AKTIVITY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
AKTIVITY

AKTIVITY 1   AKTIVITY 2
Máj
„Máj, máj, máj, zelený pod oblôčkom sadený.“ Melódia tejto ľudovej piesne sa dnes 3.mája niesla pod oknami našej Pugačevky a potešila srdcia všetkých okoloidúcich. Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky, energie a symbolom tohto obdobia je strom „máj“, ktorý predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá. Žiaci 2.C triedy si pripomenuli tradíciu stavania mája a oboznámili s ňou aj svojich mladších spolužiakov z 1.ročníka. Krásna a stužkami ozdobená breza sa hrdo týči do výšky pred našou školou a dúfame, že nám bude pripomínať lásky čas nielen tento mesiac,  ale ešte oveľa dlhšie.
Text: Mgr. Veronika Hrubovská, 4.5.2021
Foto: Mgr. Marianna Stočková
Anglický jazyk aktívne
Hodiny anglického jazyka sa na našej škole snažíme viesť zaujímavo a tak, aby sa žiaci zapájali do vyučovacieho procesu  čo najaktívnejšie.
Na dnešnej hodine sa tak piataci stali stavbármi a zo štvorčekov skladali vety. Upevnili si anglický  slovosled a pritom i popustili uzdu svojej fantázii. Výsledkom boli bláznivé, ale gramaticky správne vety. Napríklad o mimozemšťanovi, ktorý im robí domáce úlohy či o bábätku, ktoré hráva v noci na klavíri, ale aj mnoho iných.
Deti pracovali vo dvojiciach a navzájom si pomáhali.
Činnosťou si zopakovali aj tvorbu otázok. V skupinkách každý žiak predstavoval jedno slovo a úlohou bolo správne sa do otázky zoradiť. Ďalej deti rozmýšľali, koho posadia alebo k sebe priberú, aby z anglickej otázky vznikla kladná veta.
V závere hodiny deti  spoločne odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa ich každodenného života pomocou kartičiek. Každý žiak tak dostal priestor na sebavyjadrenie.
Striedanie činností a diferencovanie aktivít podnecuje žiakov k zvedavosti a väčšiemu záujmu o predmet. Pohyb navyše stimuluje  mozog k aktívnej činnosti.
Tento typ vyučovacích  hodín sa u žiakov pravidelne stretáva s úspechom a záujmom, preto budeme v takomto učení aj naďalej pokračovať.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 30.4.2021
Šťastie
Kľúčovým slovom dnešného ranného kruhu v 6.B bolo slovo ŠŤASTIE. Z vopred pripraveného materiálu, ktorý predstavovali náhodne vybraté odpadové materiály, farebný papier, stužky, obrúsky a iné, mali žiaci vytvoriť produkt symbolizujúci šťastie. Skupinová práca sa rozbehla na plné obrátky. Žiaci strihali, lepili, vymýšľali rôzne varianty produktu prinášajúceho alebo symbolizujúceho šťastie. A čo sme vytvorili? Svadobný stôl so ženíchom a nevestou, hudobnú skupinu hrajúcu svadobčanom do tanca, kanál šťastia, schody do neba a obraz na stenu.
Tak veľa šťastia všetkým! My sme si to naše dnes trošku zhmotnili.
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 29.4.2021
SME ÚŽASNÍ!
Dlhé odlúčenie od spolužiakov, vyňatie z kolektívu a domáca izolácia môže mať podľa odborníkov negatívny vplyv na sociálne väzby detí a na rozvoj ich individuálnych komunikačných zručností. Preto sa na našej škole snažíme zo všetkých síl negatívne dopady izolácie odstraňovať aj počas tzv. ranných kruhov.
V triede 6.B sme dnes realizovali aktivitu „SOM ÚŽASNÝ – SI ÚŽASNÝ!“. Žiaci pracujúc v skupinách vpisovali do obrysu svojej dlane pozitívne vlastnosti a zdôvodnenia svojej výnimočnosti. Ich úlohou bolo tiež „vložiť dar“ do dlane spolužiaka – napísať, čo považujú na nich za výnimočné, skvelé a čo ich na spolužiakovi oslovilo, potešilo, nadchlo.
Po počiatočných rozpakoch, kedy sa po triede ozývali povzdychy „to je ťažké“, „ja to neviem“, „ja sa hanbím“, sa práca rozbehla a výsledkom sú plagáty zaplnené dlaňami, ktoré sú posiate komplimentmi a pozitívnymi vlastnosťami vyjadrujúcimi výnimočnosť našich žiakov.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 28.4.2021
Späť v škole
V dnešný deň sa po dlhej dobe pre všetkých žiakov prenieslo vyučovanie z online priestoru do školských lavíc.
Ide o reštart prezenčného vyučovania v podobe adaptačného týždňa, kedy sa snažíme naspäť pospájať preťaté väzby medzi rovesníkmi, ktoré spôsobila domáca izolácia.
V triede 6.B sme počas ranného kruhu i hodiny dejepisu zrealizovali tímové aktivity, ktorých cieľom bolo obnoviť vzťahy medzi deťmi a zároveň hravou formou zopakovať učivo o starovekom Grécku a Ríme.
Počas aktivity bola žiakom pridelená historická udalosť alebo osobnosť a ich úlohou bolo prostredníctvom indícií a otázok tieto udalosti a osobnosti identifikovať.
 
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 26.4.2021
Každé vrece sa počíta
Vyzbrojení rukavicami, vrecami a dobrou náladou sa v stredu a v piatok vybrali naši ôsmaci a deviataci v rámci hodín techniky a telesnej výchovy skrášliť prostredie mesta. Neodradila ich ani drobná piatková nepriazeň počasia.
Svoje okolie môžeme pretvárať k lepšiemu malými krokmi. Každé vrece sa počíta a  každý kus odpadu zodvihnutý zo zeme a vhodený do koša je tým malým krokom. Toho odpadu bolo dosť.
Samotnej akcii predchádzala príprava v podobe diskusie so žiakmi. Mali si všímať svoje okolie a miesta, ktoré sú znečistené. Ich pozornému oku neuniklo množstvo smetí  v okolí Domova Mládeže (školský internát) a Kalvárie. Naša aktivita  tak smerovala do týchto lokalít. Vecí, ktoré na zemi nemali čo robiť, bolo neúrekom. Od fliaš, plechoviek a kartónov, cez rôzne káble, kusy oblečenia až po vianočné ozdoby. Žiaci boli naozaj vo väčšine prípadov usilovní a veľmi ochotní a miesta radi vyčistili.  S pocitom dobre vykonanej práce i smutne  skonštatovali, do kedy to takto čisto vydrží.
Buďme teda všímaví a zodpovední k svojmu okoliu. Tak, ako nikto nevyhadzuje odpadky vo svojej obývačke či kuchyni, nemal by to robiť ani na verejných priestranstvách. Veď už malé deti predsa vedia, že odpadky patria do koša. A ak  aj niekde smetný kôš chýba, prázdny obal hádam k tomu najbližšiemu donesieme...
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Eva Ontkocová, 24.4.2021
Foto: Ing. Jana Vajsová, Mgr. Viera Megelová
Deň Zeme v 1.B
 
Žiaci 1.B si s veľkou radosťou pripomenuli tento dôležitý sviatok. Ich tematické vzdelávanie prebiehalo spôsobom dištančného učenia. Ani táto situácia prvákov neobmedzovala a prežili krásny deň. Žiaci sa oboznámili s históriou a príčinou tohto sviatku. Pomocou metódy Brainstorming riešili problém ekológie a vyrábali koše na triedenie odpadu. Tento deň oslávili oblečení vo farbách Zeme a s čelenkami Zemeochrancov.
 
 
Text: Mgr. Petra Dolobáčová, 25.4.2021
Zasadili sme strom
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.
Denne dochádza k obrovským škodám aj kvôli rozsiahlemu výrubu stromov, ktoré môžeme pozorovať aj v našom blízkom okolí. O dôležitosti a význame stromov sme so žiakmi na hodinách viedli rozsiahlu diskusiu.
Pri tejto príležitosti žiaci 3.A včera vysadili v areáli našej školy okrasný strom – japonskú čerešňu. Jej ružové kvety budú spríjemňovať a skrášľovať naše prostredie. Dnes sme tému Dňa Zeme prepojili aj s hodinou anglického jazyka, na ktorej žiaci vytvárali projekty – ako oni sami môžu prispieť k ochrane našej planéty
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text: Mgr. Monika Gajdošová, 22.4.2021
Foto: Mgr. Monika Gajdošová, Mgr. Ján Andrejčík
Záleží nám na našej planéte – EKOMERAČ
Keďže pre nepriaznivé počasie sme nemohli prispieť ku Dňu Zeme praktickou aktivitou, vyskúšali sme aspoň ekologickú kalkulačku na výpočet vplyvu našich aktivít na planétu Zem.
Hodinu výtvarnej výchovy sme prepojili s environmentálnou výchovou,  anglickým jazykom a rozprávaním o našom postoji k planéte Zem.
Vašu ekologickú stopu si môžete zmerať tu:
Text: Mgr. Koudelková, 22.4.2021
22. apríl Deň Zeme
V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Žiaci III.B triedy pod vedením  triednej učiteľky vysadili pri školskej jedálni kvety, trvalky a malú tuju, čím prispeli k skrášleniu školského areálu. Následne sa zapojili do zberu odpadkov v areáli a okolí školy. Riešili zaujímavé úlohy, v rámci ktorých si zopakovali svoje vedomosti o našej planéte, o recyklovaní a triedení odpadu.
Text a foto Mgr. Babinová, 21.4.2021
Aké bude leto?
V rámci témy „Budúcnosť“ dostali siedmaci priestor vyjadriť svoje predstavy o tom, ako to bude podľa nich vyzerať v lete. Písali, čo by si želali, po čom túžia, respektíve čo sa bude diať.
Deti veľmi vnímavo a citlivo reagujú na to, čo sa okolo nich odohráva. Uvedomujú si, že mnohé činnosti, ktoré boli kedysi samozrejmosťou, sú momentálne nedosiahnuteľné. Z ich myšlienok je cítiť silnú túžbu po prítomnosti kamarátov či starých rodičov. Mnohí sa nebáli priznať, že im chýba i škola.
Jedinečnosť každého žiaka sa prejavila v názoroch, postojoch, ale i túžbach, no v niečom sa predsa len zhodli. Takmer každý si želal úplne všedné veci. Môžete sa o tom presvedčiť v krátkom videu.
Text a video: Mgr. Eva Ontkocová, 26.3.2021
Aké bude leto?
Žiaci 1.B sa učia doma
Na online vyučovaní sa mi páči, že vidím spolužiakov a pani učiteľku. Teším sa, že som sa naučil chatovať a môžeme si písať. Na hodinách aj cvičíme ako na telesnej výchove, počúvame pesničky a pripravujeme zdravé raňajkové recepty. Naučil som sa zapínať mikrofón, vypnúť kameru a odpojiť sa, keď je to potrebné. Môžeme sa s kamarátmi na konci vyučovania porozprávať.
Nepáči sa mi, že som stále doma a nemôžem ísť do školy. Chýbajú mi spolužiaci, pani učiteľka a pani vychovávateľka. Nemôžeme sa spolu hrať a chodiť von. Musíme byť doma a písať doma úlohy.
Text: Damián Ajredini, 16.3.2021
Foto: rodičia žiakov 1.B
Inovujeme aj v online vyučovaní
Na hodinách anglického jazyka sme si každoročne pri preberaní témy JEDLO pripravovali tradičné anglické raňajky v školskej kuchynke. Keďže sme ich tento krát nemohli pripraviť spoločne, realizovali sme zážitkové aktivity na online hodine. Žiaci si na vyučovaciu hodinu pripravili raňajky, ktoré v anglickom jazyku opísali. Pestré raňajky  pomohli rozšíriť ich komunikačné schopnosti a slovnú zásobu, a v aktivite  nebol zapojený len mozog  ale aj zmysly a pocity. Hodinu sme ukončili netradične - spoločnými raňajkami. Ďakujeme aj rodičom za pomoc pri príprave raňajok.
Text a foto: Mgr. Jana Koudelková a žiaci 6.ročníka
Pugačevkári úspešní v ďalšom projekte
„Učíme sa s radosťou vonku a spolu"
Predstavujeme Vám názov projektu, s ktorým sa naša Pugačevka zapojila do grantového programu Výnimočné doučko Nadácie ZSE. Projekt bol úspešný a hodnotiaca komisia rozhodla o jeho podpore sumou 1600 eur. Nesmierne sa všetci tešíme na zrealizovanie projektu, ktorý obohatí našich žiakov o vedomosti a zážitky.
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 11.3.2021
Prehliadka žiackych talentov
V mesiaci február sa na našej Pugačevke konal nultý ročník prehliadky talentov žiakov prvého stupňa. Niesol názov PUGITALENTÍK. Do tejto jedinečnej prehliadky sa zapojilo aj napriek veľmi nepriaznivej situácii viac ako dve desiatky malých talentov, ktorí predviedli svoje zručnosti a hlavne snahu ukázať, čo dokážu. Vďaka týmto žiakom a ich rodičom teraz môžeme obdivovať malých spevákov, muzikantov, tanečníkov, športovcov, výtvarníkov, recitátorov, a dokonca aj kúzelníkov. Pevne veríme, že v budúcom školskom roku – v 1. ročníku prehliadky Pugitalentík sa stretneme už aj za účasti publika a odmenou našim malým veľkým talentom bude spoločný neutíchajúci potlesk. Veď v každom dieťati je ukrytý talent, treba ho len objaviť a rozvíjať. A potom sa môžu diať veľké veci.
https://youtu.be/PI_vpyjBQ6k
Text: Mgr. Veronika Hrubovská, Mgr. Petra Dolobáčová, 25.2.2021
Prehliadka žiackych talentov
Deň materinského jazyka – 21. február
 
 
Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, aký vzácny a krehký poklad je náš materinský jazyk. Predstavte si, že naši skvelí a šikovní piataci sa so svojimi vyučujúcimi stretli online aj počas jarných prázdnin, aby o tomto dni zistili nejaké informácie. Prepojili sme slovenský jazyk s geografiou a regionálnou výchovou. Žiaci v úvode stretnutia sami zisťovali informácie v zaujímavom programe pomocou indícií a svoje získané vedomosti si mohli overiť vo veľmi obľúbenej hre Kahoot. V závere stretnutia písali odkazy rodičom, učiteľom, lekárom, policajtom a všetkým, na ktorých si v tejto náročnej dobe spomenuli. Výslednica aktivity vznikla krásna: Vážme si svoju jedinečnosť a spisovnú slovenčinu... Ďakujeme za realizáciu tejto dobrovoľnej aktivity všetkým zúčastneným žiakom.
 
 
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 23.2.2021
Milí naši sympatizanti!
Už viete, že naša škola je zapojená do projektu Recyklohry. Okrem úspechu našich žiakov v zbere starých mobilov sa môžeme pochváliť aj ziskom bonusových bodov v špeciálnych úlohách.
Tie sme získali splnením všetkých podmienok v úlohe Zbieram, zbieraš zbierame. Aj touto cestou sa chceme poďakovať našim recyklohráčkam – žiačkam 6.B triedy za vynaloženú námahu pri príprave a realizácii tejto úlohy s novinársko-propagačným charakterom. Zuzke Gajovskej za plagát, Anastázii Fedorovej, Barbore Baníkovej, Elle Čopanovej a Zoji Vasilkovej za reláciu „Ako na to Eko?“.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 22.2.2021
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
Starý Mobil Sem! Hodnotné ceny pre našich žiakov
Naša škola sa v rámci projektu Recyklohry zapojila do súťaže SMS – Starý Mobil Sem! Žiaci spolu odovzdali 600 starých, nepotrebných mobilných telefónov. Skvelú cenu – tablet, pre najlepších zberačov, získali: Barborka Boberová, Denis Max Roman, Henčeková Elizabeth a Koudelka Alex. Knižnej odmene sa potešili žiačky Hana Surničinová a Ema Kucerová. Veľmi pekne ďakujeme všetkým za účasť a za to, že naše životné prostredie odbremenili od množstva potenciálneho odpadu z mobilných telefónov.
Text a foto: Mgr. Monika Gajdošová, 20.2.2021
Zaujíma nás váš názor...
V mesiaci február 2021 mali rodičia našich žiakov možnosť podeliť sa o svoje názory a postrehy k dištančnému vzdelávaniu. V prílohe sa nachádza vyhodnotenie dotazníka spolu komentármi i štatistickými výsledkami celého prieskumu.
text: Mgr. Peter Vachula
Prekvapenie pod stromčekom
Pán minister školstva si pre žiakov pred Vianocami pripravil veľmi peknú výzvu – Vytvorenie vianočného pozdravu. Žiaci našej Pugačevky sa ochotne a s radosťou zapojili. Počas zimných prázdnin prišla do školy veľká škatuľa s poďakovaním. Keďže pokračujeme v dištančnom vzdelávaní, milé prekvapenie všetkých zapojených počká v škole. Určite sa majú na čo tešiť!
Text a foto: Vaša Pugačevka, 8.1.2021
Vianočná besiedka 1.B
Žiaci 1.B si pripravili svoju vianočnú besiedku. V prekrásnom prostredí učebne regionálnej výchovy sme si sviatočne prestreli stôl a mohli sme si zaň zasadnúť. Takto nejako sme začali. Po odznení úvodnej piesne Búvaj dieťa krásne nám rozprávači pripravili úvod- poučnými slovami o Vianociach minulosti. Postupne sa pridávali aj ostatní žiaci a predstavili spolužiakom jeden prastarý vianočný zvyk, či tradíciu. Azda najväčšiu radosť žiakom spravilo pohostenie a krojové oblečenie, ktoré mali na sebe. Aj 1.B praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku!
Pripravili: Mgr. Petra Dolobáčová, PaedDr. Magdaléna Blaščáková, 20.12.2020
Vianočná besiedka 1.B
Vianočný pozdrav
Pokojné prežitie vianočných sviatkov, nový rok naplnených zdravím, šťastím a láskou Vám prajú žiaci III.B triedy.
Text: Mgr. Beáta Babinová, 18.12.2020
Video: Mgr. Monika Trembuľáková
Vianočný pozdrav 3.B
Čítame pod perinou
Vlastný záver príbehov, písanie súkromných listov, ilustrácie či tvorba adventných kalendárov. S takýmito úlohami si poradili naši žiaci 5., 6. a 7. ročníka zo svojich príbytkov. Hrialo nás pri srdci, aké krásne listy písali napríklad piataci Dievčatku so zápalkami. Takmer všetci jej ponúkli miesto pri štedrovečernom stole a boli ochotní sa s ňou o všetko podeliť. Šiestaci vytvárali vlastné adventné kalendáre, v ktorých má každé okienko svoj vlastný príbeh. Siedmaci sa podelili o svoje vianočné zvyky a tradície. Vďaka poviedke Vianočné oblátky už budú vedieť na Štedrý deň porozprávať svojim blízkym postup výroby takýchto oblátok. Výsledné projekty sa stávajú súčasťou školskej knižnice a určite poslúžia mladším spolužiakom ako inšpirácia. A takéto krásne srdce nám vzniklo, ktorého súčasťou je každý jeden zapojený žiak.
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 17.12.2020
Technická olympiáda
Predmet Technika na základnej škole zahrňuje široké spektrum pracovných činnosti a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Získané vedomostí a zručností si môžu žiaci preveriť aj súťažne. Každoročne sa žiaci našej školy úspešne zapájajú do riešenia technickej olympiády, ktorá je určená žiakom 5.-9. ročníka základných škôl a 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.  Jej vyhlasovateľmi sú MŠVVaŠ SR v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.
Slovenská komisia Technickej olympiády a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, reagujúc na aktuálne platné protipandemické opatrenia a možnosti žiakov, určila formu okresného kola súťaže online. Súťažiaci absolvovali okresné kolo 11. ročníka TO dňa 26.11.2020 z domáceho prostredia, v presne stanovenom časovom rozhraní, formou elektronického testu.
Okresného kola TO sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V kategórii A si so zadanými úlohami poradili Matej Ragan (IX.A), Richard Čisľák (IX.B) a obsadili krásne druhé miesto v súťaži dvojíc. V kategórii B sa s úlohami  úspešne popasoval Adam Kislan (VII.A) a obsadil tretie miesto. Pri riešení úloh využili nielen teoretické vedomosti, praktické zručnosti ale aj dôslednosť a trpezlivosť pri realizácii zadanej praktickej úlohy, ktorú museli tento rok súťažiaci riešiť teoretickou formou.
Chlapcom srdečne blahoželáme.
Mgr. Monika Trembuľáková, 13.12.2020
42. ročník súťaže - Pytagoriáda
V dňoch 9. a 10.12.2020 sa žiaci 3. - 8. ročníka našej školy zapojili do školského kola 42. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Slovenská komisia Pytagoriády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujúc na aktuálne platné protipandemické opatrenia navrhla realizovať školské kolo Pytagoriády v školskom roku 2020/21 týmito formami súťaže:
· online na www.onlineolympiady.sk
· klasická papierová forma v škole
· kombinácia týchto dvoch foriem
Žiaci našej školy súťažili kombinovanou formou. Tí, ktorí sa vyučujú prezenčne, absolvovali školské kolo papierovou formou. Žiaci, u ktorých prebieha dištančná výučba, absolvovali súťaž online.
Žiaci riešili zadané úlohy veľmi zodpovedne. Vedeli, že v danej súťaži nie je dôležité len riešenie matematických úloh, ale aj rýchlosť riešenia. Na riešenie 15 úloh mali žiaci maximálny čas 60 minút. Úspešným riešiteľom je každý žiak, ktorý z 15 úloh vyrieši aspoň 10 úloh správne. Bonusové body získava žiak za ušetrený čas, a to za každé 4 ušetrené minúty 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhodujúci je počet bodov za úlohy.
Úspešní riešitelia sú uvedení v tabuľkách.  
Mgr. Trembuľáková Monika, 13.12.2020
Pozdrav z MŠ Osloboditeľov
Milí naši kamaráti Pugačevkári,
v dnešný deň sa nám naše srdiečka rozveselili, aj napriek tomu, že sa nemôžeme osobne stretnúť. Váš darček (krásne medovníkové srdiečka) nás nesmierne potešil. Aj my sa na vás tešíme, nosíme vás v našich škôlkarských srdiečkach a dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme pri spoločných akciách a projektoch (Koľko lásky sa zmestí do krabičky...).
Prajeme Vám krásne a šťastné vianočné sviatky.
kamaráti z 5. triedy MŠ Osloboditeľov
s pani učiteľkou Mgr. Janou Hudákovou
Krabičky plné lásky pre seniorov
Aj žiaci 3.A sa zapojili do krásnej aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Spoločne sme pripravili a zabalili 10 krabičiek, do ktorých deti zhotovili aj vianočné priania. Domov sme dnes odišli s dobrým pocitom a poznaním, že treba myslieť nielen na seba, ale aj na iných.
Text a foto Mgr. Monika Gajdošová, 4.12.2020
Krabičky plné lásky
Dnes sme odovzdali posledné krabičky plné lásky. Na fotografii vidíte len zlomok z nich. Chceme sa z celého srdca poďakovať všetkým žiakom a ich rodičom za podporu tejto zbierky. Nech sa vám vaša láskavosť v živote stokrát vráti.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 4.12.2020
Pasovanie prvákov na Pugačevke
Posledný novembrový týždeň bol pre našich prvákov nesmierne dôležitý. Pripravovali sa na Pasovanie. V úvode ceremoniálu naši najmladší predviedli šikovnosť, bystrosť a slušným správaním aj svoju pripravenosť. Sľúbili, že budú s radosťou do školy chodiť,
úlohy a školské povinnosti riadne si plniť,
písmenká napíšu pekne ceruzou a perom,
naklonia ich správnym smerom,
pravidlá slušného správania dodržia vždy radi
a s každým budú kamaráti.
Po slávnostnom sľube pani riaditeľka PaedDr. Kurucová veľkou ceruzou slávnostne pasovala každého prváka za žiaka základnej školy a pani zástupkyňa Mgr. Hurková prvákov dekorovala stuhou. Naši milí prváci, želáme Vám, aby sa splnili všetky Vaše priania a túžby, aby ste sa v našej Pugačevke cítili vždy dobre a okrem množstva vedomostí získali aj veľa kamarátov.
Text a foto: Mgr. Dolobáčová, Mgr. Procová, 3.12.2020
Pasovanie prvákov v 1.B
Dňa 25.11.2020 sa v našej triede odohrala významná udalosť. Naši šikovní prváci boli oficiálne pasovaní a prijatí za žiakov našej školy. Celý priebeh pasovania si pozrite vo videu.
Text: Mgr. Petra Dolobáčová, 8.12.2020
Pasovanie prvákov v 1.B
Adventný veniec
Našu školu aj tento rok zdobí adventný veniec. Na jeho príprave sa podieľala celá škola. Adventný veniec však pred školou nestojí sám. Dopĺňa ho kniha Advent – čas pokoja. Nachádzajú sa v nej básne a vianočné priania žiakov 5., 6. a 7. ročníka, ktorí sa zapojili do práce aj takto na diaľku. Najviac sa však tešia naši najmenší Pugačevkári, ktorých anjelikovia vytvárajú anjelské divadielko na vianočnom stromčeku pri vstupe do školy. Areál školy dopĺňa aj adventný kalendár s 24 predsavzatiami vo visiacich meštekoch. Nenechajme sa obrať v tomto náročnom období o pokoj. Pokojne si urobte k našej škole prechádzku a príďte sa na výslednú prácu pozrieť aj sami.
Viac fotografií si pozrite na našom Facebooku.
Vaša Pugačevka
Adventný veniec
Aj takto „bojujeme“ proti AIDS
Taký zvláštny je tento školský rok... Niektorí sa učia v škole, iní doma. A k zmenám, s ktorými sa musíme všetci vyrovnať patrí aj to, že mnohé zaujímavé aktivity ostanú asi nezrealizované. K nim patria mnohé, ktoré po minulé roky boli súčasťou celoslovenskej kampane Červené stužky. Boli to rôzne odborné prednášky, besedy a pre deviatakov podujatie s názvom Hrou proti AIDS. Áno, kampaň Červené stužky je o vážnej chorobe AIDS a zákernom víruse HIV, ktorý ju spôsobuje. Našťastie nežijeme v krajine, v ktorej by na AIDS zomieralo veľa ľudí (to sa deje najmä v Afrike, ale aj v moderných štátoch sveta). Predsa je veľmi dôležité zaujímať sa aj o túto tému. Aj dnes, 1. decembra, vo Svetový deň boja proti AIDS.
Zdravý pohlavný život a celkovo zdravý životný štýl môže byť zárukou toho, že tento problém budeme riešiť iba v myšlienkach na ľudí, ktorých z rôznych dôvodov naozaj trápi.
Aj keď neuskutočníme žiadne veľké podujatia, niektorí žiaci sa svojou prácou predsa zapojili do kampane Červené stužky. Dievčatá Nina Drančáková, Kiara Sikorská (obidve zo 7.A triedy), Klaudia Kužmová a Karolína Valčová (obidve z 8.A triedy) nakreslili pohľadnice do výtvarnej súťaže Logo pre Červené stužky. Žiaci Frederik Zemba (zo 7.A triedy), Nina Baníková (z 9.B triedy) a Nella Burdzová (z 9.A triedy) svojimi literárnymi dielkami prispeli do literárnej súťaže My a vírusy 21. storočia. Všetkým vymenovaným žiakom veľmi pekne ďakujem sa reprezentáciu našej školy.
text a foto: Mgr. Andrea Polanská
Pasovanie v 1.A
Dňa 27.11.2020 boli žiaci 1.A pasovaní za prvákov. Ráno všetko nasvedčovalo dôležitosti a slávnostnosti dňa: vyzdobená trieda, sviatočné oblečenie a naladenie, v očiach veľké očakávania.
V pripravenej triede žiaci nedočkavo čakali na začiatok slávnosti. Triedna učiteľka privítala prvákov a hostí – pani riaditeľku PaedDr. Kurucovú a zástupkyňu Mgr. Hurkovú a pasovanie sa začalo. Tréma opadla a prváci predviedli svoju šikovnosť, odvahu a pekné správanie. Sľúbili, že budú pekne písať, správne čítať a počítať, slušne sa správať a navzájom sa kamarátiť. Pani riaditeľka a pani zástupkyňa im poblahoželali a vyjadrili presvedčenie, že takým šikovným prvákom sa v škole určite bude dariť. Po náročnom výkone si všetci zaslúžili prípitok detským šampanským a malé pohostenie.
Milí prváci, prajem Vám veľa zdravia a úspechov v učení. Počúvajte tých, ktorí Vás majú najradšej: rodičov a starých rodičov. Ak budete počúvať aj pani učiteľku, mnoho sa naučíte. Veľa šťastia!
Text: Mgr. Renáta Procová, 27.11.2020
Adventný veniec
Namaľuj si rozprávku
Momentálne žijeme v neľahkej dobe, ktorá nás v mnohých smeroch obmedzuje. Avšak deti, malé nežné bytosti, dokážu byť šťastné, naplno využívať svoj nevyčerpateľný zdroj predstáv a popasovať sa s touto neľahkou situáciou.
Aj žiaci 4.C sa na krídlach fantázie preniesli do iných čias, aby stretli svojich obľúbených rozprávkových hrdinov a zažili s nimi aspoň v imaginárnom svete neopísateľné zážitky. Rozprávky ich vlákali do svojich tajov a štvrtáci si napokon rozprávkových kamarátov nakreslili. Zvládli to vynikajúco. Veď posúďte.
text a foto: Mgr. Andrea Macejová, 26.11.2020
Keď učenie (sa) prináša radosť
Tvorivosť a kreativitu žiakov je potrebné objavovať aj v predmete geografia. Po zvládnutí základných vedomostí, si žiaci dobrovoľne vybrali ľubovoľný svetadiel. Hľadali, spracovali aj kreatívne znázornili získané  informácie o svetadieloch. Vďaka aktivitám žiaci obdivujú krásy prírody, život obyvateľov a rozmanitosť zvierat.
Naši PUGAČEVKÁRI si zaslúžia veľkú pochvalu aj počas dištančného vzdelávania. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie aktivity našich geografov školy.
Autori: Pugačevkári 5.A
Spracovanie materiálu v programe Microsoft Sway: Mgr. K. Jakubčová, 23.11.2020
Nechať sa inšpirovať
Pri menách Mikuláš Klimčák, Ladislav Grosman, Dušan Kováč, Peter Breiner, Lýdia Eckhardt, Marián Čekovský určite zbystrí pozornosť každý Humenčan. Sú to známe a významné osobnosti, ktoré pochádzajú z nášho mesta, z Humenného. Títo humenskí rodáci sa úspešne etablovali v rôznych oblastiach života. Mikuláš Klimčák bol významný maliar a ikonopisec, Ladislav Grosman bol scenárista - držiteľ Oscara, Dušan Kováč je známy historik a spisovateľ, Lýdia Eckhardt je módnou návrhárkou, Peter Breiner je klavírny virtuóz, skladateľ, aranžér, dirigent a spisovateľ žijúci v New Yorku a Marián Čekovský je hudobník, spevák, skladateľ, komik a moderátor.
Tieto osobnosti sa naši usilovní žiaci snažili sprítomniť už počas jarných dní, no ich prácu prerušila prvá vlna „korony“. Hneď po nástupe do školy v jeseni v práci pokračovali a dlhé hodiny maľovali. Dávali veselú formu a tvar postavám. Prišlo však ďalšie obdobie dištančného vyučovania a tak sa s nimi museli na neurčito rozlúčiť.
My, učitelia, sme na ich zápal a snahu nezabudli ani počas tohto neľahkého obdobia. Aby ich práca nevyšla navnivoč, rozhodli sme sa dokončiť začatú prácu a ich diela sme zakomponovali do „múzea kartónových figurín“ s charakteristikou každej osoby a exponátmi, ktoré ich najviac vystihujú.
Ide o osobnosti z rozličných oblastí spoločenského života. Avšak všetky majú niečo spoločné - snahu pracovať na sebe. Je zrejmé, že plnohodnotne využili mladý vek na vzdelávanie a vstrebávanie poznatkov, hľadali v sebe talent, rozvíjali ho a boli v tom dôslední. Toto odhodlanie prinieslo svoje ovocie a dnes ich vnímame ako úspešných rodákov.
Nechajme sa nimi inšpirovať. Aj keď nebudeme verejnosti známi všetci, na mieste, ktoré nám určí život, úspešní a zodpovední byť môžeme. Získavať poznatky a zručnosti nie je ľahké v žiadnej dobe. Vždy si to vyžaduje veľa sebazaprenia, odriekania, motivácie, ale aj inšpirácie a chuti. Ak vydržíme, úspech sa skôr či neskôr dostaví.
Milí mladí priatelia, prichádza obdobie plné darov a želaní. Preto vám chceme aj my podarovať tieto osobnosti. Nechajte sa nimi inšpirovať. Želáme vám, aby ste vždy pociťovali túžbu po vzdelávaní, aby ste okúsili ten pocit, keď dosiahnete úspech, keď prekonáte samých seba.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková 22.11.2020
Spolupracoval: Mgr. Ján Andrejčík
Bubnovačka na Pugačevke
Na Slovensku pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej siedmy ročník bubnovačky. Podujatie, ktoré má 19. novembra 2020 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie.
Tento ročník je obzvlášť výnimočný, kvôli momentálnej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19.  Všetci sme sa stali obeťami. Obeťami Covid-19 a jeho následkov. Priniesol karantény, sociálnu izoláciu i ekonomické ohrozenie. Ale ukazuje nám, ako sa vieme zomknúť a pomáhať si. Ochrániť sa pred ním môžeme len spoločným úsilím, rovnako, ako pred každým násilím.
S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka.
Text a foto: Beáta Babinová, 20.11.2020
Mesiac november sme začali SVIATKOM VŠETKÝCH SVÄTÝCH.

Naši žiaci, vaše deti, tento sviatok venovali spomienkam. Zistili sme, že niektorí svätci nás všetkých sprevádzajú nielen v chráme, ale napríklad aj pri cestách - tunel Branisko a sv. Barbora. Ďalší známi svätci sú určite sv. Mikuláš, sv. Valentín, sv. Monika - patrónka matiek, sv. Jozef - patrón otcov a mnohí ďalší. A ako spomínali a ktorých svätcov ilustrovali naši Pugačevkári ? Nech sa páči, pozerajte.
( Kliknutím na obrázok sa vám otvorí kniha, ktorú si šípkami prelistujete. )
Text: Mgr. Katarína Jakubčová, 12.11.2020
Všetko o babke a dedkovi
Žiaci z triedy 1.B počas októbra usilovne tvorili a prezentovali projekt s názvom „Všetko o babke a dedkovi“. Tvorili sme ho ako prekvapenie pre starkých, ktorých malo potešiť výsledné video ich vlastného vnúčatka. Chceme sa pochváliť celej našej škole a tak si pozrite naše spoločné video. https://youtu.be/nQsZWXhcxbs
Text a video: Mgr. Petra Dolobáčová, 11.11.2020
Všetko o babke a dedkovi
Radosť z čítania
Aj tento školský rok sme sa s radosťou pripravovali na celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc, ktoré na našej Pugačevke malo prebiehať 26. októbra 2020. Presne v tento deň sme však prešli na dištančné vzdelávanie. My sme si však s týmto poradili a dokázali sme, že kniha má v našom živote dôležité miesto. Žiaci druhého stupňa si tak doma sadli k  svojim najobľúbenejším knihám, kreslili k nim krásne ilustrácie a podelili sa o to, čo ich na knihách zaujalo najviac. A aký mal byť cieľ knižničného podujatia tento školský rok? Vzbudiť u žiakov záujem o knihy, no najmä uvedomiť si, že aj z čítania vieme mať radosť. Veď predsa tento svet možno zachránia rozprávky a ľudskosť...
Text a foto: Mgr. Veronika Bobaľová, 29.1.2020
Ctíme Ťa jeseň života...
Milí starkí,
Dovoľte mi, aby som sa Vám na chvíľku prihovorila.
Minulý rok sme sa stretli pri príležitosti Vášho sviatku v našej triede a škole, kde si Vaše vnúčence pre Vás nachystali milý program. Sľúbili sme si, že tento rok si to zopakujeme. Lenže momentálna situácia nám to nedovoľuje. Aj napriek tomu na Vás nezabúdame a rozhodli sme sa Váš sviatok osláviť aj tento rok. Síce trocha inak, ale rovnako s láskou a úctou. Verím, že v týchto ťažkých časoch poteší Vaše srdcia.
Pohodlne sa usaďte a skúste sa opäť preniesť do našej triedy, kde Vám Vaše vnúčatá zarecitujú, pripravia voňavý levanduľový darček a prezentujú projekt pod názvom Staré dobré časy...
text: Mgr. Martina Fedorová, 28.1.2020
Ctíme ťa jeseň života
Ako na to EKO?
Aj v tomto školskom roku je Základná škola na Pugačevovej ulici v Humennom zapojená do projektu Recyklohry. Súťažná úloha, do ktorej sme sa zapojili, bola z novinárskej oblasti s názvom Zbieram, zbieraš, zbierame! Žiačky 6.B triedy pripravili televíznu reláciu s názvom Ako na to EKO? a vytvorili propagačný plagát k zbieraniu starých mobilov. Tiež zdokumentovali priebeh ich zbierania, do ktorého sa žiaci našej školy intenzívne zapojili.
Výsledky ich práce vám prinášame na priloženom linku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu mobilných telefónov a prispeli tak k zlepšeniu stavu životného prostredia  a tiež dievčatám – Elle Čopanovej, Barbore Baníkovej, Zoji Vasilkovej, Anastázii Fedorcovej a Zuzke Gajovskej za splnenie súťažnej úlohy v programe Recyklohry.
Text: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 24.10.2020
Ako na to EKO?
Červené jabĺčko v oblôčku mám...
Žiaci 1.B si dňa 21.10. pripomenuli Deň jablka dopoludňajším tematickým vyučovaním. Veselé a zážitkové učenie obohatilo hlavičky prvákov o nové vedomosti. Vieme už, odkiaľ pochádza vzácny strom jablone. Dokonca sme zistili, že poznáme až 7000 odrôd jabĺk, ktoré sú pre naše zdravie veľmi prospešné.
Na matematike sme usilovne počítali s jabĺčkami. Na hodine slovenského jazyka sme si o nich čítali a hrali sa s hláskami v slove jablko. Hlavným cieľom na hodine prvouky bolo naučiť sa o jednotlivých častiach jablka, počte semienok a o dôležitosti jablčnej šupky. Veľkou radosťou pre nás bola aj súťaž o najväčšie jablko, a veru, súťažili poriadne obry. V závere vyučovania sme si na jabĺčkach pochutnali a to bola sladučká bodka za týmto dokonalým dňom.
triedna učiteľka Mgr. Dolobáčová, asistentka uč. Mgr. Stočková, 21.10.2020
Oddychová zóna
Aj tento rok sme sa zapojili do skrášľovania nášho areálu v spolupráci s Komunitnou nadáciou mesta Humenné. Vďaka projektu sme si vytvorili krásnu a účelovú oddychovú zónu, kde si žiaci môžu vychutnať príjemné posedenie v našom areáli.
Text a foto: Petronela Čorná, 20.10.2020
Dnes učím ja
Hodina občianskej náuky bola v piatok v triede 6.C netradičná. Vymenili sme si totiž úlohy. Žiak Peter Mitrík sa dokonale zhostil roly učiteľa a v kooperácii s vyučujúcou dokázal zaujať svojich spolužiakov a priblížiť im preberané učivo. Všetci žiaci perfektne spolupracovali, čítali text, vypĺňali pracovný list, odpovedali na položené otázky, so záujmom vyjadrovali svoje názory a postrehy na preberanú tému. V závere hodiny sme to spoločne zhodnotili ako veľmi vydarenú zmenu v klasickej výuke a náš nový pán učiteľ, ale aj jeho žiaci si vyslúžili vzájomný potlesk.
Viete aká otázka zaznela zo strany žiakov na konci hodiny? ... „a môžem nabudúce skúsiť učiť ja?“ Aj toto ma ako pedagóga uisťuje v tom, že je správne poskytnúť deťom príležitosť na sebaprezentáciu a učiť ich vystupovať pred publikom.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 18.10.2020
Pugačevka opäť hovorila európskymi jazykmi
Ahoj!.. Hello!.. Hallo!.. Hola!.. Salut!.. Ciao!.. Zdravo!.. Hej!.. Czesc!.. Szia!.. Привет!..
Aj takéto pozdravy v európskych jazykoch si mohli naši žiaci vypočuť počas aktivít, ktoré sme pre nich pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravili. Naši prváci na hodinách angličtiny vystrihovali listy, na ktorých boli napísané pozdravy v rôznych jazykoch a obťahovali ich.
Žiaci 3. A, pod vedením svojej triednej učiteľky, mali za úlohu v rámci aktivity Poznávame Európu vytvoriť plagát o jednom zo štátov Európy. Na plagát použili obrázky, ktoré získali splnením vedomostnej a športovej úlohy. Dotvorili ho ďalšími informáciami nájdenými v atlasoch alebo na internete. Takýmto spôsobom sa dozvedeli niečo nové o Francúzsku, Veľkej Británii, Rusku a Taliansku, a keďže pracovali v skupinách, zlepšili si zároveň svoje schopnosti spolupracovať.
Mladší žiaci na druhom stupni na hodinách cudzích jazykov pracovali s flashkartami, z ktorých sa naučili zvukomalebné slová v rôznych jazykoch. Tí starší si obohatili svoje vedomosti o fakty o európskych jazykoch, ktoré získali nielen z rozhlasového vysielania, ale aj z prezentácií, pracovných listov, cvičení, tajničiek či kvízov. Tie si pre nich pripravili ich učitelia či spolužiaci. Nesmieme zabudnúť ani na rovesnícke vyučovanie – ôsmačky Janka Hudáková a Zuzka Onuferová učili v anglickom jazyku piatakov o Slnečnej sústave. Naši piataci sa naučili novú slovnú zásobu, vytvárali záložky do knihy a vypracovali pracovný list.
Na hodinách cudzieho jazyka sa diskutovalo aj o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré cudzie jazyky prinášajú.
Aj keď vždy bude pre nás určite tým najkrajším jazykom rodná slovenčina, nesmieme zabúdať na jednu starú múdrosť, ktorá hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Takže hor sa do učenia cudzích jazykov, pretože nikdy nie je neskoro začať...
Text a foto: vyučujúci cudzích jazykov, 29.9.2020
Pugačevkári opäť štedrí
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci veľmi ochotne a štedro zapojili do zbierky Biela pastelka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Členky žiackeho parlamentu (L. Jakubčová a K. Kužmová) vyzbierali spolu 132,46 €. Aj touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať žiakom, ich rodičom a všetkým, ktorí nezištne pomáhajú ľuďom odkázaných na pomoc iných.
Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, 28.9.2020
Medzinárodná delegácia na Pugačevke
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov našu školu navštívila medzinárodná delegácia, ktorú tvorili členovia vybraných krajín Európy. Pri dodržaní protiepidemiologických opatrení zavítali do   jednotlivých tried. Úlohou žiakov v triedach bolo zistiť, z ktorej časti Európy delegáti pochádzajú. Tí sa im predstavili v rodných jazykoch, a to v španielčine, taliančine, francúzštine, maďarčine, ruštine, nemčine a angličtine. Žiaci si zároveň preverili rôznu škálu vedomostí o danej krajine – počnúc geografiou cez kultúru či tradičnú kuchyňu. Úlohou aktivity bolo vyzdvihnúť význam a potrebu učenia sa cudzích  jazykov, poznať kultúrnu rozmanitosť, ale i vedieť sa prezentovať pred publikom.
Text a foto: Vyučujúci cudzích jazykov, 25.9.2020
Srdce Pugačevky
„Stretli ste niekedy anjela? Ja áno. Nemal krídla, bol to človek. A naučil ma, že žiadne iné cvičenie nie je na srdce tak dobré, ako sa zohnúť a niekomu pomôcť .“
V mesiaci september si pripomíname významné dni  - Svetový deň srdca a Deň vďačnosti.  Práve tieto dni sme prepojili s veľkolepou udalosťou na našej Pugačevke, s kolaudáciou stoličkového výťahu.  Tento výťah už využíva žiak Marko. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa naši žiaci priamo nemohli zúčastniť slávnostného otvorenia. Tak sme si navzájom naše srdcia prepojili v jednotlivých triedach. Kolaudácia sa začala krásnymi a vrúcnymi slovami pani riaditeľky školy. Naše pozvanie však prijal aj pán primátor mesta Humenné, Miloš Meričko, ktorý veľmi ocenil, že sa škola zapojila do projektu. Pre hostí si muzikanti pripravili nádhernú pieseň Anjeli lietajú nízko. Po nej boli hostia obdarovaní chutnými medovníkovými srdiečkami. Čo predchádzalo tejto slávnostnej kolaudácii? V rámci  výchovných predmetov sa žiaci v priebehu celého týždňa venovali téme srdca.  Ukázali sme veľkosť a šľachetnosť našich sŕdc, no snažili sme sa poukázať aj na zdravé srdce. Deviataci zažili veľmi poučnú besedu s primárkou, pani Máriou Vasilovou. Inšpiráciou sa nám taktiež stali citáty slávnych, ktoré si žiaci s vyučujúcimi farbou napísali aj na chodník pred vstupom do školy. Počas celého týždňa pred kolaudáciou boli všetci žiaci školy zapojení do aktivít, ktorých výsledkom bola galéria nášho srdca. Tá pozostávala z ,,výslednice“ všetkých prác. Hostí galériou sprevádzali dvaja moderátori, Aďko a Laura.  Výslednice prezentovali:  Kód zdravého života, Podaj ruku – získaš srdce, Srdcia vďačnosti, Zdravý životný štýl, Milujte svoje srdce. Pri prechádzke našou galériou boli aj vstupy do jednotlivých tried, kde žiaci aktívne a zaujímavo pracovali spolu so svojimi vyučujúcimi. Čo bolo cieľom týchto aktivít, ktoré sme prepojili s kolaudáciou stoličkového výťahu? Chceme a veríme, že naši žiaci si vo svojich srdciach budú vždy a všade so sebou niesť ochotu pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nech budú vďační za všetko, čo v živote dostali a dostanú, a nech sa o svoje srdce vždy s láskou starajú.  Ďakujeme všetkým prítomným za účasť! Všetci sme si odniesli najmä jednu krásnu myšlienku: ,,Kto z lásky dáva, dvakrát dáva ...“
Všetky fotografie nájdete na našom Facebooku. Video spracované HNTV nájdete vo videogalérii.

Text: Mgr. Katarína Jakubčová, Mgr. Veronika Bobaľová, 22.9.2020
Cesta peňazí
8. september je medzinárodným dňom finančnej gramotnosti. V tento deň  mali možnosť aj žiaci III.B triedy rozvíjať svoje vedomosti z finančnej gramotnosti v projektovom dni CESTA PEŇAZÍ. Svoje zručnosti, vedomosti a skúsenosti s peniazmi rozvíjali pomocou rôznych aktivít Žiaci sa dozvedeli aké platidlá používali ľudia v dávnej minulosti, keď ešte nepoznali peniaze. Na hodine slovenského jazyka sa zamysleli nad skutočnou hodnotou peňazí. Diskutovali o tom, čo si môžu a čo nemôžu ľudia kúpiť za peniaze.. Matematické zručnosti precvičovali počítaním bankoviek a mincí, nakupovaním. Svoju šikovnosť a postreh využili pri ukladaní peňazí, skladaní rozstrihanej 500 eurovej bankovky a riešením finančného úlohy. Na hodine výtvarnej výchovy si sami nakreslili ľubovoľnú bankovku a zahrali sa na rytcov mincí. Sme veľmi radi, že projektový deň žiakov obohatil o zážitky a vedomosti, ktoré využijú v bežnom živote.

Text a foto: Mgr. Beáta Babinová, 9.9.2020
MFG
Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti nielen na Slovensku, je negramotnosť finančná, ktorá je i jedným z dôležitých faktorov, ktoré významne prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do každodenného života ľudí.
Spolu so žiakmi 9.B triedy sme práve 8. septembra na hodine Matematická a finančná gramotnosť realizovali aktivity zamerané na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti našich žiakov. Žiaci navrhovali novú menu, nakupovali v obchode za presne stanovenú sumu, písali básne, dokončovali príbehy,....Pri zadaných úlohách žiaci museli  plánovať svoju činnosť, rozhodovať a zodpovedne hospodáriť so zvereným obnosom peňazí. So zadanými úlohami sa popasovali v skupinách a následne odprezentovali svoje riešenia ostatným žiakom.
Text a foto: Mgr. Trembuľáková Monika, 10.9.2020
Začiatok školského roka 2020/2021

Viac fotografií nájdete na našej facebookovej stránke.

Foto: Mgr. Erika Lukáčová, 2.9.2020

Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah