ERASMUS+ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ERASMUS+

Erasmus+ Záverečný deň výmenného pobytu

V piatok 2. júna 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Humennom. Bol to deň plný zábavy a zároveň posledný deň nášho hosťovania žiakov zo španielskej, gréckej a chorvátskej školy. Náš projekt Creating videos to green up our world: Let become THINKfluencers! sa tak pomaly blíži ku koncu. Počas prvej vyučovacej hodiny slovenskí žiaci pozvali zahraničných kamarátov do svojich tried, aby im ukázali ako prebieha náš vyučovací proces. Záverečný ceremoniál sme venovali oficialitám a všetkým účastníkom sme odovzdali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Nasledovali spoločné športové aktivity v telocvični. Po skvelom obede sme odprevadili španielskych žiakov a učiteľov na cestu domov. Týždeň ubehol veľmi rýchlo a my zo srdca ďakujeme všetkým partnerským školám za ich aktívnu účasť na jednotlivých činnostiach. Ďakujeme veľmi krásne rodičom slovenských žiakov za spoluprácu a fantastickú starostlivosť o zahraničných žiakov. Ďakujeme všetkým za nezabudnuteľný týždeň. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 2.6.2023
Erasmus+ Tvorivý štvrtok

Deň detí bol pre nás veľmi zaujímavý. Ráno sme sa všetci stretli v anglickom jazykovom laboratóriu a v súťaži „Dissemination Challenge“ sme vyhodnotili sledovanosť videí, ktoré každá partnerská škola vytvorila počas trvania projektu. Víťazom súťaže sa stala španielska škola Colegio Balmes. Všetci španielskí žiaci a učitelia si za svoje víťazstvo vyslúžili medailu. Po krátkej prestávke sme sa zamerali na ďalšiu zaujímavú a dôležitú úlohu. Úlohou žiakov bolo zahrať sa na reportérov, kameramanov, strihačov, režisérov... Po úvodných inštrukciách a krátkej diskusii sme rozdelení do piatich tímov na školskom dvore nahrávali záverečné interview projektu. V rozhovore žiaci diskutovali o tom, aké prvky má obsahovať  video spot, aby zaujal divákov. Nahrávanie bolo pre nás super zábava. Nahratý materiál sme následne spracovali v aplikácii CapCut. Po ukončení práce nasledoval „Oscar Ceremony“. Porota zložená zo žiakov svojím hodnotením vybrala víťazné video a tí, ktorí ho vytvorili získali sošku Oscara. Po obedňajšej prestávke sme navštívili  SOŠ Polytechnickú v Humennom. Tunajší študenti nám prezentovali virtuálnu realitu a využitie 3D tlačiarne. Vyskúšali sme si aj prácu v profesionálnom nahrávacom štúdiu so všetkými dôležitými činnosťami na vytvorenie kvalitnej reportáže. THINKfluenceri tu získali naozaj poučné poznatky. Ďakujeme Ing. Antonovi Bačovi, riaditeľovi školy, Mgr. Márii Bačovej a ich skvelým študentom! Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 1.6.2023
Erasmus+ Spoznávanie metropoly východu

Stredajšie aktivity sme zorganizovali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. American Center Košice pod vedením koordinátorky Martinky Jesenskej sa stalo miestom, kde sa všetci naši erasmáci zabavili, ale zároveň si overili vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali niekoľko kôl vedomostného kvízu a na záver sa potešili sladkej odmene. Otázky v kvíze, na ktorom spolupracovali aj dobrovoľníčky Barborka a Radka, sa zameriavali na informácie o všetkých 4 zapojených krajinách – Slovensku, Španielsku, Grécku a Chorvátsku.
Nechýbala prehliadka historického centra Košíc, počas ktorej sme zistili, že naše národy majú toho veľa spoločného. Sprievodca nám v anglickom jazyku odhalil tajomstvá Dómu sv. Alžbety, Kaplnky svätého Michala, Urbanovej veže a mnohých ďalších historických subjektov. Po oddychu sme sa plní zážitkov a v dobrej nálade vrátili do Humenného. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 31.5.2023
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)

Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo. V peci sa malý zázrak dokončil a výsledok – voňavý chlebík s domácim maslom a syrom – sme aj ochutnali. Zaujímavá bola aj práca na hrnčiarskom kruhu. Kto mal záujem, mohol si to vyskúšať. Spestrením bola ochutnávka pečených pirohov s rôznymi náplňami a pre deti aj jazda na koni. Zručnosť vo vyrezávaní píšťalok a rôznych drevených ozdôbok je tiež ozajstné majstrovstvo. To sme zistili pri práci miestnych rezbárov. Obhliadku obce Topoľa sme uzavreli návštevou dreveného kostolíka sv. Michala Archanjela z roku 1700, v blízkosti ktorého sme si prezreli aj cintorín s hrobmi vojakov z prvej svetovej vojny. Po výdatnom obede v Uliči sme krásny slnečný deň uzavreli na vyhliadke pri vodnej nádrži Starina. Trošku unavení, ale s peknými zážitkami sme sa vrátili domov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 30.5.2023
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
 
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Púpavienka. Následne viedli naše kroky do budovy Mestského úradu v Humennom. Erasmus+ tím čakalo prijatie u primátora Miloša Merička, pre ktorého si prichystali otázky v anglickom jazyku nielen naši žiaci, ale aj hostia. Popoludní sme si spoločne prezreli umelecko-historickú expozíciu situovaná do dobových priestorov renesančného kaštieľa v Humennom. Týmto sa program pre našich hostí ešte v pondelok nekončil. Niektorých totiž čakalo nočné pozorovanie oblohy v magických Poloninách. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 30.5.2023
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
 
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov. Tešíme sa na nové dobrodružstvá a na všetko, čo im nielen v našom malebnom mestečku ukážeme. Humenné priprav sa na THINKfluencers in the town!
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 28.5.2023
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
 
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore. Popoludní sme si nenechali ujsť prechádzky mestom Atény. Deň sme ukončili spoločnou večerou slovenských detí a učiteľov a gréckych hosťujúcich rodín. Týždeň ubehol ako voda a my zo srdca ďakujeme gréckej partnerskej škole a rodinám za fantastickú starostlivosť. Zažili sme nezabudnuteľný týždeň.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 31.03.2023
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
 
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie. V anglickom jazyku nám povedali niekoľko dôležitých informácií o tvorbe filmu. Vysvetlili nám, ako máme postupovať, ak chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok a my sme sa pustili do práce. Z plastelíny sme si pripravili a následne sme animovali slová ako láska, mier, komunikácia, priateľstvo, spolupráca v jazykoch našich partnerov, t.j. v slovenčine, gréčtine, chorváčtine a španielčine. Postupne sme ich spracovali a vznikol náš film. Dnešok sa nám opäť vydaril.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 30.03.2023
Historická streda (Erasmus+)
 
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne. Celú prehliadku sme samozrejme absolvovali v anglickom jazyku, vďaka čomu sme si opäť vycibrili jeho znalosti. Po krátkej desiatovej prestávke naše kroky smerovali do Múzea Akropoly. Múzeum Akropoly je archeologické múzeum zamerané na nálezy archeologického náleziska Akropola v Aténach. Neuveriteľná nádhera! Náš historický deň splnil naplno svoj účel a my sme spoznali úžasné pamiatky, naučili sme sa o nich mnoho historických faktov a zdokonalili sme si svoju angličtinu. Spoznávať Atény, mesto ktoré dýcha históriou sa nám veľmi páči.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 29.03.2023
Ekologický utorok (Erasmus+)
 
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme absolvovali množstvo pútavých aktivít,  ktoré nás naučili ako sa ekologicky starať o pestovanie ovocia a zeleniny, ako by sme sa mali snažiť žiť v súlade s prírodou a osvojiť si 'no waste' filozofiu. Dnešný deň si každý poriadne užil. Naše rodiny nás vyzdvihli a vzali nás na večerné aktivity, ktoré nám pripravili.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 28.3.2023
Pondelok v Aténach (Erasmus+)

Pondelok bol náš prvý deň v škole v Egaleu. Program pre nás začal uvítacím ceremoniálom, počas ktorého sme sa všetci vzájomne predstavili. Každý žiak z partnerských škôl po anglicky predstavil ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky. Nasledoval kultúrny program a zazneli piesne v španielskom,  chorvátskom, gréckom a slovenskom jazyku. Veľmi sme sa pri tom zabavili a dokonca sme si zatancovali.
Neskôr sme sa presunuli na radnicu, kde nás privítal primátor a absolvovali sme zaujímavú ekologickú prednášku. Popoludní nám pripravili super program naše rodiny. Zažili sme pekný deň.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 27.3.2023
Erasmus+ Výmenný pobyt Grécko
 
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sme v nedeľu 26. marca 2023 začali tretí výmenný pobyt v Grécku. Našu školu budú nasledujúci týždeň reprezentovať títo žiaci: Hana Bálintová, Daniel Birnstein, Oliver Mydlo, Sandra Nicol Romanová a Michaela Sivá pod pedagogickým vedením Mgr. Vladimíry Ševecovej a Mgr. Tomáša Savkaniča.
 
V nedeľu o 1:15 hod. sme vyrazili osemmiestnym vozidlom smerom na Budapešť. Z Budapešti sme sa letecky presunuli do Atén.  V Aténach nasledoval 50 minútový presun metrom do stanice Egaleo. Bola to stanica, kde nás už netrpezlivo čakali členovia našich dočasných rodín, s ktorými sme sa už vopred zoznámili online. Rodiny si pre nás pripravili super nedeľný program.
 
Všetci sa už tešíme na zajtrajšok, keď sa stretneme pri zaujímavých aktivitách v partnerskej gréckej škole.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 26.3.2023
Piatok v meste Vodnjan (Erasmus+)

V piatok sme sa vybrali na výlet do mesta Vodnjan, kde sme navštívili softvérovú spoločnosť Infobip. Kampusom nás sprevádzala jeho zamestnankyňa Matea Lukovic Rikato. Predstavila nám informácie o spoločnosti a ukázala priestory, v ktorých zamestnanci pracujú, a zároveň aj relaxujú. Dostali sme tiež drobné reklamné predmety s logom „INFOBIP SPARKS“. Po návrate do školy sme hodnotili naše videá podľa týchto kritérií: kvalita záberov, zápletka, efekty, zvuk, hudba a ďalšie. Najviac bodov získal tím, v ktorom sme mali našu žiačku Miriam Mudrikovú. Počas záverečného ceremoniálu dostali všetci zúčastnení „Certificate of Attendance“. Týždeň ubehol ako voda a my sa ideme chystať na cestu domov.
Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 27.1.2023
Štvrtok v Marčane (Erasmus+)
 
Vo štvrtok dopoludnia sme mali video workshop organizovaný združením Pulska filmska tvornica kulture. Našou úlohou bolo z natočených videí, ktoré sme včera urobili v Aquariu Pula, vytvoriť krátky film. Za pomoci profesionálneho režiséra sme sa naučili, ako máme postupovať, ak chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok. Ukázal a v anglickom jazyku nám povedal mnoho užitočných informácií o tvorbe filmu. Popoludní sme sa rozdelili do siedmich tímov a súťažili sme v rôznych športových disciplínach. Tímy tvorili žiaci z Chorvátska, Grécka, Španielska a Slovenska. Športové hry boli zamerané na beh, skákanie, koordináciu pohybov a spoluprácu v tíme. Dnešný deň bol opäť úžasný, veľa sme sa naučili a všetci sme sa zabavili. Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Viktória Brudňáková, 6.C, 26.1.2023
 
Foto: členovia Erasmus+ tímu, 26.1.2023
Streda v meste Pula (Erasmus+)
 
V stredu ráno nás zobudili slnečné lúče. Spoločne sme sa autobusom presunuli do neďalekej Puly. Ako prvé sme navštívili Aquarium Pula, ktoré sa nachádza v pevnosti postavenej v 19. storočí. Prehliadka bola spestrená tým, že sme v skupinkách natáčali videá zachytávajúce rôzne morské organizmy Jadranského mora, tropických morí i európskych riek a jazier. Následne sme sa vybrali k moru. Bol to skvelý pocit byť tak blízko a dýchať morský vzduch. Veľmi sme sa tešili. S históriou mesta Pula sme sa zoznámili prostredníctvom šikovnej sprievodkyne. V anglickom jazyku nám porozprávala o amfiteátri Pula Aréna, o Herkulovej bráne, o Víťaznom oblúku rodiny Sergiovcov a o Augustovom chráme. Urobili sme si kopec fotiek. Pula, mesto, ktoré dýcha históriou, nás veľmi zaujalo. Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 25.1.2023.
Utorok v dedinke Svetvinčenat (Erasmus+)

V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do dedinky Svetvinčenat, v ktorej sme navštívili hrad Morosini-Grimani. Bol to rozprávkový zážitok. Na hrade sa nachádzali rôzne expozície. Najatraktívnejšia pre nás bola multimediálna expozícia, ktorá je založená na vnímaní a interpretácii historických udalostí. Zahrali sme si 3D hry. Veľmi sme sa pri nich zabavili. Potom nám učitelia vymysleli úžasný workshop. Vyrábali sme figúrky z rôznych materiálov, napríklad z plastelíny. Neskôr sme ich odfotili a animovali v aplikácii Stop Motion. Dnešný deň si každý užil. Srdečne vás pozdravujeme z Chorvátska. Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.

Text: Miriam Mudriková, 6.C, 24.1.2023
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Pondelok v Marčane (Erasmus+)
 
Osnovna škola Marčana nám v pondelok ráno otvorila svoje brány. Prvým bodom programu bol uvítací ceremoniál, počas ktorého sme sa všetci lepšie spoznali. Každá z delegácií predstavila ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky. Po krátkej prestávke nasledovalo divadelné predstavenie, ktorého súčasťou sme sa stali aj my. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o histórii, geografii, kultúre, zvykoch a tradíciách Istrie. Samozrejme, všetko to bolo v anglickom jazyku. Veľmi sme sa pri tom zabavili. Neskôr nás na obecnom úrade privítal starosta Marčany Predrag Pliško. Po návrate do školy nasledoval workshop. Našou úlohou bolo vyjadriť názor na žiakmi vytvorené ekologické videá. Zažili sme pekný deň v prítomnosti nových kamarátov.
 
Text: Daniela Harviliková, 23.1.2023
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Erasmus+ Výmenný pobyt Chorvátsko
 
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! sme v nedeľu 22. januára 2023 začali druhý výmenný pobyt v Chorvátsku. Našu školu budú nasledujúci týždeň reprezentovať títo žiaci: Viktória Brudňáková, Lea Čurmová, Daniela Harviliková, Miriam Mudriková zo 6.C triedy a Matúš Maďarik zo 7.A triedy pod pedagogickým vedením Mgr. Vladimíry Ševecovej a Mgr. Silvie Brzychcyovej.
V nedeľu o 4:30 hod. sme vyrazili osemmiestnym vozidlom smer Marčana, Chorvátsko. Našu cestu, ktorá prebiehala rýchlo, ale bezpečne, sprevádzal dážď, sneh i slnečné lúče. Spoločne sme si vychutnali Jadranské more v Rijeke, treťom najväčšom chorvátskom meste a poprechádzali sme sa po jeho historickom centre. V popoludňajších hodinách sme dorazili do cieľa našej cesty. Pred školou v Marčane už čakali členovia našich dočasných rodín, s ktorými sme sa už vopred zoznámili online.
Všetci sa už tešíme na pondelok, keď sa stretneme pri prvých skupinových aktivitách, na ktoré sme sa dlhodobo a zodpovedne v škole pripravovali.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 22.1.2023
Naša cesta domov (Erasmus+)

V sobotu 26.11.2022 sme sa rozlúčili s našimi dočasnými španielskymi rodinami, ktoré sa o nás výborne starali a vyrazili sme na cestu domov. Cestovali sme niekoľko hodín a napokon neskoro v noci nás naši rodičia vyzdvihli pred školou. Ani sa nám veriť nechce, že sa náš fantastický výmenný pobyt už skončil. Veríme, že spomienky a nové priateľstvá pretrvajú. Ďakujeme.

Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 27.11.2022
Piatok v Barcelone (Erasmus+)
 
Dnešok sme si veľmi užili. Ráno sme sa stretli pred školou, kde sme sa zúčastnili záverečného ceremoniálu. Všetci účastníci výmenného pobytu dostali Certifikát o absolvovaní. V škole sme sa tiež rozlúčili s našimi chorvátskymi a gréckymi kamarátmi, ktorí odišli domov dnes popoludní. Po oficiálnej časti dňa sme išli na vlakovú stanicu a z nej vlakom rovno do Barcelony. V Barcelone sme navštívili výstavu s názvom „Dalí Cibernetic“. Výstava na nás pôsobila ako neuveriteľná cesta dielami Salvadora Dalího prostredníctvom virtuálnej reality, interaktívnych inštalácií, umelej inteligencie a zaujímavých animácií. Po prezretí výstavy sme išli metrom na obed. Neskôr sme si išli kúpiť suveníry a na námestie, kde sme si oddýchli a zrelaxovali. Večer sme sa vracali vlakom k našim dočasným rodinám. Čaká nás posledná noc v rodinách, ktoré nás super prijali. Bude sa nám ťažko odchádzať domov a opúšťať ich. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Marián Ocilka, 7.A, 25.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Štvrtok v Rubi (Erasmus+)
 
Štvrtok v Španielsku sme hneď z rána začali prácou na projektových aktivitách, v ktorých sme si predstavili výsledky našej video tvorby. Nasledovala aktivita nazvaná „Creative Questions“, španielski žiaci odpovedali na naše zvedavé otázky, ktoré sme si pre nich vopred pripravili formou virtuálnej nástenky vo webovom priestore Padlet. Bolo to veľmi zábavné a poučné, veľa sme sa dozvedeli o španielskych ľuďoch a o ich zvykoch a zároveň sme získali mnoho informácií o krajine. Po krátkej prestávke, ktorú sme venovali občerstveniu, sme sa vybrali na oficiálnu návštevu. Naše kroky smerovali na miestnu radnicu, kde sme boli oficiálne prijatí. Absolvovali sme tam aj bilingválnu španielsko-anglickú prednášku o tom, čo by sme mohli urobiť preto, aby sme pomohli nášmu životnému prostrediu. Prezreli sme si aj expozíciu venovanú tradičným katalánskym obrom. Presunuli sme sa opäť do jedálne, kde sme si nachystali spolu s učiteľmi jedlo. Naháňali sme sa, hádzali sme si loptu, šantili sme na ihrisku. Večer sme sa s našimi rodinami prešli, porozprávali sme sa o dnešku a ani sa nám veriť nechce, že zajtra je už piatok... Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Samuel Godžák, 7.B, 24.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Streda v Rubi (Erasmus+)
 
V stredu ráno sme sa všetci stretli v hostiteľskej škole Collegi Balmes, a keďže táto škola sa skladá z dvoch budov, prvú sme si obzreli v pondelok a druhú budovy školy nám španielski žiaci predstavili dnes. Zúčastnili sme sa na technologickom workshope, na ktorom sme pracovali s tabletmi, nahrávali sme videá a rôznymi aplikáciami sme ich spracovávali. Zabávali sme sa pri spoločenských hrách. Po krátkej prestávke sme sa zoznámili s tradičnými katalánskymi hrami na ihrisku pri škole. Chutný obed sme ukončili krátkou prechádzkou, ktorá bola super, pretože sme sa všetci rozprávali po anglicky a bola to veľká zábava.  Popoludní sme absolvovali kultúrny workshop, španielske rodiny vzali slovenských žiakov a pochutili sme si spolu na tradičnom španielskom pudingu a churros. Spoznávanie nových jedál bolo zaujímavé a príjemné. V závere stretnutia sme sa pohrali na ihrisku. Veľmi sa tešíme, čo nám prinesie zajtrajšok. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Rebeka Hromová, 7.B, 23.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Utorok v Barcelone (Erasmus+)
 
Dnešok sme začali tým, že sme prišli do školy. Stretli sme kamošov a spoločne sme sa presunuli autobusom do Barcelony. Zastavili sme pri nemocnici Sant Pau a absolvovali sme poriadnu túru. Bolo to vynikajúce. Nemocnica bola veľká asi ako 20 bytoviek a všetko bolo tak ´nóbl´. Po túre sme išli do rímskokatolíckej baziliky menom Sagrada Familia. Jej súčasťou je mnoho veží, veža Panny Márie je vysoká 138 metrov. Bazilika bola asi najvyššia stavba, akú som kedy videl. Bola prekrásna, všetky tie farby, architektúra, prosto vynikajúce. Následne sme išli na pláž, kde sme sa najedli a hrali futbal, dal som gól. Urobili sme si kopec fotiek. Videli sme budovu, ktorá vyzerala ako Burj Al Arab. Po super chvíľach strávených na pláži sme šli autobusom, ktorý nás odviezol do Rubi, presunuli sme sa ku škole, kde nás vyzdvihli španielski rodičia a vzali nás do našich dočasných rodín. Toto bol náš prekrásny deň. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Adrián Haník, 7.B, 22.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Pondelok v Rubi (Erasmus+)

V pondelok ráno sme sa všetci stretli na pôde hostiteľskej školy Collegi Balmes a spoločne sme absolvovali uvítací ceremoniál. Každá z delegácii predstavila ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky, ktoré sme pre partnerov pripravili. Kamoši zo Španielska nám predstavovali ich školu, absolvovali sme jej prehliadku a zároveň nám predstavili ich tradičný tanec. Bolo to veľmi milé a zaujímavé, zabavili sme sa. Po chutnom obede sme pracovali na workshope, kde sme analyzovali naše pripravené videá, následne sme sa venovali športovým aktivitám. Celý deň bol veľmi aktívny. Veľmi sa tešíme na zajtrajšiu návštevu Barcelony. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.

Text: Olívia Sotáková, 7.A, 21.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Erasmus+ Výmenný pobyt Španielsko
 
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! sme v nedeľu 20. novembra 2022 odštartovali prvý z výmenných pobytov v Španielsku. Aktívnymi účastníkmi za našu školu sa stali naši šikovní žiaci: Samuel Godžák, Adrián Haník a Rebeka Hromová zo 7.B triedy a Marián Ocilka a Olívia Sotáková zo 7.A triedy.
Dlho očakávaný výmenný pobyt sme odštartovali pred školou v čase, keď sa zvyčajne ešte tuho spí. Boli štyri hodiny ráno. Spoločne sme si povedali záverečné pokyny, rozlúčili sme sa s rodičmi a vyrazili na cestu. Preprava do Budapešti prebehla úplne hladko. Po rušnejšom čase strávenom na letisku sme nasadli do lietadla a čoskoro sme šťastne pristáli v Barcelone. Viacero z nás letelo po prvýkrát v živote a bol to pre nás super zážitok. V Barcelone nás privítalo pekné slnečné počasie a milí usmiati členovia španielskych rodín, do ktorých sme sa postupne presunuli. Každý si vo svojej hostiteľskej rodine v mestečku Rubi, neďaleko Barcelony, užil krásne privítanie a zaujímavý nedeľný program s novými kamarátmi a ich rodinnými príslušníkmi. Všetci sa už tešíme na zajtrajšok, keď sa stretneme pri prvých spoločných aktivitách, na ktoré sme sa dlho a zodpovedne v škole pripravovali. Držte nám silno palce, aby sa nám všetkým podarilo úspešne reprezentovať našu úžasnú Pugačevku.   
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 20.11.2022
Posledný deň virtuálnej mobility Erasmus+
 
V piatok 11.3.2022 sme počas dopoludnia absolvovali záverečné aktivity súvisiace s projektom Creating videos to green up the world: Let´s become THINKfluencers! Našou úlohou okrem iného bolo pripraviť finálne hodnotenie priebehu tohto týždňa v anglickom jazyku a pochváliť sa partnerom natočenými videami. Dovoľte nám podeliť sa s vami o naše dojmy: „Bol to jeden z najlepších týždňov v tomto školskom roku. Naozaj sme si ho užili. Zlepšili sme sa v konverzácii v angličtine. Podieľali sme sa na rôznych zábavných, ale zároveň aj  poučných aktivitách. Jedna z najlepších aktivít boli pre nás online konverzácie so zahraničnými partnermi. Spoznali sme nových ľudí. Natočili sme videá o záchrane planéty pred odpadom. Naozaj pôsobivé a cool. Sme smutní, pretože je už koniec. Ďakujeme Španielom, Chorvátom a Grékom za obohacujúce vzájomné stretnutia.“  
 
Text: Erasmus team, 11.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 1.B, 2.B a 5.C
 
V dnešnom Erasmus+ bloku si svoje jazykové vedomosti a zručnosti precvičili žiaci tried 1.B, 2.B a 5.C. Najmenší šikovní prváci si pripravili pieseň o zvieratkách v angličtine. Svoj materinský jazyk predstavili ľudovou piesňou „Po nábreží koník beží“. Druháci sa prezentovali piesňou „Head Shoulders Knees and Toes“ a anglický jazyk využili pri komunikácii so žiakmi z Grécka. Piataci sa vzájomne dorozumievali cez webkameru. Počiatočný ostych opadol a vznikla príjemná priateľská atmosféra. Rozprávali sa o obľúbených športoch, pokrmoch a samozrejme o obľúbených moderných technológiách. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Tomáš Savkanič, Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 11.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Online stretnutia 4.B, 5.A a 5.B
 
Svoje jazykové vedomosti a zručnosti dnes na online stretnutiach predviedli triedy žiaci 4.B, 5.A a 5.B triedy. Žiakom z Chorvátska, Grécka a Španielska rozprávali informácie o sebe a pripravili si rôzne otázky pre vzájomnú konverzáciu v anglickom jazyku. Žiaci sa svojej úlohy zhostili výborne, prekonali počiatočný ostych a spoznali svojich rovesníkov.
 
Text: Erasmus team, 10.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
 
Virtuálna mobilita Erasmus+
 
Štvrtok nám v našom Erasmus+ týždni priniesol celodennú aktivitu – workshop, ktorý všetkým poslúžil pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie jazykových zručností. Ráno sme prišli do školy plní očakávaní, ako bude vyzerať náš deň. Prvá úloha slúžila k rozbúreniu nášho mozgu, mali sme totiž vymyslieť čo najviac slov, ktoré sa spájajú s dobrým videom. Samozrejme všetko v angličtine. Následne sme v skupinách začali pracovať na scenári k ekologickému videu. Po vytvorení kvalitného scenára sme sa aktívne pustili do jeho natáčania v okolí našej školy. Dnešný deň sme si veľmi užili.
 
Text: Erasmus team, 10.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.C
 
Dnešok opäť patril našim šikovným malým angličtinárom. Žiaci sa online formou stretli s novými kamarátmi z Grécka a Španielska. A čo bolo ich úlohou? Predstavili sa a rozprávali o svojich voľnočasových aktivitách, obľúbených školských predmetoch a jedlách.  Žiaci sa prezentovali krásnymi piesňami a slovenskou poéziou. Pri vzájomnej výmene otázok žiakov najviac zaujímali obľúbené futbalové kluby. Španielov veľmi potešilo, že je to práve FC Barcelona. Reč prišla aj na počasie. Dnešný deň nám poskytol možnosť ukázať našim zvedavým partnerom sneženie v priamom prenose. Naši Pugačevkári boli veľmi aktívni a predviedli svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. T. Savkanič, 9.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Online stretnutia 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.C
 
Dnešok opäť patril našim šikovným malým angličtinárom. Žiaci sa online formou stretli s novými kamarátmi z Grécka a Španielska. A čo bolo ich úlohou? Predstavili sa a rozprávali o svojich voľnočasových aktivitách, obľúbených školských predmetoch a jedlách.  Žiaci sa prezentovali krásnymi piesňami a slovenskou poéziou. Pri vzájomnej výmene otázok žiakov najviac zaujímali obľúbené futbalové kluby. Španielov veľmi potešilo, že je to práve FC Barcelona. Reč prišla aj na počasie. Dnešný deň nám poskytol možnosť ukázať našim zvedavým partnerom sneženie v priamom prenose. Naši Pugačevkári boli veľmi aktívni a predviedli svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. T. Savkanič, 9.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Virtuálna mobilita Erasmus+
 
V utorok 8.3.2022 prišiel náš vysnívaný deň, na ktorý sme sa už dlho tešili. Čakalo nás totiž virtuálne zvítanie s partnermi z Grécka, Chorvátska a Španielska v rámci projektu Creating videos to green up the world: Let's become THINKfluencers! Tomuto stretnutiu predchádzala naša dôkladná príprava na konverzáciu v anglickom jazyku. Najprv každá krajina prostredníctvom prezentácie predstavila svoj štát, mesto a školu. Už to v nás vzbudilo zvedavosť, ale vedeli sme, že príde ešte niečo lepšie. A nemýlili sme sa! Online stretnutia v malých skupinách s našimi kamarátmi zo zahraničia boli pre nás veľmi prínosné. Precvičili sme si konverzáciu v anglickom jazyku, zabavili sme sa a zistili sme, že deti z rôznych kútov Európy sú svojimi záujmami vlastne veľmi podobné nám. Dnešná akcia bola super. A tešíme sa, keď ich stretneme aj naživo. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Erasmus team 6.A, 8.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 1.A a 2.A

Súčasťou virtuálnej výmeny, ktorá prebieha celý tento týždeň, sú aj žiaci 1. – 5. ročníka. Svoje jazykové vedomosti a zručnosti dnes na online stretnutiach predviedli triedy 1.A a 2.A. Pre žiakov z Grécka a Španielska si pripravili rôzne otázky v anglickom jazyku a potešili ich spevom v anglickom a slovenskom jazyku.  Žiaci sa svojej úlohy zhostili skvelo, boli jednoducho úžasní. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová. 8.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Erasmus+

Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+. Žiaci si pripravili prezentácie o našej škole, meste a krajine. Vyrábali pohľadnice pre svojich zahraničných kamarátov z Erasmus+. Všetci žiaci zapojení do projektu sa veľmi tešia na online stretnutia, a preto si už dopredu prichystali zaujímavé otázky.
Text: Barborka Beňová, 6.B, 7.3.2022
 
Program Erasmus+ sa mi veľmi páči. Páči sa mi preto, lebo môžeme spoznávať nových ľudí a získavať informácie o ich krajine. Taktiež je skvelé to, že Erasmus+ mi zdokonaľuje angličtinu a pomôže mi dostať sa na strednú a vysokú školu. Už sa teším na online stretnutia s deťmi z partnerských škôl a na všetky informácie, ktoré sa o nich dozviem.
 
Text: Radovan Kováč, 6.B, 7.3.2022
Foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 7.3.2022
ERASMUS+
Creating videos to green up our world:
Let´s become THINKfluencers!

Účasť na projekte v rámci programu Erasmus+ znamená pre každú základnú školu, jej žiakov, učiteľov a vlastne pre všetkých zúčastnených mimoriadne prestížnu záležitosť. Preto sme nesmierne hrdí na to, že naša škola túto jedinečnú možnosť našim šikovným žiakom ponúka. Rôznymi aktivitami, ktoré v rámci projektu Erasmus+ tím s finančnou podporou Európskej únie produkuje, reprezentujeme v Európe našu školu, mesto a dokonca celú krajinu.
Ani skutočnosť, že máme prácu značne sťaženú kvôli protipandemickým opatreniam, neodrádza náš Erasmus+ tím od usilovnej práce na jednotlivých projektových aktivitách. Celý tím žiakov a učiteľov postupne realizuje nasledovné aktivity: pravidelné online stretnutia s európskymi partnermi; vytvorenie a dopĺňanie obsahu webovej stránky projektu (https://vladimirasevecova.wixsite.com/thinkfluencers2020); vytvorenie a spravovanie priestoru TwinSpace na platforme programu eTwinning, ktorý slúži na predstavenie vykonaných aktivít a tiež na vzájomnú komunikáciu zapojených žiakov o rôznych témach v anglickom jazyku (https://twinspace.etwinning.net/166083/home); predstavenie a oboznámenie žiakov s projektom a jeho jednotlivými projektovými aktivitami a termínmi ich plnenia; prezentácia Chalk Talk (Kriedových rozhovorov) a vytvorenie virtuálnej nástenky vo webovom priestore Padlet, v ktorých žiaci vyjadrili myšlienky týkajúce sa práce s videom a jeho tvorbou (https://padlet.com/vladimira_sevec/q1moekdtmr0v1ult?utm_campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet); vytvorenie školských Erasmus+ kútikov, na ktorých žiaci usilovne pracovali; vytvorenie loga projektu žiakmi; výber 3 návrhov loga, ktoré postúpili do súťaže partnerských škôl; prezentovanie informácií o našom štáte – o Slovensku, o našom meste – o Humennom a samozrejme o našej škole formou prezentácií a videí a zároveň predstavenie našich žiakov.
 
V nasledujúcich videách sa máte možnosť zoznámiť s našimi partnerskými školami:
Španielska škola: Colegio Balmes, S.L. (https://www.youtube.com/watch?v=JVHItMDM4z4&feature=emb_logo), Grécka škola: 3rd Primary School of Egaleo "Nikolaos Politis" (https://www.youtube.com/watch?v=z9fiiR3qcas), Chorvátska škola: Osnovna skola Marcana (https://www.youtube.com/watch?v=FY-xVSPqCY0)
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 09.11.2021
Španielska škola
Chorvátska škola
Grécka škola
Spojili sme sily

Dnes poobede sa stretli členovia nášho Žiackeho parlamentu a mali plné ruky práce. Stali sa na chvíľu členmi poroty a z vytvorených návrhov loga hlasovaním vybrali 3 najzaujímavejšie návrhy, ktoré postúpia do užšieho výberu. O aké logo išlo? Jednou z aktivít, ktorú sme so žiakmi absolvovali v rámci programu Erasmus+ bolo vytvorenie loga pre náš projekt Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky logo kreslili, maľovali a navrhovali na počítači. Každý zo zapojených štátov rovnako ponúkne návrhy svojich žiakov a spoločne hlasovaním vyberieme logo nášho projektu, ktoré bude reprezentovať jeho hlavnú myšlienku. Logo sa bude uvádzať pri každej propagačnej a diseminačnej aktivite, takže je to veľmi prestížna záležitosť. Držíme návrhom našich žiakov palce, pretože sú skutočne nápadité. Na dnešnom stretnutí sme tiež zasadili symbol nášho parlamentu i projektu Erasmus+. Okrasnému kru, ktorý každú chvíľu zakvitne, dali žiaci meno HUBERT. Veríme, že nás svojou krásou bude tešiť veľmi dlho. Ďakujeme všetkým za perfektnú spoluprácu!

Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 2.6.2021
Online stretnutie v rámci programu Erasmus+

Participovať na projekte, ktorý je súčasťou programu Erasmus+ je obrovská prestíž pre každú základnú školu, jej žiakov i učiteľov. Aj vďaka podpore a ústretovosti vedenia našej školy sme úspešne získali grant v programe Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá pre obdobie 2020-2022. Náš projekt s názvom Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sa začal realizovať v januári. Počiatočnou aktivitou, ktorú sme úspešne absolvovali dňa 28. januára 2021 bolo online stretnutie učiteľov zapojených škôl. Koordinátori za jednotlivé školy prítomní na stretnutí boli Laia Morreres (Španielsko), Christos Tsiatsianas (Grécko), Dejan Tibinac (Chorvátsko) a Vladimíra Ševecová (Slovensko). Stretnutie sa nieslo v mimoriadne priateľskej atmosfére a dohodli sme si na ňom veľa aktivít, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú a rovnako sme si upresnili aj termín nášho ďalšieho online stretnutia. Našim obrovským želaním je stretnúť sa osobne a absolvovať mobility vo všetkých spolupracujúcich krajinách. Veríme, že sa nám to aj napriek súčasnej zložitej situácii podarí a veľmi sa tešíme na projektové aktivity, ktoré poskytnú našim žiakom príležitosť stať sa influencermi reálneho života a budú pre nás všetkých mimoriadne prínosné.

Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 28.1.2021
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah