Školský klub detí - ZŠ Pugačevova

ZŠ Pugačevova
Prejsť na obsah
Rodičom a žiakom

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ


Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí vychádza zo základnej myšlienky koncepcie výchovy mimo vyučovania, organizovanom pedagogickom ovplyvňovaní voľného času, ktorý žiaci trávia mimo rodiny vo verejnom prostredí. Popri rôznych činnostiach si deti plnia aj niektoré svoje školské povinnosti, pripravujú sa na vyučovanie. Školský klub detí zabezpečuje už od 6:30 ráno ranné schádzanie detí v škole. Prevádzka ŠKD  funguje do 16:30 hodiny.

ŠKD má šesť oddelení, ktoré navštevuje spolu 151 detí.
         
1.   oddelenie
1.A, 1.C
Mgr. E. Mažeriková
Mgr. Z. Poltoráková
       
         
2.   oddelenie  
1.B, 1.C
P. Čorná
       
         
3. oddelenie
2.A, 2.B
PaedDr. M. Blaščáková
       
         
4.   oddelenie
2.B, 2.C, 5. ročník
I. Mochnacká
       
         
5.  oddelenie
3.A, 3.B
P. Stariatová
       
         
6.   oddelenie
4.A, 4.B
I. Kakošová
       
Oblasti výchovy:
vzdelávacia (rozumová)
rekreačná
pracovno-technická
spoločensko-vedná
prírodnovedno-administratívna
esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
telovýchovná (športová a turistická)
Základné činnosti:
rekreačno-relaxačná

Hlavný dôraz sa kladie na   rekreačnú a odpočinkovú   činnosť. Už niekoľko rokov   patria medzi priority ŠKD   tieto organizované akcie:

  • turistické vychádzky   na poznávanie prírody   okolia nášho mesta   spojené s opekaním,
  • vianočná besiedka pre   rodičov v zasadačke Mestského úradu v Humennom s tematickým   programom Vianoc,
  • medzitriedne súťaže   v stavaní snehuliakov a   snehových rozprávkových   postavičiek,
  • veľkonočné zvyky a tradície spojené s výzdobou priestorov ŠKD   nielen počas tohto   obdobia,
  • súťaživé   a zábavné odpoludnia,
  • spolupráca s kynológmi, vystúpenia psíkov v kolektíve našich   detí,
  • spolupráca s MŠ,   športovo-súťažné   dopoludnie pre našich   malých kamarátov,
  • megaprogram   pre žiakov 1.-4. ročníka   k Medzinárodnému dňu   detí.

Návrat na obsah