TESTOVANIE 5,9 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
TESTOVANIE 5, TESTOVANIE 9

TESTOVANIE 5


Testovanie 5 bolo v školskom roku 2022/2023 zrušené.

TESTOVANIE 9

Základné informácie o Testovani 9 sa dozviete na odkaze

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) realizuje v školskom roku 2022/2023 celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školsky zákon). Podľa § 155 odseku 8 školského zákona sa testovanie uskutočňuje aj v

a) gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného vzdelávacieho programu, a
b) stredných školách s päťročným vzdelávacím programom, v ktorých sa ho zúčastňujú žiaci 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu prijatí na vzdelávanie v strednej kole z ôsmeho ročníka základnej školy.
Riadny termín testovania sa uskutočni:

  • 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovensky jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 23. marca 2023 (štvrtok) z predmetov slovensky jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinský jazyk a literatúra na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Nehradný termín testovania sa uskutočni:

  • 4. a 5. apríla 2023 (utorok, streda). Zúčastnia sa na ňom len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutočni v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja v spolupráci s NIVaM.
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah