RADA ŠKOLY - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
RADA ŠKOLY
RADA ŠKOLY

Mgr. Silvia Brzychcyová, predsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov

Mgr. Beáta Babinová, podpredsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov

Magdaléna Leňová, volený zástupca za nepedagogických zamestnancov


Ing. Peter Pipák, MPH, volený zástupca rodičov žiakov školy

Mgr. Jana Kabátová, volený zástupca rodičov žiakov školy

PhDr. Jana Romanová, volený zástupca rodičov žiakov školy

Ing. Ľubomír Straka, volený zástupca rodičov žiakov školyMgr. et Mgr. Luciána Hoptová, PhD., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Františka Mudra, delegovaný zástupca zriaďovateľa

PhDr. Jana Vaľová, delegovaný zástupca zriaďovateľa

JUDr. Simona Čerevková, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah