A triedy zúčastnili veľmi zaujímavej akcie – Návštevy planetária v našom meste. Dozvedeli sa v ňom veľa zaujímavostí o našej Slnečnej sústave, planétach a hviezdach vo vesmíre, čiernych dierach a podobne.
V závere prednášky absolvovali žiaci ešte jednu zaujímavú besedu s environmentálnou tematikou o svetelnom smogu na našej planéte a ochrane životného prostredia. Návšteva sa všetkým veľmi páčila a do školy sme sa vracali obohatení novými informáciami a zážitkami.
Návšteva stredoškolákov
V rámci Týždňa študentstva navštívili našu školu študenti z Gymnázia arm. generála L. Svobodu v Humennom. Čakalo na nich stretnutie s deviatakmi, budúcimi gymnazistami.
Stredoškoláci našim záujemcom o štúdium na gymnáziách predstavili svoju vzdelávaciu inštitúciu ako školu, ktorá ponúka vysoko profesionálnu formu stredoškolského štúdia a zároveň možnosť ako prostredníctvom rôznych zaujímavých podujatí na škole prežiť veselý stredoškolský život. Z pestrej ponuky štúdia nám prezentovali prírodovednú časť, kde naši žiaci prostredníctvom interaktívnych aktivít mohli nahliadnuť do chemickej i biologickej kuchyne.
Beseda o šikane a kyberšikane
Dňa 15.11.2023 navštívili triedy ôsmeho ročníka príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky v Humennom. Hlavnou témou bola šikana a kyberšikana. Šikanovanie a kyberšikanovanie patrí medzi najzávažnejšie sociálno-patologické javy, s ktorými sa v súčasnosti bohužiaľ stretáva veľmi veľa žiakov. Príslušníci PZ nám na konkrétnych príkladoch vysvetlili tieto dva pojmy. Aktívne sme sa do tejto besedy zapájali formou rôznych otázok. Bolo nám vysvetlené aj to, aké sú hlavné znaky šikany a kyberšikany, ako reagovať, keď sa staneme terčom, alebo ak sme jej svedkom. Vysvetlené nám bolo aj to, aké nebezpečné miesto môže byť internet.
Otvorené hodiny
Dnešný deň bol pre žiakov 1.C výnimočný, pretože vyučovania sa zúčastnili rodičia či starí rodičia. Pozreli si ako pracujú deti na hodine Slovenského jazyka a Prvouky. Zapojenie rodičov do života školy je pre nás dôležité, pretože poskytuje rodičom možnosť spoznať hlbšie filozofiu školy, spôsoby učenia a fungovania. Príležitosť pozorovať svoje dieťa na vyučovaní, priamo v triede snáď bola milá skúsenosť. Ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.
Naši tretí
Dňa 4.12.2023 sa 10 družstiev základných škôl humenského okresu zúčastnilo IX. ročníka futbalového turnaja z príležitosti Dňa otvorených dverí Obchodnej akadémie v Humennom.
Našu školu reprezentovali: O. Šnurik, A. Ďurian, M. Stravka, P. Mitrík, M. Hodor, T. C. John a J. Džurbala.
Družstvo našej školy získalo tretie miesto. Adam Ďurian získal titul najlepšieho hráča turnaja a najlepším brankárom bol Oliver Šnurik.
Výtvarné a literárne umenie vždy kráčalo ruka v ruke
Pre vydavateľstvo Slovart kreslili a maľovali Timea Ohorčáková, Hana Hrubovská a Anastasija Sokur. Témou bol tentokrát vysnívaný psík. Vydavateľstvo nás ocenilo skvelými knihami, ktoré zaiste nezapadnú prachom na poličke. Dievčatá si sľúbili, že si ich navzájom po prečítaní požičajú.
Skvelá práca!
Festival Spevy môjho rodu 2023
Dňa 4.12.2023 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom uskutočnila detská časť festivalu ľudových spevákov pod názvom „Spevy môjho rodu 2023 “. Zúčastnili sa ho najlepší speváci z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
Našu školu reprezentovali najúspešnejší speváci tohtoročnej okresnej speváckej súťaže: Ján Gojdič (3.A), Viktória Vasilenková (6.B) a Sára Mitalčáková (5.A), ktorí postúpili na krajské kolo z okresného kola.
Tím z Pugačevky bojoval v 1. kole Humenskej školskej stolnotenisovej ligy
Dňa 1.12.2023 sa 22 žiakov našej školy v zložení Viktor Felc (2.A), Damián Ajredini (4.B), Ondrej Hudák (4.B), František Kaduk (4.B), Matej Rovňák (4.B), Jakub Bednařík (5.A), Štefan Lelič (5.A), Daniel Poľačko (5.B), Júlia Polláková (5.B), Denis Max Roman (5.B), Ján Šalata (5.B), Kristián Derďak (6.B), Sára Felcová (6.B), Sofia Mitalčáková (6.B), Dominik Polák (6.B), Barbora Beňová (8.B), Leila Zoe Kabátová (8.B), Dominik Kremnícky (8.B), Noemi Ondovčáková (9.A), Eva Fedorová (9.A), Dominik Dolobáč (9.B) a Damián Ujvári (9.B) zúčastnilo v konkurencii 154 žiakov z humenských základných škôl 1. kola Humenskej školskej stolnotenisovej ligy.
Zimný viacboj všestrannosti
Eliška Petrovčinová z 3.B vybojovala pekné 3. miesto. Blahoželáme.
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 28. novembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Školského kola sa zúčastňujú žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí súťažia v dvoch kategóriách:
- kategória 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka)
- kategória 1B (žiaci 8. a 9. ročníka)
Olympiáda v anglickom jazyku sa skladá z písomnej časti (používanie jazyka – test slovnej zásoby a gramatiky, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením) a ústnej časti (roleplay a picture story). Cieľom písomnej časti je preveriť jazykovú kompetenciu na príslušnej úrovni a cieľom ústnej časti je preveriť schopnosť vyjadriť svoje myšlienky, názory a reagovať na podnety partnera komunikácie.
Úspešní slovenčinári
Po školskom kole predmetovej Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry nás jeho úspešná riešiteľka a víťazka Laura Mašlonková reprezentovala na kole okresnom.
V konkurencii žiakov humenských základných škôl obsadila pekné tretie miesto a len dva body ju delili od celkového víťazstva. Priebeh súťaže mal rovnaký formát ako kolo školské. Súťaž bola rozdelená do troch častí, ktoré pozostávali z vedomostného testu, transformácie vecného textu na inzerát a rečníckej časti, v rámci ktorej žiaci tvorili a prednášali referát na tému výhod a využitia slovenských liečebných kúpeľov. Laure sa najviac darilo v druhej časti, kde získala najviac bodov.
Pugačevkári úspešní na Školských majstrovstvách okresov Humenné a Medzilaborce v zrýchlenom šachu
Dňa 16.11.2023 sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy na okresných majstrovstvách ZŠ v šachu. V hracej miestnosti klubu Šachy REINTER, n. o. nás v kategórii žiakov a žiačok reprezentovali títo Pugačevkári: Maroš Barňák (8.A), Sebastián Ducár (4.B), Maroš Gajovský (4.B), Martin Hodor (9.C), Radovan Kováč (8.B), Kristián Mydlo (8.A), Marián Ocilka (8.A), Timka Sklenčárová (6.A), Aneta Smolková (8.A), Anastasia Sokur (8.A) a Ema Škovronská (6.A).
Fotografická súťaž AMFO 2023
Výsledky nášho úsilia vidíme obvykle až po čase. A tak sme sa aj my dočkali fantastického umiestnenia vo fotografickej súťaži AMFO 2023 , ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Do celoštátneho kola 51.ročníka postúpilo 232 autorov s 565 fotografiami. Víťazov vyhlásili v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Žiak Alex Koudelka súťažil s diptychom, v ktorom zvečnil prírodné štruktúry dreva a ľadu. Tieto nádherné zábery ho posunuli do najvyššieho celoslovenského kola, v ktorom sa stal jedným z vystavujúcich mladých autorov.
Pugačevkárka – úspešná autorka rozprávky
Čoskoro uplynie rok odkedy Centrum voľného času v Snine vyhlásilo súťaž o najkrajšiu rozprávku z Vlčích hôr. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti všetkých stredných škôl na celom Slovensku.
Inšpiráciou pre napísanie rozprávky mala byť nedotknutá príroda Polonín, v ktorej, tak ako v každej rozprávke, zvíťazí dobro nad zlom. Odborná porota v zložení: Miro Jaroš, Celeste Buckingham, Monika Zázrivcová, Kristína Suchánková a Ondrej Kandráč, vyberala z viac ako 250 rozprávok. Každá z nich mala určite svoje čaro, no porota vybrala 24 najkrajších.
Čitateľský maratón „Číta celá trieda“
K obľúbeným čitateľským podujatiam, ktoré už tradične prebiehajú na našej škole v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, patrí aj aktivita zameraná na techniku a rýchlosť čítania pod názvom čitateľský maratón „Číta celá trieda“.
Svoje čitateľské zručnosti si medzi sebou merajú všetci piataci. Tí si v rámci triednych kôl vybrali spomedzi seba šiestich najrýchlejších zástupcov, ktorí zabojovali o najlepšieho čitateľa i čitateľský kolektív v školskom kole. Super rýchle a sem-tam i trošku popletené jazýčky jednotlivcov „odsypávali“ slovíčka knihy Rozruch na Kavuličovej ulici. Na kolektívne čítanie nám naša školská knižnica ponúkla Andersenovu rozprávku Dievčatko so zápalkami.
Olympiáda zo slovenského jazyka
V tretí októbrový týždeň si svoje sily mohli zmerať všetci milovníci nášho materinského jazyka. Príležitosť im poskytla predmetová olympiáda zo slovenského jazyka, ktorá oslávila už svoje 16. narodeniny. Na podujatí sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí boli zaradení do kategórie C, teda žiaci ôsmych a deviatych ročníkov.
V tomto roku nás opäť čakali malé novinky. Všetky kolá súťaže už pripravoval organizátor NIVaM, t. j. Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Pre súťažiacich si pripravil balíček úloh, ktoré rozdelil do troch častí . Všetky však boli tematicky prepojené spoločnou motívom migrácie vtákov.
Vojna očami mladých
Koniec tvorivého školského roka sme ukončili vyhodnotením súťaže "Vojna očami mladých". Farbou a štetcom sme vyjadrili súcit a podporu všetkým tým, ktorých zasiahlo násilie a nespravodlivosť.
Školský šachový turnaj
Dňa 23.6.2023 naša škola v spolupráci so šachovým klubom Reinter zorganizovala školský šachový turnaj. Hralo sa „švajčiarskym systémom“ a zúčastnilo sa ho 24 žiakov školy.
Zvíťazil Martin Hodor (8.C). Na ďalších miestach sa umiestnili títo žiaci: 2. Radoslav Kováč (7.B), 3. Viktor Gajdoš (9.B)
Turnaj vo vybíjanej
V utorok 6.6.2023 sa na našej škole uskutočnil školský turnaj dievčat 6. ročníka vo vybíjanej. Turnaja sa zúčastnili tri družstvá, z každej triedy 6. ročníka jedno.
Zo struny na strunu 2023 - okresné kolo
Dňa 2.6.2023 sa v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom uskutočnil ďalší ročník okresného kola regionálnej súťaže detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín a detských ľudových hudieb pod názvom „Zo struny na strunu“.
Oceňovanie úspešných žiakov v CVČ v Humennom
Dňa 30.05.2023 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a cien za úspechy v olympiádach na okresnej úrovni, ktoré sa konali v tomto roku. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
Hliadka mladých zdravotníkov
Viete poskytnúť prvú pomoc? Ak ide o záchranu ľudského života, je dôležité rozhodnúť sa rýchlo a správne, pretože prvých päť minút rozhoduje... Dňa 19.5. 2023 sa naše družstvo „záchranárov“ v zložení
Biologická olympiáda – Poznaj a chráň
Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň“. V odbornosti zoológia úspešne reprezentovala našu školu žiačka Barbora Beňová zo 7.B, víťazka okresného kola. V silnej konkurencii sa umiestnila na piatom mieste.
Erasmus+
Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+.
Zrnko kávy
Projekt Zrnko kávy bol vypracovaný pre žiakov 5. ročníka. Uskutočniť ho môžeme vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Nielen naši Pugačevkári, ale aj rodičia sa majú na čo tešiť.
Spolu múdrejší 2
Aj z našej ZŠ Pugačevova sa vyučujúci spolu so svojimi žiakmi zapojili do projektu s podporou MŠVV a Š SR Spolu múdrejší 2. Doučujúci pomáhajú žiakom tráviť čas zmysluplne. Získať a upevniť vedomosti a zručnosti z mnohých vyučovacích predmetov.
Hodina deťom
Grantový program Hodina deťom od roku 1999 každoročne podporuje organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku. Počas pandémie sa situácia v mnohých rodinách výrazne zhoršila. Mimoriadne ťažké je to v rodinách s jedným rodičom.
Erasmus+
Školský rok 2020/2021 opäť našej škole priniesol jedinečnú možnosť stať sa aktívnou súčasťou programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá.
Žiaci sa stanú influencermi reálneho života. Vytvorením videoobsahu podporia nielen ich záujem o školské predmety, ale aj ich motiváciu, aby sa náš svet stal lepším miestom pre život.
Projekt eTwinning
Program partnerstvo škôl eTwinning sa začal v Európe realizovať v roku 2005. Vznik eTwinningu sa spája s cieľom združiť žiakov a učiteľov z celého európskeho kontinentu prostredníctvom vzájomnej spolupráce ...
Inovácia odborných učební a knižnice
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov ZŠ za účelom posilnenia ich kľúčových kompetencií s využitím prvkov inkluzívneho vzdelávania.
Podpora polytechnickej výchovy
Národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané ....
e-Testovanie
ZŠ Pugačevova patrí k prvým na Slovensku
Patríme k stovke vybraných ZŠ na Slovensku zapojených do výskumu v projekte E-test. Je jedinou ZŠ v Humennom, ktorá sa nebojí poznať pravdu o kvalite ...
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt s názvom “Aktivizujúce metódy vo výchove“ je zameraný na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie a myslenie súčasných detí ...
Recyklohry
Zbierame, triedime, chránime
Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Recyklohry. Tento recyklačný projekt usporadúva spoločnosť ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení, ktoré už doslúžili.
Slávici z lavice
Projekt s dlhoročnou tradíciou je zameraný na prezentáciu speváckych talentov zo základných škôl mesta Humenné.
Z Pugačevky na Baleáry
Naša Základná škola Pugačevova zlepšuje a skvalitňuje vyučovanie nie len formálne, ale hľadá cesty ako svojim žiakom vytvoriť podmienky pre rôzne druhy sociálneho vyučovania. Jednou z foriem je inovovaný program Erasmus +, zameraný na horizontálne priority: viesť žiakov k inklúzii a aktívnej participácii, zdokonaľovať sa v digitalizácii a udržiavať zdravé životné prostredie.
V tomto školskom roku v dňoch 19. 11. 2023 – 25. 11. 2023 prebehla vzdelávacia mobilita jednotlivcov v hlavnom meste Palma de Mallorca, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov a 2 pedagógovia. Mobilita umožnila žiakom stráviť čas učením sa s rovesníkmi na Malorke.
Piaty deň mobility na Malorke
Piaty a zároveň posledný deň na Malorke sme si veľmi užili. Opäť sa vrátilo slnečné a teplé počasie, ktoré ešte umocnilo zážitok z návštevy hradu Bellever, ktorý stojí na zalesnenom kopci v hlavnom meste Palma de Malorka. Je to jeden z mála hradov v Európe s kruhovým pôdorysom. V minulosti slúžil ako sídlo malorských panovníkov a neskôr ako väzenie. Deň nám však začal opäť v škole, kde sme sa oboznámili s tradičným, lokálnym jedlom, trošku si zašportovali, vyskúšali hodinu meditácie a zahrali si veľmi zaujímavú hru „Town of Palermo“, pri ktorej si všetci zdokonaľovali svoje znalosti v angličtine.
Štvrtý deň mobility na Malorke
Štvrtok sa niesol v duchu spájania formálneho a neformálneho vyučovania.
Po krátkom predstavení našej krajiny, mesta a školy žiakmi zo Slovenska sme sa zúčastnili vyučovacej hodiny v škole, kde sme rozoberali problematiku dotýkajúcu sa všetkých ľudí na svete – ochranu životného prostredia. Malorka je slávna aj tým, že tu žijú korytnačky a aký veľký význam majú pre ľudí nám veľmi pekne vysvetlila pani učiteľka z Malorky, ktorá zároveň poukázala na význam ochrany rôznych živočíchov a zachovanie hierarchie medzi živočíchmi. V danej tematike sme pokračovali neformálnym vyučovaním - návštevou akvária Palma Aquarium, ktoré je hodnotené ako jedno z najinteraktívnejších a najlepších akvárií v Európe.
Tretí deň mobility na Malorke
Tretí deň sa niesol v znamení umeleckej tvorby a ručných prác, keďže aj to vplýva na našu psychickú pohodu a mnoho ľudí si pri takomto tvorení vie oddýchnuť a odreagovať sa. Deň sa začal v škole na hodine, kde sa deti rozprávali ako vedia relaxovať a čo robia, aby odbúrali stres. Odpovedali na otázky, pýtali sa a následne dospeli k tomu, že aj doma či už rodičia, alebo starí rodičia relaxujú pri vyšívaní, pečení, zdobení, kreslení, maľovaní, pestovaní kvetov a tvorení z rôznych materiálov. Naším žiakom boli prostredníctvom prezentácie predstavené remeslá,
Druhý deň mobility na Malorke
Na druhý deň našej mobility sme sa veľmi tešili, pretože sme cestovali na severnú stranu ostrova, do starobylého, horského mestečka SOLLÉR, ktoré je obklopené najvyšším pohorím Malorky Serra de Tramuntana. Prezreli sme si námestie, kostol sv. Bartolomeja a pre nás najzaujímavejšou časťou bol pohľad na starú drevenú električku, ktorá ešte stále spája mesto s prístavom a jazdí už od roku 1913. Cestou do prístavu sme videli plné sady dozrievajúcich pomarančov, citrónov a olivovníkov. V závere prehliadky sa nám naskytol nezabudnuteľný výhľad z najvyššie položeného miesta s majákom.
Erasmus+ - Malorka 01
Prvý deň našej mobility začal účasťou na vyučovaní v partnerskej škole IES Madina Mayurqa. Žiaci strávili čas učením o histórii a najzaujímavejších informáciách o meste a ostrove spolu so svojimi španielskymi kamarátmi a získavali obraz o vzdelávaní v krajine s inou kultúrou a históriou. Svoje vedomosti zúročili súťažou v kvíze. Ďalšou aktivitou bola hra „Explorer hunt“, v ktorej žiaci boli rozdelení do skupín a spĺňali zadané úlohy v centre mesta.
Špeciálny zážitok sme mali z návštevy majestátnej Katedrály Panny Márie, ktorá je jednou z najkrajších gotických stavieb v celom Španielsku a jednou z najväčších svojho druhu na svete.
Erasmus+ - Z Pugačevky na Baleáry
Vzdelávacia mobilita pre osem žiakov a 2 pedagogičky v rámci programu Erasmus+ začína v hlavnom meste Malorky - Palma de Mallorca. Účasť na mobilite v dňoch 20.11.- 24.11.2023 umožní žiakom stráviť čas učením sa spolu s rovesníkmi na Malorke, rozšíriť svoje komunikačné zručnosti a umožní účastníkom zažiť rozmanitosť kultúry a histórie z prvej ruky.
Pre pedagógov projekt školskej mobility je príležitosťou posilniť medzikultúrne učenie a využívať nové metódy pre neformálne vzdelávanie, ktoré pomáhajú spájať a vytvárať európske partnerstvá a spoločné aktivity.
Erasmus+ Záverečný deň výmenného pobytu
V piatok 2. júna 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Humennom. Bol to deň plný zábavy a zároveň posledný deň nášho hosťovania žiakov zo španielskej, gréckej a chorvátskej školy. Náš projekt Creating videos to green up our world: Let become THINKfluencers! sa tak pomaly blíži ku koncu. Počas prvej vyučovacej hodiny slovenskí žiaci pozvali zahraničných kamarátov do svojich tried, aby im ukázali ako prebieha náš vyučovací proces.
Erasmus+ Tvorivý štvrtok
Deň detí bol pre nás veľmi zaujímavý. Ráno sme sa všetci stretli v anglickom jazykovom laboratóriu a v súťaži „Dissemination Challenge“ sme vyhodnotili sledovanosť videí, ktoré každá partnerská škola vytvorila počas trvania projektu. Víťazom súťaže sa stala španielska škola Colegio Balmes. Všetci španielskí žiaci a učitelia si za svoje víťazstvo vyslúžili medailu. Po krátkej prestávke sme sa zamerali na ďalšiu zaujímavú a dôležitú úlohu.
Erasmus+ Spoznávanie metropoly východu
Stredajšie aktivity sme zorganizovali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. American Center Košice pod vedením koordinátorky Martinky Jesenskej sa stalo miestom, kde sa všetci naši erasmáci zabavili, ale zároveň si overili vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali niekoľko kôl vedomostného kvízu a na záver sa potešili sladkej odmene. Otázky v kvíze, na ktorom spolupracovali aj dobrovoľníčky Barborka a Radka, sa zameriavali na informácie o všetkých 4 zapojených krajinách – Slovensku, Španielsku, Grécku a Chorvátsku.
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)
Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo.
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál.
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov.
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore.
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie.
Historická streda (Erasmus+)
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne.
Ekologický utorok (Erasmus+)
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme
Logo pre náš projekt „Násobilka a delilka.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Násobilka a delilka“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci 3.A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín prostredníctvom dotazníka hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo?
eTwinning - 2. videokonferencia tretiačikov
Realizácia nášho e-Twinningového projektu „Násobilka a delilka“ naberá na obrátkach. V piatok 20. októbra sme s našimi českými kamarátmi mali ďalšie online stretnutie. Videokonferencii predchádzali hravé aktivity zamerané na ľahšie zapamätanie si mien členov našich tímov. Cieľom nášho stretnutia bolo prostredníctvom kresieb a indícií uhádnuť mená členov jednotlivých skupín. Obidvom družstvám to išlo skvele! Uhádli sme všetkých členov českého družstva.
Ďalšia časť videokonferencie bola zameraná na prezentáciu svojich obľúbených čísel so zdôvodnením, prečo práve toto číslo je pre nich naj. Čísla, aj odpovede boli pre nás zaujímavé.
Tretiaci s novým projektom eTwinning – Násobilka a delilka
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Násobilka a delilka. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa s nimi stihli stretnúť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej nám panie učiteľky Irenka a Štěpánka predstavili projekt. Tentokrát nás projektom bude sprevádzať tajný detektív „Maškrtný jazýček,“ ktorý sa nám predstavil a zadal nám spoločnú úlohu nakresliť „selfíčka,“ napísať a prezradiť niečo o sebe.
Tretiaci získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
V minulých dňoch nás v škole zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt PIPI DLHÁ PANČUCHA, ktorý sme realizovali v minulom školskom roku, získal eTwinning National Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
Záverečné stretnutie s kamarátmi - 6. videokonferencia
29.6. sme uzavreli dobrodružstvá s Pippi posledným stretnutím s našimi českými kamarátmi. Navzájom sme si predstavili naše predstavy o ideálnej škole, ktorú sme dokonca nakreslili, a zostavili sme niekoľko pravidiel, ktoré by mala Pippi v škole dodržiavať. Taktiež sme hodnotili projekt a vyberali aktivitu, ktorá sa nám najviac páčila.
Čitateľská dielňa
Záverečnou aktivitou projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA bolo čítanie príbehu o „vylomeninách“ v našej kamarátky Pippiloty, ktorá išla do školy. K tejto kapitole sme mali čitateľskú dielňu v skupinách. Druháci riešili a neskôr prezentovali rôzne úlohy: vymýšľali pre Pippi a aj pre seba ďalšie mená, odporúčali Pippi ako by sa mala správať v škole. Tiež si pripravili otázky pre Pippi, keby prišla do našej školy a navrhovali školu budúcnosti. Bolo skvelé popustiť uzdu fantázie.
Za čo sú druháci vďační
Ďalšia aktivita eTwinningového čitateľského projektu „Slováci a Česi čítajú Pipi“ vyplynula prečítaním kapitoly o tom, že po dievčatko menom Pipi prišli policajti, ktorí ju chceli zobrať do detského domova. Policajti ju dlho naháňali, dokonca museli vyliezť aj na strechu. Pipi sa síce zabávala, ale policajtom to veľmi smiešne nebolo.
4. videokonferencia eTwinning
Druhácky projekt #eTwinning pokračoval stretnutím s kamarátmi z Rynoltíc na 4. videokonferencii. Jej cieľom bola prezentácia výrobkov, ktorým deti prakticky vdýchli nový život. Ukázalo sa, že naši druháčikovia využili svoju nápaditosť, fantáziu a z nájdených vecí
Pippi je hľadačka
Nové aktivity nášho projektu sme začali realizovať po prečítaní druhej kapitoly. V tejto kapitole naša kamarátka Pippi bola hľadačkou. „Hľadačka je osoba, ktorá hľadá veci..... Všade na svete sa váľa plno vecí, a preto treba, aby ich niekto hľadal. A práve to robia hľadači."
Projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov.
Druháci s novým projektom eTwinning
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával.
Výroba recyklovaného papiera
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú.


.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah