ŠKOLSKÝ PARLAMENT - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ PARLAMENT


Školský parlament pri Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné aktívne funguje už niekoľko rokov. Pracujú v ňom žiaci od 5. po 9. ročník, ktorí sa podieľajú na organizovaní podujatí svojich rovesníkov, presadzujú a chránia záujmy  žiakov školy, hľadajú spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a navrhujú opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole. Taktiež svojim aktívnym prístupom vylepšujú vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Školský parlament je proste skupina aktívnych žiakov, ktorí svojimi tvorivými nápadmi zlepšujú fungovanie našej školy.

Členovia školského parlamentu

5.A   Alex Góga
5.B   Alya Godžáková
6.A   Štefan Tomčák (podpredseda ŠP)
6.B   Sára Felcová
6.C   Liana Lea Voľanská
7.A   Sandra Nicol Romanová
7.B   Adela Lucia Šedzmaková
7.C   Simona Puliková
8.A   Olívia Sotáková
8.B   Barbora Beňová
9.A   Laura Mašlonková (predsedníčka ŠP)
9.B   Barbora Baníková
9.C   Ema Sabolová

Koordinátor ŠP: Mgr. S. Brzychcyová

Deň narcisov
 
Dňa 18.04.2024 sa aj naša škola zapojila do zbierky Deň narcisov, ktorú každoročne organizuje Liga proti rakovine. Všetkým ĎAKUJEME!, Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: žiaci školského parlamentu, 18.4.2024
ĎAKUJEME!
 
Dňa 21.3.2024 sa aj na našej škole uskutočnila zbierka Hodina deťom. Spoločne sme deťom jednorodičov v núdzi venovali sumu 342,30 €. Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová, 21.3.2024
Foto: Laura Mašlonková – predsedníčka školského parlamentu
Valentínska pošta
 
Dňa 14. februára 2024 sme na našej škole spoločne oslávili sviatok sv. Valentína. Ako už je u nás zvykom, nechýbala ani tento rok VALENTÍNSKA POŠTA. Milé pozdravy kamarátom a zaľúbené listy sme poctivo roztriedili a odovzdali ich majiteľom. Dúfame, že ich potešili a spríjemnili im tento výnimočný deň plný LÁSKY. Viac fotografií si pozrite na našom facebooku.
 
Text: Barbora Beňová (8.B)
Foto: Leila Zoe Kabátová (8.B), Mgr. Silvia Brzychcyová – koord. školského parlamentu
Výstava pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám
 
Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám“. Je veľmi dôležité informovať o tejto problematike, a preto žiaci nášho školského parlamentu zorganizovali výstavu projektov na túto tému. Každá trieda druhého stupňa sa na výstave prezentuje vlastným projektom. Žiaci školy si môžu pozrieť naše práce i prečítať zaujímavé citáty na chodbe na 2. poschodí.
 
Text: Barbora Baníková (9.B) – členka šk. parlamentu, 24.11.2023
Foto: Mgr. Silvia Brzychcyová
Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!
 
20. november 2023 sa na našej škole niesol v duchu podujatia „Bubnovačka“. Hlavnou myšlienkou bolo upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť potrebu včasnej prevencie v spoločnosti. Každému z nás totiž ide o to, aby sa detstvo bez násilia stalo pre každé dieťa samozrejmosťou, a nie len šťastnou náhodou. Deti sú totiž tým najvzácnejším darom a je na nás všetkých, aby sme vytvorili pre ne všade tam, kde sa zdržujú čo najbezpečnejšie prostredie.
Okrem spoločnej „Bubnovačky“, ktorá prebehla v priestoroch školy, si pripravili naši vyučujúci pre svojich žiakov rôzne zaujímavé a poučné aktivity.
Žiaci 1.A vytvorili vlastný bubnovací list a hoci sú len prváci, chcú, aby bol svet detí krajší! V 2.A triede si vypočuli príbeh o slimáčikovi a mravčekoch, rozprávali sa o právach detí a zahrali si pexeso o týchto právach. Žiaci 3.A diskutovali o tom, čo je a čo nie je násilie, aké sú formy násilia a ako sa proti násiliu brániť. Pozerali aj videá Kozmo a jeho dobrodružstvá. Kozmo je kozmonaut, ktorý pochádza z planéty Zem. Rád lieta vesmírom a objavuje nové planéty.   Na nich spoznáva nových kamarátov.  Zvláda aj nečakané stretnutia so zlými mimozemšťanmi, ktorí bijú slabších alebo sa druhým posmievajú. Kozmo keď vidí niečo zlé, rozsvieti sa mu nad hlavou výstražné svetielko.
Piataci pracovali na hodinách s príbehom a tvorili siluetu literárnej postavy. Snažili sa vcítiť a pochopiť trápenie 10-ročného dievčatka. Siedmaci sa zamýšľali aj nad šikanovaním, ako sa prejavuje a ako ho treba riešiť. Ôsmaci sa zoznámili s právami detí a skupinovou metódou práce sa učili správne ich identifikovať. Argumentovali dialógy medzi rodičmi a deťmi a tvorili mapu odkazov pre deti, ktoré sa boja poprosiť o pomoc a pre rodičov, aby ľúbili svoje deti. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci zobrazovali svet bez násilia.
Ďakujeme žiakom a učiteľom, ktorí spoločne bubnovali za práva všetkých detí.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: Mgr. Silvia Brzychcyová – koord. šk. parlamentu, 20.11.2023
Foto a video: zamestnanci ZŠ Pugačevova

Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!
S úsmevom je život krajší

V piatok 6.10.2023 oslávili aj Pugačevkári Svetový deň úsmevu. Prostredníctvom školského rozhlasu si vypočuli veľa zaujímavostí o úsmeve, „smajlíkoch“ či dobrej nálade. Členovia školského parlamentu Barbora Baníková, Laura Mašlonková a Martin Švec si pre svojich mladších spolužiakov z 1. ročníka pripravili zábavnú scénku.  Úsmev má totiž čarovnú moc. Dokáže spríjemniť okamihy, spájať ľudí, uvoľniť napätie, ale aj pomôcť a podporiť v rôznych životných situáciách. Jednoducho povedané, je to liek na dušu.

Text: členovia školského parlamentu, 6.10.2023
Foto: Leila Zoe Kabátová
Biela Pastelka - poďakovanie

Dňa 22.9.2023 sme sa opäť zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu a pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom školy. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť vďaka ochote a spolupatričnosti všetkých Pugačevkárov súčasťou projektu, ktorý pomáha a uľahčuje život zdravotne hendikepovaným ľuďom. Ďakujeme!!!
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: žiaci školského parlamentu, 23.9.2023
Foto: Leila Kabátová (8.B)
Deň narcisov
 
Dňa 20.04.2023 sa aj naša škola zapojila do zbierky Deň narcisov. Spoločne sme vyzbierali 303,74 €. Všetkým ĎAKUJEME! Naši žiaci zo 7.A sa taktiež v tento deň zúčastnili sprievodných podujatí pri Fontáne lásky a zaspievali si spoločne s ostatnými humenskými žiakmi pieseň plnú empatie a priateľstva.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia školského parlamentu, 21.4.2023
Hodina deťom
 
Ďakujeme všetkým Pugačevkárom za to, že sme dňa 21.3.2023 spoločne vyzbierali 306,49 €.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia školského parlamentu, 26.3.2023
Svetový deň duševného zdravia
 
Dňa 10.10.2022 si aj žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Prostredníctvom rozhlasového vysielania, ktoré si pre svojich spolužiakov pripravili členovia školského parlamentu, sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o bežných problémoch duševného zdravia. Získali tak návod, ako si môžu zlepšiť svoje duševné zdravie. Následne sa všetci žiaci zapojili do písomného kvízu. Súčasťou tohto kvízu bola aj otázka, ako si predstavujú dušu. Popoludní sme vyžrebovali výhercov, ktorí získali sladkú odmenu. Niektoré vyučovacie hodiny sme tiež využili na relax a odpočinok.
 
Text: členovia školského parlamentu, 11.10.2022
 
Foto: Mgr. S. Brzychcyová
Biela pastelka
 
ĎAKUJEME všetkým našim žiakom a zamestnancom, ktorí sa v piatok 23.9.2022 zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka a pomohli tak uľahčiť život ľuďom so zrakovým postihnutím.
Pugačevkári pomáhajú – ukončili  zbierku plastových vrchnákov
 
Naši Pugačevkári poctivo zberali plastové vrchnáky od PET fliaš a vhadzovali ich do krabíc v triedach alebo vo vestibule. Keďže fľaše sa od začiatku roka kompletne recyklujú, rozhodli sme sa túto dobročinnú zbierku ukončiť. Členovia Žiackej školskej rady v rámci malej brigády naplnili vrchnákmi šesť veľkých vriec. Naša aktivita  sa nezaobišla bez nečakaných situácií, keď sa nám plné vrece uprostred chodby roztrhlo a stovky vrchnáčikov sa ocitli na dlážke. S humorom sme to však zvládli.    
 
Vyzbierané vrchnáky budú odovzdané rodine, ktorá za to dostane finančnú kompenzáciu, ktorú môže použiť na rehabilitácie pre svoje ťažko choré dieťa. Všetkým žiakom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, z celého srdca ďakujeme!
 
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 11.4.2022
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah