RADA ŠKOLY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

RADA ŠKOLY


RADA ŠKOLY

Mgr. Silvia Brzychcyová, predsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov

Mgr. Beáta Babinová, podpredsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov

Magdaléna Leňová, volený zástupca za nepedagogických zamestnancovMgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Františka Mudra, MBA, delegovaný zástupca zriaďovateľa

PhDr. Jana Vaľová, delegovaný zástupca zriaďovateľa

JUDr. Simona Čerevková, PhD., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Peter Pipák, MPH, volený zástupca rodičov žiakov školy

Mgr. Jana Kabátová, volený zástupca rodičov žiakov školy

PhDr. Jana Romanová, volený zástupca rodičov žiakov školy

Mgr. Jana Hudáková, volený zástupca rodičov žiakov školyŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah