ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍOZNAM ŠKD
Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o zmene časových intervalov, týkajúcich sa odchodu detí z ŠKD.

Z dôvodu činností úzko spätých s vyučovacím a výchovným procesom, z dôvodu nenarúšania výchovnej činnosti a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí  sme stanovili čas odchodu deti z ŠKD od 13tej hodiny, v hodinových intervaloch   (t. j. o 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16,00 -16:30).

Výnimku majú žiaci, ktorí dochádzajú z okolitých obcí spojom (autobus, vlak ). O čase odchodu Vášho dieťaťa nás môžete informovať pomocou tlačiva, v ktorom určíte v daný deň čas, kedy žiak opustí ŠKD, čo potvrdíte svojím podpisom.
 
Za pochopenie vopred ďakujeme.

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského klubu detí vychádza zo základnej myšlienky koncepcie výchovy mimo vyučovania, organizovanom pedagogickom ovplyvňovaní voľného času, ktorý žiaci trávia mimo rodiny vo verejnom prostredí. Popri rôznych činnostiach si deti plnia aj niektoré svoje školské povinnosti, pripravujú sa na vyučovanie. Školský klub detí zabezpečuje už od 6:30 ráno ranné schádzanie detí v škole. Prevádzka ŠKD  funguje do 16:30 hodiny.

ŠKD má 8 oddelení, ktoré navštevuje spolu 210 detí.

Oblasti výchovy:

vzdelávacia (rozumová)
rekreačná
pracovno-technická
spoločensko-vedná
prírodnovedno-administratívna
esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
telovýchovná (športová a turistická)


Základné činnosti:
rekreačno-relaxačná


Hlavný dôraz sa kladie na rekreačnú a odpočinkovú činnosť. Už niekoľko rokov patria medzi priority ŠKD tieto organizované akcie:

Turistické vychádzky na poznávanie prírody okolia nášho mesta spojené s opekaním,

Vianočná besiedka pre rodičov v zasadačke Mestského úradu v Humennom s tematickým programom Vianoc,

Medzitriedne súťaže v stavaní snehuliakov a snehových rozprávkových postavičiek,

Veľkonočné zvyky a tradície spojené s výzdobou priestorov ŠKD nielen počas tohto obdobia,

Súťaživé a zábavné odpoludnia,

Spolupráca s kynológmi, vystúpenia psíkov v kolektíve našich detí,

Spolupráca s MŠ, športovo-súťažné dopoludnie pre našich malých kamarátov,

Megaprogram pre žiakov 1.-4. ročníka k Medzinárodnému dňu detí.SPOLOČNÉ AKTIVITY ŠKD      


PUGIOBCHOD v ŠKD
Dňa 29. 4. sme si s našimi druhákmi urobili poučný a zaujímavý deň s eurom. Venovali sme sa totiž rozvoju finančnej a s tým súvisiacej matematickej gramotnosti. Začali sme rozprávkami o peniazoch a ku každej z nich sme riešili úlohy, ktoré preverili vedomosti žiakov na témy - peniaze: zarob, míňaj, šetri, požičaj a ochráň. Na príbehy nadväzovali úlohy na porozumenie textu, matematické aj kreatívne úlohy. Nakoniec sme sa zahrali na skutočný obchod a deti si vyskúšali pozíciu predávajúceho i kupujúceho. Hlavnou úlohou bolo správne určiť, koľko zaplatím, koľko mi vydajú a čo môžem kúpiť za určitú sumu. Naši šikovní  "obchodníci" sa výborne zabavili a preverili si aj matematické schopnosti.
Text a foto: Lenka Šepeľová (školský podporný tím), 1.5.2024
Strom vďačnosti
 
Dňa 16.4.2024 si žiaci 1.B triedy v rámci ŠKD navzájom vyjadrili vďačnosť. Aktivita bola zameraná na pozitívnu klímu v triede, vyjadrenie vďačnosti, pochvaly a ocenenie pozitívnych vlastností spolužiaka. Deti si vytiahli z košíka kvetinku s menom spolužiaka, kde mu napísali pochvalu, ocenenie, poďakovanie. Následne deti kvetinky nalepili na strom. Deti mali z prijatej pochvaly radosť.
 
Foto a text: Mgr. Osahlová, 16.4.2024
Pugitalentík
 
Pugitalentík
Klubáči na hokeji
 
Pozrite sa na nás ako vieme fandiť.
Text a foto: klubáči, 20.3.2024
Klubáči na hokeji
Pugacukráreň pečie hrdinom
Aj tento rok sa naši Klubáči rozhodli poďakovať za prácu ľuďom s výnimočným povolaním. Vybrali si tých odvážnych, ktorí sa riadia heslom „Pomáhať a chrániť“! Celý týždeň piekli koláčiky a na konci týždňa sa vybrali priamo na Obvodné oddelenie PZ v Humennom. Tam nás naozaj vrelo privítali naši hrdinovia. Pripravili si pre nás skvelú prednášku a exkurziu, počas ktorej sme mali možnosť spoznať aj štvornohých hrdinov. Ďakujeme z celého srdca za váš drahocenný čas, za skutočne vzácne zážitky a perfektné darčeky!
Text a video : Klubáči 10.3.32024
Pugacukráreň pečie hrdinom
Klubáči a ich výzvy

Takto sa naši Klubáči popasovali s výzvami....!....pozrime sa spolu na to, ako sme vďaka zaujímavým úlohám plnohodnotne trávili čas s blízkymi.
 
text a video: Vaši KLUBÁČI, 6.3.2024
Klubáči a ich výzvy
Valentín a klubáči
 
Text a video: Zuzana  Žielinská, 15.2.2024
Valentín a klubáči
Pyžamová párty v ŠKD
 
Počas posledného týždňa pred prázdninami, sme si v 2., 6. a 7. oddelení ŠKD užili pyžamové popoludnie, kedy sme spoločne pozerali vianočnú klasiku Sám doma. Filmový zážitok sme si spríjemnili pitím čaju, kakaa a pochutnali sme si na koláčikoch či dobrôtkach, ktoré si deti priniesli. Popoludnie sme zakončili pyžamovou promenádou a diskotékou. Na tvárach detí po celý čas žiaril úsmev a to je pre nás, pani vychovávateľky, najväčšou odmenou.

Text a foto: Mgr. Zuzana Krasnay, Mgr. Ivana Šuľáková, 22.12.2023
Jeseň zdobí našu školu
 
Tento mesiac prebiehala na našej škole súťaž pod názvom „Jeseň zdobí našu školu“. Do súťaže sa zapojilo 34 žiakov z prvého stupňa . Deti svojou kreativitou ukázali talent a neskutočnú fantáziu. Ich snaženie a krásne práce boli vyhodnotené a odmenené vecnými cenami.
 
Text a foto: Školský klub detí, 19.11.2023
Jeseň zdobí našu školu
Náš odkaz do neba / ŠKD, 5.11.2023
Náš odkaz do neba
Tajomstvá klubáčov

Naši prváci majú za sebou prvý mesiac spoznávania tajomstiev našej školy. Veľkí žiaci nezaháľali a pomohli nám prostredníctvom besedy a nádherných projektov ukázať prvákom, čo ich čaká a na čo sa môžu tešiť.
 
Text a video: ŠKD, 1.10.2023
Tajomstvá klubáčov


1. ODDELENIE ŠKD      

Viem počítať
 
Dňa 19. 4. 2024 si deti z 1. oddelenia ŠKD precvičili svoje doteraz získané matematické vedomosti. Aktivita začala na školskom dvore, kde ich úlohou bolo priniesť určený počet prírodných materiálov (šišky, kamene, paličky, kvety, listy). Deti pracovali spoločne v tímoch. V priestoroch triedy si zahrali vytvorené Domino číslice. Deti sa učili tímovej spolupráci a dokázali, že im matematika ide hravo. Ich úsmevy a zapojenie nás utvrdili v plánovaní podobných aktivít.
 
Text a foto: Mgr. Eva Polláková, Adriana Sivá DiS., 19.4.2024


2. ODDELENIE ŠKD      

Náš prvý spoločný Valentín
 
Text a video: Zuzana  Žielinská, 15.2.2024
https://youtu.be/2gJHWelf_L0


3. ODDELENIE ŠKD      

Lesná pedagogika v ŠKD

Dňa 24. apríla 2024 zavítali do nášho ŠKD lesníci z vranovských lesov, ktorí si pre našich klubáčov pripravili zaujímavé aktivity. Aktivity boli zamerané na spoznávanie prírody, života, lesa, objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Za toto príjemné popoludnie im ďakujeme.
 
Text, foto: Iveta Kakošová, 24.4.2024
Valentínske tvorenie
 
S blížiacim sa sviatkom Valentína naši prváci zažili tvorivé hodiny, počas ktorých navštívili kuchynku a napiekli perníkové srdiečka, pripravili záložky a všetko s láskou zabalili a odovzdajú svojim najbližším.
Verme, že ich potešia...
 
Text a video: Mgr. Martina Fedorová, Iveta Kakošová, 12.2.2024
Valentínske tvorenie


4. ODDELENIE ŠKD      

Marec mesiac knihy v ŠKD
Text: ŠKD 4. oddelenie, 2.4.2024
Marec mesiac knihy v ŠKD
Vajíčkobranie
 
Dnešné popoludnie sa žiaci 4. oddelenia  ŠKD premenili na veľkonočných zajačikov pátrajúcich po ukrytých vajíčkach. Každý zajačik si doniesol košík, do ktorého si ukladal nájdené vajíčka. I keď hľadanie nebolo vôbec ľahké, lebo vajíčka boli dobre ukryté, bola to veľká zábava. Víťazom sa stal zajačik s najväčším počtom nájdených veľkonočných vajíčok, no sladká odmena sa ušla všetkým pátrajúcim zajačikom.
 
Text a foto. ŠKD  4. oddelenie, 26.3.2024
Veselé valentínske učenie v 2.A

Mgr. A. Halecká, 14.2.2024
Veselé valentínske učenie v 2.A
Fašiangové časy 2.A

Pozrite si video šikovných druhákov.
 
Mgr. A. Halecká, 25.1.2024
Fašiangové časy 2.A


5. ODDELENIE ŠKD      

Hra, kde víťazí každý
 
Dňa 6.11.2023 sme v 5. oddelení ŠKD pri relaxačnej činnosti vychádzali z najprirodzenejšej potreby detí ... potreby hrať sa. Venovali sme sa však psychomotorickým hrám, ktoré sa od bežných hier odlišujú najmä použitím netradičných pomôcok, no aj tým, že tu niet víťazov ani porazených. Zameriavajú sa na rôzne oblasti psychického a fyzického vývinu detí. Našou pomôckou boli obyčajné vrchnáčiky z PET fliaš a rôzne zaujímavé námety na aktivity. Cieľom bolo, aby si deti pomocou manipulácie s vrchnáčikmi precvičovali jemnú motoriku, rozvíjali pozornosť, zmysel pre spoluprácu a vlastnú fantáziu.   
 
Text a foto: Školský podporný tím (Lenka Šepeľová), 6.11.2023
"Všetci držíme za jedno lano"...
 
V tomto duchu sa nieslo piatkové popoludnie v 5. oddelení ŠKD, nakoľko pomôckou pri našej aktivite nám bolo lano, špagát a odhodlanie detí zistiť a zlepšiť svoje pohybové schopnosti. Začali sme spoločným prenášaním lana v určitom tvare a potom sme sa už pustili do súťaže v preliezaní prekážky. Medzi dva stromy sme uviazali dva špagáty v rôznych výškach tak, aby sa nedal ani podliezť, ani prejsť. Podmienkou úspešného zvládnutia úlohy bolo nedotknúť sa pri tom špagátu. Cieľom bolo zlepšiť si motoriku, zabaviť sa, a tiež posilniť spoluprácu medzi deťmi, mať radosť zo spoločnej úlohy.
 
Text a foto: Lenka Šepeľová, 29.9.2023


6. ODDELENIE ŠKD      

Nakresli vlastnú ilustráciu
 
Popoludnie v 6. oddelení ŠKD dňa 24. 1. 2024 bolo venované čitateľskej gramotnosti. Podstatou čitateľskej gramotnosti/čítania s porozumením nie je len text prečítať alebo vypočuť si, ale porozumieť mu a dokázať so získanými informáciami pracovať ďalej.
Naši žiaci sa oboznámili s novým literárnym žánrom, bájkou. Bájky majú veľmi dlhú históriu a za „otca bájok“ sa dodnes pokladá Ezop. Bájky sú okrem iného špecifické aj v tom, že vždy z nich vyplýva nejaké ponaučenie. Interpretácia je však subjektívna.
A to sa nám aj potvrdilo po prečítaní bájky s názvom „Lev a myš“. Každý žiak interpretoval obsah bájky takmer rovnako, ale ponaučenie bolo u každého iné a zaujímavé. Spoločné chvíle nám spríjemnilo pozeranie vizuálneho spracovania danej bájky. Aktivitu žiaci zakončili vlastnou ilustráciou. O tvorivosti a fantázií našich žiakov nasvedčujú aj výsledné ilustrácie.
 
Text: Mgr. Eva Polláková, školský podporný tím, 26.1. 2024
Foto: Mgr. Eva Polláková, Mgr. Ivana Šuľáková
Logické hádanky
 
Najprv rozmýšľaj a potom hádaj
 
Dňa 9.11. sme si v 6.oddelení ŠKD hravou formou zahrali logické hádanky. V prvej úlohe žiaci pomocou obrázkov zisťovali, odôvodnili čo je nesprávne a následne si vyskúšali vytvoriť vlastnú hádanku. Ďalšou úlohou bolo zapamätať si čo najviac detailov z obrázkov a zodpovedať na otázky s tým súvisiace.
V slabikotvornej úlohe žiaci tvorili slová podľa čísla, ktoré hodili kockou. Hravou formou sme podporili rozvoj slovnej zásoby, logických postupov, tvorivosť a pamäť.
 
Text a foto: Školský podporný tím (E. Polláková), 10.11.2023


7. ODDELENIE ŠKD      

Návšteva mestskej knižnice
 
Dnešná návšteva knižnice bola pre žiakov 7.ODD veľmi hodnotná. Žiaci boli v knižnici oboznámení s postupom vyhľadávania knižných titulov, rozdelením kníh a s možnosťami zapožičania kníh a časopisov.
V bezprostrednom kontakte s knihami sa budoval ich vzťah k literatúre, čo považujeme za dôležitý aspekt formovania uvedomelej osobnosti. Návštevou knižnice sme si zároveň pripomenuli mesiac marec ako mesiac knihy. Dúfame, že návšteva priestorov knižnice, listovanie stránkami kníh podnietilo záujem mnohých našich žiakov o literárne umenie a stanú sa vernými čitateľmi našej mestskej knižnice.
 
Text a foto: Mgr. Zuzana Krasnay, 27.3.2024


8. ODDELENIE ŠKD        

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah