ERASMUS+ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ERASMUS+
ERASMUS + 2023/2024      Erasmus+  – SLOVENSKO – 5. deň
 
Piaty a záverečný deň mobility na Slovensku ubehol ako voda. Naši Junior IT- čkári  pracovali v skupinách so zahraničnými  kamarátmi  a učili ich pracovať s robotickými stavebnicami LEGO® education SPIKE™.  Spoločne v skupinách si vytvorili prezentácie o slávnej osobnosti každej krajiny a následne ju aj odprezentovali. Nakoniec všetci žiaci vyplnili záverečný dotazník ako spätnú väzbu na dosiahnuté ciele projektu a záujem o jednotlivé aktivity. Na konci dňa sme si povedali „Good bye“ a popriali si všetko len to najlepšie do budúcna. Žiakov ešte čakal bohatý  program v rodinách.  Našim zahraničným priateľom prajeme šťastnú cestu a všetkým rodičom, ktorí sa spolupodieľali na Erasme plus ďakujeme za super starostlivosť celý týždeň. Pevne veríme, že takáto skúsenosť obohatila všetkých zúčastnených.
 
Text a foto: Erasmus team, 24.5.2024
Erasmus+  – SLOVENSKO – 4.deň
V súlade s cieľmi projektu - hľadať spôsoby ako redukovať stres - sme dnes, aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia, mohli našim zahraničným partnerom ukázať ďalšiu z foriem odbúravania stresu. Cieľom našej turistiky  boli, ako ináč,  naše veľhory. Túra na Popradské pleso sa vydarila a my sme si užili krásu prírody, radosť z pohybu a skvelých kamarátov.
Text a foto: Erasmus team, 23.5.2024
ERASMUS+ – Slovensko – 3.deň

Medzi hlavné aktivity Erasmus+, patrí aj aktívna účasť na vyučovaní. Dopoludnia mali zahraniční žiaci možnosť zúčastniť sa na zaujímavých a interaktívnych hodinách. Naši učitelia si pre nich pripravili  hodiny, kde žiaci priamo  participovali vo vyučovaní  a v triedach bolo počuť všetky jazyky od slovenského, anglického, španielskeho, poľského a ukrajinského.
Popoludnie sa nieslo v znamení  športových aktivít ako jednej z dôležitých foriem relaxu. Chlapci si zahrali turnaj vo futbale,  španielski žiaci si prvý krát zahrali floorbal, dievčatá relaxovali pri jóge, ktorú viedla skúsená lektorka.  A keďže tanec patrí tiež k obľúbenej forme relaxu, tak sme ho nevynechali. V škole sme si nacvičili tanec tzv. „belgičák“, ale pre veľký záujem o hudbu, sme pokračovali aj večer s karaoke  show. Žiaci spievali , tancovali a zábava gradovala až do večera.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým učiteľom, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe vyučovacích hodín. Mgr. Jakubčová – Geo (clill), Mgr. Savkanič – Bio (clill), Mgr. Vajsová - Bio (clill), Mgr. Ševecová Anj, Mgr. Čorná – Sjl – Anj, Mgr. Krajníkova – Inf- clill, Mgr. Šestáková – Mat (clill), Mgr. Polanská – Che (clill), Mgr. Koudelková – Anj, Mgr. Bobaľová – Sjl, Mgr. Gógová – workshopy, Mgr. Gajdošová – hudba a tanec.
Máme za sebou ďalší úspešný deň plný aktivít, ale hlavne plný detského smiechu a radosti.
 
Text a foto: E+ team, 22.5.2024
Erasmus+ SLOVENSKO – 2. deň
 
Utorok sme strávili v historickom centre Košíc. Našim zahraničným kamarátom sme ukázali významné budovy mesta, porovnali architektúru, navštívili Dóm sv. Alžbety, kde sme mali možnosť nahliadnuť do tajov miest, kde sú uložené krypty, ale aj vystúpiť na vežu z ktorej sa nám naskytol nádherný výhľad na celé Košice. Veľkú zábavu sme si užili aj vo Vedeckej knižnici na Americkom oddelení, kde si pre nás pripravili workshopy v podobe programovania a kvízov.

Text a foto: E+ team, 21.5.2024
Erasmus+ – SLOVENSKO – 1. deň
 
Dnešným dňom sme odštartovali mobilitu na Slovensku. V úvode dňa naši  deviataci predstavili partnerským krajinám formou prezentácie našu krajinu a  veľmi zaujímavo im predstavili celý naplánovaný program. Získané vedomosti zúročili žiaci v kahoot kvíze, rôznymi hrami sa navzájom spoznávali a upevňovali anglický jazyk.   
Dopoludnia prijal zahraničných hostí spolu so žiakmi našej školy na Mestskom úrade zástupca primátora Ondrej Babjarčík, ktorý neúnavne odpovedal všetkým žiakom na otázky súvisiace s naším projektom, ktorý sa zameriava na mentálne zdravie žiakov a hľadanie pestrých aktivít, ktoré môžu dopomôcť pri zvládaní stresu. Popoludnie sme strávili v centre mesta, kde sme navštívili našu najväčšiu pýchu – renesančný zámok. Ďalšie pamiatky nášho mesta žiaci spoznávali  prostredníctvom hry „geocaching“, kde podľa indícii, ktoré im prichádzali postupne cez správy, museli vyhľadať pamätihodnosť a zistiť o nej zaujímavosti.
 
Text  a foto: E+ team, 20.5.2024
Erasmus+ – SLOVENSKO – príchod

V týždni od 20. 05. – 24.05. bude na našej škole prebiehať  vzdelávacia mobilita v rámci projektu Erasmus plus. Už dnes k nám cestujú naši kamaráti z ďalekej Malorky a Poľska. Tešíme sa na týždeň, ktorý bude naplnený množstvom aktivít, vzdelávaní sa, zážitkov, výziev a predovšetkým vytváraní pevných priateľstiev.
 
Text a foto: E+ team, 19.5.2024
Erasmus+ – POĽSKO – 5. deň
 
Našu mobilitu sme ukončili návštevou najstaršej časti mesta – Ostrov Tumski. Užili sme si aj výhľad z veže gotickej katedrály, z ktorej sme mohli vidieť obrovské mesto Wroclaw. Popoludnie naši žiaci strávili s rodinami, ktoré  si pre nich pripravili program.
 
Text a foto: ERASMUS team. 27.4.2024
Erasmus+ – POĽSKO – 4. deň

Náš predposledný deň sme strávili opäť aktívne a to zaujímavou účasťou na niekoľkých vyučovacích hodinách. Zapojili sme sa na anglickom jazyku, biológii, dokonca sme spolupracovali a plnili úlohy aj na hodine poľštiny. Na výtvarnej výchove sme očami umelca so slovenskými koreňmi, Andyho Warholu, umelecky zobrazili slovenské ľudové znaky. V popoludňajších hodinách sme odbúravali stres športom a pri tvorení 3D perom. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: ERASMUS team, 26.4.2024
Erasmus+ – POĽSKO – 3. deň

Cieľom dnešného dopoludnia bola návšteva wroclawskej ZOO, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe. Prítomnosť zvierat z celého sveta v nás prebúdzala pocit šťastia a pokoja. Obrovské Afrikárium nás očarilo rybami a živočíchmi z rôznych častí Afriky. Zároveň sme plnili zadané úlohy, vyhľadávali informácie a hľadali riešenia. Popoludnie sme strávili opäť v škole, kde sme súťažili v rôznych kreatívnych aktivitách. Napr. kto postaví najvyššiu vežu s použitím iba 4 hárkov papiera. Vyhrali Španieli.

Text a foto: ERASMUS team, 25.4.2024
Erasmus+ – Poľsko – 2. deň

Stredu sme síce začali vo veľmi chladnom počasí, ale všetko vynahradilo krásne, historické centrum Wroclaw. Žiaci v medzinárodných skupinkách, pomocou indícií, plnili úlohy a zároveň spoznávali históriu a pamiatky mesta. Po obede sme sa presunuli do  vedecko-technického múzea zameraného na vodu,  jej využitie, recykláciu, kolobeh v prírode, formy vody a jej nevyhnutnosť pre život.
fotografií nájdete na našom facebooku.
Txt a foto: Erasmus team, 24.4.2024
ERASMUS – Poľsko - 1. deň
 
Prvý deň našej mobility v Poľskom Wroclaw sme začali spoločným vyučovaním s poľskými a španielskymi spolužiakmi. Robili sme kvízy Kahoot, aktivity na rozvoj komunikácie, pracovali sme v medzinárodných tímoch. Popoludní sme navštívili expozíciu miniatúrneho mestečka a scenérií zachytávajúcich život ľudí v Dolnom Sliezku. Bolo to veľmi zaujímavé a ukľudňujúce.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Txt a foto: Erasmus team, 23.4.2024
Pugačevkári opäť na cestách
 
Po zimnej prestávke, opäť pokračujeme ďalšou mobilitou v rámci ERASMUS+ , do neďalekého Poľska, ale zato do krásneho mesta WROCLAW. Dnes 22. 4. sme eko-cestovaním vyrazili za ďalšími výzvami. Prvá zastávka je v starobylom Krakowe.
 
Text a foto: Erasmus team, 22.4.2024
Z Pugačevky na Baleáry
 
Naša Základná škola Pugačevova zlepšuje a skvalitňuje  vyučovanie nie len formálne, ale hľadá cesty ako svojim žiakom vytvoriť podmienky pre rôzne druhy sociálneho vyučovania. Jednou z foriem je inovovaný program Erasmus +, zameraný na horizontálne priority: viesť žiakov k inklúzii a aktívnej participácii, zdokonaľovať sa v digitalizácii a udržiavať zdravé životné prostredie.
V tomto školskom roku v dňoch 19. 11. 2023 – 25. 11. 2023 prebehla vzdelávacia mobilita jednotlivcov v hlavnom meste Palma de Mallorca, ktorej sa zúčastnilo 8 žiakov a 2  pedagógovia.   Mobilita umožnila žiakom stráviť čas učením sa s rovesníkmi na Malorke, rozšíriť si svoje komunikačné zručnosti, nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v čase mimo školy v hostiteľských rodinách. Pobyt v meste bol obohatený o orientačné hry Explorer hunt, kde žiaci spĺňali zadané úlohy a učili sa orientovať v cudzom meste prostredníctvom navigácie.  Športovali a relaxovali na pláži,na školskom dvore, absolvovali turistiku v prístavnom horskom meste Soller, spoznávali historické pamiatky krajiny – majestátnu katedrálu v hlavnom meste, vystúpili na hrad Bellever, navštívili historické mestečko Sineu, kde sa každú stredu od roku 1318  konajú trhy s lokálnymi produktmi. Uvedenými aktivitami mali možnosť zažiť rozmanitosť kultúry a histórie z prvej ruky a na odvetu naši žiaci z Pugačevky žiakom z hostiteľskej krajiny predstavili Slovensko, mesto Humenné i svoju  školu prostredníctvom súťažía kvízov k rôznym témam.  
Všetci odchádzali s množstvom zážitkov, priateľstiev a motiváciou vzdelávať sa v cudzom jazyku.
 
Mgr. Jana Koudelková Feiglová, koordinátor projektu Erasmus+, 28.11.2023
Piaty deň mobility na Malorke
Piaty a zároveň posledný deň na Malorke sme si veľmi užili. Opäť sa vrátilo slnečné a teplé počasie, ktoré ešte umocnilo zážitok z návštevy hradu Bellever, ktorý stojí na zalesnenom kopci v hlavnom meste Palma de Malorka. Je to jeden z mála hradov v Európe s kruhovým pôdorysom. V minulosti slúžil ako sídlo malorských panovníkov a neskôr ako väzenie. Deň nám však začal opäť v škole, kde sme sa oboznámili s tradičným, lokálnym jedlom, trošku si zašportovali, vyskúšali hodinu meditácie a zahrali si veľmi zaujímavú hru „Town of Palermo“, pri ktorej si všetci zdokonaľovali svoje znalosti v angličtine. Čaká nás ešte posledný večer v rodinách, zbaliť sa a zajtra letíme domov, plní zážitkov, skúseností a chuti vzdelávať sa a napredovať.
Adios Mallorca
Text a foto: Erasmáci z Pugačevky, 24.11.2023
Štvrtý deň mobility na Malorke.
 
Štvrtok sa niesol v duchu spájania formálneho a neformálneho vyučovania.
Po krátkom predstavení našej krajiny, mesta a školy žiakmi zo Slovenska sme sa zúčastnili vyučovacej hodiny v škole, kde sme rozoberali problematiku dotýkajúcu sa všetkých ľudí na svete – ochranu životného prostredia. Malorka je slávna aj tým, že tu žijú korytnačky a aký veľký význam majú pre ľudí nám veľmi pekne vysvetlila pani učiteľka z Malorky, ktorá zároveň poukázala na význam ochrany rôznych živočíchov a zachovanie hierarchie medzi živočíchmi.  V danej tematike sme pokračovali neformálnym vyučovaním -  návštevou akvária Palma Aquarium, ktoré je hodnotené ako jedno z najinteraktívnejších a najlepších akvárií v Európe. Počas viac ako 1 km trasy sme obdivovali poklady podmorského sveta – viac ako 8 000 druhov morských živočíchov a 8 rôznych morských biotopov. V 3D kine sme sa mohli ponoriť medzi veľryby a zažiť pocit blízkosti týchto obrovských cicavcov. Týmto sme získali množstvo nových vedomostí a presvedčili sme sa, prečo je potrebné udržiavať naše prostredie a vody čisté. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmáci z Pugačky, 23.11.2023
Tretí deň mobility na Malorke
 
Tretí deň sa niesol v znamení umeleckej tvorby a ručných prác, keďže aj to vplýva na našu psychickú pohodu a mnoho ľudí si pri takomto tvorení vie oddýchnuť a odreagovať sa. Deň sa začal v škole na hodine, kde sa deti rozprávali ako vedia relaxovať a čo robia, aby odbúrali stres. Odpovedali na otázky, pýtali sa a následne dospeli k tomu, že aj doma či už rodičia, alebo starí rodičia relaxujú pri vyšívaní, pečení, zdobení, kreslení, maľovaní, pestovaní kvetov a tvorení z rôznych materiálov. Naším žiakom boli prostredníctvom prezentácie predstavené remeslá, ktorými sa ostrov Malorka preslávil. Je to tkáčstvo, košikárstvo, keramika, sklárstvo, garbiarstvo a výroba produktov z miestnych surovín, na ktoré kladú veľký dôraz. Neskôr sme sa presunuli do srdca Malorky – mestečka Sineu.  Každú stredu sa tam konajú pravidelné trhy od roku 1318. Tam sme si takmer všetky výrobky mohli pozrieť na vlastné oči a dokonca i ochutnať.
 
Text a video: Erasmáci z Pugačevky, 22.11.2023
Erasmus+ - Malorka 03
Druhý deň mobility na Malorke
 
Na druhý deň našej mobility sme sa veľmi tešili, pretože sme cestovali na severnú stranu ostrova, do starobylého, horského mestečka SOLLÉR, ktoré je obklopené najvyšším pohorím Malorky Serra de Tramuntana. Prezreli sme si námestie, kostol sv. Bartolomeja a pre nás najzaujímavejšou časťou bol pohľad na starú drevenú električku, ktorá ešte stále spája mesto s prístavom a jazdí už od roku 1913. Cestou do prístavu sme videli plné sady dozrievajúcich  pomarančov, citrónov a olivovníkov. V závere prehliadky sa nám naskytol nezabudnuteľný výhľad z najvyššie položeného miesta s majákom. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmáci z Pugačevky, 21.11.2023
Erasmus+  - Malorka 01
 
Prvý deň našej mobility začal účasťou na vyučovaní v partnerskej škole IES Madina Mayurqa. Žiaci strávili čas učením o histórii a najzaujímavejších informáciách o meste a ostrove spolu so svojimi španielskymi kamarátmi a získavali obraz o vzdelávaní v krajine s inou kultúrou a históriou. Svoje vedomosti zúročili súťažou v kvíze. Ďalšou aktivitou bola hra „Explorer hunt“, v ktorej žiaci boli rozdelení do skupín a spĺňali zadané úlohy v centre mesta.
Špeciálny zážitok sme mali z návštevy majestátnej Katedrály Panny Márie, ktorá je jednou z najkrajších gotických stavieb v celom Španielsku a jednou z najväčších svojho druhu na svete.
Deň sme ukončili prehliadkou historického centra, ochutnávkou jedál a návštevou krásnej pláže priamo v Palme.

Text a video: Erasmáci z Pugačevky, 20.11.2023
Erasmus+ - Malorka 01
Z Pugačevky na Baleáry
 
Vzdelávacia mobilita pre osem žiakov a 2 pedagogičky   v rámci programu Erasmus+   začína  v hlavnom meste Malorky -  Palma de Mallorca.   Účasť na mobilite v dňoch 20.11.- 24.11.2023 umožní  žiakom stráviť čas učením sa spolu s rovesníkmi na Malorke, rozšíriť svoje komunikačné zručnosti a umožní účastníkom zažiť rozmanitosť kultúry a histórie z prvej ruky.
Pre pedagógov projekt školskej mobility je príležitosťou posilniť medzikultúrne učenie a využívať nové metódy  pre neformálne vzdelávanie, ktoré pomáhajú spájať a vytvárať európske partnerstvá a spoločné aktivity.
Saludos Mallorca

Text a video: Pugačevkári, 21.11.2023
Z Pugačevky na BaleáryERASMUS + 2022/2023      


Erasmus+ Záverečný deň výmenného pobytu

V piatok 2. júna 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Humennom. Bol to deň plný zábavy a zároveň posledný deň nášho hosťovania žiakov zo španielskej, gréckej a chorvátskej školy. Náš projekt Creating videos to green up our world: Let become THINKfluencers! sa tak pomaly blíži ku koncu. Počas prvej vyučovacej hodiny slovenskí žiaci pozvali zahraničných kamarátov do svojich tried, aby im ukázali ako prebieha náš vyučovací proces. Záverečný ceremoniál sme venovali oficialitám a všetkým účastníkom sme odovzdali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Nasledovali spoločné športové aktivity v telocvični. Po skvelom obede sme odprevadili španielskych žiakov a učiteľov na cestu domov. Týždeň ubehol veľmi rýchlo a my zo srdca ďakujeme všetkým partnerským školám za ich aktívnu účasť na jednotlivých činnostiach. Ďakujeme veľmi krásne rodičom slovenských žiakov za spoluprácu a fantastickú starostlivosť o zahraničných žiakov. Ďakujeme všetkým za nezabudnuteľný týždeň. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 2.6.2023
Erasmus+ Tvorivý štvrtok

Deň detí bol pre nás veľmi zaujímavý. Ráno sme sa všetci stretli v anglickom jazykovom laboratóriu a v súťaži „Dissemination Challenge“ sme vyhodnotili sledovanosť videí, ktoré každá partnerská škola vytvorila počas trvania projektu. Víťazom súťaže sa stala španielska škola Colegio Balmes. Všetci španielskí žiaci a učitelia si za svoje víťazstvo vyslúžili medailu. Po krátkej prestávke sme sa zamerali na ďalšiu zaujímavú a dôležitú úlohu. Úlohou žiakov bolo zahrať sa na reportérov, kameramanov, strihačov, režisérov... Po úvodných inštrukciách a krátkej diskusii sme rozdelení do piatich tímov na školskom dvore nahrávali záverečné interview projektu. V rozhovore žiaci diskutovali o tom, aké prvky má obsahovať  video spot, aby zaujal divákov. Nahrávanie bolo pre nás super zábava. Nahratý materiál sme následne spracovali v aplikácii CapCut. Po ukončení práce nasledoval „Oscar Ceremony“. Porota zložená zo žiakov svojím hodnotením vybrala víťazné video a tí, ktorí ho vytvorili získali sošku Oscara. Po obedňajšej prestávke sme navštívili  SOŠ Polytechnickú v Humennom. Tunajší študenti nám prezentovali virtuálnu realitu a využitie 3D tlačiarne. Vyskúšali sme si aj prácu v profesionálnom nahrávacom štúdiu so všetkými dôležitými činnosťami na vytvorenie kvalitnej reportáže. THINKfluenceri tu získali naozaj poučné poznatky. Ďakujeme Ing. Antonovi Bačovi, riaditeľovi školy, Mgr. Márii Bačovej a ich skvelým študentom! Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 1.6.2023
Erasmus+ Spoznávanie metropoly východu

Stredajšie aktivity sme zorganizovali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. American Center Košice pod vedením koordinátorky Martinky Jesenskej sa stalo miestom, kde sa všetci naši erasmáci zabavili, ale zároveň si overili vedomosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali niekoľko kôl vedomostného kvízu a na záver sa potešili sladkej odmene. Otázky v kvíze, na ktorom spolupracovali aj dobrovoľníčky Barborka a Radka, sa zameriavali na informácie o všetkých 4 zapojených krajinách – Slovensku, Španielsku, Grécku a Chorvátsku.
Nechýbala prehliadka historického centra Košíc, počas ktorej sme zistili, že naše národy majú toho veľa spoločného. Sprievodca nám v anglickom jazyku odhalil tajomstvá Dómu sv. Alžbety, Kaplnky svätého Michala, Urbanovej veže a mnohých ďalších historických subjektov. Po oddychu sme sa plní zážitkov a v dobrej nálade vrátili do Humenného. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 31.5.2023
Putovanie za tradíciami (Erasmus+)

Prvým spoločným veľkým výletom pre všetkých „erasmákov“ bola cesta na východ od Humenného. Za tradíciami sme putovali do obce Topoľa. Domáci remeselníci pre nás pripravili ukážky rôznych starých a už časom aj zabudnutých remesiel.
Viete ako sa pečie čerstvý chlebík? Aj my sme boli prekvapení. Všetci sme si to mohli vyskúšať. Najprv cepmi vymlátiť obilie, potom ho pomlieť a pripraviť cesto, ktoré na slniečku rýchlo vykyslo. V peci sa malý zázrak dokončil a výsledok – voňavý chlebík s domácim maslom a syrom – sme aj ochutnali. Zaujímavá bola aj práca na hrnčiarskom kruhu. Kto mal záujem, mohol si to vyskúšať. Spestrením bola ochutnávka pečených pirohov s rôznymi náplňami a pre deti aj jazda na koni. Zručnosť vo vyrezávaní píšťalok a rôznych drevených ozdôbok je tiež ozajstné majstrovstvo. To sme zistili pri práci miestnych rezbárov. Obhliadku obce Topoľa sme uzavreli návštevou dreveného kostolíka sv. Michala Archanjela z roku 1700, v blízkosti ktorého sme si prezreli aj cintorín s hrobmi vojakov z prvej svetovej vojny. Po výdatnom obede v Uliči sme krásny slnečný deň uzavreli na vyhliadke pri vodnej nádrži Starina. Trošku unavení, ale s peknými zážitkami sme sa vrátili domov. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.

Text a foto: Erasmus+ tím, 30.5.2023
Prvý deň výmenného pobytu v Humennom
 
V pondelok zavítali do priestorov našej základnej školy delegácie z Grécka, Chorvátska a Španielska zložené zo žiakov i učiteľov našich partnerských škôl, s ktorými spolupracujeme na projekte s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Hneď zrána si vyskúšali hodiny anglického jazyka s našimi žiakmi a prezreli si priestory školy. Po krátkej prestávke nasledoval uvítací ceremoniál. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie folklórneho súboru Púpavienka. Následne viedli naše kroky do budovy Mestského úradu v Humennom. Erasmus+ tím čakalo prijatie u primátora Miloša Merička, pre ktorého si prichystali otázky v anglickom jazyku nielen naši žiaci, ale aj hostia. Popoludní sme si spoločne prezreli umelecko-historickú expozíciu situovaná do dobových priestorov renesančného kaštieľa v Humennom. Týmto sa program pre našich hostí ešte v pondelok nekončil. Niektorých totiž čakalo nočné pozorovanie oblohy v magických Poloninách. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 30.5.2023
Erasmus+ Výmenný pobyt na Pugačevke
 
V nedeľu 28. mája 2023 sa začal štvrtý výmenný pobyt v rámci programu Erasmus+ a nášho projektu s názvom Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! Privítali sme žiakov z partnerských škôl z Grécka, Chorvátska a Španielska. Netrpezlivo sme ich čakali pred školou. Cítili sme obrovský pocit nadšenia. Dôkladne sme sa na nich pripravili. Nechýbali ani transparenty s nápismi WELCOME, aby si každý našiel svojho zahraničného kamaráta z predchádzajúcich troch výmenných pobytov. Tešíme sa na nové dobrodružstvá a na všetko, čo im nielen v našom malebnom mestečku ukážeme. Humenné priprav sa na THINKfluencers in the town!
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 28.5.2023
Záverečný deň výmenného pobytu (Erasmus+)
 
V piatok 31. marca 2023 sme zažili záverečný deň výmenného pobytu v Grécku. Bol to deň plný zábavy. Počas záverečného ceremoniálu všetci zúčastnení dostali „Certificate of Attendance“ – Certifikát o aktívnej účasti na výmennom pobyte. Záverečný ceremoniál sme ukončili piesňami a tancom na školskom dvore. Popoludní sme si nenechali ujsť prechádzky mestom Atény. Deň sme ukončili spoločnou večerou slovenských detí a učiteľov a gréckych hosťujúcich rodín. Týždeň ubehol ako voda a my zo srdca ďakujeme gréckej partnerskej škole a rodinám za fantastickú starostlivosť. Zažili sme nezabudnuteľný týždeň.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 31.03.2023
Štvrtok v Egaleo (Erasmus+)
 
Ráno v škole nás privítalo slniečko a tak sme deň začali loptovými hrami vonku na školskom ihrisku. Po športovej rozcvičke nasledoval filmový workshop. Učili sme sa ako vytvoriť animovaný film s aplikáciou Stop motion. Školu navštívili pedagógovia z Univerzity West Attica z Katedry vizuálnej komunikácie. V anglickom jazyku nám povedali niekoľko dôležitých informácií o tvorbe filmu. Vysvetlili nám, ako máme postupovať, ak chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok a my sme sa pustili do práce. Z plastelíny sme si pripravili a následne sme animovali slová ako láska, mier, komunikácia, priateľstvo, spolupráca v jazykoch našich partnerov, t.j. v slovenčine, gréčtine, chorváčtine a španielčine. Postupne sme ich spracovali a vznikol náš film. Dnešok sa nám opäť vydaril.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 30.03.2023
Historická streda (Erasmus+)
 
Partenón bol hlavným chrámom antických Atén. Bol zasvätený bohyni Aténe Parthenos. Postavili ho v rokoch 447 – 438 pred Kr. na aténskej Akropole, kde môžeme jeho trosky vidieť dodnes. A práve s touto veľkolepou historickou pamiatkou nás dnes zoznámili dve vynikajúce sprievodkyne. Celú prehliadku sme samozrejme absolvovali v anglickom jazyku, vďaka čomu sme si opäť vycibrili jeho znalosti. Po krátkej desiatovej prestávke naše kroky smerovali do Múzea Akropoly. Múzeum Akropoly je archeologické múzeum zamerané na nálezy archeologického náleziska Akropola v Aténach. Neuveriteľná nádhera! Náš historický deň splnil naplno svoj účel a my sme spoznali úžasné pamiatky, naučili sme sa o nich mnoho historických faktov a zdokonalili sme si svoju angličtinu. Spoznávať Atény, mesto ktoré dýcha históriou sa nám veľmi páči.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 29.03.2023
Ekologický utorok (Erasmus+)
 
V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do Tritsis Parku - Earth Center. Ekologický workshop bol naozaj zaujímavý zážitok. Najskôr sme si pripravili ingrediencie pre náš obed a počas toho ako ho pán kuchár pripravoval sme absolvovali množstvo pútavých aktivít,  ktoré nás naučili ako sa ekologicky starať o pestovanie ovocia a zeleniny, ako by sme sa mali snažiť žiť v súlade s prírodou a osvojiť si 'no waste' filozofiu. Dnešný deň si každý poriadne užil. Naše rodiny nás vyzdvihli a vzali nás na večerné aktivity, ktoré nám pripravili.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 28.3.2023
Pondelok v Aténach (Erasmus+)

Pondelok bol náš prvý deň v škole v Egaleu. Program pre nás začal uvítacím ceremoniálom, počas ktorého sme sa všetci vzájomne predstavili. Každý žiak z partnerských škôl po anglicky predstavil ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky. Nasledoval kultúrny program a zazneli piesne v španielskom,  chorvátskom, gréckom a slovenskom jazyku. Veľmi sme sa pri tom zabavili a dokonca sme si zatancovali.
Neskôr sme sa presunuli na radnicu, kde nás privítal primátor a absolvovali sme zaujímavú ekologickú prednášku. Popoludní nám pripravili super program naše rodiny. Zažili sme pekný deň.
Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 27.3.2023
Erasmus+ Výmenný pobyt Grécko
 
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sme v nedeľu 26. marca 2023 začali tretí výmenný pobyt v Grécku. Našu školu budú nasledujúci týždeň reprezentovať títo žiaci: Hana Bálintová, Daniel Birnstein, Oliver Mydlo, Sandra Nicol Romanová a Michaela Sivá pod pedagogickým vedením Mgr. Vladimíry Ševecovej a Mgr. Tomáša Savkaniča.
 
V nedeľu o 1:15 hod. sme vyrazili osemmiestnym vozidlom smerom na Budapešť. Z Budapešti sme sa letecky presunuli do Atén.  V Aténach nasledoval 50 minútový presun metrom do stanice Egaleo. Bola to stanica, kde nás už netrpezlivo čakali členovia našich dočasných rodín, s ktorými sme sa už vopred zoznámili online. Rodiny si pre nás pripravili super nedeľný program.
 
Všetci sa už tešíme na zajtrajšok, keď sa stretneme pri zaujímavých aktivitách v partnerskej gréckej škole.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 26.3.2023
Piatok v meste Vodnjan (Erasmus+)

V piatok sme sa vybrali na výlet do mesta Vodnjan, kde sme navštívili softvérovú spoločnosť Infobip. Kampusom nás sprevádzala jeho zamestnankyňa Matea Lukovic Rikato. Predstavila nám informácie o spoločnosti a ukázala priestory, v ktorých zamestnanci pracujú, a zároveň aj relaxujú. Dostali sme tiež drobné reklamné predmety s logom „INFOBIP SPARKS“. Po návrate do školy sme hodnotili naše videá podľa týchto kritérií: kvalita záberov, zápletka, efekty, zvuk, hudba a ďalšie. Najviac bodov získal tím, v ktorom sme mali našu žiačku Miriam Mudrikovú. Počas záverečného ceremoniálu dostali všetci zúčastnení „Certificate of Attendance“. Týždeň ubehol ako voda a my sa ideme chystať na cestu domov.
Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 27.1.2023
Štvrtok v Marčane (Erasmus+)
 
Vo štvrtok dopoludnia sme mali video workshop organizovaný združením Pulska filmska tvornica kulture. Našou úlohou bolo z natočených videí, ktoré sme včera urobili v Aquariu Pula, vytvoriť krátky film. Za pomoci profesionálneho režiséra sme sa naučili, ako máme postupovať, ak chceme dosiahnuť čo najlepší výsledok. Ukázal a v anglickom jazyku nám povedal mnoho užitočných informácií o tvorbe filmu. Popoludní sme sa rozdelili do siedmich tímov a súťažili sme v rôznych športových disciplínach. Tímy tvorili žiaci z Chorvátska, Grécka, Španielska a Slovenska. Športové hry boli zamerané na beh, skákanie, koordináciu pohybov a spoluprácu v tíme. Dnešný deň bol opäť úžasný, veľa sme sa naučili a všetci sme sa zabavili. Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Viktória Brudňáková, 6.C, 26.1.2023
 
Foto: členovia Erasmus+ tímu, 26.1.2023
Streda v meste Pula (Erasmus+)
 
V stredu ráno nás zobudili slnečné lúče. Spoločne sme sa autobusom presunuli do neďalekej Puly. Ako prvé sme navštívili Aquarium Pula, ktoré sa nachádza v pevnosti postavenej v 19. storočí. Prehliadka bola spestrená tým, že sme v skupinkách natáčali videá zachytávajúce rôzne morské organizmy Jadranského mora, tropických morí i európskych riek a jazier. Následne sme sa vybrali k moru. Bol to skvelý pocit byť tak blízko a dýchať morský vzduch. Veľmi sme sa tešili. S históriou mesta Pula sme sa zoznámili prostredníctvom šikovnej sprievodkyne. V anglickom jazyku nám porozprávala o amfiteátri Pula Aréna, o Herkulovej bráne, o Víťaznom oblúku rodiny Sergiovcov a o Augustovom chráme. Urobili sme si kopec fotiek. Pula, mesto, ktoré dýcha históriou, nás veľmi zaujalo. Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.

Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 25.1.2023.
Utorok v dedinke Svetvinčenat (Erasmus+)

V utorok ráno sme sa v škole dlho nezdržali. Autobusom sme sa vybrali na výlet do dedinky Svetvinčenat, v ktorej sme navštívili hrad Morosini-Grimani. Bol to rozprávkový zážitok. Na hrade sa nachádzali rôzne expozície. Najatraktívnejšia pre nás bola multimediálna expozícia, ktorá je založená na vnímaní a interpretácii historických udalostí. Zahrali sme si 3D hry. Veľmi sme sa pri nich zabavili. Potom nám učitelia vymysleli úžasný workshop. Vyrábali sme figúrky z rôznych materiálov, napríklad z plastelíny. Neskôr sme ich odfotili a animovali v aplikácii Stop Motion. Dnešný deň si každý užil. Srdečne vás pozdravujeme z Chorvátska. Viac fotografiií si pozrite na našom facebooku.

Text: Miriam Mudriková, 6.C, 24.1.2023
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Pondelok v Marčane (Erasmus+)
 
Osnovna škola Marčana nám v pondelok ráno otvorila svoje brány. Prvým bodom programu bol uvítací ceremoniál, počas ktorého sme sa všetci lepšie spoznali. Každá z delegácií predstavila ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky. Po krátkej prestávke nasledovalo divadelné predstavenie, ktorého súčasťou sme sa stali aj my. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácií o histórii, geografii, kultúre, zvykoch a tradíciách Istrie. Samozrejme, všetko to bolo v anglickom jazyku. Veľmi sme sa pri tom zabavili. Neskôr nás na obecnom úrade privítal starosta Marčany Predrag Pliško. Po návrate do školy nasledoval workshop. Našou úlohou bolo vyjadriť názor na žiakmi vytvorené ekologické videá. Zažili sme pekný deň v prítomnosti nových kamarátov.
 
Text: Daniela Harviliková, 23.1.2023
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Erasmus+ Výmenný pobyt Chorvátsko
 
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! sme v nedeľu 22. januára 2023 začali druhý výmenný pobyt v Chorvátsku. Našu školu budú nasledujúci týždeň reprezentovať títo žiaci: Viktória Brudňáková, Lea Čurmová, Daniela Harviliková, Miriam Mudriková zo 6.C triedy a Matúš Maďarik zo 7.A triedy pod pedagogickým vedením Mgr. Vladimíry Ševecovej a Mgr. Silvie Brzychcyovej.
V nedeľu o 4:30 hod. sme vyrazili osemmiestnym vozidlom smer Marčana, Chorvátsko. Našu cestu, ktorá prebiehala rýchlo, ale bezpečne, sprevádzal dážď, sneh i slnečné lúče. Spoločne sme si vychutnali Jadranské more v Rijeke, treťom najväčšom chorvátskom meste a poprechádzali sme sa po jeho historickom centre. V popoludňajších hodinách sme dorazili do cieľa našej cesty. Pred školou v Marčane už čakali členovia našich dočasných rodín, s ktorými sme sa už vopred zoznámili online.
Všetci sa už tešíme na pondelok, keď sa stretneme pri prvých skupinových aktivitách, na ktoré sme sa dlhodobo a zodpovedne v škole pripravovali.
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 22.1.2023
Naša cesta domov (Erasmus+)

V sobotu 26.11.2022 sme sa rozlúčili s našimi dočasnými španielskymi rodinami, ktoré sa o nás výborne starali a vyrazili sme na cestu domov. Cestovali sme niekoľko hodín a napokon neskoro v noci nás naši rodičia vyzdvihli pred školou. Ani sa nám veriť nechce, že sa náš fantastický výmenný pobyt už skončil. Veríme, že spomienky a nové priateľstvá pretrvajú. Ďakujeme.

Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 27.11.2022
Piatok v Barcelone (Erasmus+)
 
Dnešok sme si veľmi užili. Ráno sme sa stretli pred školou, kde sme sa zúčastnili záverečného ceremoniálu. Všetci účastníci výmenného pobytu dostali Certifikát o absolvovaní. V škole sme sa tiež rozlúčili s našimi chorvátskymi a gréckymi kamarátmi, ktorí odišli domov dnes popoludní. Po oficiálnej časti dňa sme išli na vlakovú stanicu a z nej vlakom rovno do Barcelony. V Barcelone sme navštívili výstavu s názvom „Dalí Cibernetic“. Výstava na nás pôsobila ako neuveriteľná cesta dielami Salvadora Dalího prostredníctvom virtuálnej reality, interaktívnych inštalácií, umelej inteligencie a zaujímavých animácií. Po prezretí výstavy sme išli metrom na obed. Neskôr sme si išli kúpiť suveníry a na námestie, kde sme si oddýchli a zrelaxovali. Večer sme sa vracali vlakom k našim dočasným rodinám. Čaká nás posledná noc v rodinách, ktoré nás super prijali. Bude sa nám ťažko odchádzať domov a opúšťať ich. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Marián Ocilka, 7.A, 25.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Štvrtok v Rubi (Erasmus+)
 
Štvrtok v Španielsku sme hneď z rána začali prácou na projektových aktivitách, v ktorých sme si predstavili výsledky našej video tvorby. Nasledovala aktivita nazvaná „Creative Questions“, španielski žiaci odpovedali na naše zvedavé otázky, ktoré sme si pre nich vopred pripravili formou virtuálnej nástenky vo webovom priestore Padlet. Bolo to veľmi zábavné a poučné, veľa sme sa dozvedeli o španielskych ľuďoch a o ich zvykoch a zároveň sme získali mnoho informácií o krajine. Po krátkej prestávke, ktorú sme venovali občerstveniu, sme sa vybrali na oficiálnu návštevu. Naše kroky smerovali na miestnu radnicu, kde sme boli oficiálne prijatí. Absolvovali sme tam aj bilingválnu španielsko-anglickú prednášku o tom, čo by sme mohli urobiť preto, aby sme pomohli nášmu životnému prostrediu. Prezreli sme si aj expozíciu venovanú tradičným katalánskym obrom. Presunuli sme sa opäť do jedálne, kde sme si nachystali spolu s učiteľmi jedlo. Naháňali sme sa, hádzali sme si loptu, šantili sme na ihrisku. Večer sme sa s našimi rodinami prešli, porozprávali sme sa o dnešku a ani sa nám veriť nechce, že zajtra je už piatok... Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Samuel Godžák, 7.B, 24.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Streda v Rubi (Erasmus+)
 
V stredu ráno sme sa všetci stretli v hostiteľskej škole Collegi Balmes, a keďže táto škola sa skladá z dvoch budov, prvú sme si obzreli v pondelok a druhú budovy školy nám španielski žiaci predstavili dnes. Zúčastnili sme sa na technologickom workshope, na ktorom sme pracovali s tabletmi, nahrávali sme videá a rôznymi aplikáciami sme ich spracovávali. Zabávali sme sa pri spoločenských hrách. Po krátkej prestávke sme sa zoznámili s tradičnými katalánskymi hrami na ihrisku pri škole. Chutný obed sme ukončili krátkou prechádzkou, ktorá bola super, pretože sme sa všetci rozprávali po anglicky a bola to veľká zábava.  Popoludní sme absolvovali kultúrny workshop, španielske rodiny vzali slovenských žiakov a pochutili sme si spolu na tradičnom španielskom pudingu a churros. Spoznávanie nových jedál bolo zaujímavé a príjemné. V závere stretnutia sme sa pohrali na ihrisku. Veľmi sa tešíme, čo nám prinesie zajtrajšok. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Rebeka Hromová, 7.B, 23.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Utorok v Barcelone (Erasmus+)
 
Dnešok sme začali tým, že sme prišli do školy. Stretli sme kamošov a spoločne sme sa presunuli autobusom do Barcelony. Zastavili sme pri nemocnici Sant Pau a absolvovali sme poriadnu túru. Bolo to vynikajúce. Nemocnica bola veľká asi ako 20 bytoviek a všetko bolo tak ´nóbl´. Po túre sme išli do rímskokatolíckej baziliky menom Sagrada Familia. Jej súčasťou je mnoho veží, veža Panny Márie je vysoká 138 metrov. Bazilika bola asi najvyššia stavba, akú som kedy videl. Bola prekrásna, všetky tie farby, architektúra, prosto vynikajúce. Následne sme išli na pláž, kde sme sa najedli a hrali futbal, dal som gól. Urobili sme si kopec fotiek. Videli sme budovu, ktorá vyzerala ako Burj Al Arab. Po super chvíľach strávených na pláži sme šli autobusom, ktorý nás odviezol do Rubi, presunuli sme sa ku škole, kde nás vyzdvihli španielski rodičia a vzali nás do našich dočasných rodín. Toto bol náš prekrásny deň. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Adrián Haník, 7.B, 22.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Pondelok v Rubi (Erasmus+)

V pondelok ráno sme sa všetci stretli na pôde hostiteľskej školy Collegi Balmes a spoločne sme absolvovali uvítací ceremoniál. Každá z delegácii predstavila ostatným seba, svoju školu, svoje mesto a svoju krajinu. Vzájomne sme si odovzdali darčeky, ktoré sme pre partnerov pripravili. Kamoši zo Španielska nám predstavovali ich školu, absolvovali sme jej prehliadku a zároveň nám predstavili ich tradičný tanec. Bolo to veľmi milé a zaujímavé, zabavili sme sa. Po chutnom obede sme pracovali na workshope, kde sme analyzovali naše pripravené videá, následne sme sa venovali športovým aktivitám. Celý deň bol veľmi aktívny. Veľmi sa tešíme na zajtrajšiu návštevu Barcelony. Všetky fotografie si pozrite na našom facebooku.

Text: Olívia Sotáková, 7.A, 21.11.2022
Foto: členovia Erasmus+ tímu
Erasmus+ Výmenný pobyt Španielsko
 
V rámci programu Erasmus+ a nášho projektu Creating videos to green up our world: Let´s become THINKfluencers! sme v nedeľu 20. novembra 2022 odštartovali prvý z výmenných pobytov v Španielsku. Aktívnymi účastníkmi za našu školu sa stali naši šikovní žiaci: Samuel Godžák, Adrián Haník a Rebeka Hromová zo 7.B triedy a Marián Ocilka a Olívia Sotáková zo 7.A triedy.
Dlho očakávaný výmenný pobyt sme odštartovali pred školou v čase, keď sa zvyčajne ešte tuho spí. Boli štyri hodiny ráno. Spoločne sme si povedali záverečné pokyny, rozlúčili sme sa s rodičmi a vyrazili na cestu. Preprava do Budapešti prebehla úplne hladko. Po rušnejšom čase strávenom na letisku sme nasadli do lietadla a čoskoro sme šťastne pristáli v Barcelone. Viacero z nás letelo po prvýkrát v živote a bol to pre nás super zážitok. V Barcelone nás privítalo pekné slnečné počasie a milí usmiati členovia španielskych rodín, do ktorých sme sa postupne presunuli. Každý si vo svojej hostiteľskej rodine v mestečku Rubi, neďaleko Barcelony, užil krásne privítanie a zaujímavý nedeľný program s novými kamarátmi a ich rodinnými príslušníkmi. Všetci sa už tešíme na zajtrajšok, keď sa stretneme pri prvých spoločných aktivitách, na ktoré sme sa dlho a zodpovedne v škole pripravovali. Držte nám silno palce, aby sa nám všetkým podarilo úspešne reprezentovať našu úžasnú Pugačevku.   
 
Text a foto: členovia Erasmus+ tímu, 20.11.2022ERASMUS + 2021/2022    


Posledný deň virtuálnej mobility Erasmus+
 
V piatok 11.3.2022 sme počas dopoludnia absolvovali záverečné aktivity súvisiace s projektom Creating videos to green up the world: Let´s become THINKfluencers! Našou úlohou okrem iného bolo pripraviť finálne hodnotenie priebehu tohto týždňa v anglickom jazyku a pochváliť sa partnerom natočenými videami. Dovoľte nám podeliť sa s vami o naše dojmy: „Bol to jeden z najlepších týždňov v tomto školskom roku. Naozaj sme si ho užili. Zlepšili sme sa v konverzácii v angličtine. Podieľali sme sa na rôznych zábavných, ale zároveň aj  poučných aktivitách. Jedna z najlepších aktivít boli pre nás online konverzácie so zahraničnými partnermi. Spoznali sme nových ľudí. Natočili sme videá o záchrane planéty pred odpadom. Naozaj pôsobivé a cool. Sme smutní, pretože je už koniec. Ďakujeme Španielom, Chorvátom a Grékom za obohacujúce vzájomné stretnutia.“  
 
Text: Erasmus team, 11.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 1.B, 2.B a 5.C
 
V dnešnom Erasmus+ bloku si svoje jazykové vedomosti a zručnosti precvičili žiaci tried 1.B, 2.B a 5.C. Najmenší šikovní prváci si pripravili pieseň o zvieratkách v angličtine. Svoj materinský jazyk predstavili ľudovou piesňou „Po nábreží koník beží“. Druháci sa prezentovali piesňou „Head Shoulders Knees and Toes“ a anglický jazyk využili pri komunikácii so žiakmi z Grécka. Piataci sa vzájomne dorozumievali cez webkameru. Počiatočný ostych opadol a vznikla príjemná priateľská atmosféra. Rozprávali sa o obľúbených športoch, pokrmoch a samozrejme o obľúbených moderných technológiách. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Tomáš Savkanič, Mgr. Silvia Brzychcyová, Mgr. Vladimíra Ševecová, 11.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Online stretnutia 4.B, 5.A a 5.B
 
Svoje jazykové vedomosti a zručnosti dnes na online stretnutiach predviedli triedy žiaci 4.B, 5.A a 5.B triedy. Žiakom z Chorvátska, Grécka a Španielska rozprávali informácie o sebe a pripravili si rôzne otázky pre vzájomnú konverzáciu v anglickom jazyku. Žiaci sa svojej úlohy zhostili výborne, prekonali počiatočný ostych a spoznali svojich rovesníkov.
 
Text: Erasmus team, 10.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
 
Virtuálna mobilita Erasmus+
 
Štvrtok nám v našom Erasmus+ týždni priniesol celodennú aktivitu – workshop, ktorý všetkým poslúžil pre ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie jazykových zručností. Ráno sme prišli do školy plní očakávaní, ako bude vyzerať náš deň. Prvá úloha slúžila k rozbúreniu nášho mozgu, mali sme totiž vymyslieť čo najviac slov, ktoré sa spájajú s dobrým videom. Samozrejme všetko v angličtine. Následne sme v skupinách začali pracovať na scenári k ekologickému videu. Po vytvorení kvalitného scenára sme sa aktívne pustili do jeho natáčania v okolí našej školy. Dnešný deň sme si veľmi užili.
 
Text: Erasmus team, 10.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.C
 
Dnešok opäť patril našim šikovným malým angličtinárom. Žiaci sa online formou stretli s novými kamarátmi z Grécka a Španielska. A čo bolo ich úlohou? Predstavili sa a rozprávali o svojich voľnočasových aktivitách, obľúbených školských predmetoch a jedlách.  Žiaci sa prezentovali krásnymi piesňami a slovenskou poéziou. Pri vzájomnej výmene otázok žiakov najviac zaujímali obľúbené futbalové kluby. Španielov veľmi potešilo, že je to práve FC Barcelona. Reč prišla aj na počasie. Dnešný deň nám poskytol možnosť ukázať našim zvedavým partnerom sneženie v priamom prenose. Naši Pugačevkári boli veľmi aktívni a predviedli svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. T. Savkanič, 9.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Online stretnutia 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.C
 
Dnešok opäť patril našim šikovným malým angličtinárom. Žiaci sa online formou stretli s novými kamarátmi z Grécka a Španielska. A čo bolo ich úlohou? Predstavili sa a rozprávali o svojich voľnočasových aktivitách, obľúbených školských predmetoch a jedlách.  Žiaci sa prezentovali krásnymi piesňami a slovenskou poéziou. Pri vzájomnej výmene otázok žiakov najviac zaujímali obľúbené futbalové kluby. Španielov veľmi potešilo, že je to práve FC Barcelona. Reč prišla aj na počasie. Dnešný deň nám poskytol možnosť ukázať našim zvedavým partnerom sneženie v priamom prenose. Naši Pugačevkári boli veľmi aktívni a predviedli svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová, Mgr. T. Savkanič, 9.3.2022
Foto: vyučujúci ZŠ Pugačevova
Virtuálna mobilita Erasmus+
 
V utorok 8.3.2022 prišiel náš vysnívaný deň, na ktorý sme sa už dlho tešili. Čakalo nás totiž virtuálne zvítanie s partnermi z Grécka, Chorvátska a Španielska v rámci projektu Creating videos to green up the world: Let's become THINKfluencers! Tomuto stretnutiu predchádzala naša dôkladná príprava na konverzáciu v anglickom jazyku. Najprv každá krajina prostredníctvom prezentácie predstavila svoj štát, mesto a školu. Už to v nás vzbudilo zvedavosť, ale vedeli sme, že príde ešte niečo lepšie. A nemýlili sme sa! Online stretnutia v malých skupinách s našimi kamarátmi zo zahraničia boli pre nás veľmi prínosné. Precvičili sme si konverzáciu v anglickom jazyku, zabavili sme sa a zistili sme, že deti z rôznych kútov Európy sú svojimi záujmami vlastne veľmi podobné nám. Dnešná akcia bola super. A tešíme sa, keď ich stretneme aj naživo. Viac fotografíí si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Erasmus team 6.A, 8.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Online stretnutia 1.A a 2.A

Súčasťou virtuálnej výmeny, ktorá prebieha celý tento týždeň, sú aj žiaci 1. – 5. ročníka. Svoje jazykové vedomosti a zručnosti dnes na online stretnutiach predviedli triedy 1.A a 2.A. Pre žiakov z Grécka a Španielska si pripravili rôzne otázky v anglickom jazyku a potešili ich spevom v anglickom a slovenskom jazyku.  Žiaci sa svojej úlohy zhostili skvelo, boli jednoducho úžasní. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.

Text: Mgr. V. Ševecová Kerlíková, Mgr. S. Brzychcyová. 8.3.2022
Foto: vyučujúci cudzích jazykov
Erasmus+

Dňa 7.3.2022 sa pre Pugačevkárov začala virtuálna výmena. Počas prvého dňa sa žiaci šiesteho ročníka pripravovali na online stretnutia so žiakmi chorvátskej, španielskej a gréckej školy, ktorí sú taktiež zapojení do programu Erasmus+. Žiaci si pripravili prezentácie o našej škole, meste a krajine. Vyrábali pohľadnice pre svojich zahraničných kamarátov z Erasmus+. Všetci žiaci zapojení do projektu sa veľmi tešia na online stretnutia, a preto si už dopredu prichystali zaujímavé otázky.
Text: Barborka Beňová, 6.B, 7.3.2022
 
Program Erasmus+ sa mi veľmi páči. Páči sa mi preto, lebo môžeme spoznávať nových ľudí a získavať informácie o ich krajine. Taktiež je skvelé to, že Erasmus+ mi zdokonaľuje angličtinu a pomôže mi dostať sa na strednú a vysokú školu. Už sa teším na online stretnutia s deťmi z partnerských škôl a na všetky informácie, ktoré sa o nich dozviem.
 
Text: Radovan Kováč, 6.B, 7.3.2022
Foto: Mgr. Tomáš Savkanič, 7.3.2022
ERASMUS+
Creating videos to green up our world:
Let´s become THINKfluencers!

Účasť na projekte v rámci programu Erasmus+ znamená pre každú základnú školu, jej žiakov, učiteľov a vlastne pre všetkých zúčastnených mimoriadne prestížnu záležitosť. Preto sme nesmierne hrdí na to, že naša škola túto jedinečnú možnosť našim šikovným žiakom ponúka. Rôznymi aktivitami, ktoré v rámci projektu Erasmus+ tím s finančnou podporou Európskej únie produkuje, reprezentujeme v Európe našu školu, mesto a dokonca celú krajinu.
Ani skutočnosť, že máme prácu značne sťaženú kvôli protipandemickým opatreniam, neodrádza náš Erasmus+ tím od usilovnej práce na jednotlivých projektových aktivitách. Celý tím žiakov a učiteľov postupne realizuje nasledovné aktivity: pravidelné online stretnutia s európskymi partnermi; vytvorenie a dopĺňanie obsahu webovej stránky projektu (https://vladimirasevecova.wixsite.com/thinkfluencers2020); vytvorenie a spravovanie priestoru TwinSpace na platforme programu eTwinning, ktorý slúži na predstavenie vykonaných aktivít a tiež na vzájomnú komunikáciu zapojených žiakov o rôznych témach v anglickom jazyku (https://twinspace.etwinning.net/166083/home); predstavenie a oboznámenie žiakov s projektom a jeho jednotlivými projektovými aktivitami a termínmi ich plnenia; prezentácia Chalk Talk (Kriedových rozhovorov) a vytvorenie virtuálnej nástenky vo webovom priestore Padlet, v ktorých žiaci vyjadrili myšlienky týkajúce sa práce s videom a jeho tvorbou (https://padlet.com/vladimira_sevec/q1moekdtmr0v1ult?utm_campaign=transactional&utm_content=padlet_url&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet); vytvorenie školských Erasmus+ kútikov, na ktorých žiaci usilovne pracovali; vytvorenie loga projektu žiakmi; výber 3 návrhov loga, ktoré postúpili do súťaže partnerských škôl; prezentovanie informácií o našom štáte – o Slovensku, o našom meste – o Humennom a samozrejme o našej škole formou prezentácií a videí a zároveň predstavenie našich žiakov.
 
V nasledujúcich videách sa máte možnosť zoznámiť s našimi partnerskými školami:
Španielska škola: Colegio Balmes, S.L. (https://www.youtube.com/watch?v=JVHItMDM4z4&feature=emb_logo), Grécka škola: 3rd Primary School of Egaleo "Nikolaos Politis" (https://www.youtube.com/watch?v=z9fiiR3qcas), Chorvátska škola: Osnovna skola Marcana (https://www.youtube.com/watch?v=FY-xVSPqCY0)
 
Text a foto: Erasmus+ tím, 09.11.2021
Španielska škola
Chorvátska škola
Grécka škola
Spojili sme sily

Dnes poobede sa stretli členovia nášho Žiackeho parlamentu a mali plné ruky práce. Stali sa na chvíľu členmi poroty a z vytvorených návrhov loga hlasovaním vybrali 3 najzaujímavejšie návrhy, ktoré postúpia do užšieho výberu. O aké logo išlo? Jednou z aktivít, ktorú sme so žiakmi absolvovali v rámci programu Erasmus+ bolo vytvorenie loga pre náš projekt Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! Žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy a informatiky logo kreslili, maľovali a navrhovali na počítači. Každý zo zapojených štátov rovnako ponúkne návrhy svojich žiakov a spoločne hlasovaním vyberieme logo nášho projektu, ktoré bude reprezentovať jeho hlavnú myšlienku. Logo sa bude uvádzať pri každej propagačnej a diseminačnej aktivite, takže je to veľmi prestížna záležitosť. Držíme návrhom našich žiakov palce, pretože sú skutočne nápadité. Na dnešnom stretnutí sme tiež zasadili symbol nášho parlamentu i projektu Erasmus+. Okrasnému kru, ktorý každú chvíľu zakvitne, dali žiaci meno HUBERT. Veríme, že nás svojou krásou bude tešiť veľmi dlho. Ďakujeme všetkým za perfektnú spoluprácu!

Text a foto: Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 2.6.2021
Online stretnutie v rámci programu Erasmus+

Participovať na projekte, ktorý je súčasťou programu Erasmus+ je obrovská prestíž pre každú základnú školu, jej žiakov i učiteľov. Aj vďaka podpore a ústretovosti vedenia našej školy sme úspešne získali grant v programe Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 2 – školské výmenné partnerstvá pre obdobie 2020-2022. Náš projekt s názvom Creating videos to green up our world: Let's become THINKfluencers! sa začal realizovať v januári. Počiatočnou aktivitou, ktorú sme úspešne absolvovali dňa 28. januára 2021 bolo online stretnutie učiteľov zapojených škôl. Koordinátori za jednotlivé školy prítomní na stretnutí boli Laia Morreres (Španielsko), Christos Tsiatsianas (Grécko), Dejan Tibinac (Chorvátsko) a Vladimíra Ševecová (Slovensko). Stretnutie sa nieslo v mimoriadne priateľskej atmosfére a dohodli sme si na ňom veľa aktivít, ktoré nás v najbližších týždňoch čakajú a rovnako sme si upresnili aj termín nášho ďalšieho online stretnutia. Našim obrovským želaním je stretnúť sa osobne a absolvovať mobility vo všetkých spolupracujúcich krajinách. Veríme, že sa nám to aj napriek súčasnej zložitej situácii podarí a veľmi sa tešíme na projektové aktivity, ktoré poskytnú našim žiakom príležitosť stať sa influencermi reálneho života a budú pre nás všetkých mimoriadne prínosné.

Text a foto: Mgr. Vladimíra Ševecová Kerlíková, 28.1.2021
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah