ŠkVP PRE ŠVVP - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV SO ŠVVP


Špecifické predmety pre žiakov so ŠVVP
Dodatky ku Školskému vzdelávacíemu programu pre žiakov so ŠVVP
Školský vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah