Prejsť na obsah
O nás

RADA ŠKOLY
Mgr. Silvia Brzychcyová, predsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov

 
Mgr. Irena Topoľančinová, podpredsedníčka RŠ, volený zástupca za ped. zamestnancov
 
Magdaléna Leňová, volený zástupca za nepedagogických zamestnancov


Ing. Peter Pipák, MPH, volený zástupca rodičov žiakov školy

MUDr. Gabriela Čvirková, volený zástupca rodičov žiakov školy

Ing. Ľubomír Straka, volený zástupca rodičov žiakov školy

Mgr. Jana Kabátová, volený zástupca rodičov žiakov školy
PhDr. Ivan Hopta CSc., delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Ondrej Mudry, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Andrej Bača, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ing. Alena Židová, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné
Návrat na obsah