TESTOVANIE 5,9 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
TESTOVANIE 5, TESTOVANIE 9

TESTOVANIE 5

TESTOVANIE 9


Vážení rodičia,
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) bude v školskom roku 2021/2022 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.
  
Testovanie T9 - 2022 sa uskutoční v papierovej forme.
Hlavné testovanie sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda). Externého testovania žiakov základnej školy sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami; žiaci podľa § 97 ods. 5 školského zákona sa externého testovania môžu zúčastniť (Žiakom podľa § 97 ods. 5 školského zákona je žiak s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím). Žiaci budú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.
Náhradné testovanie sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok). Zúčastnia sa ho len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách v školách, ktoré určí príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v spolupráci s NÚCEM.

Informácie o testovaní nájdete aj na tomto odkaze:
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah