E-TWINNING - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

PROFESIONALITABEZPEČIEPRÍLEŽITOSTIVZDELANIEAUTENTICKOSŤEMPATIAPOZITÍVNA ATMOSFÉRARADOSŤVZŤAHY

Prejsť na obsah
E-TWINNING

Hra na dobu rozkladovú
Ďalšou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu je celoročná výskumnícka práca. Čo bude cieľom tejto aktivity? Určite viete, že odpad sa často nachádza aj v prírode. Aká doba je potrebná, aby sa tento v prírode ponechaný odpad rozložil? A rozloží sa úplne akýkoľvek odpad? Práve tieto informácie sa budeme snažiť v našom výskume zistiť. Primárnymi cieľmi nášho výskumu bude:
1. Upevniť si poznatky o triedení odpadkov
2. Uvedomiť si dobu rozkladu jednotlivých druhov odpadu
3. Zážitkovou formou monitorovať rozpad odpadkov v prírode
Úvodná výskumnícka aktivita prebiehala nasledovne: Po vypočutí príbehu o neporiadnej Adelke sme nasledujúci deň do školy doniesli odpad z domácnosti. Každý z nich sme nakreslili na kartičky a urobili zoznam odpadkov. Z kartičiek sme vytvorili plagát. Donesený odpad sme vložili do pančuchy a vybrali sa do školskej záhrady. Vykopali sme jamu a odpadky vložili do zeme. Jamu sme zasypali hlinou a označili miesto, kde sme odpad zakopali. Teraz budeme čakať a monitorovať každé tri mesiace, ako si príroda poradí s nami vloženým odpadom. Už teraz sme zvedaví. O skutočnostiach zistených v našom výskume vás budeme veľmi radi postupne informovať.
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 5.11.2021
Pugačevkári získali z Bruselu Európsky certifikát kvality
Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli udelila Európsky certifikát kvality našim PUGAČEVKÁROM za projekt Malí cestovatelia.
IDE O NAJVYŠŠIE OCENENIE KVALITY PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V PROSTREDÍ ETWINNING.
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný za výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Za celoročné snaženie žiakom 4.C pod vedením Mgr. Martiny Fedorovej dnes osobne zablahoželala riaditeľka školy PaedDr. Paulína Kurucová.
Svojim Malým cestovateľom želám, aby bol toto ich 1.krok k tomu, že v živote môžu dosahovať úspechy na európskej úrovni.
Srdečne blahoželám!
Text: Mgr. Martina Fedorová, 2.11.2021
Logo pre náš projekt „Zachráňme našu planétu.“
Každý projekt zvyčajne má svoje logo. Spolu s našimi zahraničnými partnermi sme sa rozhodli, že logo projektu „Zachráňme našu planétu“ navrhnú všetci zapojení žiaci. Žiaci I. A  usilovne kreslili svoje logá, aby ten ich návrh, bol čo „najkrajší.“ Všetky návrhy boli posúdené „odbornou porotou“, ktorá vybrala šesť najlepších návrhov a boli uložené do spoločného eTwinningového „inboxu“. Žiaci oboch krajín hlasovali a vybrali najkrajšie české a slovenské logo. Ktoré logo bolo vyhodnotené ako najkrajšie slovenské logo? Českí partneri vybrali logo nášho Samka Kaššaia. Blahoželáme! Už teraz sa tešíme na ďalšiu aktivitu.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: Mgr. Irena Topoľančinová, 25.10.2021
Ako sme hľadali názov projektu
Počiatočnou aktivitou prváckeho eTwinningového projektu v aktuálnom školskom roku bolo hľadanie jeho názvu. Spoločne s českými kamarátmi sme vymýšľali rôzne  zaujímavé názvy a hútali, ktorý z nich by čo najlepšie vystihoval podstatu nášho projektu. Spoločnými silami sme to zvládli na výbornú a vymysleli sme mnoho návrhov. Odvážnejší prváčikovia sa dokonca prvýkrát postavili pred kameru a smelo prezentovali svoje nápady ako ozajstní veľkí školáci. Určite si ich snaženie nenechajte ujsť a pozrite si krátke video s návrhmi našich šikovných žiakov.
Po vzájomnej prezentácii nápadov sme spoločne hlasovali za najvýstižnejší názov projektu. Ste zvedaví ako hlasovanie dopadlo? To už isto viete. ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU. Projekt sme následne zaregistrovali do priestoru TwinSpace a teraz už usilovne pracujeme na nasledujúcej projektovej aktivite.
Text a video: Mgr. Irena Topoľančinová, 20. 10. 2021
Ako sme hľadali názov projektu
Zelená škola, zelená budúcnosť
V októbrovej aktivite nášho projektu mali žiaci 3.A  za úlohu zhotoviť plagát.
Deti do plagátu zakomponovali krajinu a mesto odkiaľ pochádzajú, zobrazili svoju Pugačevku a nezabudli opomenúť ako si predstavujú zelenú budúcnosť.
Diskusia na túto tému bola naozaj zaujímavá, verme že ju prenesieme aj do každodenného života.
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 18.10.2021
Prváci s novým projektom eTwinning
      Nový školský rok je opäť výzvou na realizáciu nových projektov.
      Žiaci 1. a triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej budú v tomto školskom roku realizovať zaujímavý projekt pod názvom: Zachráňme našu planétu/ Zachraňme naší planetu.  Ich partnermi budú starí známi Rynolťáci z Českej republiky.
      Spoločne so zahraničnými partnermi budeme hľadať možnosti a východiská ako pomôcť zachrániť našu planétu. Tiež budeme spoznávať jazyk našej partnerskej krajiny, realizovať spoločné online vyučovanie spoločných tém v tematických plánoch obidvoch partnerských škôl a tvoriť spoločné dokumenty.
Cieľom projektu je:
1. Rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k prírode,
2. Rozvíjať schopnosti proenvironmentálne myslieť a konať,
3. Zatraktívniť vyučovanie rovesníckym vyučovaním a zážitkovým učením sa,
4. Spoznávať jazyk krajiny ktorej sme boli kedysi súčasťou, upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi,
5. Položiť základy zručností pri práci s počítačom a internetom.
      Na realizáciu projektu sa veľmi tešíme :)
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 8.10.2021
Zelená škola, zelená budúcnosť
Tento školský rok sa žiaci 3.A triedy zapoja do medzinárodného projektu pod názvom Zelená škola , zelená budúcnosť.
Vďaka medzinárodnej spolupráci v zložení tímu učiteľov a žiakov z krajín Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko si žiaci budú v prvom rade zlepšovať svoje jazykové zručnosti.
Ale nepochybne budú počas projektu vedení k tomu, aby chápali dôležitosť ochrany životného prostredia.
Veľmi sa tešíme na spoluprácu s tímom s ktorým sme minulý školský rok získali Národný certifikát kvality a sme nominovaní na Európsky certifikát kvality.
Veríme, že táto spolupráca nám prinesie rovnaký úspech a zelenšiu budúcnosť.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 20.9.2021
1.B  eTwinning
Projekt eTwinning „Prváci v škole“ sme ukončili srdečným online stretnutím s deťmi z českej Základnej školy z mesta Most. Počas roka sme pracovali na spoločných úlohách a tak sme pripravili vianočný program, oslávili sme Deň Zeme a Deň detí, pripravovali sme recepty, pestovali zeleninu a stretávali sa online. S veľkou hrdosťou sme s nimi komunikovali, aj keď v rozličných jazykoch. Bolo nám potešením a v eTwinning projektoch budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.
Text a foto: Mgr. Petra Dolobáčová, 28.6.2021
Národný certifikát kvality pre Malých cestovateľov
Certifikát kvality eTwinning je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Upozorňuje na to, že projekt dosiahol určitú národnú, prípadne európsku úroveň.
Takýto certifikát získali naši Malí cestovatelia, ktorí realizovali celoročný projekt na európskej úrovni s mnohými zahraničnými partnermi.
Ide o konkrétne ocenenie pre učiteľa  a školu za vysokú úroveň ich činností v programe eTwinning. Povzbudzuje študentov k tomu, aby sa aj ďalej zapájali a pracovali na realizácii činností v programe eTwinning a ide o konkrétny spôsob, ako ukázať, že ich úsilie bolo ocenené. Žiaci 3.C získali žiacky certifikát kvality, za ich aktívnu a veľmi kvalitnú účasť na tomto projekte.
Výnimočné veci sa dajú dosiahnuť len s výnimočnými ľuďmi. A takí sú nepochybne títo žiaci. Ďakujem mojim milým Malým cestovateľom, že spolu sme dosiahli takýto úspech.

Text: Mgr. Martina Fedorová, 7.6.2021
Malí cestovatelia pracovali s aplikáciou Chatterpix
Práca na eTwinningových projektoch je zameraná aj na prácu s IKT.
V ďalšej etape nášho projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť s využitím aplikácie Chatterpix obrázkovo- zvukový slovník. Každá z partnerských škôl mala inú tému. Vďaka tomu sme mali možnosť pracovať v novej aplikácii, vypočuť si výslovnosť žiakov iných krajín, zopakovať  si slovnú zásobu z rôznych tém.
Aj táto aktivita sa deťom mimoriadne páčila a hodnotili ju ako zábavnú.
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 3.5.2021
Malí cestovatelia pracovali s Chatterpix
Malí cestovatelia mali online stretnutie s partnerskými školami
 
Naši Malí cestovatelia sa  opäť spojili online so svojimi kamarátmi z Turecka, Španielska, Slovinska, Poľska a Francúzska.
 
Takmer dvojhodinové stretnutie bolo plné aktivít, kvízov, online cvičení zameraných na posluch. Veľmi rada by som pochválila svojich milých žiakov, ktorí ozaj vynikajúco zvládli zadané úlohy, často krát reagovali ďaleko promptnejšie ako deti z našich partnerských škôl. Toto stretnutie sa im mimoriadne páčilo.
Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.
 
 
Text a foro: Mgr. Martina Fedorová, 23.4.2021
Malí cestovatelia spoznávali Európu
V ďalšej etape celoročného projektu mali Malí cestovatelia za úlohu dozvedieť sa niečo o krajinách ako je Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Slovinsko.
Počas dvoch dní sme tieto krajiny precestovali, dozvedeli sa o nich mnohé zaujímavosti, spoznali hlavné mestá týchto štátov, historické pamiatky, prírodné pamiatky, videli sme prezidentov týchto krajín, zhotovili štátne vlajky.
Veríme, že naši Malí cestovatelia raz tieto krajiny reálne navštívia a poznatky, ktoré získali sa im zídu.
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 4.3.2021
Malí cestovatelia spoznávali Európu
Pugačevkári odmenení za 1. miesto v Národnej súťaži eTwinning
V októbri 2020 Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite eTwinning  vyhlásila víťazov súťaže o najlepší eTwinningový projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2019/2020 a získal Národný certifikát kvality. Súťažilo sa pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Jozefa Jandačku.
Projekt s názvom V KRÁĽOVSTVE PEŇAZÍ, ktorého realizátorkou bola pani učiteľka Irena Topoľančinová so svojimi žiakmi z terajšej IV.A triedy, odborná komisia udelila 1. miesto v kategórii 1. stupeň ZŠ.
Odovzdávanie cien na Žilinskej univerzite v Žiline sa bohužiaľ nekonalo kvôli nepriaznivej pandemickej situácii, a tak odmeny pre ocenených prišli poštou.
Slávnostného odovzdávania cien sa zhostila riaditeľka školy PaedDr. Pavlina Kurucová, ktorá koordinátorke projektu a žiakom úspešného tímu poďakovala za úspešnú reprezentáciu školy.
Toto naše ocenenie je pre všetkých veľkým povzbudením a inšpiráciou do ďalšej práce obzvlášť preto, že sme súčasťou prestížnej komunity škôl Etwinning, čo nás zaväzuje v napredovaní na európskej úrovni.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 17.2.2021
Foto: Mgr. Ján Andrejčík
1.B aktivita eTwinning
Zábavne a hravo sme sa v priebehu celého dopoludňajšieho vyučovania zoznamovali s našou rodnou krajinou. Nadviazali sme na doterajšie vedomosti a obohatili ich o nové. Dnes už vieme, ako sa volá naša pani prezidentka a ako vyzerá Slovensko na mape. Spoznali sme všetky štátne symboly, väčšie mestá i rieky. Zábavná bola práca s mapou a prekladanie nárečových slov nášho Zemplína. O naše vedomosti sme sa podelili s našimi partnermi z programu eTwinning.
Text a video: Mgr. Petra Dolobáčová, Mgr. Marianna Stočková, 16.12.2020
1.B aktivita eTwinning
Online stretnutie s partnerskými školami
Malí cestovatelia dnes zažili online stretnutie s partnerskými školami z Turecka, Španielska, Poľska a Slovinska. Na online hodine sme sa navzájom predstavili, rovnako sme predstavili krajinu z ktorej pochádzame, zahrali si hru, kde sme k danej krajine priraďovali  štátnu vlajku, zaspievali si vianočnú pieseň a rozlúčili sa s tým, že v Novom roku sa opäť vidíme.
Text a foto: Mgr. Martina Fedorová, 14.12.2020
Vianočný pozdrav Malých cestovateľov
Vianočnú pieseň naspievali Malí cestovatelia z celého sveta, aby tak potešili a urobili radosť... Veríme, že sa Vám bude páčiť najmä pasáž našich Pugačevkárov. To, že sú zapojení do tak výnimočného projektu ich nepochybne obohatí.
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 13.12.2020
Vianočný pozdrav Mladých cestovateľov
Vianočný pozdrav partnerským školám
Žiaci 3.C v ďalšej etape eTwinningového projektu mali za úlohu vytvoriť žiakom z partnerských škôl vianočný pozdrav.
Veríme, že ich naše priania potešia a urobia im radosť.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 29.11.2020
Vianočný pozdrav partnerským školám
Malí cestovatelia majú pedagógov, s ktorými precestujú všetky kúty sveta.
Malí cestovatelia majú pedagógov
Prezentácia víťazného eTwinningového projektu „V kráľovstve peňazí“ na webinári
Webináre eTwinning sú online školenia v podvečerných hodinách, lektorované najmä ambasádormi programu eTwinning.
Hosťkami webinára TeachMeet: eTwinning na prvom stupni základnej školy, ktorý moderovala ambasádorka Kornélia Lohyňová dňa 16. 11. 2020 o 18:00, boli víťazky Národnej súťaže eTwinningu v kategórii „1.stupeň ZŠ." Jednou z nich bola aj učiteľka 1. stupňa ZŠ Pugačevova Mgr. Irena Topoľančinová, autorka a realizátorka víťazného projektu „V kráľovstve peňazí.“ Prezentáciu jej projektu si môžete pozrieť na tomto linku:
Na online stretnutí pani učiteľka prihláseným účastníkom webináru prezentovala ako realizovať projektové vyučovanie tak, aby deti bavilo a zároveň získali potrebné vedomosti a rozvíjali dôležité kompetencie.
Všetci účastníci webinára získali certifikát o jeho absolvovaní. Bolo to inšpirujúce  stretnutie, ktoré všetkých zúčastnených výrazne obohatilo.
Text a prezentácia: Mgr. Irena Topoľančinová, 25.11.2020
Malí cestovatelia precestujú vďaka eTwinning projektu mnoho krajín
Naši Malí cestovatelia aj napriek nepriaznivej celosvetovej pandémii precestujú mnohé krajiny, využijú pritom rôzne dopravné prostriedky, spoznajú inú kultúru, národnosť, jazyk, zvyky a tradície.
Skúste s nami nasadnúť do rôznych dopravných prostriedkov a nazrieť do krásnych kútov
Text: Mgr. Martina Fedorová, 23.11.2020
Predstavenie sa „Malých cestovateľov“
V prvej časti eTwinningového projektu mali žiaci 3.C za úlohu predstaviť seba, svoju krajinu, školu a nakresliť svoj autoportrét. Ako sa to našim malým cestovateľom podarilo si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, 12.11.2020
Predstavenie sa „Malých cestovateľov“
Tretiaci v eTwinningovom projekte Malí cestovatelia
Aj tento školský rok sa žiaci 3.C zúčastnia celoročného projektu pod názvom Malí cestovatelia.
Partnerským školami sú žiaci z nasledujúcich krajín: Španielsko, Turecko, Rumunsko, Poľsko, Francúzsko, Slovinsko, Taliansko.
Cieľom projektu je rozširovať svoju slovnú zásobu, zdieľať svoje aktivity so žiakmi iných krajín, zlepšovať tak spoluprácu na medzinárodnej úrovni, poznať kultúru, tradície  a myslenie iných národov.
Výsledky našej práce spracujeme do fotodokumentácie, videí, projetov, či prezentácií, čím si žiaci zlepšia aj svoje IKT zručnosti.
Text: Mgr. Martina Fedorová, 9.11.2020
Predstavovanie sa partnerskej škole
Po obrovskom medzinárodnom úspechu s minuloročným etwinningovým projektom sa aj v školskom roku 2020/2021 sa žiaci IV.A triedy spoločne so svojou triednou učiteľkou opätovne zapojili do medzinárodnej spolupráce škôl v rámci programu eTwinning. Projekt pod názvom „Ja, spisovateľ“ otvoril dvere dokorán veľkému množstvu zaujímavých aktivít.
Jednou z našich úvodných aktivít bolo predstavovanie sa našim kamarátom z partnerskej školy v Českej republike prostredníctvom prezentácie. Keďže sa nám hneď na začiatku projektu postavila do cesty pandémia, poradili sme si aj s ňou a pracovali sme z domu. Každý člen tímu vytvoril jeden snímok v programe PowerPoint, v ktorom sa v krátkosti predstavil, čo má rád, čo ho baví, a ktorá je jeho najobľúbenejšia kniha. Finálnu spoločnými silami vyskladanú prezentáciu a fotografie si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:
Pevne veríme, že prísne opatrenia rýchlo pominú a budeme sa môcť s plným nasadením venovať ďalším aktivitám projektu.
     
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 1. 11. 2020
Foto: Mgr. Irena Topoľančinová, rodičia žiakov
Európske ocenenie za realizovaný eTwinningový projekt „V kráľovstve peňazí“
Po získaní 1. miesta v celoslovenskej súťaži projektov eTwinning, Centrálna podporná služba eTwinning, žiakom 4. A triedy udelila európsky certifikát kvality. Je to ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu „V kráľovstvé peňazí" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že naša práca, práca našich žiakov i celej našej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni.
S naším projektom sa bude možné oboznámiť v špeciálnom oddieli európskeho portálu eTwinning  www.etwinning.net.
Aj toto ocenenie nás veľmi teší.
Mgr. Irena Topoľančinová, 28. 10. 2020
Ďakovný list ministra školstva
Milí priatelia,
nedávno sme vás informovali o prvenstve, ktoré sme získali v Národnej súťaži eTwinning 2020.
Tento výnimočný úspech, získanie certifikátu Škola eTwinning 2020-2021 i cieľavedomú snahu usilovne pracovať na modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom čo najväčšej otvorenosti a uplatňovania inkluzívneho prístupu si všimlo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Ďakovný list a slová ministra školstva Branislava Gröhlinga sú pre nás zadosťučinením i záväzkom, aby sme v tejto snahe nepoľavovali, ale naďalej našim žiakom poskytovali moderné metódy a formy výučby, pracovali na vytváraní dobrých vzťahov medzi žiakmi a budovali dobré meno našej školy.
Text: Mgr. J. Andrejčík, 21.10.2020
Pugačevkári víťazne v Národnej súťaži eTwinning 2020
„Pamätaj, že úspech je odmena za drinu.“    Sofokles
Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite eTwinning vyhlásila aj v tomto roku súťaž o najlepší eTwinningový projekt na Slovensku, ktorý bol realizovaný v školskom roku 2019/2020 a získal Národný certifikát kvality. Súťažilo sa pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Jozefa Jandačku.
Súťaž bola určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v programe eTwinning a s partnerskou školou realizovali v uvedenom školskom roku spoločný projekt. Cieľom súťaže bolo spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu. Do tejto súťaže sme prihlásili aj náš projekt s názvom V KRÁĽOVSTVE PEŇAZÍ, ktorého realizátorkou bola Mgr. Irena Topoľančinová so svojimi žiakmi z terajšej IV.A triedy.
Cieľom projektu bolo rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov, zatraktívniť vyučovanie zážitkovým učením, rozvíjať tvorivosť žiakov, spoznávať jazyk krajiny, ktorej sme boli kedysi súčasťou, upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi a zlepšiť zručnosti pri práci s počítačom a internetom. Prehľad aktivít nášho úspešného projektu si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://twinspace.etwinning.net/93514/pages/page/684988
      Našimi projektovými partnermi boli opäť žiaci susednej Českej republiky z obce Rynoltice, ktorá leží neďaleko Liberca. Komunikačným jazykom bola slovenčina a čeština. Projekt trval 10 mesiacov.
Odborná komisia vyhodnotila 32 súťažných projektov a realizátorke projektu Mgr. Irene Topoľančinovej a jej žiakom udelila dňa 15. 10. 2020  1. miesto v kategórii projektov pre 1. stupeň ZŠ.  
Výhra nás všetkých nesmierne potešila a je odmenou za našu tvrdú prácu na projekte.
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 18.10.2020
Štvrtáci s novým projektom eTwinning
Nový školský rok je opäť výzvou na realizáciu nových projektov.
Členovia krúžku Šikovníci zo 4.A triedy, pod vedením pani učiteľky Mgr. Ireny Topoľančinovej, budú aj v tomto školskom roku realizovať zaujímavý projekt pod názvom: Já spisovatel/Ja spisovateľ. Našimi partnermi budú starí známi Rynolťáci z Českej republiky.
Cieľom projektu je:
1. Zoznámenie sa žiakov s autormi detskej literatúry,
2. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti a tým aj lepšie porozumenie textu s použitím vybraných aktivít čitateľskej dielne,
3. Zlepšiť schopnosti zdieľania poznatkov, spolupracovať v skupinách, učiť sa riešiť problémy a hľadať kompromisy,
4. Prostredníctvom projektovej práce zábavnou formou otvoriť žiakom kúzelný svet detskej literatúry.
Na realizáciu projektu sa už teraz veľmi tešíme :)
Text: Mgr. Irena Topoľančinová, 4.10.2020
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah