E-TWINNING - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

E-TWINNING

Erasmus +  4. deň mobility

Posledný deň sme venovali obhliadke jedného z najstarších a najväčších hlavných miest Európy – Prahy. Začali sme poznávaním historických skvostov na Staromestskom námestí, kde si žiaci vychutnávali fascinujúce divadlo Pražského orloja. Dobrodružná cesta pokračovala prechádzkou po Karlovom moste, na ktorom žiaci obdivovali sochársku výzdobu a krásy rieky Vltavy. Našu zaujímavú cestu sme obohatili výdatným obedom a dezertom na Dražeckom námestí a zábavou v parku. Naša škola má za sebou úspešne absolvovaný Erasmus+, ktorého súčasťou boli prvýkrát žiaci prvého stupňa.
 
Text a foto: Tím Erasmus +, 6.6.2024
Erasmus +  3. deň mobility

Dnešný deň sme začali návštevou najstaršej ZOO v Liberci – ČR. Žiaci obdivovali množstvo zvierat zo všetkých kontinentov.  Pokračovali sme hľadaním pokladu v areáli školy, kde bol ukrytý recept na „super čoko sušienky“. Podľa nájdeného receptu sa žiaci pustili do ich pečenia a potom si na nich pochutnali. Záver dňa patril spoločnej rozlúčke s našimi kamarátmi.
 
Text a foto: Tím Erasmus +, 4.6.2024
Erasmus + 2. deň mobility

Ráno boli žiaci privítaní vedením ZŠ Rynoltice a žiakmi. Celé dopoludnie sa venovali plneniu úloh z projektu e-Twinning. Žiakov sme rozdelili do skupín v zložení 3 českí žiaci a 1 slovenský žiak. Žiaci si vzájomne zlepšovali svoje zručnosti v oboch jazykoch. Vypracovali projekty o našich žiakoch – kreslili a písali o ich záujmoch, trávení voľného času. Taktiež hrali hry zamerané na upevnenie násobenia. Popoludnie sme venovali práci v keramickej dielni, kde si deti mohli vyrobiť z hliny vlastné hrnčeky. Záver dňa patril poznávaniu krásneho okolia Lužických hôr
 
Text a foto: Tím Erasmus +, 3.6.2024
Erasmus + 1. deň mobility
 
Prvý deň mobility sme celý strávili cestovaním. Dlhé čakanie na letisku mali žiaci spríjemnené dôkladnou prehliadkou letiska Košice. Let bol príjemný, po pristátí  sme pokračovali cestovaním do Liberca. Na autobusovej stanici nás privítal pán starosta s pani učiteľkou z Rynoltic. Žiakov sme odviezli do rodín, kde ich čakali noví kamaráti, s ktorými si užijú ďalšie dni plné dobrodružstiev.
 
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Zuzana Krasnay, 3.6.2024
Veľkonočná násobilková hra eTwinning
Detektív Maškrtný jazýček z projektu „Násobilka a delilka“ pre tretiakov  pripravil  veľkonočnú násobilkovú hru. Po rozdelení sa do družstiev  žiaci hľadali kartičky, ktoré boli rozmiestnené po školskom dvore, riešili príklady a výsledky zapisovali do tabuľky s prázdnou tajničkou. Hru  si užili, tajničku vylúštili a tak sa pozitívne naladili na sviatky jari.
Po prázdninách sa tešíme na ďalšiu misiu tajného agenta.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 27. 3. 2024
Foto: Mgr. Eva Polláková
Ďalšia matematická aktivita projektu eTwinning
Ďalšou aktivitou projektu „Násobilka a delilka“  bolo riešenie zloženej slovnej úlohy, v ktorej sme zisťovali, koľko kolegov mal detektív Maškrtný jazýček. Oveľa náročnejšou však bola úloha z geometrie, v ktorej sme na základe plánu stavali stavby a identifikovali budovu, v ktorej sa nachádza trezor s tajným receptom na Superčoko sušienky. Obdive úlohy sme vyriešili, a tým splnili aj druhú  misiu, a za odmenu sme získali druhú indíciu ako sa k tajnému receptu  na sušienky dostať.  Už teraz sa tešíme na ďalšiu misiu. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 10. 3. 2024
Foto, video: Mgr. Eva Polláková, Adriana Sivá DiS
Aktivity projektu eTwinning pokračujú
 
Aj v novom kalendárnom roku tretiaci pokračujú v realizácii projektu „Násobilka a delilka.“
Prvou tohtoročnou aktivitou bola online  medzinárodná súťaž „Násobilkový kráľ.“ Účastníkmi boli traja hráči z každej krajiny, ktorí postúpili z triedneho kola. Sily si zmerali v aplikácii Kahoot. A ako to dopadlo? Super! Násobilkovým kráľom sa stal náš Samko Kaššai. 2. miesto získal Damián Krajník a 3. miesto Mirko Vasiľko. Chlapcom blahoželáme!
Po úspešnej súťaži sa žiaci pustili do ďalšej aktivity, ktorú im zadal tajný agent Maškrtný jazýček. Tomu totiž počas výpravy známa skupina zlodejov ukradla plnú škatuľu sušienok aj s tajným receptom na ne. Našou úlohou bolo zistiť, ako sa volala skupina zlodejov a dešifrovať čo správny agent potrebuje k svojej práci. Tu sú naše odpovede.
Prvú misiu tretiaci splnili a za odmenu získali prvú indíciu ako sa k tajnému receptu na Superčoko sušienky dostať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu misiu.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 11.2.2024
Foto: video: Mgr. Eva Polláková, Mgr. Zlatica Krajníková
Vzájomné obdarovanie sa e-Twinningových kamarátov
 
K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria prekvapenia. A tak žiaci 3.A nelenili a v predvianočnom čase pre svojich e-Twinningových kamarátov z Rynoltíc pripravili super prekvapenie. Niektorí sa vzdali svojich hračiek, iní zasa vytvorili vianočné pozdravy a  pripojili aj sladké pochúťky. Darčeky poslali tradičnou poštou.
Pre virtuálnych kamarátov z projektu „NÁSOBILKA A DELILKA“ zároveň pripravili vianočný pozdrav a vianočné úlohy.
Tesne pred vianočnými prázdninami aj k nám do Humenného prišiel balíček z Rynoltíc. Všetkých nás veľmi potešil. Dostali sme veľa krásnych darčekov. To však nie je všetko. Tretiaci oboch krajín súťažili v aplikácii wordwall v násobení a delení. Na krátkej vianočnej videokonferencii boli vyhlásené prvé tri miesta „Násobilkového kráľa.“ Gratulujeme víťazom Samkovi Kaššaiovi, Saške Myslo a Mirkovi Vasiľkovi a v januári sa tešíme na medzinárodný násobilkový súboj víťazov.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 21.12.2023
Vianočný pozdrav: Mgr. Zlatica Krajníková
Foto: Mgr. Ivana Šuľákova, Mgr. Eva Polláková
Logo pre náš projekt „Násobilka a delilka.“
 
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Násobilka a delilka“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci 3.A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín prostredníctvom dotazníka hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo? Českí partneri vybrali logo nášho Mareka Hrubovského. Blahoželáme!
Už teraz sa tešíme na ďalšiu aktivitu.

Text : Mgr. Irena Topoľančinová, 27. 11. 2023
Foto: Mgr: Eva Polláková
eTwinning - 2. videokonferencia tretiačikov
 
Realizácia nášho e-Twinningového projektu „Násobilka a delilka“ naberá na obrátkach. V piatok 20. októbra sme s našimi českými kamarátmi mali ďalšie online stretnutie. Videokonferencii predchádzali  hravé aktivity zamerané na ľahšie zapamätanie si mien členov našich tímov. Cieľom nášho stretnutia bolo prostredníctvom kresieb a indícií uhádnuť mená členov jednotlivých skupín. Obidvom družstvám to išlo skvele! Uhádli sme všetkých členov českého družstva.
Ďalšia časť videokonferencie bola zameraná na prezentáciu svojich obľúbených čísel so  zdôvodnením, prečo práve toto číslo je pre nich naj. Čísla, aj odpovede boli pre nás zaujímavé.
Bolo to milé stretnutie, pretože získať nových kamarátov je perfektné!
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 25.10.2023
Foto: Mgr. Eva Polláková
Tretiaci s novým projektom eTwinning – Násobilka a delilka
 
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s  názvom Násobilka a delilka. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa s nimi stihli  stretnúť  na spoločnej videokonferencii, počas ktorej nám panie učiteľky Irenka a Štěpánka predstavili projekt. Tentokrát nás projektom bude sprevádzať tajný detektív „Maškrtný jazýček,“ ktorý sa nám predstavil a zadal nám  spoločnú úlohu nakresliť „selfíčka,“  napísať a prezradiť niečo o sebe.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú videokonferenciu na ktorej si zahráme hru „Hádaj, kto som?“ a predstavíme svoje obľúbené čísla.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 18.10.2023
Foto: Mgr. Irena Topoľančinová, Mgr. Eva Polláková
Tretiaci  získali ocenenie za realizáciu eTwinningového projektu
 
V minulých dňoch nás v škole zastihla naozaj vynikajúca správa: náš projekt PIPI DLHÁ PANČUCHA, ktorý sme realizovali v minulom školskom roku, získal eTwinning National Quality Label (Národný certifikát kvality). Toto ocenenie je udeľované Národnou podpornou službou eTwinning Slovensko  za výnimočnú prácu, množstvo aktivít a využívanie moderných technológií na komunikáciu s partnerskou školou.
Z ocenenia sa veľmi tešíme.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 11.10. 2023
Záverečné stretnutie s kamarátmi - 6. videokonferencia

29.6. sme uzavreli dobrodružstvá s Pippi posledným stretnutím s našimi českými kamarátmi. Navzájom sme si predstavili naše predstavy o ideálnej škole, ktorú sme dokonca nakreslili, a zostavili sme niekoľko pravidiel, ktoré by mala Pippi v škole dodržiavať. Taktiež sme hodnotili projekt a vyberali aktivitu, ktorá sa nám najviac páčila.
Všetky naše stretnutia boli veľmi obohacujúce a už teraz sa tešíme na výzvy ďalšieho projektu, ktorý by sme chceli realizovať v budúcom školskom roku.

Text a foto: Mgr. Ivana Šuľáková, Mgr. Irena Topoľančinová 29.6.2023
Čitateľská dielňa
 
Záverečnou aktivitou projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA bolo čítanie príbehu o „vylomeninách“ v našej kamarátky Pippiloty, ktorá išla do školy.  K tejto kapitole sme mali čitateľskú dielňu v skupinách. Druháci riešili a neskôr prezentovali rôzne úlohy: vymýšľali pre Pippi a aj pre seba ďalšie mená, odporúčali Pippi ako by sa mala správať v škole. Tiež si pripravili otázky pre Pippi, keby prišla do našej školy a navrhovali školu budúcnosti. Bolo skvelé popustiť uzdu fantázie.
Už teraz sa tešíme na prezentáciu našich nápadov našim kamarátom na spoločnej videokonferencii, ktorú pripravujeme.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 25.6.2023
Foto: Mgr. Ivana Šuľáková
Za čo sú druháci vďační

Ďalšia aktivita  eTwinningového čitateľského projektu „Slováci a Česi čítajú Pipi“ vyplynula prečítaním kapitoly o tom, že po dievčatko menom Pipi prišli policajti, ktorí ju chceli zobrať do detského domova. Policajti ju dlho naháňali, dokonca museli vyliezť aj na strechu. Pipi sa síce zabávala, ale policajtom to veľmi smiešne nebolo.
Žiaci z 2.A triedy si uvedomili, že oni majú to šťastie, že majú svoju rodinu a oveľa viac, za čo môžu byť vďační. Vytvorili si šálku vďačnosti, do ktorej vpisovali za čo všetko vďačia. Vznikli zaujímavé vyjadrenia, ktoré druháčikovia prezentovali. Na telesnej výchove nechýbala hra na chytačky.  
Po veľkonočných sviatkoch sa tešíme na stretnutie s českými kamarátmi. Sme zvedaví, ako sa v aktivitách darilo im.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 5.4.2023
Foto: Mgr. Ivana Šuľáková
4. videokonferencia eTwinning
 
Druhácky projekt #eTwinning pokračoval stretnutím s kamarátmi z Rynoltíc na 4. videokonferencii. Jej cieľom bola prezentácia výrobkov, ktorým deti prakticky vdýchli nový život. Ukázalo sa, že  naši druháčikovia využili svoju nápaditosť, fantáziu a z nájdených vecí vytvorili hračky, pokladničky, stojany na perá a iné zábavky.  
Čerešničkou na torte celého stretnutia bolo 3. miesto Samka Kaššaia v chôdzi s plechovkou na hlave. Ďakujeme za inšpiráciu, Pippi Dlhá Pančucha.
Už teraz sa tešíme na čítanie ďalšej kapitoly knihy a ďalšie aktivity, ktoré budú s ňou spojené. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 21.3.2023
Foto: Mgr. Ivana Šuľáková
Ďalšia eTwinningová aktivita druháčikov
 
Nové aktivity nášho projektu sme začali realizovať po prečítaní druhej kapitoly. V tejto kapitole naša kamarátka Pippi bola hľadačkou. „Hľadačka je osoba, ktorá hľadá veci..... Všade na svete sa váľa plno vecí, a preto treba, aby ich niekto hľadal. A práve to robia hľadači." Naši českí kamaráti pre nás pripravili netradičné úlohy. Prvá úloha spočívala v hre na hľadačov predmetov a v pokuse týmto predmetom vymyslieť nejaké nové využitie.
V druhej kapitole Pippi chodila s plechovkou na hlave. Ďalšou úlohou bola súťaž, v ktorej sa druháci snažili prejsť čo najväčšiu vzdialenosť s plechovkou na hlave. Víťazov tejto súťaže už máme, ale výsledky prezradíme až po spoločnej videokonferencii, v ktorej sa stretnú  najlepší „nosiči plechoviek z obidvoch krajín.“
Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 26.2.2023
Foto: Antónia Halecká a Mgr. Irena Topoľančinová
Druhácky eTwinningový projekt Česko a Slovensko číta Pippi pokračuje
 
Aj v novom roku druháci pokračujú v realizácii čitateľského projektu PIPPI DLHÁ PANČUCHA  ďalšími aktivitami. Na hodinách výtvarnej výchovy  šikovní druháci pomáhali pri výrobe našej kamarátky Pippi v životnej veľkosti.
A to nebolo všetko! Hlavná hrdinka knihy piekla palacinky. Aj našim druhákom sa zažiadala maškrta, tak si vo dvojiciach napísali recept a pripravili rozpočet. Školská kuchynka bola miestom, kde si napiekli a  pochutili na palacinkách, ktoré si naplnili nutellou a džemom.  
Už teraz sa tešíme na blízku videokonferenciu, v ktorej českým kamarátom  odprezentujeme  čítanie príbehu v slovenskom a českom jazyku. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 22.1.2023
Foto: Antónia Halecká, Irena Topoľančinová
Výsledky hlasovaní a prezentácia výsledkov na 2. videokonferencii projektu eTwinning
 
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme prostredníctvom google formuláru spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? Zišli sme sa na videokonferencii a vyhlásili názov, ktorý získal najviac hlasov. Názov Barborky Vasiľovej získal 2. miesto, avšak najviac hlasov získal názov - ČESKO-SLOVENSKO MÁ PIPPI DLHÚ PANČUCHU. Aj vo výbere loga žiaci oboch krajín postupovali podobne a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo? Českí partneri vybrali logo nášho Samka Kaššaia. Blahoželáme!
Už teraz sa tešíme na ďalšiu aktivitu.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 22.11.2022
Foto: Mgr. Irena Topoľančinová, PaedDr. Zuzana Šimúnová
Druháci s novým projektom eTwinning
 
Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2.A zapojili do realizácie zaujímavého projektu s  názvom Pippi dlhá pančucha. Našimi partnermi sa opäť stali starí známi Rynolťáci z Českej republiky. Už sme sa stihli zoznámiť na spoločnej videokonferencii, počas ktorej sa každý predstavil a niečo o sebe porozprával. Projekt je zameraný predovšetkým na rozvoj čitateľskej gramotnosti, rozvoj tvorivosti a fantázie žiakov, porovnanie knihy a filmového spracovania, ako aj porovnanie slovenského i českého podania knihy.
Počiatočnými aktivitami druháckeho eTwinningového projektu bolo hľadanie jeho názvu a tvorba loga. Spoločne s českými kamarátmi sme vymýšľali rôzne  zaujímavé názvy a hútali, ktorý z nich by čo najlepšie vystihoval podstatu nášho projektu. Spoločnými silami sme to zvládli na výbornú a vymysleli sme mnoho návrhov. Aj do tvorby loga projektu sme zapojili všetkých druháčikov. Žiaci 2.A usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší“. Všetky návrhy boli posúdené „odbornou porotou“, ktorá vybrala desať najlepších návrhov a tie boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“.
Už teraz sa tešíme na výsledky hlasovania o najlepší názov a najkrajšie logo projektu.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 11.11.2022
Foto: Mgr. Irena Topoľančinová, PaedDr. Zuzana Šimúnová
Výroba recyklovaného papiera
 
Poslednou aktivitou nášho eTwinningového projektu Zachráňme našu planétu bola výroba recyklovaného papiera. Na túto aktivitu sme sa veľmi dôkladne pripravili. Deň vopred sme použitý papier zo skartovacieho zariadenia namočili do vedra s vodou, kde sme ho nechali namáčať až do nasledujúceho dňa. Rozmočený papier sme rozmixovali a hotovú kašu sme spolu s piatakmi a ich pani učiteľkou Mirkou, rozložili na sieťku. Po dvoch dňoch sušenia na slniečku sme vlastnoručne vyrobený papier pozbierali a ešte pred odchodom na letné prázdniny vyrobíme a odošleme pre našich partnerov z Rynoltíc drobné pozornosti.
Náš celoročný environmentálny projekt sme zhodnotili na rozlúčkovej videokonferencii s českými kamarátmi. Bol to krásny a zaujímavý projekt plný zážitkového učenia. Určite sme aspoň trošku prispeli k „záchrane našej planéty.“
Už teraz sa tešíme na nasledujúci projekt v novom školskom roku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 26.6.2022
Foto: Mgr. Mária Čorná
Spolupráca: Mgr. Miroslava Andrejčíková
Hra na dobu rozkladovú – vykopanie pokladu – 3. videokonferencia
 
V rámci etwinningového projektu „Zachráňme našu planétu,“ prváci aj naďalej usilovne pracujú s našimi zahraničnými partnermi na riešení kolaboratívnych úloh. Ostatnou aktivitou bolo ukončenie celoročnej výskumníckej práce Hra na dobu rozkladovú. Čo bolo cieľom tejto aktivity? Určite viete, že odpad sa žiaľ často nachádza aj v prírode. Aká doba je potrebná, aby sa tento v prírode ponechaný odpad rozložil? A rozloží sa úplne akýkoľvek odpad? Práve tieto informácie sme sa v našom výskume pokúsili zistiť. Primárnymi cieľmi nášho výskumu bolo:
1. Upevniť si poznatky o triedení odpadkov
2. Uvedomiť si dobu rozkladu jednotlivých druhov odpadu
3. Zážitkovou formou monitorovať rozpad odpadkov v prírode
         Záverečná výskumnícka aktivita prebiehala nasledovne: Po siedmich mesiacoch nastal čas vykopať náš „poklad“ – odpadky a zistiť, čo sa s nimi udialo. Veľmi sme sa tešili, čo v zemi nájdeme. Tipovali sme si, ako budú odpadky vyzerať, či ich nájdeme všetky a v akom stave budú.
Všetky zistené informácie sme si na videokonferencii s kamarátmi z Čiech povedali, porovnali si svoje výsledky a na záver sme predniesli sľuby Zemi.     
Bolo to milé a veľmi poučné stretnutie, na ktorom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých a poučných informácií a už teraz sa tešíme na ďalšiu aktivitu.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 29.5.2022
Foto: Mgr. Mária Čorná
Dvojdňové hody v 1.A triede

Environmentálny projekt eTwiningáčov z 1.A triedy naďalej prebieha v plnom prúde.
Nedávne aktivity boli zamerané na pestovanie rastliniek. Semienka rastliniek sme vysiali do plastových pohárov. O semienka sme dbali, starali sa, polievali. O niekoľko dní, rastlinky vyklíčili. To bolo radosti! O vyklíčených rastlinkách sme sa naučili veľa zaujímavých informácií, ktoré sme prezentovali pred ostatnými spolužiakmi.       
Keď nám rastlinky podrástli, rozhodli sme sa, že niektoré bylinky ochutnáme. Tak sme si pripravili skutočnú zdravú desiatu – tvarohovú nátierku s pažítkou. Niektorí prváci spolu so svojimi rodičmi pripravili ďalšie nátierky od výmyslu sveta: mrkvovú, šunkovú, rybaciu, drožďovú, s medvedím cesnakom, vajíčkovú, jahodovú... Pochutnávali sme si na nich celé dva dni. Boli to veru mňamky!
Spolu so zahraničnými kamarátmi sa tešíme na naše následné aktivity venované Dňu Zeme. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 19.4.2022
Foto: Mgr. Mária Čorná, Mgr. Irena Topoľančinová
EKO-MÓDNA PREHLIADKA – 2. videokonferencia

Ďalšou aktivitou usilovných žiačikov z 1.A triedy v rámci projektu eTwinning „Zachráňme našu planétu,“ bola EKO-MÓDNA PREHLIADKA.  Na spoločnom online stretnutí s českými kamarátmi sme prezentovali modely z odpadových materiálov. Zišli sa všakovaké kostýmy z rozprávkovej ríše - šašovia, kúzelníci, lesné víly, bojovníci, rytieri aj strašidlá. Nechýbali ani kostýmy spätá s prírodou a vedou - hríbik, jeleň, lienka, jahoda, robot, kozmonaut, ba aj semafor.
Touto prehliadkou nápaditých modelov sme chceli upozorniť na potrebu triedenia a recyklácie odpadu. Práve hromadenie odpadu patrí medzi najvážnejšie ekologické problémy.
Ukázalo sa, že prváci sú nielen šikovní návrhári, ale aj modelky a modeli a svoje diela predviedli s vtipom a noblesou. Všetci boli fantastickí a českí partneri boli nadšení nápadmi kostýmov našich módnych tvorcov. Tešíme sa z nášho úspechu a už teraz sme pripravení na zdolávanie ďalších projektových výziev. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 10.2.2022
Foto: Mgr. Mária Čorná
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
 
V novej výzve si žiaci v projekte Zelená škola, zelená budúcnosť mali pripomenúť, aká vzácna je voda pre náš život, aké dôležité  je ňou šetriť, že všetko živé na našej planéte potrebuje vodu. Zároveň sme toto jednoduché slovíčko, mali povedať vo svojom rodnom jazyku. Ako znie slovo voda v rôznych jazykoch si môžete pozrieť v našom videu.
 
Text: Mgr. Martina Fedorová, 18.1.2022
eTwinning - Každá kvapka je vzácna
Balíme darčeky ekologicky

Aj v novom roku pokračujú naše prváčence v práci na eTwinningovom projekte. Všímavé detičky už čoskoro po vianočných sviatkoch postrehli ako vyzerajú kontajnery na papier. Pani učiteľky Štěpánka a Irenka pre ochrancov našej planéty vymysleli takúto zaujímavú úlohu: navrhnúť, ako by sa vianočné darčeky dali ekologicky zabaliť. Prváci si z domu doniesli hračky, knižky a odpadový materiál, do ktorého darčeky zabalili. Práca sa im veľmi páčila a zároveň sa naučili, že aj zdanlivo zbytočný odpad sa dá veľmi rozumne využiť. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 18.1.2022
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
 
V Novom roku mali žiaci z rôznych kútov sveta v rámci eTwinning projektu Zelená škola, zelená budúcnosť  zaspievať pieseň spojenú s tematikou ochrany životného prostredia.
Žiaci 3.A nezaháľali a do danej aktivity sa pustili s radosťou.
V nasledujúcom videu si môžete pozrieť našu medzinárodnú spoluprácu.
 
Text: Mgr. Martina Fedorová, 11.1.2022
Spoločná pieseň Pugačevkárov a partnerských škôl eTwinning projektu
Učíme sa triediť odpad – online hodina malých prvákov
 
eTwinningový projekt žiakov z 1. A triedy „Zachráňme našu planétu“ pokračuje v plnom prúde. Na svoju prvú online hodinu sa malé prváčence pripravovali zodpovedne a svedomito. Témou bolo triedenie odpadov. Naši starší projektoví partneri nám predstavili druhy odpadkových košov na triedený odpad a zahrali nám divadielko, v ktorom nás vtiahli do deja príbehu o popletenom chlapcovi, ktorý nevedel správne triediť odpad. Zvedaví prváci mu v triedení odpadkov usilovne pomohli.
Naši prváci tiež prezentovali odpadkové kontajnery na separovaný odpad, ktoré sa nachádzajú v našom meste Humenné. Veľmi sa im páčila pohybová  hra, v ktorej triedili odpadky do správnych košov. Českí kamaráti tentokrát vystupovali v roli porotcov a hodnotili počínanie prváčikov.
Realizované aktivity na online hodine sa všetkým zúčastneným  veľmi páčili a  spokojnosť účastníkov projektu nás utvrdila v tom, že takéto vyučovanie environmentálnej výchovy si určite zopakujeme. Už teraz sa veľmi tešíme.
 
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 20.12.2021
Výmena vianočných pohľadníc

V tomto čase, keď sa už každý teší a pripravuje na tie najkrajšie sviatky v roku, majú Pugačevkári z 3.C o dôvod viac na radosť. Zapojili sa do medzinárodného projektu eTwinning, v ktorom spolupracujú so žiakmi z poľského mesta Znin. Prvou úlohou v tejto medzinárodnej spolupráci bolo vlastnoručne vyrobiť a napísať vianočné prianie vo svojom národnom jazyku aj v jazyku anglickom. Všetky priania už majú svojho majiteľa a tešia tak pri srdci slovensko-poľsky hovoriacich tretiakov. Táto spolupráca nás nesmierne teší a opäť dokazuje šikovnosť a kreativitu našich malých Pugačevkárov. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Veronika Hrubovská, 9.12.2021
ERASMUS+
Creating videos to green up our world: Let‘s become THINKfluencers!

Dňa 3. decembra 2021 sa žiaci 6.B, 7.B a 6.A zúčastnili online stretnutia so svojimi rovesníkmi zo Španielska, Chorvátska a Grécka. Náplňou stretnutia bola voľba loga, ktoré najvýstižnejšie vyjadruje podstatu a cieľ nášho projektu. Dohromady sme mali k dispozícii osem návrhov loga, ktoré vytvorili šikovní žiaci z partnerských krajín. Žiaci zapojených škôl si hlasovaním počas online stretnutia spomedzi týchto finálových návrhov vybrali víťazné logo. Úlohy moderátoriek, ktoré nás stretnutím sprevádzali, sa na našej škole skvele zhostili Barborka Baníková a Simonka Birnsteinová zo 7.B. Stretnutie sa nieslo vo výbornej atmosfére a v jeho závere sme spoznali víťazné logo – stalo sa ním logo z dielne našich chorvátskych kamarátov.
Srdečne blahoželáme a už teraz sa veľmi tešíme na naše ďalšie stretnutie.
 
Text: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 5.12.2021
Foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Liana Gógová
Veselé Vianoce z celého sveta/Frohe Weihnachten aus aller Welt

V tomto sviatočnom období sme sa na hodinách nemeckého jazyka zapojili do eTwinningového projektu pod názvom Frohe Weihnachten aus aller Welt. Úlohou našich žiakov bolo najprv navrhnúť vianočné pohľadnice a následne vyhľadať a napísať vianočné priania v nemčine. Na ďalších hodinách pracovali žiaci aj so slovníkmi a opisovali v nemčine priebeh vianočných sviatkov u nich doma. Vianočné pozdravy spolu s textom o Vianociach na Slovensku sme odoslali zahraničným priateľom poštou a už teraz sa tešíme na pohľadnice z Česka, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Nemecka, Poľska a Turecka.  Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Silvia Brzychcyová, 3.12.2021
Hra na dobu rozkladovú
 
Ďalšou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu je celoročná výskumnícka práca. Čo bude cieľom tejto aktivity? Určite viete, že odpad sa často nachádza aj v prírode. Aká doba je potrebná, aby sa tento v prírode ponechaný odpad rozložil? A rozloží sa úplne akýkoľvek odpad? Práve tieto informácie sa budeme snažiť v našom výskume zistiť. Primárnymi cieľmi nášho výskumu bude:
1. Upevniť si poznatky o triedení odpadkov
2. Uvedomiť si dobu rozkladu jednotlivých druhov odpadu
3. Zážitkovou formou monitorovať rozpad odpadkov v prírode
Úvodná výskumnícka aktivita prebiehala nasledovne: Po vypočutí príbehu o neporiadnej Adelke sme nasledujúci deň do školy doniesli odpad z domácnosti. Každý z nich sme nakreslili na kartičky a urobili zoznam odpadkov. Z kartičiek sme vytvorili plagát. Donesený odpad sme vložili do pančuchy a vybrali sa do školskej záhrady. Vykopali sme jamu a odpadky vložili do zeme. Jamu sme zasypali hlinou a označili miesto, kde sme odpad zakopali. Teraz budeme čakať a monitorovať každé tri mesiace, ako si príroda poradí s nami vloženým odpadom. Už teraz sme zvedaví. O skutočnostiach zistených v našom výskume vás budeme veľmi radi postupne informovať.
 
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 5.11.2021
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
 
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli udelila Európsky certifikát kvality našim PUGAČEVKÁROM za projekt Malí cestovatelia.
IDE O NAJVYŠŠIE OCENENIE KVALITY PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V PROSTREDÍ ETWINNING.
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný za výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Za celoročné snaženie žiakom 4.C pod vedením Mgr. Martiny Fedorovej dnes osobne zablahoželala riaditeľka školy PaedDr. Paulína Kurucová.
Svojim Malým cestovateľom želám, aby bol toto ich 1.krok k tomu, že v živote môžu dosahovať úspechy na európskej úrovni.
Srdečne blahoželám!
 
Text: Mgr. Martina Fedorová, 2.11.2021
Logo pre náš projekt „Zachráňme našu planétu.“

Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Zachráňme našu planétu“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci I. A  usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli posúdené „odbornou porotou“, ktorá vybrala šesť najlepších návrhov a boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo? Českí partneri vybrali logo nášho Samka Kaššaia. Blahoželáme! Už teraz sa tešíme na ďalšiu aktivitu.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 25.10.2021
Ako sme hľadali názov projektu
 
Počiatočnou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu v aktuálnom školskom roku bolo hľadanie jeho názvu. Spoločne s českými kamarátmi sme vymýšľali rôzne  zaujímavé názvy a hútali, ktorý z nich by čo najlepšie vystihoval podstatu nášho projektu. Spoločnými silami sme to zvládli na výbornú a vymysleli sme mnoho návrhov. Odvážnejší prváčikovia sa dokonca prvýkrát postavili pred kameru a smelo prezentovali svoje nápady ako ozajstní veľkí školáci. Určite si ich snaženie nenechajte ujsť a pozrite si krátke video s návrhmi našich šikovných žiakov.
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? To už isto viete. ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU. Projekt sme následne zaregistrovali do priestoru TwinSpace a teraz už usilovne pracujeme na nasledujúcej projektovej aktivite.
 
Text a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 20. 10. 2021
Ako sme hľadali názov projektu
Zelená škola, zelená budúcnosť
 
V októbrovej aktivite nášho projektu mali žiaci 3.A  za úlohu zhotoviť plagát.
Deti do plagátu zakomponovali krajinu a mesto odkiaľ pochádzajú, zobrazili svoju Pugačevku a nezabudli opomenúť ako si predstavujú zelenú budúcnosť.
Diskusia na túto tému bola naozaj zaujímavá, verme že ju prenesieme aj do každodenného života.
 
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 18.10.2021
Prváci s novým projektom eTwinning
 
      Nový školský rok je opäť výzvou na realizáciu nových projektov.
      Žiaci 1. a triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej budú v tomto školskom roku realizovať zaujímavý projekt pod názvom: Zachráňme našu planétu/ Zachraňme naší planetu.  Ich partnermi budú starí známi Rynolťáci z Českej republiky.
      Spoločne so zahraničnými partnermi budeme hľadať možnosti a východiská ako pomôcť zachrániť našu planétu. Tiež budeme spoznávať jazyk našej partnerskej krajiny, realizovať spoločné online vyučovanie spoločných tém v tematických plánoch obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.
Cieľom projektu je:
1. Rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k prírode,
2. Rozvíjať schopnosti proenvironmentálne myslieť a konať,
3. Zatraktívniť vyučovanie rovesníckym vyučovaním a zážitkovým učením sa,
4. Spoznávať jazyk krajiny ktorej sme boli kedysi súčasťou, upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi,
5. Položiť základy zručností pri práci s počítačom a internetom.
      Na realizáciu projektu sa veľmi tešíme :)
 
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 8.10.2021
Zelená škola, zelená budúcnosť
 
Tento školský rok sa žiaci 3.A triedy zapoja do medzinárodného projektu pod názvom Zelená škola , zelená budúcnosť.
Vďaka medzinárodnej spolupráci v zložení tímu učiteľov a žiakov z krajín Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko si žiaci budú v prvom rade zlepšovať svoje jazykové zručnosti.
Ale nepochybne budú počas projektu vedení k tomu, aby chápali dôležitosť ochrany životného prostredia.
Veľmi sa tešíme na spoluprácu s tímom s ktorým sme minulý školský rok získali Národný certifikát kvality a sme nominovaní na Európsky certifikát kvality.
Veríme, že táto spolupráca nám prinesie rovnaký úspech a zelenšiu budúcnosť.
 
Text: Mgr. Martina Fedorová, 20.9.2021
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah