ŠkVP PRE ŠVVP - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

INOVOVANÝ ŠkVP PRE ŽIAKOV SO ŠVVP

Špecifické predmety pre žiakov so ŠVVP
Dodatky ku Školskému vzdelávaciemu programu pre žiakov so ŠVVP
Školský vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP
.
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah