Rada školy - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
O nás

RADA ŠKOLY
Mgr. Silvia Brzychcyová, predsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov

 
Mgr. Irena Topoľančinová, podpredsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov
 
Magdaléna Leňová, volený zástupca za nepedagogických zamestnancov


PhDr., Ing. Miloš Meričko, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Ondrej Mudry, delegovaný zástupca zriaďovateľa

MVDR. Ján Ferko, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ján Voloch, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Ing. Peter Pipák, MPH, volený zástupca rodičov žiakov školy

MUDr. Gabriela Čvirková, volený zástupca rodičov žiakov školy

Ing. Ľubomír Straka, volený zástupca rodičov žiakov školy

Mgr. Jana Kabátová, volený zástupca rodičov žiakov školy
Návrat na obsah