TESTOVANIE 5,9 - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

TESTOVANIE 5, TESTOVANIE 9


TESTOVANIE 9

Základné informácie o Testovani 9 sa dozviete na odkaze
Aký je cieľ Testovania 9?
 • Porovnávať  výkony žiakov v testoch - ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže      pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
Aké sú očakávané hodnoty testu?   
 • NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):
 • očakávaná priemerná úspešnosť je 50 - 60 %.
 • vyžaduje sa vysoká rozlišovacia sila položiek,
 • spoľahlivosť (reliabilita) testu, t. j. presnosť merania - aspoň 0,80.
Aký druh testu sa používa?   
 • NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):
 • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti,
 • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia,
 • najdôležitejšie je poradie žiakov,
 • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr.      na výstupe zo ZŠ, externá maturita),
 • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.).
  
 Termíny testovania:

Riadny termín Testovania 9 sa uskutočni:
 • 20. marca 2024 z predmetov matematika, slovensky jazyk a literatúra.
 
Náhradný termín Testovania 9 sa uskutočni:
 • 4. apríla 2024 - zúčastnia sa na ňom len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutočni v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja v spolupráci s NIVaM.

V prípade zmien v spôsobe a termínoch Testovania 9 Vás budeme včas informovať.


TESTOVANIE 5


Testovanie 5 bolo v školskom roku 2022/2023 zrušené.

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah