2 % z dane - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

2 % Z DANE


Platné od 1.1.2018 !
Po stiahnutí tlačiva na pracovnú plochu, je možné vplniť ho aj elektronicky a následne vytlačiť.

           Vážení   rodičia, podporovatelia a priatelia   školy,

       ďakujeme Vám, že ste v minulom roku   darovali na účet Rodičovského   združenia pri Základnej škole   Pugačevova 7, 066 01 Humenné 2 % zo   zaplatenej dane. Rozhodli ste sa tak   priamo podporiť svoje deti a naše   spoločné aktivity, pre podporu   ktorých sa rozhodlo i Rodičovské   združenie pri našej škole.
       Preto Vás i tento rok chceme   povzbudiť a požiadať Vás o takýto   dar. Vaše 2 % zo zaplatenej dane   neznamenajú pre Vás žiadne ďalšie   výdavky navyše. Je to Vaše slobodné   rozhodnutie priamo podporiť   výchovno-vzdelávaciu činnosť na   našej škole a spolupodieľať sa na   skvalitnení podmienok, ktoré   vychovno-vzdelávací proces   ovplyvňujú.
       Pevne veríme, že tak ako po minulé   roky i tento rok nám zachováte   priazeň a podporíte nás. Za všetkých   Vám ďakujú naši žiaci!

Ako poukázať 2% z dane? Podrobné informácie nájdete na tejto adrese.

Vo vyhlásení o poukázaní   podielu zaplatenej dane
V   daňovom priznaní

  1. Ak Vám bolo vykonané   ročné zúčtovanie   preddavkov na daň z   príjmov zo zamestnania,   vyhlásenie o poukázaní   podielu zaplatenej dane   uskutočníte na osobitnom   tlačive, (môžete   stiahnuť z tejto   stránky) na základe   Potvrdenia o zaplatení   dane z príjmov, ktoré   Vám vystaví   zamestnávateľ.
  2. Ak podávate Daňové priznanie za rok 2016 (typ   A, alebo typ   B), môžete   darovanie 2% (3%)   uskutočniť v ňom.
  3. V daňovom priznaní pre   fyzické osoby sú už   uvedené kolónky na   poukázanie 2% z dane v   prospech 1 prijímateľa.
  4. Údaje o prijímateľovi   potrebné na vyplnenie   daňového priznania sú   uvedené v tlačive   Vyhlásenie o poukázaní   sumy do výšky 2% (3%)   zaplatenej danej z   príjmov fyzickej osoby   na tejto stránke. Okrem   daňového priznania už   nepodávate na poukázanie   2% (3%) z dane žiadne   iné tlačivo, čiže ani   samotné tlačivo   Vyhlásenie o poukázaní   podielu zaplatenej dane.
  5. Suma 2% (3%) dane z príjmov   fyzickej osoby – to je   maximálna suma, ktorú   nám môžete poukázať, musí však byť   splnená podmienka   minimálne 3 EURA pre   prijímateľa.
  6. Riadne vyplnené Daňové   priznanie s prílohami   alebo Vyhlásenie   s prílohami zašlite   alebo doručte v lehote   na podanie na Váš   daňový úrad   (podľa Vášho bydliska),   Daňové priznanie do   31.3.2017, Vyhlásenie do   30.4.2017. Môžete však vyplnené tlačivo   doručiť k nám do školy a   my sa postaráme o zvyšok   tak, aby ste nemuseli   osobne navštíviť daňový   úrad.
  7. Správca dane je povinný   po splnení podmienok   podľa § 50 ods. 6 ZDP   previesť podiely   zaplatenej dane na náš   účet do troch mesiacov   po lehote na podanie   vyhlásenia. ak sú   splnené všetky   podmienky.

ĎAKUJEME   VÁM!


Návrat na obsah