ŠKOLSKÝ PARLAMENT - ZŠ PUGAČEVOVA, HUMENNÉ

Prejsť na obsah

ŠKOLSKÝ PARLAMENT


Školský parlament pri Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné aktívne funguje už niekoľko rokov. Pracujú v ňom žiaci od 5. po 9. ročník, ktorí sa podieľajú na organizovaní podujatí svojich rovesníkov, presadzujú a chránia záujmy  žiakov školy, hľadajú spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov a navrhujú opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole. Taktiež svojim aktívnym prístupom vylepšujú vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Školský parlament je proste skupina aktívnych žiakov, ktorí svojimi tvorivými nápadmi zlepšujú fungovanie našej školy.

Členovia školského parlamentu

5.A   Alex Góga
5.B   Alya Godžáková
6.A   Štefan Tomčák (podpredseda ŠP)
6.B   Sára Felcová
6.C   Liana Lea Voľanská
7.A   Sandra Nicol Romanová
7.B   Adela Lucia Šedzmaková
7.C   Simona Puliková
8.A   Olívia Sotáková
8.B   Barbora Beňová
9.A   Laura Mašlonková (predsedníčka ŠP)
9.B   Barbora Baníková
9.C   Ema Sabolová

Koordinátor ŠP: Mgr. S. Brzychcyová

Biela Pastelka - poďakovanie

Dňa 22.9.2023 sme sa opäť zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu a pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom školy. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť vďaka ochote a spolupatričnosti všetkých Pugačevkárov súčasťou projektu, ktorý pomáha a uľahčuje život zdravotne hendikepovaným ľuďom. Ďakujeme!!!
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text: žiaci školského parlamentu, 23.9.2023
Foto: Leila Kabátová (8.B)
Deň narcisov
 
Dňa 20.04.2023 sa aj naša škola zapojila do zbierky Deň narcisov. Spoločne sme vyzbierali 303,74 €. Všetkým ĎAKUJEME! Naši žiaci zo 7.A sa taktiež v tento deň zúčastnili sprievodných podujatí pri Fontáne lásky a zaspievali si spoločne s ostatnými humenskými žiakmi pieseň plnú empatie a priateľstva.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia školského parlamentu, 21.4.2023
Hodina deťom
 
Ďakujeme všetkým Pugačevkárom za to, že sme dňa 21.3.2023 spoločne vyzbierali 306,49 €.
Viac fotografií nájdete na našom facebooku.
 
Text a foto: členovia školského parlamentu, 26.3.2023
Svetový deň duševného zdravia
 
Dňa 10.10.2022 si aj žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Prostredníctvom rozhlasového vysielania, ktoré si pre svojich spolužiakov pripravili členovia školského parlamentu, sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o bežných problémoch duševného zdravia. Získali tak návod, ako si môžu zlepšiť svoje duševné zdravie. Následne sa všetci žiaci zapojili do písomného kvízu. Súčasťou tohto kvízu bola aj otázka, ako si predstavujú dušu. Popoludní sme vyžrebovali výhercov, ktorí získali sladkú odmenu. Niektoré vyučovacie hodiny sme tiež využili na relax a odpočinok.
 
Text: členovia školského parlamentu, 11.10.2022
 
Foto: Mgr. S. Brzychcyová
Biela pastelka
 
ĎAKUJEME všetkým našim žiakom a zamestnancom, ktorí sa v piatok 23.9.2022 zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka a pomohli tak uľahčiť život ľuďom so zrakovým postihnutím.
Pugačevkári pomáhajú – ukončili  zbierku plastových vrchnákov
 
Naši Pugačevkári poctivo zberali plastové vrchnáky od PET fliaš a vhadzovali ich do krabíc v triedach alebo vo vestibule. Keďže fľaše sa od začiatku roka kompletne recyklujú, rozhodli sme sa túto dobročinnú zbierku ukončiť. Členovia Žiackej školskej rady v rámci malej brigády naplnili vrchnákmi šesť veľkých vriec. Naša aktivita  sa nezaobišla bez nečakaných situácií, keď sa nám plné vrece uprostred chodby roztrhlo a stovky vrchnáčikov sa ocitli na dlážke. S humorom sme to však zvládli.    
 
Vyzbierané vrchnáky budú odovzdané rodine, ktorá za to dostane finančnú kompenzáciu, ktorú môže použiť na rehabilitácie pre svoje ťažko choré dieťa. Všetkým žiakom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili, z celého srdca ďakujeme!
 
Text a foto: Mgr. Eva Ontkocová, 11.4.2022
ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ
sj.zspugacevhe@gmail.com
057/ 775 31 68
ZŠ PUGAČEVOVA
Pugačevova 1381/7
06601 Humenné
SLOVENSKO
Copyright © J. Andrejčík
Návrat na obsah