VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Pugačevova   1381/7, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Adresa:
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Pugačevova 1381/7,
06601 Humenné

IČO:
37874098
E-mail:
skola@zspugacevhe.sk

Telefón:
057/ 788 74 41 (riaditeľka školy)
057/ 775 31 83 (sekretariát školy)

WWW:
www.zspugacevhe.sk


_____________

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky

Názov výzvy: RÔZNE POTRAVINÁRSKE VÝROBKY


Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejné obstarávanie
Výzva  na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v  zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah